Klik her - Café Parasollen

Sydkystens Slægtsforskerforening – Fynsgruppen pr. 21. november 2011
Fyn
Hvem forsker hvad?
I skemaet medtages kun direkte aner (ikke børn m.fl.). Skemaet er fremstillet i ”Tabel” og hvis man
selv indskriver bedes man respektere opstilling m.m.
Hvis man anfører et årstal i ”født” eller ”død” skal det være sket i det sogn, hvor det anføres. Hvis
man ikke er død i samme sogn som født eller omvendt kan man evt. anføre et a.s. (andet sogn) og
så indføre årstallet under det sogn, hvor man er død eller omvendt.
Odense Amt
Bjerge Herred
Sogn
Agedrup
Navn
Hansen, Lars
Johannesdatter, Kirsten
Knudsen, Karen
Larsen, Anne Marie
Erhverv
Sadelmager
Hustru
Hustru
Hustru
Født
1826
a.s.
a.s.
1856
Død
1901
1879
1895
a.s.
Navn/mail
og
og
og
og
Birkende
Larsen, Hans
Husmand
1793
a.s.
og
Dalby
Moth, Margrethe Kirstine
Matthiasdatter
Thestrup, Mathias Olluffsen
Thestrup, Olluff Rasmussen
a.s.
1685
ibn
Provst
Provst
1649
a.s.
a.s.
1673
ibn
ibn
Apotekersvend,
politibetjent
Sognepræst
Herredsfoged
Hustru
Købmand
hustru
a.s.
1796
jp
1680
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
1698
?
1752
a.s.
1666
??
1700
1700
a.s.
1661
a.s.
og
og
og
og
og
bnh
ibn
jp
a.s.
?
?
og
og
og
Kerteminde
Høeg, Hans Philip
Christesen, Laurits
Hansen, Niels
Jensdatter, Sidsel
Jensen, Christen
Nielsdatter, Karen
Jørgensdatter, Anna Dorthea
Carstens, Jørgen
Høeg, Hans Adolph Hansen
Kølstrup
Fisker, husmand
Johannesdatter, Kirsten
Jacobsen, Johannes
Hansdatter, Anna
hustru
hustru
1796
1749
1762
Marslev
Larsen, Hans
Margretha, Bartha
Plesner, Hans Phillip
Plesner, Johan Phillip
Husmand
Hustru
Præst
Forvalter
a.s.
1639
1669
a.s
1874
a.s.
a.s.
1684
og
og
og
og
Mesinge
Høj, Anders Hansen
Fisker, husmand
1795
a.s.
jp
1
Sogn
Navn
Høeg, Hans Adolph Hansen
Erhverv
Fisker, husmand
Født
a.s.
Død
1831
Navn/mail
jp
Munkebo
Jensen, Daniel
Bessermann, Hans
Skipper
Kanalgraver
Ca 1698
a.s.
1756
1858
jp
jp
Rynkeby
Jørgensdatter, Frederikka Lovisa
Enke
a.s.
1893
ibn
Båg Herred
Schubert, Charles Orla Lehmann
Skibsfører
Moser, Hans Jørgen
Skomager,
Toldbetjent
1848
a.s.
a.s.
1846
bnh
bnh
Barløse
Jørgensen, Lars
Pedersen, Jørgen
Rasmusdatter, Anna
Smed
Smed
1767
a.s.
a.s.
a.s.
1792
1792
ibn
ibn
ibn
Gamtofte
Pedersen, Jørgen
Smed
1731
a.s.
ibn
Hårby
Larsen, Niels
Nielsen, Christian
Terkildsdatter, Karen
Larsen, Hans
Hansen, Lars
Rasmussen, Terkild
Lauridsen, Rasmus
Ottesen, Hans
Drejer, Hans Christian
Fristrup, Zarine Christiane
Christensdatter
Andersen, Otte
Kvæghandler
1794
1841
1745
1732
1697
1719
a.s.
1741
?
a.s.
1867
a.s.
1834
1800
1778
1784
1738
1811
1752
1854
ibn
ibn
ibn
ibn
ibn
ibn
Ibn
Ibn
Ibn
Ibn
?
