BELLA CENTER COPENHAGEN

AMU-Vest
Sp. Møllevej 304-306
6705 Esbjerg Ø
Denmark
Stilladsdage Oslo 21-22. september 2011
Chief Brand Officer
26-09-2011
Poul Viggo Fischer
1
AMU-Vest og Energibyen Esbjerg
• Hvem er vi
•
•
•
•
•
•
•
Selvejende
Forretningsorienteret
Energirelaterede uddannelser
18.000 kursister årligt
80 ansatte
50 lærere
30 års offshore erfaring
• Vores mission
•
•
At udbyde efter- og
videreuddannelse til voksne i
samarbejde med erhvervslivet og
organisationerne
At udvikle nye og modernisere
eksisterende kurser og uddannelser
26-09-2011
2
Landsdækkende aktiviteter
• Specialer på AMU-Vest
– Stillads on-shore
– Stillads/rigger off-shore
– Off-shore Wind
– Rigning
– Anhugning
– Certifikater
– Overfladebehandling
– AMU Safe
26-09-2011
3
Øvelsesområde
26-09-2011
4
Stillads
• Stillads on-shore
– Stilladsmontør
• 26 ugers skoleophold
• 64 ugers virksomhedspraktik
– Bekendtgørelseskurser
– To skoler i DK
– Udstyr for 10 millioner Dkr
– 12 erfarne lærere
26-09-2011
5
Uddannelsesstruktur
26-09-2011
6
Praktikfaciliteter
26-09-2011
7
Praktikfaciliteter
26-09-2011
8
Stilladsudstyr
26-09-2011
9
Stilladsudstyr
26-09-2011
10
Stilladsudstyr
26-09-2011
11
Stillads og rigning offshore
• Basisuddannelse
–
–
–
–
–
–
–
–
–
26-09-2011
Arbejdsmiljø
Personlig sikkerhed
Risikovurdering
Holdning/kultur
Faldsikring
Rør- og industristilladser
Systemstilladser off-shore
Anhugning
Rigning
12
Rør- og Industristillads/§ 46
• Rør- og Industristillads
•
•
•
•
•
•
111 timer heraf ca. 39 timers teori
Historisk baggrund
Bekendtgørelser og love
Stilladstyper og dimensionering
Beregning af vindlast
Beregning af søjle- og rørtryk
Specielle stilladser
–
•
•
•
•
•
Træ, knæk, rulle- og bukkestilladser
Rør- og koblingsstilladser
Systemstilladser
Sikkerhedsforhold og PPE
Anhugning af stilladsmateriel
Afsluttende opgave
26-09-2011
• § 46
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
36 timers teori
Historikk ulykker og verneudstyr
Forskrifter
Stillasklasser og dimensjonering
Vindberegning
Trestillads
Rør- og koblingsstillas
Systemstillas
Knektestillas
Rullestillas
Bukkestillas
Kontrol, rapport og skiltning
13
Rør- og industristilladser
26-09-2011
14
Rør- og industristilladser
26-09-2011
15
Sikkerhed skader ikke
26-09-2011
16
System off-shore
• System offshore DK
•
•
•
•
•
26-09-2011
Adgangskrav Rør- og industri
Sikkerhedsforhold ved montage
Belastningsklasser
Belastning på aludrager, ophæng
med kæder mv.
OSP
17
System off-shore
26-09-2011
18
Tryktelte
26-09-2011
19
Anhugning og Rigning
26-09-2011
20
Anhugning og Rigning
• Anhugning af byrder
•
Varighed 37 timer
• Komplekse løfteopgaver
for riggere
•
Varighed 74 timer
• Anerkendes helt eller
delvist i Norsk sektor
• Et eksempel med resultat
af indsatsen
26-09-2011
21
Rigning
26-09-2011
22
Rigning
26-09-2011
23
Rigning
26-09-2011
24
Windtraining
• Offshore Wind
– Personlig sikkerhed
– PPE
– Evakuering og redning
– Arbejdsplatforme
– Rigning
– Teknik
– Redning og Førstehjælp
26-09-2011
25
Windtraining
26-09-2011
26
Windtraining
• Annonce
26-09-2011
27
Certifikater og
Bekendtgørelseskrav
• Certifikater
– Kran D-E
– Teleskoplæsser A-B
– Gaffeltruck
– Systemstillads
– § 26 Personlig sikkerhed
• Arbejde med Epoxy
• Arbejde med gnistproducerende værktøj
• Termisk svejsning/skæring i metal
26-09-2011
28
Overfladebehandling
• Overfladebehandling af stålkonstruktioner
– Fagbrev
– Sitetest
– Frosio
26-09-2011
29
Overfladebehandling
26-09-2011
30
AMU-Safe et nyt brand
Personlig sikkerhed
Adfærdssikkerhed
Holdninger/kultur
Lederuddannelse
Arbejdsmiljø
Risikovurdering
Beredskab
Avanceret redning
Stoffer og materialer
AMU-Safe når det gælder din sikkerhed
26-09-2011
31
Rescue and Evacuation
Globalt
anerkendt
26-09-2011
32
Rescue and Evacuation
26-09-2011
33
AMU-Safe og Mærsk Training
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OBST
Boat Transfer
Safety Awareness
First Aid
Firefighting
Sea Survival
HUET
Boltespænding
Kabelsamling
26-09-2011
34
Udfordringen og dilemmaet
– Fagbrev/svendebrev
– Nationale krav
– Virksomhedskrav
– Barrierer
– Kommercielle interesser
– Samarbejde N og DK
– Tests, prøver, eksamen og beståelsesprocent
– Kompetencebevis
26-09-2011
35
Tak for opmærksomheden
Spørgsmål ?
Mor spørger om du snart er færdig med at bruge trappestigen
26-09-2011
36