Årsrapport 2012

18. slg. Vestre Slamregaard – Matr.nr.25 m.fl.
Omk. 1920
2007
Andre navne: Vestergaard – Brusegaard – Krusegaard – I Slamra.
Gård-bog
1950:
Historie:
1598:
1616:
1665-1680:
1787:
1848:
46.3 ha – htk. 10-4-2-1/4 – ejdsk. kr.81.600 – grdsk. kr.49.800.
14 td. land er skov. Bygningerne opført 1846 efter brand. I slægtens eje i godt 300 år.
Første kendte beboer.
Gården får selvejer gård-nummer.
Gården pantsat til enken Marie Regidse Grubbe. Hun havde været gift med
Ulrik Fredrik Gyldenløve – Chr.4´s barn med Karen Andersdatter.
Første landsdækkende folketælling.
Gården brændte ?
Hans Olaf Kofoed Pedersen:
18. selvejergård, Vestre Slamragård, Vestre Slamravej 3, hed en tid Munkegård efter familienavnet Munk. Den er også
blevet kaldt Brusegård, vistnok efter et tilnavn. Der var før i tiden mere skov end i dag. Der er kommet jord fra gården
til to af ejendommene på Slamrabjerg.
Areal
1800
2010
Htk. 11-1-2-1.75
1. ejer: Flemming Drejer, V. Slamravej 3.
25a
13.3000 ha
2. ejer: John Schow Mikkelsen, V. Slamravej 5.
25d
33.0015 ha
Total: 46.3015 ha
Frasolgt: 2 parceller
I alt: 3.7000 ha
Ejere/beboere:
01
Oluf Hansen
1598
02
H. Thomussen
1613
03
Hans Erichsen
1624
04
Jens Hansen
1635
05
Hans Hansen
1658
06
Peder Hansen
1662
07
Christian Jacobsen, født 1623, død 1703.
Han var søn af Jacob Erichsen Møller, 21. sgd. Bodilsker.
Kirkeværge
Gift.2 med Margrethe Jochumsdatter, født 1649, død 1697.
Han ejede også 21. sgd. Bodilsker.
Den 14. maj 1697 begravede han sin hustru Margrethe Jochumsdatter – 48 år.
Skifte ? (sønnen har nok overtaget gården før den tid).
Den 21. februar 1703 blev Christian Jacobsen begravet – 80 år gammel.
Skifte: LS 7 side 321.b – 23. februar 1703 – 3 sønner og 1 datter:
A: Staffen Christiansen, myndig, borger i Nexø, gift.
Han overtog gården – ejede også 21. sgd. i Bodilsker.
B: Jacob Christiansen, myndig, bonde, gift, bor i Nexø.
Han købte gården i 1694.
C: Jens Christiansen, død i Nexø, 3 sønner og 4 døtre.
(Jens var gift med søster til Morten Hansen Munch, 19. sgd. Bodilsker – Boel Hansdatter Munch).
D: Elisabeth Christiansdatter, død, gift med Peder Jensen, Nexø. 4 døtre.
08
Jacob Christiansen,
Søn af 07. Boede i Nexø.
09
Stephen Christiansen, død 1731
Søn af 07.
Gift.1 med Lisabeth Andersdatter.
Gift.2 med Kirstine Olsdatter, død 1731.
Boede mest i Nexø.
Også ejer af 1. sgd. i Pedersker.
Børn:
Ejer 1694.
1. Kirstine Stephensdatter, født 1682 i Nexø – død 1740.
Hun blev først gift med Hans Andersen og de boede på 5. vgd. Lehnsbjerggaard i Østerlars – hun blev
senere gift med Jens Jørgensen Sonne.
1. Den 23. september 1689 fik han døbt en datter Marie i Nexø.
Begravet 14. august 1694 – 5 år.
2. Den 30. september 1694 fik han døbt en søn Christian i Nexø.
Begravet 3. november samme år.
3. Den 29. januar 1697 fik han døbt en datter Marie i Nexø – død 1743.
Hun blev gift med 12.
Den 3. december 1731 begraver han sin hustru i Bodilsker – 78 år.
