Curriculum Vitae Dorthe Serles

Fyns Maritime Klynge
Professionelt samarbejde og
videndeling mellem virksomheder og
uddannelsesinstitutioner mod nye
forretningsområder og produkter
inden for det maritime område
Klyngemøde på SIMAC den 24. september 2014
Klyngemøde FMK 24.09.14 på SIMAC
Dagens program:
10:00
10:05
Velkommen, dagens program.
v. Troels J. Ankerstjerne Udvikling Fyn
10:05
11:00
Præsentation af ny strategi for Udvikling Fyn og planerne for maritime
aktiviteter. v. Bettina Drefeld Eriksen, Udvikling Fyn.
11:00
11:15
Status på klyngen.
v. Troels J. Ankerstjerne, Udvikling Fyn.
11:15
11:30
Pause
11:30
11:45
Værdien af samarbejdet i klyngen.
v. Jan Askholm, SIMAC
11:45
13:00
Fokusområder for klyngen i den kommende periode, Brainstorm
v. Troels J. Ankerstjerne, Udvikling Fyn
13:00
14:00
Frokost og netværk
2
Fyns Maritime Klynge
Professionelt samarbejde og
videndeling mellem virksomheder og
uddannelsesinstitutioner mod nye
forretningsområder og produkter
inden for det maritime område
Organisation
Maritim organisation FMK/U. F.
Cluster Management
Forretningschef
Michael Hansen
Susanne M. U.
Pedersen
Fundraising
Karen E. Vestergaard
Odense
EMUC
Strat. Marketing
BI + sekr.
HR og Øko
Controlling +
projektadmin.
Karin K. Sarris
Line B. Petersen
Odense
Odense
Projektleder
(Internationalisering)
Charlotte k. Flugt
Odense
4
Projektleder
(Decommisionering)
NN (Ext.)
Lindø
Projektleder
(Energioptimering)
T. J. Ankerstjerne
Svendborg
Præsentation af Charlotte K. Flugt
•
•
•
•
•
Cand.-Negot (tysk)
6 år i Tyskland (tysk flydende, engelsk på forhandlingsniveau)
International erfaring og mindset (forhandling, produktudvikling,
int. markedsføring, udvælgelse og opbygning af distributører,
messeerfaring, kulturforståelse, netværk)
Danfoss (D), ASEA (D), Danapak (DK), Australian Bodycare (DK)
Hydraulik, transformatorer, fleksibel emballage, skincare
Afsætningsøkonom med teknisk interesse
Pragmatisk, “Just do it”
Privat: 48 år, tvillinger på 19 år, bor i Odense N
•
Motto: Den der løfter blikket, ser horisonten.
•
•
Mobil
: +45 2330 4991
Mail : [email protected]
•
•
•
5
Præsentation af Michael Hansen
•
•
•
•
•
•
Ingeniør (Stærkstrøm)
Uddannet leder. 3-årig diplomlederuddannelse – samt et par
andre mindre lederuddannelser
Har været med til 2 Start-ups. Den ene som i direktionen, den
anden som bestyrelsesformand
Mere end 10 års erfaring med at opbygge værdi i og for netværk
Forretningsudvikling, facilitering af processer for samme. Salg
(værdi og relation), Markedsføring, Målstyret og målfokuseret
Ingeniørfirmaet William Hansen & Co, Grontmij, Bolignet-Aarhus,
CONNECT Denmark
•
Motto: Vi gør som vi plejer – sammen gør vi det bare bedre
•
•
•
Privat: 41 år, søn på 4, bor i Odense C
Mobil
: +45 23414007
Mail : [email protected]
6
Fyns Maritime Klynge
Professionelt samarbejde og
videndeling mellem virksomheder og
uddannelsesinstitutioner mod nye
forretningsområder og produkter
inden for det maritime område
Status pr. 20.09.14
Status september 2014
• 88 virksomheder på deltagerlisten
– Deraf ca. 20 virksomheder vi stort set aldrig ser
– Dertil ca. 20 virksomheder der skal introduceres til klyngen
• 3 uddannelsesinstitutioner
• 2 erhvervsaktører
SEKRETARIAT
Udvikling Fyn
Europas Maritime Udviklingscenter
SIMAC
Syddansk Universitet
Ryslinge Højskole
8
Nye deltagere i klyngen
Firma, kontakter
Kompetencer
Lindø Steel
LONG AND HEALTHY BUSINESS RELATIONS
Decades of experience, a wide range of machinery, and our
employees' unique skills make Lindø Steel an ideal business
partner for the wind and energy sectors.
We specialise in edge milling as well as in oxygen and
plasma cutting, including grinding and form cutting. In
addition, we offer fully unique discharge and warehouse
facilities.
