Julestævne 2014 Rask Mølle Hal 1

Side 1 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
1 1766 Daab
1 Mikkel Thomsen i Hornborg - Christen
1 1766 Daab
2 Laurids Skrædder i Flemming - Peder
1 1766 Daab
3 Peder Mikkelsen i Hornborg - Otte Christian
1 1766 Begr
1 Jens Pedersen i Kalhave 89 år
1 1766 Begr
2 Henrik Nielsens hustru i Trebjerg Maren Christensdatter 66 år
1 1766 Begr
3 Hans Kjeldbæks moder i Hornborg 77 år
1 1766 Begr
4 Thomas Hyrde i Flemming
1 1766 Begr
5 Peder Jensen Lykke i Flemming 55 år
1 1766 Tr./Co.
1 Jens Richter og Maren Christensdatter begge i Boring
1 1766 Tr./Co.
2 Jørgen Jespersen og Mikkel Pedersens enke Karen Andersdatter i Kalhave
2 1766 Daab
4 Thomas Sørensen i Hornborg - Niels Severin
2 1766 Daab
5 Knud Christenen i Flemming - Maren
2 1766 Daab
6 Søren Lauridsen i Kalhave - Maren
2 1766 Daab
7 Ole Brun i Hvirring - Maren
2 1766 Tr./Co.
3 Anders Jensen af Klovborg og Maren Pedersdatter i præstegården
2 1766 Tr./Co.
4 Anders Christensen og Maren Lauridsdatter begge i Hvirring
3 1766 Daab
8 Terkel Pedersen i Flemming - Peder
3 1766 Daab
9 Peder Frandsen i Hvirring - Johanne Kirstine
3 1766 Daab
10 Niels Brixen i Haurum - Anne
3 1766 Daab
11 Jens Olufsen i Hvirring - Erik
3 1766 Begr
6 Anne Myllerup i Hvirring
3 1766 Begr
7 Anders Terkelsens datter i Kalhave Anne 18 år
3 1766 Begr
8 Christen Jensens barn i Hvirring Jens
3 1766 Begr
9 Niels Andersens søn i Kalhave Anders
3 1766 Begr
10 Jens Pedersens hustru i Honum Maren Terkelsdatter
4 1766 Daab
12 Niels Sørensen i Rask Mølle - Jens
4 1766 Daab
13 Rasmus Hansen i Hornborg - Anne Elisabeth
4 1766 Daab
14 Jens Nielsen i Honum - Jens
4 1766 Daab
15 Anders Christensen og Maren Lauridsdatter i Hvirring - Christen
4 1766 Begr
11 Anne Andersdatter i Hornborg
4 1766 Begr
12 David Jacobsens datter i Trebjerg Anne Margrethe 24 år
4 1766 Begr
13 Maren Sørensdatter i Rask Mølle 97 år
4 1766 Begr
14 David Jacobsens søn i Trebjerg Rasmus 17 år
4 1766 Begr
15 Frands Mortensens hustru i Hvirring Kirsten Clemmensdatter 31 år
4 1766 Tr./Co.
5 Christen Sørensen i Hvirring og Kirstine Jensdatter i Hornborg
5 1766 Daab
16 Jørgen Nielsen Sadelmager i Hornborg - Diliane
5 1766 Daab
17 Søren Frandsen i Boring - Else
5 1766 Daab
18 Mathias Iversen i Hvirring - Niels
5 1766 Daab
19 Jens Pedersen i Boring - Jens
5 1766 Daab
20 Mads Hansen i Kalhave - Apelone
5 1766 Begr
16 Bertel Sørensen i Haurum 33 år
5 1766 Begr
17 Søren Mortensens hustru i Flemming
5 1766 Tr./Co.
6 Frands Mortensen enkemand og Sidsel Sørensdatter begge i Hvirring
5 1766 Copul.
7 Jens Pedersen og Anne Christensdatter begge i Hvirring
5 1766 Tr./Co.
8 Søren Knudsen på Rask og Karen Hansdatter i Kalhave
6 1766 Daab
21 Rasmus Pedersen i Kokborg - Peder
6 1766 Daab
22 Peder Andersen og Karen Skomager i Honum - Anders
6 1766 Daab
23 Niels Mortensen i Flemming - Maren
6 1766 Daab
24 Laurids Ammitzbøl til Rask og Marie Rode - Iver
6 1766 Begr
18 Niels Knudsens barn i Boring
6 1766 Begr
19 Niels Knudsens barn i Boring Anne
6 1766 Begr
20 Mads Hansens barn i Kalhave Apelone
6 1766 Tr./Co.
9 Peder Andersen og Karen Pedersdatter begge tjener i Honum
6 1766 Tr./Co.
10 Rasmus Jørgensen i Boring og Anne Jensdatter i Rask Mølle
Terkel Rasmussen af Remmerslund i Hedensted sogn og Elisabeth Terkelsdatter i
6 1766 Tr./Co.
11
Hornborg
6 1766 Tr./Co.
12 Hans Andersen og Maren Madsdatter begge i Honum
7 1766 Daab
25 Hans Friis i Boring - Peder
7 1766 Daab
26 Peder Nielsen i Honum - Hans
7 1766 Daab
27 Christen Pedersen i Trebjerg - Maren
Side 2 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
7 1766 Begr
21 Peder Nielsens barn i Honum Hans
7 1766 Begr
22 Præstens svigermoder Rasmus Stages enke Maren Hansdatter 67 år
7 1766 Trol
13 Christen Jensen i Hornborg og Mette Mikkelsdatter i Kalhave
7 1766 Trol
14 Eske Simonsen af Ørum Skovhus i Sindbjerg sogn og Birgitte Eriksdatter i Kalhave
Rasmus Torbensen enkemand af Træden og enke Maren Jonsdatter i Hvirring, viet i
7 1766 Tr./Co.
15
Træden
8 1766 Daab
28 Christen Jørgensen Skrædder i Hornborg - Søren
9 1767 Daab
1 Christen Pedersen Væver i Hvirring - Hans
9 1767 Daab
2 Peder Ravn i Boring - Maren
9 1767 Daab
3 Christen Christensen Degn i Boring - Anne Elisabeth
9 1767 Daab
4 Hans Andersen landsoldat i Honum - Anne
9 1767 Begr
1 Mikkel Thomsens barn i Hornborg Christen
9 1767 Begr
2 Kirsten Mikkelsdatter i Haurum 76 år
9 1767 Begr
3 Søren Mortensen i Flemming
9 1767 Begr
4 Søren Nielsen Kjær i Hornborg 87 år
9 1767 Tr./Co.
1 Christen Thomsen i Hornborg og Johanne Marie Pedersdatter i Flemming
9 1767 Copul.
2 Eske Simonsen enkemand af Ørum Skovhus og Birgitte Eriksdatter i Kalhave
10 1767 Daab
5 Jørgen Terkelsen i Kalhave - Kirsten
10 1767 Daab
6 Mourids Jespersen Thygesen og Agathe Elisabeth Stage - Maren Karine Sophie
10 1767 Daab
7 Søren Christensen Smed i Honum - Anders
10 1767 Daab
8 Hans Frandsen i Boring - Jens
10 1767 Begr
5 Niels Jensen i Kodallund 66 år
10 1767 Begr
6 Jens Pedersen i Boring 34 år
11 1767 Daab
9 Niels Knudsen i Boring - Anne
11 1767 Daab
10 Peder Pedersen i Kalhave - Karen
11 1767 Daab
11 Christen Sørensen i Hvirring - Inger
11 1767 Daab
12 Niels Albertsen i Honum - Albert
11 1767 Begr
7 Thor Jensen i Hornborg 78 år
11 1767 Begr
8 Maren Nielsdatter i Kalhave 89 år
11 1767 Begr
9 Niels Sørensen i Flemming 47 år
11 1767 Tr./Co.
3 Niels Henriksen i Hornborg og Kirsten Frandsdatter
11 1767 Copul.
4 Christen Jensen Sommer i Hornborg og Mette Mikkelsdatter i Kalhave
12 1767 Daab
13 Niels Henriksen i Hornborg - Anne
12 1767 Daab
14 Hans Kjeldbæk i Hornborg - Sejer
12 1767 Daab
15 Rasmus Jensen i Honum - Søren
12 1767 Daab
16 Knud Skrædder i Hornborg - Morten
12 1767 Tr./Co.
5 Christen Christensen enkemand af Ring og Karen Rasmusdatter i Honum
12 1767 Tr./Co.
6 Jens Nielsen og Kirsten Terkelsdatter begge tjenende på Rask
12 1767 Tr./Co.
7 Peder Mikkelsen og enke Anne Nielsdatter begge i Boring
13 1767 Daab
17 Frands Mortensen i Hvirring - Kirstine
13 1767 Daab
18 Jens Pedersen Richter i Boring - Anne
13 1767 Daab
19 Jens Pedersen i Hvirring - Peder
Maren Sørensdatter i Trebjerg uægte - Birgitte Kirstine, udlagt Niels Møller en ægtemand
13 1767 Daab
20
i Hornborg
13 1767 Begr
10 Anne Mortensdatter enke i Hornborg 62 år
13 1767 Begr
11 Terkel Clemmensen i Hornborg
13 1767 Tr./Co.
8 Hans Mortensen og enke Anne Johansdatter begge i Flemming
13 1767 Tr./Co.
9 Jens Jensen enkemand af Vrønding og Mette Jacobsdatter i Hornborg
13 1767 Tr./Co.
10 Jens Christensen enkemand af Molger og Karen Olesdatter i Hvirring
14 1767 Daab
21 Rasmus Jørgensen i Hornborg - Inger Kirstine
14 1767 Daab
22 Iver Hansen i Flemming - Anne Kirstine
14 1767 Daab
23 Søren Nielsen Lund i Honum - Niels
14 1767 Daab
24 Søren Vindelev i Kalhave - Kirsten
14 1767 Begr
12 Hans Jørgensen i Honum
14 1767 Begr
13 Anne Terkelsdatter i Kalhave 10 år
14 1767 Tr./Co.
11 Jens Sørensen og Kirsten Madsdatter begge i Boring
14 1767 Trol
12 Jørgen Nielsen enkemand i Boring og Anne Christensdatter tjente i Kalhave
15 1767 Daab
25 Peder Christensen i Hvirring - Morten
15 1767 Daab
26 Jens Nielsen ladefoged på Rask - Karen
15 1767 Daab
27 Søren Jacobsen i Hvirring - Rasmus (fejl for Christen?)
Side 3 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
15 1767 Begr
14 Clemen Jensen tjente i præstegården 30 år
15 1767 Begr
15 Hans Iversen i Hornborg betler og aftakket soldat 60 år
15 1767 Begr
16 Mette et uægte barn i Kalhave
15 1767 Trol
13 Niels Andersen i Honum og enke Ingeborg Christensdatter tjenende på Rask
16 1767 Daab
28 Karen Terkelsdatter i Kalhave uægte - Mette, udlagt Christen Mikkelsen i Kalhave
16 1767 Daab
29 Christen Hvillum i Hvirring - Jens
16 1767 Daab
30 Christen Jensen i Kalhave - Maren som døde
16 1767 Begr
17 Christen Jensens barn i Kalhave Maren 7 dage
17 1767 Daab
31 Niels Pedersen i Honum - Maren
17 1767 Daab
32 Peder Nielsen i Honum - Christen
17 1767 Daab
33 Hans Mortensen i Boring - Karen
17 1767 Daab
34 Laurids Jørgensen i Kalhave - Henrik
17 1767 Begr
18 Niels Pedersen i Kodallund
17 1767 Begr
19 Niels Sørensen i Rask Mølle 39 år
17 1767 Begr
20+21 Niels Nielsens 2 dødfødte børn i Kodallund
18 1767 Daab
35 Mikkel Thorsen i Hornborg - Kirsten
18 1767 Daab
36 Mads Hansen i Kalhave - Hans
18 1767 Begr
22 Peder Bertelsens barn i Honum
19 1768 Daab
1 Peder Frandsen i Hornborg - Jens
19 1768 Daab
2 Ole Jørgensen skoleholder i Honum - Sophie Amalie
19 1768 Daab
3 Jeppe Jensen i Boring - Hans
19 1768 Daab
4 Mikkel Thomsen i Hornborg - Karen
19 1768 Begr
1 Thomas Hyrde i Haurum
19 1768 Begr
2 Jens Henriksens dødfødte barn i Trebjerg
19 1768 Begr
3 Peder Jensen i Kodallund 71 år
19 1768 Begr
4 Maren Pedersdatter i Boring 72 år
19 1768 Copul.
1 Jørgen Nielsen i Boring og Anne Christensdatter tjente i Kalhave
20 1768 Daab
5 Henrik Mortensen Skiemt i Hornborg - Morten
20 1768 Daab
6 Niels Andersen i Kalhave - Anne Kirstine
20 1768 Daab
7 Peder Ravn i Boring - Ole
20 1768 Daab
8 Hans Mortensen i Flemming - Anne Cathrine
20 1768 Begr
5 Christen Sørensens barn i Hvirring Søren
20 1768 Begr
6 Mads Hansens barn i Kalhave Hans 6 uger
20 1768 Begr
7 Peder Frandsens hustru i Hornborg Karen Jensdatter 42 år
20 1768 Begr
8 Niels Nielsens tjenestepige i Haurum
20 1768 Copul.
2 Niels Andersen i Honum og enke Ingeborg Christensdatter tjenende på Rask
21 1768 Daab
9 Christen Jensen i Hornborg - Jens
21 1768 Daab
10 Christen Jensen i Hvirring - Jens
21 1768 Daab
11 Christen Frandsen i Hornborg - Frands
21 1768 Daab
12 Niels Brixen i Haurum - Anne Kirstine
21 1768 Begr
9 Iver Hansen i Flemming 55 år
21 1768 Begr
10 Iver Pedersen i Hvirring
21 1768 Begr
11 Sl. Iver Hansens barn i Flemming Anne Kirstine
21 1768 Begr
12 Mathias Iversens barn i Hvirring Niels
21 1768 Tr./Co.
3 Peder Frandsen enkemand i Hornborg og Anne Hansdatter i Kalhave
21 1768 Tr./Co.
4 Hans Nielsen i Kalhave og enke Kirstine Jensdatter i Rask Mølle
22 1768 Daab
13 Ole Brun i Hvirring - Else
22 1768 Daab
14 Christen Thomsen i Flemming - Peder
22 1768 Daab
15 Præsten - Maren Karine Sophie
22 1768 Begr
13 Laurids Jørgensen i Kalhave 65 år
22 1768 Begr
14 Præstens datter Maren Karine Sophie 1 år 2 mdr
22 1768 Begr
15 Jens Mikkelsen i Flemming 20 år
22 1768 Tr./Co.
5 Jens Jensen fra Hatting og Inger Hansdatter i Hornborg
22 1768 Tr./Co.
6 Morten Simonsen dragon og Dorthe Mortensdatter i Flemming
23 1768 Daab
16 Mikkel Nielsen Smed i Boring - Niels
23 1768 Daab
17 Morten Simonsen dragon i Flemming - Ingeborg
23 1768 Daab
18 Søren Christensen Smed i Honum - Maren
23 1768 Begr
16 Niels Jacobsens barn i Hvirring Rasmus 2 år 6 mdr
23 1768 Begr
17 Peder Mikkelsens hustru i Hornborg Maren Ottesdatter 34 år
23 1768 Begr
18 Mikkel Thomsens hustru i Hornborg Henriette Christensdatter 27 år
Side 4 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
23 1768 Begr
19 Knud Kniplers datter i Flemming Ellen 19 år
24 1768 Daab
19 Christen Hansen i Hornborg - Hans
24 1768 Daab
20 Jacob Jensen i Kalhave - Jens
24 1768 Daab
21 Laurids Lauridsen i Kalhave - Jørgen
24 1768 Daab
22 Jørgen Nielsen i Boring - Kirsten
24 1768 Begr
20 Mogens Fogh Mahler i Hornborg
24 1768 Begr
21 Mikkel Thomsens barn i Hornborg Karen
24 1768 Tr./Co.
7 Niels Nielsen og Margrethe Hansdatter begge tjenende i Kalhave
24 1768 Tr./Co.
8 Peder Mikkelsen enkemand i Hornborg og Mette Sejersdatter i Haurum
25 1768 Daab
23 Søren Frandsen i Boring - Else
25 1768 Daab
24 Laurids Ammitzbøl kancelliråd og Marie Rode - Gertrud Juliane
25 1768 Begr
22 Præstens hustru Agathe Elisabeth Stage født 1737 i Snostrup præstegård på Sjælland
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
9
10
11
25
26
27
23
24
12
13
28
29
30
31
25
26
27
14
32
15
1
2
3
4
1
2
3
4
1
5
6
7
8
5
6
7
2
9
10
11
12
8
9
10
11
3
1768
1768
1768
1768
1768
1768
1768
1768
1768
1768
1768
1768
1768
1768
1768
1768
1768
1768
1768
1768
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
Tr./Co.
Tr./Co.
Tr./Co.
Daab
Daab
Daab
Begr
Begr
Tr./Co.
Tr./Co.
Daab
Daab
Daab
Daab
Begr
Begr
Begr
Tr./Co.
Daab
Tr./Co.
Daab
Daab
Daab
Daab
Begr
Begr
Begr
Begr
Tr./Co.
Daab
Daab
Daab
Daab
Begr
Begr
Begr
Tr./Co.
Daab
Daab
Daab
Daab
Begr
Begr
Begr
Begr
Tr./Co.
Jørgen Hansen i Trebjerg og Kirsten Nielsdatter i Trebjerg
Christen Sørensen Onsted og Mette Andersdatter begge tjente i Hvirring
Jens Jensen og Elisabeth Folmersdatter begge i Hvirring
Jørgen Henrik Bendixen i Flemming - Henrik
Peder Frandsen i Hvirring - Anne Margrethe
Jens Sørensen i Hornborg - Søren
En gammel kone i Haurum
Niels Pedersen i Haurum
Anders Christensen og Kirsten Andersdatter begge i Hvirring
Jens Albertsen og Maren Andersdatter begge i Hvirring
Rasmus Hansen i Hornborg - Jesper
Niels Mortensen i Flemming - Morten
Terkel Pedersen i Flemming - Søren
Peder Pedersen i Kalhave - Peder
Jørgen Henrik Bendixen i Flemming
Søren Mikkelsen i Boring 80 år 8 mdr
Knud Hansens hustru i Flemming Anne Margrethe Pedersdatter 60 år
Niels Pedersen og enke Maren Sørensdatter i Flemming
Niels Nielsen i Kodallund - Anne Cathrine
Peder Jensen enkemand af Dallerup og Anne Cathrine Pedersdatter i Hornborg
Peder Mikkelsen i Boring - Jens
Christen Sørensen i Hvirring - Anne Lisbeth
Hans Kjeldbæk i Hornborg - Jens
Hans Nielsen i Rask Mølle - Niels
Knud Hansen i Flemming 70 år 7 mdr
Ole Smed i Flemming
Peder Lykkes enke i Flemming Mette Christensdatter 69 år
Dorthe Eriksdatter enke i Hornborg 87 år
Knud Olufsen i Boring og Anne Christensdatter i Kodallund
Anders Terkelsen i Kalhave - Offer
Mads Hansen i Kalhave - Laurids
Christen Jensen i Kalhave - Jacob
Peder Frandsen i Hornborg - Hans
Christen Jensens søn i Kalhave Jacob 4 uger
Knud Mortensen i Flemming 54 år
En betlerkone fra Tånings barn død i Hornborg Christian 3 år
Jens Sørensen enkemand i Boring og enke Apelone Mortensdatter i Kodallund
Jens Pedersen i Honum - Anne Margrethe
Christen Pedersen i Trebjerg - Anne Margrethe
Niels Knudsen i Boring - Maren
Jens Pedersen i Hvirring - Christen
Morten Mortensen i Kalhave 34 år
Hans Hansens søn i Honum Jens
Niels Jensens datter i Haurum
Hans Hansens søn i Honum Jens 8 år
Hans Pedersen og Else Christensdatter begge i Hornborg, kongebrev beslægtede
Side 5 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
Mikkel Thomsen enkemand og Karen Knudsdatter begge i Hornborg, kongebrev
31 1769 Tr./Co.
4
beslægtede
32 1769 Daab
13 Iver Jensen i Kodallund - Peder
32 1769 Daab
14 Niels Nielsen i Boring - Niels
32 1769 Daab
15 Christen Pedersen Væver i Hvirring - Inger
32 1769 Daab
16 Rasmus Jensen i Honum - Maren som døde
32 1769 Begr
12 Maren Pedersdatter Lykke i Flemming 29 år
32 1769 Begr
13 Jørgen Nielsen Sadelmagers barn i Hornborg Jens Nicolai
32 1769 Begr
14 Niels Falsen Snedkers barn i Hornborg Karen
32 1769 Begr
15 Rasmus Jensens datter i Honum Maren
32 1769 Begr
16 Niels Grolsteds hustru i Hornborg Anne Margrethe Terkelsdatter 48 år
32 1769 Tr./Co.
5 Niels Jørgensen i Boring og Mette Larsdatter i Honum
Christen Mikkelsen i Kalhave og Anne Marie Henriksdatter i Haurum, kongebrev
32 1769 Tr./Co.
6
beslægtede
33 1769 Daab
17 Frands Mortensen i Hvirring - Søren
33 1769 Daab
18 Jens Henriksen i Trebjerg - Maren
33 1769 Daab
19 Hans Møller i Hornborg Mølle - Jacob
33 1769 Begr
17 Peder Sørensens datter i Haurum Bodil 10 år
33 1769 Begr
18 Søren Frandsen hyrdes søn i Haurum Niels
33 1769 Begr
19 Knud Skrædders datter i Hornborg Dorthe
33 1769 Begr
20 Hans Kjeldbæks søn i Hornborg Sejer
33 1769 Begr
21 Niels Brixens søn i Haurum Jens
33 1769 Tr./Co.
7 Christen Jørgensen og Anne Sophie Pedersdatter begge i Hvirring
34 1769 Daab
20 Peder Albertsen i Kalhave - Cathrine
34 1769 Daab
21 Jørgen Hansen i Trebjerg - Søren
34 1769 Daab
22 Søren Lauridsen i Kalhave - Kirsten
34 1769 Begr
22 Ole Bruns datter i Hvirring Johanne Marie 6 år
34 1769 Begr
23 Niels Bruns dødfødte barn i Hvirring
34 1769 Begr
24 Niels Jensen Brixen i Haurum 42 år
34 1769 Begr
25 Søren Henriksen i Haurum 20 år
34 1769 Begr
26 Christen Madsen i Hornborg 88 år
34 1769 Tr./Co.
8 Mikkel Andersen af Åle og Anne Margrethe Henriksdatter i Trebjerg
35 1769 Daab
23 Niels Jørgensen Daugård i Honum - Mette Marie
35 1769 Daab
24 Niels Andersen Kokborg i Honum - Mette Marie
35 1769 Daab
25 Christen Jensen Sommer i Hornborg - Mikkel
Albert Sørensen og Marie Hansdatter betlere fra Møgeltønder nu i Hornborg deres datter
35 1769 Begr
27
Ellen Cathrine
35 1769 Begr
28 Peder Ravns barn i Boring Ole
35 1769 Begr
29 Maren Hansdatter almisselem til huse hos Søren Vindelev i Kalhave
35 1769 Tr./Co.
9 Hans Thomsen enkemand i Molger og enke Cathrine Jensdatter i Hvirring
35 1769 Tr./Co.
10 Knud Christensen og Karen Pedersdatter begge i Kalhave
36 1769 Daab
26 Jens Nielsen i Honum - Niels
36 1769 Daab
27 Hans Jensen i Honum - Anne
36 1769 Daab
28 Christen Christensen Degn i Boring - Christen
36 1769 Daab
29 Christen Christensen Hjulmand i Hvirring - Christen
36 1769 Begr
30 Niels Mortensen i Hornborg 30 år
36 1769 Begr
31 Jens Peder Madsens barn i Hvirring Christen
36 1769 Begr
32 Den gamle kone i Kokborg
36 1769 Begr
33 Peder Andersen i Hornborg 26 år
36 1769 Trol
11 Jens Ottesen enkemand af Vrønding og Apelone Knudsdatter i Flemming
36 1769 Trol
12 Hans Sørensen i Hornborg og enke Birgitte Mortensdatter i Haurum
37 1769 Daab
30 Hans Mortensen i Boring - Morten
37 1769 Daab
31 Jørgen Terkelsen i Kalhave - Anne
37 1769 Daab
32 Rasmus Jørgensen i Hornborg - Kirsten
37 1769 Begr
34 Frands Mortensens søn i Hvirring Morten
37 1769 Begr
35 Søren Lauridsens datter i Kalhave Maren
37 1769 Begr
36 Peder Pedersens barn i Kalhave Peder
37 1769 Tr./Co.
13 Peder Jensen og Kirstine Jensdatter begge i Hvirring
37 1769 Trol
14 Jørgen Rasmussen fra Rask og Maren Mikkelsdatter i Hornborg
38 1769 Daab
33 Christen Frandsen i Hornborg - Christen
Side 6 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
38 1769 Daab
34 Niels Jacobsen i Hvirring - Rasmus som døde
38 1769 Begr
37 Hans Mortensens barn i Boring Morten
38 1769 Begr
38 Terkel Træskomand almisselem i Kalhave
38 1769 Begr
39 Las Pedersen i Honum
38 1769 Begr
40 Niels Jacobsens barn i Hvirring Rasmus
39 1770 Daab
1 Peder Mikkelsen i Hornborg - Maren
39 1770 Daab
2 Jens Jensen i Hvirring - Jens
39 1770 Daab
3 Hans Frandsen i Boring - Karen
39 1770 Begr
1 Niels Andersens barn i Kalhave Anne Kirstine
39 1770 Begr
2 Karen Rasmusdatter almisselem i Haurum
39 1770 Begr
3 Jens Jensens hustru i Hvirring Elsebeth Folmersdatter
39 1770 Begr
4 Peder Albertsens barn i Kalhave Cathrine
39 1770 Tr./Co.
1 Jens Knudsen i Hornborg og Kirstine Terkelsdatter i Kalhave
40 1770 Daab
4 Laurids Lauridsen i Kalhave - Søren
40 1770 Daab
5 Hans Pedersen Brixen i Hornborg - Anne Cathrine
40 1770 Daab
6 Søren Hamborg smed i Honum - Marie Sophie
40 1770 Begr
5 Morten Knudsen i Flemming 24 år
40 1770 Begr
6 Anders Mikkelsen i Kalhave 12 år
40 1770 Begr
7 Hans Møllers barn i Hornborg Mølle Jacob
40 1770 Begr
8 Jens Jensens barn i Hvirring Jens
40 1770 Begr
9 Christen Jensens datter i Kalhave Anne Margrethe
40 1770 Tr./Co.
2 Peder Mikkelsen og Kirstine Andersdatter begge i Kalhave
40 1770 Copul.
3 Jens Ottesen enkemand af Vrønding og Apelone Knudsdatter i Flemming
41 1770 Daab
7 Peder Olufsen Ravn i Boring - Oluf
41 1770 Daab
8 Anders Hvillum i Trebjerg - Anders som døde
41 1770 Daab
9 Jens Nielsen i Hornborg - Niels
41 1770 Begr
10 Jørgen Terkelsens barn i Kalhave Anne
41 1770 Begr
11 Christen Pedersen i Hvirring 56 år
41 1770 Begr
12 Ole Skoleholders barn i Honum Sophie Amalie
41 1770 Begr
13 Maren Thorsdatter i Hornborg 80 år
41 1770 Begr
14 Peder Marcussen i Hvirring 70 år
41 1770 Copul.
4 Jørgen Rasmussen fra Rask og Maren Mikkelsdatter i Hornborg
41 1770 Copul.
5 Hans Sørensen i Hornborg og enke Birgitte Mortensdatter i Haurum
42 1770 Daab
10 Lars Pedersen i Flemming - Karen
42 1770 Daab
11 Mikkel Thorsen i Hornborg - Maren
42 1770 Daab
12 Jeppe Jensen i Boring - Margrethe
42 1770 Begr
15 Hans Frandsens barn i Boring Karen
42 1770 Begr
16 Søren Hamborg smeds barn i Honum Marie Sophie
42 1770 Begr
17 Christen Jensens barn i Kalhave Karen
42 1770 Begr
18 Birgitte Kirstine Mikkelsdatter i Hornborg 29 år
42 1770 Begr
19 Anders Hvillums barn i Trebjerg Anders
42 1770 Tr./Co.
6 Jens Jensen enkemand i Hvirring og Maren Jørgensdatter i Hornborg
43 1770 Daab
13 Sejer Pedersen i Hvirring - Niels
43 1770 Daab
14 Niels Pedersen i Flemming - Inger
43 1770 Daab
15 Morten Simonsen dragon i Flemming - Morten som døde
43 1770 Daab
16 Sergiant West i Hornborg - Margrethe
43 1770 Begr
20 Peder Albertsens hustru i Kalhave Anne Thomasdatter 38 år
43 1770 Begr
21 Rasmus Thomsens hustru i Boring Maren Jensdatter 54 år
43 1770 Begr
22 Morten Simonsen dragons barn i Flemming Morten 4 dage
43 1770 Tr./Co.
7 Jens Christensen Hvillum og Cathrine Christensdatter begge i Hvirring
44 1770 Daab
17 Niels Nielsen i Kodallund - Anne
44 1770 Daab
18 Christen Jensen i Kalhave - Anne Margrethe
44 1770 Daab
19 Jørgen Nielsen Sadelmager i Hornborg - Anne Margrethe
Maren Mortensdatter i Hornborg uægte - Peder, udlagt gift mand Lars Christensen
44 1770 Daab
20
Hjulmand i Hornborg
44 1770 Begr
23 Christen Jensens barn i Kalhave Anne Margrethe
44 1770 Begr
24 Laurids Lauridsens barn i Kalhave Søren
44 1770 Begr
25 Jørgen Nielsens hustru i Haurum Mette Mortensdatter 33 år
44 1770 Tr./Co.
8 Peder Albertsen enkemand i Kalhave og Anne Jensdatter i Kalhave
44 1770 Tr./Co.
9 Mikkel Mikkelsen enkemand af Uldum og Dorthe Jensdatter i Hvirring
Side 7 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
45 1770 Daab
21 Knud Mortensen Skrædder i Hornborg - Jens
45 1770 Daab
22 Ole Brun i Hvirring - Johanne Marie
45 1770 Daab
23 Peder Jensen Lærke - i Hvirring - Ellen Cathrine
45 1770 Daab
24 Peder Frandsen i Hornborg - Anne Cathrine
45 1770 Begr
26 Søren Knudsens søn i Boring Knud
45 1770 Begr
27 Peder Frandsens søn i Hornborg Hans
45 1770 Begr
28 Morten Hjulmands enke i Flemming almisselem Gyde 77 år
46 1770 Daab
25 Christen Thomsen i Flemming - Thomas
46 1770 Daab
26 Jens Nielsen og Birgitte Kirstine i Hornborg - Anne
46 1770 Daab
27 Niels Henriksen i Hornborg - Henrik
46 1770 Daab
28 Jørgen Rasmussen i Boring - Hans
46 1770 Begr
29 Jacob Henriksen almisselem i Honum 20 år
46 1770 Begr
30 Maren Mikkelsdatter enke i Hornborg 83 år
46 1770 Begr
31 Søren Knudsens søn (datter?) i Boring 8 år
46 1770 Begr
32 Jeppe Jensens barn i Boring 18 uger, fandtes død i sengen hos forældrene
46 1770 Tr./Co.
10 Peder Mortensen og Karen Simonsdatter begge tjenende i Kalhave
47 1770 Daab
29 Niels Andersen i Kalhave - Anders
47 1770 Daab
30 Hans Hansen i Hornborg - Maren
47 1770 Daab
31 Hans Andersen i Honum - Anders
47 1770 Daab
32 Peder Andersen i Honum - Peder
47 1770 Begr
33 Hans Sørensens stedatter i Haurum Kirstine 8 år
47 1770 Begr
34 Jeppe Sørensen landsoldat i Hornborg 26 år
47 1770 Begr
35 Niels Knudsens barn i Boring Maren 1 år 3 mdr.
Jeppe Jensens barn i Boring 18 uger, fandtes død i sengen hos forældrene (præstens
47 1770 Begr
36
gentagelse)
47 1770 Tr./Co.
11 Niels Larsen og Maren Pedersdatter begge tjenende i Hornborg
47 1770 Tr./Co.
12 Jens Nielsen af Løsning Mølle og Maren Thomasdatter i Kalhave
48 1770 Daab
33 Christen Jørgensen i Hvirring - Jørgen
48 1770 Daab
34 Jens Sørensen i Honum - Mads
48 1770 Daab
35 Niels Pedersen i Hornborg - Jesper
48 1770 Daab
36 Jens Christensen Hvillum i Hornborg - Birgitte
48 1770 Begr
37 Peder Hansen Brixen i Hornborg 69 år
48 1770 Begr
38 Peder Mortensens barn i Flemming Morten 8 dage
48 1770 Begr
39 Mikkel Sørensen i Honum 87 år
48 1770 Begr
40 Hans Andersens barn i Honum Anders 5 mdr
49 1770 Daab
37 Peder Mortensen i Kalhave - Morten
49 1770 Daab
38 Jens Olufsen i Hvirring - Jens
49 1770 Daab
39 Hans Kjeldbæk i Hornborg - Karen
49 1770 Daab
40 Jens Albertsen i Trebjerg - Anne Kirstine
49 1770 Begr
41 Hans Sørensens barn i Haurum 8 dage
50 1770 Daab
41 Hans Sørensen i Haurum - Niels
50 1770 Daab
42 Iver Jensen i Kodallund - Mouritz Christian
50 1770 Daab
43 Søren Vindelev i Kalhave - Maren
51 1770 Daab
44 Søren Jacobsen i Hvirring - Rasmus
51 1770 Daab
45 Niels Knudsen i Boring - Jørgen
51 1770 Daab
46 Christen Jensen i Hvirring - Mette
52 1770 Daab
47 Søren Lauridsen i Kalhave - Maren
52 1770 Daab
48 Jens Pedersen i Hvirring - Christen
52 1770 Daab
49 Hans Mortensen i Boring - Morten
Kirstine Pedersdatter i Honum uægte - Mette Marie, udlagt Søren Christensen Lund i
52 1770 Daab
50
Honum
53 1771 Daab
1 Peder Frandsen i Hvirring - Frands
53 1771 Daab
2 Peder Pedersen i Kalhave - Peder
53 1771 Daab
3 Rasmus Christensen i Kokborg - Jacob
53 1771 Daab
4 Jens Christensen i Trebjerg - Hans
53 1771 Begr
1 Rasmus Andersens hustru i Flemming Kirstine Hansdatter 54 år
53 1771 Begr
2 Kirsten Mikkelsdatter i Hornborg 82 år
53 1771 Begr
3 Rasmus Pedersen almisselem i Kalhave 68 år
53 1771 Tr./Co.
1 Marcus Hansen af Underup og Anne Pedersdatter i Kalhave
54 1771 Daab
5 Jens Knudsen i Hornborg - Anne Marie
Side 8 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
54 1771 Daab
6 Knud Olesen i Boring - Ole
54 1771 Daab
7 Hans Mortensen i Flemming - Margrethe
54 1771 Begr
4 Søren Vindelevs spæde barn i Kalhave Maren
54 1771 Begr
5 Søren Andersen i Trebjerg 75 år
54 1771 Begr
6 Mads Hansens dødfødte barn i Kalhave
54 1771 Begr
7 Niels Henriksens søn i Hornborg Henrik ½ år
54 1771 Begr
8 Jens Christensens barn i Trebjerg Hans 4 uger
54 1771 Tr./Co.
2 Rasmus Andersen enkemand i Flemming og Mette Knudsdatter i Flemming
55 1771 Daab
8 Christen Hansen i Hornborg - Jørgen
55 1771 Daab
9 Jens Jensen i Hvirring - Jens
55 1771 Daab
10 Niels Mortensen i Flemming - Niels
55 1771 Daab
11 Christen Pedersen i Trebjerg - Christen
55 1771 Begr
9 Hans Mortensens barn i Boring Morten 4 mdr
55 1771 Begr
10 Knud Terkelsens dødfødte barn i Kalhave
55 1771 Begr
11 Jens Christensen Hvillums barn i Hornborg - Birgitte ½ år
55 1771 Begr
12 Anders Clemmensens hustru i Hvirring Johanne Hansdatter 60 år
55 1771 Tr./Co.
3 Anders Clemmensen enkemand og Anne Sørensdatter begge i Hvirring
56 1771 Daab
12 Hans Møller i Rask Mølle - Anne
56 1771 Daab
13 Niels Jørgensen Daugård i Hornborg - Jørgen
56 1771 Daab
14 Morten Simonsen i Flemming - Simon
56 1771 Begr
13 Mette Pedersdatter enke i Kalhave 63 år
56 1771 Begr
14 Knud Christensens hustru i Kalhave Karen Pedersdatter 38 år
56 1771 Begr
15 Kirsten Mikkelsdatter almisselem og enke i Hornborg 86 år
56 1771 Begr
16 Peder Andersens barn i Honum Peder ½ år
56 1771 Begr
17 Morten Pedersen almisselem i Hornborg 74 år
56 1771 Tr./Co.
4 Jens Christensen enkemand i Trebjerg og Anne Hansdatter i Hvirring
57 1771 Daab
15 Hans Pedersen Brixen i Hornborg - Christen
57 1771 Daab 16+17 Jørgen Kalhave fattigfoged i Boring - Christen og Kirsten som begge døde
57 1771 Daab
18 Niels Hyrde i Hvirring - Christen
57 1771 Daab
19 Anders Christensen Hvillum i Trebjerg - Kirsten
57 1771 Begr
18 Mikkel Jensen skoleholder i Hornborg 56 år
57 1771 Begr
19 Jens Christensens hustru i Trebjerg Anne Thomasdatter 29 år
57 1771 Begr
20 Søren Jensens datter i Hornborg Anne 27 år
57 1771 Begr
21 Jens Jensens barn i Hvirring Jens 3 mdr
57 1771 Begr
22 Johanne Pedersdatter enke i Hvirring 77 år
57 1771 Tr./Co.
5 Christen Hansen af Linnerup og Johanne Pedersdatter i Hvirring
58 1771 Daab
20 Frands Mortensen i Hvirring - Morten
58 1771 Daab
21 Christen Sørensen i Hvirring - Jens
58 1771 Daab
22 Jørgen Smed i Haurum - Niels
58 1771 Daab
23 Christen Christensen Hvillum i Hvirring - Niels
58 1771 Begr
23 Søren Lauridsens datter i Kalhave Kirsten 2 år
58 1771 Begr
24 Søren Christensen i Hvirring 90 år
58 1771 Begr
25 Frands Mortensens søn i Hvirring Søren 2 år druknede i en grav
58 1771 Begr
26 Mette Nielsdatter almisselem i Honum 66 år
58 1771 Begr
27+28 Jørgen Kalhaves tvillinger i Boring Christen og Kirsten
58 1771 Tr./Co.
6 Hans Lauridsen og Kirsten Mortensdatter begge i Hornborg
59 1771 Daab
24 Christen Jensen i Hornborg - Niels
59 1771 Daab
25 Marcus Hansen i Haurum - Anne Cathrine som døde
59 1771 Daab
26 Hans Andersen i Honum - Mads
59 1771 Daab
27 Rasmus Christensen i Kodallund - Christen som døde
59 1771 Begr
29 Anders Mikkelsen i Hornborg 78 år
59 1771 Begr
30 Marcus Hansens barn i Haurum Anne Cathrine 14 dage
59 1771 Begr
31 Rasmus Christensens barn i Kodallund Christen 8 dage
59 1771 Begr
32 Jens Henriksens dødfødte barn i Trebjerg
60 1771 Daab
28 Peder Sørensen i Hvirring - Søren
60 1771 Daab
29 Peder Frandsen i Hornborg - Apelone
60 1771 Daab
30 Peder Hansen Hyrde i Flemming - Morten
60 1771 Begr
33 Inger Elisabeth Thomasdatter i Kalhave 90 år
60 1771 Begr
34 Else Nielsdatter hos Jens Brun i Hornborg 8 år
61 1772 Daab
1 Mads Hansen i Kalhave - Maren
Side 9 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
61 1772 Daab
2 David Ottesen i Hvirring - Anne Kirstine
61 1772 Daab
3 Hans Lauridsen i Hornborg - Søren
61 1772 Begr
1 Frands Mortensens barn i Hvirring Morten ½ år
61 1772 Begr
2 Hans Nielsen tjenestekarl i Boring 35 år
61 1772 Begr
3 Christen Andersen i Trebjerg 72 år
61 1772 Tr./Co.
1 Niels Christensen af Vrønding og Maren Andersdatter i Hornborg
62 1772 Daab
4 Christen Frandsen i Hornborg - Johanne Marie
62 1772 Daab
5 Christen Christensen i Boring - Anne (fejl for Mette Sophie)
62 1772 Daab
6 Jens Nielsen i Honum - Anders
62 1772 Begr
4 Hans Nielsen i Boring 35 år
62 1772 Begr
5 Peder Madsen i Hvirring 70 år
62 1772 Begr
6 Jens Pedersens barn i Honum Anne Margrethe 3 år
62 1772 Tr./Co.
2 Jens Knudsen af Øster Snede sogn og Maren Nielsdatter i Haurum
63 1772 Daab
7 Hans Mortensen i Boring - Morten
63 1772 Daab
8 Jens Nielsen tjenende i Bygholm Mølle, født i Hornborg - Johanne
63 1772 Daab
9 Mikkel Smed i Boring - Bodil Marie
63 1772 Begr
7 Niels Jacobsens hustru Johanne Mikkelsdatter i Kalhave 67 år
63 1772 Begr
8 Peder Albertsen i Kalhave 54 år
63 1772 Begr
9 Hans Hansens dødfødte barn i Hornborg
63 1772 Begr
10 Iver Rasmussens datter i Hornborg Anne Elisabeth 1 år
64 1772 Daab
10 Peder Albertsen i Kalhave - Jens
64 1772 Daab
11 Jørgen Rasmussen i Boring - Laurids
64 1772 Daab
12 Knud Christensen i Kalhave - Terkel
64 1772 Begr
11+12 Niels Pedersens dødfødte tvillinger i Hornborg
64 1772 Begr
13 Lars Bentsen hyrde i Flemming 60 år
64 1772 Begr
14 Søren Ibsen smed i Hornborg 58 år
64 1772 Begr
15 Peder Bisgårds barn i Kalhave Mikkel 14 dage
64 1772 Begr
16 Jens Jensens barn i Hvirring Elisabeth 4 uger
64 1772 Tr./Co.
3 Søren Sørensen af Øster Snede sogn og Mette Pedersdatter i Haurum
64 1772 Tr./Co.
4 Niels Rasmussen enkemand af Sønder Aldum og Mette Mortensdatter i Flemming
65 1772 Daab
13 Peder Bisgård i Kalhave - Mikkel som døde
65 1772 Daab
14 Jens Jensen i Hvirring - Elisabeth som døde
65 1772 Daab
15 Peder Mikkelsen i Hornborg - Sejer
65 1772 Daab
16 Søren Pedersen i Hornborg - Peder
65 1772 Daab
17 Jørgen Hansen i Trebjerg - Niels
65 1772 Begr
17 Anders Pedersen almisselems søn i Hornborg Terkel 20 år
65 1772 Begr
18 Karen Sejersdatter pige i Haurum 39 år
65 1772 Begr
19 Hans Pedersens søn i Hornborg Christen 1 år
65 1772 Tr./Co.
5 Jacob Ulriksen smedesvend og Anne Sørensdatter i Hornborg
66 1772 Daab
18 Karen Nielsdatter i Boring uægte - Maren, udlagt Peder Jensen landsoldat i Boring
66 1772 Daab
19 Christen Jensen i Kalhave - Karen
66 1772 Daab 20+21 Jørgen Kalhave i Boring - Maren som døde og dødfødt tvilling
66 1772 Daab
22 Peder Jensen i Hvirring - Gertrud
66 1772 Begr
20 Søren Pedersens søn i Hornborg Peder 8 uger
66 1772 Begr
21 Peder Frandsens barn i Hornborg Apelone ½ år
66 1772 Begr
22+23 Jørgen Kalhaves tvillinger i Boring dødfødt og Maren
66 1772 Tr./Co.
6 Johan Sørensen enkemand af Horsens og Mette Jørgensdatter i Hornborg
66 1772 Tr./Co.
7 Jens Mikkelsen i Hornborg og Anne Mikkelsdatter i Kalhave
66 1772 Tr./Co.
8 Jørgen Hansen og enke Anne Jensdatter begge i Kalhave
67 1772 Daab
23 Anders Clemmensen i Hvirring - Johanne
67 1772 Daab
24 Jens Nielsen i Boring - Marie Kirstine
67 1772 Daab
25 Hans Kjeldbæk i Hornborg - Kirsten
67 1772 Begr
24 Niels Jensen Møller i Hornborg 45 år
67 1772 Begr
25 Peder Frandsens barn i Hvirring Frands 2 år
67 1772 Begr
26 Niels Fredriksen betler fra Vendsyssel død i Hvirring
67 1772 Tr./Co.
9 Jesper Sørensen enkemand af Lindved og Maren Mikkelsdatter i Kalhave
67 1772 Tr./Co.
10 Søren Hansen enkemand af Uldum og Cathrine Marie Rasmusdatter i Honum
68 1772 Daab
26 Jens Knudsen i Hornborg - Knud
68 1772 Daab
27 Marcus Hansen i Haurum - Maren
68 1772 Daab
28 Niels Andersen i Kalhave - Kirsten
Side 10 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
68 1772 Daab
29 Hans Jensen i Kodallund - Kirsten
68 1772 Begr
27 Christen Sørensens barn i Hvirring Jens 1 år
68 1772 Begr
28 Søren Jacobsens søn i Hvirring Anders 16 år
69 1773 Daab
1 Niels Knudsen i Boring - Knud
69 1773 Daab
2 Frands Mortensen i Hvirring - Morten
69 1773 Daab
3 Christen Sørensen i Hvirring - Jens
69 1773 Begr
1 Hans Kjeldbæks barn i Hornborg Karen 2 år
69 1773 Begr
2 Peder Nielsens barn i Honum Jens 8 år
69 1773 Begr
3 Sejer Pedersens søn i Hvirring Niels 2½ år
69 1773 Begr
4 Niels Sørensens hustru i Honum Kirsten Jensdatter 60 år
69 1773 Begr
5 Jens Christophersen almisselem i Honum 69 år
69 1773 Tr./Co.
69
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
71
71
71
71
71
71
71
71
71
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
74
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1 Clemen Pedersen enkemand og hyrde i Merring og Margrethe Rasmusdatter i Hornborg
Tr./Co.
2 Søren Knudsen af Eriknaur og Mette Kirstine Andersdatter i Flemming
Daab
4 Christen Thomsen i Flemming - Peder (fejl for Jens)
Daab
5 Ove Krag i Hornborg Mølle - Maren
Daab
6 Rasmus Smed i Hornborg - Birgitte som døde
Begr
6 Niels Brun i Hvirring 65 år
Begr
7 Niels Christophersen i Honum 68 år
Begr
8 Elisabeth Jensdatter pige i Honum 24 år
Begr
9 Christen Rasmussen i Honum 63 år
Begr
10 Christen Hansens søn i Hornborg Jørgen 2 år
Begr
11 Hans Kjeldbæks datter i Hornborg Kirsten 18 uger
Tr./Co.
3 Jens Nielsen og Karen Nielsdatter begge i Honum
Tr./Co.
4 Niels Sørensen enkemand og Kirsten Mikkelsdatter begge i Honum
Daab
7 Peder Mikkelsen i Boring - Mikkel
Daab
8 Niels Andersen Kokborg i Kodallund - Christen
Daab
9 Peder Ravn i Boring - Karen
Begr
12 Rasmus Smeds barn i Hornborg Birgitte Kirstine 14 dage
Begr
13 Søren Vindelevs datter i Kalhave Karen 12 år
Begr
14 Christen Lauridsens hustru i Honum Karen Hansdatter 53 år
Begr
15 Niels Daugårds tvillingedatter Anne 1 uge
Begr
16 Morten Mikkelsen ungkarl i Kalhave 31 år
Tr./Co.
5 Peder Madsen og Birgitte Marie Jørgensdatter begge i Honum
Daab 10+11 Niels Daugård i Honum - Maren og Anne som døde
Daab
12 Knud Mortensen i Hornborg - Mikkel
Daab
13 Christen Jensen i Hvirring - Karen
Begr
17 Knud Jørgensen ungkarl i Honum 26 år
Begr
18 Ammitzbøl Cancelliråd på Rasks ældste datter Cathrine Erasmine 10 år
Begr
19 Birgitte Thøgersdatter pige i Honum 27 år
Begr
20 Christen Jensen i Kalhave 53 år
Begr
21 Peder Mikkelsens søn i Hornborg Sejer 1 år
Begr
22 Peder Jensens enke i Kodallund Edel Marie 56 år
Tr./Co.
