Fleksibel frontmedarbejder

KørGodt Vest
Prisliste 2015
Dagbladet
Holstebro
Dagbladet
Struer
Folkebladet
Lemvig
Nå 70.000
KørGodt
læsere gennem
KørGodt Vest
Viborg Folkeblad
Øst
Stifts
Vest
DEN SJOVESTE CORSA
Kilde: Index DK/Gallup Marketing 1H 2014
KørGodt Vest
Udkommer fredag med:
Viborg Stifts Folkeblad
Dagbladet Holstebro/Struer
Dagbladet Ringkøbing/Skjern
Folkebladet Lemvig
Vest
Øst
Alle annoncer lægges
automatisk i e-paper udgaven af
KørGodt Vest vises på:
dagbladetringskjern.dk
viborg-folkeblad.dk
folkebladetlemvig.dk
dagbladet-holstebro-struer.dk
KørGodt Øst som vises på:
stiften.dk, amtsavisen.dk
E-paper tillæg udgør 0,06 kr./mm
og kan ikke fravælges.
Tillæg for standard-produktion
af annoncer 0,35 kr./mm.
Kreative annoncer 0,60 kr./mm.
Miljøtillæg 0,06 kr./mm pr. medie
Ekspedition af annoncemateriale
til andre medier afregnes
til kr. 0,30 kr./mm
Se særskilte PDF-filer for
alm. bestemmelser, generelle
betingelser.
Se den til enhver tid
gældende prisliste på:
midtjyskemedier.dk
Alle priser er ekskl. moms
Tekstside pr. mm kr. ................................... 5,50
Overflytning (forhør om dine muligheder):
Tillæg pr. distriktsblad i tilkøb pr. mm. kr. ... 1,75
Forside annonce,
6 x 30 mm med tilhørende
annonce side 2, 6 x 75 mm ................ 4.995,00
Særplaceringstillæg
Side 3, 5, 7 og bagsiden pr. mm kr. ........... 1,00
Rubrikside pr. mm kr. ................................. 5,50
Rubrikannoncer opmåles fra skillestreg til skillestreg, dog
beregnes 2 mm over og 2 mm under annoncens øverste
og nederste punkt (ramme, hjørneprikker, luftramme eller
lignende).
Omsætningsrabatter: Forhør nærmere.
VW BEETLE
MED MERE
ATTITUDE
/6
/ 03-04
Deadline
Tirsdag kl. 13.00
Korrekturannoncer mandag kl. 15.00
Ordreafgivelse/Materiale
1 stk. materiale til den relevante afdeling
Øst:
Århus Stiftstidende
Banegårdspladsen 11
8000 Århus C
Telefon 87 40 11 80
[email protected]
Vest: Dagbladet Holstebro/Struer
Kirkestræde 1-3
7500 Holstebro
Telefon 99 12 83 00
[email protected]
Kontakt
Århus Stiftstidende ...................... 87 40 10 10
Randers Amtsavis ........................ 87 12 20 00
KørGodt Øst + KørGodt Vest
Viborg Stifts Folkeblad ................. 89 27 63 00
KørGodt Øst udkommer lørdag med:
Århus Stiftstidende
Randers Amtsavis
Dagbladet Holstebro..................... 99 12 83 99
Tekstside pr. mm. kr. .................................. 8,95
Dagbladet Ringkøbing/Skjern ...... 99 75 73 99
Særplaceringstillæg
Side 3, 5, 7 og bagsiden pr. mm kr. ........... 1,50
Priser er inkl. 4-farve.
Dagbladet Struer ......................... 96 84 22 00
Folkebladet Lemvig ...................... 96 63 04 00