1749
Ibn
Køng
Jørgensen, Hans
Skomager
?
1794
Ibn
Orte
Nielsen, Christian
Nielsen, Christian Severin
Skolelærer
Styrmand
a.s.
1866
1896
a.s.
Ibn
Ibn
Søllested
Jørgensen, Lars
Smed
a.s.
1837
ibn
Assens
Kroejer
Kroejer
Bonde
Bonde
Drejer
Lunde Herred
Allese
Madsen, Hans
Andrup, Hans Knudsen
Andrup, Knud
Skrædder
1697
1520
1490
a.s.
a.s.
a.s.
jp
og
og
Hjadstrup
Lauritzen, Matz
Hasark?
1599
1683
jp
2
Sogn
Navn
Lauridsen, Jens
Erichsen, Jørgen
Erhverv
Gårdmand
Født
1633
1637
Død
1699
1725
Navn/mail
jp
jp
Lunde
Madsen, Hans
Madsen, Hans
Christophersdatter, Anne Marie
Hansen, Jørgen
Skrædder
Skrædder
Hustru
Boelsmand
a.s.
a.s.
1720
1760
1776
1776
Eft. 1776
a.s.
jp
jp
jp
jp
Norup
Clausen, Anders
Hansen, Hans
Sørensen, Povel
Høj, Anders Hansen
Rasmusdatter, Birthe Marie
Hansdatter, Ellen Kirsten
Knudsen, Jens
Gårdmand
Gårdmand
Fæstegårdmand
Hustru
Kromutter
Husmand
Ca. 1725
Ca. 1736
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
1813
1800
1799
1827
1876
1870
1780
a.s.
jp
jp
jp
jp
jp
ibn
jp
Otterup
Ipsen, Jens
Knudsen, Karen Kirstine
Jørgensen, Johannes
Norberg, Maren Kirstine Jensen
Husmand
Hustru
Husmand
Hustru
Ca. 1712
a.s.
a.s.
a.s.
1769
1965
1975
1928
jp
jp
jp
jp
Skeby
Rasmusdatter, Birthe Marie
Hansen, Rasmus
Knudsen, Karen Kirstine
Jørgensen, Johannes
Fremmerlöf, Rasmus Rasmussen
Jensen, Daniel
Christensen, Mogens Christian
Hansen, Jørgen
Jørgensdatter, Birthe Marie
Hansdatter, Anne Margrethe
Jørgensen, Jørgen
Knudsen, Niels Christian
Jørgensen, Søren Christian
Jørgensen, Johanne Marie
Sørensdatter, Maren
Olesdatter, Maren
Danielsen, Hans
Hustru
Lods
Hustru
Husmand
Gårdmand
Bødker
Hustru
Hustru
Hustru
Styrmand
1806
a.s.
1887
1889
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
1784
1797
1849
a.s.
1866
1823
a.s.
1738
a.s.
1863
a.s.
a.s.
1743
1756
1823
1830
1848
1862
1881
a.s.
1928
1891
a.s.
1881
a.s.
jp
jp
jp
jp
jp
jp
jp
jp
jp
jp
jp
jp
jp
jp
jp
jp
jp
Klönhammer, Heinrich
Friderichsdatter, Karen
Knudsen, Jens
Norberg, Maren Kirstine Jensen
Husmand, kusk
Hustru
Husmand
Hustru
a.s.
a.s.
a.s.
1855
1866
1849
1872
a.s.
jp
jp
jp
jp
Østrup
Fisker, husmand
Skipper, husmand
Husmand, væver
Boelsmand
Hustru
Hustru
Husmand
Murer, husmand
3
Sogn
Navn
Bellinge
Rasmussen, Dorthea
Poulsen, Rasmus
Korup
Næsbyhoved
Broby
Erhverv
Født
Død
Navn/mail
Sypige
Sadelmager
1841
a.s.
a.s.