6 Christen Lauridsen enkemand og Sidsel Marie Andersdatter begge i Honum
Daab
14 Hans Pedersen Brixen i Hornborg - Henriette
Daab
15 Jacob Ulriksen i Hornborg - Ellen
Daab
16 Jens Pedersen i Hvirring - Morten
Daab
17 Jens Jensen i Hvirring - Elisabeth
Begr
23 Hans Lauridsen i Hornborg 32 år
Begr
24 Jens Rasmussen i Trebjerg 50 år
Begr
25 Mikkel Thorsens barn i Hornborg Maren 4 år
Begr
26 Jørgen Terkelsen almisselem i Kalhave 63 år
Begr
27 Mads Hansens barn i Kalhave Maren 1 år
Tr./Co.
7 Søren Ebbesen af Håbefuld i Tyrsting sogn og Anne Knudsdatter i Hvirring
Tr./Co.
8 Peder Olufsen enkemand i Boring og Marie Knudsdatter i Flemming
Daab
18 Niels Nielsen i Boring - Apelone
Else Marie Pedersdatter i Hvirring - Jens, udlagt Søren Jensen Sommer dragon i
74 1773 Daab
19
Hvirring, moderen gift med Mathias Iversen som er rejst til Holland
74 1773 Daab
20 Peder Bisgård i Kalhave - Mette
74 1773 Begr
28 Henrik Nielsen i Trebjerg 80 år
Side 11 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
74 1773 Begr
29 Jørgen Hansen gårdmand i Kalhave 27 år
74 1773 Begr
30 Peder Ravns hustru i Boring Margrethe Kirstine Pedersdatter 43 år
74 1773 Begr
31 Poul Hansen Skrædder i Hvirring 53 år
74 1773 Begr
32 Hans Findsen i Kalhave 70 år
74 1773 Begr
33 Niels Andersens søn i Kalhave Jørgen 8 år
74 1773 Begr
34 Christen Sommers søn i Hornborg Jens 6 år
74 1773 Begr
35 Niels Johansen Spormann i Rask Skovhus 49 år
74 1773 Tr./Co.
9 Mikkel Jensen fra Tamdrup sogn og enke Anne Jensdatter i Kalhave
Karen Hansdatter er gift med Søren Vindelev i Kalhave som er rømt - Maren, udlagt Jens
75 1773 Daab
21
som er gift og rømt
75 1773 Daab
22 Hans Sørensen i Haurum - Niels
75 1773 Daab
23 Peder Frandsen i Hvirring - Anne Marie
75 1773 Daab
24 Jens Sørensen i Honum - Søren
75 1773 Begr
36 Peder Frandsens datter i Hornborg Anne Cathrine 4 år
75 1773 Begr
37 Simon Pedersen almisselem i Hornborg 79 år
75 1773 Begr
38 Christen Hvillum almisselem i Trebjerg 70 år
75 1773 Begr
39 Morten Jørgensen i Hornborg 64 år
75 1773 Tr./Co.
10 Knud Pedersen i Hornborg og enke Anne Jacobsdatter i Kalhave
75 1773 Tr./Co.
11 Rasmus Jepsen enkemand i Føvling og enke Mette Sørensdatter i Hvirring
76 1773 Daab
25 Jens Olufsen i Hvirring - Peder
76 1773 Daab
26 Niels Pedersen i Hornborg - Peder
76 1773 Daab
27 Peder Pedersen i Kalhave - Mette
77 1773 Daab
28 Hans Lauridsen sl. i Hornborg - Kirsten
77 1773 Daab
29 Søren Lauridsen i Kalhave - Laurids
77 1773 Daab
30 Niels Mortensen i Flemming - Gye
78 1773 Daab
31 Christen Pedersen i Trebjerg - Peder
78 1773 Daab
32 David Ottesen Drejer i Hvirring - Maren
78 1773 Daab
33 Laurids Pedersen i Flemming - Johanne Marie
Johanne Jensdatter i Hvirring - Rasmus, udlagt Jens Gyllings tjenestekarl Søren
79 1774 Daab
1
Rasmussen i Horsens
79 1774 Daab
2 Anne Pedersdatter i Hvirring - Niels, udlagt Søren Jensen Sommer
79 1774 Daab
3 Christen Frandsen i Hornborg - Jens som døde
79 1774 Daab
4 Hans Frandsen i Boring - Frands som døde
79 1774 Begr
1 Maren Joensdatter enke og almisselem i Hvirring 67 år
79 1774 Begr
2 Jens Richters dødfødte barn i Boring
79 1774 Begr
3 Christen Frandsens søn i Hornborg Jens 6 dage
79 1774 Begr
4 Hans Frandsens søn i Boring Frands 8 dage
79 1774 Tr./Co.
1 Jens Mikkelsen skoleholder i Hornborg og Anne Nielsdatter i Hornborg
79 1774 Tr./Co.
2 Morten Olufsen og Maren Hansdatter begge tjener i Kalhave
80 1774 Daab
5 Hans Kjeldbæk i Hornborg - Christen
80 1774 Daab
6 Peder Frandsen i Hornborg - Jørgen
80 1774 Daab
7 Niels Pedersen i Honum - Jens
80 1774 Begr
5 Søren Terkelsen almisselems enke Johanne 71 år
80 1774 Begr
6 Niels Sørensens barn i Honum Søren 1 mdr
80 1774 Begr
7 Mikkel Jensens stedsøn i Kalhave Jens Pedersen 1½ år
80 1774 Tr./Co.
3 Christen Madsen fra Linnerup og enke Kirsten Nielsdatter i Hvirring
81 1774 Daab
8 Peder Mikkelsen i Hornborg - Sejer
81 1774 Daab
9 Niels Sørensen i Honum - Søren som døde, hjemmedåb
81 1774 Daab
10 Morten Simonsen Dragon i Flemming - Morten
81 1774 Daab
11 Christen Lauridsen i Honum - Laurids
81 1774 Begr
8 Maren Rasmusdatter almisselem i Hornborg 76 år
81 1774 Begr
9 Christen Lauridsens hustru Sidsel Marie Andersdatter 30 år
81 1774 Begr
10 Anders Juul Snedkers søn i Hornborg Anders 1 dag
81 1774 Tr./Co.
4 Mikkel Christensen og enke Kirsten Mortensdatter begge i Hornborg
81 1774 Tr./Co.
5 Søren Jensen og Karen Jensdatter begge i Hvirring
82 1774 Daab
12 Peder Andersen i Honum - Sidsel
82 1774 Daab
13 Peder Mortensen i Hornborg - Morten
82 1774 Daab
14 Jens Henriksen i Trebjerg - Henrik
82 1774 Begr
11 Mikkel Christensen almisselem i Hornborg 69 år
82 1774 Begr
12 Jens Pedersen den blinde mand i Honum 76 år
Side 12 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
82 1774 Tr./Co.
6 Christen Lauridsen enkemand i Honum og Kirsten Andersdatter fra Rosenvold
Henning Nielsen Spormann skovfoged i Rask Skovhus og Maren Mikkelsdatter i
82 1774 Trol
7
Hornborg
83 1774 Daab
15 Peder Sørensen i Hvirring - Birgitte Marie
83 1774 Daab
16 Jeppe Jensen i Boring - Anne Margrethe
83 1774 Daab
17 Andreas Juul snedker i Hornborg - Anders som døde
83 1774 Daab
18 Morten Olesen i Hornborg - Mette
83 1774 Begr
13 Søren Christensen Smeds datter i Honum Maren 6 år
83 1774 Begr
14 Iver Jensens dødfødte tvilling barn i Kodallund
83 1774 Begr
15 Niels Henriksens tjenestepige Else Jørgensdatter 16 år
84 1774 Daab
19 Hans Mortensen i Flemming - Niels
84 1774 Daab
20 Knud Olesen i Honum - Anne
84 1774 Daab
21 Jacob Davidsen i Trebjerg - David
84 1774 Begr
16 Peder Marcussens hustru Kirsten Jensdatter i Honum 64 år
84 1774 Begr
17 Morten Østergård i Hornborg 88 år
84 1774 Begr
18 Maren Schartzes enke og almisselem i Hornborg 76 år
85 1774 Daab
22 Mads Hansen i Kalhave - Hans
85 1774 Daab
23 Niels Jacobsen i Hvirring - Marie Kirstine
85 1774 Daab
24 Mikkel Jensen i Kalhave - Jørgen
85 1774 Begr
19 Søren Smeds søn i Hornborg Søren 2 dage
85 1774 Begr
20 Søren Kalhave almisselem i Kalhave 63 år
85 1774 Begr
21 Jørgen Jespersens hustru Karen Andersdatter i Kalhave 56 år
86 1774 Daab
25 Christen Christensen i Boring - Sidsel Marie
Laurids Ammitzbøl kancelliråd og Marie Sophie Rode på Rask - Matilde Cathrine
86 1774 Daab
26
Erasmine
86 1774 Daab
27 Iver Jensen i Kodallund - Søren
87 1774 Daab
28 Jørgen Rasmussen i Boring - Anne Cathrine
87 1774 Daab
29 Jørgen Kalhave i Kalhave - Maren
87 1774 Daab
30 Peder Olufsen i Boring - Margrethe Kirstine
88 1774 Daab 30a
Jens Nielsen i Honum - Anne Margrethe
88 1774 Daab
31 Hans Mortensen i Boring - Anders
88 1774 Daab
32 Hans Jensen i Kodallund - Niels
88 1774 Daab
33 Rasmus Hansen i Hornborg - Hans
89 1774 Daab
34 Jens Knudsen i Hornborg - Maren
89 1774 Daab
35 Søren Smed i Hornborg - Søren som døde
89 1774 Daab
36 Christen Sørensen i Hvirring - Anne Marie
89 1774 Daab
37 Marcus Hansen i Haurum - Anne Marie
90 1774 Daab
38 Knud Christensen i Kalhave - Anders
91 1775 Daab 1+2
Knud Pedersen Brixen i Kalhave - Christen og Peder
91 1775 Daab
3 Niels Pedersen i Flemming - Iver
91 1775 Begr
1 Christen Sørensens datter i Hvirring Anne Marie 2 mdr
91 1775 Begr
2 Christen Madsens søn i Hvirring Mads 1 mdr
91 1775 Begr
3 Anders Clemensen i Hvirring 65 år
91 1775 Begr
4 Jnud Pedersen Brixens søn i Kalhave Christen 2 mdr
91 1775 Tr./Co.
1 Jens Christensen enkemand og Kirsten Sørensdatter begge i Hvirring
91 1775 Tr./Co.
2 Anders Nielsen af Åle og Anne Cathrine Madsdatter i Kodallund
92 1775 Daab
4 Mette Madsdatter i Honum - Dødfødt, udlagt Søren Madsen tjener på Rask
92 1775 Daab
5 Jens Mikkelsen skoleholder i Hornborg - Mikkel
92 1775 Daab
6 Hans Pedersen i Hornborg - Peder
92 1775 Begr
5 Knud Pedersen Brixens tvilling søn i Kalhave Peder 2 måneder
92 1775 Begr
6 Søren Madsens uægte dødfødte barn
92 1775 Begr
7 Anne Madsdatter enke i Hornborg 66 år
92 1775 Begr
8 Mette Madsdatter pige i Honum 30 år
92 1775 Tr./Co.
3 Thomas Mortensen og Anne Christensdatter begge i Hornborg
92 1775 Tr./Co.
4 Bertel Pedersen i Honum og Cathrine Christensdatter i Hornborg
93 1775 Daab
7 Christen Frandsen i Hornborg - Jens som døde
93 1775 Daab
8 Jens Mikkelsen Brixen i Hornborg - Mikkel
93 1775 Daab
9 Jørgen Hansen i Trebjerg - Hans
93 1775 Daab
10 Niels Andersen i Kalhave - Karen
93 1775 Begr
9 Ove Krags dødfødte søn i Hornborg Mølle
Side 13 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
93 1775 Begr
10 Christen Frandsens søn i Hornborg Jens 2 dage
93 1775 Begr
11 Jørgen Hansens søn i Trebjerg Hans 8 dage
93 1775 Begr
12 Hans Møllers dødfødte barn i Rask Mølle
93 1775 Tr./Co.
5 Anders Nielsen i Honum og Anne Christensdatter i Kodallund
93 1775 Copul.
6 Henning Spormann i Rask Skovhus og Maren Mikkelsdatter i Hornborg
94 1775 Daab
11 Jens Nielsen i Boring - Terkel
94 1775 Daab
12 Mikkel Nielsen Smed i Boring - Anne Marie
94 1775 Daab
13 Peder Pedersen i Kalhave - Anne Sophie
94 1775 Daab
14 Christen Lauridsen Hjulmand i Honum - Karen Marie
94 1775 Begr
13 Anne Sørensdatters uægte dødfødte barn i Hornborg
94 1775 Begr
14 Sejer Mikkelsen i Haurum 71 år
94 1775 Begr
15 Christen Sommers søn i Hornborg Jens 14 dage
94 1775 Begr
16 Laurids Hjulmand almisselems hustru i Hornborg Anne Margrethe 68 år
94 1775 Tr./Co.
7 Terkel Jensen enkemand af Uldum og Anne Marie Thomasdatter i Hornborg
94 1775 Tr./Co.
8 Mikkel Mortensen og Kirsten Mikkelsdatter begge i Hornborg
Anne Sørensdatter tjener Peder Kjær i Hornborg - Dødfødt barn, udlagt rejsende fra
95 1775 Daab
15
Holsten
95 1775 Daab
16 Jens Sørensen i Honum - Peder
95 1775 Daab
17 Christen Sommer i Hornborg - Jens som døde
95 1775 Daab
18 Søren Sommer i Hvirring - Anne
95 1775 Begr
17 Christen Terkelsen ungkarl i Flemming 21 år
95 1775 Begr
18 Peder Hyrdes dødfødte barn i Haurum
95 1775 Tr./Co.
9 Jens Frandsen og Anne Jørgensdatter begge i Boring
96 1775 Daab
19 Knud Christensen i Hvirring - Mads
96 1775 Daab
20 Peder Jensen Lærke i Hvirring - Clemen
96 1775 Daab
21 Niels Nielsen i Hvirring - Niels som døde
96 1775 Daab
22 Peder Frandsen i Hornborg - Anne Cathrine
96 1775 Tr./Co.
10 Mikkel Sejersen og Maren Henriksdatter begge i Haurum
96 1775 Tr./Co.
11 Bernt Henriksen og Anne Sejersdatter begge i Haurum
97 1775 Daab
23 Christen Jensen i Hvirring - Hans
97 1775 Daab
24 Niels Pedersen i Hornborg - Søren
97 1775 Daab 24a
Hans Kjeldbæk i Hornborg - Karen som døde
97 1775 Daab
25 Frands Mortensen i Hvirring - Søren
97 1775 Begr
19 Hans Kjeldbæks datter i Hornborg Karen 1 dag
97 1775 Begr
20 Frands Mortensens hustru i Hvirring Sidsel Sørensdatter 36 år
97 1775 Begr
21 Frands Mortensens søn i Hvirring Søren 7 uger
97 1775 Tr./Co.
12 Peder Mikkelsen og Anne Mortensdatter i Kalhave
98 1775 Daab
98
98
98
98
98
98
99
99
99
99
99
99
99
100
100
100
100
100
100
101
101
1775
1775
1775
1775
1775
1775
1775
1775
1775
1775
1775
1775
1775
1775
1775
1775
1775
1775
1775
1775
1775
Daab
Daab
Begr
Begr
Begr
Begr
Daab
Daab
Daab
Begr
Begr
Begr
Begr
Daab
Daab
Begr
Begr
Begr
Begr
Daab
Begr
26+27 Else Pedersdatter i Hvirring - Niels og Margrethe, udlagt Niels Larsen tjener i Sattrup
28
29
22
23
24
25
30
31
32
26
27
28
29
33
34
30
31
32
33
35
34
Jens Jensen i Hvirring - Maren
Christen Thomsen i Flemming - Mette Kirstine
Knud Mortensens dødfødte datter i Hornborg
Henrik Hjuler almisselems hustru i Honum Anne 72 år
Else Pedersdatters uægte søn i Hvirring Niels 14 dage
Ole Olesen hovmester på Rask 29 år
Hans Jensen i Kodallund - Knud
Mikkel Christensen i Hornborg - Hans
Peder Knudsen i Flemming - Knud som døde
Maren Halles enke og almisselem i Honum 65 år
Maren Christensdatter enke i Hvirring 66 år
Søren Jacobsens søn i Hvirring Christen 8 år
Knud Jensens hustru i Hornborg Anne Terkelsdatter 80 år
Karen Kokborg i Boring - Johanne, udlagt Peder Jensen landsoldat i Boring
David Drejer i Hvirring - Peder som døde
Rasmus Jørgensens hustru i Hornborg Anne Jensdatter 40 år
Peder Knudsens søn i Flemming Knud 8 dage
Ammitsbøll Cancelliråds datter på Rask Gertrud Juliane 8 år
Niels Rasmussen i Haurum 73 år
Jens Nielsen i Honum - Mette
Jørgen Offersen Højer i Kalhave 77 år
Side 14 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
101 1775 Begr
35 Ammitsbøll Cancelliråds hustru på Rask Marie Sophie Rohde 35 år
101 1775 Begr
36 David Drejers søn i Hvirring Peder 14 dage
103 1776 Daab
1 Andreas Juul snedker i Hornborg Mølle - Andreas
103 1776 Daab
2 Jens Olufsen i Hvirring - Anne Marie
103 1776 Daab
3 Christen Sørensen i Hvirring - Anne Marie
103 1776 Begr
1 Hans Andersens hustru i Trebjerg Anne Jensdatter 73 år
103 1776 Begr
2 Lars Ammitzbøll cancelliråd på Rask 71 år
103 1776 Begr
3 Niels Jacobsen enkemand i Kalhave 77 år
103 1776 Tr./Co.
1 Rasmus Jørgensen enkemand og Anne Marie Jørgensdatter begge i Hornborg
103 1776 Tr./Co.
2 Jørgen Folmersen og enke Anne Sørensdatter begge i Hvirring
104 1776 Daab
4 Anders Nielsen Lund i Honum - Christen
104 1776 Daab 5+6
Peder Mikkelsen i Kalhave - Mikkel og Karen
104 1776 Begr
4 Else Pedersdatters uægte datter i Hvirring Margrethe 1 år
104 1776 Begr
5 Kirsten Nielsdatter enke i Kalhave annexgård 87 år
104 1776 Begr
6 Jens Lærkes hustru i Hvirring Karen Madsdatter 61 år
104 1776 Begr
7 Henrik Berntsen i Haurum 67 år
Christian Schultz fuldmægtig på Rask og Øllegård Niemann husholder på Rask,
104 1776 Copul.
3
kongebrev
104 1776 Tr./Co.
4 Jens Henriksen af Ølholm og Margrethe Jacobsdatter i Hornborg
105 1776 Daab
7 Hans Pedersen i Hvirring - Hans
105 1776 Daab
8 Christen Frandsen i Hornborg - Jens
105 1776 Daab
9 Henning Spormann i Rask Skovhus - Niels som døde
105 1776 Begr
8 Peder Mikkelsens tvillingsøn i Kalhave Mikkel 6 dage
105 1776 Begr
9 Hans Jensens hustru i Kodallund Maren Knudsdatter 32 år
105 1776 Begr
10 Anders Terkelsens datter i Kalhave Cathrine 16 år
105 1776 Begr
11 Henning Spormanns barn i Rask Skovhus Niels 12 dage
105 1776 Tr./Co.
5 Hans Sørensen og enke Anne Nielsdatter begge i Boring
105 1776 Tr./Co.
6 Jens Jensen enkemand i Hvirring og Johanne Nielsdatter i Honum
106 1776 Daab
10 Jens Pedersen i Hvirring - Maren
106 1776 Daab
11 Mikkel Mortensen i Hornborg - Morten
106 1776 Daab
12 Morten Simonsen i Flemming - Jens
106 1776 Daab
13 Christian Hansen i Kalhave - Jørgen
106 1776 Begr
12 Iver Jensens søn i Kodallund Søren 2 år
106 1776 Begr
13 Rasmus Hansen ungkarl i Boring 39 år
106 1776 Begr
14 Jens Jensens hustru i Hvirring Maren Jørgensdatter 36 år
106 1776 Begr
15 Niels Lund i Honum 76 år
106 1776 Begr
16 Niels Pedersens datter i Honum Maren 8 år
106 1776 Begr
17 Peder Mikkelsen gårdmand i Boring 35 år
106 1776 Tr./Co.
7 Søren Friis og enke Johanne Jensdatter begge i Hornborg
106 1776 Tr./Co.
8 Jens Mortensen i Hornborg og Maren Andersdatter i Flemming
107 1776 Daab
14 Christen Jensen Sommer i Hornborg - Jens
107 1776 Daab
15 Mikkel Jensen i Kalhave - Jens
107 1776 Daab
16 Niels Mortensen i Flemming - Hans Christian
107 1776 Begr
18 Anders Pedersens hustru i Flemming Anne Jacobsdatter 51 år
107 1776 Begr
19 Bernt Henriksens nyfødte barn i Haurum
107 1776 Begr
20 Anders Pedersen husmand i Hornborg 58 år
108 1776 Daab
17 Anders Christensen Hvillum i Trebjerg - Anders
108 1776 Daab
18 Christen Christensen i Boring - Maren
108 1776 Daab
19 Knud Olufsen i Honum - Christen
108 1776 Daab
20 Niels Knudsen i Boring - Birgitte Marie
108 1776 Begr
21 Rasmus Thomsen gårdmand i Boring 58 år
108 1776 Begr
22 Hans Pedersens dødfødte barn i Hornborg
108 1776 Begr
23 Maren Nielsdatter pige i Honum 19 år
109 1776 Daab
21 Mikkel Sejersen i Haurum - Karen
109 1776 Daab
22 Bertel Pedersen i Kalhave - Anne
109 1776 Daab
23 Anne Pedersdatter i Hvirring - Peder, udlagt gift rytter Ole Hansen som er deserteret
109 1776 Begr
109 1776 Begr
109 1776 Begr
24 Peder Poulsen tjenestedreng på Rask 10 år
25 Jeppe Jensens søn i Boring Hans 9 år
26 Ulrik Hansen ungkarl i Hornborg 31 år
Side 15 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
109 1776 Begr
27 Søren Knudsens hustru i Boring Maren Frandsdatter 54 år
110 1776 Daab
24 Jørgen Rasmussen i Boring - Mikkel
110 1776 Daab
25 Jørgen Hansen i Trebjerg - Maren
110 1776 Daab
26 Thomas Skov sergiant i Hornborg - Øllegård Frederikke
110 1776 Daab
27 Jens Christensen i Haurum - Jørgen
110 1776 Begr
28 Niels Daugårds datter i Honum Anne Elisabeth 2 mdr?
111 1776 Daab
28 Thomas Mortensen Lundum i Hornborg - Karen
111 1776 Daab
29 Peder Sørensen i Hvirring - Maren
111 1776 Daab
30 Mads Hansen i Kalhave - Maren
111 1776 Daab
31 Hans Kjeldbæk i Hornborg - Sejer
112 1776 Daab
32 Peder Mortensen i Hornborg - Simon
112 1776 Daab
33 Frands Mortensen i Hvirring - Knud
Anne Margrethe Nielsdatter i Trebjerg som tjente i Horsens - Søren, udlagt Laurids
112 1776 Daab
34
Poulsen snedkersvend hos snedker Grøn
112 1776 Daab
35 Niels Nielsen i Hvirring - Anne Cathrine
113 1776 Daab
36 Jens Mikkelsen Skoleholder i Hornborg - Niels
113 1776 Daab
37 Christen Sørensen i Hornborg - Anne
113 1776 Daab
38 Peder Knudsen i Flemming - Anne Margrethe
115 1777 Daab
1 Ove Krag i Hornborg Mølle - Niels
115 1777 Daab
2 Peder Mikkelsen i Hornborg - Johanne Cathrine
115 1777 Daab
3 Niels Daugård i Honum - Anne Elisabeth som døde
115 1777 Daab
4 Peder Olufsen Ravn i Boring - Anne Margrethe som døde
115 1777 Begr
1 Jens Sørensens søn i Honum Peder 1½ år
115 1777 Begr
2 Christen Sørensens datter i Hornborg Anne 3 mdr
115 1777 Begr
3 Laurids Hjulmand i Hornborg 71 år
115 1777 Begr
4 Niels Daugårds datter i Honum Anne Elisabeth 2 mdr
115 1777 Begr
5 Peder Olufsens datter i Boring Anne Margrethe 2 mdr
115 1777 Tr./Co.
1 Claus Jeppesen enkemand af Ørum og Karen Lauridsdatter i Kalhave
115 1777 Tr./Co.
2 Søren Madsen og Ellen Cathrine Christensdatter i Kodallund
116 1777 Daab
5 Jens Knudsen i Hornborg - Anne
116 1777 Daab
6 Peder Frandsen i Hvirring - Maren
116 1777 Daab
7 Jens Frandsen i Honum - Frands
116 1777 Begr
6 Anne Margrethe Nielsdatters uægte søn i Trebjerg Søren 3 mdr
116 1777 Begr
7 Else Pedersdatters uægte datter i Honum Kirsten
116 1777 Begr
8 Bertel Pedersens datter i Kalhave Anne ½ år
116 1777 Tr./Co.
3 Christen Jørgensen enkemand og enke Maren Lauridsdatter begge i Hornborg
116 1777 Trol
4 Anders Jonasen enkemand af Ølholm og Mette Jacobsdatter i Hornborg
117 1777 Daab
8 Søren Jensen Sommer Rytter i Hvirring - Inger
Else Pedersdatter i Honum - Kirsten, udlagt Søren Sommer gift rytter, moder og barn
117 1777 Daab
9
døde
117 1777 Daab
10 Jacob Ulriksen Lippen i Hornborg - Søren
117 1777 Begr
9 Jacob Nielsens hustru Karen Pedersdatter i Kodallund 67 år
117 1777 Begr
10 Else Pedersdatter i Honum 36 år
117 1777 Begr
11 Niels Offersens hustru i Hvirring Kirsten Pedersdatter 75 år
117 1777 Begr
12 Hans Jensen søn i Kodallund Søren 10 dage
117 1777 Tr./Co.
5 Niels Offersen enkemand i Hvirring og Mette Kirstine Pedersdatter af Agersbøl
118 1777 Daab
11 Hans Jensen i Kodallund - Søren
118 1777 Daab
12 Jens Nielsen i Boring - Karen
118 1777 Daab
13 Marcus Hansen i Haurum - Bodil
118 1777 Daab
14 Jørgen Folmersen i Hvirring - Anders
118 1777 Begr
13 Jens Christensen Hyrdes søn i Haurum Jens ½ år
118 1777 Begr
14 Jens Mikkelsen Skoleholders søn i Hornborg Niels ½ år
118 1777 Begr
15 Peder Marcussen enkemand i Honum 64 år
118 1777 Begr
16 Hans Sørensen Møller i Hornborg 64 år
118 1777 Tr./Co.
6 Christen Nielsen fra Rask og enke Kirsten Pedersdatter i Boring
118 1777 Trol
7 Christian Pedersen enkemand fra Underup og Margrethe Andersdatter i Honum
119 1777 Daab
15 Christen Lauridsen Hjulmand i Honum - Sidsel Marie
119 1777 Daab
16 Rasmus Jørgensen i Hornborg - Jørgen som døde
119 1777 Daab
17 Niels Pedersen i Hornborg - Maren
119 1777 Begr
17 Rasmus Jørgensens søn i Hornborg Jørgen 4 uger
Side 16 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
119 1777 Begr
18 Jørgen Hansens søn i Trebjerg Søren 8 år
119 1777 Begr
19 Mikkel Poulsens enke i Hornborg Maren Frandsdatter 56 år
120 1777 Daab
18 Bernt Henriksen i Haurum - Henrik
120 1777 Daab
19 Peder Mikkelsen i Kalhave - Christen
120 1777 Daab
20 Hans Andersen i Trebjerg - Anne
120 1777 Begr
20 Rasmus Pedersen i Kokborg 66 år
120 1777 Begr
21 Niels Sørensen Banks barn i Hvirring Apelone 3 uger
121 1777 Daab
21 Niels Sørensen Bank i Hvirring - Apelone som døde
121 1777 Daab
22 Peder Frandsen i Hornborg - Hans
121 1777 Daab 22a
Knud Mortensen Skrædder i Hornborg - Sara
121 1777 Begr
22 Mikkel Jensen i Hornborg 63 år
121 1777 Begr
23 Jens Lærke enkemand og almisselem i Hvirring 71 år
121 1777 Begr
24 Peder Nielsens barn i Honum Margrethe 16 år
121 1777 Begr
25 Mikkel Sørensens hustru i Hvirring Sophie 81 år
122 1777 Daab
23 Hans Pedersen i Hornborg - Anne
122 1777 Daab
24 Henning Spormann i Rask Skovhus - Marie Kirstine
122 1777 Daab
25 Jens Christensen i Hvirring - Anne Mette
122 1777 Begr
26 Jens Nielsens barn i Honum Mette 2 år (fejl for Anne Margrethe)
Anne Nielsdatter tjenestepige fra Horsens hos Christen Sørensen i Hvirring og hendes
122 1777 Begr
27+28
uægte dødfødte barn 41 år
122 1777 Begr
29 Søren Andersens søn i Trebjerg Rasmus 24 år
123 1777 Daab
26 Søren Madsen i Kodallund - Karen
123 1777 Daab
27 Peder Jensen Lærke i Hvirring - Jens
123 1777 Daab
28 Jørgen Nielsen Kalhave i Kalhave - Jens Christian
123 1777 Begr
30 Mikkel Jensens søn i Kalhave Jens 2 år
123 1777 Begr
31 Mads Hansens hustru i Kalhave Mette Lauridsdatter 36 år
123 1777 Begr
33 Peder Nielsen i Kodallund 76 år
123 1777 Begr
34 Jens Jensens datter i Hvirring Maren 2½ år
124 1777 Daab
29 Jørgen Henriksen i Honum - Anne
124 1777 Daab
30 David Ottesen i Hvirring - Kirsten
124 1777 Daab
31 Rasmus Christensen kudsk på Rask, i Honum - Anne Magdalene Kirstine
124 1777 Begr
35 Knud Jensen enkemand i Hornborg 74 år
124 1777 Begr
36 Niels Falsen i Hornborg 73 år
124 1777 Begr
37 Anne Ovesdatter enke og almisselem i Trebjerg 72 år
125 1777 Daab
32 Jens Sørensen i Honum - Anne Margrethe
127 1778 Daab
1 Rasmus Hansen i Hornborg - Maren
127 1778 Daab
2 Christen Pedersen i Trebjerg - Søren
127 1778 Daab
3 Bertel Pedersen i Kalhave - Karen
127 1778 Begr
1 Knud Christensens hustru i Kalhave Anne Andersdatter 45 år
127 1778 Begr
2 Jeppe Jensens hustru i Boring Anne Margrethe Jørgensdatter 49 år
127 1778 Begr
127
127
128
128
128
128
128
128
128
128
129
129
129
129
129
129
129
129
1778
1778
1778
1778
1778
1778
1778
1778
1778
1778
1778
1778
1778
1778
1778
1778
1778
1778
Begr
Trol
Daab
Daab
Daab
Daab
Begr
Begr
Begr
Begr
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
Begr
Begr
Begr
3 Rasmus Christensen kudsk på Rask, i Honum datter Anne Magdalene Kirstine 2 mdr
4
1
4
5
6
7
5
6
7
8
8
9
10
11
12
9
10
11
Christen Sørensens hustru i Hvirring Kirsten Jensdatter 34 år
Knud Christensen enkemand og Anne Sørensdatter begge i Kalhave
Christen Sørensen i Hvirring - Søren, moderen døde
Jens Nielsen i Honum - Anne Cathrine
Anders Nielsen Lund i Honum - Niels
Knud Christensen Skrædder i Hvirring - Anne
Anders Pedersen enkemand i Flemming 73 år
Anne Christensdatter pige i Kodallund 46 år
Hans Hansens hustru i Honum Maren Eriksdatter 58 år
Niels Andersens datter i Kalhave Karen 4 år
Mikkel Christensen i Hornborg - Christen
Peder Olufsen i Boring - Anne Margrethe
Hans Jensen i Kodallund - Iver
Jens Olufsen i Hvirring - Maren
Jacob Nielsens enke i Kodallund - Jacob
Hans Jensen søn i Kodallund Iver 8 dage
Jacob Nielsen gårdmand i Kodallund 52 år
Peder Bødkers enke i Hvirring Kirsten Nielsdatter 70 år
Side 17 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
129 1778 Begr
12 Niels Pedersen gårdmand i Honum 57 år
129 1778 Begr
13 Niels Sørensen gmd i Honum 54 år
129 1778 Begr
14 Mourids Højer Thygesen præst i Hvirring Hornborg sogne 51 år
129 1778 Begr
14 Anders Nielsens enke i Honum Anne Christensdatter 83 år
129 1778 Begr
15 Niels Stephensens hustru i Hornborg Anne 87 år
130 1778 Daab
13 Peder Pedersen i Kalhave - Thomas
130 1778 Daab
14 Skov Sergiant i Hornborg . Jens Christian
130 1778 Daab
15 Mikkel Smed i Boring - Søren
130 1778 Daab
16 Peder Hyrde i Honum - Maren
130 1778 Daab
17 Niels Nielsen i Boring - Jens
130 1778 Begr
16 Karen Lasdatter vanfør almisselem i Honum 37 år
130 1778 Begr
17 Jacob Nielsens enke i Kodallund hendes søn Jacob 7 uger
130 1778 Begr
18 Christen Sørensens søn i Hvirring Søren 13 uger
130 1778 Begr
19 Knud Brixens hustru i Kalhave Anne Jacobsdatter 47 år
130 1778 Begr
20 Peder Frandsens datter i Hvirring Maren 1½ år
130 1778 Trol
2 Hans Hansen enkemand og Birthe Rasmusdatter begge i Honum
130 1778 Copul.
1 Christian Pedersen enkemand fra Underup og Margrethe Andersdatter i Honum
131 1778 Daab
18 Christen Thomsen i Flemming - Christen
131 1778 Daab
19 Christen Sommer i Hornborg - Anne Cathrine
131 1778 Daab
20 Knud Brixen i Kalhave - Anne Margrethe
131 1778 Daab
21 Thomas Mortensen og Anne Christensdatter i Hornborg - Niels
131 1778 Begr
21 Christen Madsens svigerfar i Hvirring Niels Christensen Bødker 76 år
131 1778 Begr
22 Else Marie Nielsdatter inderste i Hvirring hvis mand for mange år siden var bortløben
131 1778 Begr
23 Knud Pedersens datter i Kalhave Anne Margrethe 13 uger
131 1778 Begr
24 Hans Møller i Rask Mølle 40 år
131 1778 Begr
25 Kirsten Hansdatter enke hos Hans Sørensen i Boring 97 år
131 1778 Begr
26 Christen Pedersens søn i Trebjerg Søren 1 år
131 1778 Tr./Co.
3 Peder Nielsen og Niels Sørensens enke Kirsten Mikkelsdatter begge i Honum
131 1778 Copul.
2 Hans Hansen enkemand og Birthe Rasmusdatter begge i Honum
131 1778 Tr./Co.
4 Niels Stephensen enkemand og Marie Christensdatter begge i Hornborg
131 1778 Copul.
3 Knud Christensen enkemand og Anne Sørensdatter begge i Kalhave
131 1778 Tr./Co.
5 Søren Nielsen og enke Sidsel Marie Pedersdatter i Honum
132 1778 Daab
22 Jørgen Rasmussen i Boring - Rasmus
132 1778 Daab
23 Jens Pedersen hyrde og Anne Christensdatter i Hvirring - Niels
132 1778 Daab
24 Jens Jensen husmand og Johanne Nielsdatter i Hvirring - Jens
132 1778 Daab
25 Peder Mortensen i Kalhave - Karen
132 1778 Daab
26 Rasmus Jørgensen i Hornborg - Jørgen Christian
132 1778 Daab
27 Christen Sørensen Kræmmer i Hornborg - Jens
132 1778 Begr
27 Møllerens barn Anne i Rask Mølle 7 år
132 1778 Begr
28 Peder Sørensens barn i Hvirring Karen 3 uger
132 1778 Begr
29 Jørgen Thomsens hustru i Kalhave Maren Hansdatter 55 år
132 1778 Begr
30 Marcus Hansens søn i Haurum Niels 26 dage
132 1778 Begr
31 Anders Nielsen ungkarl i Kalhave 31 år
132 1778 Tr./Co.
6 Jeppe Jensen enkemand i Boring og Kirsten Jensdatter
132 1778 Tr./Co.
7 Eske Henriksen enkemand og skoflikker i Horsens og Karen Larsdatter i Hornborg
132 1778 Tr./Co.
8 Jens Christensen i Honum og enke Anne Nielsdatter i Kodallund
132 1778 Tr./Co.
9 Peder Jensen og besovet fruentimmer Karen Christensdatter i Boring
132 1778 Tr./Co.
10 Christen Jespersen og Karen Mikkelsdatter i Kalhave
133 1778 Daab
28 Christen Degn og Johanne Mikkelsdatter i Boring - Anne Margrethe
133 1778 Daab
29 Hans Andersen og Mette Christensdatter i Trebjerg - Christen
133 1778 Daab
30 Niels Offersen og Mette Kirstine Pedersdatter i Hvirring - Offer
133 1778 Daab
31 Frands Mortensen i Hvirring - Jens
133 1778 Daab
32 Jens Nielsen og Karen Nielsdatter i Honum - Anne Margrethe
133 1778 Begr
32 Jens Nielsens datter i Honum Anne Cathrine 1 år
Jørgen Jespersen enkemand i Kalhave og Mikkel Thorsens datter Anne Margrethe
133 1778 Tr./Co.
11
Mikkelsdatter i Hornborg
133 1778 Tr./Co.
12 Ole Andersen Torsted enkemand og gartner fra Horsens og Anne Nielsdatter i Flemming
133 1778 Tr./Co.
134 1778 Daab
13 Jens Mikkelsen i Rask Mølle og Anne Madsdatter i Kalhave
33 Morten Simonsen husmand i Flemming - Gyde Marie
Side 18 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
134 1778 Daab
34 Peder Sørensen i Hvirring - Karen
134 1778 Daab
35 Mikkel Mortensen og Kirsten Mikkelsdatter i Hornborg - Mikkel
134 1778 Daab
36 Marcus Hansen og Anne Pedersdatter i Haurum - Niels som døde
134 1779 HDaab
1 Jens Knudsen gårdmand og Kirsten Terkelsdatter i Hornborg - Cathrine, hjemmedåb
134
134
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
1
1
2
3
4
5
6
3
7
2
2
3
4
5
6
7
8
9
2
1779
1779
1779
1779
1779
1779
1779
1779
1779
1779
1779
1779
1779
1779
1779
1779
1779
1779
1779
Begr
Tr./Co.
HDaab
HDaab
HDaab
HDaab
HDaab
Daab
HDaab
Daab
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Tr./Co.
135 1779 Tr./Co.
135 1779 Copul.
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
137
137
1779
1779
1779
1779
1779
1779
1779
1779
1779
1779
1779
1779
1779
1779
1779
1779
1779
1779
1779
1779
Niels Rasmussen sl. søn i Haurum Rasmus 28 år
Christen Jensen og Kirsten Hansdatter Hans Skrædders datter i Hornborg
Søren Madsen og Ellen Cathrine i Kodallund - Birthe Marie, hjemmedåb
Peder Jensen husmand og Karen Christensdatter i Boring - Maren, hjemmedåb
Hans Hansen og Birthe Rasmusdatter i Honum - Søren, hjemmedåb
Bernt Henriksens og Anne Sejersdatter I Haurum - Kirsten, hjemmedåb
Hans Kjeldbæk og Maren Sejersdatter i Hornborg - Christen som døde
Peder Jensen husmand og Karen Christensdatter i Boring - Maren
Knud Christensen husmand og Anne Sørensdatter i Kalhave - Søren som døde
Søren Madsen og Ellen Cathrine i Kodallund - Birthe Marie
Frands Mortensens søn i Hvirring Knud 3 år
Anders Lunds søn i Honum Christen 2 år
Jens Nielsen hmds barn i Honum Anne Margrethe ½ år
Christen Thomsens søn i Flemming Christen 9 år (mdr)
Jens Mikkelsen Bang skoleholders søn i Hornborg Mikkel 4 år
Christen Degns søn i Boring Christen 9 år
Niels Pedersens søn Søren i Hornborg 4½ år
Niels Pedersens datter Maren i Hornborg 2 år
Mikkel Sørensen enkemand og Anne Christophersdatter i Hvirring
Morten Sørensen fra Bjerre og murmesterens datter fra Gribstrup Marie Magdalene
3
Johansdatter i Hvirring Præstegård
4 Søren Pertou præst i Kattrup, Tolstrup og Ørridslev og Anne Elisabeth Lassen på Rask
Daab
Daab
Daab
HDaab
Daab
HDaab
Daab
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Tr./Co.
Tr./Co.
HDaab
Daab
1
4
5
8
9
10
11
10
11
12
13
14
15
16
17
18
5
6
12
10
137 1779 HDaab
13
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
8
14
12
19
20
21
22
23
24
25
1779
1779
1779
1779
1779
1779
1779
1779
1779
1779
Daab
HDaab
Daab
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Jens Knudsen gårdmand og Kirsten Terkelsdatter i Hornborg - Cathrine
Hans Hansen og Birthe Rasmusdatter i Honum - Søren
Bernt Henriksens og Anne Sejersdatter I Haurum - Kirsten
Christen Sørensen og Birthe Marie Jensdatter i Hvirring - Jens, hjemmedåb
Mikkel Jensens dødfødte datter i Kalhave
Jørgen Folmersen og Anne Sørensdatter i Hvirring - Karen, hjemmedåb
Jens Frandsen og Anne Jørgensdatter i Honum - Karen Marie som døde
Peder Mikkelsens søn i Hornborg Sejer 5 år
Christen Kræmmers søn i Hornborg Jens ½ år
Christen Degns datter i Boring Anne Margrethe 21 uger
Niels Pedersens datter i Flemming Maren 14 år
Niels Pedersens søn i Flemming Iver 4 år
Hans Kjeldbæks søn i Hornborg Christen 5 år
Hans Mortensens søn Niels i Flemming 5 år
Jens Nielsen gårdmands søn i Boring Terkel 4 år
Jørgen Rasmussen husmands datter i Boring Cathrine 4 år
Jens Hansen, Hans Smeds søn i Hvirring og Anne Pedersdatter i Kodallund
Christen Sørensen i Honum og Bodil Knudsdatter i Hvirring
Mikkel Sejersen og Maren Henriksdatter i Haurum - Sejer, hjemmedåb
Jørgen Folmersen og Anne Sørensdatter i Hvirring - Karen
Thomas Mikkelsen Brixen og Apelone Pedersdatter i Hornborg - Birthe Kirstine,
hjemmedåb
Christen Sørensen og Birthe Marie Jensdatter i Hvirring - Jens
Bertel Pedersen og Cathrine Christensdatter i Kalhave - Christen, hjemmedåb
Mikkel Sejersen og Maren Henriksdatter i Haurum - Sejer
Jens Olufsens datter i Hvirring Maren 1 år
Christen Jensen Sommers søn i Hornborg Jens 3 år
Rasmus Nielsen hyrdes stedsøn i Flemming Jens 9 år
Jørgen Rasmussen husmands søn i Boring Mikkel 3 år
Clemen Andersen ungkarl i Trebjerg 30 år
Rasmus Smeds søn i Hornborg Jørgen Christian ½ år
Knud Christensens søn i Kalhave Christen 8 dage
Side 19 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
137 1779 Begr
26 Peder Pedersens datter i Kalhave Anne Sophie 3 år
137 1779 Begr
27 Peder Mikkelsen gårdmands datter i Kalhave Karen 4 år
137 1779 Begr
28 Hans Kjeldbæks søn i Hornborg Christen 3 uger
138 1779 Daab
13 Thomas Mikkelsen Brixen og Apelone Pedersdatter i Hornborg - Birthe Kirstine
138 1779 Daab
14 Bertel Pedersen og Cathrine Christensdatter i Kalhave - Christen
138 1779 Daab
16 Jens Mortensen og Maren Andersdatter i Flemming - Anne
138 1779 Daab
15 Hans Mortensen og Anne Johansdatter i Flemming - Maren
138 1779 Daab
18 Jens Mikkelsen skoleholder og Anne Nielsdatter i Hornborg - Ellen
138 1779 Daab
19 Peder Mikkelsen gårdmand og Mette Sejersdatter i Hornborg - Sejer
138 1779 Daab
21 Peder Frandsen i Hornborg - Niels
138 1779 Begr
29 Jens Kræmmer i Boring 80 år
138 1779 Begr
30 Jørgen Rasmussens søn i Boring Rasmus 30 uger
138 1779 Begr
31 Peder Andersen hyrdes søn i Honum Christen 9 år
138 1779 Begr
32 Thomas Mortensens søn i Hornborg Niels 3/4 år
138 1779 Begr
33 Peder Mikkelsens søn i Kalhave Christen 1 år
138 1779 Begr
34 Mikkel Jensens dødfødte datter i Kalhave
138 1779 Begr
35 Anders Nielsens enke i Kalhave Karen Hansdatter 88 år
138 1779 Begr
36 Peder Mortensens datter i Kalhave Karen ½ år
138 1779 Begr
37 Christen Pedersens søn i Trebjerg Christen 7 år
138 1779 Begr
38 Jens Frandsens datter i Honum Karen Marie 3 uger
139 1779 Hdaab
15 Hans Mortensen og Anne Johansdatter i Flemming - Maren, hjemmedåb
139 1779 HDaab
16 Jens Mortensen og Maren Andersdatter i Flemming - Anne, hjemmedåb
139 1779 HDaab
17 Christen Frandsen og Mette Christensdatter i Hornborg - Niels, hjemmedåb
139 1779 HDaab
18 Jens Mikkelsen skoleholder og Anne Nielsdatter i Hornborg - Ellen, hjemmedåb
139 1779 Hdaab
19 Peder Mikkelsen gårdmand og Mette Sejersdatter i Hornborg - Sejer, hjemmedåb
139 1779 Daab
20 Christen Jensen gårdmand i Hvirring - Peder som døde
139 1779 HDaab
21 Peder Frandsen i Hornborg - Niels, hjemmedåb
139 1779 HDaab
22 Jens Nielsen i Boring - Terkel, hjemmedåb
139 1779 Begr
39 Christen Sørensen ungkarl i Kalhave 32 år
139 1779 Begr
40 Niels Andersen husmand i Kodallund 40 år
139 1779 Begr
41 Christen Jensens søn i Hvirring Peder 3 uger
139 1779 Begr
42 Terkel Jørgensens pige i Kalhave Birthe fra Bjerløv 26 år
139 1779 Begr
43 Morten Poulsen tjener på Rask 23 år
139 1779 Begr
44 Niels Kodallunds søn i Hvirring Niels spæd
139 1779 Begr
45 Henning Spormanns moder i Rask Skovhus Anne Mikkelsdatter 56 år
140 1779 Hdaab
23 Hans Jensen i Kodallund - Ingeborg Kirstine, hjemmedåb
140 1779 Daab
17 Christen Frandsen og Mette Christensdatter i Hornborg - Niels
140 1779 Daab
24 Niels Kodallund i Hvirring - Niels som døde
140 1779 Daab
25 Henning Spormann i Rask Skovhus - Helene
140 1779 HDaab
26 Jeppe Jensen i Boring - Jens, hjemmedåb
140 1779 Hdaab
27 Jens Christensen i Kodallund - Karen, hjemmedåb
140 1779 Daab
22 Jens Nielsen i Boring - Terkel
141 1779 Daab
23 Hans Jensen i Kodallund - Ingeborg Kirstine
141 1779 Daab
26 Jeppe Jensen i Boring - Jens
141 1779 Daab
27 Jens Christensen i Kodallund - Karen
141 1779 Daab
28 Jens Bisgård i Rask Mølle - Mette Marie
141 1779 Daab
29 Christen Kræmmer i Hornborg - Anne som døde
141 1779 HDaab
30 Christen Pedersen og Bodil Christensdatter i Trebjerg - Christen, hjemmedåb
141 1779 HDaab
31 Peder Knudsen store og Mette Nielsdatter i Flemming - Karen, hjemmedåb
141 1779 Begr
46 Jens Bisgårds datter Mette Marie i Rask Mølle 3 uger
141 1779 Begr
47 Christen Kræmmers spæde datter i Hornborg Anne
141 1779 Begr
48 Mads Pedersen ungkarl i Hvirring 49 år
141 1779 Begr
49 Hans Nicolaisen Smeds hustru i Hvirring Maren Jensdatter 67 år
141 1779 Begr
50 Jørgen Nielsen Sadelmager i Hornborg som druknede 53 år
142 1779 Daab
32 Mikkel Sørensen i Hvirring - Søren
142 1779 HDaab
33 Peder Frandsen i Hvirring - Frands, hjemmedåb
142 1779 HDaab
34 Hans Pedersen Brixen i Hornborg - Christen, hjemmedåb
142 1779 Daab
30 Christen Pedersen og Bodil Christensdatter i Trebjerg - Christen
142 1779 Daab
31 Peder Knudsen store og Mette Nielsdatter i Flemming - Karen
142 1779 HDaab
35 Søren Sommer i Hvirring - Kirsten, hjemmedåb
Side 20 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
142 1779 HDaab
36 Christen Thomsen og Maren Pedersdatter i Flemming - Christen, hjemmedåb
143 1779 HDaab
37 Jens Olufsen i Hvirring - Niels, hjemmedåb
143 1779 HDaab
38 Jacob Davidsen i Trebjerg - Hans, hjemmedåb
143 1779 Daab
33 Peder Frandsen i Hvirring - Frands
143 1779 HDaab
39 Anders Lund i Honum - Karen, hjemmedåb
143 1779 Daab
34 Hans Pedersen Brixen i Hornborg - Christen
143 1780 HDaab
1 Peder Mikkelsen og Anne Mortensdatter i Kalhave - Christen, hjemmedåb
143 1780 Daab
2 Peder Sørensen i Hvirring - Karen
143 1780 HDaab
3 Jens Nielsen i Honum - Margrethe, hjemmedåb
143 1780 Daab
4 Jens Andersen i Hornborg - Anne Elisabeth, hjemmedåb
143 1780 Begr
1 Peder Sørensens datter i Hvirring Birthe Marie 6 år
143 1780 Begr
2 Jens Christensen gårdmand i Trebjerg 43 år
143 1780 Begr
3 Kirsten Pedersdatters uægte barn i Haurum Kirsten 1 uge
143 1780 Begr
4 Laurids Rasmussen Skrædder i Hornborg 82 år
143 1780 Tr./Co.