Den 25. februar 1732 bliver Stephan Christiansen begravet i Bodilsker – 72 år.
Skifte ?
10
Tobias Jochumsen, født 1650, død 1728.
Overtog efter 1690.
Søn af Jochum Tønnesen, smed i Aakirkeby.
Gift 25. marts 1681 med Maren Jensdatter Juul, datter af Jens Juul, 35. sgd. Aaker.
De boede først på 35. sgd. i Aaker.
Børn:
1.
Jochum Tobiasen, født 1683, død 1766, overtog gården.
2.
Den 13. januar 1688 fik han en datter døbt Hanne i Aakirke.
3. Den 26. oktober 1690 fik han en datter døbt Elsebeth i Aakirke.
I 1709 blev hun gift med Hans Herlufsen, født i 1685. Han var fra 21. sgd. i Pedersker.
De boede på hans fødegård – og 29. sgd. i Pedersker ?
Den 23. marts 1721 begravede han sin hustru Maren i Bodilsker – ingen alder.
Blev 7. august 1721 gift.2 med Karen Jensdatter Juul, søster til 1. hustru.
Den 19. april 1722 begraver han sin 2. hustru Karen – ingen alder.
Den 10. februar 1728 bliver Tobias Jochumsen begravet – ingen alder.
11
Jens Jørgensen Sonne, født 1699, død 1749
Kaptajn, Lensbjerggaard, Østerlars.
Gift.1 Kirstine Stephansdatter, datter af 09.
Ejede gården 1 måned.
12
Jochum Tobiasen, født 1683, død 1766
Søn af 10.
Gift.1 6. januar 1713 med Marie Stephansdatter, død 1743.
Hun var datter af 09.
Børn:
1.
Arvede 1732.
Den 1. december 1717 fik han en søn døbt Stephen. Død ?
2. Den 8. januar 1719 fik han en søn døbt Christian.
(Sk. 1766: myndig, bor på 3. vgd. i Bodilsker).
Han blev først gift med Anne Mathiasdatter – senere med Margrethe Jacobsdatter.
3. Den 21. november 1723 fik han en søn døbt Ole. Begravet 12. april 1739 – 14 år.
4. Den 5. december 1728 fik han en søn døbt Herman. Begravet 14. august 1746.
5. Den 12. august 1731 fik han en datter døbt Maren. Begravet 26. august samme år.
6. Den 25. maj 1733 fik han en datter døbt Kirstine Marie.
(Sk. 1766: ugift, værge slægt Lars Sørensen, Ibsker).
I 1772 blev hun gift med Peder Gundersen, skipper i Nexø.
I 1774 blev hun gift med Niels Frederichsen, ligeledes Nexø.
7. Den 19. februar 1736 fik han en datter døbt Maren. Begravet 21. maj samme år.
8. Den 28. juli 1737 fik han en søn døbt Stephan – død 1774.
(Sk. 1766: myndig, her på gården).
Han blev gift med Karen Hansdatter i 1770. Hun var datter af Hans Hansen og Giertrud Andersdatter,
17. sgd. Bodilsker. Efter Stephans død blev hun gift med Peder Knudsen.
9. Den 6. juni 1742 får han en datter døbt Maren (Marie).
(Sk. 1766: værge Knud Hansen, 20. vgd. Ibsker).
Den 18. marts 1743 begraver han sin hustru Marie Stephansdatter – 48 år.
Skifte: LS 36 side 266.b – 30. april 1743.
Gift.2 12 oktober 1744 i Olsker/Allinge med Boel Larsdatter, død 1746.
Børn:
10. Den 24. april 1746 begraver han en dødfødt søn.
Den 9. maj 1746 begraver han sin 2. hustru Boel.
Skifte: LS 36 side 481 – 21. maj 1746. Ingen levende børn med hende.
Gift.3 23. marts 1747 med Bodil Hansdatter, født 1719 ?
(fra 2. sgd. Bodilsker ?) død 1791.
(I skiftet 1766 hedder hun Bodil Monsdatter ?)