C. Nørgaard
C. Nørgaard AS servicerer alle, der har behov for personligt
sikkerhedsudstyr. Uanset behovet, det er vores mål, at alle
kunder skal kunne drage nytte af vore specialisters
kompetente vejledning. Det sikrer en professionel
helhedsløsning både med hensyn til sikkerhed og økonomi.
En af vores kernekompetencer er at rådgive og vejlede om
valg af den rigtige løsning til opgaven.
Cavotec
Cavotec is a global engineering group that enables
industries worldwide to improve productivity, safety and
sustainability.
Cavotec delivers power transmission, distribution and
control technologies that form the link between fixed and
mobile equipment in the Ports & Maritime, Airports, Mining
& Tunnelling and General Industry sectors.
Per Hauge, Lindø
Rasmus Munch, Odense
Mikkel Falk, Odense
9
Nye deltagere i klyngen
Firma, kontakter
Kompetencer
Blue Water Shipping
Blue Waters kontor ligger i Lindø Industripark, hvor der
findes unikke faciliteter til håndtering af gods, transport og
oplagring. Blandt faciliteterne er en 1.000 tons kran og
unikke dok-faciliteter. Vi opererer med en 24/7 one-stopshop service og leverer værdiskabende serviceydelser.
Vores kontor på Lindø samarbejder tæt med de 15 øvrige
danske Blue Water kontorer og kan håndtere enhver
opgave inden for transport og logistik.
World Wide Workers
World Wide Workers er en fynsk smedevirksomhed med
speciale i certifikatsvejsning, rørbyg samt montage- og
reparationsarbejde. Vi leverer ydelser til en lang række
onshore og offshore brancher, og løser både specialiserede
og traditionelle svejseopgaver i alle materiale grupper på
Fyn, i Danmark og resten af verden.
Vi skaber værdi for din virksomhed ved at tilbyde solide,
nøglefærdige løsninger, hurtig time-to-market, kosteffektivitet og de bedste svejsekvalifikationer i markedet.
EPTechnologies
Energy Power Technologies
Vores specialer ligger i Permanent Magnet generatorer og
motorer, DC-Grid power distribution og fremdrifts-systemer
AC-grid omformer løsninger og Lithium Iron Phosfate
batteri systemer, DC-DC omformere, højeffektive motor og
generator, filtre, kraftige omformere, uGrid omformere og
strømforsyninger til skibet. Vi kan også være behjælpelig
med power løsninger såsom FuelCell og svinghjuls
løsninger.
Kim Thygesen, Lindø
Simon Øland, Lindø
Ole Duus, Broager
10
Nye deltagere i klyngen
Firma, kontakter
Kompetencer
Harding
Harding is the global market leader of marine life-saving
systems, with a solid track record of deliveries to offshore
installations and vessels world wide. The company
developed the first lifeboat (FF1200) fulfilling the new
regulation, DNV 406, for the North Sea. Harding was
formed in 2013 when Schat Harding and Noreq AS was
merged together in order to form the world's leading
manufacturer and supplier of lifesaving equipment.
Lars Broe Rustfri Stål
Lars Broe Rustfri stål A/S er storleverandør til maskinindustrien, og leverer procesudstyr til både industrien i land og
den maritime industri. Vi specialfremstiller ligeledes diverse
inventar og bordplader til industikøkkener.
Kundespecifikke produkter og prototyper er et andet
speciale i Lars Broe Rustfri stål A/S.
Flindt Kristensen
Hos Flindt|Kristensen arbejder vi målrettet og engageret
med at udvikle og optimere fremtidens produkter for dig og
din virksomhed. Vores solide erfaring og omfattende
tekniske viden sikrer dig et profitabelt resultat, uanset om
det gælder produktudvikling af nye eller eksisterende
produkter, konceptudvikling, konstruktion eller teknisk
tegning
Søren Gert Larsen, Dennis Nymark Frost,
Odense
Lars Broe, Odense
Jesper Flindt, Lindø
11
SAMARBEJDER I KLYNGEN
Virksomheder til
virksomheder
Virksomheder til
uddannelsesinstitutioner
32 konkrete projektsamarbejder om enten processer,
leverancer eller produkter
15 konkrete samarbejde
mellem deltagere i klyngen
og tilknyttede
uddannelsesinstitutioner
Ca. 50% af deltagerne har været, eller er aktive i forbindelse
med forskellige samarbejder, enten B2B eller med
uddannelsesinstitutioner
Assistance til funding fra erhvervsministeriet til udvikling af
ny type crew boat i kompositmateriale
12
PLANLAGTE AKTIVITETER I KLYNGEN
Møder for hele klyngen:
Der er planlagt flg. møder for klyngen i resten af 2014:
•
•
Netværksmøde i Svendborg hos SH Group
Netværksmøde i Odense
Okt./nov.
Nov./dec.