1 Hans Christensen af Åle og enke Anne Hansdatter i Trebjerg
143 1780 Tr./Co.
2 Christian Ottesen af Vrønding og enke Mette Knudsdatter i Flemming
144 1780 Daab
5 Kirsten Pedersdatter i Haurum - Kirsten, udlagt Jacob Jørgensen tjener i Hornborg
144 1780 Daab
6 Jacob Ulriksen Lippen i Hornborg - Anne Mette
144 1779 Daab
35 Søren Sommer i Hvirring - Kirsten
144 1780 HDaab
7 Jørgen Thomsen i Kalhave - Jens, hjemmedåb
144 1780 HDaab
8 Hans Kjeldbæk og Maren Sejersdatter i Hornborg - Karen, hjemmedåb
144 1779 Daab
36 Christen Thomsen og Maren Pedersdatter i Flemming - Christen
144 1780 HDaab
9 Jørgen Jespersen i Kalhave - Karen, hjemmedåb
144 1779 Daab
37 Jens Olufsen i Hvirring - Niels
144 1779 Daab
38 Jacob Davidsen i Trebjerg - Hans
144 1780 Begr
5 Rasmus Andersen i Flemming 72 år
144 1780 Begr
6 Kirsten Lauridsdatter fra Nim hendes uægte datter
144 1780 Begr
7 Hans Andersens søn i Trebjerg Christen 1½ år
144 1780 Begr
8 Jens Sørensen husmands hustru i Honum Kirsten Madsdatter 44 år
144 1780 Begr
9 Jens Sørensen husmands dødfødte søn i Honum
144 1780 Begr
10 Christen Sørensens moder i Hvirring Anne Jensdatter 83 år
144 1780 Begr
11 Christen Pedersen Rytter i Hvirring 71 år
144 1780 Tr./Co.
3 Laurids Poulsen fra Eriknaur og Anne Rasmusdatter i Kalhave
144 1780 Tr./Co.
4 Hans Nielsen Bølk rytter og Maren Andersdatter i Hvirring
145 1780 Daab
10 Laurids Rasmussen i Hornborg - Anne Elisabeth
145 1780 Daab
1 Peder Mikkelsen og Anne Mortensdatter i Kalhave - Christen
145 1779 Daab
39 Anders Lund i Honum - Karen
145 1780 Daab
11 Kirsten Lauridsdatter fra Nim - Anne, udlagt tysk soldat
145 1780 Daab
9 Jørgen Jespersen i Kalhave - Karen
145 1780 Daab
3 Jens Nielsen i Honum - Margrethe
145 1780 HDaab
12 Peder Pedersen og Sidsel Pedersdatter i Kalhave - Anne Sophie, hjemmedåb
145 1780 Daab
7 Jørgen Thomsen i Kalhave - Jens
145 1780 Begr
12 Hans Hansens søn i Honum Hans 1 mdr
145 1780 Begr
13 Apelone Hennringsdatter enke i Hornborg
145 1780 Begr
14 Thomas Bisgård i Kalhave 81 år
145 1780 Begr
15 Laurids Skrædders enke i Hornborg Anne Hansdatter 80 år
145 1780 Begr
16 Christen Skrædders vanvittige søn i Hornborg Poul 21 år
145 1780 Begr
17 Peder Jørgensen forældreløs dreng i Trebjerg 16 år
145 1780 Begr
18 Niels Rasmussen inderstes hustru i Hyrdehuset i Hvirring Kirsten Jensdatter 47 år
145 1780 Tr./Co.
5 Claus Jensen og Marie Kirstine Ovesdatter begge tjener i Hvirring
145 1780 Tr./Co.
6 Rasmus Stephensen Skrædder og Anne Malene Hansdatter i Boring
146 1780 Daab
8 Hans Kjeldbæk og Maren Sejersdatter i Hornborg - Karen
146 1780 HDaab
13 Niels Pedersen og Maren Jespersdatter i Hornborg - Hans, hjemmedåb
146 1780 HDaab
14 Christen Degn i Boring - Marie Kirstine, hjemmedåb
146 1780 HDaab
15 Jørgen Henriksen husmand i Honum - Peder, hjemmedåb
146 1780 HDaab
16 Peder Mortensen og Karen Simonsdatter i Kalhave - Karen, hjemmedåb
146 1780 Daab
12 Peder Pedersen og Sidsel Pedersdatter i Kalhave - Anne Sophie
146 1780 Daab
17 Stephen Jørgensen hyrde og Else Madsdatter i Haurum - Esther
146 1780 HDaab
18 Marcus Hansen og Anne Pedersdatter i Haurum - Niels, hjemmedåb
146 1780 Daab
19 Jens Sørensen husmand i Honum - dødfødt søn
Side 21 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
146 1780 Daab
20 Hans Hansen i Honum - Hans som døde
146 1780 Begr
19 Christen Sørensen hmds dødfødte datter i Hvirring
146 1780 Begr
20 Rasmus Skrædders hustru i Boring 69 år
146 1780 Begr
21 Peder Hjulmand i Hornborg 67 år
146 1780 Begr
22 Thomas Lundums dødfødte søn i Hornborg
146 1780 Begr
23 Søren Jacobsen karl i Hvirring hans dødfødte datter
146 1780 Begr
24 Christen Jespersens hustru i Kalhave Karen Mikkelsdatter 32 år
146 1780 Begr
25 Christen Jespersens dødfødte søn i Kalhave
Oluf Marcussen til Isgård og Kvelstrup og Helena Carolina Laurentia Bjørn på Rask,
146 1780 Copul.
7
kongebrev
Frederik Hertz pottemagersvend og hjulmandens (hustrus) søster Karen Andersdatter i
146 1780 Tr./Co.
8
Honum
147 1780 HDaab
21 Knud Pedersen og Ellen Marie i Kalhave - Peder, hjemmedåb
147 1780 Daab
13 Niels Pedersen og Maren Jespersdatter i Hornborg - Hans
147 1780 Daab
15 Jørgen Henriksen husmand i Honum - Peder
147 1780 Daab
16 Peder Mortensen og Karen Simonsdatter i Kalhave - Karen
147 1780 Daab
14 Christen Degn i Boring - Marie Kirstine
147 1780 Daab
18 Marcus Hansen og Anne Pedersdatter i Haurum - Niels
147 1780 HDaab
22 Christen Snedker og Kirsten Hansdatter i Hornborg - Jens, hjemmedåb
147 1780 Daab
21 Knud Pedersen og Ellen Marie i Kalhave - Peder
147 1780 HDaab
23 Jens Hansen Smed og Anne Pedersdatter i Hvirring - Maren, hjemmedåb
147 1780 HDaab
24 Rasmus Jørgensen i Hornborg - Jørgen Christian, hjemmedåb
147 1780 Begr
26 Jens Bisgårds søn Mikkel i Rask Mølle 6 uger
147 1780 Begr
27 Jørgen Hansens datter i Trebjerg Anne 2 uger
147 1780 Tr./Co.
9 Johan Nielsen skovfoged Hennings broder og Sidsel Sørensdatter i Hornborg
148 1780 Daab
25 Knud Olufsen husmand i Honum - Søren
148 1780 HDaab
26 Mikkel Jensen og Anne Jensdatter i Kalhave - Jens, hjemmedåb
148 1780 Daab
27 Christen Sørensen hmd og Bodil Knudsdatter i Hvirring - Dødfødt datter
148 1780 HDaab
28 Simon Nielsen i Flemming - Anne, hjemmedåb
148 1780 HDaab
29 Niels Væver og Margrethe Jacobsdatter i Hornborg - Anne, hjemmedåb
Knud Christensen Træskomand husmand og Anne Sørensdatter i Kalhave - Søren,
148 1780 HDaab
30
hjemmedåb
148 1780 Daab
22 Christen Snedker og Kirsten Hansdatter i Hornborg - Jens
148 1780 HDaab
31 Gustav Lauridsen husmand i Flemming - Kirsten, hjemmedåb
148 1780 HDaab
32 Jens Jensen husmand og Johanne Nielsdatter i Hvirring - Maren, hjemmedåb
148 1780 HDaab
33 Jens Hvillum i Hornborg - Maren, hjemmedåb
148 1780 Daab
24 Rasmus Jørgensen i Hornborg - Jørgen Christian
149 1780 HDaab
34 Peder Lærke husmand i Hvirring - Anne, hjemmedåb
149 1780 Daab
23 Jens Hansen Smed og Anne Pedersdatter i Hvirring - Maren
149 1780 Daab
26 Mikkel Jensen og Anne Jensdatter i Kalhave - Jens
149 1780 Daab
32 Jens Jensen husmand og Johanne Nielsdatter i Hvirring - Maren
149 1780 Daab
30 Knud Christensen Træskomand husmand og Anne Sørensdatter i Kalhave - Søren
149 1780 Daab
28 Simon Nielsen i Flemming - Anne
149 1780 Daab
31 Gustav Lauridsen husmand i Flemming - Kirsten
149 1780 Daab
29 Niels Væver og Margrethe Jacobsdatter i Hornborg - Anne
149 1780 HDaab
35 Peder Ravn i Boring - Knud, hjemmedåb
149 1780 Daab
34 Peder Lærke husmand i Hvirring - Anne
149 1780 Daab
36 Thomas Lundum i Hornborg - dødfødt søn
149 1780 Daab
33 Jens Hvillum i Hornborg - Maren
149 1780 HDaab
37 David Drejer i den lille Præstegård i Hvirring - Karen, hjemmedåb
150 1780 Daab
38 Søren Jacobsen karl i Hvirring og fæstemø Marie Kirstine Ovesdatter - Dødfødt pige
150 1780 Daab
35 Peder Ravn i Boring - Knud
150 1780 Daab
39 Jens Bisgård i Rask Mølle - Mikkel
150 1780 HDaab
40 Søren Madsen i Kodallund - Mads, hjemmedåb
150 1780 HDaab
41 Christen Lauridsen Hjulmand i Honum - Inger Kirstine, hjemmedåb
150 1780 HDaab
42 Christen Sørensen i Hvirring - Kirsten, hjemmedåb
150 1780 Daab
43 Christen Jespersen i Kalhave - dødfødt søn
150 1780 HDaab
44 Jens Frandsen og Anne Jørgensdatter i Honum - Karen, hjemmedåb
150 1780 HDaab
45 Knud Skrædder i Hvirring - Karen, hjemmedåb
150 1780 HDaab
46 Bertel Pedersen i Kalhave - Anne, hjemmedåb
Side 22 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
150 1780 HDaab
47 Jens Mortensen i Flemming - Morten, hjemmedåb
150 1780 Daab
37 David Drejer i den lille Præstegård i Hvirring - Karen
150 1780 Daab
48 Jørgen Hansen i Trebjerg - Anne
150 1780 Daab
40 Søren Madsen i Kodallund - Mads
150 1780 HDaab
49 Hans Andersen i Trebjerg - Johanne, hjemmedøbt
150 1780 Daab
41 Christen Lauridsen Hjulmand i Honum - Inger Kirstine
151 1780 Daab
42 Christen Sørensen i Hvirring - Kirsten
151 1780 Daab
44 Jens Frandsen og Anne Jørgensdatter i Honum - Karen
151 1780 Daab
45 Knud Skrædder i Hvirring - Karen
151 1780 Daab
46 Bertel Pedersen i Kalhave - Anne
151 1780 Daab
47 Jens Mortensen i Flemming - Morten
151 1780 Daab
49 Hans Andersen i Trebjerg - Johanne
151 1781 HDaab
1 Bernt Henriksen og Anne Sejersdatter i Haurum - Karen, hjemmedåb
151 1781 HDaab
2 Jørgen Rasmussen Kudsk og Maren Mikkelsdatter i Boring - Anne, hjemmedåb
151 1781 Daab
3 Mikkel Sejersen i Haurum - Dødfødt datter
151 1781 Daab
1 Bernt Henriksen og Anne Sejersdatter i Haurum - Karen
151 1781 HDaab
4 Christen Jensen Kræmmer i Hornborg - Jens, hjemmedåb
151 1781 Daab
2 Jørgen Rasmussen Kudsk og Maren Mikkelsdatter i Boring - Anne
151 1781 Daab
4 Christen Jensen Kræmmer i Hornborg - Jens
151 1781 Begr
1 Christen Jespersens stedmor i Kalhave Anne Andersdatter 69 år
151 1781 Begr
2 Mikkel Sejersens dødfødte datter i Haurum
151 1781 Begr
3 Christen Christensen Degn i Boring 53 år
151 1781 Begr
4 Mette Jensdatter hos Hans Friis i Hornborg 70 år
151 1781 Tr./Co.
1 Peder Christensen tjener Hans Jensen i Kodallund og Birthe Nielsdatter i Honum
Mads Hansen enkemand og Laurids Lauridsens datter Mette Marie Lauridsdatter i
151 1781 Tr./Co.
2
Kalhave
152 1781 HDaab
5 Jens Knudsen i Hornborg - Terkel, hjemmedåb
152 1781 HDaab
6 Christen Sommer og Mette Mikkelsdatter i Hornborg - Anne, hjemmedåb
152 1781 HDaab
7 Peder Frandsen i Hornborg - Mikkel, hjemmedåb
Cathrine Henrik Murmesters datter i Hornborg - Niels, udlagt Johan Sporman i Vrønding
152 1781 HDaab
8
som er bleven gift, hjemmedåb
152 1781 Daab
5 Jens Knudsen i Hornborg - Terkel
152 1781 HDaab
9 Jørgen Jespersen i Kalhave - Jesper, hjemmedåb
152 1781 Daab
6 Christen Sommer og Mette Mikkelsdatter i Hornborg - Anne
152 1781 HDaab
10 Peder Jensen husmand i Boring - Jens, hjemmedåb
152 1781 Daab
7 Peder Frandsen i Hornborg - Mikkel
152 1781 Daab
8 Cathrine Henrik Murmesters datter i Hornborg - Niels
152 1781 Daab
9 Jørgen Jespersen i Kalhave - Jesper
152 1781 HDaab
11 Peder Mikkelsen i Hornborg - Søren, hjemmedåb
152 1781 Begr
5 Jens Skolemesters datter i Hornborg Sara 14 dage
152 1781 Begr
6 Christen Sommers karl i Hornborg Terkel Hansen 40 år
152 1781 Begr
7 Søren Vilstrup i Klags Mølle 67 år
152 1781 Begr
8 Jens Mortensens søn i Flemming Morten 22 uger
152 1781 Begr
9 Peder Frandsen gårdmand i Hornborg 51 år
152 1781 Begr
10 Hans Pedersen Brixen i Hornborg 46 år
152 1781 Begr
11 Hans Hansens datter i Honum Maren 3 uger
152 1781 Begr
12 Peder Christensen inderstes datter i Honum Maren 3 uger
Christen Jespersen enkemand i Kalhave og Hans Sørensens datter Maren Nielsdatter i
152 1781 Tr./Co.
3
haurum
Søren Frandsen fra Kørup og Terkel Pedersens datter Mette Kirstine Terkelsdatter i
152 1781 Tr./Co.
4
Flemming
Terkel Laursen avlskarl i Hvirring Præstegård og Christen Degns enke Johanne
152 1781 Tr./Co.
5
Mikkelsdatter i Boring
153 1781 Daab
10 Peder Jensen husmand i Boring - Jens
153 1781 HDaab
12 Niels Mortensen Feldbereder i Flemming - Anne, hjemmedåb
153 1781 Daab
13 Hans Hansen i Honum - Maren
153 1781 HDaab
14 Jørgen Thomsen i Kalhave - Maren, hjemmedåb
153 1781 Daab
15 Peder Christensen inderste og Birthe Nielsdatter i Honum - Maren
153 1781 Daab
11 Peder Mikkelsen i Hornborg - Søren
153 1781 HDaab
16 Peder Madsen og Mette Christensdatter i Hvirring - Margrethe, hjemmedåb
Side 23 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
153 1781 Daab
12 Niels Mortensen Feldbereder i Flemming - Anne
153 1781 Daab
14 Jørgen Thomsen i Kalhave - Maren
153 1781 Daab
17 Christen Frandsen i Hornborg - Dødfødt dreng
153 1781 Daab
16 Peder Madsen og Mette Christensdatter i Hvirring - Margrethe
153 1781 HDaab
18 Mikkel Østergård og Kirsten Mikkelsdatter i Hornborg - Niels, hjemmedåb
Mette Christensdatter i Trebjerg - Jens, udlagt soldat Christen Jensen Linnerup,
153 1781 HDaab
19
hjemmedåb
153 1781 Begr
13 Henrik Hjuler almisselem i Honum 70 år
153 1781 Begr
14 Christen Sommers datter i Hornborg Anne 18 uger
153 1781 Begr
15 Hans Jensens moster i Kodallund Anne Pedersdatter 64 år
153 1781 Begr
16 Jørgen Thomsens datter i Kalhave Maren 8 uger
153 1781 Begr
17 Christen Frandsens dødfødte søn i Hornborg
153 1781 Begr
18 Niels Mikkelsens datter i Hornborg Kirsten 1 time
153 1781 Begr
19 Jørgen Folmersens søn i Hvirring Anders 5 år
Christen Christensen af Harperhus og Terkel Jørgensens datter Karen Terkelsdatter i
153 1781 Copul.
6
Kalhave, kongebrev
Claus Nielsen af Hyrup i Gammelby sogn og Peder Frandsens enke Anne Hansdatter i
153 1781 Tr./Co.
7
Hornborg
153 1781 Tr./Co.
8 Eske Jensen enkemand af Merring og hyrdeenken Malene Jensdatter i Flemming
Rasmus Christensen og Karen Rasmusdatter i Kodallund - Andreas Emanuel,
154 1781 HDaab
20
hjemmedåb
154 1781 HDaab
21 Mikkel Nielsen Smed og Mette Sørensdatter i Boring - Inger Marie, hjemmedåb
154 1781 Daab
22 Niels Mikkelsen i Hornborg - Kirsten som døde
154 1781 Daab
18 Mikkel Østergård og Kirsten Mikkelsdatter i Hornborg - Niels
154 1781 HDaab
23 Niels Offersen og Mette Kirstine i Hvirring - Kirsten Marie, hjemmedåb
154 1781 HDaab
24 Jeppe Jensen og Kirsten Jensdatter i Boring - Anne Kirstine, Hjemmedåb
154 1781 HDaab
25 Christen Sørensen og Bodil Knudsdatter i Hvirring - Anne, hjemmedåb
154 1781 HDaab
26 Thomas Brixen i Hornborg - Anne Cathrine, hjemmedåb
154 1781 Daab
19 Mette Christensdatter i Trebjerg - Jens, udlagt soldat Christen Jensen Linnerup
154 1781 HDaab
27 Anders Lund og Anne Christensdatter i Honum - Christen, hjemmedåb
154 1781 Begr
20 Simon Andersen fattig i Kalhave 70 år
Frands Rasmussen enkemand af Løsning og Bernt Henriksens pige Inger Jensdatter i
154 1781 Tr./Co.
9
Haurum
154 1781 Tr./Co.
10 Søren Olesen og Anne Jørgensdatter i Hvirring
154 1781 Tr./Co.
11 Thyge Sørensen og Cathrine Marie Hansdatter i Hornborg
Niels Ebbesen enkemand af Mattrup gods og fruentimmer Kirsten Pedersdatter i
154 1781 Tr./Co.
12
Hornborg
156 1781 HDaab
28 Mads Hansen og Mette Marie Lauridsdatter i Kalhave - Mette, hjemmedåb
156 1781 HDaab
29 Søren Olufsen Due og Anne Jørgensdatter i Hvirring - Jørgen, hjemmedåb
156 1781 HDaab
30 Peder Mortensen i Kalhave - Cathrine, hjemmedåb
156 1781 Daab
20 Rasmus Christensen og Karen Rasmusdatter i Kodallund - Andreas Emanuel
156 1781 Daab
21 Mikkel Nielsen Smed og Mette Sørensdatter i Boring - Inger Marie
156 1781 Daab
25 Christen Sørensen og Bodil Knudsdatter i Hvirring - Anne
156 1781 Daab
23 Niels Offersen og Mette Kirstine i Hvirring - Kirsten Marie
156 1781 Daab
24 Jeppe Jensen og Kirsten Jensdatter i Boring - Anne Kirstine
156 1781 Daab
26 Thomas Brixen i Hornborg - Anne Cathrine
156 1781 Daab
27 Anders Lund og Anne Christensdatter i Honum - Christen
156 1782 Hdaab
1 Hans Jensen i Kodallund - Jens, hjemmedåb
156 1782 HDaab
2 Jens Nielsen post i Honum - Niels, tvilling, hjemmedåb
156 1782 Daab
3 Jens Nielsen post i Honum - dødfødt dreng, tvilling
156 1782 Begr
1 Mikkel Sejersens moder i Haurum Karen Jensdatter 75 år
156 1782 Begr
2 Jens Nielsens dødfødte tvillingsøn i Honum
156 1782 Tr./Co.
1 Søren Christensen i Kodallund og Kirsten Nielsdatter pige på Rask
157 1782 HDaab
4 Jens Mikkelsen skoleholder i Hornborg - Mikkel, hjemmedåb
157 1782 HDaab
5 Laurids Skrædder i Flemming - Anne Cathrine, hjemmedåb
157 1781 Daab
28 Mads Hansen og Mette Marie Lauridsdatter i Kalhave - Mette
157 1782 HDaab
6 Jens Pedersen husmand og Anne Christensdatter i Hvirring - Mads, hjemmedåb
157 1781 Daab
29 Søren Olufsen Due og Anne Jørgensdatter i Hvirring - Jørgen
157 1781 Daab
30 Peder Mortensen i Kalhave - Cathrine
157 1782 Daab
1 Hans Jensen i Kodallund - Jens
Side 24 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
157 1782 Daab
7 Peder Knudsen Store i Flemming - Else Marie som døde
Christen Christensen Harperhus annexbonde i Kalhave - Anne Magdalene Kirstine,
157 1782 HDaab
8
hjemmedåb
157 1782 Daab
5 Laurids Skrædder i Flemming - Anne Cathrine
157 1782 HDaab
9 Hans Pedersen Brixens enke Else Christensdatter i Hornborg - Hans, hjemmedåb
157 1782 HDaab
10 Laurids Rasmussen i Hornborg - Anne Margrethe, hjemmedåb
157 1782 HDaab
11 Henning Sporman i Rask Skovhus - Andreas Emanuel, hjemmedåb
157 1782 Begr
3 Jens Eskesen skomager i Hornborg
157 1782 Begr
4 Peder Dal husmands datter i Hornborg Karen 12 år
157 1782 Begr
5 Rasmus Kudsks søn i Kodallund Andreas Emanuel 13 uger
157 1782 Begr
6 Mette Hyrdekone almisselem i Hornborg 82 år
157 1782 Begr
7 Mikkel Østergårds søn i Hornborg Niels 22 uger
157 1782 Begr
8 Peder Kjærs hustru i Hornborg Karen Sørensdatter 61 år
157 1782 Begr
9 Peder Knudsen Stores datter i Flemming Else Marie 6 uger
157 1782 Tr./Co.
2 Søren Thomsen fra Horsens og Skomager enken Karen Lauridsdatter i Hornborg
157 1782 Copul.
3 Lars Ammitzbøll og Johanne Kirstine Vilstrup i Klags Mølle, kongebrev
157 1782 Tr./Co.
158 1782 Daab
158 1782 Daab
158 1782 HDaab
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
1782
1782
1782
1782
1782
1782
1782
1782
1782
1782
1782
1782
1782
1782
1782
1782
1782
1782
1782
1782
HDaab
Daab
Daab
HDaab
HDaab
Daab
Daab
Daab
Daab
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Tr./Co.
Tr./Co.
158 1782 Tr./Co.
159
159
159
159
159
159
159
159
159
1782
1782
1782
1782
1782
1782
1782
1782
1782
Daab
HDaab
Daab
Daab
Daab
HDaab
Daab
Daab
Daab
159 1782 HDaab
4 Peder Madsen enkemand og husmand og Dorthe Marie Pedersdatter begge i Hvirring
2 Jens Nielsen Post i Honum - Niels
4 Jens Mikkelsen skoleholder i Hornborg - Mikkel
Mette Mortensdatter Thomas Lundums søster i Hornborg - Bodil Cathrine, hjemmedåb,
12
udlagt Jens Brixen i Hornborg
13 Jens Jensen husmand og Johanne Nielsdatter i Hvirring - Johanne, hjemmedåb
6 Jens Pedersen husmand og Anne Christensdatter i Hvirring - Mads
12 Mette Mortensdatter Thomas Lundums søster i Hornborg - Bodil Cathrine
14 Jens Nielsen i Boring - Anne Cathrine, hjemmedåb
15 Søren Madsen i Kodallund - Johanne Kirstine, hjemmedåb
10 Laurids Rasmussen i Hornborg - Anne Margrethe
9 Hans Pedersen Brixens enke Else Christensdatter i Hornborg - Hans
8 Christen Christensen Harperhus annexbonde i Kalhave - Anne Magdalene Kirstine
11 Henning Sporman i Rask Skovhus - Andreas Emanuel
10 Claus Nielsens stedsøn i Hornborg Hans 2 år
11 Birthe Madsdatter almisselem i Hornborg
12 Birthe Nielsdatter aftægtskone hos Peder Sørensen i Hvirring 74 år
13 Mikkel Mortensens søn i Kalhave Ole Mikkelsen 34 år
14 Peder Madsens hustru i Hvirring Mette Christensdatter 24 år
15 Laurids almisselem i Trebjerg 70 år
16 Henning Spormans søn i Rask Skovhus Andreas Emanuel 9 uger
17 Søren Smeds enke i Boring Bodil Jensdatter 70 år
18 Mette Mortensdatters uægte datter i Hornborg Bodil Cathrine 10 uger
5 Frands Sørensen Søren Knudsens søn i Boring og Mette Marie Andersdatter
6 Peder Pedersen Kjær enkemand og Anne Sørensdatter begge i Hornborg
Christen Sommer og hans afdøde hustrus søster Anne Mikkelsdatter begge i Hornborg,
7
kongebrev
13 Jens Jensen husmand og Johanne Nielsdatter i Hvirring - Johanne
16 Bertel Pedersen i Kalhave - Peder, hjemmedåb
17 Claus Jensen inderste i Kodallund - Jens
15 Søren Madsen i Kodallund - Johanne Kirstine
14 Jens Nielsen i Boring - Anne Cathrine
18 Peder Frandsen i Hvirring - Knud, hjemmedåb
16 Bertel Pedersen i Kalhave - Peder
19 Christen Sommer i Hornborg - Anne som døde
18 Peder Frandsen i Hvirring - Knud
Dorthe Jørgensdatter fra Åle i Trebjerg - Anne, udlagt Hans Jensen fra Spettrup,
20
hjemmedåb
159 1782 Begr
19 Christen Rytters enke i et af præstegårdens huse i Hvirring Maren Pedersdatter 70 år
159 1782 Begr
159 1782 Begr
159 1782 Begr
20 Christen Sommers hustru i Hornborg Mette Mikkelsdatter 42 år
21 Christen Sommers nyfødte datter i Hornborg Anne
22 Peder Pedersens søn i Kalhave Thomas
Side 25 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
159 1782 Begr
23 Terkel Clemensens enke i Hornborg Bodil Sørensdatter 72 år
159 1782 Begr
24 Peder Knudsen lilles moder i Flemming Anne Pedersdatter 66 år
Mette Nielsdatter, Niels Bies datter fra Lille Dalby i Hedensted sogn - Anne, hjemmedåb,
udlagt Jørgen Pedersen af Rugballe som ved ed fralagde sig at være barnefader
160 1782 HDaab
21
160 1782 Daab
161 1782 HDaab
22 Christen Lauridsen Hjulmand i Honum - Anders
Dorthe Jørgensdatter fra Åle i Trebjerg - Anne, udlagt Hans Jensen fra Spettrup,
20
hjemmedåb
21 Mette Nielsdatter, Niels Bies datter fra Lille Dalby i Hedensted sogn - Anne
Oluf Marcussen til Isgård og Kvelstrup og Helena Carolina Laurentia Bjørn på Rask 23
Andreas Bjørn, hjemmedåb
24 Niels Ebbesen i Hornborg - Lene Dorthe
25 Hans Hansen og Birthe Rasmusdatter i Honum - Maren, hjemmedåb
26 Jørgen Thomsen i Kalhave - Thomas, hjemmedåb
25 Jens Christensen almisselem i Hvirring
26 Jørgen Hansens søn i Trebjerg Hans 10 dage
27 Niels Ebbesens datter Lene Dorthe i Hornborg 7 uger
28 Christen Nielsens hustru i Boring Kirsten Pedersdatter 62 år
29 Anne Dorthes uægte barn i Honum Søren få dage
30 Jacob Smeds dødfødte søn i Hornborg
31 Christen Lund almisselem i Honum 72 år
27 Jørgen Hansen i Trebjerg - Hans
24 Niels Ebbesen i Hornborg - Lene Dorthe
28 Jens Thomsen i Kalhave - Thomas, hjemmedåb
29 Thomas Mortensen Lundum i Hornborg - Jette, hjemmedåb
Oluf Marcussen til Isgård og Kvelstrup og Helena Carolina Laurentia Bjørn på Rask 23
Andreas Bjørn
30 Jens Mortensen i Flemming - Karen, hjemmedåb
161 1782 HDaab
31 Thyge Sørensen og Cathrine Marie Hansdatter i Hornborg - Hans Severin, hjemmedåb
161
161
161
161
162
162
162
162
32
25
33
26
34
28
35
29
160 1782 Daab
160 1782 Daab
160 1782 HDaab
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
161
161
161
161
1782
1782
1782
1782
1782
1782
1782
1782
1782
1782
1782
1782
1782
1782
HDaab
HDaab
HDaab
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Daab
Daab
HDaab
HDaab
161 1782 Daab
1782
1782
1782
1782
1782
1782
1782
1782
HDaab
Daab
HDaab
Daab
HDaab
Daab
HDaab
Daab
Frands Mortensen i Hvirring - Peder, hjemmedåb
Hans Hansen og Birthe Rasmusdatter i Honum - Maren
Christen Jespersen i Kalhave - Jesper, hjemmedåb
Jørgen Thomsen i Kalhave - Thomas
Christen Snedker i Hornborg - Mette, hjemmedåb
Jens Thomsen i Kalhave - Thomas
Peder Mikkelsen i Kalhave - Anne Marie, hjemmedåb
Thomas Mortensen Lundum i Hornborg - Jette
162 1782 HDaab
36 Frands Sørensen inderste og Mette Marie Andersdatter i Boring - Søren, hjemmedåb
162 1782 Daab
37
162
162
162
163
163
163
163
163
163
163
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
HDaab
HDaab
30
36
31
38
33
34
32
35
39
40
163 1782 HDaab
41
163 1782 Daab
41
163
164
164
164
1
1
39
2
1782
1782
1782
1782
1782
1782
1782
1782
1782
1782
1783
1783
1782
1783
Begr
HDaab
Daab
HDaab
Anne Dorthe i Honum - Søren som døde, udlagt Hans Hansens stedsøn Mikkel
Sørensen i Honum
Jens Mortensen i Flemming - Karen
Frands Sørensen inderste og Mette Marie Andersdatter i Boring - Søren
Thyge Sørensen og Cathrine Marie Hansdatter i Hornborg - Hans Severin
Jacob Smed i Hornborg - Dødfødt dreng
Christen Jespersen i Kalhave - Jesper
Christen Snedker i Hornborg - Mette
Frands Mortensen i Hvirring - Peder
Peder Mikkelsen i Kalhave - Anne Marie
Jacob Davidsen i Trebjerg - Rasmus, hjemmedåb
Mikkel Østergård i Hornborg - Birthe Kirstine, hjemmedåb
Margrethe Kirstine Nielsdatter, Søren Nielsens steddatter i Honum - Niels, udlagt Laurids
Hansen enkemand og Dragon i Randers, hjemmedåb
Margrethe Kirstine Nielsdatter, Søren Nielsens steddatter i Honum - Niels, udlagt Laurids
Hansen enkemand og Dragon i Randers
Hans Hansens søn i Honum Søren 4 år
Søren Christensen i Kodallund - Anne Magdalene Kirstine, hjemmedåb
Jacob Davidsen i Trebjerg - Rasmus
Jørgen Jespersen i Kalhave - Mikkel, hjemmedåb
Side 26 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
164 1782 Daab
40 Mikkel Østergård i Hornborg - Birthe Kirstine
164 1783 HDaab
3 Rasmus Jørgensen Smed i Hornborg - Jørgen, hjemmedåb
164 1783 HDaab
4 Christen Frandsen i Hornborg - Karen, hjemmedåb
164 1783 HDaab
5 Niels Sørensen Væver i Hornborg - Sivert, hjemmedåb
164 1783 HDaab
6 Hans Andersen i Trebjerg - Jens, hjemmedåb
164 1783 HDaab
7 Peder Knudsen Store i Flemming - Knud, hjemmedåb
164 1783 Daab
1 Søren Christensen i Kodallund - Anne Magdalene Kirstine
164 1783 Daab
3 Rasmus Jørgensen Smed i Hornborg - Jørgen
164 1783 Begr
2 Christen Hjulmands datter i Honum Sidsel Marie 6 år
164 1783 Begr
3 Jørgen Kalhave almisselem i Kalhave 66 år
164 1783 Begr
4 Jacob Smed i Hornborg 36 år
164 1783 Begr
5 Jacob Smeds (hustrus) moder i Hornborg Mette Pedersdatter 74 år
164 1783 Begr
6 Christian Vævers hustru i Hornborg Margrethe Jørgensdatter 55 år
164 1783 Begr
7 Knud Skrædders datter i Hornborg Anne 20 år
Hans Andersen soldat fra Fredericia 40 år som døde hastig af kolik hos Peder Fyn i
164 1783 Begr
8
Honum
164 1783 Begr
9 Jeppe Jensens svigerfader i Boring Jørgen Pedersen 70 år
164 1783 Tr./Co.
1 Rasmus Poulsen og Jacob Liebers enke Anne Sørensdatter i Hornborg
164 1783 Trol
2 Erik Pedersen og Hans Pedersens enke Else Christensdatter i Hornborg
164 1783 Tr./Co.
3 Ulrik Liebell enkemand i Horsens og fruentimmer Kirsten Simonsdatter i Hornborg
165 1783 HDaab
8 Henning Spormann i Rask Skovhus - Andreas Emanuel, hjemmedåb
165 1783 HDaab
9 Peder Olufsen Ravn i Boring - Terkel, hjemmedåb
165 1783 Daab
2 Jørgen Jespersen i Kalhave - Mikkel
165 1783 Daab
4 Christen Frandsen i Hornborg - Karen
165 1783 HDaab
10 Mikkel Jensen i Kalhave - Peder, hjemmedåb
165 1783 Daab
5 Niels Sørensen Væver i Hornborg - Sivert
165 1783 Daab
6 Hans Andersen i Trebjerg - Jens
165 1783 HDaab
11 Jens Knudsen i Hornborg - Offer, hjemmedåb
165 1783 Daab
7 Peder Knudsen Store i Flemming - Knud
165 1783 Daab
8 Henning Spormann i Rask Skovhus - Andreas Emanuel
165 1783 Daab
9 Peder Olufsen Ravn i Boring - Terkel
165 1783 Begr
10 Rasmus Poulsen Smeds stedsøn i Hornborg Søren 7 år
165 1783 Begr
11 Morten Mortensen i Kalhave 72 år (fejl for Mikkel Mortensen)
165 1783 Begr
12 Jørgen Frandsens hustru i Hornborg Karen Madsdatter 63 år
165 1783 Begr
13 Hans Christensen Skrædders moder i Trebjerg Else Marie 71 år
165 1783 Begr
14 Hans Andersen Skovfogeds søn i Trebjerg Jens 18 uger
165 1783 Begr
15 Jens Nielsen Post hmds søn i Honum Niels 1½ år
165 1783 Begr
16 Rasmus Christensens hustru i Kodallund Karen Rasmusdatter 39 år
165 1783 Tr./Co.
4 Morten Madsen af Vrønding og Anne Marie Simonsdatter i Hornborg
Hans Benzen hospitalsforstander i Horsens og Anne Kirstine Bornemann på Rask,
165 1783 Copul.
5
kongebrev
166 1783 HDaab
12 Knud Christensen Skrædder i Hvirring - Christen, hjemmedåb
166 1783 Daab
10 Mikkel Jensen i Kalhave - Peder
Søren Thomsen Tømmermand og Karen Lauridsdatter i Hornborg - Anne Kirstine,
166 1783 HDaab
13
hjemmedåb
166 1783 HDaab
14 Laurids Ammitzbøll i Klags Mølle - Henrik Severin, hjemmedåb
166 1783 HDaab
15 Peder Madsen boelshusmand og Dorthe Pedersdatter i Hvirring - Peder, hjemmedåb
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
16
17
11
18
19
20
12
21
17
18
19
20
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
HDaab
HDaab
Daab
HDaab
HDaab
HDaab
Daab
HDaab
Begr
Begr
Begr
Begr
Mads Hansen i Kalhave - Laurids, hjemmedåb
Johan Sporman i Hornborg - Anne Marie, hjemmedåb
Jens Knudsen i Hornborg - Offer
Peder Christensen Lund inderste i Honum - Christen, hjemmedåb
Niels Mikkelsen Hjulmand i Hornborg - Mikkel, hjemmedåb
Knud Christensen Træskomand i Kalhave - Anne Cathrine, hjemmedåb
Knud Christensen Skrædder i Hvirring - Christen
Bernt Henriksen i Haurum - Anne Cathrine, hjemmedåb
Mikkel Sejersens dødfødte søn i Haurum
Christen Jespersens hustru i Kalhave Maren Nielsdatter 30 år
Christen Mortensen i Hvirring 80 år
Peder Lærkes datter i Hvirring Karen 3 uger
Side 27 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
166 1783 Begr
21 Peder Nielsen gmds barn i Honum Peder 26 år
Niels Sørensen andenkarl og Benedicte Marie Jensdatter kokkepige begge i Hvirring
166 1783 Tr./Co.
6
Præstegård
166 1783 Tr./Co.
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
HDaab
HDaab
Daab
Begr
Begr
13
15
16
14
17
18
19
20
22
23
24
22
23
167 1783 Tr./Co.
8
167 1783 Trol
9
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
169
169
169
169
169
169
169
365
169
169
169
169
169
169
169
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
7 Peder Nielsen i Haurum og Kirsten Mikkelsdatter i Kalhave, kongebrev søskendebørn
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1783
1784
1784
1784
1784
1784
Daab
HDaab
Daab
HDaab
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
HDaab
Hdaab
Daab
HDaab
HDaab
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
HDaab
HDaab
HDaab
Begr
Begr
Tr./Co.
HDaab
HDaab
HDaab
Daab
HDaab
HDaab
HDaab
Daab
Daab
Daab
HDaab
Begr
Begr
21
25
22
26
27
23
25
26
28
29
30
29
31
32
33
34
30
31
1
2
3
1
2
1
4
5
6
2
7
8
9
32
1
3
10
3
4
Søren Thomsen Tømmermand og Karen Lauridsdatter i Hornborg - Anne Kirstine
Peder Madsen boelshusmand og Dorthe Pedersdatter i Hvirring - Peder
Mads Hansen i Kalhave - Laurids
Laurids Ammitzbøll i Klags Mølle - Henrik Severin
Johan Sporman i Hornborg - Anne Marie
Peder Christensen Lund inderste i Honum - Christen
Niels Mikkelsen Hjulmand i Hornborg - Mikkel
Knud Christensen Træskomand i Kalhave - Anne Cathrine
Claus Nielsen i Hornborg - Anne, hjemmedåb
Simon Nielsen i Flemming - Niels, hjemmedåb
Peder Glarmester og Margrethe Andersdatter i Haurum - Kirsten
Jens Jensen husmands dødfødte søn i Hornborg
Jens Bisgårds søn Mikkel i Rask Mølle 1 mdr
Jørgen Frandsen enkemand i Hornborg og Thomas Lundums søster fruentimmer Mette
Mortensdatter som havde været amme på Bisgård
Christen Hansen Væver enkemand og Edel Cathrine Pedersdatter i Hornborg, trolovelse
ophævet
Bernt Henriksen i Haurum - Anne Cathrine
Jens Olufsen i Hvirring - Morten, hjemmedåb
Claus Nielsen i Hornborg - Anne
Christen Sørensen Kræmmer i Hornborg - Anne, hjemmedåb
Mikkel Sejersen i Haurum - Dødfødt søn
Simon Nielsen i Flemming - Niels
Jens Olufsen i Hvirring - Morten
Christen Sørensen Kræmmer i Hornborg - Anne
Peder Lærke i et af præstegårdens huse i Hvirring - Karen, hjemmedåb
Christen Christensen Harperhus annexbonde i Kalhave - Anne Marie, hjemmedåb
Christen Nielsen i Boring - Anne Kirstine, hjemmedåb
Christen Christensen Harperhus annexbonde i Kalhave - Anne Marie
Jens Jensen boelshusmand i Hvirring - Niels, hjemmedåb
Jørgen Henriksen i Honum - Johanne Kirstine, hjemmedåb
Jens Bisgård i Rask Mølle - Mikkel
Jens Jensen husmand i Hornborg - dødfødt dreng
Christen Nielsen i Boring - Anne Kirstine
Christen Hjulmand i Honum - Anders
Jens Jensen boelshusmand i Hvirring - Niels
Bertel Pedersen i Kalhave - Hans, hjemmedåb
Peder Mortensen i Kalhave - Christen, hjemmedåb
Christen Jensen Sommer i Hornborg - Mette, hjemmedåb
Apelone Madsdatter enke i Kalhave 80 år
Christen Hjulmands datter i Honum Karen 8 år
Peder Rasmussen og Dorthe Nielsdatter begge i Hornborg
Hans Hansen i Honum - Anne Margrethe, hjemmedåb
Peder Nielsen i Haurum - Anne Marie, hjemmedåb
Jens Hvillum indsidder i Hornborg - Anne, hjemmedåb
Peder Mortensen i Kalhave - Christen
Jeppe Jensen i Boring - Hans, hjemmedåb
Peder Christensen Uhrskov og Maren Pedersdatter i Hvirring - Peder, hjemmedåb
Thomas Brixen i Hornborg - Bodil Cathrine, hjemmedåb
Jørgen Henriksen i Honum - Johanne Kirstine
Bertel Pedersen i Kalhave - Hans
Christen Jensen Sommer i Hornborg - Mette
Søren Madsen i Kodallund - Marie, hjemmedåb
Peder Nielsen gårdmand i Honum 78 år
Rasmus Jensen gårdmands hustru i Honum Johanne Pedersdatter 57 år
Side 28 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
170 1784 Begr
5 Vilstrups enke i Klags Mølle Maren Rasmusdatter 69 år
170 1784 Begr
6 Terkel Lauridsens hustru i Boring Johanne Mikkelsdatter 45 år
170 1784 Begr
7 Jens Hansen smed i Hvirring 29 år
170 1784 Begr
8 Hans Hansens datter i Honum Anne Margrethe 6 uger
170 1784 Begr
9 Terkel Pedersen gårdmand i Flemming 56 år
Christen Jespersen enkemand i Kalhave og Jens Sørensens datter Anne Jensdatter i
170 1784 Tr./Co.
2
Hornborg
170 1784 Tr./Co.
3 Jens Nielsen og gl Peder Nielsens enke Anne Jensdatter begge i Honum
170 1784 Tr./Co.
4 Christen Mikkelsen og Rasmus Jensens datter Anne Rasmusdatter i Honum
171 1784 HDaab
11 Peder Jensen husmand i Hornborg - Cathrine Marie, hjemmedåb
171 1784 Daab
4 Hans Hansen i Honum - Anne Margrethe
171 1784 Daab
5 Peder Nielsen i Haurum - Anne Marie
171 1784 Daab
6 Jens Hvillum indsidder i Hornborg - Anne
171 1784 HDaab
12 Christen Thomsen i Hornborg - Laurids, hjemmedåb
171 1784 Daab
7 Jeppe Jensen i Boring - Hans
171 1784 Daab
8 Peder Christensen Uhrskov og Maren Pedersdatter i Hvirring - Peder, hjemmedåb
171 1784 Hdaab
13 Rasmus Poulsen Smed i Hornborg - Jacob, hjemmedåb
171 1784 HDaab
14 Marcus Hansen i Haurum - Karen, hjemmedåb
171 1784 Daab
9 Thomas Brixen i Hornborg - Bodil Cathrine
171 1784 Daab
10 Søren Madsen i Kodallund - Marie
171 1784 Begr
10 Frands Sørensen indsidders dødfødte datter i Boring
171 1784 Begr
11 Søren Jacobsen ungkarl i Haurum 53 år
171 1784 Begr
12 Christen Sørensen gårdmands dødfødte søn i Hvirring
171 1784 Begr
13 Jens Nielsen Posts dødfødte søn i Honum
171 1784 Begr
14 Niels Pedersen Vingum smed i Kalhave 93 år
171 1784 Begr
15 Søren Hamborg smeds steddatter i Honum Anne Cathrine Andersdatter 25 år
171 1784 Tr./Co.
5 Jens Jensen Riis smedesvend og Jens Smeds enke Anne Pedersdatter i Hvirring
171 1784 Tr./Co.
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1784
172 1784
172 1784
172 1784
173
173
173
173
173
173
173
173
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1784
6 Jeppe Clausen fra Ørum i Sindbjerg sogn og smede enken Maren Jensdatter i Kalhave
Daab
15 Frands Sørensen indsidder i Boring - dødfødt datter
Daab
11 Peder Jensen husmand i Hornborg - Cathrine Marie
HDaab
16 Peder Mikkelsen i Hornborg - Karen, hjemmedåb
Daab
12 Christen Thomsen i Hornborg - Laurids
HDaab
17 Hans Andersen Skovfoged i Trebjerg - Bodil, hjemmedøbt
HDaab 18+19 Christen Sørensen i Hvirring - Søren og dødfødt tvillingbror, hjemmedåb
Daab
13 Rasmus Poulsen Smed i Hornborg - Jacob
Daab
14 Marcus Hansen i Haurum - Karen, hjemmedåb
Daab
20 Jens Nielsen Post i Honum - dødfødt dreng
HDaab
21 Rasmus Christensen i Kodallund - Andreas Emanuel, hjemmedåb
HDaab
22 Jens Pedersen i Hvirring - Jens, hjemmedåb
Daab
17 Hans Andersen Skovfoged i Trebjerg - Bodil
Begr
16 Søren Due i Hvirring 42 år
Begr
17 Jens Christensens hustru i Kodallund Anne Nielsdatter 31 år
Begr
18 Jens Nielsens søn i Boring Niels 15 år
Begr
19 Niels Vævers søn i Kalhave Sivert 2 år
Begr
20 Peder Rasmussen husmands søn i Hornborg Niels nogle uger
Bent Lauridsen smedesvend fra Dagnæs i Torsted sogn og Anne Rasmusdatter i
Tr./Co.