Hun var datter af Hans Jensen, 2. sgd., født på 34. sgd.
Gården i fæste fra 1713 – købte den i 1732.
Børn:
11. Den 12. april 1750 får han en søn døbt Tobias. Begravet 10. maj samme år.
12. Den 20. maj 1751 får han en søn døbt Ole. Begravet 9. april 1752.
13. Den 10. marts 1754 får han en søn døbt Jens.
(Sk. 1766: værge halvbroder Christian Jochumsen, 3. vgd. Bodilsker)
Gift.1 med enke efter 07 og 08 på 23. sgd. i Bodilsker.
Senere bliver Jens gift med Ingeborg Elisabeth Olsdatter fra 33. sgd. Pilegaard i Bodilsker og overtager
denne gård.
14. Den 9. juli 1758 får han en søn døbt Hans.
(Sk. 1766: ikke nævnt ?)
Senere overtager Hans gården.
Tobias Jochumsen dør i 1766 – ikke indført i kb. ?
Skifte: SH 2 side 89 – 18. marts 1766.
13
Esper Jensen, født 1735 –
opsidder.
Han blev 7. juni 1766 gift med enke efter 12 Bodil Hansdatter. Hun døde 1791.
Den 15. april 1776 bliver Esper (Esber) Jensen begravet – ingen alder.
FT 1771:
Esper Jensen, 36 år, gift.1 – Bodil Hansdatter, 52 år, gift.2.
14
Thorkil Pedersen Kjøller –
opsidder.
Han var søn af Peder Terkelsen Kjøller, Pilegaards parcel, Bodilsker.
Han blev 1. juli 1776 gift med enke efter 12 og 13 Bodil Hansdatter.
Den 20. juni 1791 begraver han Bodil Hansdatter – 72 år gammel.
15
Hans Jochumsen, født 1758, død 1835.
Overtog 1784.
Han er søn af 12.
Han arvede gården i 1766. Kp. betalt af Christian Jochumsen 29. marts.
Han blev 13. oktober 1784 trolovet i Ibs kirke med Dorthea Kirstine Hansdatter, født 1763, død 1836.
Hun var datter af Hans Pedersen.
Børn:
1. Den 30. januar 1791 får han døbt en søn Jochum.
Overtager gården.
2.
Den 7. august 1796 får han døbt en datter Boel Kirstine. Begravet 11. juli 1799 – 3 år.
3.
Den 8. december 1797 får han døbt en datter Elseby. Begravet 3. marts 1798 – 5 mdr.
4. Den 26. maj 1799 får han døbt en datter Karen Kirstine – død 1869.
Hun blev i 1818 gift med Lars Sassersen 1798-1845 fra 34. sgd. i Ibsker.
De boede på hans fødegård fra 1818.
5. Den 11. august 1804 får han døbt en datter Boel Kirstine.
Begravet 23. oktober 1807 – 3 år.
Hans Jochumsen død 1835 ? skifte ikke fundet.
Dorthea Kirstine Hansdatter død 1837 ?
Skifte: SH 6 side 109.b – 3. september 1837. ingen børn nævnt.
FT 1787:
Hans Jochumsen, 28 år, gårdmand, 1. ægt.
Dorthe Hansdatter, 24 år, hustru, 1. ægt.
Andre:
Bodil Hansdatter, 65 år, enke, 3. ægt. hans mor, på undentag.
Tj.folk:
Hans Knudsen, 22 år.
Karen Pedersdatter, 20 år.
Jochum Jensen, 13 år.
Marie Madsdatter, 15 år.
FT 1801:
Hans Jochumsen, 42 år, gårdmand, 1. ægt.
Dorthe Kirstine Hansdatter, 38 år hustru, 1. ægt.
Børn:
Jochum Hansen, 10 år, søn.
Karen Kirstine Hansdatter, 2 år, datter.
Andre:
Kirstine Jochumsdatter, 66 år, enke, 2. ægt., mandens søster.
Bodil Pedersdatter, 84 år, ugift, konens faster.
Tj.folk:
Hans Knudsen, 36 år, ugift.