1883
ibn
ibn
Christoffersen, Hans Jacob
Hansen, Christopher
Husmand
Husmand,
tømmermand
Ca. 1717
1766
1803
Eft. 1804
jp
jp
Fuglsang, Jens Hansen
Husmand, kromand
a.s.
1830
jp
Larsdatter, Mette
Jensen, Lars
Olsen, Jens
Hustru
Væver
a.s.
1826
1790
1815
a.s.
1874
jp
bh
bh
Jensen, Christen
Kotte, Mette Lauritsdatter
Mule, Hans Knudsen
Mule, Hans
Mule, Jens
Mule, Knud Hans
Mule, Mikkel Christensen
Mule, Niels Hansen
Grüner, Frederik Eliassen
Købmand
Hustru
Raadmand
Borgmester
Købmand
Borgmester
Købmand
Sognepræst
Sognekapellan,
Konferensråd
Installatør
1620
1530
1387
a.s.
1425
1368
1480
1574
1730
a.s.
1613
1459
1602
1484
1439
1537
a.s.
1796
og
og
og
og
og
og
og
og
bnh
?
a.s.
1530
?
1992
?
?
og
og
bnh
Odense Herred
Odense
Garnæs, Frederik Wilhelm
Skjold, Jørgen
Rasch, Hans Christen
Otterup
Mule, Hans Mikkelsen
Borgmester
1525
a.s.
og
Pårup
Jørgensen, Søren Christian
Hansen, Søren
Bødker
Træskærer,
træskomand
Tømrer
Hustru
1861
Ca. 1704
a.s.
1761
jp
jp
1830
a.s.
1899
1891
jp
jp
1748
a.s.
1777
1750
kon
bnh
bnh
bnh
bnh
1779
a.s.
bnh
ak
Hansen, Jørgen
Sørensdatter, Maren
Sankt Hans
Larsen, Peder Christian
Borch, Niels Andersen
Borch, Anna Nielsdatter
Rasch, Maren Hansdatter
Grüner, Elias Christiansen
Aabye, Anna Marie Lauritsdatter
Pedersen, Marie Emma Dorthea
Skomager
Købmand
1843
?
1737
?
Sognepræst, resid. a.s.
kapellan
?
1830
4
Sogn
Navn
Pedersen, Christiane
Jensen, Lars
Erhverv
Væver
Maskinstrikker
Købmand
Født
1807
a.s.
1862
?
Død
1870
Ca. 1602
Navn/mail
ak
bh
bh
ibn
Wiborg, Marie Sophie
Zeuthen, Jens Lauridsen
Zeuthen, Peder Jensen
Blichfeldt, Abel Christensdatter
Provst
Præst
Præstehustru
a.s.
a.s.
1617
a.s.
1859
1628
a.s.
1660
bnh
ibn
ibn
ibn
Stenløse
Knudsen, Karen
Hustru
1831
a.s.
og
Verninge
Hansen, Jørgen
Snedker
a.s.
1848
ibn
Vor Frue
Moser, Hans Jørgen
Bötker, Cathrine
Buch, Anne Cathrine
1788
1835
1833
1758
1757
a.s.
a.s.
a.s.
bnh
bnh
bnh
bh
bh
Jensen, Anna Sophie Gjertrud Marie
Bagger, Olluff
Sankt Knud
Bruhn, Frederikke Adolphine Vilhelmine
Syerske, enke
Bruhn, Johannes Henrik Christian
Skam Herred
Bederslev
Hansen, Friderich
Husmand,
hjulmand
1747
a.s.
jp
Krogsbølle
Hansen, Rasmus
Rasmussen, Hans
Jensdatter, Elisabeth
Skrædder
Gårdmand
Hustru
?
1718
1718
1721
1763
1763
jp
jp
jp
Nørre Nærå
Sørensen, Povel
Larsen, Ole
Olesdatter, Maren
Fæstegårdmand
Smed
Hustru
1768
1766
1806
a.s.
1828
a.s.
jp
jp
jp
Skamby
Zeuthen, Dorthea Elisabeth
Bang, Olluff Pedersen
Bang, Hans Olluffsen
Skipperkone
Degn
Skipper
1755
a.s.