7
Hornborg
Jens Christensen Bødker enkemand i Kodallund og Rasmus Kokborgs datter Maren
Tr./Co.
8
Rasmusdatter i Honum
Terkel Lauridsen enkemand i Boring og Hans Sørensens steddatter Karen Nielsdatter i
Tr./Co.
9
Haurum
Daab
16 Peder Mikkelsen i Hornborg - Karen
Daab
18 Christen Sørensen i Hvirring - Søren
HDaab
23 Peder Jensen husmand i Boring - Terkel, hjemmedåb
Daab
21 Rasmus Christensen i Kodallund - Andreas Emanuel
Daab
22 Jens Pedersen i Hvirring - Jens
Daab
23 Peder Jensen husmand i Boring - Terkel
HDaab
24 Jørgen Frandsen i Hornborg - Andreas Bjørn, hjemmedåb
HDaab
25 Ammitzbøll i Klags Mølle - Hagar Cathrine, hjemmedåb
Side 29 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
173 1784 Hdaab
26 Hans Jensen i Kodallund - Iver, hjemmedåb
Peder Pedersen af Hårup og Jens Mortensens hustrus søster Kirsten Andersdatter i
173 1784 Tr./Co.
10
Flemming
174 1784 HDaab
27 Peder Pedersen gårdmand i Kalhave - Thomas, hjemmedåb
174 1784 HDaab
28 Jens Mikkelsen Bang Skoleholder i Hornborg - Sara, hjemmedåb
174 1784 Daab
26 Hans Jensen i Kodallund - Iver
174 1784 Daab
24 Jørgen Frandsen i Hornborg - Andreas Bjørn
174 1784 Daab
25 Ammitzbøll i Klags Mølle - Hagar Cathrine
174 1784 HDaab
29 Thomas Lundum i Hornborg - Niels, hjemmedåb
174 1784 Daab
27 Peder Pedersen gårdmand i Kalhave - Thomas
174 1784 Daab
28 Jens Mikkelsen Bang Skoleholder i Hornborg - Sara
174 1784 Daab
30 Peder Rasmussen husmand i Hornborg - Niels som døde
174 1784 HDaab
31 Peder Mikkelsen i Kalhave - Maren, hjemmedåb
174 1784 HDaab
32 Jørgen Thomsen husmand i Kalhave - Anne Cathrine, hjemmedåb
175 1784 HDaab
33 Jørgen Folmersen i Trebjerg - Johanne, hjemmedåb
175 1784 HDaab
34 Anders Lund i Honum - Marie, hjemmedåb
175 1784 Daab
29 Thomas Lundum i Hornborg - Niels
175 1784 HDaab
35 Peder Frandsen i Hvirring - Maren, hjemmedåb
175 1784 Daab
31 Peder Mikkelsen i Kalhave - Maren
175 1784 Daab
33 Jørgen Folmersen i Trebjerg - Johanne
175 1784 Daab
32 Jørgen Thomsen husmand i Kalhave - Anne Cathrine
175 1785 Daab
34 Anders Lund i Honum - Marie
175 1785 Hdaab
1 Søren Christensen i Kodallund - Christen, hjemmedåb
175 1785 Født
2 Christen Nielsen i Boring - Dødfødt datter
175 1785 Begr
1 Jørgen Jensen husmand i Boring 66 år
175 1785 Begr
2 Søren Jacobsen i Hvirring 61 år
175 1785 Tr./Co.
1 Peder Pedersen, Peder Hjulmands søn og enke Anne Nielsdatter i Flemming
176 1785 Daab
35 Peder Frandsen i Hvirring - Maren
176 1785 Hdaab
3 Frands Mortensen i Hvirring - Sidsel, hjemmedåb
176 1785 Hdaab
4 Christen Jespersen i Kalhave - Cathrine Marie, hjemmedåb
176 1785 Daab
1 Søren Christensen i Kodallund - Christen
Anne Cathrine Nielsdatter, store Peder Knudsens søster i Flemming - Niels, udlagt soldat
176 1785 Hdaab
5
Mikkel Pedersen i Lund, hjemmedåb
176 1785 Daab
3 Frands Mortensen i Hvirring - Sidsel
Anne Cathrine Nielsdatter, store Peder Knudsens søster i Flemming - Niels, udlagt soldat
176 1785 Daab
5
Mikkel Pedersen i Lund
176 1785 Daab
4 Christen Jespersen i Kalhave - Cathrine Marie
176 1785 Hdaab
6 Laurids Rasmussen husmand i Hornborg - Rasmus, hjemmedåb
176 1785 Daab
7 Christen Sørensen i Kodallund - Maren
176 1785 Begr
3 Christen Nielsens dødfødte datter i Boring
176 1785 Begr
4 Ammitzbølls datter i Klags Mølle Hagar Cathrine 1/2 år
176 1785 Begr
5 Peder Christensen Hyrde i Hornborg 73 år
176 1785 Begr
6 Christen Thomsens søn i Hornborg Christen 5 år
176 1785 Begr
7 Peder Madsens svigerfader i Honum Jørgen Hansen 81 år
176 1785 Begr
8 Laurids Lauridsens datter i Kalhave Anne Kirstine 26 år
176 1785 Tr./Co.
2 Christen Pedersen og Anne Christensdatter begge i Hornborg
176 1785 Tr./Co.
3 Niels Jensen, gårdmand Christen Jensens broder og Maren Lauridsdatter i Hvirring
176 1785 Tr./Co.
4 Ole Olesen enkemand fra Tørring og Karen Lauridsdatter i Hornborg
177 1785 Daab
6 Laurids Rasmussen husmand i Hornborg - Rasmus
177 1785 Daab
8 Jørgen Jespersen i Kalhave - Peder
177 1785 Hdaab
9 Rasmus Christensen i Kodallund - Karen, hjemmedåb
177 1785 Hdaab
10 Jens Mortensen i Flemming - Anders, hjemmedåb
Jens Sørensens datter Kirsten Jensdatter i Hornborg - Birthe Marie, hjemmedåb, udlagt
177 1785 Hdaab
11
Jens Bruns søn Peder Jensen i Hornborg
177 1785 Begr
9 Jørgen Henriksens svigermoder i Honum Gertrud Bendixdatter 60 år
177 1785 Begr
10 Peder Hyrdes datter i Honum Sidsel 11 år
177 1785 Begr
11 Jens Hvillums datter i Hornborg Maren 5½ år
177 1785 Begr
12 Jens Jensen husmands datter i Hvirring Johanne 4 år
177 1785 Begr
13 Christen Sørensens datter i Hvirring Anne Marie 10 år
177 1785 Begr
14 Mads Hansens datter i Kalhave Mette 4 år
Side 30 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
177 1785 Begr
15 Las Andersens hustru i Hvirring Else Sørensdatter 60 år
177 1785 Tr./Co.
5 Jacob Sørensen i Hvirring og Søren Nielsens steddatter Kirsten Nielsdatter i Honum
177 1785 Tr./Co.
6 Niels Rasmussen og Karen Sørensdatter i Honum, kongebrev søskendebørn
178 1785 Hdaab
12 Jens Riis smed i Hvirring - Jens, hjemmedåb
178 1785 Daab
9 Rasmus Christensen i Kodallund - Karen
178 1785 Hdaab
13 Mads Hansen i Kalhave - Mette som døde
178 1785 Hdaab
14 Ammitzbøll i Klags Mølle - Hagar Marie, hjemmedåb
178 1785 Hdaab
15 Terkel Lauridsen i Boring - Christen, hjemmedåb
178 1785 Hdaab
16 Søren Thomsen tømrer i Hornborg - Maren, hjemmedåb
178 1785 Hdaab
17 Niels Jensen bror til gårdmand Christen Jensen i Hvirring - Mette, hjemmedåb
178 1785 Daab
10 Jens Mortensen i Flemming - Anders
178 1785 Hdaab
18 Hans Kjeldbæk i Hornborg - Christen, hjemmedåb
178 1785 Begr
16 Christen Thomsen husmands søn i Hornborg Laurids 6 år
178 1785 Begr
17 Johan Spormans datter i Klags Mølle Anne Kirstine 2 år
178 1785 Begr
18 Anne Jensdatter almisselem i Hornborg 74 år
178 1785 Begr
19 Jørgen Folmersens datter i Trebjerg Johanne ½ år
178 1785 Begr
20 Peder Sørensen ungkarl i Hvirring 70 år
178 1785 Begr
21 Peder Mortensens søn i Kalhave Morten 11 år
178 1785 Begr
22 Niels Ovesen boelsmand i Hvirring 66 år
178 1785 Begr
23 Jens Nielsens datter i Boring Anne Cathrine 3 år
Peder Jensen, Annexbonden Jens Bruns søn og Jens Sørensens datter Kirsten
178 1785 Tr./Co.
7
Jensdatter i Hornborg, kongebrev søskendebørn
178 1785 Tr./Co.
8 Christen Sørensen enkemand i Korning og Kirsten Pallesdatter i Rask Skovhus
179 1785 Daab
11 Jens Sørensens datter Kirsten Jensdatter i Hornborg - Birthe Marie
179 1785 Daab
12 Jens Riis smed i Hvirring - Jens
179 1785 Daab
14 Ammitzbøll i Klags Mølle - Hagar Marie
179 1785 Hdaab
19 Gustav Lassen husmand i Flemming - Maren, hjemmedåb
179 1785 Hdaab
20 Frands Sørensen husmand i Boring - Anders, hjemmedåb
179 1785 Daab
15 Terkel Lauridsen i Boring - Christen
179 1785 Daab
18 Hans Kjeldbæk i Hornborg - Christen
179 1785 Hdaab
21 Christen Jensen Sommer i Hornborg - Anne Kirstine, hjemmedåb
179 1785 Begr
24 Henning Spormans søn i Rask Skovhus Andreas Emanuel 2 år
179 1785 Begr
25 Mads Hansens søn i Kalhave Laurids 3 år
179 1785 Begr
26 Mads Hansens datter i Kalhave Mette 2 uger
179 1785 Begr
27 Kirsten Jensdatter Møller enke i Hornborg 54 år
179 1785 Begr
28 Peder Sørensens broder i Hvirring Niels Pedersen 68 år
179 1785 Begr
29 Mads Hansens hustru i Kalhave Mette Marie Lauridsdatter 29 år
179 1785 Begr
30 Rasmus Christensens datter i Kodallund Karen 8 uger
179 1785 Begr
31 Niels Brun i Kalhave 87 år
179 1785 Begr
32 Jens Bisgårds søn Mikkel i Rask Mølle 2 uger
Jørgen Nielsen sl. Niels Ovesens søn i Hvirring og Mette Marie Lorentsdatter tjener i
179 1785 Tr./Co.
9
Trebjerg
179 1785 Tr./Co.
10 Niels Christensen Hatting og Søren Dues enke Anne Jørgensdatter i Hvirring
180 1785 Hdaab
22 Knud Skrædder i Hvirring - Søren Christian, hjemmedåb
180 1785 Hdaab
23 Jens Bisgård i Rask Mølle - Mikkel
180 1785 Daab
17 Niels Jensen bror til gårdmand Christen Jensen i Hvirring - Mette
180 1785 Daab
16 Søren Thomsen tømrer i Hornborg - Maren
180 1785 Hdaab
24 Christen Harperhus i Kalhave - Mette Kirstine, hjemmedåb
180 1785 Daab
19 Gustav Lassen husmand i Flemming - Maren
180 1785 Daab
21 Christen Jensen Sommer i Hornborg - Anne Kirstine
180 1785 HDaab
25 Niels Væver i Kalhave - Birthe, hjemmedåb
180 1785 Daab
20 Frands Sørensen husmand i Boring - Anders
180 1785 Begr
33 Jens Nielsens datter i Boring Marie Kirstine 14 år
180 1785 Begr
34 Knud Post i Honum 41 år
180 1785 Begr
35 Kirsten Jensdatters uægte datter i Hornborg ½ år
181 1785 Daab
22 Knud Skrædder i Hvirring - Søren Christian
181 1785 Hdaab
26 Christen Sørensen Kræmmer i Hornborg - Hans, hjemmedåb
181 1785 Hdaab
27 Bertel Pedersen i Kalhave - Mette Marie, hjemmedåb
181 1785 Hdaab
28 Henning Sporman i Rask Skovhus - Anne, hjemmedåb
181 1785 Daab
24 Christen Harperhus i Kalhave - Mette Kirstine
Side 31 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
181 1785 Hdaab
29 Jens Nielsen Post i Honum - Niels, hjemmedåb
181 1785 Daab
25 Niels Væver i Kalhave - Birthe
181 1785 Født
30 Peder Knudsen store - Dødfødt datter
181 1786 Daab
26 Christen Sørensen Kræmmer i Hornborg - Hans
181 1786 Begr
1 Peder Knudsen stores dødfødte datter i Flemming
182 1785 Daab
27 Bertel Pedersen i Kalhave - Mette Marie
182 1786 Hdaab
1 Jens Knudsen i Hornborg - Jens, hjemmedåb
182 1786 Hdaab
2 Mikkel Østergård i Hornborg - Karen, hjemmedåb
182 1786 Hdaab
3 Peder Madsen husmand i Hvirring - Mads, hjemmedåb
182 1786 Født
4 Peder Rasmussen husmand i Hornborg - Dødfødt datter
182 1786 Daab
29 Jens Nielsen Post i Honum - Niels
182 1786 Hdaab
5 Knud Pedersen Brixen i Kalhave - Anne Marie, hjemmedåb
182 1786 Hdaab
6 Christen Jensen Snedker i Hornborg - Karen, hjemmedåb
182 1786 Daab
1 Jens Knudsen i Hornborg - Jens
182 1786 Daab
2 Mikkel Østergård i Hornborg - Karen
182 1786 Begr
2 Henning Sporman i Rask Skovhus - Anne
182 1786 Begr
3 Bernt Henriksens moder i Haurum Kirsten Jensdatter 78 år
182 1786 Begr
4 Peder Rasmussen husmands dødfødte datter i Hornborg
182 1786 Begr
5 Hans Kjeldbæks søn i Hornborg Christen 24 uger
182 1786 Begr
6 Bertel Pedersens datter i Kalhave Mette Marie 9 uger
182 1786 Begr
7 Jørgen Henriksens datter i Honum Johanne Kirstine 2 år
182 1786 Begr
8 Jens Posts søn i Honum Niels 1/4 år
182 1786 Tr./Co.
1 Jens Andersen og Knud Posts enke Anne Christensdatter i Honum
Knud Christensen enkemand af Spettrup i Urlev sogn og Christen Skrædders steddatter
182 1786 Tr./Co.
2
Johanne Christensdatter i Hornborg
183 1786 Hdaab
7 Simon Nielsen i Flemming - Anne Elisabeth, hjemmedåb
183 1786 Daab
3 Peder Madsen husmand i Hvirring - Mads
183 1786 Daab
5 Knud Pedersen Brixen i Kalhave - Anne Marie
183 1786 Daab
6 Christen Jensen Snedker i Hornborg - Karen
183 1786 Hdaab
8 Mikkel Jensen i Kalhave - Jørgen, hjemmedåb
183 1786 Hdaab
9 Johan Nielsen Sporman i Hornborg - Niels, hjemmedåb
183 1786 Hdaab
10 Christen Nielsen i Boring - Anne Elisabeth, hjemmedåb
183 1786 Daab
7 Simon Nielsen i Flemming - Anne Elisabeth
183 1786 Hdaab
11 Bernt Henriksen i Haurum - Mette Marie, hjemmedåb
183 1786 Hdaab
12 Rasmus Jørgensen Smed i Hornborg - Ole, hjemmedåb
183 1786 Daab
8 Mikkel Jensen i Kalhave - Jørgen
183 1786 Begr
9 Margrethe Findsdatter almisselem i Honum 68 år
183 1786 Begr
10 Peder Mortensens søn i Kalhave Simon 9 år
183 1786 Begr
11 Jørgen Jensens enke i Boring Mette Hansdatter 76 år
183 1786 Begr
12 Knud Christensen træskomands søn i Kalhave Anders 12 år
183 1786 Begr
13 Mads Pedersen i Trebjerg inderste hos Hans Andersen 61 år
183 1786 Begr
14 Ammitzbølls datter i Klags Mølle Hagar Marie 3/4 år
Hans Christensen enkemand og kurvemager i Korning og Karen Christensdatter i
183 1786 Tr./Co.
3
Hornborg
183 1786 Tr./Co.
4 Poul Jensen og Else Mikkelsdatter begge tjener i Hornborg
184 1786 Daab
9 Johan Nielsen Sporman i Hornborg - Niels
184 1786 Daab
10 Christen Nielsen i Boring - Anne Elisabeth
184 1786 Daab
11 Bernt Henriksen i Haurum - Mette Marie
184 1786 Daab
12 Rasmus Jørgensen Smed i Hornborg - Ole
184 1786 Hdaab
13 Christen Jespersen i Kalhave - Maren, hjemmedåb
184 1786 Hdaab
14 Rasmus Christensen i Kodallund - Christen, hjemmedåb
184 1786 Daab
15 Søren Madsen i Kodallund - Christiane
184 1786 Hdaab
16 Mikkel Nielsen Smed i Boring - Anne, hjemmedåb
184 1786 Hdaab
17 Rasmus Poulsen Smed i Hornborg - Søren, hjemmedåb
184 1786 Begr
15 Peder Olufsen Ravn i Boring 56 år
184 1786 Begr
16 Rasmus Poulsen Smeds søn Søren i Hornborg 1 dag
184 1786 Begr
17 Hans Hansen i Hornborg henved 80 år
184 1786 Begr
18 Mads Hansens datter i Kalhave Maren 10 år
184 1786 Begr
19 Jens Christensens dødfødte dreng i Kodallund
184 1786 Begr
20 Hans Skrædders hustru i Hornborg Mette Jensdatter 79 år
Side 32 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
184 1786 Tr./Co.
5 Søren Sørensen og Søren Andersens datter Birthe Sørensdatter i Trebjerg
184 1786 Tr./Co.
6 Jens Mikkelsen og Peder Ravns enke Marie Knudsdatter i Boring
185 1786 Daab
13 Christen Jespersen i Kalhave - Maren
185 1786 Daab
14 Rasmus Christensen i Kodallund - Christen
185 1786 Hdaab
18 Christen Pedersen husmand i Hornborg - Peder, hjemmedåb
185 1786 Daab
19 Hans Jensen i Kodallund - Hans
185 1786 Daab
16 Mikkel Nielsen Smed i Boring - Anne
185 1786 Født
20 Jens Christensen i Kodallund - Dødfødt dreng
185 1786 Hdaab
21 Jens Jensen husmand i Hvirring - Johanne, hjemmedåb
185 1786 Daab
18 Christen Pedersen husmand i Hornborg - Peder
185 1786 Begr
21 Christen Mikkelsens dødfødte søn i Honum
185 1786 Begr
22 Jens Hansens svigerfader i Honum Peder Christensen Skrædder 76 år
185 1786 Begr
23 hor Mikkel Østergårds moder enke Karen Jensdatter i Hornborg 83 år
185 1786 Begr
24 Christen Christensen Harperhuses datter i Kalhave Mette Kirstine 1 år
185 1786 Tr./Co.
7 Niels Iversen, Niels Smeds stedsøn og Birthe Marie Hansdatter i Flemming
186 1786 Daab
22 Christen Mikkelsen i Honum - Dødfødt dreng
186 1786 Daab
21 Jens Jensen husmand i Hvirring - Johanne
186 1786 Hdaab
23 Peder Mikkelsen i Kalhave - Mikkel, hjemmedåb
186 1786 Hdaab
24 Jørgen Nielsen husmand i Hvirring - Niels, hjemmedåb
186 1786 Hdaab
25 Poul Jensen i Kalhave - Anne, hjemmedåb
186 1786 Daab
23 Peder Mikkelsen i Kalhave - Mikkel
186 1786 Hdaab
26 Niels Iversen indsidder i Flemming - Anne Margrethe, hjemmedåb
186 1786 Hdaab
27 Peder Knudsen store i Flemming - Niels, hjemmedåb
186 1786 HDaab
28 Bertel Pedersen i Kalhave - Niels, hjemmedåb
186 1786 Daab
24 Jørgen Nielsen husmand i Hvirring - Niels
186 1786 Daab
25 Poul Jensen i Kalhave - Anne
187 1787 Hdaab
1 Peder Rasmussen husmand i Horborg - Anne, hjemmedåb
187 1787 Hdaab
2 Jens Thomsen Bisgård i Kalhave - Anders, hjemmedåb
187 1787 HDaab
3 Thomas Brixen i Hornborg - Karen, hjemmedåb
187 1786 Daab
26 Niels Iversen indsidder i Flemming - Anne Margrethe
187 1787 Hdaab
4 Ammitzbøll i Klags Mølle - Søren, hjemmedåb
187 1786 Daab
27 Peder Knudsen store i Flemming - Niels
187 1787 Hdaab 4a
Frands Mortensen i Hvirring - Knud, hjemmedåb
187 1786 Daab
28 Bertel Pedersen i Kalhave - Niels
187 1787 Begr
1 Niels Henriksen husmands datter i Hornborg Anne 20 år
187 1787 Begr
2 Søren Andersens hustru i Trebjerg Mette Sørensdatter 76 år
187 1787 Begr
3 Peder Bertelsen i Honum 73 år
187 1787 Begr
4 Las Vævers datter i Kalhave Susanne 1½ år
187 1787 Begr
5 Hans Sørensens stedsøn i Haurum Niels Nielsen 35 år
187 1787 Tr./Co.
1 Mikkel Terkelsen i Flemming og Anne Poulsdatter kokkepige på Rask
Peder Jensen Hans Sørensens stedsøn og Mette Sørensdatter Søren Knudsens datter
187 1787 Tr./Co.
2
begge i Boring
188 1787 Daab
1 Peder Rasmussen husmand i Horborg - Anne
Lisbeth Pedersdatter, Peder Pedersens datter i Kalhave - Mette Kirstine, hjemmedåb,
188 1787 HDaab
5
udlagt Christian Bertelsen karl hos faderen i Nim
188 1787 Daab
2 Jens Thomsen Bisgård i Kalhave - Anders
188 1787 HDaab
6 Henning Sporman i Rask Skovhus - Mikkel, hjemmedåb
188 1787 HDaab
7 Jens Nielsen Post i Honum - Anne, hjemmedåb
188 1787 Daab
8 Knud Christensen Træskomand i Kalhave - Christen, hjemmedåb
Lisbeth Pedersdatter, Peder Pedersens datter i Kalhave - Mette Kirstine, udlagt Christian
188 1787 Daab
5
Bertelsen karl hos faderen i Nim
188 1787 Daab 4a
Frands Mortensen i Hvirring - Knud
188 1787 Begr
6 Thomas Lundums moder i Hornborg Karen Hansdatter 79 år
188 1787 Begr
7 Christen Jensen Vejle Snedkers datter i Hornborg 1 år
188 1787 Begr
8 Peder Mikkelsens søn i Hornborg Søren 5 år
188 1787 Begr
9 Peder Pedersens datter i Kalhave Anne Sophie 6 år
188 1787 Begr
10 Christen Jespersens datter i Kalhave Maren 3/4 år
188 1787 Begr
11 Christen Lyngbye i Klags Mølle 63 år
Knud Mikkelsen enkemand af Torsted og Jens Olufsens enke Anne Pedersdatter i
188 1787 Tr./Co.
3
Hvirring, kongebrev
Side 33 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
Nicolai Linsted mestergrovsmed af Horsens og Peder Hjulmands datter Anne Marie
188 1787 Tr./Co.
4
Pedersdatter i Flemming
189 1787 HDaab
9 Jørgen Frandsen i Hornborg - Karen, hjemmedåb
189 1787 Daab
4 Ammitzbøll i Klags Mølle - Søren
189 1787 Daab
3 Thomas Brixen i Hornborg - Karen
189 1787 HDaab
10 Hans Hansen i Honum - Johanne, hjemmedåb
189 1787 Daab
11 Jens Mikkelsen Skoleholder i Hornborg - Dødfødt dreng
189 1787 Daab 12+13 Niels Christensen Hatting i Hvirring - Anne og Søren, hjemmedåb
189 1787 Daab
9 Jørgen Frandsen i Hornborg - Karen
189 1787 Daab
14 Christen Frandsen i Hornborg - Anne Marie, hjemmedåb
189 1787 Begr
12 Peder Hyrdes enke i Hornborg Maren Rasmusdatter 80 år
189 1787 Begr
13 Knud Træskomands søn i Kalhave Christen 20 dage
189 1787 Begr
14 Jens Mikkelsen Skoleholders hustru i Hornborg Anne Nielsdatter 38 år
189 1787 Begr
15 Jens Mikkelsen Skoleholders dødfødte søn i Hornborg
189 1787 Begr
16 Christen Bødkers søn Mikkel i Kodallund 23 år
189 1787 Begr
17 Mikkel Jensens søn i Kalhave Jørgen 1 år
189 1787 Begr
18 Jens Christensens hustru i Hvirring Karen Olesdatter 47 år
Jens Mikkelsen Bang Skoleholder og enkemand i Hornborg og lille Peder Knudsens
189 1787 Tr./Co.
5
søster Cathrine Knudsdatter i Flemming
189 1787 Copul.
6 Rasmus Vilstrup i Klags mølle og Karen Thorup i Hvirring, kongebrev
190 1787 HDaab
15 Peder Frandsen i Hvirring - Christen, hjemmedåb
190 1787 Daab
6 Henning Sporman i Rask Skovhus - Mikkel
190 1787 HDaab 16+17 Niels Mortensen og Maren Jeppesdatter i Kalhave - Anne Kirstine og Karen, hjemmedåb
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
192
192
192
192
192
192
192
1787
1787
1787
1787
1787
1787
1787
1787
1787
1787
1787
1787
1787
1787
1787
1787
1787
1787
1787
1787
1787
1787
1787
1787
1787
1787
1787
1787
1787
1787
1787
1787
1787
1787
1787
1787
Daab
7 Jens Nielsen Post i Honum - Anne
Daab
10 Hans Hansen i Honum - Johanne
HDaab
18 Niels Rasmussen og Karen Sørensdatter i Honum - Maren, hjemmedåb
HDaab
19 Jens Mikkelsen i Boring - Peder, hjemmedåb
HDaab
20 Terkel Lauridsen i Boring - Johanne Kirstine, hjemmedåb
Daab
15 Peder Frandsen i Hvirring - Christen
HDaab
21 Marcus Hansen og Anne Pedersdatter i Haurum - Peder, hjemmedåb
Begr
19 Jens Olufsen gårdmand i Hvirring 50 år
Begr
20 Christen Frandsens datter i Hornborg Anne Marie 3 uger
Begr
21 Sadelmagerens kones svigersøn i Hornborg Jens Christensen 30 år
Begr
22 Jens Olesens datter i Hornborg Anne Marie 9 år
Begr
23 Jens Lauridsen i Kalhave 80 år
Begr
24 Jens Jensen husmands søn i Hvirring Niels 3 år
Begr
25 Jens Jensen husmands datter i Hvirring Maren 7 år
Begr
26 Søren Jensen aftægtsmands hustru i Hornborg Karen Terkelsdatter 68 år
Daab 16+17 Niels Mortensen og Maren Jeppesdatter i Kalhave - Anne Kirstine og Karen
Daab
18 Niels Rasmussen og Karen Sørensdatter i Honum - Maren
Daab
20 Terkel Lauridsen i Boring - Johanne Kirstine
Daab
19 Jens Mikkelsen i Boring - Peder
HDaab
22 Peder Lund i Honum - Niels, hjemmedåb
HDaab
23 Jens Andersen husmand i Honum - Knud, hjemmedåb
Daab
21 Marcus Hansen og Anne Pedersdatter i Haurum - Peder
HDaab
24 Søren Christensen i Kodallund - Niels, hjemmedåb
Daab
22 Peder Lund i Honum - Niels
Begr
22 Marie Kirstine Bjørn født Thygesen frue på Rask 51 år
Begr
23 Niels Rasmussen Sillebergs datter i Honum Maren 1/4 år
Begr
24 Kirsten Sørensdatter almisselem i Honum 60 år
Begr
25 Niels Jensen husmands datter i Hvirring Mette 2 år
Begr
26 Mikkel Knudsen ungkarl i Flemming 37 år
Daab
23 Jens Andersen husmand i Honum - Knud
HDaab
25 Christen Jensen Sommer i Hornborg - Jens, hjemmedåb
HDaab
26 Peder Jensen Brun i Hornborg - Jens, hjemmedåb
Daab
24 Søren Christensen i Kodallund - Niels
HDaab
27 Peder Mortensen husmand i Kalhave - Simon, hjemmedåb
HDaab
28 Christen Christensen Harperhus annexbonde i Kalhave - Anne, hjemmedåb
Daab
29 Jens Christensen i Kodallund - Dødfødt dreng
Side 34 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
192 1787 Daab
26 Peder Jensen Brun i Hornborg - Jens
192 1787 HDaab
30 Christian Hansen Drejer i Hornborg - Knud, hjemmedåb
192 1787 HDaab
31 Peder Jensen i Boring - Maren, hjemmedåb
192 1787 Daab
25 Christen Jensen Sommer i Hornborg - Jens
192 1787 Begr
27 Rasmus Smed husmand søn i Hornborg Ole 1½ år
192 1787 Begr
28 Hans Møllers søn i Skyggerslund Thomas 24 år
192 1787 Begr
29 Peder Mortensen husmands søn i Kalhave Christen 4 år
192 1787 Begr
30 Jens Christensens dødfødte dreng i Kodallund
192 1787 Begr
31 Jens Lauridsen Hyrde i Kalhave 60 år
192 1787 Begr
32 Niels Pedersens moder Kirsten Sørensdatter i Hornborg 88 år
193 1787 Daab
27 Peder Mortensen husmand i Kalhave - Simon
193 1787 HDaab
32 Jeppe Jensen i Boring - Peder, hjemmedåb
193 1787 Daab
28 Christen Christensen Harperhus annexbonde i Kalhave - Anne
193 1787 Daab
33 Rasmus Poulsen smed i Hornborg - Anne
193 1787 HDaab
34 Anders Lund i Honum - Søren, hjemmedåb
193 1787 Daab
31 Peder Jensen i Boring - Maren
193 1787 HDaab
35 Jørgen Thomsen i Kalhave - Christen, hjemmedåb
193 1787 HDaab
36 Christen Jespersen i Kalhave - Jens, hjemmedåb
193 1787 Daab
30 Christian Hansen Drejer i Hornborg - Knud
193 1787 Daab
32 Jeppe Jensen i Boring - Peder
193 1787 Begr
33 Peder Mikkelsen gårdmand i Hornborg 67 år
193 1787 Begr
34 Niels Nielsens hustru i Haurum Karen Thomasdatter 65 år
194 1787 Daab
34 Anders Lund i Honum - Søren
194 1787 Daab
35 Jørgen Thomsen i Kalhave - Christen
194 1788 HDaab
1 Poul Jensen indsidder i Hornborg - Jens, hjemmedåb
194 1788 HDaab
2 Christen Mikkelsen i Honum - Mikkel, hjemmedåb
194 1788 HDaab
3 Jørgen Nielsen husmand i Hvirring - Jens, hjemmedåb
194 1788 HDaab
4 Mikkel Jensen i Kalhave - Søren som døde, hjemmedåb
194 1787 Daab
36 Christen Jespersen i Kalhave - Jens
194 1788 Daab
4 Mikkel Jensen i Kalhave - Søren som døde
194 1788 Daab
1 Poul Jensen indsidder i Hornborg - Jens
194 1788 Begr
1 Dalhoff Degns hustru i Hvirring Anne Margrethe Brangstrup 67 år
194 1788 Begr
2 Knud Skrædders søn i Hvirring Søren Christian 3 år
194 1788 Begr
3 Peder Fyns hustru i Honum Else Jensdatter 73 år
194 1788 Begr
4 Jens Sørensens søn i Hornborg Søren 19 år
194 1788 Begr
5 Niels Pedersens pige i Hornborg Mette Rasmusdatter 23 år
194 1788 Begr
6 Peder Hjulmands hustru i Flemming Else Pedersdatter 73 år
194 1788 Tr./Co.
1 Hans Jørgensen og Anne Rasmusdatter begge i Boring
194 1788 Tr./Co.
2 Jens Sørensen Bisgård og Peder Mikkelsens enke Mette Sejersdatter i Hornborg
195 1788 HDaab
5 Jørgen Jespersen i Kalhave - Jens, hjemmedåb
195 1788 HDaab
6 Peder Olesen Due i Trebjerg - Mette, hjemmedåb
195 1788 Daab
2 Christen Mikkelsen i Honum - Mikkel
195 1788 HDaab
7 Jens Knudsen i Hornborg - Karen, hjemmedåb
195 1788 HDaab
8 Niels Jensen husmand i Hvirring - Jens, hjemmedåb
195 1788 Daab
3 Jørgen Nielsen husmand i Hvirring - Jens
195 1788 HDaab
9 Peder Madsen og Birthe Marie Jørgensdatter i Honum - Mads, hjemmedåb
195 1788 Daab
5 Jørgen Jespersen i Kalhave - Jens
195 1788 Daab
6 Peder Olesen Due i Trebjerg - Mette
195 1788 Begr
7 Hans Sørensens stedsøn Peder Jensens datter i Boring Maren 1/4 år
195 1788 Begr
8 Mikkel Thorsens datter i Hornborg Anne Kirstine 23 år
195 1788 Begr
9 Mikkel Jensens hustru i Kalhave Anne Mikkelsdatter 48 år
195 1788 Begr
10 Peder Mortensens datter i Kalhave Cathrine 6 år
195 1788 Begr
11 Mikkel Jensens søn i Kalhave Søren 14 dage
195 1788 Begr
12 Jens Sørensens hustru i Hornborg Anne Nielsdatter 61 år
195 1788 Begr
13 Rasmus Poulsen Smeds datter i Hornborg Anne 5 mdr
195 1788 Tr./Co.
3 Rasmus Hansen og Christen Jespersens enke Anne Jensdatter i Kalhave
195 1788 Tr./Co.
4 Søren Lauridsen fra Ulkær og Jens Brixens enke Anne Mikkelsdatter i Hornborg
196 1788 HDaab
10 Bernt Henriksen i Haurum - Sejer, hjemmedåb
196 1788 Daab
7 Jens Knudsen i Hornborg - Karen
196 1788 Daab
8 Niels Jensen husmand i Hvirring - Jens
Side 35 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
196 1788 Daab
9 Peder Madsen og Birthe Marie Jørgensdatter i Honum - Mads
196 1788 Daab
11 Morten Pedersen Bødker og Cathrine Henriksdatter i Hvirring - Anne Cathrine
196 1788 Daab
10 Bernt Henriksen i Haurum - Sejer
196 1788 HDaab
12 Søren Madsen i Kodallund - Else, hjemmedåb
196 1788 HDaab
13 Knud Christensen Træskomand i Kalhave - Christen, hjemmedåb
196 1788 Begr
14 Mikkel Thomsens hustru i Hornborg Karen Knudsdatter 49 år
196 1788 Begr
15 Niels Henriksen husmand i Hornborg 48 år
196 1788 Begr
16 Jens Bruns stedsøn i Hornborg Christen Pedersen 31 år
196 1788 Begr
17 Hans Kjeldbæk i Hornborg 64 år
196 1788 Begr
18 Henning Spormann i Rask Skovhus 38 år
196 1788 Begr
19 Mikkel Thomsen i Hornborg 58 år
196 1788 Begr
20 Christen Sørensen husmand i Kodallund 43 år
196 1788 Begr
21 Jens Brun annexbonde i Hornborg 57 år
196 1788 Tr./Co.
5 Jørgen Lauridsen i Kalhave og Niels Henriksens enke Kirsten Frandsdatter i Hornborg
196 1788 Tr./Co.
6
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
HDaab
HDaab
HDaab
Daab
Daab
Daab
HDaab
Daab
Daab
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
14
15
16
13
12
15
17
14
16
22
23
24
25
26
27
28
29
197 1788 Tr./Co.
7
197
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1788
Tr./Co.
8
Daab
18
Daab
17
HDaab
19
Daab
20
HDaab
21
HDaab 22+23
HDaab
24
HDaab
25
Begr
30
Begr
31
Begr
32
Begr
33
Begr
34
Begr
35
Begr
36
Begr
37
198 1788 Tr./Co.
198
198
199
199
199
1788
1788
1788
1788
1788
Tr./Co.
Tr./Co.
Daab
HDaab
Daab
Jørgen Henriksen enkemand og Søren Lauridsens datter Kirsten Sørensdatter begge i
Honum
Niels Rasmussen Silleberg husmand i Honum - Rasmus, hjemmedåb
Bertel Pedersen i Kalhave - Else, hjemmedåb
Laurids Rasmussen inderste i Hornborg - Else, hjemmedåb
Knud Christensen Træskomand i Kalhave - Christen
Søren Madsen i Kodallund - Else
Bertel Pedersen i Kalhave - Else
Christen Jensen Veile i Hornborg - Karen, hjemmedåb
Niels Rasmussen Silleberg husmand i Honum - Rasmus
Laurids Rasmussen inderste i Hornborg - Else
Jens Brixen gårdmand i Hornborg 50 år
Mads Pedersen Brixen ungkarl i Hornborg 48 år
Henning Spormanns enke i Rask Skovhus Maren Mikkelsdatter 38 år
Christen Jespersen i Kalhave 53 år
Else Brixens enke i Hornborg 45 år
Thomas Brixen i Hornborg 47 år
Niels Stephensen husmand i Hornborg 66 år
Jens Riis smeds hustru Maren (fejl for Anne) Pedersdatter 36 år
Jens Riis enkemand og smed i Hvirring og Jørgen Hansens kones søster Anne
Margrethe Nielsdatter i Trebjerg
Jens Pedersen og Thomas Brixens enke Apelone Pedersdatter i Hornborg
Christen Sørensen i Hvirring - navn mangler
Christen Jensen Veile i Hornborg - Karen
Hans Post i Boring - Mette, hjemmedåb
Christen Sørensen Kræmmer selvejer husmand i Hornborg - Dødfødt datter
Frands Sørensen husmand i Boring - Niels, hjemmedåb
Thomas Nielsen i Haurum - Maren og Karen, hjemmedåb
Jens Mikkelsen Bang skoleholder i Hornborg - Knud, hjemmedåb
Peder Nielsen i Haurum - Niels, hjemmedåb
Jørgen Henriksen husmands hustru i Honum Anne Cathrine Pedersdatter 36 år
Niels Pedersen Smed i Flemming 50 år
Søren Lunds steddatter Else Nielsdatter i Honum 23 år
Hans Kjeldbæks enkes pige i Hornborg Karen Christensdatter 16 år
Poul Jensen husmands søn i Hornborg Jens 20 uger
Christen Kræmmers dødfødte datter i Hornborg
Christen Nielsens datter i Boring Anne Elisabeth 2½ år
Thomas Nielsens tvillingdatter i Haurum Maren 18 dage
9 Jørgen Christensen Lund og sl Hans Brixens datter Anne Cathrine Hansdatter i Hornborg
10
11
19
26
21
Jens Jensen af Hornborg og Hans Sørensens steddatter Karen Nielsdatter i Haurum
Christen Sørensen og Niels Stephensens enke Marie Christensdatter i Hornborg
Hans Post i Boring - Mette
Jens Bisgård i Rask Mølle - Mette Marie, hjemmedåb
Frands Sørensen husmand i Boring - Niels
Side 36 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
199 1788 Daab
23 Thomas Nielsen i Haurum - Karen
199 1788 Daab
24 Jens Mikkelsen Bang skoleholder i Hornborg - Knud
199 1788 Daab
25 Peder Nielsen i Haurum - Niels
199 1788 HDaab
27 Christen Nielsen i Boring - Niels, hjemmedåb
199 1788 Daab
28 Knud Skrædder husmand i Hvirring - Søren Christian
199 1788 Begr
38 Sejer Pedersen husmand i Hvirring 73 år
199 1788 Begr
39 Erik Sørensen ungkarl i Hornborg 74 år
199 1788 Begr
40 Jens Skoleholders søn i Hornborg Knud 8 uger
199 1788 Begr
41 Jørgen Hansens datter i Trebjerg Maren 13 år
199 1788 Begr
42 Søren Friises hustru i Hornborg Johanne Jensdatter 69 år
199 1788 Begr
43 Jørgen Hansens søn i Trebjerg Niels 17 år
Mads Hansen enkemand og Laurids Lauridsens datter Anne Elisabeth Lauridsdatter i
199 1788 Tr./Co.
12
Kalhave, kongebrev
Thor Mikkelsen af Hornborg og Terkel Lauridsens steddatter Anne Elisabeth
199 1788 Tr./Co.
13
Lauridsdatter i Boring
Morten Woldum præst i Hvirring og Hornborg og præste enken Anne Thorum født
199 1788 Copul.
14
Friborg
200 1788 HDaab
29 Jens Jensen husmand i Hvirring - Niels, hjemmedåb
200 1788 Daab
30 Simon Nielsen i Flemming - Bodil, hjemmedåb
200 1788 Daab
26 Jens Bisgård i Rask Mølle - Mette Marie
200 1788 HDaab
31 Gunde Pedersen og Maren Christensdatter i Hvirring - Anne, hjemmedåb
200 1788 Daab
27 Christen Nielsen i Boring - Niels
200 1788 Daab
32 Thomas Lundum i Hornborg - Anne Cathrine
200 1788 Daab
29 Jens Jensen husmand i Hvirring - Niels
200 1788 Begr
44 Simon Nielsens datter i Flemming Bodil 4 uger
200 1788 Begr
45 Peder Madsens svigermoder Lisbeth Knudsdatter 80 år
200 1788 Begr
46 Jens Bisgårds datter Mette Marie i Rask Mølle 1/4 år
200 1788 Tr./Co.
15 Niels Marcussen af Vrønding og Hans Kjeldbæks enke Maren Sejersdatter i Hornborg
200 1788 Tr./Co.
16
200 1788 Tr./Co.
17
201 1788 Tr./Co.
18
201 1788 Daab
31
201 1789 HDaab
1
201 1789 Hdaab 2+3
201 1789 Daab
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
202
202
202
202
202
202
202
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
4
HDaab
5
Daab 6+7
Daab
8
Begr
1
Begr
2+3
Begr
4
Begr
5
Begr
6
Begr
7
Begr
8
Tr./Co.
1
Tr./Co.
2
Daab
9
Daab
1
HDaab
10
Daab
11
Daab
12
Daab
13
HDaab
14
202 1789 HDaab
15
Niels Jensen Jens Sørensens søn i Hornborg og Morten Albertsens datter Maren
Mortensdatter i Kalhave
Jens Pedersen og Anne Cathrine Sørensdatter i Honum
Otte Christian Pedersen Peder Mikkelsens søn og Rasmus Hansens datter Anne
Elisabeth Rasmusdatter i Hornborg
Gunde Pedersen og Maren Christensdatter i Hvirring - Anne
Jens Mortensen i Flemming - Morten, hjemmedåb
Peder Madsen i Hvirring - Mette og Anne, hjemmedåb
Anne Sophie Pedersdatter født i Øster Snede sogn kommen fra Holsten til Hornborg Peder, udlagt Jens Bondes Søstersøn Laurids Sørensen i Trøyerup by
Søren Kjær tømmermand i Hornborg - Anne Cathrine, hjemmedåb
Rasmus Jørgensen Smed i Hornborg - Dødfødte tvillingdrenge
Niels Væver i Kalhave - Jens Sivert
Søren Jacobsens moder i Haurum Kirsten Sørensdatter 80 år
Rasmus Jørgensen Smeds dødfødte tvillingdrenge i Hornborg
Bertel Pedersens datter i Kalhave Else 1 år
Anders Terkelsens hustru i Kalhave Maren Sørensdatter 65 år
Jens Christensens dødfødte dreng i Kodallund
Jens Bisgårds steddatter i Hornborg Karen 4½ år
Niels Mortensens dødfødte datter i Kalhave
Niels Nielsen Ladefoged og stuepige Else Pedersdatter begge på Rask
Erik Pedersen i Hornborg og Sejer Pedersens enke Kirsten Nielsdatter i Hvirring
Jens Christensen i Kodallund - Dødfødt dreng
Jens Mortensen i Flemming - Morten
Thyge Væver i Hornborg - Søren, hjemmedåb
Niels Mortensen i Kalhave - Dødfødt datter
Niels Jensen landrytter i Kalhave - Morten som døde
Jørgen Lund i Hornborg - Christen
Poul Jensen husmand i Hornborg - Maren, hjemmedåb
Anne Dorthe Mathiasdatter i Honum - Maren, hjemmedåb, udlagt Hans Hansens stedsøn
Mikkel Sørensen i Honum
Side 37 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
202 1789 Daab
5 Søren Kjær tømmermand i Hornborg - Anne Cathrine
202 1789 Begr
9 Mette Simonsdatter almisselem i Honum 88 år
202 1789 Begr
10 Christen Sørensens datter i Hvirring Kirsten 9 år
202 1789 Begr
11 Jørgen Lunds søn i Hornborg Christen 2 dage
202 1789 Begr
12 Niels Jensen Landsoldats søn i Kalhave Morten 7 dage
202 1789 Begr
13 Jens Mikkelsen Bang Skoleholders datter i Hornborg Sara 4 år
202 1789 Begr
14 Jørgen Daugårds hustru i Hornborg Mette Hansdatter 76 år
202 1789 Begr
15 Jacob Davidsens hustru i Trebjerg Karen Hansdatter 48 år
202 1789 Begr
16 Laurids Rasmussens datter i Hornborg Else 1 år
202 1789 Tr./Co.
3 Jens Madsen af Tamdruplund og Knud Kniplers datter Maren Knudsdatter i Flemming
202 1789 Tr./Co.
4
202 1789 Tr./Co.
5
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
Daab 2+3
HDaab
16
HDaab
17
HDaab
18
Daab
14
HDaab
19
Daab
15
Daab
20
Daab
10
Begr
17
Begr
18
Begr
19
Begr
20
Begr
21
Tr./Co.
6
Tr./Co.
7
203 1789 Tr./Co.
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
8
HDaab
HDaab
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Tr./Co.
21
22
16
23
17
18
19
24
25
21
22
23
24
25
26
9
204 1789 Tr./Co.
10
205
205
205
205
205
205
205
205
205
26
22
27
28
29
26
27
28
29
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
1789
HDaab
Daab
HDaab
HDaab
HDaab
Daab
Daab
Daab
Daab
Anders Andersen enkemand af Stubberup i Løsning sogn og Thomas Mikkelsens pige
Maren Andersdatter i Hornborg
Søren Jensen Friis enkemand og Mikkel Østergards pige Karen Poulsdatter begge i
Hornborg
Peder Madsen i Hvirring - Mette og Anne
Rasmus Kudsk i Kodallund - Anne Kirstine, hjemmedåb
Otte Christian Pedersen landsoldat i Hornborg - Maren, hjemmedåb
Christen Pedersen husmand i Hornborg - Anne Kirstine, hjemmedåb
Poul Jensen husmand i Hornborg - Maren
Hans Skovfoged i Rask Skovhus - Andreas Emanuel, hjemmedåb
Anne Dorthe Mathiasdatter i Honum - Maren
Mikkel Jensen i Kalhave - Anne Marie
Thyge Væver i Hornborg - Søren
Jens Bisgård møller i Rask Mølle 51 år
Jørgen Henriksens dødfødte datter i Honum
Thomas Mikkelsens datter i Hornborg Henriette 4 dage
Thor Mikkelsens datter i Hornborg Anne Kirstine 9 dage
Christen Pedersens hustru i Trebjerg Bodil Christensdatter 49 år
Laurids Sørensen Søren Smeds søn og Margrethe Andersdatter begge i Honum
Hans Poulsen og Anne Nielsdatter begge tjener Søren Christensen i Kodallund
Jens Christensen enkemand i Hvirring og fruentimmer Mette Christensdatter Hvillum i
Trebjerg
Niels Nielsen Ladefoged på Rask i Boring - Jørgen Christian, hjemmedåb
Hans Hansen i Honum - Hans, hjemmedåb
Rasmus Kudsk i Kodallund - Anne Kirstine
Jørgen Henriksen husmand i Honum - Dødfødt datter
Otte Christian Pedersen landsoldat i Hornborg - Maren
Christen Pedersen husmand i Hornborg - Anne Kirstine
Hans Skovfoged i Rask Skovhus - Andreas Emanuel
Thomas Mikkelsen i Hornborg - Henriette som døde
Thor Mikkelsen i Hornborg - Johanne Kirstine som døde
Niels Nielsen Ladefoged på Rask i Boring - Jørgen Christian
Christen Thomsen husmands hustru i Hornborg Johanne Pedersdatter 42 år
Jens Nielsen Post hmd i Honum 48 år
Søren Kjærs datter i Hornborg Anne Cathrine 21 uger
Christen Bødkers hustru Marie Jensdatter i Kodallund 67 år
Søren Kreibergs hustru i Trebjerg Birthe Sørensdatter 47 år
Niels Jensen i Boring og enke Anne Madsdatter i Rask Mølle
Søren Andersen Anders Terkelsens søn og Niels Andersens datter Kirsten Nielsdatter
begge i Kalhave, kongebrev søskendebørn
Jens Pedersen i Hornborg - Maren, hjemmedåb
Hans Hansen i Honum - Hans
Peder Mikkelsen i Kalhave - Morten, hjemmedåb
Mikkel Østergård i Hornborg - Jens, hjemmedåb
Peder Rasmussen husmand i Hornborg - Anne Elisabeth, hjemmedåb
Jens Pedersen i Hornborg - Maren
Peder Mikkelsen i Kalhave - Morten
Mikkel Østergård i Hornborg - Jens
Peder Rasmussen husmand i Hornborg - Anne Elisabeth
Side 38 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
205 1789 Begr
27 Christen Kieldbæks datter i Hornborg Anne Kirstine 22 uger
205 1789 Begr
28 Mads Hansens datter i Kalhave Mette Marie 5 uger
205 1789 Begr
29 Ammitzbølls dødfødte datter i Klags Mølle
205 1789 Begr
30 Marcus Hansens søn i Haurum Hans 5 uger
205 1789 Begr
31 Peder Knudsens dødfødte søn i Flemming
205 1789 Tr./Co.
