Kølevandssystem

Innovation/IKT ‐ Fødevarer; Energi, Klima
og Miljø; Sundhed; IKT og Medier
DELTAGERE




















Brian Bech Nielsen ‐ Dekan, Science & Technology, Aarhus Universitet (formand)
Peter Dernert ‐ Partner, Cadpeople
Henrik Bæk Jørgensen ‐ Produktchef, Kamstrup
Lars Schrøder ‐ Adm. direktør, Aarhus Vand
Allan Tambo Christiansen ‐ Chefkonsulent og innovationsansvarlig, Aarhus Universitetshospital
Trine Winterø ‐ CEO, MTIC
Michael Holm ‐ President and CEO, Systematic
Bo Sejer Frandsen ‐ Direktør, it‐forum midtjylland
Freddy Lykke ‐ Adm. Direktør, Cetrea
Preben Sørensen ‐ Salgsdirektør, TDC
Bo Frølund ‐ Direktør, Teknologisk Institut
Mogens Vig Pedersen ‐ Adm. direktør, Insero
Tine Hylleberg ‐ Innovationsteamleder, Invest in Denmark
Erik Sejersen ‐ Afdelingschef, Region Midtjylland
Søren Madsen ‐ Inspirations Manager, Agro Food Park
Henrik Andersen ‐ Head of Open Innovation, Arla Foods
Kresten Ø. Christensen ‐ Policy Specialist, Vestas
Niels Christian Sidenius ‐ Adm. direktør, Incuba Science Park
Bjarne Grøn ‐ Direktør, KMD
Ivan Kjær Lauridsen, Velfærdsteknologichef, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune
Kreative erhverv, Mode
DELTAGERE









Anne Mette Zachariassen, Direktør, VIA University College, Design og Business. (Formand)
Hummel: Rina Hansen, head of online
Bestseller: Morten Bonné, Head of Recruitment
Metropol: Flemming Hyldahl, projektchef
Minimum: Jacob Fisker, direktør/ejer
Black lily accessories: June Maria Stevn, co-founder
Smac: Lars Thygesen, direktør
Leon LOUIS: Leon Louis, ejer
AND: Center for Arkitektur, Ny teknologi og Design, Carina Serritzlew, projektleder
Kreative erhverv, Film
DELTAGERE












Chef Carsten Holst, Filmby Aarhus (formand)
Sekretariatsleder Kristian Bang Nørgaard, Shareplay
Fuldmægtig Steen Risom, Den Vestdanske Filmpulje
Stifter og ejer Mads Munk, M2Film
Biografdirektør Line Daubjerg Christensen, Øst for Paradis
Direktør og producent Henrik Laier, Picturewise
Producent og instruktør Morten Rasmussen, Deluca Film
Producent og direktør Ellen Riis, Basmati Film
Producent og direktør Henrik Underbjerg, Radiator Film
Direktør Klaus Hansen, Producentforeningen
Direktør Hans Peter ”HP” Møller Andersen, Fonden Aarhus Filmværksted
Kulturchef Ib Christensen, Aarhus Kommune
Erhverv og Kultur
DELTAGERE

















Annette E. Lauridsen, direktør, Aarhus Tech og medlem af Erhvervskontaktudvalget (formand)
Marc Perera Christensen, rådmand for Kultur og Borgerservice
Rune Kilden, investor og bestyrelsesmedlem i Godsbanen
Susanne T. Nielsen, koncerndirektør, C F Møller
Søren Anker, restauratør i Musikhuset og Turbinehallerne
Lasse Schuleit, Lynfabrikken
Nina Carlslund, direktør, Scandic City
Torben Rasmussen, områdedirektør, Sydbank
Anders Dahlstrup, sponsor- og administrationschef, Aarhus Festuge
Johanne Sønderlund Birn, innovationskonsulent, Agrotech
Pelle Øby Andersen, adm. Direktør, FOOD
Dan Koch Boyter, direktør, Pressalit
Søren E. Frandsen, prorektor, Aarhus Universitet
Kristine Rasmussen, projektkoordinator, Erhverv Aarhus
Claus Pettersson, chef for FÆNGSLET
Anders Munk, formand, LO Aarhus
Ib Christensen, kulturchef, Aarhus Kommune
Uddannelses- og forskningsvirksomhed
DELTAGERE
 Harald Mikkelsen, rektor for VIA University College og medlem af Erhvervskontaktudvalget
(formand for arbejdsgruppen)
 Anders Munk, formand LO Aarhus
 Ove Trankjær, koncerndirektør Højbjerg Maskinfabrik (DI)
 Mette Thunø, dekan for uddannelse, Aarhus Universitet
 Christian Mathiasen, rektor Erhvervsakademiet
 Niels Petterson, chef for VEU-center Østjylland
 Claus Christensen, direktør Jordbrugets UddannelsesCenter
 Poul Lautrup, uddannelseschef for Gymnasial Supplering
 Ulrik Kragh, site manager, vice president Delta
 Leder af kursusadministration, Teknologisk Institut
 Jacob Storch, direktør Attractor
 Pernille Thorup, afdelingschef COK Aarhus
 Kamilla Sevel, partner EstateMedia
 Sten Tiedemann, rektor Folkeuniversitetet
 Børn og Unge-chef Lotte Henriksen, Aarhus Kommune
Erhvervsvenlig kommune
DELTAGERE














Michael Ancher, Dansk Byggeri, (Formand)
Palle Jørgensen, Boligforeningen Ringgården
Søren Adamsen, Cowi
Kim Risager, Arkitema
Poul-Henning Vietz, Vietz el-installation
Niels Peter Rode/ Flemming Bundgaard Elopak Danmark A/S
John Kreutzfeldt, Johnson Controls
Martin Busk, Bricks
Kim G. Christensen, Advansor
Bjarne Langdahl Riis, Agro Food Park
Lene Hartig Danielsen, Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune
Vibeke Jensen, Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus kommune
Lisbeth Errboe Svendsen, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune
Erik Jespersen, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune
Infrastruktur
DELTAGERE















Direktør Peter Kjær, Schouw & co. (formand)
Direktør Erik Jespersen, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune
Vejchef Michael Kirkfeldt, Aarhus Kommune
Direktør Michael Sloth, Bascon
Direktør Bjarne Mathiesen, Aarhus Havn, suppleant: afdelingsleder Kim Meilstrup
Direktør Claus Bech, Aarhus City Forening
Formand Henrik Kleis, Aarhus Transport Group, suppleant: sekretariatschef Preben Juste
Direktør Jess Abildskou, Abildskou A/S
Logistikkonsulent René Nøddebo, Dansk Supermarked
Formand Søren Dyhr, Aarhus Haandværkerforening
Chefkonsulent Henning Nielsen, Midttrafik
Direktør Heidi Klixbüll, KongresKompagniet
Direktør Peter B. Jepsen, Danske Fragtmænd A/S
Stabschef Bente Hornbæk, Skanderborg Kommune
Chefkaptajn Flemming Ejlersen, Mols-Linjen