Lars Pedersen, 30 år, ugift.
Lars Mikkelsen, 14 år.
Margrethe Jørgensdatter, 32 år.
Ane Pedersdatter, 14 år.
16
Jochum Hansen, født 1791, død 1856.
Han er søn af 15 - sandemand.
Købte gården i 1813 af sin far. Kp. betalt 28. januar.
Gift i 1813 med Bodil Kirstine Ipsdatter, født 1796, død 1821.
Hun var datter af Jep Olsen, 60. sgd. Østermarie.
Børn:
Overtog 1813.
1. Kirstine Marie Jochumsdatter, født 23. december 1815.
Hun blev gift med Jens Peter Kofoed på 34. sgd. Bodilsker.
2. Margrethe Jochumsdatter, født 29. december 1817 – død 1892.
Hun blev i 1837 gift med Peder Jensen Kofoed 1817-1847.
De boede fra 1843 på 2. vgd. i Pedersker.
Han var søn af H.O.Kofoed, 34. sgd. Bodilsker.
Margrethe blev gift.2 i 1850 med Jens Andersen 1827-1901.
Han var søn af A.Jensen, 33. sgd. Bodilsker.
3. Hans Christian Jochumsen, født 27. september 1820.
Han overtog gården efter sin halvbror Jens.
Bodil Kirstine Ipsdatter døde 23. august 1821.
Skifte: LS 4 side 147.b – ingen dato. 1 søn og 2 døtre:
A: Hans Christian, født 1820.
B: Kirstine Marie, født 1814.
C: Margrethe, født 1818.
Tilsynsværge: Hans Kofoed, løjtnant, 2. vgd. Ibsker.
Jochum blev gift.2 26. april 1822 med Kirstine Jensdatter, født 1795, død 1859.
Hun var datter af Jens Larsen, 6. sgd. Bodilsker.
Børn:
4. Jens Kofoed Jochumsen, født 6. marts 1824.
Han overtog gården.
5. Caroline Dorethea Jochumsdatter, 31. december 1825.
Hun var plejebarn på 6. sgd. Egesgaard, Bodilsker fra 1829.
Hun blev gift med Anders Peter Brandt på 6. sgd.
6. Jochum Peter Jochumsen, født 10. oktober 1827 – død 1901.
Han blev gift med Ingeborg Kirstine Kjøller 1829 – 1917.
Hun var fra 35. sgd. i Bodilsker, datter af Rasmus Bendtsen Kjøller og Boel Jensdatter.
7. Mourids Philipus Jochumsen, født 1. maj 1830 – død 1906.
Han blev gift med Karen Kristine Schou 1832 – 1915.
Hun var fra 38. sgd. i Bodilsker, datter af Hans Madsen Schou og Rebekka Sophie Mahler.
8.
Otto Jochumsen, født 16. maj 1832.
9.
Marthe Cathrine Jochumsdatter, født 12. maj 1834.
10. Bodil Kirstine Jochumsdatter, født 12. maj 1834 – død 10. juni samme år.
11. Janus Hansen, født 1. januar 1737 – død 1927 i Nexø.
Han blev i 1866 gift med Mathea Kathrine Sonne 1844-1917.
Hun var datter af farver i Nexø O.E.Sonne.
De boede fra 1866 på 12. sgd. i Ibsker.
FT 1845:
Jochum Hansen, 55 år, gårdmand, sandemand, født i Bodilsker.
Kirstine Jensdatter, 50 år, hustru, født i Bodilsker.
Hans Chr. Hansen, 25 år, ugift, søn, født i Bodilsker.
Jens Kofoed Hansen, 21 år, ugift, søn, født i Bodilsker.
Jochum P Hansen, 18 år, søn, født i Bodilsker.
Mourits Philip Hansen, 15 år, søn, født i Bodilsker.
Otto Hansen, 13 år, søn, født i Bodilsker.
Marthe C Hansen, 11 år, født i Bodilsker.
Janus Hansen, 9 år, søn, født i Bodilsker.
Tj.folk:
Anders Kaas, 21 år, født i Bodilsker.