11 Jens Andersen hyrde på Rask og Jens Posts enke Karen Nielsdatter i Honum
205 1789 Tr./Co.
12 Rasmus Pedersen og enke Bodil Knudsdatter i Kodallund
206 1789 Daab
30 Mads Hansen i Kalhave - Mette Marie som døde
206 1789 Daab
31 Marcus Hansen i Haurum - Hans som døde
206 1789 Daab
32 Ammitzbøll i Klags Mølle - Dødfødt datter
206 1789 HDaab
33 Peder Jensen i Boring - Søren, hjemmedåb
206 1789 HDaab
34 Jens Jensen gårdmand i Hornborg - Anne, hjemmedåb
206 1789 HDaab
35 Jørgen Nielsen i Hvirring - Karen, hjemmedåb
206 1789 Daab
36 Peder Knudsen Store i Flemming - Dødfødt søn
206 1789 HDaab
37 Christian Hansen Drejer i Hornborg - Cathrine, hjemmedåb
206 1789 Daab
38 Hans Andersen i Trebjerg - Dødfødt dreng
206 1789 Begr
32 Hans Andersens dødfødte søn i Trebjerg
206 1789 Begr
33 Rasmus Kudsks datter i Kodallund Anne Kirstine 33 uger
206 1789 Begr
34 Hans Andersens hustru i Trebjerg Mette Christensdatter 46 år
206 1789 Begr
35 Christen Nielsens søn i Boring Niels 1 år
206 1789 Tr./Co.
13 Christen Thomsen enkemand og fruentimmer Karen Pedersdatter i Hornborg
207 1789 Daab
33 Peder Jensen i Boring - Søren
207 1789 HDaab
39 Peder Jensen Brun i Hornborg - Anne, hjemmedåb
207 1789 HDaab
40 Peder Fyn i Honum - Else, hjemmedåb
207 1789 Daab
35 Jørgen Nielsen i Hvirring - Karen
207 1789 Daab
34 Jens Jensen gårdmand i Hornborg - Anne
207 1790 HDaab
1 Hans Jørgensen husmand i Boring - Kirsten, hjemmedåb
207 1790 Daab
2 Jørgen Lund i Hornborg - Christen
207 1789 Daab
37 Christian Hansen Drejer i Hornborg - Cathrine, hjemmedåb
207 1790 Begr
1 Niels Jacobsens søn i Hvirring Jacob 26 år
207 1790 Begr
2 Jens Thomsen Bisgårds moder i Kalhave Karen Clemensdatter 70 år
Terkel Nielsen fra Bredal i Engum sogn og Peder Bisgårds datter Mette Pedersdatter i
207 1790 Tr./Co.
1
Kalhave, kongebrev
208 1789 Daab
39 Peder Jensen Brun i Hornborg - Anne
Sadelmagerkonens datter Anne i Hornborg - Søren som døde, udlagt Søren Lauridsens
208 1790 Daab
3
søn i Kalhave
208 1790 Daab
4 Christen Sørensen Kræmmer i Hornborg - Dødfødt datter
208 1790 HDaab
5 Jørgen Jespersen i Kalhave - Marie Kirstine, hjemmedåb
208 1789 Daab
40 Peder Fyn i Honum - Else
208 1790 Daab
6 Christen Thomsen i Hornborg - Peder som døde
208 1790 HDaab
7 Søren Friis i Hornborg - Johanne Kirstine, hjemmedåb
208 1790 Daab
1 Hans Jørgensen husmand i Boring - Kirsten
208 1790 HDaab
8 Niels Jensen husmand i Hvirring - Mette, hjemmedåb
208 1790 Begr
3 Peder Andersen i Trebjerg tidligere hyrde i Molger 61 år
208 1790 Begr
4 Jens Andersens stedmor i Hornborg Apelone Pedersdatter 84 år
208 1790 Begr
5 Sadelmagerkonens datter Annes søn i Hornborg Søren nyfødt
208 1790 Begr
6 Anders Terkelsens søn i Kalhave Erik 38 år
208 1790 Begr
7 Søren Knudsen i Boring 67 år
208 1790 Begr
8 Jens Pedersen Richter i Boring 56 år
208 1790 Begr
9 Christen Kræmmers dødfødte datter i Hornborg
208 1790 Begr
10 Jørgen Lunds søn i Hornborg Christen 3 uger
208 1790 Tr./Co.
2 Hans Jensen kudsk på Rask og Jens Richters datter Anne Jensdatter i Boring
208 1790 Tr./Co.
3 Christen Andersen og Knud Skrædders datter Grethe Knudsdatter i Hornborg
209 1790 Daab
9 Thomas Mikkelsen i Hornborg - dødfødt søn
209 1790 Daab
10 Jens Pedersen i Honum - dødfødt datter
209 1790 Daab
5 Jørgen Jespersen i Kalhave - Marie Kirstine
209 1790 HDaab 11+12 Jørgen Frandsen i Hornborg - Morten og Frands, hjemmedåb
209 1790 Daab
13 Rasmus Poulsen Smed i Hornborg - dødfødt datter
209 1790 HDaab
14 Bertel Pedersen i Kalhave - Jens, hjemmedåb
209 1790 HDaab
15 Anders Lund i Honum - Maren, hjemmedåb
Side 39 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
209 1790 Daab
7 Søren Friis i Hornborg - Johanne Kirstine
209 1790 HDaab
16 Jens Madsen husmand i Flemming - Mads, hjemmedåb
209 1790 Begr
11 Anders Lunds moder i Honum Karen Andersdatter 85 år
209 1790 Begr
12 Christen Sørensen gårdmand i Hvirring 58 år
209 1790 Begr
13 Thomas Mikkelsens dødfødte søn i Hornborg
209 1790 Begr
14 Jens Pedersens dødfødte datter i Honum
209 1790 Begr
15 Niels Andersen hyrde i Haurum 66 år
209 1790 Begr
16 Christen Thomsens søn i Hornborg Peder 4 uger
209 1790 Begr
17 Rasmus Poulsen Smeds nyfødte datter i Hornborg
209 1790 Begr
18 Niels Mortensens dødfødte søn i Kalhave
209 1790 Begr
19 Las Andersen i Hvirring 69 år
209 1790 Tr./Co.
209
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
Tr./Co.
Daab
HDaab
Daab
HDaab
HDaab
Daab
HDaab
Daab
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Tr./Co.
5
17
18
8
19
20
21
22
23
20
21
22
23
24
25
26
6
210 1790 Tr./Co.
7
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
4 Peder Pedersen enkemand af Hårup og fruentimmer Kirsten Christensdatter i Flemming
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
Daab
14
Daab
15
Daab 11+12
Daab
24
Daab
25
HDaab
26
Begr
27
Begr
28
Begr
29
Begr
30
Begr
31
211 1790 Tr./Co.
212
212
212
212
212
212
212
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
8 Søren Jacobsen i Haurum og Mikkel Thorsens datter Kirsten Mikkelsdatter i Hornborg
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
HDaab
19
18
20
22
16
26
27
212 1790 HDaab
28
212
212
212
213
213
213
32
33
9
29
30
31
1790
1790
1790
1790
1790
1790
Begr
Begr
Tr./Co.
HDaab
HDaab
HDaab
Christen Thomsen af Hjortsvang og enke Mette Jensdatter i Hornborg
Niels Mortensen i Kalhave - dødfødt søn
Morten Bødker i Hornborg - Peder, hjemmedåb
Niels Jensen husmand i Hvirring - Mette
Thor Mikkelsen i Hornborg - Johanne Kirstine, hjemmedåb
Jens Knudsen selvejer i Hornborg - Mikkel, hjemmedåb
Christen Sørensens enke Birthe Marie Jensdatter i Hvirring - Christen som døde
Jens Thomsen i Kalhave - Karen, hjemmedåb
Søren Christensen i Kodallund - Bernhard, hjemmedåb
Niels Mortensens hustru i Kalhave Maren Jepsdatter 36 år
Christen Sørensen sl. søn i Hvirring Christen 2 dage
Jens Christensens dødfødte dreng i Kodallund
Niels Jensens dødfødte søn i Rask Mølle
Thyre Rasmusdatter inderste i Hornborg 70 år
Søren Christensens søn Bernhard i Kodallund 12 dage
Jens Christensens hustru i Kodallund 25 år
Ole Rasmussen enkemand og Maren Frederiksdatter enke i Hyrdehuset i Haurum
Christen Terkelsen og Kirsten Mikkelsdatter begge tjener Jørgen Jespersen i Kalhave,
kongebrev
Bertel Pedersen i Kalhave - Jens
Anders Lund i Honum - Maren
Jørgen Frandsen i Hornborg - Morten og Frands
Jens Christensen i Kodallund - Dødfødt dreng
Niels Jensen i Rask Mølle - Dødfødt søn
Gunde Pedersen i Hvirring - Maren, hjemmedåb
Morten Jørgensen ungkarl i Boring 28 år
Peder Mikkelsens søn i Kalhave Morten ½ år
Frands Mortensens svend i Hvirring Jens Pedersen 27 år
Jeppe Jensens tvilling søn i Boring Niels 8 dage
Peder Kræmmers moder Apelone Mortensdatter i Boring 83 år
Thor Mikkelsen i Hornborg - Johanne Kirstine
Morten Bødker i Hornborg - Peder
Jens Knudsen selvejer i Hornborg - Mikkel
Jens Thomsen i Kalhave - Karen
Jens Madsen husmand i Flemming - Mads
Gunde Pedersen i Hvirring - Maren
Laurids Rasmussen husmand i Hornborg - Else, hjemmedåb
Johanne Marie Pedersdatter i Hornborg - Peder, hjemmedåb, udlagt Hans Hansens
stedsøn i Honum Mikkel Sørensen som tjener i Ølsted
Niels Hjulmands hustru i Hornborg 50 år
Peder Jensen gårdmands hustru i Boring Mette Sørensdatter 27 år
Peder Christensen og Christen Sørensens enke Birthe Marie Jensdatter i Hvirring
Jens Mikkelsen Bang skoleholder i Hornborg - Anne, hjemmedåb
Rasmus Pedersen i Kodallund - Christen, hjemmedåb
Jørgen Henriksen i Honum - Henrik, hjemmedåb
Side 40 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
213 1790 HDaab
32 Jens Andersen husmand i Honum - Anders, hjemmedåb
213 1790 Daab
27 Laurids Rasmussen husmand i Hornborg - Else
213 1790 Daab
28 Johanne Marie Pedersdatter i Hornborg - Peder
213 1790 HDaab
33 Christen Skovgård annexbonde i Kalhave - Mette Kirstine, hjemmedåb
214 1790 Daab
30 Rasmus Pedersen i Kodallund - Christen
214 1790 Daab
29 Jens Mikkelsen Bang skoleholder i Hornborg - Anne
214 1790 HDaab
34 Rasmus Hansen i Kalhave - Maren, hjemmedåb
214 1790 HDaab
35 Christen Terkelsen indsidder og Kirsten Mikkelsdatter i Kalhave - Karen, hjemmedåb
214
214
214
214
214
214
215
31
32
36
37
38
33
34
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
Daab
Daab
HDaab
Daab
HDaab
Daab
Daab
Jørgen Henriksen i Honum - Henrik
Jens Andersen husmand i Honum - Anders
Peder Mortensen i Kalhave - Kirsten, hjemmedåb
Jeppe Jensen i Boring - Niels og Jørgen, hjemmedåb
Jeppe Jensen i Boring - Niels og Jørgen, hjemmedåb
Christen Skovgård annexbonde i Kalhave - Mette Kirstine
Rasmus Hansen i Kalhave - Maren
215 1790 Daab
35 Christen Terkelsen indsidder og Kirsten Mikkelsdatter i Kalhave - Karen, hjemmedåb
215
215
215
215
215
215
215
216
216
216
216
216
216
216
216
216
217
217
217
217
217
217
217
217
217
218
218
218
218
218
218
218
218
218
218
218
218
218
218
218
218
218
36
39
40
41
42
43
38
44
45
39
40
41
46
42
47
43
45
48
44
49
50
46
48
49
50
1
2
3
4
1
5
6
7
8
2
9
10
1
2
3
4
5
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1791
1791
1791
1791
1791
1791
1791
1791
1791
1791
1791
1791
1791
1791
1791
1791
1791
Daab
HDaab
HDaab
HDaab
HDaab
Hdaab
Daab
Hdaab
Hdaab
Daab
Daab
Daab
Hdaab
Daab
Daab
Daab
Daab
Hdaab
Daab
Hdaab
Hdaab
Daab
Daab
Daab
Daab
HDaab
HDaab
Daab
HDaab
Daab
HDaab
HDaab
HDaab
HDaab
Daab
HDaab
HDaab
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Peder Mortensen i Kalhave - Kirsten
Søren Andersen i Kalhave - Maren, hjemmedåb
Thomas Nielsen i Haurum - Maren, hjemmedåb
Otte Pedersen indsidder i Hornborg - Anne, hjemmedåb
Christen Nielsen i Boring - Anne Lisbeth, hjemmedåb
Søren Madsen i Kodallund - Anne, hjemmedåb
Jeppe Jensen i Boring - Jørgen
Marcus Hansen i Haurum - Hans, hjemmedåb
Jens Jensen husmand i Hvirring - Maren, hjemmedåb
Søren Andersen i Kalhave - Maren, hjemmedåb
Thomas Nielsen i Haurum - Maren
Otte Pedersen indsidder i Hornborg - Anne
Jørgen Lund i Hornborg - Christen, hjemmedåb
Christen Nielsen i Boring - Anne Lisbeth
Rasmus Christensen i Kodallund - Jens
Søren Madsen i Kodallund - Anne
Jens Jensen husmand i Hvirring - Maren
Christen Thomsen indsidder i Hornborg - Birthe, hjemmedåb
Marcus Hansen i Haurum - Hans
Laurids Ammitzbøll i Klags Mølle - Hagar Marie, hjemmedåb
Jacob Davidsen i Trebjerg - Anders, hjemmedåb
Jørgen Lund i Hornborg - Christen
Christen Thomsen indsidder i Hornborg - Birthe
Laurids Ammitzbøll i Klags Mølle - Hagar Marie
Jacob Davidsen i Trebjerg - Anders
Terkel Lauridsen i Boring - Karen, hjemmedåb
Thomas Mikkelsen i Hornborg - Henriette, hjemmedåb
Jørgen Thomsen i Kalhave - dødfødt søn
Hans Hansen i Honum - Rasmus, hjemmedåb
Terkel Lauridsen i Boring - Karen
Niels Rasmussen Silleberg husmand i Honum - Karen, hjemmedåb
Simon Nielsen i Flemming - Bodil, hjemmedåb
Knud Skrædder i Hvirring - Maren, hjemmedåb
Christen Mikkelsen i Honum - Rasmus, hjemmedåb
Thomas Mikkelsen i Hornborg - Henriette
Hans Jensen Kudsk i Boring - Jens, hjemmedåb
Mads Hansen i Kalhave - Mette Marie, hjemmedåb
Sara Hansdatter Bang skoleholderenke i Hornborg 81 år
Jørgen Thomsens dødfødte søn i Kalhave
Søren Jensen Kokborg i Hornborg 74 år
Terkel Lauridsens datter i Boring Karen 8 uger
Peder Sørensen i Haurum 70 år
Side 41 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
218 1791 Begr
6 Hans Nicolaisen Smed i Hvirring 79 år
218 1791 Begr
7 Niels Vævers søn i Kalhave Anders 5 uger
218 1791 Tr./Co.
1 Peder Nielsen og Peder Frandsens datter Johanne Kirstine Pedersdatter i Hvirring
218 1791 Tr./Co.
2 Ole Nielsen og enke Johanne Madsdatter i et af præstegårdens huse i Hvirring
219 1791 HDaab
11 Jørgen Nielsen husmand i Hvirring - Anne Marie, hjemmedåb
219 1791 HDaab
12 Niels Jensen indsidder i Kalhave - Morten, hjemmedåb
Sidsel Frederiksdatter i Kalhave - Karen, hjemmedåb, udlagt soldat Peder Sørensen i
219 1791 HDaab
13
Vrønding
219 1791 Daab
5 Niels Rasmussen Silleberg husmand i Honum - Karen
219 1791 HDaab
14 Jens Pedersen i Honum - Maren, hjemmedåb
219 1791 HDaab
15 Hans Skovfoged i Rask Skovhus - Maren, hjemmedåb
219 1791 Daab
6 Simon Nielsen i Flemming - Bodil
219 1791 Daab
4 Hans Hansen i Honum - Rasmus
219 1791 Daab
7 Knud Skrædder i Hvirring - Maren
219 1791 Daab
8 Christen Mikkelsen i Honum - Rasmus
219 1791 Begr
8 Laurids Rasmussen husmands søn i Hornborg Laurids 15 år
219 1791 Begr
9 Søren Lunds hustru Maren Nielsdatter i Honum 68 år
219 1791 Begr
10 Landmåler Braaes søn i Trebjerg Herlov Dalhoff 13 uger
219 1791 Begr
11 Peder Christensens dødfødte søn i Hvirring
219 1791 Begr
12 Peder Mikkelsen ungkarl i Hornborg 41 år
Peder Jensen enkemand i Boring og Søren Nielsens steddatter Margrethe Nielsdatter i
219 1791 Tr./Co.
3
Honum
219 1791 Tr./Co.
4 Niels Mikkelsen hjulmand enkemand og Kirsten Nielsdatter i Hornborg
219 1791 Tr./Co.
5 Mikkel Mikkelsen af Uldum og Mette Sørensdatter pige på Rask
220 1791 Daab
11 Jørgen Nielsen husmand i Hvirring - Anne Marie
220 1791 HDaab
16 Herlov Dalhof degn i Hvirring - Christine Margrethe, hjemmedåb
220 1791 Daab
12 Niels Jensen indsidder i Kalhave - Morten
220 1791 Daab
9 Hans Jensen Kudsk i Boring - Jens
220 1791 Daab
10 Mads Hansen i Kalhave - Mette Marie
220 1791 Daab
13 Sidsel Frederiksdatter i Kalhave - Karen
220 1791 Daab
14 Jens Pedersen i Honum - Maren
220 1791 HDaab
17 Landmåler Braae i Trebjerg - Herlov Dalhoff, hjemmedåb
220 1791 HDaab
18 Rasmus Jørgensen Smed i Hornborg - Hans, hjemmedåb
220 1791 Daab
15 Hans Skovfoged i Rask Skovhus - Maren
220 1791 Daab
19 Niels Væver i Kalhave - Anders som døde
220 1791 Tr./Co.
6 Niels Lorentsen af Hårup og Anne Nielsdatter i Trebjerg
Rasmus Brixen af Korning og Hans Mortensens steddatter Anne Nielsdatter i Flemming,
220 1791 Tr./Co.
7
kongebrev søskendebørn
221 1791 HDaab
20 Poul Jensen i Hornborg - Jens, hjemmedåb
221 1791 HDaab
21 Bernt Henriksen i Haurum - Søren, hjemmedåb
Deliane Jørgensdatter i Hornborg - Peder, hjemmedåb, udlagt landsoldat Jacob
221 1791 HDaab
22
Pedersen Svensk fra Hatting på Bygholm gods
221 1791 HDaab
23 Mikkel Jensen i Kalhave - Edel, hjemmedåb
221 1791 Daab
16 Herlov Dalhof degn i Hvirring - Christine Margrethe
221 1791 Daab
18 Rasmus Jørgensen Smed i Hornborg - Hans
221 1791 Daab
20 Poul Jensen i Hornborg - Jens
Deliane Jørgensdatter i Hornborg - Peder, udlagt landsoldat Jacob Pedersen Svensk fra
221 1791 Daab
22
Hatting på Bygholm gods
221 1791 HDaab
24 Peder Madsen i Honum - Jørgen, hjemmedåb
221 1791 Daab
17 Landmåler Braae i Trebjerg - Herlov Dalhoff
221 1791 Daab
23 Mikkel Jensen i Kalhave - Edel
221 1791 Tr./Co.
8 Christopher Jensen staldkarl og Inger Hansdatter husholder begge på Rask
221 1791 Tr./Co.
9 Søren Nielsen enkemand og Sidsel Marie Mikkelsdatter begge i Honum
222 1791 Daab
21 Bernt Henriksen i Haurum - Søren
222 1791 HDaab
25 Jens Jensen i Hornborg - Niels, hjemmedåb
222 1791 HDaab
26 Terkel Nielsen i Kalhave - Kirsten, hjemmedåb
222 1791 Daab
24 Peder Madsen i Honum - Jørgen
222 1791 Daab
27 Peder Christensen i Hvirring - Nyfødt søn som døde
222 1791 Hdaab
28 Jens Christensen i Kodallund - Anne Marie, hjemmedåb
222 1791 Daab
25 Jens Jensen i Hornborg - Niels
Side 42 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
222 1791 Daab
26 Terkel Nielsen i Kalhave - Kirsten
222 1791 HDaab
29 Niels Offersen i Hvirring - Anne Marie, hjemmedåb
222 1791 Daab
28 Jens Christensen i Kodallund - Anne Marie
223 1791 Daab
30 Peder Nielsen i Haurum - Johanne Cathrine
223 1791 Daab
29 Niels Offersen i Hvirring - Anne Marie
223 1791 HDaab
31 Hans Jørgensen husmand i Boring - Maren, hjemmedåb
223 1792 HDaab
1 Peder Jensen gårdmand i Boring - Niels, hjemmedåb
223 1792 HDaab
2 Hans Andersen Skovfoged og Birthe Andersdatter i Trebjerg - Anders, hjemmedåb
223 1792 Daab
3 Niels Mortensen i Kalhave - Morten som døde
223 1792 HDaab
4 Mikkel Mikkelsen Skrædder i Honum - Mikkel, hjemmedåb
223 1792 HDaab
5 Peder Knudsen Store i Flemming - Hans, hjemmedåb
223 1792 Begr
1 Niels Mortensens søn i Kalhave Morten 1 dag
223 1792 Begr
2 Niels Rasmussens enke i Haurum Johanne Pedersdatter 74 år
223 1792 Begr
3 Hans Mortensen i Boring 53 år
223 1792 Tr./Co.
224
224
224
224
224
224
1792
1792
1792
1791
1792
1792
1 Anders Sørensen Smed i Honum og Kirsten Christensdatter kokkepige i Klags Mølle
Daab
HDaab
Daab
Daab
Daab
Daab
6
7
8
31
4
9
224 1792 HDaab
10
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
Daab
Daab
HDaab
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Tr./Co.
1
7
11
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
224 1792 Tr./Co.
3
225 1792 HDaab
12
225 1792 Daab
10
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
Daab
Daab
HDaab
HDaab
Daab
Daab
Daab
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
2
5
13
14
11
12
15
14
15
16
17
18
19
20
225 1792 Tr./Co.
4
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
Niels Mikkelsen Hjulmand i Haurum - Niels og Karen som begge døde, hjemmedåb
Niels Mikkelsen Hjulmand i Haurum - Niels og Karen som begge døde, hjemmedåb
Søren Jacobsen i Haurum - Dødfødt dreng
Hans Jørgensen husmand i Boring - Maren
Mikkel Mikkelsen Skrædder i Honum - Mikkel
Thor Mikkelsen i Hornborg - Else
Christen Lauridsen og Anne Marie Christensdatter i Honum kommen fra Kerte på Fyn Anne Marie Cathrine, hjemmedåb
Peder Jensen gårdmand i Boring - Niels
Niels Mikkelsen Hjulmand i Haurum - Karen
Jens Pedersen i Hornborg - Thomas, hjemmedåb
Hans Friis i Hornborg 64 år
Søren Jacobsens dødfødte søn i Haurum
Mikkel Skrædders hustru i Honum Mette Sørensdatter 27 år
Søren Madsens datter Karen i Kodallund 14 år
Thomas Mikkelsens datter i Hornborg Henriette 1 år
Niels Mikkelsen husmands hustru i Hornborg Kirsten Nielsdatter 29 år
Niels Mikkelsen husmands søn i Hornborg Niels 14 dage
Herlov Dalhof degn i Hvirring 67 år
Søren Kjær tømrer i Hornborg 41 år
Thor Mikkelsens datter i Hornborg Else 11 dage
Gregers Thomsen Smed og sl Hans Thomsens datter Karen Hansdatter i Boring
Claus Jepsen enkemand og smed fra Ørum i Sindbjerg sogn og Anne Mikkelsdatter i
Kalhave
Niels Rasmussen møllersvend i Hornborg - Marie Kirstine, hjemmedåb
Christen Lauridsen og Anne Marie Christensdatter i Honum kommen fra Kerte på Fyn Anne Marie Cathrine
Hans Andersen Skovfoged og Birthe Andersdatter i Trebjerg - Anders
Peder Knudsen Store i Flemming - Hans
Peder Jensen Brun annexbonde i Hornborg - Christen, hjemmedåb
Christen Sørensen Kræmmer i Hornborg - Christian, hjemmedåb
Jens Pedersen i Hornborg - Thomas
Niels Rasmussen møllersvend i Hornborg - Marie Kirstine
Bertel Pedersen i Kalhave - Jørgen
Bernt Henriksens søn i Haurum Henrik 15 år
Søren Lauridsen gårdmand i Kalhave 55 år
Rasmus Kokborg i Kokborg 67 år
Søren Thomsen Kjærs datter i Hornborg Maren 6 år
Niels Hjulmands datter i Haurum Karen 13 uger
Peder Mikkelsens hustru i Kalhave Anne Mortensdatter 43 år
Hans Møller betler fra Grættrup i Nørre Snede sogn
Søren Hansen og Mikkel Sejersens datter Karen Mikkelsdatter, kongebrev
søskendebørn
Side 43 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
Peder Mikkelsen enkemand og sl. Søren Lauridsens datter Maren Sørensdatter begge i
225 1792 Tr./Co.
5
Kalhave
226 1792 Daab
14 Christen Sørensen Kræmmer i Hornborg - Christian
226 1792 HDaab
16 Christen Jensen Vejle i Hornborg - Kirsten, hjemmedåb
226 1792 HDaab
17 Jens Madsen i Flemming - Knud, hjemmedåb
226 1792 HDaab
18 Mikkel Østergård i Hornborg - Niels, hjemmedåb
226 1792 HDaab
19 Anders Lund i Honum - Jens, hjemmedåb
226 1792 Daab
13 Peder Jensen Brun annexbonde i Hornborg - Christen
226 1792 HDaab
20 Jens Rasmussen i et hus tæt ved Klags Mølle - Kirsten, hjemmedåb
226 1792 HDaab
21 Peder Madsen husmand i Hvirring - Dorthe, hjemmedåb
226 1792 HDaab
22 Søren Hansen hos Mikkel Sejersen i Haurum - Marie Kirstine, hjemmedåb
226 1792 HDaab
23 Rasmus Hansen i Kalhave - Christen, hjemmedåb
226 1792 HDaab
24 Jørgen Nielsen husmand i Hvirring - Claudiane, hjemmedåb
226 1792 Begr
21 Søren Christensens hustru Kirsten Nielsdatter i Kodallund 43 år
226 1792 Begr
22 Terkel Nielsens svend i Kalhave Jeppe Jensen 42 år
226 1792 Begr
23 Jens Christensens tjenestepige i Kodallund Sidsel Jensdatter 16 år født i Assendrup
226
226
226
226
226
Begr
Begr
Begr
Begr
Tr./Co.
24
25
26
27
6
226 1792 Tr./Co.
7
227 1792 HDaab
227 1792 Daab
25
18
227 1792 HDaab
26
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
16
21
25
27
17
20
19
28
29
30
31
32
33
34
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
Daab
Daab
Daab
HDaab
Daab
Daab
Daab
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
227 1792 Tr./Co.
227
228
228
228
228
228
1792
1792
1792
1792
1792
1792
Tr./Co.
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
8 Jens Pedersen og Terkel Lauridsens steddatter Mette Sophie Christensdatter i Boring
9
23
22
24
26
27
228 1792 Daab
28
228
228
228
228
228
228
228
228
29
35
36
37
38
39
10
11
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
HDaab
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Tr./Co.
Tr./Co.
Claus Nielsen gårdmand i Hornborg 62 år
Peder Christensens steddatter i Hvirring Maren 4 år
Søren Andersen i Trebjerg 85 år
Sidsel Frederiksdatters uægte datter i Kalhave Karen 1 år
Peder Rasmussen og enke Else Pedersdatter i Kokborg
Stephen Pedersen tjener på Årupgård og Claus Nielsens enke Anne Hansdatter i
Hornborg
Peder Pedersen Glarmester fra Barrit i Bjerre herred - Maren, hjemmedåb
Mikkel Østergård i Hornborg - Niels
Terkel Jensen som er murmester Henrik Skiemts svigersøn i Hornborg - Jens,
hjemmedåb
Christen Jensen Vejle i Hornborg - Kirsten
Peder Madsen husmand i Hvirring - Dorthe
Peder Pedersen Glarmester fra Barrit i Bjerre herred - Maren
Christen Jensen Sommer og Anne Mikkelsdatter i Hornborg - Ole, hjemmedåb
Jens Madsen i Flemming - Knud
Jens Rasmussen i et hus tæt ved Klags Mølle - Kirsten
Anders Lund i Honum - Jens
Peder Sørensen gårdmand i Hvirring 65 år
Bertel Pedersens søn i Kalhave Jørgen 1/4 år
Johanne Christophersdatters søn i Hvirring Jacob 1 dag
Peder Frandsen sl. søn i Hornborg Frands 27 år
Jens Mikkelsen Bang skoleholder i Hornborg 45 år
Bernt Henriksens søn i Haurum Søren 1 år
Morten Bødkers datter i Hvirring Anne Kirstine 4 uger
Søren Christenen og Inger Nielsdatter i Flemming
Rasmus Hansen i Kalhave - Christen
Søren Hansen hos Mikkel Sejersen i Haurum - Marie Kirstine
Jørgen Nielsen husmand i Hvirring - Claudiane
Terkel Jensen som er murmester Henrik Skiemts svigersøn i Hornborg - Jens
Christen Jensen Sommer og Anne Mikkelsdatter i Hornborg - Ole
Johanne Christophersdatter hos Knud Mikkelsen i Hvirring - Jacob som døde, udlagt
Søren Kniplings kræmmer
Niels Sørensen Væver og Margrethe Jensdatter i Kalhave - Anders, hjemmedåb
Hans Sørensen gårdmand i Boring 49 år
Søren Jacobsens enke i Hvirring Anne Andersdatter 63 år
Jens Thomsens søn i Kalhave Anders 6 år
Jørgen Thomsens datter i Kalhave Karen 15 uger
Sidsel Marie Christensdatters uægte datter i Kalhave Maren Christensdatter 4 år
Christian Grundahl og enke Kirstine Dalhoff i Hvirring
Hans Hansen fra Horsens og fruentimmer Dorthe Marie Jørgensdatter i Trebjerg
Side 44 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
229 1792 Daab
30 Jørgen Thomsen i Kalhave - Karen
229 1792 Hdaab
31 Jeppe Jensen og Kirsten Jensdatter i Boring - Søren og Marie Kirstine hjemmedøbt
Morten Pedersen Bødker og Cathrine Henriksdatter i Hvirring - Anne Kirstine,
229 1792 Daab
32
hjemmedåb
229 1792 Daab
29 Niels Sørensen Væver og Margrethe Jensdatter i Kalhave - Anders
Laurids Rasmussen husmand og Johanne Lauridsdatter i Hornborg - Laurids,
229 1792 HDaab
33
hjemmedåb
229 1792 Daab
31 Jeppe Jensen og Kirsten Jensdatter i Boring - Søren og Marie Kirstine
229 1792 Begr
40 Thomas Nielsens datter i Haurum Karen 4 år
229 1792 Begr
41 Thomas Nielsens datter i Haurum Maren 2 år
229 1792 Begr
42 Niels Jensens søn Jens i Rask Mølle 6 uger
229 1792 Begr
43 Jørgen Daugård i Hornborg 86 år
229 1792 Begr
44 Bernt Henriksens søn i Haurum Sejer 4 år
229 1792 Tr./Co.
12 Jens Hansen i Boring og Peder Olesens steddatter Birthe Kirstine Nielsdatter i Trebjerg
229 1792 Tr./Co.
230 1792 HDaab
230 1792 Daab
231 1792 HDaab
231 1792 Daab
13 Laurids Sørensen i Kalhave og Ole Bruns datter Else Olesdatter i Hvirring
34 Gregers Thomsen Smed og Karen Hansdatter i Boring - Thomas, hjemmedåb
35 Niels Jensen og Anne Madsdatter i Rask Mølle - Jens
Christen Christensen annexbonde i Kalhave og Karen Terkelsdatter - Christen,
36
hjemmedåb
33 Laurids Rasmussen husmand og Johanne Lauridsdatter i Hornborg - Laurids
37 Terkel Lauridsen og Karen Nielsdatter i Boring - Birthe, hjemmedåb
38 Thomas Mikkelsen og Maren Pedersdatter i Hornborg - Maren, hjemmedåb
Christopher Lehmann Smed og Anne Marie Christensdatter i Haurum - Jørgen,
39
hjemmedåb
34 Gregers Thomsen Smed og Karen Hansdatter i Boring - Thomas
45 Niels Jacobsen i Hvirring 74 år
46 Jens Christophersens enke i Honum 70 år
Mads Jacobsen tjener i Kalhave og Christen Madsens steddatter Dorthe Nielsdatter i
14
Hvirring
40 Thomas Nielsen og Anne Marie Sørensdatter i Haurum - Karen, hjemmedåb
36 Christen Christensen annexbonde i Kalhave og Karen Terkelsdatter - Christen
231 1792 HDaab
41 Jens Braae landmåler og Else Rasmusdatter i Trebjerg - Jana Elisabeth, hjemmedåb
231 1792 HDaab
231 1792 HDaab
231 1792 Daab
42 Peder Jensen Fynske og Lene Hansdatter i Honum - Jens, hjemmedåb
43 Søren Andersen og Kirsten Nielsdatter i Kalhave - Cathrine, hjemmedåb
37 Terkel Lauridsen og Karen Nielsdatter i Boring - Birthe
231 1792 HDaab
44 Jens Jensen husmand og Johanne Nielsdatter i Hvirring - Hans Christian, hjemmedåb
231
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
38
39
40
1
42
43
2
3
41
1
2
3
4
5
6
7
1
230 1792 HDaab
230 1792 Daab
230 1792 HDaab
230 1792 HDaab
230 1792 HDaab
230 1792 Daab
230 1792 Begr
230 1792 Begr
230 1792 Tr./Co.
1792
1792
1792
1793
1792
1792
1793
1793
1792
1793
1793
1793
1793
1793
1793
1793
1793
Daab
Daab
Daab
HDaab
Daab
Daab
HDaab
HDaab
Daab
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Tr./Co.
232 1793 Tr./Co.
232 1793 Tr./Co.
233 1793 HDaab
Thomas Mikkelsen og Maren Pedersdatter i Hornborg - Maren
Christopher Lehmann Smed og Anne Marie Christensdatter i Haurum - Jørgen
Thomas Nielsen og Anne Marie Sørensdatter i Haurum - Karen
Hans Jensen husmand og Anne Jensdatter i Boring - Henning, hjemmedåb
Peder Jensen Fynske og Lene Hansdatter i Honum - Jens
Søren Andersen og Kirsten Nielsdatter i Kalhave - Cathrine
Jørgen Jespersen og Anne Margrethe Mikkelsdatter i Kalhave - Else, hjemmedåb
Søren Madsen og Ellen Cathrine Christensdatter i Kodallund - Karen, hjemmedåb
Jens Braae landmåler og Else Rasmusdatter i Trebjerg - Jana Elisabeth
Thomas Nielsen gårdmands hustru i Haurum Anne Marie Sørensdatter 26 år
Rasmus Skrædder i Boring 63 år
Peder Christensens dødfødte søn i Hvirring
Christian Vævers søn i Hornborg Hans 23 år
Drejernes kones moder i Hornborg Gertrud Jeppesdatter 64 år
Poul Jensens dødfødte søn i Hornborg
Christen Vejles datter i Hornborg Kirsten 3/4 år
Jens Nielsen af Sole og enke Karen Lauridsdatter i Hornborg
Niels Olesen, Ole Bruns søn og sl. Niels Jacobsens datter Marie Kirstine Nielsdatter
2
begge i Hvirring
3 Erik Sørensen Ladefoged på Rask og Kokkepige Birthe Madsdatter på Rask
4 Niels Silleberg og Karen Sørensdatter i Honum - Niels, hjemmedåb
Side 45 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
233 1792 Daab
44 Jens Jensen husmand og Johanne Nielsdatter i Hvirring - Hans Christian
Peder Christensen og Birthe Marie Jensdatter i Hvirring - Dødfødt søn og Karen,
233 1793 HDaab 5+6
hjemmedåb
233 1793 Daab
1 Hans Jensen husmand og Anne Jensdatter i Boring - Henning
233 1793 HDaab
7 Jørgen Lund og Anne Cathrine Hansdatter i Hornborg - Else, hjemmedåb
233 1793 Daab
8 Poul Jensen i Hornborg - Dødfødt dreng
Jens Andersen Snedker og Anne Marie Pedersdatter i Hvirring - Anne Kirstine,
233 1793 HDaab
9
hjemmedåb
233 1793 Daab
2 Jørgen Jespersen og Anne Margrethe Mikkelsdatter i Kalhave - Else
233 1793 Daab
3 Søren Madsen og Ellen Cathrine Christensdatter i Kodallund - Karen
233 1793 Begr
8 Peder Mikkelsens søn i Kalhave 7 år
233 1793 Begr
9 Søren Kjær ungkarl i Hornborg 53 år
233 1793 Begr
10 Thomas Mikkelsens datter i Hornborg Maren 20 uger
233 1793 Begr
11 Jørgen Frandsens tvillingsøn i Hornborg Christen 10 dage
233 1793 Begr
12 Søren Andersens datter i Kalhave Cathrine 18 uger
233 1793 Begr
13 Jørgen Frandsens tvillingsøn i Hornborg Niels nogle uger
233 1793 Tr./Co.
4 Mikkel Madsen og Karen Andersdatter i Trebjerg
233 1793 Tr./Co.
5 Niels Jørgensen og Niels Jensens datter Lene Nielsdatter i Haurum
234 1793 Daab
234 1793 Daab
234 1793 Daab
234 1793 HDaab
234 1793 Daab
234 1793 HDaab
234 1793 Daab
234 1793 HDaab
234 1793 Begr
234 1793 Begr
234 1793 Begr
234
234
234
234
1793
1793
1793
1793
Begr
Begr
Begr
Tr./Co.
234 1793 Tr./Co.
235 1793 Daab
235 1793 Daab
10+11 Jørgen Frandsen og Mette Mortensdatter i Hornborg - Christen og Niels, hjemmedåb
12 Las Andersen og Birthe Marie Frandsdatter i Trebjerg - Anne Kirstine
4 Niels Silleberg og Karen Sørensdatter i Honum - Niels
Anders Sørensen Smed og Kirsten Christensdatter i Honum - Anne Cathrine,
13
hjemmedåb
6 Peder Christensen og Birthe Marie Jensdatter i Hvirring - Karen
14 Christen Nielsen og Anne Lauridsdatter i Boring - Kirsten, hjemmedåb
Sidsel Frederiksdatter i Kalhave - dødfødt dreng, udlagt soldat Peder Sørensen af
15
Vrønding som før havde besovet hende
Karen Nielsdatter hos Christen Kræmmer i Hornborg - Terkel, hjemmedåb, udlagt Jacob
16
Terkelsen tjener i Horsens
14 Las Andersens datter i Trebjerg Anne Kirstine 4 uger
15 Sidsel Frederiksdatters dødfødte søn i Kalhave
Anne Andersdatter amme hos Peder Christensen i Hvirring hendes uægte barn Anne 1
16
år
17 Niels Vævers datter i Kalhave Anne 13 år
18 Thor Mikkelsens søn i Hornborg Christen 12 dage
19 Knud Skrædders broder i Hornborg Christen Mortensen 53 år
6 Abraham Jacobsen og fruentimmer Mette Cathrine Jørgensdatter i Hornborg
7 Jens Jensen i Hvirring og Christen Pedersens datter Maren Christensdatter i Trebjerg
235 1793 HDaab
235 1793 HDaab
7 Jørgen Lund og Anne Cathrine Hansdatter i Hornborg - Else
9 Jens Andersen Snedker og Anne Marie Pedersdatter i Hvirring - Anne Kirstine
Karen Nielsdatter hos Christen Kræmmer i Hornborg - Terkel, udlagt Jacob Terkelsen
16
tjener i Horsens
17 Søren Lund og Sidsel Marie Mikkelsdatter i Honum - Mikkel, hjemmedåb
18 Mikkel Jensen og Bodil Jensdatter i Kalhave - Anne Kirstine, hjemmedåb
235 1793 Daab
19 Thor Mikkelsen og Anne Elisabeth Christensdatter i Hornborg - Christen, hjemmedåb
235
235
235
235
235
235
13
20
20
21
22
23
235 1793 Daab
1793
1793
1793
1793
1793
1793
Daab
Hdaab
Begr
Begr
Begr
Begr
235 1793 Copul.
235 1793 Tr./Co.
236 1793 HDaab
236 1793 Daab
Anders Sørensen Smed og Kirsten Christensdatter i Honum - Anne Cathrine
Jens Christensen i Kodallund - Johanne Marie Kirstine, hjemmedåb
Niels Vævers søn i Kalhave Anders 3/4 år
Jørgen Nielsen husmands datter i Hvirring Claudiane 1 år
Peder Nielsen ungkarl i Honum 28 år
Jens Hansen af Sattrup dræbt af væltet træ i Trebjerg skov 47 år
Henrik Wissing Schytte klokker ved Frue kirke i Århus og præstens datter Inger Voldum,
8
kongebrev
9 Christen Nielsen og Peder Pedersens datter Elisabeth Pedersdatter begge i Kalhave
21 Søren Christensen indsidder og Inger Nielsdatter i Flemming - Iver, hjemmedåb
14 Christen Nielsen og Anne Lauridsdatter i Boring - Kirsten
Side 46 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
236 1793 HDaab
22 Jørgen Nielsen husmand og Mette Marie Lorentsdatter i Hvirring - Else, hjemmedåb
236 1793 Daab
17 Søren Lund og Sidsel Marie Mikkelsdatter i Honum - Mikkel
236 1793 Daab
20 Jens Christensen i Kodallund - Johanne Marie Kirstine
236 1793 Daab
18 Mikkel Jensen og Bodil Jensdatter i Kalhave - Anne Kirstine
236 1793 Daab
21 Søren Christensen indsidder og Inger Nielsdatter i Flemming - Iver
236 1793 Daab
22 Jørgen Nielsen husmand og Mette Marie Lorentsdatter i Hvirring - Else
236 1793 Begr
24 Peder Mikkelsens datter i Kalhave Anne Marie 11 år
236 1793 Begr
25 Hans Hansens søn i Honum Hans 5 år
236 1793 Begr
26 Bernt Henriksens dreng i Haurum Jørgen Nielsen 16 år
236 1793 Begr
27 Jeppe Jensens datter i Boring Marie Kirstine 1 år
237 1793 HDaab
23 Bertel Pedersen og Cathrine Christensdatter i Kalhave - Henriette, hjemmedåb
237 1793 HDaab
24 Christian Hansen Drejer og Gertrud Knudsdatter i Hornborg - Hans, hjemmedåb
237 1793 HDaab
25 Søren Jacobsen og Kirsten Mikkelsdatter i Haurum - Jacob, hjemmedåb
237 1793 HDaab
26 Jens Hansen og Birthe Kirstine Nielsdatter i Boring - Bodil, hjemmedåb
Lene Nielsdatter Niels Jensens datter i Haurum - Jens, hjemmedåb, udlagt soldat Niels
237 1793 HDaab
27
Jørgensen af Kalhave der tjener i Haurum
237 1793 Daab
23 Bertel Pedersen og Cathrine Christensdatter i Kalhave - Henriette
237 1793 HDaab
28 Jens Pedersen og Mette Sophie Christensdatter i Boring - Hans, hjemmedåb
237 1793 HDaab
29 Peder Pedersen og Karen Hansdatter i Kodallund - Maren, hjemmedåb
237 1793 Begr
28 Jens Riis smeds hustru i Hvirring Anne Margrethe Nielsdatter 48 år
237 1793 Begr
29 Peder Nielsen gårdmand i Haurum 48 år
237 1793 Begr
30 Morten Bødkers søn i Hvirring Henrik 6 uger
238 1793 HDaab
30 Hans Sørensen og Sophie i Rask Skovhus - Birthe, hjemmedåb
238 1793 HDaab
31 Marcus Hansen og Anne Pedersdatter i Haurum - Christen, hjemmedåb
238 1793 Daab
24 Christian Hansen Drejer og Gertrud Knudsdatter i Hornborg - Hans
238 1793 HDaab
32 Knud Skrædder og Else Madsdatter i Hvirring - Anne Marie, hjemmedåb
238 1793 Daab
25 Søren Jacobsen og Kirsten Mikkelsdatter i Haurum - Jacob
238 1793 HDaab
33 Niels Mikkelsen Hjulmand og Maren Nielsdatter i Haurum - Karen, hjemmedåb
238 1793 HDaab
34 Jørgen Thomsen og Birthe Jensdatter i Kalhave - Karen, hjemmedåb
238 1793 Begr
31 Søren Jensen Føvling snedkers dødfødte datter i Hornborg
238 1793 Begr
32 Erik Sørensen Ladefoged på Rasks tvillingesøn i Honum Søren 3 uger
238 1793 Begr
33 Peder Christensens datter i Hvirring Karen 3/4 år
238 1793 Begr
34 Bertel Pedersens datter i Hornborg Henriette 1/4 år
238 1793 Begr
35 Terkel Nielsens hustru i Kalhave Mette Pedersdatter 20 år
239 1793 HDaab
35 Christian Grundahl Degn og Kirstine Møller i Hvirring - Kirstine Lorentze, hjemmedåb
239
239
239
239
239
239
239
239
239
240
240
Daab
Daab
HDaab
Daab
Daab
HDaab
Daab
Begr
Begr
Daab
HDaab
26
35
36
27
28
37
29
36
37
38
39
240 1793 HDaab
40
240
240
240
240
240
241
HDaab
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
41
31
34
32
30
33
241 1793 HDaab
42
241 1793 Daab
241 1793 Daab
241 1793 Daab
36
43
44
1793
1793
1793
1793
1793
1793
1793
1793
1793
1793
1793
1793
1793
1793
1793
1793
1793
Jens Hansen og Birthe Kirstine Nielsdatter i Boring - Bodil
Christian Grundahl Degn og Kirstine Møller i Hvirring - Kirstine Lorentze
Laurids Sørensen og Else Olesdatter i Kalhave - Karen som døde, hjemmedåb
Lene Nielsdatter Niels Jensens datter i Haurum - Jens
Jens Pedersen og Mette Sophie Christensdatter i Boring - Hans
Jens Jensen og Karen Nielsdatter i Hornborg - Søren, hjemmedåb
Peder Pedersen og Karen Hansdatter i Kodallund - Maren
Laurids Sørensens datter i Kalhave Karen 9 uger
Niels Mortensens datter i Kalhave Maren 26 dage
Morten Pedersen Bødker og Cathrine Henriksdatter i Hvirring - Henrik, hjemmedåb
Las Olesen husmand og Mette Kirstine Mortensdatter i Trebjerg - Jens, hjemmedåb
Maren Pedersdatter Peder Dals datter i Hornborg - Mette Cathrine, hjemmedåb, udlagt
tømrer Frederik Wagner opholder sig i Boring
Niels Rasmussen møllersvend i Klags Mølle - Karen, hjemmedåb
Marcus Hansen og Anne Pedersdatter i Haurum - Christen
Jørgen Thomsen og Birthe Jensdatter i Kalhave - Karen
Knud Skrædder og Else Madsdatter i Hvirring - Anne Marie
Hans Sørensen og Sophie i Rask Skovhus - Birthe
Niels Mikkelsen Hjulmand og Maren Nielsdatter i Haurum - Karen
Erik Sørensen ladefoged på Rask og Birthe Madsdatter i Honum - Søren og Anne,
hjemmedåb
Laurids Sørensen og Else Olesdatter i Kalhave - Karen
Niels Mortensen og Kirsten Andersdatter i Kalhave - Maren som døde
Søren Jensen Føvling snedker - Dødfødt datter
Side 47 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
241 1793 Daab
39 Las Olesen husmand og Mette Kirstine Mortensdatter i Trebjerg - Jens
241 1793 Daab
37 Jens Jensen og Karen Nielsdatter i Hornborg - Søren
Maren Pedersdatter Peder Dals datter i Hornborg - Mette Cathrine, udlagt tømrer
241 1793 Daab
40
Frederik Wagner opholder sig i Boring
Christopher Christophersen Lehmann smed og Anne Marie Christensdatter i haurum 242 1793 HDaab
45
Anne, hjemmedåb
242 1793 Daab
41 Niels Rasmussen møllersvend i Klags Mølle - Karen
242 1793 Daab
42 Erik Sørensen ladefoged på Rask og Birthe Madsdatter i Honum - Anne
242 1794 Daab
1 Ammitzbøll i Klags Mølle - Dødfødt datter
242 1794 HDaab
2 Peder Jensen Brun og Kirsten Jensdatter i Hornborg - Else, hjemmedåb
Jørgen Jacobsen og Mette Marie Nielsdatter inderster hos Niels Daugård i Hvirring 242 1794 HDaab
3
Anne Johanne, hjemmedåb
Christopher Christophersen Lehmann smed og Anne Marie Christensdatter i haurum 242 1793 Daab
45
Anne
242 1794 Begr
1 Christen Sommers datter i Hornborg Mette 8 år
242 1794 Begr
2 Christen Sommers datter i Hornborg Anne Kirstine 7 år
242 1794 Begr
3 Ammitzbølls dødfødte datter i Klags Mølle
242 1794 Begr
4 Peder Jensen husmands hustru i Boring Karen Christensdatter 60 år
242 1794 Begr
5 Poul Jensens søn i Hornborg Jens 2½ år
242 1794 Tr./Co.