Netværksmøder:
•
•
Der er netværksmøde på Lindø hver onsdag fra 13 til 14:30
Første onsdag i måneden er med fokus på eksport
Andre aktiviteter:
•
•
13
Danish Maritime Fair i Bella Center.
MCF udstiller med 10 firmaer i hal B1 stand 008
Deltagelse Danish Maritime Fair:
•
•
•
11 af klynges partnere deltager i Danish Maritime Fair i
forbindelse med Danish Maritime Days i København.
Messen er i Bella Center fra 7. oktober til 10. oktober.
Følgende udstiller på vores fælles stand i hal B1 stand 008:
VIRKSOMHED
Automation Lab
Tuco Marine
SeaMall
Aquatex
Kjær Data
Spectec
Inrotech
Skandinavisk Brandteknik
Lindø Industripark
Port of Odense
SIMAC
SDU
TEK Innovation
Udvikling Fyn
Maritime Cluster Funen
14
Deltagelse Danish Maritime Fair:
Spectec
I dag: 2.000 tilmeldte besøgende
15
Internationalisering / PLAN NORGE
• Første onsdag i md. Kl 13 mødes Norges-gruppen
på Lindø
• Aktuelt: onsdag den 1. oktober messeforberedelse til OTD
• Løbende: klyngemedlemmer kontakter og
besøger selv kunder i Norge, information deles
• Fremadrettet vil der være fokus på en mere
forpligtende eksportindsats, vi vil kigge på
muligheder for analyse, fælles messedeltagelse,
eksportfremstød, udenlandske delegationer m.m.
16
FINANSIERING
SIKRING AF AKTIVITETER OG TILBUD POST 2014
Basisbemanding af medarbejdere til fortsættelse af
arbejdet i klyngen varetages fremover af Udvikling Fyn.
Første oplæg til ansøgning om fremtidige aktiviteter
vandt ikke gehør hos regionen.
Derfor arbejdes der nu med alternativ ansøgning til
mere specifikke aktiviteter.
Der er lagt op til projekter så som internationalisering
og energioptimering.
Ansøgning planlagt indsendt i december 2014, hvilket
medfører at der tidligst kommer midler i tredje kvartal
2015.
17
Deltagelse i klyngearbejdet.
• Kommitment fra deltagere:
Inden ansøgning om penge til det igangværende
projekt, blev der fra hovedparten af de daværende
deltagere i klyngen givet skriftligt tilsagn om deltagelse
i det fortsatte klyngearbejdet.
• Betaling for deltagelse:
I den nuværende projektbeskrivelsen indgår deltagende
virksomhers tid som egenbetaling i form af timer.
Derfor er deltagelse i aktiviteterne fra flest mulige
deltagere vigtig for at få finansieringen til at dække
omkostningerne.
Der arbejdes på en fremtidig løsning med en eller
anden form for brugerbetaling, dels for at finansiere de
kommende aktiviteter, men også for at sikre
kommitment til aktiviteterne fra deltagerne.
18
19
Cluster excellence label
20
Fyns Maritime Klynge
Professionelt samarbejde og
videndeling mellem virksomheder og
uddannelsesinstitutioner mod nye
forretningsområder og produkter
inden for det maritime område
Fokusområder i den kommende periode
Brainstorm
Nuværende
Udviklingsgrupper i klyngen:
Konstruktion
og materialer
Support og
rådgivning
Skibsbygning
Off-Shore
service
Propulsion
Indførelse af
Der fokuseres bl.a.
Nye teknologier fx:
Hvordan er det
Øget krav om bl.a.
avanceret teknisk
på de nye mulighe-
• Energioptimeringer
muligt at komme
emissioner fra skibe
udstyr om bord:
der som miljø- og
• Sikkerhed
ind i branchen:
stiller flere krav til
• Nytænkning
energikrav stiller til
• Skrog og overbyg-
• Skabe værdi for
nye teknologier
• Innovation
rederier og deres
ninger i lettere
Nye processer bl.a.
leverandører.
materialer fx
• Retrofit løsninger
• Grøn teknologi
• Vægtbesparelser
kulfiber.
• Skibsbygning er
også juridiske
udfordringer med
22
sine kunder.
• Krav, certificeringer,
• Servicekoncepter
til vindmøller
• Kvalificerering til
forsikringsvilkår,
at byde ind i Off-
ansvar og risici.
Shore sektoren
indenfor fremdrift
og besparelser.
Det er grøn teknolo-
gi og effektive løsninger på området.
Aktiviteterne i klyngen:
Hvilke udviklingsgrupper skal der arbejdes med i fremtiden
Forslag til nye udviklingsgrupper
23
Aktiviteterne i klyngen:
Forslag til aktiviteter for hele klyngen
Klyngemøder
Netværksmøder
Messedeltagelse
24
Aktiviteterne i klyngen:
Andre forslag
25