1747
a.s.
1748
a.s.
ibn
ibn
ibn
Uggerslev
Friderichsdatter, Karen
Knudsen, Hans
Hansen, Hans
Hansen, Erich
Hansen, Friderich
Hustru
1785
Ca. 1622
Ca. 1640
1718
a.s.
a.s.
1671
1722
1781
1817
jp
jp
jp
jp
jp
1751
1824
jp
Erichsdatter, Johanne
Fæstegårdmand
Husmand
Husmand,
hjulmand
Hustru
5
Sogn
Navn
Bogense
Erhverv
Født
Død
Navn/mail
Holst, Martinus Christiansen
Holst, Peter Nicolai
Mortensdatter, Bodil Kirstine
Byfoged
?
Farver, Købmand 1729
?
1790
1770
1837
bnh
bnh
bnh
Ore
Hviid, Dorothea Andersdatter
1705
a.s.
bnh
Særslev
Holst, Martinus
1765
?
bnh
Johansdatter, Anne Marie
Privilegeret
Farver
Hustru
1797
?
og
Hoff, Peder Simonsen
Hoff, Simon Andersen
Præst
Sognepræst
1582
1543
a.s.
1622
og
og
1669
a.s.
a.s.
a.s.
1678
1690
bnh
bnh
bnh
?
1780
1761
bnh
bnh
bnh
Skovby Herred
Vigerslev
Vends Herred
Balslev
Brenderup
Balslev, Anna Maria Sørensdattter
Thomsen, Søren
Trellund, Marine Lambertsdatter
Sognepræst
Grüner, Andrea
Hviid, Dorothea Andersdatter
Hviid, Anders Lauritsen
Sognepræst
1763
a.s.
1676
Fjeldsted
Fuglsang, Jens Hansen
Husmand, kromand
1747
a.s.
jp
Husby
Breinholm, Anna Margrethe
Sørensdatter
1740
?
bnh
Middelfart
Rosenthal, Johan Nikolaj
Schubert, Georg Didrich Carl
Holst, Ane Rasmine Kierstine
Tscherning, Hans Christian
Tscherning, Johan Nicolaj
1862
1811
1800
a.s.
1802
a.s.
a.s.
1872
1821
1837
bnh
bnh
bnh
bnh
bnh
1830
a.s.
bnh
1606
a.s.
bnh
1768
a.s.
jp
Købmand
Toldbetjent
Apoteker
Apoteker,
Købmand
Tscherning, Sophie Karoline
Vilhelmine
Hansen, Gjøde
Nørre Aaby
Larsdatter, Mette
Hustru
Åsum Herred
Rolsted
Andersdatter, Birthe Kirstine
Jørgensen, Mads
Knudsdatter, Birthe
Bonde
1824
1765
1778
kon
kon
kon
6
Sogn
Navn
Lauritsen, Jørgen
Jørgensen, Laurits
Poulsdatter, Anna
Erhverv
Bonde
Bonde
Født
1731
1673
1665
Død
Navn/mail
kon
kon
kon
Seden
Danielsen, Hans
Hansen, Rasmus
Frandsdatter, Marie
Styrmand
Lods
a.s.
1783
1799
Eft. 1790
a.s.
1862
jp
jp
jp
Svendborg Amt
Gudme Herred
Gudbjerg
Nielsdatter, Marie
Hansen, Karl Frederik
Hustru
Postbud
a.s.
1848
1848
a.s.
jp
jp
Langå
Hansen, Gussen
Gussen, Lauridtz
Gårdmand
Gårdmand
1691
1734
1757
1823
jp
jp
Ryslinge
Reutze, Else Mathæusdatter
Hustru
1671
a.s.
og
Langelands Nørre Herred
Tranekær
Rasmussen, Christian Vilhelm
Skipper
1824
kon
Sallinge Herred
Allested
Zeuthen, Niels Henriksen
Præst
1718
a.s.
ibn
Diernæs
Hansen, Anne Marie
Hansen, Niels
Johansdatter, Maren
Gårdmand
1835
1808
1812
1914
1869
1889
itj
itj
itj
a.s.