1 Anders Rasmussen af Uldum og enke Kirsten Mikkelsdatter i Haurum
242 1794 Tr./Co.
2 Peder Jensen enkemand og Margrethe Kirstine Nielsdatter i Boring
243 1794 HDaab
4 Jens Knudsen og Kirsten Terkelsdatter i Hornborg - Anne Kirstine, hjemmedåb
243 1794 Daab
5 Thomas Mikkelsen og Maren Pedersdatter i Hornborg - Mikkel, hjemmedåb
Terkel Jensen og Anne Kirstine Henriksdatter inderster hos skoleholderen i Hornborg 243 1794 HDaab
6
Anne, hjemmedåb
243 1794 Daab
7 Søren Andersen og Kirsten Nielsdatter i Kalhave - Erik, hjemmedåb
243 1794 HDaab
8 Simon Nielsen og Kirsten Nielsdatter i Flemming - Karen, hjemmedåb
Jørgen Jacobsen og Mette Marie Nielsdatter inderster hos Niels Daugård i Hvirring 243 1794 Daab
3
Anne Johanne
Thomas Lundums datter Karen Thomasdatter i Hornborg - Morten, hjemmedåb, udlagt
243 1794 HDaab
9
Laurids Stephensen tjener i Hornborg
243 1794 HDaab
10 Poul Jensen og Else Mikkelsdatter i Hornborg - Jens, hjemmedåb
243 1794 Begr
6 Jørgen Frandsens søn i Hornborg Morten 4 år
243 1794 Begr
7 Peder Nielsen sl. søn i Haurum Niels 5 år
243 1794 Begr
8 Hans Kudsks søn i Boring Henning 1 år
243 1794 Begr
9 Rasmus Jørgensen Smeds søn i Hornborg Hans 2½ år
243 1794 Begr
10 Knud Skrædders datter i Hvirring Anne Marie 16 uger
243 1794 Begr
11 Morten Pedersen Bødkers datter i Hvirring Anne Cathrine 6 år
243 1794 Begr
12 Niels Mortensens datter i Kalhave Karen 7 år
243 1794 Tr./Co.
3 Mourids Christian Iversen og skoleholderens enke Cathrine Knudsdatter i Hornborg
244 1794 Daab
2 Peder Jensen Brun og Kirsten Jensdatter i Hornborg - Else
244 1794 HDaab
11 Jens Rasmussen møllersvend i Hornborg Mølle - Anne Cathrine, hjemmedåb
244 1794 Daab
4 Jens Knudsen og Kirsten Terkelsdatter i Hornborg - Anne Kirstine
244 1794 Daab
12 Søren Hansen og Karen Mikkelsdatter i Haurum - Dødfødt dreng
244 1794 Daab
13 Las Andersen og Gertrud Marie Frandsdatter i Trebjerg - Anders, hjemmedåb
244 1794 HDaab
14 Jens Madsen og Maren Knudsdatter i Flemming - Birthe Kirstine, hjemmedåb
244 1794 HDaab
15 Peder Jensen og Margrethe Nielsdatter i Boring - Jens, hjemmedåb
Thomas Lundums datter Karen Thomasdatter i Hornborg - Morten, udlagt Laurids
244 1794 Daab
9
Stephensen tjener i Hornborg
244 1794 HDaab
16 Hans Jørgensen og Anne Rasmusdatter i Boring - Else Marie, hjemmedåb
244 1794 Begr
13 Jørgen Hansens hustru i Trebjerg 53 år
244 1794 Begr
14 Mikkel Sejersens søn i Haurum Sejer 15 år
244 1794 Begr
15 Thomas Mikkelsens søn i Hornborg Mikkel 7 dage
244 1794 Begr
16 Hans Andersen Skovfogeds datter i Trebjerg Johanne 14 år
244 1794 Begr
17 Søren Andersens søn i Kalhave Erik 1½ dag
244 1794 Begr
18 Hans Sørensen ungkarl hos Hans Jensen i Kodallund 36 år
244 1794 Begr
19 Peder Pedersens datter Maren i Kodallund 5 mdr
244 1794 Begr
20 Søren Lauridsens enke i Kalhave Kirsten Henriksdatter 57 år
244 1794 Tr./Co.
4 Niels Jensen landsoldat af Hvirring og fruentimmer Karen Andersdatter i Flemming
244 1794 Tr./Co.
5 Niels Jensen af Linnerup og Maren Nielsdatter i Hvirring
Side 48 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
245 1794 HDaab
17 Christen Nielsen og Elisabeth Pedersdatter i Kalhave - Niels, hjemmedåb
Terkel Jensen og Anne Kirstine Henriksdatter inderster hos skoleholderen i Hornborg 245 1794 Daab
6
Anne
245 1794 HDaab
18 Thomas Nielsen og Johanne Marie Jensdatter i Haurum - Anne Marie, hjemmedåb
245 1794 Daab
10 Poul Jensen og Else Mikkelsdatter i Hornborg - Jens
245 1794 Daab
8 Simon Nielsen og Kirsten Nielsdatter i Flemming - Karen
245 1794 Daab
19 Jens Jensen og Maren Christensdatter i Trebjerg - Jens, hjemmedåb
245 1794 Daab
14 Jens Madsen og Maren Knudsdatter i Flemming - Birthe Kirstine
245 1794 Daab
16 Hans Jørgensen og Anne Rasmusdatter i Boring - Else Marie
245 1794 Begr
21 Bernt Henriksens datter i Haurum Mette Marie 7 år
245 1794 Begr
22 Peder Mortensens søn i Kalhave Simon 7 år
245 1794 Begr
23 Søren Hansens dødfødte søn i Haurum
245 1794 Begr
24 Bernt Henriksens datter i Haurum Kirsten 15 år
245 1794 Begr
25 Terkel Lauridsens steddatter i Boring Marie Kirstine Christensdatter 14 år
245 1794 Begr
26 Christen Skovgårds datter i Kalhave Mette Kirstine 3 år
245 1794 Begr
27 Peder Jensen Kræmmers søn i Boring Terkel 9 år
245 1794 Tr./Co.
6 Mikkel Pedersen og Jens Bisgårds steddatter Maren Pedersdatter i Hornborg
245 1794 Tr./Co.
7 Niels Sørensen fra Uldum og Marcus Hansens datter Maren Marcusdatter i Haurum
245 1794 Tr./Co.
8 Niels Hansen fra Jelling og Johanne Marie Olesdatter i Hvirring
246 1794 Daab
15 Peder Jensen og Margrethe Nielsdatter i Boring - Jens
246 1794 Daab
11 Jens Rasmussen møllersvend i Hornborg Mølle - Anne Cathrine, hjemmedåb
246 1794 Daab
17 Christen Nielsen og Elisabeth Pedersdatter i Kalhave - Niels
246 1794 Daab
18 Thomas Nielsen og Johanne Marie Jensdatter i Haurum - Anne Marie
246 1794 HDaab
20 Søren Christensen indsidder og Inger Nielsdatter i Flemming - Sidsel, hjemmedåb
246 1794 HDaab
21 Gregers Thomsen Smed og Karen Hansdatter i Boring - Kirsten, hjemmedåb
246 1794 HDaab
22 Niels Olesen afskediget rytter og Sidsel Pedersdatter i Kalhave - Marthe, hjemmedåb
246 1794 Daab
23
246
246
246
246
246
246
246
246
246
247
247
247
247
247
247
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Daab
HDaab
Daab
Daab
Daab
Daab
28
29
30
31
32
33
34
35
36
22
24
20
21
24
25
247 1794 HDaab
26
247
247
247
247
247
247
247
247
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
37
38
39
40
41
42
43
44
248 1794 Daab
26
248 1794 HDaab
248 1794 Daab
248 1794 HDaab
27
28
29
1794
1794
1794
1794
1794
1794
1794
1794
1794
1794
1794
1794
1794
1794
1794
1794
1794
1794
1794
1794
1794
1794
1794
Karen Andersdatter i Hyrdehuset i Flemming - Johanne Kirstine, udlagt Niels Jensen
landsoldat i Hvirring
Niels Nielsen i Haurum 66 år
Jens Andersens steddatter i Honum Anne 7 år
Las Andersens søn i Trebjerg Anders 14 dage
Anders Lunds datter i Honum Marie 9 år
Terkel Jensens søn i Hornborg Jens 2 år
Knud Kniplers hustru i Flemming Birthe Mogensdatter 70 år
Anders Lunds søn i Honum Søren 6 år
Jens Jensens søn i Trebjerg Jens 8 dage
Christen Thomsen Snedker i Hornborg 66 år
Niels Olesen afskediget rytter og Sidsel Pedersdatter i Kalhave - Marthe
Niels Jensen møller og Anne Madsdatter i Rask Mølle - Jens, hjemmedåb
Søren Christensen indsidder og Inger Nielsdatter i Flemming - Sidsel
Gregers Thomsen Smed og Karen Hansdatter i Boring - Kirsten
Niels Jensen møller og Anne Madsdatter i Rask Mølle - Jens
Christen Vejle i Hornborg - dødfødt pige
Else Rasmusdatter fra Dyngby i Hads herred hos Kræmmer konen i Hornborg - Maren,
hjemmedåb, udlagt enkemand Ove Abrahamsen fra Torrild som før havde besovet
hende
Peder Jensen Fyns søn i Honum Jens 1 år
Christen Sørensen Kræmmer i Hornborg 46 år
Jørgen Jespersens søn i Kalhave Jens 6 år
Søren Møller en betler fra Framlev som døde i Kalhave
Jørgen Thomsen i Kalhave 67 år
Anders Terkelsen i Kalhave 75 år
Christen Sørensen husmand i Hornborg 45 år
Jens Nielsen selvejer i Hornborg 51 år
Else Rasmusdatter fra Dyngby i Hads herred hos Kræmmer konen i Hornborg - Maren,
udlagt enkemand Ove Abrahamsen fra Torrild som før havde besovet hende
Peder Mikkelsen og Maren Sørensdatter i Kalhave - Mikkel, hjemmedåb
Søren Madsen (fejl for Christensen) og Maren Hansdatter i Kodallund - Dødfødt søn
Thor Mikkelsen og Anne Elisabeth Christensdatter i Hornborg - Else, hjemmedåb
Side 49 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
248 1794 HDaab
30 Jens Pedersen og Anne Cathrine Sørensdatter i Honum - Anne Marie, hjemmedåb
248 1794 Daab
31 Hans Kudsk og Anne Jensdatter i Boring - Dødfødt datter
248 1794 Daab
27 Peder Mikkelsen og Maren Sørensdatter i Kalhave - Mikkel
Sidsel Nielsdatter hos Jens Christensen i Kodallund - Maren, udlagt Hans Jensens søn
248 1794 HDaab
32
Knud i Kodallund, hjemmedåb
248 1794 Begr
45 Simon Nielsens datter i Flemming Karen 26 uger
248 1794 Begr
46 Poul Jensens søn i Hornborg Jens ½ år
248 1794 Begr
47 Niels Jensen Møllers søn Jens i Rask Mølle 7 uger
248 1794 Begr
48 Christen Veiles dødfødte datter i Hornborg
248 1794 Begr
49 Thomas Lundums datter Maren Thomasdatters uægte barn i Hornborg Morten 31 uger
248
248
248
249
50
51
52
33
1794
1794
1794
1794
Begr
Begr
Begr
HDaab
249 1794 Daab
32
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
Daab
Daab
HDaab
HDaab
HDaab
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Daab
Begr
29
30
34
35
36
53
54
55
57
58
59
1
1
250 1795 HDaab
2
1794
1794
1794
1794
1794
1794
1794
1794
1794
1794
1794
1795
1795
250 1794 Daab
250 1795 Daab
250 1795 HDaab
250 1795 HDaab
250 1795 HDaab
250 1795 HDaab
250 1795 Daab
250
250
250
250
250
250
1794
1795
1795
1795
1795
1795
Daab
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
33
3
Jens Jensen husmands hustru i Hvirring Johanne Nielsdatter 47 år
Søren Madsen (fejl for Christensen) dødfødte søn i Kodallund
Søren Lauridsen i Honum
Christen Jensen Sommer og Anne Mikkelsdatter i Hornborg - Mikkel, hjemmedåb
Sidsel Nielsdatter hos Jens Christensen i Kodallund - Maren, udlagt Hans Jensens søn
Knud i Kodallund
Thor Mikkelsen og Anne Elisabeth Christensdatter i Hornborg - Else
Jens Pedersen og Anne Cathrine Sørensdatter i Honum - Anne Marie
Laurids Rasmussen og Johanne i Hornborg - Anne, hjemmedåb
Mikkel Pedersen og Maren Pedersdatter i Hornborg - Mette, hjemmedåb
Peder Knudsen Store og Mette Nielsdatter i Flemming - Else Marie, hjemmedåb
Morten Albertsen i Kalhave 71 år
Hans Kudsks dødfødte datter i Boring
Niels Andersen gårdmand i Kalhave 72 år
Niels Ovesens enke almisselem i Hvirring Else Jørgensdatter 80 år
Mikkel Østergårds søn i Hornborg Niels 3 år
Morten Woldum provsts hustru i Hvirring Anne Friborg 58 år
Thomas Mikkelsen og Maren Pedersdatter i Hornborg - Karen, hjemmedåb
Knud Træskomands søn i Kalhave Christen 7 år
Maren Nielsdatter Niels Daugårds datter i Hvirring - Lisbeth Cathrien, hjemmedåb, udlagt
Jørgen Christensen på Ussinggård i Korning
Christen Jensen Sommer og Anne Mikkelsdatter i Hornborg - Mikkel
Niels Mortensen og Kirsten Andersdatter i Kalhave - Morten som døde
4 Mourids Christian Iversen og Cathrine Knudsdatter i Hornborg - Else Marie, hjemmedåb
5 Jørgen Hansen og Sidsel Rasmusdatter i Trebjerg - Hans, hjemmedåb
6 Hans Hansen og Birthe Rasmusdatter i Honum - Hans, hjemmedåb
7 Jens Andersen Snedker og Anne Marie Pedersdatter i Hvirring - Hans
Maren Nielsdatter Niels Daugårds datter i Hvirring - Lisbeth Cathrien, udlagt Jørgen
2
Christensen på Ussinggård i Korning
36 Peder Knudsen Store og Mette Nielsdatter i Flemming - Else Marie
2 Niels Mortensens søn i Kalhave Morten 13 dage
3 Thomas Mikkelsens datter i Hornborg Karen 4 uger
4 Christen Kræmmer sl. søn i Hornborg Christen 3 år
5 Sidsel Nielsdatters datter Maren hos Jens Christensen i Kodallund 10 uger
6 Mikkel Østergårds hustru i Hornborg Kirsten Mikkelsdatter 42 år
250 1795 Tr./Co.
1 Poul Mortensen i Kalhave og Thomas Lundums datter Karen Thomasdatter i Hornborg
250 1795 Tr./Co.
2
251
251
251
251
251
1794
1794
1795
1795
1795
Daab
Daab
Daab
HDaab
HDaab
34
35
4
8
9
251 1795 HDaab
10
251 1795 HDaab
251 1795 Begr
12
7
Anders Pedersen, Peder Andersens søn fra Honum og væverpigen Maren Hansdatter i
Hornborg
Laurids Rasmussen og Johanne i Hornborg - Anne
Mikkel Pedersen og Maren Pedersdatter i Hornborg - Mette
Mourids Christian Iversen og Cathrine Knudsdatter i Hornborg - Else Marie
Peder Pedersen og Karen Hansdatter i Kodallund - Kirsten, hjemmedåb
Jens Peder Sørensen og Maren Knudsdatter i Trebjerg - Mette, hjemmedåb
Anders Rasmussen og Kirsten Mikkelsdatter i Haurum - Kirsten, hjemmedåb og dødfødt
datter
Jens Hvillum og Cathrine Christensdatter i Hornborg - Maren, hjemmedåb
Anders Rasmussens dødfødte tvillingdatter i Haurum
Side 50 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
Christen Degns datter Maren Christensdatters uægte barn Marie Kirstine i Honum 18
251 1795 Begr
8
dage
251 1795 Begr
9 Poul Jensens datter i Hornborg Anne 7 år
251 1795 Begr
10 Rasmus Hansen i Kalhave 43 år
251 1795 Begr
11 Bertel Pedersens søn i Kalhave Hans 11 år
251 1795 Begr
12 Anne Christensdatter enke i Flemming 74 år
251 1795 Tr./Co.
3 Jens Christensen Beenfeld af Øster Ørum og enke Karen Lauridsdatter i Hornborg
251 1795 Tr./Co.
4 Simon Nielsen enkemand i Flemming og enke Karen Pedersdatter i Hornborg
252 1795 Daab
5 Jørgen Hansen og Sidsel Rasmusdatter i Trebjerg - Hans
252 1795 Daab
6 Hans Hansen og Birthe Rasmusdatter i Honum - Hans
252 1795 Daab
7 Jens Andersen Snedker og Anne Marie Pedersdatter i Hvirring - Hans
252 1795 HDaab
13 Peder Madsen og Birthe Marie Jørgensdatter i Honum - Anne Elisabeth, hjemmedåb
252 1795 HDaab
14
252 1795 HDaab
15
252
252
252
252
252
252
252
252
252
HDaab
HDaab
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
16
17
13
14
15
16
17
18
19
252 1795 Tr./Co.
5
252 1795 Tr./Co.
6 Jens Jensen i Boring og Rasmus Hansens enke Anne Jensdatter i Kalhave, kongebrev
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
253 1795 Daab
14
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
10
18
12
8
19
9
20
20
21
22
23
24
25
7
8
21
13
22
23
24
15
17
16
18
26
27
28
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
Daab
HDaab
Daab
Daab
HDaab
Daab
HDaab
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Tr./Co.
Tr./Co.
Daab
Daab
HDaab
HDaab
HDaab
Daab
Daab
Daab
Daab
Begr
Begr
Begr
Christen Degn sl datter Maren Christensdatter hos Peder Nielsen i Honum - Marie
Kirstine, udlagt omrejsende Peder som ingen kendte, hjemmedåb
Christen Skovgård annexbonde og Karen Terkelsdatter i Kalhave - Mette Kirstine,
hjemmedåb
Niels Sørensen Væver og Margrethe Jensdatter i Kalhave - Anne, hjemmedåb
Jens Pedersen og Apelone Pedersdatter i Hornborg - Peder, hjemmedåb
Laurids Sørensens datter i Kalhave Kirsten 12 dage
Simon Nielsens hustru i Flemming Kirsten Nielsdatter 45 år
Anders Lunds dødfødte søn i Honum
Jens Nielsen i Boring 64 år
Peder Christensens dødfødte søn i Hvirring
Niels Sillebergs søn i Honum Søren 5 dage
Søren Andersens søn i Kalhave Anders 1 dag
Anders Kragh skoleholder i Virring i Fruering sogn og Degnens kones søster Sara
Rasmusdatter Møller i Hvirring
Christen Degn sl datter Maren Christensdatter hos Peder Nielsen i Honum - Marie
Kirstine, udlagt omrejsende Peder som ingen kendte
Anders Rasmussen og Kirsten Mikkelsdatter i Haurum - Kirsten
Søren Hansen og Karen Mikkelsdatter i Haurum - Maren, hjemmedåb
Jens Hvillum og Cathrine Christensdatter i Hornborg - Maren
Peder Pedersen og Karen Hansdatter i Kodallund - Kirsten
Terkel Nielsen og Mette Marie Sørensdatter i Kalhave - Niels, hjemmedåb
Jens Peder Sørensen og Maren Knudsdatter i Trebjerg - Mette
Bertel Pedersen og Cathrine Christensdatter i Kalhave - Hans, hjemmedåb
Jacob Jensens hustru i Kalhave Anne 61 år
Peder Christensen selvejers hustru i Hvirring Birthe Marie Jensdatter 42 år
Christopher Lehmann Smeds søn i Haurum Morten 5 uger
Hans Kudsks dødfødte datter i Boring
Deliane Jørgensdatters uægte søn i Hornborg 2 dage
Peder Nielsens hustru Kirsten Mikkelsdatter i Honum 45 år
Peder Christensen enkemand i Hvirring og Kirsten Pedersdatter i Haurum
Anders Simonsen og enke Marie Christensdatter i Hornborg
Laurids Sørensen og Else Olesdatter i Kalhave - Kirsten, hjemmedåb
Peder Madsen og Birthe Marie Jørgensdatter i Honum - Anne Elisabeth
Jens Pedersen og Mette Sophie i Boring - Johanne Kirstine, hjemmedåb
Jens Jensen og Maren Christensdatter i Trebjerg - Jens, hjemmedåb
Jørgen Lund og Cathrine Hansdatter i Hornborg - Anne Lisbeth, hjemmedåb
Christen Skovgård annexbonde og Karen Terkelsdatter i Kalhave - Mette Kirstine
Jens Pedersen og Apelone Pedersdatter i Hornborg - Peder
Niels Sørensen Væver og Margrethe Jensdatter i Kalhave - Anne
Søren Hansen og Karen Mikkelsdatter i Haurum - Maren
Thomas Nielsens datter i Haurum Anne Marie 1 år
Søren Hamborgs hustru i Honum 77 år
Jens Hvillums datter i Hornborg Maren 3/4 år
Side 51 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
254 1795 Tr./Co.
255
255
255
255
255
255
255
255
255
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
9 Christen Sørensen og Maren Simonsdatter begge tjener Frands Mortensen i Hvirring
Daab
Daab
Daab
HDaab
Daab
HDaab
HDaab
Daab
Begr
20
23
19
25
22
26
27
24
29
256 1795 HDaab
28
256 1795 Daab
256 1795 HDaab
256 1795 Daab
25
29
26
256 1795 Daab
28 Jørgen Nielsen og Karen Andersdatter kommen fra Ørum til Hvirring - Anne Elisabeth
256
256
256
256
256
256
257
27
30
31
32
29
33
32
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
Daab
Daab
Daab
HDaab
Daab
HDaab
Daab
Bertel Pedersen og Cathrine Christensdatter i Kalhave - Hans
Jens Jensen og Maren Christensdatter i Trebjerg - Jens
Terkel Nielsen og Mette Marie Sørensdatter i Kalhave - Niels
Peder Christensen og Karen Jensdatter i Trebjerg - Bodil, hjemmedåb
Jens Pedersen og Mette Sophie i Boring - Johanne Kirstine
Las Andersen og Gertrud Marie Frandsdatter i Trebjerg - Anne Lisbeth, hjemmedåb
Rasmus Hansens enke Anne Jensdatter i Kalhave - Anne, hjemmedåb
Jørgen Lund og Cathrine Hansdatter i Hornborg - Anne Lisbeth
Maren Ovesdatter almisselem i Hvirring 80 år
Jørgen Nielsen og Karen Andersdatter kommen fra Ørum til Hvirring - Anne Elisabeth,
hjemmedåb
Peder Christensen og Karen Jensdatter i Trebjerg - Bodil
Knud Skrædder og Else Madsdatter i Hvirring - Anne Marie, hjemmedåb
Las Andersen og Gertrud Marie Frandsdatter i Trebjerg - Anne Lisbeth
Rasmus Hansens enke Anne Jensdatter i Kalhave - Anne
Anders Lund og Anne Christensdatter i Honum - dødfødt søn
Peder Christensen og Birthe Marie Jensdatter i Hvirring - Dødfødt søn
Niels Jørgensen indsidder og Lene Nielsdatter i Haurum - Sejer, hjemmedåb
Knud Skrædder og Else Madsdatter i Hvirring - Anne Marie
Søren Madsen og Ellen Cathrine Christensdatter i Kodallund - Christen, hjemmedåb
Niels Jørgensen indsidder og Lene Nielsdatter i Haurum - Sejer
257 1795 Daab
34 Christopher Lehmann og Anne Marie Christensdatter i Haurum - Morten, hjemmedåb
257
257
257
257
257
257
258
35
33
36
37
38
36
39
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
Daab
Daab
HDaab
Daab
HDaab
Daab
Daab
Niels Silleberg og Karen Sørensdatter i Honum - Søren
Søren Madsen og Ellen Cathrine Christensdatter i Kodallund - Christen
Søren Lund og Sidsel Marie Mikkelsdatter i Honum - Maren, hjemmedåb
Søren Andersen og Kirsten Nielsdatter i Kalhave - Anders som døde
Morten Pedersen Bødker og Cathrine Henriksdatter i Hvirring - Henrik, hjemmedåb
Søren Lund og Sidsel Marie Mikkelsdatter i Honum - Maren
Hans Kudsk og Anne Jensdatter i Boring - Dødfødt datter
Deliane Jørgensdatter Sadelmagerens datter i Hornborg - Søn, hjemmedåb, udlagt
Jacob Pedersen gift mand i Hatting som før havde besovet hende
Morten Pedersen Bødker og Cathrine Henriksdatter i Hvirring - Henrik
Mikkel Jensen og Bodil Jensdatter i Kalhave - Jens
Jens Hansen og Birthe Kirstine Nielsdatter i Boring - Hans, hjemmedåb
258 1795 Daab
40
258 1795 Daab
258 1795 Daab
258 1795 HDaab
38
41
42
258 1795 HDaab
43 Thomas Nielsen og Johanne Marie Jensdatter i Haurum - Anne Cathrine, hjemmedåb
259
259
259
259
259
259
259
260
260
260
260
260
260
261
261
261
261
44
45
42
46
47
48
43
49
44
45
50
1
2
46
47
3
48
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1795
1796
1796
1795
1795
1796
1795
HDaab
HDaab
Daab
HDaab
HDaab
HDaab
Daab
HDaab
Daab
Daab
HDaab
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
261 1796 Daab
Erik Sørensen og Birthe Madsdatter i Hvirring - Andreas Emanuel, hjemmedåb
Jørgen Frandsen og Mette Mortensdatter i Hornborg - Morten, hjemmedåb
Jens Hansen og Birthe Kirstine Nielsdatter i Boring - Hans
Christian Grundahl Degn og Kirstine Møller i Hvirring - Herlov Dalhoff, hjemmedåb
Poul Jensen og Else Mikkelsdatter i Hornborg - Anne, hjemmedåb
Hans Jørgensen og Anne Rasmusdatter i Boring - Jørgen, hjemmedåb
Thomas Nielsen og Johanne Marie Jensdatter i Haurum - Anne Cathrine
Niels Mikkelsen Hjulmand og Maren Nielsdatter i Haurum - Niels, hjemmedåb
Erik Sørensen og Birthe Madsdatter i Hvirring - Andreas Emanuel
Jørgen Frandsen og Mette Mortensdatter i Hornborg - Morten
Poul Mortensen og Karen Thomasdatter i Kalhave - Mette, hjemmedåb
Mikkel Madsen og Karen Andersdatter i Trebjerg - Maren
Hans Sørensen og Sidsel Sophie Thomasdatter i Rask Skovhus - Morten Severin
Christian Grundahl Degn og Kirstine Møller i Hvirring - Herlov Dalhoff
Poul Jensen og Else Mikkelsdatter i Hornborg - Anne
Mads Hansen og Anne Elisabeth Lauridsdatter i Kalhave - Anne Margrethe
Hans Jørgensen og Anne Rasmusdatter i Boring - Jørgen
Anne Marie Mathiasdatter i Flemming - Inger Marie, udlagt Jens Knudsen tjener i
4
Flemming
Side 52 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
261 1796 Daab
5 Hans Jensen i Kodallund - Christian
261 1795 Daab
49 Niels Mikkelsen Hjulmand og Maren Nielsdatter i Haurum - Niels
261 1795 Daab
50 Poul Mortensen og Karen Thomasdatter i Kalhave - Mette
261 1796 Begr
1 Christian Kræmmer i Hornborg 54 år
261 1796 Begr
2 Thyge Vævers hustru i Hornborg Cathrine Marie Hansdatter 44 år
261 1796 Begr
3 Niels Hansens dødfødte barn i Hvirring
261 1796 Begr
4 Mikkel Fyns datter i Trebjerg 7 uger
261 1796 Begr
5 Jens Thomsens søsterdatter i Kalhave Anne Cathrine Nielsdatter 19 år
261 1796 Begr
6 Søren Andersens hustru i Kalhave Kirsten Nielsdatter 23 år
261 1796 Begr
7 Jørgen Jespersens datter i Kalhave Else 3 år
Rasmus Christensen af Tørring og Peder Sørensens enkes datter Maren Pedersdatter i
261 1796 Tr./Co.
1
Hvirring
Peder Nielsen enkemand i Honum og Terkel Lauridsens steddatter Maren
261 1796 Tr./Co.
2
Christensdatter i Boring
261 1796 Tr./Co.
3 Søren Nielsen af Uldum og Maren Jørgensdatter tjener i Kalhave
261 1796 Tr./Co.
4 Christen Christensen og Maren Pedersdatter i Hvirring
262 1796 Daab
6 Christian Hansen og Gertrud Knudsdatter i Hornborg - Christen
262 1796 Daab
7 Jens Madsen og Maren Knudsdatter i Flemming - Ellen
262 1796 Daab
8 Thomas Mikkelsen og Maren Pedersdatter i Hornborg - Maren
Anne Dorthe Nielsdatter fra Torsted nu i Hornborg - Maren, udlagt Jørgen Hansen tjener i
262 1796 Daab
9
Torsted
262 1796 Daab
10 Peder Mikkelsen og Maren Sørensdatter i Kalhave - Søren
262 1796 Daab
11 Søren Christensen og Maren Hansdatter i Kodallund - Marie Kirstine
262 1796 Daab
12 Peder Madsen og Dorthe Marie Pedersdatter i Hvirring - Lene
262 1796 Daab
13 Jørgen Nielsen og Mette Marie Lorentsdatter i Hvirring - Anne
262 1796 Begr
8 Christen Bødker i Kodallund 85 år
262 1796 Begr
9 Søren Jensen i Hornborg 62 år
262 1796 Begr
10 Anne Simonsdatter i Flemming 16 år
262 1796 Begr
11 Jacob Terkelsens søn i Hornborg Terkel 3 år
262 1796 Begr
12 Stephen Pedersen i Hornborg 49 år
262 1796 Begr
13 Niels Møllersvends dødfødte barn i Hornborg
262 1796 Tr./Co.
5 Thyge Sørensen enkemand og Bodil Helene Jensdatter begge i Hornborg
262 1796 Tr./Co.
6 Bastian Clausen af Ouren? og Anne Jørgensdatter i Hornborg
262 1796 Tr./Co.
7 Las Sørensen og Marianne Pedersdatter på Rask
262 1796 Tr./Co.
8 Poul Andersen af Klagskov og Anne Elisabeth Pedersdatter i Hvirring
263 1796 Daab
14 Laurids Sørensen og Else Olesdatter i Kalhave - Søren
263 1796 Daab
15 Gregers Thomsen Smed og Karen Hansdatter i Boring - Bodil
263 1796 Daab
16 Peder Andersen (fejl for Anders Pedersen?) og Maren Hansdatter i Honum - Peder
263 1796 Daab
17 Mourids Christian Iversen og Anne Cathrine Knudsdatter i Hornborg - Jens
263 1796 Daab
18 Søren Jensen Snedker og Karen i Hornborg - Bodil Cathrine
263 1796 Daab
19 Sidsel Jensdatter i Boring - Kirsten, udlagt Jens Jensen sønden fra
263 1796 Daab
21 Peder Christensen og Kirsten Pedersdatter i Hvirring - Christen som døde
263 1796 Daab
20 Christopher Smed i Haurum - Jeppe
263 1796 Begr
14 Peder Christensens søn i Hvirring Christen 4 uger
263 1796 Begr
15 Frands Mortensen i Hvirring 82 år
263 1796 Begr
16 Rasmus Frandsen almisselem i Hornborg 92 år
263 1796 Begr
17 Christen Sommers søn i Hornborg Morten 7 dage
263 1796 Tr./Co.
9 Anders Poulsen og enke Birthe Jensdatter i Kalhave
263 1796 Tr./Co.
10 Jens Hansen Friis og enke Karen Poulsdatter i Hornborg
Henrik Jensen i Trebjerg og Peder Frandsens datter Anne Margrethe Pedersdatter i
263 1796 Tr./Co.
11
Hvirring
264 1796 Daab
22 Jens Rasmussen Møller og Mette Christensdatter i Egeballehus - Elisabeth
264 1796 Daab
23 Anders Rasmussen og Kirsten Mikkelsdatter i Haurum - Anne
264 1796 Daab
24 Mikkel Pedersen indsidder og Maren Pedersdatter i Hornborg - Anne
264 1796 Daab
25 Hans Jensen og Anne Jensdatter i Boring - Mette Marie
264 1796 Daab
26 Jens Jensen og Else Pedersdatter i Hvirring - Anne
264 1796 Daab
27 Christen Sommer i Hornborg - Morten
264 1796 Daab
28 Niels Mortensen i Kalhave - Morten
264 1797 Tr./Co.
12 Hans Nielsen fra Merring og Anne Gustavsdatter i Flemming
264 1797 Tr./Co.
11 Christen Lassen af Vindelev og Anne Marie Jensdatter i Hvirring
Side 53 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
264 1797 Tr./Co.
8 Niels Christensen enkemand i Trebjerg og Anne Christensdatter
264 1797 Tr./Co.
9 Mads Davidsen og Marie Pedersdatter i Klags Mølle
264 1797 Tr./Co.
10 Hans Olufsen af Underup og Karen Berntsdatter i Enner
265 1797 Daab
1 Niels Rasmussen og Karen Sørensdatter i Honum - Søren
265 1797 Daab
2 Jørgen Hansen og Sidsel Rasmusdatter i Trebjerg - Rasmus
265 1797 Daab
3 Peder Pedersen og Karen Hansdatter i Kodallund - Peder
265 1797 Daab
4 Thor Mikkelsen og Anne Elisabeth Christensdatter i Hornborg - Christen
265 1797 Daab
5 Niels Hansen og Johanne Marie i Hvirring - Anne
265 1797 Daab
6 Jens Andersen og Anne Marie Pedersdatter i Hvirring - Jens
265 1797 Daab
7 Jens Pedersen og Mette Sophie i Boring - Anne
265 1797 Daab
8 Terkel Nielsen og Mette Marie i Kalhave - Anne Mette
265 1797 Daab
9 Erik Sørensen og Birthe i Hvirring - Søren
265 1797 Daab
10 Peder Brun og Kirsten Jensdatter i Hornborg - Søren
265 1797 Tr./Co.
1 Jens Rasmussen og enke Maren Pedersdatter i Hvirring
265 1797 Tr./Co.
2 Anders Pedersen af Hedegård og Anne Kirstine Rasmusdatter i Hvirring Præstegård
265 1797 Tr./Co.
3 Christen Eilskov skræddersvend af Horsens og Anne Kirstine Jørgensdatter i Kalhave
265 1797 Tr./Co.
4 Frederik Christian Vagner tømrer og Maren Pedersdatter i Hornborg
265 1797 Tr./Co.
5 Peder Andersen enkemand i Vrønding og Maren Jensdatter hos Peder Olesen i Trebjerg
265 1797 Tr./Co.
6
265
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
1797
1797
1797
1797
1797
1797
1797
1797
1797
1797
1797
1797
1797
1797
1797
1797
1797
1797
1797
1797
1797
1797
1797
1797
1797
1797
1797
1797
1797
1797
1797
1797
1797
1797
1797
1797
1797
Tr./Co.
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
7
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Niels Nielsen i Flemming og Anne Kirstine Rasmusdatter hos Mikkel Terkelsen i
Flemming, viet i Uldum
Jens Nielsen enkemand af Ry og Anne Margrethe Christensdatter i Trebjerg
Simon Nielsen og Karen Pedersdatter i Flemming - Christen
Jørgen Lund og Anne Cathrine i Hornborg - Hans
Las Andersen og Gertrud Marie i Trebjerg - Peder
Laurids Rasmussen og Johanne Lauridsen i Hornborg - Karen
Søren Andersen og Maren Pedersdatter i Kalhave - Anders
Jørgen Jacobsen og Mette Marie i Hvirring - Jacob
Peder Nielsen og Maren Christensdatter i Honum - Christen
Søren Jensen og Else Andersdatter i Kodallund - Jens
Niels Kalhave og Mine Nielsdatter i Haurum - Jørgen
Jørgen Nielsen og Mette Marie i Hvirring - Lorents
Jens Knudsen og Kirsten Terkelsdatter i Hornborg - Anders
Rasmus Jensen i Honum 80 år
Poul Mortensens dødfødte barn i Kalhave
Anders Rasmussens datter i Haurum Kirsten 2 år
Jørgen Jespersens hustru i Kalhave Anne Margrethe 42 år
Hans Hansens hustru i Honum Birthe Rasmusdatter 43 år
Offer Andersen i Kalhave 28 år, omkom i ildebrand
Søren Andersens datter i Kalhave Maren 6 år, omkom i ildebrand
Peder Hjulmand almisselem i Flemming over 70 år
Søren Jacobsens dødfødte søn i Haurum
Anne Jensdatter aftægtskone i Honum 78 år
Christen Nielsen ungkarl i Boring 25 år
Jens Sørensen aftægtsmand i Hornborg 78 år
Jens Jensens steddatter i Kalhave Maren 5 år
Niels Vævers datter i Kalhave Anne 2 år
Bertel Pedersen og Cathrine Christensdatter i Kalhave - Mikkel
Peder Christensen og Karen Jensdatter i Trebjerg - Birgitte
Anders Poulsen og Birgitte Jensdatter i Kalhave - Anne
Peder Christian og Mette i Hornborg - Anders
Jens Pedersen og Anne Cathrine i Honum - Peder
Gregers Smed i Boring - Karen
Jeppe Jensen og Kirsten Jensdatter i Boring - Marie Kirstine
Peder Christensen og Kirsten Pedersdatter i Hvirring - Birthe Kirstine
Henrik Jensen gårdmand og Anne Margrethe i Trebjerg - Jens
Jens Jensen og Maren Christensdatter i Trebjerg - Christen
Jens Jensen husmand og Else Pedersdatter i Hvirring - Peder
Side 54 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
267 1797 Daab
33 Niels Nielsen indsidder og Anne Kirstine i Kalhave - Niels
267 1797 Daab
34 Christen Eilskov og Anne Kirstine i Kalhave - Jørgen
267 1797 Begr
15 Anne Jacobsdatter almisselem i Kalhave 37 år
267 1797 Begr
16 Thor Mikkelsens søn i Hornborg Christen 6 mdr
267 1797 Begr
17 Christen Christensen i Trebjerg 17 år
267 1797 Begr
18 Christian Drejers datter i Hornborg Christiane 1 år 3 mdr
267 1797 Begr
19 Jørgen Hansens søn i Trebjerg Hans 2½ år
267 1797 Begr
20 Jens Nielsens enke i Boring Kirsten Terkelsdatter 62 år
267 1797 Begr
21 Jens Snedkers datter i Hvirring Anne Kirstine 5 år
267 1797 Begr
22 Søren Hansens dødfødte søn i Haurum
267 1797 Begr
23 Peder Jensens dødfødte datter i Boring
267 1797 Begr
24 Christen Christensens datter i Kalhave Mette Kirstine 3 år
267 1797 Begr
25 Rasmus Christensens søn fra Tørring Peder 6 mdr
267 1797 Begr
26 Jens Jensens stedsøn i Kalhave Jens Christensen 10 år
267 1797 Begr
27 Christen Lund almisselems enke i Honum 83 år
267 1797 Begr
28 Las Andersens søn i Trebjerg Peder 8 mdr
267 1797 Begr
29 Christen Eilskovs søn i Kalhave Jørgen 5 dage
267 1797 Begr
30 Jens Knudsens datter i Hornborg Anne Kirstine 4 år
268 1797 Daab
35 Jens Hansen gårdmand og Birthe Kirstine i Boring - Maren
268 1797 Daab
36 Jens Jacobsen husmand og Anne Nielsdatter i Kalhave - Anne Cathrine
268 1798 Daab
1 Thyge Væver og Bodil Helene i Hornborg - Cathrine Marie
268 1798 Daab
2 Poul Mortensen gårdmand og Karen Thomasdatter i Kalhave - Anne
268 1798 Daab
3 Frederik Wagner tømrer og Maren Pedersdatter i Hornborg - Christian Wagner
268 1798 Daab
4 Jens Samuel husmand og Maren Knudsdatter i Flemming - Anne Marie
268 1798 Daab
5 Mikkel Jensen gårdmand i Kalhave - Christen
268 1798 Daab
6 Christian Drejer inderste i Hornborg - Niels
268 1798 Daab
7 Peder Madsen gårdmand og Birthe Marie i Honum - Peder
268 1798 Daab
8 Jens Hansen og Anne Margrethe i Hornborg - Hans
268 1798 Daab
9 Søren Lund og Sidsel Marie i Honum - Niels
Hans Bruns enke Anne Cathrine i Boring - Kirsten, udlagt Laurids Christensen forhen
268 1798 Daab
10
gartner på Rask
268 1798 Daab
11 Laurids Sørensen gårdmand og Else Olesdatter i Kalhave - Ole
268 1798 Daab
12 Niels Hjulmand husmand og Maren Nielsdatter i Haurum - Else
268 1798 Begr
1 Henrik Jensens søn i Trebjerg Jens 1½ mdr
268 1798 Begr
2 Mikkel Thorsen aftægtsmand i Hornborg 77 år
268 1798 Begr
3 Peder Frandsens søster Karen i Hvirring 76 år
268 1798 Begr
4 Peder Pedersens søn Peder i Kodallund 1 år
268 1798 Begr
5 Knud Brixen gårdmand i Kalhave 57 år
268 1798 Begr
6 Jens (fejl for Peder) Mikkelsen gårdmands søn i Kalhave Søren 2 år
268 1798 Begr
7 Jørgen Jespersen i Kalhave 65 år
Betlers barn i Hornborg Henrik Hermansen døbt i Stouby kirke 1794 (forældre Johan
268 1798 Begr
8
Christian Hermansen og Mette Cathrine Jesdatter)
268 1798 Begr
9 Søren Snedkers dødfødte barn i Hornborg
268 1798 Begr
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
1798
1798
1798
1798
1798
1798
1798
1798
1798
1798
1798
1798
1798
1798
1798
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
10 Peder Christians søn i Hornborg Christian efter attest døbt 15 jan 1795 (i Torsted sogn)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21+22
23
24
25
26
Mikkel Knudsens søn i Hornborg Knud 24 timer
Frederik Wagners søn i Hornborg Christian 10 dage
Mourids Christians datter i Hornborg Else Marie 3 år
Peder Madsens søn i Honum Peder 8 dage
Knud Olesens søn i Honum Ole kom syg hjem fra Korning 27 år
Peder Pedersen i Kalhave 77 år
Thyge Vævers datter i Hornborg Cathrine Marie 4 mdr
Jørgen Jacobsens søn i Hvirring Jacob 1 år
Hans Møller almmiselems enke i Hornborg
Mads Gustavsens søn i Hornborg 1 dag
Mads Hansens dødfødte søn og søn i Kalhave Laurids 5 dage
Niels Møllersvends dødfødte datter i Hornborg
Knud Skrædders hustru i Hornborg 61 år
Maren Nielsdatter pige i Haurum 42 år
Jens Hansens datter i Boring Maren ½ år
Side 55 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
268 1798 Begr
27 Anders Pedersens søn Hans i Kodallund 14 dage
269 1798 Daab
13 Søren Madsen og Ellen Cathrine i Kodallund - Mikkel
269 1798 Daab
14 Mads Hansen og Anne Elisabeth i Kalhave - Laurids
269 1798 Daab
15 Peder Mikkelsen gårdmand og Maren Sørensdatter i Kalhave - Søren
269 1798 Daab
16 Søren Smed husmand og Inger Nielsdatter i Haurum - Christen
269 1798 Daab
17 Mikkel Fyn husmand i Hvirring - Maren
269 1798 Daab
18 Hans Nielsen husmand og Anne Davidsdatter i Flemming - Niels
269 1798 Daab
19 Anders Pedersen inderste og Maren Hansdatter i Kodallund - Hans
269 1798 Daab
20 Niels Lukasen husmand og Sidsel Rasmusdatter i Hvirring - Johan Lukasen
269 1798 Daab
21 Hans Jørgensen husmand og Anne Rasmusdatter i Boring - Rasmus
269 1798 Daab
22 Hans Sørensen husmand og Sidsel Sophie i Rask Skovhus - Mette
269 1798 Daab
23 Søren Bødker i Kodallund - Hans
269 1798 Daab
24 Christen Skovgård sl og Karen Terkelsdatter i Kalhave - Malene Kristine
269 1798 Daab
25 Søren Andersen og Maren Pedersdatter i Kalhave - Marie Kirstine
Jens Hansen tjener i Haurum og Anne Margrethe Jensdatter væverpige hos Rasmus
269 1798 Tr./Co.
1
Jørgensen i Hornborg
269 1798 Tr./Co.
2 Jens Christensen fra Nyborg og Karen Jensdatter i Boring
269 1798 Tr./Co.
3 Mads Eriksen enkemand i Kragelundholm og Kirsten Rasmusdatter i Hornborg
269 1798 Tr./Co.
4 Anders Nielsen og Karen Jørgensdatter i Kalhave
269 1798 Tr./Co.
269 1798 Copul.
269 1798 Copul.
269 1798 Tr./Co.
5 Otte Pedersen enkemand i Stubberup og Maren Rasmusdatter i Hornborg, kongebrev
6 Troels Lauridsen Smed og Karen Andersdatter i Hvirring, kongebrev
7 Niels Andersen fra Grejs og enke Ellen Marie Pedersdatter i Kalhave, kongebrev
8 Niels Jensen tjenestekarl og inderste Anne Dorthe Mathiasdatter i Honum
Jørgen Sørensen enkemand i Kragelund og Mette Frandsdatter hos Søren Jacobsen i
269 1798 Tr./Co.
9
Haurum
269 1798 Tr./Co.