Martha Kirstine Møllersdatter, 25 år, ugift, født i Bodilsker.
Inger Marie Nicolajsdatter, 28 år, ugift, født i Bodilsker.
2007
2007
17
Jens Kofoed Hansen, født 1824, død 1902.
Han er søn af 16.
Gift 1851 med Ingeborg Oline Jensen, født 1826, død 1905.
Hun var datter af Anders Jensen, 33. sgd. Bodilsker.
De byttede gård med 18 og flyttede til 3. sgd. i Aaker.
18
Hans Christian Hansen, født 1820, død 1898.
Overtog 1854.
Han er søn af 16 – sandemand.
Han blev 21. december 1847 gift i Pedersker med Agnethe Kirstine Kofoed,
født 1823, død 1897.
Hun var datter af Jens Frederik Kofoed og Johanne Kirstine Andersdatter,
3. vgd. Pedersker.
De boede først på 3. sgd. i Aaker men byttede med 17.
Børn:
1.
Jens Kofoed Hansen, født 18. maj 1848 i Aaker.
2.
Bolette Frederikke Hansen, født 25. april 1850 i Aaker.
3.
Johanne Kirstine Hansen, født 17. september 1853 i Aaker.
4.
Jochum Julius Hansen, født 19. marts 1856 i Bodilsker.
Overtog 1850.
5. Christian Hansen, født 19. december 1857 i Bodilsker – død 1949.
Han overtog gården.
6. Wilhelmine Marie Hansen, født 13. juni 1860 – død 1936.
Hun blev gift med Thor Kofoed på 1. sgd. Bodilsker.
7.
Hansine Christiane Hansen, født 14. november 1863.
8. Caroline Agnethe Hansen, født 1. maj 1866.
Hun blev i 1891 gift med Jens Christian Hansen fra 32. sgd. i Bodilsker.
De boede fra 1891 på 15. vgd. i Ibsker.
19
Christian Hansen, født 1857, død 1949.
Overtog 1883.
Han er søn af 18.
Blev i 1883 gift med Hansine Pouline Kirstine Hansen, født 1858, død 1925.
Hun var datter af Ole Peter Hansen, 1. sgd. Bodilsker.
Børn:
1. Jochum Hansen, født 25. september 1884.
2. Thora Hansen, født 26. november 1891.
3. Agnethe Hansen, født 23. februar 1895 – død 1963.
Hun blev gift med 20.
20
Kristian Hansen, født 25. november 1895 – død 1978
Overtog 1924
Han er søn af Andreas S. Hansen og Anine Marcher, 28. sgd. Bodilsker.
Han blev i 1924 gift med Agnethe Hansen, født 23. februar 1895.
Hun var datter af 19.
Børn:
1. Knud Christian Hansen.
Overtog gården. Bor i dag Bøjerenden 4, Snogebæk.
2. Signe Margrethe Hansen.
Ugift – sygeplejerske i København.
3. Ellen Agnethe Hansen.
Gift med brugsuddeler i Stenseby, Henning Holm.
Han blev født i Bodilsker.
Deres datter omkom ved mordbrand i Rønne – lægen Wæver.
4. Poul Erik Hansen.
Udvandrede til Canada som ung.
21
Knud Christian Hansen, født på gården.
Han blev gift med Gudrun Johanne Jensen, født på 12. sgd. Bodilsker.
Hun er datter af Niels Ingvard Jensen og Martha Hansen.
De flyttede til Snogebæk.
22
Verner Kristian Wridt
23
Bent Hansen ?
24
John Schow Mikkelsen
2007
25
Flemming Drejer
2007
Overtog 30. marts 2007
Sidste:
23 ha – Vestre Slamravej 2 – Bodilsker, 15a ? – Verner Kristian Wridt.
2005: 46 ha – matr.25a m.fl. – Bent Hansen.
2007: ejer John Schow Mikkelsen ? Bor V. Slamravej 5.
2010: ejer Flemming Drejer. Bor V. Slamravej 3.
Sidste: Mikkelsen, Klintebygaard, Ibsker ejer jorden.