1830
1875
1800
1850
1895
a.s.
1914
itj
itj
itj
itj
Skibsreder,
Kaptajn
1829
a.s.
bnh
Rasmussen, Ane Cathrine Mathilde
Nielsen, Anders
Skibsreder,
Styrmand
Mortensdatter, Anne Kirstine.
Christensdatter, Ingeborg Marie
Albertsen, Christen
Pedersen, Marie
1839
1795
a.s.
1871
bnh
bnh
1802
1754
1725
1729
1880
a.s.
1788
1759
bnh
bnh
bnh
bnh
Fåborg
Hansen, Mads Peter
Hansen, Martin Frederik Tronier
Hansen, Jens Sophus Peter Emil
Hansen, Marie Kirstine
Bregninge
Nielsen, Niels
Bødkermester
Smedemester
Styrmand
Sunds Herred
7
Sogn
Navn
Rasmusdatter, Anna
Henrichsen, Albert
Christensen, Ingeborg
Pedersen, Peder
Larsen, Ellen
Albertsen, Henrich
Rasmussen, Kirsten
Pedersen, Christen
Nissen, Karen
Erichsen, Morten
Pedersdatter, Anne Marie
Høite, Rasmus Rasmussen
Høite, Hans Rasmussen
Hansdatter, Maren
Lentz, Johan Georg Philip
Apolone, Marie
Lentz, Jacob
Erhverv
Skibstømmermand
Gårdmand
Kok Valdemar
Slot
Vagtmester,
Skovrider,foged
Født
1731
1688
1700
1695
1700
1658
1663
1664
1669
?
Død
a.s.
1758
1769
1749
1775
a.s.
a.s.
1728
1753
1843
Navn/mail
bnh
bnh
bnh
bnh
bnh
bnh
bnh
bnh
bnh
bnh
?
a.s.
1803
1770
a.s.
1831
1816
1865
?
1829
bnh
bnh
bnh
bnh
1721
1787
1806
a.s.
bnh
bnh
1885
a.s.
a.s.
bnh
jp
jp
Lentz, Charlotte Sophie
Kasparsdatter, Anne Marie
Christensen, Mogens Christian
Hustru
Husmand, væver
a.s.
1753
1756
Kirkeby
Rasmussen, Hans
Hansen, Jesper
Hansen, Anders
Andersen, Jens
Gårdmand
Gårdmand
Fæstegårdmand
Fæstegårdmand
1655
1676
1704
1741
1729
1746
1764
a.s.
jp
jp
jp
jp
Ollerup
Zeuthen, Henrik Pedersen
Præst
1674
a.s.
ibn
Sct. Jørgen
Tordengaards, Frands Hansen
Gårdmand
?
1787
jp
Skt. Nicolai
Breinholm, Thomas Sørensen
Forpagter på
Dallund
Forpagter på
Wedelsborg
a.s.
1732
bnh
a.s.
1740
bnh
a.s.
1747
bnh
1665
a.s.
bnh
1909
1485
a.s.
?
itj
og
Egense
Breinholm, Søren Thomsen
Balslev, Anna Maria Sørensdatter
Skårup
Breinholm, Thomas Sørensen
Svendborg
Hansen, Harry Tronier
Skjold, Jørgen
Forpagter på
Dallund
8
Sogn
Sørup
Navn
Tordengaards, Frands Hansen
Erhverv
Født
Død
1787
Navn/mail
jp
Vor Frue
Rosenthal, Svend Hugo
Rosenthal, Johan Nikolaj
Nielsen, Louise Marie Heraldine
Lentz, Jacob
Buch, Anne Cathrine
Top, Henrich Paulin
Bahnsen, Dorothea Elisabeth
Top, Anna Sophia Henrichsdatter
Ingeniør
Købmand
-
1888
a.s.
1866
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
1730
a.s.
1954
a.s.
1850
1869
1756
1768
a.s.
bnh
bnh
bnh
bnh
bnh
ibn
ibn
ibn
Ca. 1753
1814
jp
1810
1780
1716
a.s.