10 Anders Andersen og Kirsten Rasmusdatter i Honum
270 1798 Daab
26 Anders Nielsen og Karen Jørgensdatter i Kalhave - Anne Margrethe
270 1798 Daab
27 Christian Grundahl Degn i Hvirring - Johanne Esrasmine
270 1798 Daab 28+29 Niels Hansen gårdmand og Johanne Marie Olesdatter - Ole og Hans
270 1798 Daab
30 Niels Christensen i Trebjerg - Johanne Cathrine
270 1798 Daab
31 Jens Jensen gårdmand i Kalhave - Jens
270 1798 Begr
28 Anders Rasmussens datter i Haurum Anne 2 år
270 1798 Begr
29 Niels Væver i Kalhave 48 år
270 1798 Begr
30 Jens Samuels datter i Flemming Else 2½ år
270 1798 Begr
31 Søren Smeds søn i Haurum Christen ½ år
270 1798 Begr
32 Anders Nielsens hustru i Kalhave 18 år
270 1798 Begr
33 Rasmus Frandsen almisselems hustru i Hornborg 70 år
270 1798 Begr
34 Nicolai almisselems hustru i Hvirring 64 år
270 1798 Begr
35 Peder Mikkelsen i Kalhave 57 år
270 1798 Begr
36 Ingeborg inderste i Boring 60 år
270 1798 Begr
37 Mette Sørensdatter pige i Hornborg 36 år
270 1798 Begr
38 Kirsten Sørensdatter enke i Hornborg 81 år
270 1799 Daab
1 Jørgen Jacobsen og Mette Marie i Hvirring - Jacob
270 1799 Begr
1 Maren Pedersdatter aftægtskone i Kalhave 77 år
270 1799 Daab 2+3
Jens Hansen i Boring - Peder og Birthe Marie
270 1799 Daab
4 Jens Pedersen gårdmand i Boring - Christen
Peder Frandsens datter Anne Marie i Hvirring - Karen, udlagt Peder Pedersen fra
270 1799 Daab
5
Tyrsting som tjener Niels Olesen i Hvirring
270 1799 Daab
6 Las Andersen gårdmand i Trebjerg - Peder
270 1799 Begr
2 Karen almisselem i Trebjerg over 90 år
270 1799 Daab
7 Niels Nielsen husmand i Hvirring - Rasmus
270 1799 Copul.
1 Morten Knudsen og Else Cathrine Nielsdatter i Hornborg
270 1799 Begr
3 Niels Bertelsen aftægtsmand i Honum 73 år
270 1799 Begr
4 Peder Sørensens enkes pige i Hvirring Maren Jensdatter 25 år omkom i snefog
271 1799 Begr
5 Peder Frandsen gårdmand i Hvirring 71 år
271 1799 Begr
6 Ole Jørgensen Skoleholder i Honum 80 år, Skoleholder i 54 år
271 1799 Daab
8 Jens Christensen i Boring - Marie Kirstine
271 1799 Daab
9 Troels Smed i Hvirring - Cathrine Marie
271 1799 Daab
10 Søren Jensen i Kodallund - Anders
Side 56 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
Anne Margrethe Jørgensdatters uægte nyfødte søn i Hornborg, udlagt Johan Josefsen
271 1799 Begr
7
som tjente i Hornborg og er rømt
271 1799 Begr
8 Las Andersens søn i Trebjerg Peder 1 mdr
271 1799 Daab
11 Jens Andersen husmand i Hvirring - Niels
271 1799 Begr
9 Ammitzbølls ældste søn i Klags Mølle Henrik 15 år
271 1799 Daab
12 Henrik Jensen i Trebjerg - Johanne Marie
271 1799 Begr
10 Jens Christensens datter i Hornborg Anne 14 år
271 1799 Daab
13 Hans Kudsk i Boring - Apelone
271 1799 Daab
14 Anders Andersen og Kirsten Rasmusdatter i Honum - Rasmus
271 1799 Begr
11 Niels Daugårds datters uægte dødfødte barn i Hvirring
271 1799 Copul.
2 Anders Nielsen enkemand og enke Maren Sørensdatter i Kalhave
271 1799 Begr
12 Laurids Lukassen den vanvittige i Hvirring 90 år
271 1799 Begr
13 Christian Drejer i Hornborg nogle og 60 år
271 1799 Daab
15 Jørgen Nielsen i Hvirring - Maren
271 1799 Begr
14 Laurids Rasmussens datter i Hornborg 3 år
271 1799 Begr
15 Mikkel Thorsens enke i Hornborg Else Pedersdatter 73 år
271 1799 Begr
16 Christen Skovgård sl datter i Kalhave Marthe Kirstine ½ år
272 1799 Daab
16 Poul Jensen i Hornborg - Mette Cathrine
272 1799 Daab
17 Frederik Wagner i Hornborg - Ellen som døde
272 1799 Begr
17 Jens Jensen husmands søn i Hvirring Peder 1½ år
272 1799 Daab
18 Peder Pedersen i Kodallund - Peder
272 1799 Begr
18 Hans Nielsen indsidders søn i Flemming Niels 1 år
272 1799 Daab
19 Jørgen Lund gårdmand i Hornborg - Karen
272 1799 Begr
19 Niels Mortensen gårdmands søn i Kalhave Morten 2½ år
272 1799 Begr
20 Anders Poulsen husmands datter i Kalhave Anne 1½ år
272 1799 Begr
21 Frederik Wagner indsidders datter i Hornborg nogle dage
272 1799 Begr
22 Søren Møller almisselem i Hornborg 36 år, har i 14 år ligget værkbruden
272 1799 Begr
23 Hans Sørensens søn i Haurum Niels 25 år
272 1799 Begr
24 Peder Mikkelsens moder i Kalhave Anne Pedersdatter 84 år
272 1799 Begr
25 Laurids Sørensen gårdmands søn i Kalhave Ole 1 år
272 1799 Begr
26 Jørgen Nielsen husmands datter i Hvirring Maren 1/4 år
272 1799 Daab
20 Niels Silleberg i Honum - Bodil Marie
272 1799 Daab
21 Erik Jensen i Hvirring - Anne
272 1799 Begr
27 Jens Jensen gårdmands søn i Kalhave Jens ½ år
272 1799 Copul.
3 Niels Sørensen og Maren Hansdatter begge i Honum
272 1799 Daab
22 Terkel Nielsen gårdmand i Kalhave - Anne
272 1799 Daab
23 Hans Gram Bechmann præst og Amalie Elisabeth i Hvirring - Ane Sophie
272 1799 Daab
24 Peder Nielsen gårdmand i Honum - Niels
273 1799 Daab
25 Thomas Mikkelsen gårdmand i Hornborg - Henriette Cathrine
273 1799 Begr
28 Mikkel Nielsen ungkarl i Honum 43 år
273 1799 Daab
26 Søren Henriksen i Haurum - Henrik
273 1799 Daab
27 Anders Pedersen inderste i Kodallund - Karen
273 1799 Daab
28 Søren Smed i Haurum - Maren
273 1799 Daab
29 Peder Christensen hmd i Haurum - Søren
273 1799 Daab
30 Knud Skrædder husmand i Hvirring - Peder
273 1799 Daab
31 Jens Jensen gårdmand i Hornborg - Marie Kirstine
273 1799 Begr
29 Christen Pedersen i Trebjerg 79 år
273 1799 Daab
32 Mads Gustavsen i Flemming - Else Marie
273 1799 Daab
33 Søren Hansen og Karen Mikkelsdatter i Haurum - Kirsten
273 1799 Begr
30 Niels Sillebergs datter i Honum Bodil Marie 3 mdr
273 1799 Begr
31 Hans Bruns enkes datter i Boring Kirsten 1½ år
273 1799 Daab
34 Peder Christensen i Trebjerg - Anne Cathrine
273 1799 Daab
35 Jørgen Hansen husmand i Trebjerg - Niels
Jens Jørgensen enkemand i Kragelund og sognefoged Jens Knudsens datter Anne
273 1799 Copul.
4
Marie Jensdatter i Hornborg
273 1799 Begr
32 Jens Hansen gårdmands søn i Boring Peder 9 mdr
274 1799 Daab
36 Jens Jensen i Hvirring - Johanne
274 1799 Copul.
5 Peder Jensen og Karen Stidsdatter i Hvirring
274 1799 Daab
37 Thyge Væver i Hornborg - Anne Marie
274 1799 Daab
38 Laurids Rasmussen i Hornborg - Mette
Side 57 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
274 1799 Copul.
6 Niels Mikkelsen og Anne Jørgensdatter begge på Rask
274 1799 Daab
39 Peder Terkelsen i Hornborg - Peder
274 1799 Daab
40 Jens Samuel i Flemming - Hans
Else Johansdatter omløbende betlerskes barn i Rask Mølle Anne døbt i Kattrup sogn
274 1799 Begr
33
1796
274 1799 Opløst
Hans Justesen og Mette Kirstine Pedersdatters trolovelse ophævet
274 1799 Begr
34 Poul Jensen i Hornborg noget over 40 år blev kvalt af et stykke kød
274 1799 Begr
35 Hans Frandsen almisselem i Boring henved 80 år
274 1799 Daab
41 Søren Bork husmand i Hvirring - Hans Christian
274 1799 Begr
36 Jens Andersens søn Peder 10 år
275 1800 Daab
1 Poul Mortensen gårdmand i Kalhave - Thomas
275 1800 Begr
1 Peder Christensens datter i Trebjerg Bodil 4 år
275 1800 Begr
2 Jens Hansen husmands søn i Honum Hans 2 år
275 1800 Daab
2 Niels Møller husmand i Hornborg - Hans
275 1800 Begr
3 Hans Nielsen landsoldat i Flemming 30 år
275 1800 Daab
3 Peder Madsen husmand i Hvirring - Jens
275 1800 Begr
4 Laurids Skrædders hustru i Flemming 60 år
275 1800 Daab
4 Peder Christensen gårdmand i Hvirring - Karen
275 1800 Daab
5 Jens Hansen husmand i Honum - Johanne Cathrine
275 1800 Begr
5 Jens Hansens datter i Honum Johanne Cathrine nyfødt
275 1800 Copul.
1 Niels Hansen fra Hesselballe og Margrethe Jensdatter enke i Kalhave
275 1800 Begr
6 Søren Knudsens enke i Boring Maren Jensdatter 69 år
275 1800 Begr
7 Rasmus Hansen i Hornborg 86 år
275 1800 Begr
8 Christen Knudsen indsidders hustru i Flemming Johanne over 40 år
275 1800 Copul.
2 Christen Nielsen enkemand fra Føvling og Elisabeth Jensdatter i Hvirring
275 1800 Copul.
3 Jens Christensen og Anne Cathrine Lauridsdatter i Flemming
275 1800 Begr
9 Knud Skrædders søn i Hvirring Peder 6 mdr
275 1800 Daab
6 Jens Møller husmand i Eegeballehus - Niels
276 1800 Daab
7 Niels Mikkelsen indsidder i Boring - Anne Cathrine
276 1800 Daab
8 Niels Mortensen i Kalhave - Maren
276 1800 Daab
9 Christen Pedersen i Hvirring - Marie Johanne
276 1800 Copul.
4 Hans Justesen på Haurum Mark og Inger Kirstine Rasmusdatter
276 1800 Begr
10 Thyge Vævers datter i Hornborg Anne Marie ½ år
276 1800 Begr
11 Laurids Frandsen almisselems hustru i Boring over 70 år
276 1800 Begr
12 Anders Simonsens hustru i Hornborg henved 60 år
276 1800 Daab
10 Jens Andersen husmand i Haurum - Anders
276 1800 Begr
13 Terkel Nielsens datter i Kalhave Kirsten 9 år
276 1800 Daab
11 Niels Sørensen i Honum - Maren
276 1800 Begr
14 Skomagersvend fra Horsens funden død på marken øst for Hvirring
276 1800 Begr
15 Karen Jensdatters dødfødte datter i Hornborg, udlagt Anders Pedersen Dahl
276 1800 Daab
12 Søren Lund gårdmand i Honum - Rasmus
276 1800 Daab
13 Jeppe Jensen gårdmand i Boring - Søren Christian
276 1800 Daab
14 Laurids Sørensen gårdmand i Kalhave - Ole
276 1800 Begr
16 Peder Madsens søn i Hvirring Jens 4 mdr
277 1800 Daab
15 Peder Brun i Hornborg - Karen
277 1800 Daab
16 Søren Madsen i Kodallund - Jørgen Nissen
277 1800 Copul.
5 Iver Christensen Holm skoleholder i Viby og Maren Nielsdatter i Flemming
277 1800 Begr
17 Peder Mikkelsen sl søn i Kalhave Søren 2 år
277 1800 Daab
17 Jens Jensen i Trebjerg - Peder
277 1800 Daab
18 Søren Andersen gårdmand i Kalhave - Peder
277 1800 Copul.
6 Anders Madsen af Hedensted og Anne Kirstine Nielsdatter i Haurum
277 1800 Daab
19 Erik Jensen gårdmand i Hvirring - Jens
277 1800 Daab
20 Frederik Wagner husmand i Hornborg - Christian Wagner
277 1800 Daab
21 Mikkel Jensen i Kalhave - Søren
277 1800 Daab
22 Niels Bork i Trebjerg - Christen
277 1800 Copul.
7 Peder Eriksen og indsidder Maren Nielsdatter i Hvirring
277 1800 Begr
18 Niels Borks søn i Trebjerg Christen 5 dage
277 1800 Daab
23 Anders Nielsen Store gårdmand og anden hustru Maren Sørensdatter i Kalhave - Peder
278 1800 Begr
19 Jens Jacobsens dødfødte barn i Kalhave
Side 58 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
278 1800 Daab
24 Jens Christensen gårdmand i Boring - Christen
Deliane Jørgensdatter i Haurum - Anne, udlagt Christen Hansen avlskarl i Løsning
278 1800 Daab
25
præstegård, hendes 3die uægte barn
278 1800 Begr
20 Deliane Jørgensdatters uægte datter i Haurum Anne 8 dage
278 1800 Begr
21 Peder Bisgård aftægtsmand i Kalhave 68 år
278 1800 Daab
26 Niels Frandsen husmand i Haurum - Frands
278 1800 Begr
22 Mette Mikkelsdatter hos Jens Bisgård i Hornborg 8 år
278 1800 Daab
27 Peder Eriksen husmand i Hvirring - Niels
278 1800 Daab
28 Jens Hansen husmand i Haurum - Christopher
278 1800 Daab
29 Mads Hansen gårdmand i Kalhave - Anne Margrethe
278 1800 Begr
23 Jens Bødker i Kodallund - Dødfødt pige
Anne Jensdatter i Flemming - Niels, udlagt soldat Rasmus Pedersen nu tjener på
278 1800 Daab
30
Hanstedgård
278 1800 Begr
24 Laurids Frandsen almisselem i Boring over 70 år
278 1800 Begr
25 Skiemt Skoleholders hustru i Hornborg Anne Hansdatter 76 år
278 1800 Daab
31 Niels Hansen gårdmand i Hvirring - Jørgen
278 1800 Begr
26 Anne Thomasdatter almisselem i Honum 65 år
278 1800 Daab
32 Jens Hansen i Honum - Kirsten
278 1800 Daab
33 Thomas Nielsen i Hornborg - Anne Marie
279 1801 Daab
1 Niels Nielsen husmand i Hvirring - Morten
279 1801 Begr
1 Søren Andersen gårdmands søn i Kalhave Peder 5 mdr
279 1801 Begr
2 Jørgen Nielsens hustrus moder i Hvirring Anne Marie over 70 år
279 1801 Begr
3 Niels Nielsens hustru i Hvirring Anne Kirstine Rasmusdatter 27 år
279 1801 Begr
4 Niels Nielsens søn i Hvirring Morten 10 dage
279 1801 Begr
5 Niels Møller i Boring over 60 år
279 1801 Begr
6 Laurids Lauridsens hustru i Kalhave 68 år
279 1801 Begr
7 Anne Jensdatters uægte søn i Flemming Niels 1 mdr
279 1801 Begr
8 Ole Nielsen aftægtsmand i Hvirring 68 år
279 1801 Daab
2 Hans Just i Haurum - Maren
279 1801 Begr
9 Peder Frandsens datters uægte barn i Hvirring Karen 2 år
279 1801 Begr
10 Knud Mikkelsen aftægtsmand i Hvirring 70 år
279 1801 Daab
3 Hans Gram Beckmann præst og Amalie Elisabeth i Hvirring - Jens Ludvig
279 1801 Daab
4 Søren Henriksen husmand i Haurum - Jens
279 1801 Begr
11 Niels Kalhaves datter i Haurum Kirsten 2 år
279 1801 Copul.
1 Søren Pedersen gårdmand og Anne Marie Pedersdatter i Hvirring
279 1801 Begr
12 Laurids Smeds hustru i Honum 61 år
279 1801 Begr
13 Jeppe Jensens søn i Boring Søren Christian 8 mdr
279 1801 Begr
14 Kirsten Andersdatter almisselem i Hornborg 60 år
279 1801 Daab
5 Anders Simonsen i Hornborg - Marie
280 1801 Daab
6 Grundal Degn i Hvirring - Mette Augusta
280 1801 Daab
7 Christen Knipler inderste i Flemming - Johanne Marie
280 1801 Begr
15 Anders Andersen landeværnsmand i Honum nogle og 30 år
280 1801 Daab
8 Jørgen Pedersen i Hornborg - Anne
280 1801 Daab
9 Anders Andersen husmand i Honum - Anders
280 1801 Daab
10 Søren Jensen i Kodallund - Mikkel
280 1801 Daab
11 Las Andersen gårdmand i Trebjerg - Jens
280 1801 Daab
12 Terkel Jensen i Hvirring - Jens
280 1801 Daab
13 Peder Pedersen og Birthe Eversdatter i Honum - Helene
280 1801 Daab
14 Anders Poulsen husmand i Kalhave - Poul
280 1801 Begr
16 Niels Mortensens søn i Flemming Hans Christian 25 år
280 1801 Daab
15 Jens Hansen gårdmand i Boring - Niels
280 1801 Daab
16 Jørgen Hansen husmand i Hvirring - Andreas
280 1801 Begr
17 Jens Jensens hustrus moder i Hvirring over 70 år
281 1801 Daab
17 Jørgen Møller i Haurum - Dødfødt dreng
281 1801 Begr
18 Jørgen Møllers dødfødte søn i Haurum
281 1801 Begr
9 Bertel Pedersen i Kalhave 55 år
281 1801 Begr
20 Jørgen Pedersens datter i Hornborg Anne 2 mdr
281 1801 Daab
18 Anders Madsen gårdmand i Haurum - Niels
281 1801 Daab
19 Peder Jensen husmand i Hvirring - Jens
281 1801 Begr
21 Hans Andersen Skovfoged i Trebjerg omkring 65 år
Side 59 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
281 1801 Copul.
2 Laurids Sørensen enkemand og Johanne Kirstine Mikkelsdatter i Honum
281 1801 Copul.
3 Peder Lassen og Kirsten Jørgensdatter på Rask
281 1801 Daab
20 Gregers Smed husmand i Boring - Hans
281 1801 Daab
21 Jens Pedersen i Boring - Marie Kirstine
281 1801 Daab
22 Jørgen Jacobsen i Hvirring - Karen
281 1801 Begr
22 Christen Kniplers datter i Flemming Johanne Marie 4 mdr
281 1801 Daab
23 Anders Pedersen gårdmand i Haurum - Anders
Karen Nielsdatter i Haurum - Maren, udlagt Søren Lauridsen som tjener sin moder
281 1801 Daab
24
Laurids Nielsens enke i Engum
281 1801 Daab
25 Peder Skovbølling i Haurum - Mette Kirstine
281 1801 Begr
23 Jørgen Henriksens datter i Honum Anne Margrethe nogle og 20 år
282 1801 Begr
24 Hans Skrædder almisselem i Hornborg 70 år
282 1801 Daab
26 Niels Hansen gårdmand i Kalhave - Marcus
282 1801 Daab
27 Søren Hansen i Haurum - Anne Cathrine
282 1801 Daab
28 Søren Pedersen i Hvirring - Mette
282 1801 Begr
25 Niels Hansens søn i Kalhave Marcus 3 uger
282 1801 Copul.
4 Niels Nielsen i Boring og Karen Pedersdatter af Brædstrup
282 1801 Copul.
5 Skiemt Skoleholder og Anne Christensdatter i Hornborg
282 1801 Daab
29 Anders Pedersen inderste i Kodallund - Hans
282 1801 Copul.
6 Thyge Sørensen enkemand og Anne Iversdatter i Hornborg
282 1801 Daab
30 Jørgen Hansen i Trebjerg - Marie Kirstine
282 1801 Daab
31 Poul Mortensen gårdmand i Kalhave - Jens
282 1801 Begr
26 Søren Pedersens datter i Hvirring Mette 1 måned
282 1801 Daab
32 Peder Terkelsen i Hornborg - Jens
282 1801 Daab
33 Søren Andersen i Kalhave - Anne Margrethe
282 1801 Daab
34 Anders Nielsen unge og Karen Sørensdatter i Kalhave - Niels
282 1801 Daab
35 Niels Jensen i Honum - Anne
283 1802 Daab
1 Niels Kalhave husmand i Haurum - Niels
283 1802 Daab
2 Jørgen Lund i Hornborg - Anne
283 1802 Daab
3 Niels Mikkelsen husmand i Boring - Mikkel
283 1802 Daab
4 Henrik Jensen i Trebjerg - Dødfødt pige
283 1802 Begr
1 Laurids Lauridsen i Kalhave 86 år
283 1802 Daab
5 Søren Bødker i Kodallund - dødfødt søn
283 1802 Begr
2 Henrik Jensens dødfødte datter i Trebjerg
283 1802 Begr
3 Søren Bødkers dødfødte søn i Kodallund
283 1802 Begr
4 Niels Mikkelsens søn i Boring Mikkel 11 dage
283 1802 Daab
6 Søren Jacobsen i Haurum - dødfødt datter
283 1802 Daab
7 Peder Christensen i Trebjerg - Bodil
283 1802 Begr
5 Søren Jacobsens dødfødte datter i Haurum
283 1802 Begr
6 Johanne Marie Pedersdatter indsidder i Hornborg 48 år
283 1802 Daab
8 Søren Smed i Haurum - Anne Margrethe
283 1802 Daab
9 Jens Jacobsen i Kalhave - Anne
283 1802 Daab
10 Terkel Nielsen gårdmand i Kalhave - Søren
283 1802 Copul.
1 Christen Lauridsen i Kalhave og Sidsel Marie Christensdatter i Boring
283 1802 Copul.
2 Christen Nielsen enkemand og Maren Christensdatter begge i Hvirring
283 1802 Begr
7 Jens Jensens datter i Hvirring Maren 2 år
284 1802 Daab
11 Erik Jensen i Hvirring - Anne Margrethe
Deliane Jørgensdatter i Hornborg - Hans, udlagt Christen Hansen tjener i Horsens,
284 1802 Daab
12
hendes 4de uægte barn
284 1802 Begr
8 Jens Henriksens hustru i Trebjerg Johanne Lauridsdatter 62 år
284 1802 Begr
9 Jens Hansens datter i Honum Kirsten 1 år
284 1802 Daab 13+14 Niels Hjulmand i Haurum - Ole og Jens
284 1802 Daab
15 Niels Bork i Trebjerg - Dødfødt pige
284 1802 Begr
10 Niels Borks dødfødte datter i Trebjerg
284 1802 Daab
16 Niels Sørensen i Honum - Birthe Kirstine
Anne Gustavsdatter enke i Flemming - Jørgen, udlagt Jens Jørgensen tjener i Løsning
284 1802 Daab
17
Præstegård
284 1802 Begr
11 Christen Sommer i Hornborg 73 år
284 1802 Begr
12 Deliane Jørgensdatters uægte søn i Hornborg Hans 18 dage
284 1802 Daab
18 Niels Lukasen i Hvirring - Ole
Side 60 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
284 1802 Begr
12 Søren Lauridsens hustru Anne Mikkelsdatter i Hornborg 56 år
284 1802 Daab
19 Troels Smed i Hornborg - Kirsten
284 1802 Begr
13 Simons hustru i Flemming Karen Pedersdatter 47 år
284 1802 Begr
14 Anne Kalhaves almisselem i Kalhave 56 år
284 1802 Begr
15 Laurids Rasmussens (mangler)
284 1802 Begr
16 Niels Jensen i Hvirring 21 år
284 1802 Begr
17 Jens Jensens hustru i Hvirring Else Pedersdatter 43 år
285 1802 Begr
18 Niels Lassen almisselem i Hornborg 60 år
285 1802 Begr
19 Kokborg enken i Honum noget over 50 år
285 1802 Daab
20 Peder Nielsen i Honum - Terkel
285 1802 Copul.
3 Hans Jensen enkemand i Kragelund og Anne Margrethe Jørgensdatter i Hornborg
285 1802 Copul.
4 Clemen Frandsen og enke Birthe Andersdatter i Trebjerg
285 1802 Begr
20 Christen Hjulmand i Hvirring 67 år
285 1802 Begr
21 Jens Christensen i Hvirring 20 år
285 1802 Begr
22 Thomas Mikkelsens datter i Hornborg Henriette Cathrine 2 år
285 1802 Daab
21 Hans Kudsk i Boring - Christence
285 1802 Daab
22 Peder Lassen i Skyggershus - Andreas Emanuel
285 1802 Daab
23 Mads Gustavsen i Flemming - Karen
Mette Jensdatter fraskilt i Hvirring - Anne Cathrine, udlagt Niels Jensen i Hvirring som
285 1802 Daab
24
døde i april
285 1802 Daab
25 Jens Samuel i Flemming - Ellen
285 1802 Copul.
5 Laurids Stephensen og Kirsten Vistisdatter i Hvirring Præstegård
285 1802 Begr
23 Mette Jensdatters uægte barn i Hvirring 10 dage
285 1802 Daab
26 Niels Silleberg i Honum - Bodil Marie
285 1802 Daab
27 Peder Christensen i Hvirring - Dorthe Marie
286 1802 Daab
28 Jens Hvillum i Flemming - Christen
286 1802 Begr
24 Hans Møller i Skyggerslund 73 år
286 1802 Copul.
6 Søren Lauridsen enkemand i Hornborg og Mette Christensdatter i Hvirring
286 1802 Begr
25 Terkel Nielsens søn i Kalhave Søren ½ år
286 1802 Begr
26 Maren Lauridsdatter almisselem i Honum over 60 år
286 1802 Daab
29 Laurids Sørensen i Kalhave - Henrik
286 1802 Begr
27 Terkel Nielsens søsterdatter i Kalhave Dorthe Pedersdatter 14 år
286 1802 Copul.
7 Jens Nielsen enkemand fra Korning og Johanne Cathrine Pedersdatter i Hornborg
286 1802 Copul.
8 Mikkel Pedersen i Boring og Karen Pedersdatter i Rask Mølle
286 1802 Daab
30 Jørgen Pedersen i Hornborg - Peder
286 1802 Copul.
9 Knud Nielsen af Boring og Anne Kirstine Pedersdatter af Hjortsvang
286 1802 Daab
31 Thomas Mikkelsen i Hornborg - Cathrine Marie
286 1802 Daab
32 Peder Pedersen i Kodallund - Hans
286 1802 Daab
33 Anders Madsen i Haurum - Ellen Marie
286 1802 Begr
28 Jens Jensen i Hvirring nogle og 60 år
286 1802 Begr
29 Jens Hvillums søn i Flemming Christen 12 uger
286 1802 Daab
34 Niels Nielsen i Hvirring - Anne Kirstine
286 1802 Begr
30 Jørgen Pedersens søn i Hornborg Peder 6 uger
286 1802 Begr
31 Peder Christensens datter i Hvirring Dorthe Marie 2 mdr
287 1802 Begr
32 Uldum Jens almisselem i Honum nogle og 60 år
287 1802 Begr
33 Jens Henriksen i Trebjerg 62 år
287 1802 Begr
34 Mangler i Haurum
287 1802 Daab
35 Niels Møller husmand i Boring - Niels
287 1802 Begr
35 Jens Hansens dødfødte søn i Honum
287 1802 Copul.
10 Morten Christensen og Dorthe Kirstine Lauridsdatter i Hornborg, Kragelund
287 1802 Begr
36 Niels Hansens dødfødte søn i Kalhave
287 1802 Daab
36 Thyge Væver i Hornborg - Bodil Halrun
287 1802 Daab
37 Jens Eskesen i Haurum . Jens
287 1803 Begr
1 Jørgen Firben i Boring noget over 60 år
287 1803 Daab
1 Anders Nielsen Store og Maren Sørensdatter i Kalhave - Karen
287 1803 Daab
2 Henrik Jensen i Trebjerg - Mette
287 1803 Begr
2 Knud Mikkelsens enke i Hvirring Anne Pedersdatter noget over 60 år
287 1803 Daab
3 Jens Jensen i Trebjerg - Søren
287 1803 Daab
4 Anders Nielsen lille og Karen Sørensdatter i Kalhave - Søren
287 1803 Begr
3 Jacob Jensen almisselem i Kalhave 80 år
Side 61 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
287 1803 Copul.
1 Søren Jørgensen og Maren Jørgensdatter i Skyggerslund
287 1803 Daab
5 Frederik Wagner i Hornborg - Hans
288 1803 Daab
6 Niels Hansen i Hvirring - Iver
288 1803 Daab
7 Jens Andersen inderste i Kodallund - Anne
288 1803 Daab
8 Søren Hansen i Haurum - Mette Kirstine
288 1803 Daab
9 Jens Andersen i Haurum - Bodil Marie
288 1803 Daab
10 Mikkel Jensen i Kalhave - Peder
288 1803 Daab
11 Jens Pedersen i Honum - Søren
288 1803 Daab
12 Anders Pedersen i Haurum - Jørgen
288 1803 Begr
4 Johanne Rasmusdatter enke i Trebjerg 87 år
288 1803 Begr
5 Else Brun aftægtsenke i Hornborg 82 år
288 1803 Daab
13 Niels Mortensen i Kalhave - Anders
288 1803 Begr
6 Anders Pedersens søn i Haurum Jørgen 4 dage
288 1803 Daab
14 Laurids Stephensen i Hvirring - Amalie Elisabeth
288 1803 Daab
15 Christen Knipler i Flemming - Birthe Marie
288 1803 Daab
16 Hans Gram Bechmann præst og Amalie Elisabeth i Hvirring - Louise Lucia
288 1803 Copul.
2 Thomas Christensen og Bodil Marcusdatter i Haurum
288 1803 Daab
17 Jens Christensen i Boring - Jens
289 1803 Copul.
3 Jens Jensen fra Tørring og Ingeborg Kirstine Hansdatter i Kodallund
289 1803 Daab
18 Jens Pedersen i Boring - Anne Elisabeth
289 1803 Begr
7 Søren Nielsens hustru i Honum Sidsel Marie Pedersdatter 69 år
289 1803 Begr
8 Henrik Jensens datter i Trebjerg Mette 2 mdr
289 1803 Daab
19 Niels Mikkelsen i Boring - Mette Marie
289 1803 Daab
20 Peder Skrædder i Haurum - Laurids
289 1803 Daab
21 Simon Nielsen i Flemming - Kirsten
289 1803 Begr
9 Niels Lassens enke almisselem i Hornborg over 50 år
289 1803 Begr
10 Jørgen Kudsks hustru i Boring nogle og 60 år
289 1803 Begr
11 Mikkel Sejersen i Haurum 66 år
289 1803 Daab
22 Niels Frandsen i Haurum - Johanne
289 1803 Daab
23 Jens Hansen i Boring - Karen
289 1803 Daab
24 Søren Jensen i Kodallund - Anne Cathrine
289 1803 Daab
25 Terkel Jensen i Hvirring - Henrik Christopher
289 1803 Daab
26 Thomas Christensen i Haurum - Marcus
289 1803 Daab
27 Søren Lauridsen i Hornborg - Laurids
289 1803 Begr
12 Rasmus Pedersen i Kodallund noget over 50 år
289 1803 Daab
28 Jens Svane Skoleholder og Sophie Jørgensdatter i Honum - Dødfødt dreng
289 1803 Begr
13 Jens Svane Skoleholders dødfødte søn i Honum
290 1803 Begr
14 Christen Mikkelsens hustru i Honum Anne Rasmusdatter 45 år
290 1803 Begr
15 Morten Hansens søn i Boring Jens 1½ år født i Bøgballe, Øster Snede sogn 1801
Christian Drejers enke Gertrud Knudsdatter i Hornborg - Christian, udlagt Rasmus
290 1803 Daab
29
Lassen tjenende Jørgen Frandsen i Hornborg
290 1803 Begr
16 Maren Sørensdatter enke i Flemming 72 år
290 1803 Daab
30 Søren Jacobsen i Haurum - Mikkel
290 1803 Begr
17 Jens Svane Skoleholders hustru i Honum Sophie Jørgensdatter 28 år
290 1803 Daab
31 Niels Bork i Trebjerg - Christen
290 1803 Daab
32 Las Andersen i Trebjerg - Mette Kirstine
Helene Henningsdatter i Hornborg - Marie Kirstine, udlagt Knud Jensen hos sin far Jens
290 1803 Daab
33
Knudsen i Hornborg
290 1803 Begr
18 Anders Hvillums hustru i Trebjerg Kirsten Jensdatter over 60 år
290 1803 Daab
34 Jørgen Nielsen i Hvirring - Christen
290 1803 Copul.
4 Jens Pedersen af Vestbirk og Karen Pedersdatter i Hvirring
290 1803 Daab
35 Søren Jørgensen i Skyggerslund - Jørgen
290 1803 Begr
19 Peder Kjærs hustru i Hornborg Anne Sørensdatter 55 år
290 1803 Copul.
5 Christen Mikkelsen enkemand og Karen Jensdatter begge i Honum
290 1803 Begr
20 Simon Nielsens datter i Flemming Kirsten 3 mdr
290 1803 Daab
36 Peder Brun i Hornborg - Jens
291 1803 Begr
21 Nicolai Hansen almisselem i Hvirring noget over 50 år
291 1803 Daab
37 Peder Eriksen i Honum Skov - Karen
Søren Rasmussens stedsøn Christen Pedersen 17 år som var Peder Christensens søn
291 1803 Begr
22
født i Molger
Side 62 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
291 1803 Copul.
6 Jens Pedersen af Åle og Anne Sejersdatter i Hvirring
291 1803 Begr
23 Jens Pedersens datter i Boring Marie Kirstine 2 år
291 1803 Daab
38 Jens Hansen i Haurum - Niels Hurtigkarl
291 1803 Begr
24 Søren Jørgensens søn i Honum Jørgen 2 mdr
291 1803 Daab
39 Søren Pedersen i Hvirring - Mette Marie
291 1803 Daab
40 Peder Foged i Hvirring - Frederik
291 1803 Daab
41 Søren Smed i Haurum - Christen
291 1803 Copul.
7 Søren Nielsen enkemand i Honum og Anne Hansdatter i Hornborg
291 1803 Daab
42 Peder Christensen i Trebjerg - Christen
291 1803 Daab
43 Poul Mortensen i Kalhave - Anne Marie
291 1803 Daab
44 Skiemt Skoleholder og anden hustru i Hornborg - Christopher
291 1803 Copul.
8 Anders Lauridsen ladefoged på Rask og Anne Jeppesdatter i Boring
291 1803 Begr
25 Niels Nielsen enkemand i Klags Mølle 81 år
291 1803 Daab
45 Peder Skovbølling i Kodallund - Christen
292 1803 Daab 46+47 Johan Madsen i Hvirring - Morten og Mads
292 1803 Copul.
9 Svend Jensen fra Vrønding og Gyde Nielsdatter i Flemming
292 1803 Daab
48 Morten Hansen i Boring - Bodil
292 1803 Copul.
10 Søren Jensen af Åstedbro og enke Bodil Knudsdatter i Kodallund
292 1803 Begr
26 Niels Jensens datter i Honum Anne 1½ år
292 1803 Copul.
11 Christen Andersen i Trebjerg og Anne Knudsdatter på Rask
292 1803 Daab
49 Grundahl Degn i Hvirring - Daniel
292 1803 Copul.
12 Søren Mikkelsen Hald af Korning og Karen Christensdatter i Hvirring
292 1803 Daab
50 Mikkel Fyn i Hvirring - Mads
292 1803 Begr
27 Simon Nielsens tredje hustru i Flemming Sidsel Nielsdatter 40 år
292 1803 Daab
51 Niels Hansen i Kalhave - Bodil Marie som døde
292 1803 Begr
28 Niels Hansens datter i Kalhave Bodil Marie nogle dage
292 1803 Copul.
13 Rasmus Sørensen af Uldum og Anne Helene Pedersdatter i Hvirring, viet i Jelling
292 1803 Daab
52 Søren Andersen i Kalhave - Kirsten
292 1803 Daab
53 Jens Iversen i Haurum - Hans
292 1803 Daab
54 Peder Christensen i Hvirring - Peder
293 1803 Daab
55 Svend Jensen i Flemming - Karen
293 1803 Begr
29 Peder Hjulmands hustru i Flemming Anne Mortensdatter 50 år
293 1803 Daab
56 Hans Jensen i Hornborg - Jens Jørgen
293 1804 Daab
1 Jens Hansen i Honum - Dødfødt pige
293 1804 Begr
1 Jens Hansens dødfødte datter i Honum
293 1804 Begr
2 Søren Hansens datter i Haurum Mette Kirstine 1 år
293 1804 Begr
3 Christen Frandsen i Hornborg 85 år
293 1804 Daab
2 Anders Nielsen Lille i Kalhave - Anne
293 1804 Begr
4 Christen Lauridsen i Kalhave 43 år
293 1804 Begr
5 Jørgen Folmersen almisselem i Trebjerg 60 år
293 1804 Begr
6 Peder Skovbøllings søn Christen i Kodallund 4 mdr
293 1804 Daab
3 Niels Sørensen i Honum - Else
293 1804 Daab
4 Knud Nielsen i Boring - Marie Kirstine
Margrethe Hansdatter i Flemming- Anne Marie, udlagt Peder Sejersen tjener i Hatting
293 1804 Daab
5
Præstegaard
293 1804 Daab
6 Anders Jacobsen i Trebjerg - Niels
293 1804 Daab
7 Anders Pedersen i Haurum - Dødfødt pige
293 1804 Begr
7 Anders Pedersens dødfødte datter i Haurum
293 1804 Begr
8 Søren Smeds søn i Haurum Christen ½ år
293 1804 Begr
9 Jeppe Smeds hustru i Kalhave Maren Jensdatter over 80 år
293 1804 Daab
8 Niels Kalhave i Haurum - Søren
293 1804 Begr
10 Jens Andersen Post i Honum 61 år
293 1804 Begr
11 Poul Mortensens datter i Kalhave Anne Marie ½ år
294 1804 Copul.
1 Anders Jensen enkemand i Vrønding og Anne Marie Christensdatter i Kalhave
294 1804 Daab
9 Jørgen Lund i Hornborg - dødfødt pige
294 1804 Begr
12 Jørgen Lunds dødfødte pige i Hornborg
294 1804 Daab
10 Niels Møllersvend i Hornborg - Rasmus
294 1804 Daab
11 Peder Nielsen i Honum - Kirsten
294 1804 Daab
12 Peder Terkelsen i Hornborg - Anne Cathrine
294 1804 Begr
13 Peder Terkelsens datter Anne Cathrine i Hornborg 2 uger
Side 63 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
294 1804 Copul.
2 Thomas Jensen og Anne Magdalene Kirstine Christensdatter i Kalhave
294 1804 Daab
13 Terkel Nielsen i Kalhave - Søren
294 1804 Daab
14 Thomas Christensen i Haurum - Johanne
294 1804 Begr
14 Rasmus Jensen gartner fra Stensballe på Rask 60 år
294 1804 Begr
15 Eske Jensen almisselems enke i Haurum Karen Bertelsdatter 70 år
294 1804 Daab
15 Jens Svane Skoleholder og Maren Jørgensdatter i Honum - Lene Sophie
294 1804 Daab
16 Henrik Jensen og Anne Margrethe Pedersdatter i Trebjerg - Peder
294 1804 Daab
17 Søren Nielsen og Anne Hansdatter i Honum - Niels
Christen Christensen Møller af Gammelsole og Christen Lauridsens enke Sidsel Marie
294 1804 Copul.
3
Christensdatter i Kalhave
294 1804 Begr
16 Jens Nielsens hustru Anne Jensdatter i Honum 76 år
Christen Lauridsen og Anne Magdalene Christiansdatter fra Selling i Ødum sogn på rejse
295 1804 Daab
18
- Inger Marie
295 1804 Begr
17 Thomas Christensens datter i Haurum Johanne 1 mdr
295 1804 Begr
18 Hans Mortensens enke i Boring Bodil Andersdatter 74 år
295 1804 Daab
19 Terkel Knudsen og Anne Margrethe Jeppesdatter i Kalhave - Knud
295 1804 Daab
20 Jens Hvillum og Anne Cathrine Lauridsdatter i Flemming - Dødfødt dreng
295 1804 Begr
19 Jens Hvillums dødfødte søn i Flemming
295 1804 Daab 21+22 Søren Jørgensen og Maren Jørgensdatter i Honum - Jørgen og Anne Marie
295 1804 Daab
23 Anders Skomager og Maren Hansdatter i Hvirring - Søren
295 1804 Daab
24 Clemen Olesen og Maren Berntsdatter i Kalhave - Karen
295 1804 Daab
25 Jørgen Jacobsen og Mette Marie Nielsdatter i Hvirring - Mette Kirstine
295 1804 Begr
20 Terkel Jørgensen aftægtsmand i Kalhave 76 år
295 1804 Begr
21 Søren Jørgensens datter i Honum Anne Marie 14 dage
295 1804 Daab
26 Niels Møller og Karen Pedersdatter i Boring - Peder
295 1804 Daab
27 Peder Jensen og Karen Stidsdatter i Hvirring - Stids
295 1804 Daab
28 Jens Samuel og Maren Knudsdatter i Flemming - Else Marie
Anne Marie Hansdatter i Flemming - Niels, udlagt Mikkel Nielsen af Haurum nu
295 1804 Daab
29
landsoldat i København
295 1804 Daab
30 Niels Hansen og Anne Marie Marcusdatter i Haurum - Peder
295 1804 Begr
22 Clemen Olesens datter i Kalhave Karen 3 mdr
295 1804 Daab
31 Laurids Sørensen og Else Olesdatter i Kalhave - Niels
295 1804 Copul.
4 Søren Christensen fra Vonge og Anne Lisbeth Lauridsdatter i Hornborg
295 1804 Daab
32 Søren Lauridsen og Mette Christensdatter i Hornborg - Christen
296 1804 Daab
33 Maren Pedersdatter i Boring - Søren som døde, udlagt Søren Andersen tjener i Boring
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
297
23
34
35
36
1
1
1
2
3
4
5
2
3
4
6
5
6
2
7
3
1804
1804
1804
1804
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
Begr
Daab
Daab
Daab
Daab
Copul.
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Daab
Daab
Daab
Begr
Daab
Daab
Copul.
Daab
Copul.
Maren Pedersdatters uægte søn i Boring Søren 10 dage
Niels Hvillum og Maren Pedersdatter i Hvirring - Christen
Jens Hansen og Anne Margrethe Jensdatter i Honum - Jens
Jens Lærke og Anne Jacobsdatter i Hvirring - Peder
Poul Mortensen og Karen Thomasdatter i Kalhave - Morten
Christen Andersen i Klags Mølle og enke Mette Knudsdatter i Flemming
Malene almisselem i Boring noget over 50 år
Knud Træskomand i Kalhave 68 år
Maren Sørensdatter pige i Skovgård i Kalhave 50 år
Peder Jacobsen aftægtsmand fra Hesselballe død i Hvirring 73 år
Søren Hamborg almisselem i Honum 90 år
Søren Henriksen og Anne Margrethe Jensdatter i Haurum - Else
Troels Smed og Karen Andersdatter i Hornborg - Laurids
Peder Skovbølling og Johanne Sørensdatter i Kodallund - Hylleborg
Peder Skovbøllings datter Hylleborg i Kodallund 14 dage
Thomas Jensen og Anne Magdalene Christensdatter i Kalhave - Christen
Niels Mikkelsen og Anne Jørgensdatter i Boring - Maren
Jens Nielsen enkemand i Honum og Kirsten Hansdatter i Hornborg
Niels Hansen og Johanne Marie Olesdatter i Hvirring - Karen
Ole Jensen enkemand af Kragelund og Karen Berntsdatter i Haurum
297 1805 Daab
8 Johanne Pedersdatter i Boring - Christian, udlagt Jørgen Christiansen på Merring Mark
297 1805 Begr
297 1805 Daab
7 Christen Nielsen i Boring 62 år
9 Hans Kudsk og Anne Jensdatter i Boring - Jens
Side 64 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
297 1805 Begr
8 Jens Hansen i Honum mellem 30 og 40 år
297 1805 Daab
10 Niels Nielsen og Elisabeth Nielsdatter i Hvirring - Anne Cathrine
297 1805 Begr
9 Johanne Pedersdatters uægte barn i Boring 15 dage
297 1805 Copul.
4 Laurids Pedersen i Hornborg og Else Rasmusdatter i Haurum
297 1805 Daab
11 Hans Gram Bechmann Præst og Amalie Elisabeth Brask i Hvirring - Morten
297 1805 Daab
12 Søren Hansen og Karen Mikkelsdatter i Haurum - Mikkel
297 1805 Begr
10 Thomas Lundum i Hornborg 53 år
297 1805 Daab
13 Peder Terkelsen og Ellen Jensdatter i Hornborg - Lene
297 1805 Daab
14 Anders Pedersen og Anne Andersdatter i Haurum - Jørgen
297 1805 Daab
15 Anders Jensen og Maren Sørensdatter i Honum Skov - Anne Marie
297 1805 Daab
16 Jens Hansen (fejl for Andersen) og Maren Pedersdatter i Haurum - Maren
297 1805 Daab
17 Mads Gustavsen og Maren Pedersdatter i Flemming - Peder
297 1805 Daab
18 Anders Nielsen store og Maren Sørensdatter i Kalhave - Jørgen
297 1805 Daab
19 Mikkel Jensen og Bodil Jensdatter i Kalhave - Mette
297 1805 Daab
20 Jens Eskesen og Karen Pedersdatter i Haurum - Karen
297 1805 Daab
21 Niels Bork og Anne Christensdatter i Trebjerg - Jens
298 1805 Daab
22 Thomas Christensen og Bodil Marcusdatter i Haurum - Christen
298 1805 Daab
23 Jens Hansen og Birthe Kirstine Nielsdatter i Boring - Peder
298 1805 Begr
11 Jens Mortensens ældste datter i Flemming Anne 26 år
298 1805 Begr
12 Jens Mortensens yngste datter i Flemming Karen 23 år
298 1805 Begr
13 Johan Madsens søn i Hvirring Mads 1½ år
298 1805 Daab
24 Thyge Væver og Anne Iversdatter i Hornborg - Iver
298 1805 Copul.
298
298
298
298
298
298
298
298
298
298
298
298
298
298
298
298
298
299
299
299
299
299
299
299
299
299
299
299
299
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
Daab
Daab
Copul.
Daab
Copul.
Begr
Begr
Daab
Begr
Daab
Begr
Daab
Begr
Begr
Begr
Begr
Daab
Daab
Copul.
Daab
Daab
Begr
Copul.
Daab
Daab
Daab
Begr
Copul.
Daab
5 Morten Lauridsen enkemand af Brædstrup og Maren Pedersdatter tjener i Flemming
25
26
6
27
7
14
15
28
16
30
17
31
18
19
20
21
32
33
8
34
35
22
9
36
37
38
23
10
39
299 1805 Begr
24
299
299
299
299
299
11
40
12
41
25
1805
1805
1805
1805
1805
Copul.
Daab
Copul.
