Sognemedhjælper til Fårup-Sabro kirker

Le nu!
ved Kirsten Clausager
Certificeret latterinstruktør
Torsdag den 24. oktober 2013, kl. 19.00 til
21.30
Center for Personlig Udvikling, Medborgerhuset Stationen, Ll. Sct. Hans
Gade 7, lokale 4, 1. sal, Viborg
Vi fødes med evnen til at smile - og kort efter kan vi også le. Som voksne har
mange af os dog ubevidst accepteret den kulturelt og samfundsbestemte kode, at
man ikke bliver taget alvorligt, hvis man ler. Højt. For meget. For tit. Og at man i
øvrigt skal have noget at le ad for at kunne le!
Denne aften fortæller latterinstruktør Kirsten Clausager blandt andet om,
hvordan latterbevægelsen startede i Indien og om latterens positive effekt på
krop og psyke. Hun fortæller også historien om, hvordan hun selv genfandt
latteren og i dag bruger den aktivt på både job og i sin fritid.
Aftenen byder afslutningsvis på tre kvarters guidede latterøvelser, hvor vi ler
sammen - og forslag til, hvordan du selv kan få mere latter ind i hverdagen.
En aften med stof til eftertanke. Og masser af latter! Læs mere om Kirsten her:
http://www.kirstenclausager.dk/
Pris 100 kr. for medlemmer af foreningen, 125 kr. for ikke medlemmer. Tilmelding
på 23667494 - bedst pr. sms, eller e-mail [email protected]