1752
a.s.
a.s.
1837
1797
1808
1815
1837
jp
jp
jp
jp
jp
jp
1785
1870
jp
Farver
Vester Skerninge Kasparsdatter, Anne Marie
Øster Skerninge Nielsdatter, Marie
Frandsen, Niels
Bruun, Lars Henrichsen
Andersen, Jens
Larsdatter, Apellone
Frandsen, Niels
Hustru
Skovfoged Ballen
Fæstegårdmand
Fæstegårdmand
Hustru
Husmand,
Skovfoged
Hustru
Jensdatter, Birthe Cathrine
Vindinge Herred
Avnslev
Hansen, Rasmus
Aaskov, Poul Rasmussen
Bonde selvejer
Småhandlende
Ca. 1722
1764
1788
a.s.
ibn
ibn
Flødstrup
Madsen, Jørgen
Jørgensdatter, Birthe Marie
Husmand
Hustru
Ca. 1718
1765
1779
a.s.
jp
jp
Nyborg
Jørgensdatter, Johanne Maria Holst
1752
1766
1634
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
1677
bnh
bnh
og
bnh
a.s.
1682
1701
bnh
bnh
ibn
1712
1716
a.s.
1751
og
og
og
og
Høite, Rasmus Rasmussen
Utrecht, Knud Hansen
Trellund, Lambert Jensen
Skellerup
Byfoged,
Borgmester,
Rådmand
Trellund, Marine Lambertsdatter
Hemmeth, Marine Christensdatter
Bang, Peder Olluffsen
Vognmand
1626
a.s.
?
Margretha, Bartha
Plesner, Hans Phillip
Plesner, Mathæus Hansen
Reutze, Else Mathæusdatter
Hustru
Sognepræst
Præst
Hustru
a.s.
a.s.
1701
a.s.
9
Sogn
Navn
Høeg, Hans Philip
Erhverv
Apotekersvend,
politibetjent
Født
Ca. 1720
Død
a.s.
Ullerslev
Jensen, Kirsten
Pedersen, Jens
Vindinge
Hansen, Rasmus (senere Rosilde)
Tømrer
1788
a.s.
ibn
Ørbæk
Hemmeth, Christen Mortensen
Sognepræst
?
1635
bnh
Gårdmand
1844
1807
1806
1770
?
1770
1770
1732
1743
?
?
?
?
?
1886
1819
1802
?
?
?
1768
1740
Eft. 1728
ak
ak
ak
ak
ak
ak
ak
ak
ak
ak
ak
ak
ak
ak
1847
1819
Navn/mail
jp
kon
kon
Ærø Herred
Rise
Jensen, Ane
Jensen, Christen Petersen
Hansdatter, Maren
Mikkelsen, Jens Brandt
Pedersdatter, Karen
Andersen, Hans
Andersdatter, Anne
Pedersen, Mickel
Nielsdatter, Sidsel
Madsen, Niels
Nielsdatter, Ingeborre
Kock, Peder Pedersen
Mikkelsdatter, Sidsel
Kock, Peder Pedersen
Husmand
Husmand
Husmand
?
?
Gårdmand
Tranderup
Arreboe, Anders Pedersen
Præst
1602
a.s.
ibn
Ærøskøbing
Nielsen, Martin Christian
Jensen, Ane
Kaptajn
1876
a.s.
a.s.
1921
ak
ak
ibn = Ingrid Bonde Nielsen = ingrid(a)bnielsen.eu
bnh = Bente Nyvang Holm = bnyvangholm(a)gmail.com
bh = Bente Hinze = bente(a)fragreve.dk
ilk = Inger Lise Kragh = lise(a)siberweb.dk
itj = Ingelise Tronier Jensen = i.tronier(a)tunenet.dk
kon = Kai Otto Nielsen = kajon(a)e-box.dk
og = Ove Garnes = garnes(a)webspeed.dk
bk = Birthe Kristensen = bimak(a)sol.dk
ak = Anette Køster = nette(a)tunenet.dk
jp = Jytte Pedersen = slaegt(a)lyders-pedersen.dk
10