Daab
Begr
Christen Sørensen og Maren Simonsdatter i Hvirring - Simon
Rasmus Christensen og Anne Dorthe Frandsdatter i Hornborg - Anne Marie
Christen Knudsen og Mette Jensdatter begge i Honum
Anders Nielsen lille og Karen Sørensdatter i Kalhave - Cathrine
Jens Hansen på Rask og enke Anne Margrethe Jensdatter i Honum
Niels Møllers enke i Boring Margrethe Jensdatter 75 år
Anders Poulsens steddatter i Kalhave Karen Jørgensdatter 11 år
Laurids Stephensen og Kirsten Vistisdatter i Hvirring - Johanne Marie
Peder Mortensens datter Karens drengebarn fundet i en brønd, hun arresteret
Anders Madsen og Anne Kirstine Nielsdatter i Haurum - Mads
Mikkel Jensens datter i Kalhave Mette 3 måneder
Niels Frandsen og Karen Nielsdatter i Haurum - Dødfødt dreng
Niels Frandsens dødfødte søn i Haurum
Søren Bødkers datter Anne Magdalene Kirstine i Kodallund 22 år
Dorthe Hansdatter kvindemenneske i Klags Mølle 55 år
Mikkel Sørensen ungkarl i Hornborg 61 år
Clemen Olesen og Maren Berntsdatter i Kalhave - Karen
Jens Nielsen og Kirsten Hansdatter i Honum - Niels
Andreas Emanuel Bjørn og Charlotte Nicoline Qvottrup på Rask, kongebrev
Søren Jensen og Else Andersdatter i Honum - Anne Marie
Jens Christensen og Karen Jensdatter i Boring - dødfødt pige
Jens Christensens dødfødte datter i Boring
Bertel Sørensen af Kragelundholm og Anne Kirstine Sørensdatter i Hornborg
Jørgen Lund og Cathrine Hansdatter i Hornborg - Peder
Jens Pedersen og Mette Sophie Christensdatter i Boring - Marie Kirstine
Søren Pedersen og Anne Marie Pedersdatter i Hvirring - Else Marie
Mikkel Jensen i Kalhave 63 år
Jørgen Nielsen og Anne Kirstine Christensdatter i Boring
Morten Hansen og Karen Nielsdatter i Boring - Hans
Morten Pedersens søn fra Skovborg i Linnerup sogn Niels Mortensen hos Peder
Terkelsen i Hornborg 21 år
Christen Madsen af Gammel Sole og Anne Cathrine Berntsdatter i Haurum
Svend Jensen og Gyde Nielsdatter i Flemming - Niels
Niels Jensen Uhre og Ellen Jacobsdatter begge på Rask
Anders Simonsen og Kirsten Madsdatter i Hornborg - Anne
Peder Christensens søn i Hvirring Peder 2 år
Side 65 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
299 1805 Begr
26 Christen Sørensens søn i Hvirring Simon ½ år
299 1805 Copul.
13 Jacob Møller forvalter og Sophie Elisabeth Hasselbach begge på Rask
300 1806 Begr
1 Peder Kudsks hustru i Hvirring Anne Mikkelsdatter 60 år
300 1806 Daab
1 Peder Skrædder og Kirsten Frandsdatter i Haurum - Frands som døde
300 1806 Begr
2 Peder Skrædders spæde søn i Haurum Frands
300 1806 Copul.
1 Morten Jensen i Hvirring og Anne Marie Andersdatter tjener i Hvirring, viet i Nim kirke
300
300
300
300
Daab
Daab
Begr
Daab
2
3
3
4
300 1806 Daab
5
300
300
300
300
300
300
4
5
6
7
6
2
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806
Begr
Begr
Daab
Daab
Begr
Copul.
300 1806 Daab
300
300
300
300
300
300
300
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806
Begr
Daab
Begr
Begr
Daab
Daab
Begr
300 1806 Daab
300
300
300
300
300
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806
Terkel Knudsen og Anne Margrethe Jeppesdatter i Kalhave - Jep
Niels Lund og Maren Hansdatter i Honum - søn som døde
Niels Lund og Maren Hansdatters søn i Honum 1 dag
Knud Nielsen og Anne Kirstine Pedersdatter i Boring - Anne Elisabeth
Hans Sørensen og Sidsel Sophie Thomasdatter i Rask Skovhus - Anne Cathrine som
døde
Hans Sørensens datter i Rask Skovhus Anne Cathrine 3 dage
Hans Kudsks søn i Boring Jens 10 mdr
Jens Hansen og Maren Christophersdatter i Haurum - Jacob
Terkel Murmester og Johanne Kirstine Henriksdatter i Hvirring - Hansine
Søren Hansens søn i Haurum Mikkel 3/4 år
Jens Christian Jørgensen og Anne Kirstine Pedersdatter i Skyggerslund
8 Hans Jensen og Anne Margrethe Jørgensdatter i Hornborg - Christiane Lotte som døde
7
9
8
9
10
11
10
Hans Jensens datter i Hornborg Christiane Lotte nogle dage
Søren Andersen og Maren Pedersdatter i Kalhave - Peder
Poul Mortensens søn i Kalhave Morten 1 år
Anders Madsens hustru i Haurum Anne Kirstine Nielsdatter 37 år
Peder Christensen og Karen Jensdatter i Trebjerg - Sidsel Marie
Christen Knudsen og Mette Jensdatter - Dødfødt dreng
Christen Knudsens dødfødte søn i Honum
12+13 Søren Nielsen og Anne Hansdatter i Honum - Sidsel Marie og Else som begge døde
Begr
11+12 Søren Nielsens tvillinger i Honum Sidsel Marie og Else 2 dage
Copul.
3 Jens Nielsen af Ildved og Henriette Thomasdatter i Hornborg
Begr
13 Søren Nielsens hustru i Honum Anne Hansdatter 28 år
Daab
14 Jens Iversen og Karen Hansdatter i Haurum - Dødfødt dreng
Begr
14 Jens Iversens dødfødte søn i Haurum
Daab
15 Niels Kalhave og Lene Nielsdatter i Haurum - Jens
Begr
15 Terkel Nielsens hustru i Kalhave Mette Marie Sørensdatter nogle og 30 år
Daab
16 Peder Eriksen og Maren Nielsdatter i Honum - Mette
Begr
16 Thomas Mikkelsens hustru i Hornborg Maren Pedersdatter 41 år
Begr
17 Anders Rasmussen i Haurum 47 år
Daab
17 Jens Svane Skoleholder og Maren Jørgensdatter i Honum - Andreas Emanuel
Copul.
4 Jørgen Sørensen og Anne Hansdatter begge i Trebjerg
Begr
18 Hans Sørensens enke i Boring Anne Nielsdatter 78 år
Daab
18 Peder Nielsen og Maren Christensdatter i Honum - Johanne Kirstine
Daab
19 Peder Brun og Kirsten Jensdatter i Hornborg - Anne Cathrine
Daab
20 Peder Skovbølling og Johanne Sørensdatter i Kodallund - Christen
Daab
21 Laurids Madsen og Maren Nielsdatter i Kalhave - Mette
Daab
22 Niels Uhre og Ellen Jacobsdatter i Honum - Rasmus
Daab
23 Christen Madsen og Anne Cathrine Berntsdatter i Haurum - Bernt
Copul.
5 Christen Christensen og Mette Jensdatter i Hornborg
Daab
24 Hans Just og Inger Kirstine Rasmusdatter i Haurum - Dødfødt dreng
Begr
19 Hans Justs dødfødte søn i Haurum
Begr
20 Frederik Christian Wagner i Hornborg 52 år
Copul.
6 Søren Hansen og Anne Nielsdatter i Boring
Copul.
7 Thomas Mikkelsen enkemand i Hornborg og Karen Terkelsdatter i Kalhave
Daab
25 Christen Christensen og Mette Jensdatter i Hornborg - Mette Marie
Begr
21 Søren Andersens hustru i Kalhave Maren Pedersdatter 29 år
Jørgen Pedersen og Anne Christensdatter I Hornborg - Anne Cathrine og Anne som
301 1806 Daab 26+27
begge døde
301 1806 Begr
22+23 Jørgen Pedersens tvillinger i Hornborg Anne Cathrine og Anne 3 uger
Side 66 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
302 1806 Copul.
8 Anders Madsen enkemand i Haurum og Maren Jensdatter i Abelballegård
302 1806 Begr
24 Hans Hansen ungkarl i Hornborg 24 år
302 1806 Copul.
9 Jeppe Christensen fra Tørring og Anne Marie Pedersdatter i Haurum
302 1806 Daab
28 Christian Grundahl Degn og Kirsten Møller i Hvirring - Charlotte Nicoline
302 1806 Daab
29 Jørgen Nielsen og Anne Kirstine Christensdatter i Boring - Anne Marie
302 1806 Daab
30 Niels Møller og Karen Pedersdatter i Boring - Dødfødt pige
302 1806 Begr
25 Niels Møllers dødfødte datter i Boring
302 1806 Begr
26 Christen Sommers søn i Hornborg Ole født 1792
302 1806 Daab
31 Søren Lauridsen og Mette Christensdatter i Hornborg - Hans
302 1806 Daab
32 Peder Væver og Karen Hansdatter i Kodallund - Christen
302 1806 Daab
33 Jens Christensen og Karen Jensdatter i Boring - dødfødt pige
302 1806 Begr
27 Jens Christensens dødfødte datter i Boring
302 1806 Copul.
10 David Jacobsen og Mette Pedersdatter begge i Trebjerg
Peder Mortensen enkemand i Kalhave og Jens Hansens fraskilte hustru Karen
302 1806 Copul.
11
Poulsdatter i Hornborg
302 1806 Daab
34 Laurids Pedersen og Else Rasmusdatter i Hornborg - Jens
302 1806 Copul.
12 Clemen Pedersen i Hvirring og Dorthe Mikkelsdatter tjener i Honum, viet i Uldum kirke
302
302
302
302
302
302
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
304
35
36
28
37
29
38
1
1
2
3
4
2
5
1
6
7
8
3
4
9
5
6
10
11
7
8
12
9
10
13
11
12
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1807
1807
1807
1807
1807
1807
1807
1807
1807
1807
1807
1807
1807
1807
1807
1807
1807
1807
1807
1807
1807
1807
1807
1807
1807
1807
Daab
Daab
Begr
Daab
Begr
Daab
Daab
Begr
Begr
Begr
Begr
Daab
Begr
Copul.
Begr
Begr
Begr
Daab
Daab
Begr
Daab
Daab
Begr
Begr
Daab
Daab
Begr
Daab
Daab
Begr
Daab
Daab
304 1807 Daab
13
304
304
304
304
304
304
304
304
14
14
15
16
15
16
17
18
1807
1807
1807
1807
1807
1807
1807
1807
Begr
Daab
Daab
Daab
Begr
Begr
Daab
Daab
Niels Frandsen og Karen Nielsdatter i Haurum - Niels
Peder Snedker og Else Pedersdatter i Trebjerg - dødfødt pige
Peder Snedkers dødfødte datter i Trebjerg
Niels Hvillum og Maren Pedersdatter i Hvirring - Henrik
Peder Mikkelsen sl søn i Kalhave Mikkel Pedersen 12 år
Mikkel Handballe og Karen Pedersdatter i Boring - Jens
Peder Skrædder og Kirsten Frandsdatter i Haurum - Marianne som døde
Peder Skrædders datter I Haurum Marianne 1 mdr
Jørgen Frandsen i Hornborg 75 år
Jens Hansens hustru i Boring Birthe Kirstine Nielsdatter 40 år
Peder Jensens hustru i Boring Margrethe Kirstine Nielsdatter 56 år
Niels Mikkelsen og Anne Jørgensdatter i Boring - Andreas Emanuel
Anders Hansen almisselem i Hornborg omkommet i Korning å henved 60 år
Jesper Rasmussen i Hornborg og Anne Margrethe Pedersdatter
Søren Frandsen Skrædder ungkarl i Boring 24 år
Christen Andersens hustru i Flemmeing Mette Knudsdatter 62 år
Laurids Pedersen Skrædder i Flemming 73 år
Laurids Sørensen og Else Olesdatter i Kalhave - Marie Kirstine
Rasmus Christensen og Anne Dorthe Frandsdatter i Hornborg - Christen som døde
Rasmus Christensens søn i Hornborg Christen 3 dage
Andreas Emanuel Bjørn og Charlotte Nicoline Qvottrup på Rask - Andreas
Niels Lund og Maren Hansdatter i Honum - Søren som døde
Niels Lund og Maren Hansdatters søn i Honum Søren 8 dage
Christen Jensen sognefoged i Hvirring 74 år
Jørgen Jacobsen og Mette Marie Nielsdatter i Hvirring - Niels
Anders Nielsen lille og Karen Sørensdatter i Kalhave - Kirsten
Jeppe jensens søn i Boring Jens 27 år
David Jacobsen og Mette Pedersdatter i Trebjerg - Peder
Thomas Jensen og Anne Magdalene Christensdatter i Haurum - Karen
Jeppe Jensens datter i Boring Marie Kirstine 9 år
Christen Sørensen og Maren Simonsdatter i Hvirring - Simon
Søren Hansen og Karen Mikkelsdatter i Haurum - Mikkel
Gertrud Andersdatter, Christen Kniplers hustru i Honum - Jens, udlagt Christen Jensen
hos sin fader gårdmand Jens Bonde i Vrønding hvor hun tjente
Maren en gammel døv kvinde hos Anders Simonsen i Hornborg
Anders Skomager og Maren Hansdatter i Hvirring - Sidsel Marie
Jens Jacobsen og Anne Nielsdatter i Kalhave - Jacob
Poul Mortensen og Karen Thomasdatter i Kalhave - Anne Marie som døde
Poul Mortensens datter i Kalhave Anne Marie 1 dag
Jens Andersens hustru Anne Christensdatter i Honum 64 år
Søren Nielsen og Maren Sørensdatter i Honum - Søren
Hans Jensen og Anne Margrethe Jørgensdatter i Hornborg - Christen
Side 67 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
304 1807 Copul.
2 Mads Vistisen af Rask og Karen Andersdatter i Honum
304 1807 Begr
17 Jens Andersen i Hornborg 74 år
304 1807 Daab
19 Jørgen Sørensen og Anne Hansdatter i Trebjerg - Søren
304 1807 Copul.
3 Christen Andersen enkemand og Ellen Jensdatter i Flemming
304 1807 Daab
20 Christen Knudsen og Mette Jensdatter i Honum - Dødfødt dreng
304 1807 Begr
18 Christen Knudsens dødfødte søn i Honum
304 1807 Begr
19 Niels Sørensen ungkarl i Kodallund 20 år
304 1807 Daab
21 Niels Hansen og Anne Marie Marcusdatter i Haurum - Hans
304 1807 Daab
22 Henrik Jensen og Anne Margrethe Pedersdatter i Trebjerg - Dødfødt dreng
304 1807 Begr
20 Henrik Jensens dødfødte søn i Trebjerg
304 1807 Daab
23 Thomas Christensen og Bodil Marcusdatter i Haurum - Marie Johanne
304 1807 Begr
21 Anders Pedersen Dal ungkarl i Hornborg 32 år
304 1807 Begr
22 Frands Sørensens hustru i Boring Mette Marie Andersdatter 62 år
304 1807 Begr
23 Søren Bødkers søn Hans i Kodallund 8 år
305 1807 Begr
24 Thor Mikkelsens ældste datter i Hornborg Johanne Kirstine 17 år
305 1807 Daab
24 Clemen Lærke og Dorthe Mikkelsdatter i Hvirring - Karen
305 1807 Begr
25 Jens Nielsen ungkarl hos Anders Madsen i Haurum 40 år
305 1807 Copul.
4 Peder Kræmmer enkemand og Birthe Christensdatter i Boring
305 1807 Begr
26 Søren Bødkers yngste datter Marie Kirstine i Kodallund 8 år
305 1807 Copul.
5 Jesper Nielsen og enke Anne Nielsdatter i Hornborg
305 1807 Daab
25 Niels Hansen og Johanne Marie Nielsdatter i Hvirring - Johanne Marie
305 1807 Begr
27 Anders Skomagers datter Sidsel Marie i Hvirring 1/4 år
305 1807 Begr
28 Gertrud Andersdatters uægte barn i Honum Jens 3 måneder
305 1807 Begr
29 Niels Hansens datter i Hvirring Karen 2 år
305 1807 Daab
26 Jens Iversen og Karen Hansdatter i Haurum - Dødfødt dreng
305 1807 Begr
30 Jens Iversens dødfødte søn i Haurum
305 1807 Daab
27 Jesper Rasmussen og Anne Margrethe Pedersdatter i Hornborg - Anne
305 1807 Begr
31 Niels Rasmussen Møllersvend i Hvirring nogle og 40 år
305 1807 Daab
28 Møller Forvalter og Sophie Elisabeth Hasselbalk i Kalhave - Dødfødt pige
305 1807 Begr
32 Møller Forvalters dødfødte datter i Kalhave
H. G. Bechmann Præst og Amalie Elisabeth Barsch i Hvirring Præstegård - Niels
305 1807 Daab
29
Kirkemoe
305 1807 Begr
33 Mads Hansen i Kalhave 68 år
305 1807 Copul.
6 Niels Pedersen Askjær og Anne Marie Pedersdatter i Hvirring
305 1807 Daab
30 Peder Foged og Birthe Eversdatter i Hvirring - Kirsten
305 1807 Daab
31 Jens Samuel og Maren Knudsdatter i Flemming - Karen
305 1807 Daab
32 Jens Nielsen og Kirsten Hansdatter i Honum - Anne Kirstine
Frands Sørensen enkemand i Boring og Christen Thomsens fraskildte hustru Mette
306 1807 Copul.
7
Jensdatter fra Kollerup
306 1807 Daab
33 Mads Vistisen og Karen Andersdatter i Honum - Charlotte Nicoline
306 1807 Daab
34 Søren Pedersen og Anne Marie Pedersdatter i Hvirring - Peder
306 1807 Daab
35 Anders Madsen og Maren Jensdatter i Haurum - Hans
306 1807 Daab
36 Svend Jensen og Gyde Nielsdatter i Flemming - Maren
306 1807 Daab
37 Søren Jørgensen og Maren Jørgensdatter i Honum - Anne Marie
306 1807 Copul.
8 Christen Nielsen enkemand i Tørring og Karen Pedersdatter i Flemming
306 1807 Daab
38 Jens Lærke og Anne Jacobsdatter i Hvirring - Jacob
306 1807 Daab
39 Søren Smed og Inger Nielsdatter i Haurum - Cathrine
306 1807 Daab
40 Niels Uhre og Ellen Jacobsdatter i Honum - Dødfødt pige
306 1807 Begr
34 Niels Uhres dødfødte datter i Honum
306 1807 Daab
41 Thomas Mikkelsen og Karen Terkelsdatter i Hornborg - Terkel
306 1807 Begr
35 Niels Uhres hustru i Honum Ellen Jacobsdatter 34 år
306 1807 Copul.
9 Jens Andersen enkemand i Honum og Johanne Marie Lauridsdatter
306 1807 Daab
42 Niels Nielsen og Elisabeth Nielsdatter i Hvirring - Maren
306 1807 Daab
43 Jens Hansen og Anne Margrethe Jensdatter i Honum - Marie Kirstine
306 1807 Daab
44 Anders Nielsen Store og Maren Sørensdatter i Kalhave - Kirsten
306 1807 Daab
45 Peder Terkelsen og Ellen Jensdatter i Hornborg - Terkel
307 1808 Begr
1 Jens Jensen almisselem i Hornborg 61 år
307 1808 Begr
2 Niels Hansens søn i Hvirring Iver 5 år
307 1808 Daab
1 Hans Kudsk og Anne Jensdatter i Boring - Maren
307 1808 Daab
2 Jens Jensen og Axilie Sørensdatter i Hornborg - Niels
Side 68 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
307 1808 Daab
3 Jens Pedersen og Mette Sophie Christensdatter i Boring - Anne Margrethe
307 1808 Daab
4 Rasmus Christensen og Anne Dorthe Frandsdatter i Hornborg - Anne
307 1808 Daab
5 Henrik Skiemt Skoleholder og Anne Christensdatter i Hornborg - Hans Christian
307 1808 Daab
6 Terkel Skrædder og Anne Margrethe Jensdatter i Kalhave - Jens
307 1808 Begr
3 Grundahl Degns hustru i Hvirring Kirsten Møller 44 år
307 1808 Begr
4 Hans Kudsks hustru i Boring Anne Jensdatter 40 år
307 1808 Daab
7 Clemen Olesen og Maren Berntsdatter i Kalhave - Birthe Kirstine
307 1808 Daab
8 Morten Jensen og Anne Marie Andersdatter i Trebjerg - Anders
307 1808 Daab
9 Jeppe Christensen og Anne Marie Pedersdatter i Haurum - Christen
307 1808 Daab
10 Jørgen Nielsen og Anne Kirstine Christensdatter i Boring - Christen
307 1808 Daab
11 Jørgen Møller og Kirsten Nielsdatter i Haurum - Kirsten Sophie
307 1808 Daab
12 Morten Kudsk og Anne Marie Christensdatter i Hvirring - Anne
307 1808 Daab
13 Jens Christensen og Karen Jensdatter i Boring - dødfødt dreng
307 1808 Begr
5 Jens Christensens dødfødte søn i Boring
307 1808 Daab
14 Knud Nielsen og Anne Kirstine Pedersdatter i Boring - Kirsten
307 1808 Daab
15 Poul Mortensen og Karen Thomasdatter i Kalhave - Morten som døde
307 1808 Begr
6 Poul Mortensens søn i Kalhave Morten spæd
307 1808 Begr
7 Henriette Thomasdatter i Hornborg 25 år, skilt fra Jens Nielsen i Ildved
308 1808 Daab
16 Peder Skrædder og Kirsten Frandsdatter i Haurum - Herlov som døde
308 1808 Begr
8 Peder Skrædders søn i Haurum Herlov 6 uger
308 1808 Daab
17 Søren Hansen og Anne Nielsdatter i Boring - Kirsten
308 1808 Daab
18 Karen Jensdatter i Honum - Anne, udlagt Mads Andersen tjener i Hvirring
308 1808 Daab
19 Morten Hansen og Karen Nielsdatter i Boring - Valborg
Christen Pedersen tjener i Haurum og sl Peder Mikkelsens datter Maren Pedersdatter i
308 1808 Copul.
1
Kalhave
308 1808 Begr
9 Clemen Lærkes datter i Hvirring Karen 3/4 år
308 1808 Daab
20 Israel Sørensen og Anne Cathrine Justdatter i Haurum - Anne Marie
308 1808 Daab
21 Jens Gedved og Maren Pedersdatter i Haurum - Birthe Kirstine
308 1808 Daab
22 Terkel Nielsen og Mette Cathrine Frandsdatter i Kalhave - Frands Peter
308 1808 Daab
23 Søren Mikkelsen Smed og Anne Jensdatter i Boring - Rasmus
308 1808 Daab
24 Peder Snedker og Else Pedersdatter i Trebjerg - Hans Christian
308 1808 Daab
25 Bertel Lauridsen og Mette Marie Jensdatter i Haurum - Anne Cathrine
308 1808 Begr
10 David Jacobsens søn i Trebjerg Peder 1 år
308 1808 Daab
26 Niels Hjulmand og Maren Nielsdatter i Haurum - Anders
308 1808 Daab
27 Christen Andersen og Ellen Jensdatter i Flemming - Anders
Peder Pedersen og Anne Christensdatter i Kalhave - Johanne og Sidsel Marie som
308 1808 Daab 28+29
begge døde
308 1808 Begr
11+12 Peder Pedersens tvillingdøtre i Kalhave Johanne og Sidsel Marie nyfødte
308 1808 Daab
30 Laurids Stephensen og Kirsten Vistisdatter i Hvirring - Hansine
308 1808 Daab
31 Niels Møller og Karen Pedersdatter i Boring - Anne Margrethe
308 1808 Begr
13 Niels Nielsen Feldbereder i Flemming henved 70 år
308 1808 Begr
14 Hans Skrædders datter i Boring Else Marie 14 år
309 1808 Daab
32 Jens Hansen og Anne Cathrine Nielsdatter i Boring - Niels
309 1808 Daab
33 Niels Askjær og Anne Marie Pedersdatter i Hvirring - Peder
309 1808 Daab
34 Thyge Væver og Anne Iversdatter i Hornborg - Peder
309 1808 Daab
35 Anne Cathrine Pedersdatter i Hornborg - Hans, udlagt Mads Andersen fra Åle
309 1808 Daab
36 Christen Madsen og Anne Cathrine Berntsdatter i Haurum - Maren
309 1808 Begr
15 Knud Knipler almisselem i Flemming nogle og 90 år
309 1808 Daab
37 Jørgen Pedersen og Anne Christensdatter i Hornborg - Peder
309 1808 Daab
38 Peder Væver og Karen Hansdatter i Kodallund - Jacob
309 1808 Daab 39+40 Peder Christensen og Kirsten Pedersdatter i Hvirring - Peder og Christen som døde
309 1808 Begr
16+17 Peder Christensens tvillingsønner i Hvirring - Peder og Christen nyfødte
309 1808 Copul.
2 Zacharias Thomsen og Maren Hansdatter i Flemming
309 1808 Begr
18 Jens Jensens søn i Trebjerg Peder 8 år
309 1808 Daab
41 Jens Andersen og Maren Lauridsdatter i Honum - Laurids
309 1808 Daab
42 Peder Christensen og Karen Jensdatter i Trebjerg - Jens
309 1808 Begr
18 Søren Mikkelsen Smeds søn i Boring Rasmus 3 mdr
309 1808 Begr
19 Peder Rasmussens datter i Hornborg Anne 21 år
309 1808 Daab
43 Jens Iversen og Karen Hansdatter i Haurum - Anne Kirstine
Side 69 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
Peder Christensen Kjeldbæk i Hornborg og Birthe Kirstine Jørgensdatter tjener Peder
309 1808 Copul.
3
Terkelsen i Hornborg
309 1808 Begr
20 Christen Mikkelsen enkemand i Honum 63 år
309 1808 Begr
21 Jens Jensens hustru i Trebjerg Maren Christensdatter 42 år
309 1808 Begr
22 Peder Nielsen gårdmand i Honum 66 år
309 1808 Daab
44 Peder Skovbølling og Anne Sørensdatter i Kodallund - Mikkel
310 1808 Daab
45 Jens Andersen gårdmand og Dorthe Caspersdatter i Hornborg - Anders
310 1808 Daab
46 Peder Eriksen husmand og Maren Nielsdatter i Honum - Erik
310 1808 Begr
23 Terkel Lauridsen i Boring 60 år
310 1808 Daab
47 Jørgen Lund og Cathrine Hansdatter i Hornborg - Søren
Søren Madsens datter Birthe Marie i Kodallund - Marie Kirstine, udlagt Jens Mortensens
310 1808 Daab
48
stedsøn Peder Frandsen i Hvirring
Andreas Emanuel Bjørn Proprietær og Charlotte Nicoline Qvottrup på Rask - Marie
310 1808 Daab
49
Kirstine Erasmine
310 1808 Daab
50 Anders Skomager og Maren Hansdatter i Hvirring - Sidsel Marie
310 1808 Daab
51 Søren Jensen og Else Andersdatter i Honum - Christen
Poul Pedersen enkemand i Kragelund Skovhus og Peder Pedersens søster Karen
310 1808 Copul.
4
Pedersdatter i Kalhave
310 1808 Daab
52 Søren Lauridsen og Mette Christensdatter i Hornborg - Anne
310 1808 Begr
24 Niels Marcussen i Hornborg 60 år
310 1808 Begr
25 Peder Smed almisselems hustru i Honum Karen Skomagers noget over 80 år
310 1808 Copul.
5 Niels Uhre enkemand på Honum Mark og Inger Marie Mikkelsdatter på Rask
310 1808 Daab
53 Zacharias Thomsen og Maren Hansdatter i Flemming - Anne Mette
310 1808 Daab
54 Henrik Jensen og Anne Margrethe Pedersdatter i Trebjerg - Mette
310 1808 Daab
55 Peder Christensen Kjeldbæk og Birthe Kirstine Jørgensdatter i Hornborg - Anne Kirstine
310
310
310
311
56
57
58
1
1808
1808
1808
1809
Daab
Daab
Daab
Begr
311 1809 Copul.
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1
Daab
1
Daab 2+3
Begr
2+3
Daab
4
Copul.
2
Daab
5
Daab
6
Daab
7
Begr
4
Daab
8
Daab
9
Daab
10
Begr
5
Daab
11
Begr
6
Begr
7
Begr
8
Begr
9
Begr
10
Daab
12
Daab
13
Daab
14
311 1809 Daab
15
311 1809 Begr
312 1809 Daab
11
16
312 1809 Copul.
3
Søren Andersen og Johanne Kirstine Sørensdatter i Kalhave - Maren
Niels Kalhave og Lene Nielsdatter i Haurum - Peder
Hans Kudsk og Anne Sørensdatter i Boring - Anne
Søren Christensen Borks søn i Hvirring Niels 18 år
Mads Andersen i Hvirring og Christen Mikkelsens fraskilte enke Karen Jensdatter i
Honum
David Jacobsen og Mette Pedersdatter i Trebjerg - Peder
Las Dal og Else Rasmusdatter i Hornborg - Dødfødte tvillingpiger
Las Dals dødfødte tvilling døtre i Hornborg
Malte Pedersen og Karen Sørensdatter i Trebjerg - Søren
Jørgen Lauridsen af Kalhave og Karen Hansdatter i Hornborg
Jens Hansen og Maren Christophersdatter i Haurum - Johannes
Peder Nielsen sl. og Maren Christensdatter i Honum - Peder
Anders Madsen og Maren Jensdatter i Haurum - Jens som døde
Anders Madsens søn i Haurum Jens 1 dag
Mads Vistisen og Karen Andersdatter i Honum - Andreas Emanuel
Jens Svane Skoleholder og Maren Jørgensdatter i Honum - Jørgen Christian
Anders Lauridsen i Kodallund - dødfødt datter
Anders Lauridsens dødfødte datter i Kodallund
Niels Lund og Maren Hansdatter i Honum - Søren
Peder Pedersen Kjær hos Peder Terkelsen i Hornborg 78 år
Jens Jensens søn i Hornborg Søren 15 år
Søren Nielsen i Honum 64 år
Anders Lauridsens hustru Anne Jeppesdatter i Kodallund 42 år
Søren Andersens datter i Kalhave Maren 4 måneder
Niels Hvillum og Maren Pedersdatter i Hvirring - Peder
Thomas Mikkelsen og Karen Terkelsdatter i Hornborg - Mikkel
Niels Frandsen og Anne (fejl for Karen) Nielsdatter i Haurum - Hans
Karen Pedersdatter til huse hos Peder Skrædder i Honum Skov - Mette Kirstine, udlagt
gift mand Jens Pedersen Bødker i Enner, Tamdrup sogn
Peder Christensens søn i Trebjerg Jens 8 mdr
Laurids Sørensen og Else Nielsdatter i Kalhave - Karen
Knud Frandsen, Jens Rasmussens stedsøn i Hvirring og Johanne Kirstine Sørensdatter i
Kodallund
Side 70 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
312 1809 Copul.
4 Søren Madsen tjener i Stougård og Anne Nielsdatter tjener i Kalhave
Thomas Peter Thomsen af Uldum og Peder Nielsens enke Maren Christensdatter i
312 1809 Copul.
5
Honum
312 1809 Begr
12 Karen Pedersdatters uægte barn i Honum 14 dage
Hans Christensen sognefoged i Hvirring og sl. Terkel Lauridsens datter Johanne Kirstine
312 1809 Copul.
6
Terkelsdatter i Boring
312 1809 Copul.
7 Mads Svendsen og Gertrud Pedersdatter begge tjener i Honum, viet i Føvling kirke
Søren Lassen fra Korning og Jens Møllers datter Else Marie Jensdatter i Erveballehus i
312 1809 Copul.
8
Hornborg
312 1809 Daab
17 Peder Pedersen og Anne Christensdatter i Kalhave - Sidsel Marie
312 1809 Daab
18 Søren Hansen og Karen Mikkelsdatter i Haurum - Hans
312 1809 Daab
19 Poul Mortensen og Karen Thomasdatter i Kalhave - Jette Cathrine
312 1809 Begr
13 Jens Pedersen i Hornborg 56 år
312 1809 Begr
14 Christen Nielsen husmands datter i Hvirring Anne Else 1/4 år
312 1809 Begr
15 Jens Christensen i Hvirring nogle og 70 år
312 1809 Begr
16 Laurids Stephensens datter i Hvirring Hansine 1 år
312 1809 Copul.
312
312
312
312
312
312
312
312
312
312
313
313
313
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
Begr
Copul.
Daab
Daab
Begr
Begr
Begr
Daab
Daab
Daab
Begr
Begr
Daab
313 1809 Daab
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
314
314
314
314
314
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
9 Mikkel Brixen i Hornborg og Anne Cathrine Christensdatter af Hage, viet i Hammer kirke
17
10
20
21
19
20
21
22
23
24
23
24
25
Hans Friis enke i Hornborg almisselem Maren Friis noget over 80 år
Frands Jensen og Søren Nielsens enke Maren Sørensdatter begge i Honum
Niels Hansen og Johanne Marie Nielsdatter i Hvirring - Iver
Jens Christensen og Karen Jensdatter i Boring - dødfødt pige
Præstens hustru i Hvirring Amalie Elisabeth Bechmann født Brasch 26 år
Ole Bruns enke i Hvirring Karen Frandsdatter 90 år
Anne Jensdatter i Fæbækhus i Hvirring 13 år
Hans Jensen og Anne Margrethe Jørgensdatter i Hornborg - Rasmus
Niels Uhre og Inger Marie Mikkelsdatter i Honum - dødfødt dreng
Knud Frandsen og Johanne Kirstine Sørensdatter i Kodallund - Maren
Peder Madsens datter i Honum Anne Elisabeth 14 år
Christian Grundahl Degns ældste datter i Hvirring Kirstine Lorentze 18 år
Søren Lassen og Else Marie Jensdatter i Hornborg - Jens
26 Hans Christensen sognefoged og Johanne Kirstine Terkelsdatter i Hvirring - Christen
Begr
25 Søren Jensens søn Christen i Honum 10 mdr
Daab
27 Niels Hansen og Anne Marie Marcusdatter i Haurum - Marcus
Copul.
11 Anders Lauridsen enkemand i Kodallund og Anne Kirstine Jeppesdatter i Boring
Copul.
12 Morten Pedersen i Boring og Else Sørensdatter i Kodallund
Daab
28 Søren Madsen og Anne Nielsdatter i Hvirring - Mads
Daab
29 Jens Nielsen og Kirsten Hansdatter i Honum - Maren
Daab
30 Svend Jensen og Gyde Nielsdatter i Flemming - Jens
Daab
31 Morten Jensen og Anne Marie Andersdatter i Trebjerg - Anne Marie
Daab
32 Christen Andersen og Ellen Jensdatter i Flemming - Mette
Daab
33 Jesper Rasmussen og Anne Margrethe Pedersdatter i Hornborg - Rasmus
Copul.
13 Anders Andersen i Trebjerg og Sidsel Marie Rasmusdatter tjener i Honum
Daab
34 Peder Pedersen og Birthe Eversdatter i Hvirring - Niels Peter som døde
Begr
26 Peder Pedersens søn i Hvirring Niels Peter 2 dage
Daab
35 Anders Hvillum og Sidsel Marie Rasmusdatter i Hvirring - Anders
Begr
27 Marcus Hansens søn i Haurum Niels 29 år
Begr
28 Søren Henriksen i Haurum nogle og 40 år
Daab
36 Jørgen Lauridsen og Karen Hansdatter i Hornborg - Anne Margrethe
Daab
37 Niels Nielsen og Lisbeth Nielsdatter i Hvirring - Niels Peter
Daab
38 Søren Henriksen afdød og Anne Jensdatter i Haurum - Søren
Begr
29 Ole Pinds søn i Honum Erik 5 år døbt 1 maj 1804 i Hjortsvang
Daab
39 Terkel Nielsen og Mette Cathrine Frandsdatter i Kalhave - Ole
Daab 40+41 Ole Pind og Mette Jokumsdatter i Honum - Erik og Johanne Marie
Begr
30 Niels Hattings hustru i Hvirring Anne Jørgensdatter 45 år
Daab
42 Karen Jørgensdatter i Hornborg - Jørgen, udlagt Jens Lassen fra Flensborg
Daab
43 Jørgen Nielsen og Anne Kirstine Christensdatter i Boring - Anne
Begr
31 Jeppe Christensen i Haurum 36 år
Daab
44 Jens Jensen og Axilie Sørensdatter i Hornborg - Peder som døde
Side 71 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
314 1809 Begr
32 Jens Jensens søn i Hornborg Peder nyfødt
314 1809 Daab
45 Søren Pedersen og Anne Marie Pedersdatter i Hvirring - Jens Peter
314 1809 Begr
33 Hans Skrædders hustru i Boring Anne Rasmusdatter 52 år
314 1810 Daab
1 Anders Nielsen Store og Maren Sørensdatter i Kalhave - Niels
314 1810 Begr
1 Niels Møllers hustru i Boring Karen Pedersdatter 39 år
314 1810 Begr
2 Søren Christensen Smed i Haurum 40 år
314 1810 Copul.
1 Søren Knudsen og Maren Davidsdatter begge i Honum
314 1810 Begr
3 Jørgen Nielsens datter Anne i Boring 4 uger
314 1810 Begr
4 Anders Canuller vanvittig i Flemming 60 år
314 1810 Daab
2 Jens Hansen og Anne Cathrine Nielsdatter i Boring - Birthe Kirstine
314 1810 Daab
3 Peder Tejbøl og Kirsten Jørgensdatter i Flemming - Maren
314 1810 Begr
5 Christen Hjulmand i Honum omtrent 70 år
314 1810 Daab
4 Frands Jensen og Maren Sørensdatter i Honum - Anne Marie
314 1810 Daab
5 Jørgen Nielsen og Margrethe Jørgensdatter i Honum Skov - Malene
314 1810 Begr
6 Poul Jensen sl datter i Hornborg Anne 13 år
Niels Christensen i Hornborg og Jens Hansens enke Anne Margrethe Jensdatter i
314 1810 Copul.
2
Honum
314 1810 Copul.
3 Mikkel Mikkelsen enkemand i Honum og Christiane Sørensdatter i Kodallund
314 1810 Daab 6+7
Anders Nielsen Lille og Karen Sørensdatter i Kalhave - Else og Anne Kirstine
314 1810 Begr
7 Anders Nielsen Lilles datter i Kalhave Anne Kirstine nyfødt
314 1810 Begr
7 Christen Skrædder i Kalhave 37 år
314 1810 Begr
8 Peder Skovbøllings søn Mikkel i Kodallund 1½ år
314 1810 Begr
9 Andreas Emanuel Bjørn Proprietær på Rask 51 år
314 1810 Daab
8 Søren Andersen og Johanne Kirstine Sørensdatter i Kalhave - Søren
314 1810 Begr
10 Jeppe Smed i Kalhave nogle og 50 år
315 1810 Daab
9 Peder Terkelsen og Ellen Jensdatter i Hornborg - Søren
Hans Nielsen i Hornborg og gårdmand Jeppe Christensens enke Anne Marie
315 1810 Copul.
4
Pedersdatter i Haurum
315 1810 Begr
10 Jørgen Møller i Haurum 48 år
315 1810 Daab
10 Jens Pedersen og Anne Pedersdatter i Hvirring - Peder
315 1810 Begr
11 Anders Nielsen Lilles datter i Kalhave Else 3 uger
315 1810 Daab
11 Mads Andersen og Karen Jensdatter i Honum - Anders
315 1810 Begr
12 Niels Hansen i Haurum 48 år
315 1810 Begr
13 Niels Hansens hustru i Haurum Anne Marie Marcusdatter 36 år
315 1810 Begr
14 Niels Hansens søn i Haurum Marcus ½ år
315 1810 Begr
15 Bertel Lauridsen i Haurum 36 år
315 1810 Begr
16 Niels Hansens datter i Haurum Mette 22 år
315 1810 Begr
17 Peder Knudsen Tejbøls datter i Flemming Maren 3 måneder
315 1810 Begr
18 Hans Frandsen almisselems enke i Boring Anne Margrethe Jensdatter 80 år
315 1810 Copul.
5 Niels Nielsen enkemand i Boring og Anne Christensdatter født i Kodallund
315 1810 Begr
19 Jørgen Lauridsen i Hornborg 64 år
315 1810 Begr
20 Marcus Hansens hustru i Haurum Anne Pedersdatter 62 år
315 1810 Daab
12 Clemen Olesen og Maren Berntsdatter i Kalhave - Jacob
315 1810 Daab
13 Søren Smed afdød og Inger Nielsdatter i Haurum - Søren
315 1810 Daab
14 Morten Hansen og Karen Nielsdatter i Boring - Gertrud Marie
315 1810 Copul.
315
315
315
315
315
315
315
315
315
316
316
316
316
1810
1810
1810
1810
1810
1810
1810
1810
1810
1810
1810
1810
1810
Begr
Daab
Begr
Begr
Daab
Daab
Begr
Daab
Daab
Daab
Begr
Begr
Daab
6 Jens Jensen af Båstrup og Søren Henriksens enke Anne Margrethe Jensdatter i Haurum
21
15
22
23
16
17
24
18
19
20
25
26
21
Terkel Nielsens søn i Kalhave Ole ½ år
Thomas Peter Thomsen og Maren Christensdatter i Honum - Birthe
Christen Madsen i Haurum 27 år
Jens Christensens søn i Boring Jens 7 år
Niels Mikkelsen og Anne Jørgensdatter i Boring - Rasmus
Jens Jacobsen og Anne Nielsdatter i Kalhave - dødfødt dreng
Jens Jacobsens dødfødte søn i Kalhave
Jens Samuel og Maren Knudsdatter i Flemming - Johanne Kirstine
Knud Nielsen og Anne Kirstine Pedersdatter i Boring - Anne Marie
Jens Andersen og Dorthe Caspersdatter i Hornborg - Karen
Marcus Hansens hustru i Haurum Anne Pedersdatter 62 år, gentagelse?
Marcus Hansen i Haurum nogle og 60 år
Thomas Jensen og Anne Magdalene Kirstine Christensdatter i Haurum - Jens
Side 72 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
316 1810 Daab
22 Jens Pedersen og Mette Sophie Christensdatter i Boring - Peder
316 1810 Begr
27 Hans Kudsks datter i Boring Maren 2½ år
316 1810 Begr
28 Jens Bødkers hustru i Kodallund Mette Jensdatter 45 år
316 1810 Copul.
7 Niels Christensen Hatting enkemand og Bodil Hansdatter i Hvirring
316 1810 Daab
23 Morten Pedersen og Anne Marie Christensdatter i Hvirring - Peder
316 1810 Daab
24 Søren Jensen og Else Andersdatter i Honum - Hans
316 1810 Daab
26 Anders Lauridsen og Anne Kirstine Jeppesdatter i Kodallund - Anne
316 1810 Begr
29 Peder Fyn i Honum 84 år
316 1810 Begr
30 Peder Vævers søn Jacob i Kodallund 2 år
316 1810 Daab
27 Jacob Møller forvalter og Sophie Elisabeth Hasselback i Kalhave - Andreas Nicolai
316 1810 Daab
28 Jørgen Nielsen og Mette Marie Lorentsdatter i Hvirring - Maren
316 1810 Daab
29 Jørgen Pedersen og Anne Christensdatter i Hornborg - Kirsten
Christen Jensen gårdmand i Kalhave og Johanne Marie Sørensdatter fra Riis, viet i
316 1810 Copul.
8
Givskud kirke
316 1810 Daab
30 Morten Pedersen og Else Sørensdatter i Boring - Karen
316 1810 Daab
31 Maren Mikkelsdatter i Honum - Peder, udlagt Christen Pedersen af Hvirring nu soldat
316 1810 Daab
32 Knud Frandsen og Johanne Kirstine Sørensdatter i Kodallund - Sidsel Marie som døde
316
316
316
316
316
316
316
316
317
317
317
31
32
33
33
34
35
34
35
36
36
1810
1810
1810
1810
1810
1810
1810
1810
1810
1810
1810
Begr
Begr
Begr
Daab
Begr
Begr
Daab
Daab
Begr
Daab
Copul. 8a
317 1810 Copul.
Knud Frandsens datter i Kodallund Sidsel Marie 1 dag
Søren Smed afdød søn i Haurum Søren 3 måneder
Morten Skrædder i Hornborg nogle og 40 år
Terkel Skrædder i Kalhave - Dødfødt pige
Terkel Skrædders dødfødte datter i Kalhave
Peder Pedersen Vævers søn Christen i Kodallund 4 år
Mads Vistisen og Karen Andersdatter i Honum - Anne
Israel Sørensen og Anne Cathrine Justdatter i Haurum - Mette Cathrine
Henrik Mortensen Skiemt Skoleholder i Hornborg 76 år
Hans Kudsk og Anne Sørensdatter i Boring - Søren
Søren Rasmussen af Nørskov og Jens Pedersens datter Maren Jensdatter i Honum
Christian Rasmussen af Rårup og Jørgen Møllers enke Kirsten Nielsdatter i Haurum
9
Skovhus
317 1810 Copul.
10 Hans Christian Kollerup af Horsens og Jeppe Smeds enke Karen Pedersdatter i Kalhave
317
317
317
317
317
317
317
317
11
37
13
38
39
37
38
39
1810
1810
1810
1810
1810
1810
1810
1810
Copul.
Daab
Copul.
Daab
Daab
Begr
Begr
Begr
317 1810 Copul.
317
317
317
317
317
317
317
317
317
317
317
317
317
317
318
1810
1810
1810
1810
1810
1810
1810
1810
1810
1810
1810
1810
1810
1810
1811
Begr
Daab
Begr
Daab
Begr
Daab
Daab
Begr
Begr
Daab
Daab
Daab
Daab
Begr
Daab
Søren Jensen Snedker enkemand og Anne Marie Joensdatter i Hornborg
Niels Uhre og Inger Marie Mikkelsdatter i Honum - Andreas Emanuel
Peder Lauridsen og Bertel Lauridsens enke Mette Marie Jensdatter i Haurum
Hans Nielsen og Anne Marie Pedersdatter i Haurum - Maren
Jens Christensen og Karen Jensdatter i Boring - dødfødt dreng
Jens Christensens dødfødte søn i Boring
Christen Hjulmands søn i Honum Anders 28 år
Terkel Skrædders søn i Kalhave Jens 2 år
14 Jens Pedersen af Grejs og Christen Madsens enke Anne Cathrine Berntsdatter i Haurum
40
40+41
41+42
42
43
43
44
44
45
45
46
47
48
46
1
Jens Nielsens hustru i Honum Anne Mikkelsdatter nogle og 80 år
Niels Sørensen salig i Haurum - Anne Marie og Anne Kirstine
Niels Sørensen salig tvillingedøtre i Haurum Anne Marie og Anne Kirstine 1 dag
Hans Jensen og Karen Andersdatter i Trebjerg - Jens Peter
Peder Jensens søn i Boring Jens 17 år
Peder Skovbølling og Anne Sørensdatter i Kodallund - Hylleborg
Søren Smed og Anne Jensdatter i Boring - Anne
Maren Richters almisselem i Boring henved 80 år
Anders Rasmussen i Hornborg noget over 60 år
Niels Sommer og Anne Margrethe Jensdatter i Honum - Mette
Christen Jensen og Johanne Marie Sørensdatter i Kalhave - Jens
Laurids Pedersen og Else Rasmusdatter i Hornborg - Anders
Peder Christensen i Trebjerg - Dødfødt datter
Peder Christensens dødfødte datter i Trebjerg
Thomas Mikkelsen og Karen Terkelsdatter i Hornborg - Terkel
Side 73 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
318 1811 Daab
318
318
318
318
318
318
318
318
318
318
318
318
318
318
318
318
318
318
318
318
318
318
318
318
1811
1811
1811
1811
1811
1811
1811
1811
1811
1811
1811
1811
1811
1811
1811
1811
1811
1811
1811
1811
1811
1811
1811
1811
Daab
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Begr
Daab
Begr
Begr
Begr
Begr
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
Begr
Daab
Begr
Daab
Begr
Begr
318 1811 Copul.
318
318
318
319
319
319
319
319
319
319
319
1811
1811
1811
1811
1811
1811
1811
1811
1811
1811
1811
Copul.
Daab
Daab
Daab
Begr
Begr
Daab
Daab
Begr
Begr
Daab
2 Hans Christensen sognefoged og Johanne Kirstine Terkelsdatter i Hvirring - Anne Marie
3
1
2
3
4
5
6
4
7
8
9
10
5
6
7
8
9
10
11
11
12
12
13
14
1
2
13
14
15
15
16
16
17
17
18
18
Jørgen Nielsen og Anne Kirstine Christensdatter i Boring - Anne
Christian Grundahl Degn i Hvirring 45 år
Anders Andersens enke i Honum Kirsten Rasmusdatter 46 år
Peder Skovbøllings datter Hylleborg i Kodallund 1 mdr
Poul Mortensens hustru i Kalhave Karen Thomasdatter 35 år
Peder Dal i Hornborg nogle og 60 år
Søren Andersen i Kalhave 45 år
Peder Lauridsen og Anne Jørgensdatter i Hornborg - Lene
Peder Dals hustru i Hornborg Mette Lauridsdatter nogle og 60 år
Niels Andersens enke i Kalhave Cathrine Jørgensdatter 70 år
Anders Nielsen lilles hustru i Kalhave Karen Sørensdatter 28 år
Mikkel Terkelsen i Flemming 59 år
Søren Lauridsen og Mette Christensdatter i Hornborg - Jens
Søren Hansen og Karen Mikkelsdatter i Haurum - Mette Kirstine
Søren Lassen og Else Marie Jensdatter i Honum - Christen
Niels Bork og Anne Christensdatter i Trebjerg - Anders
Niels Hvillum og Maren Pedersdatter i Hvirring - Hans Peter
Thyge Jensen og Hanne Jensdatter i Trebjerg - Dødfødt dreng
Thyge Jensens dødfødte søn i Trebjerg
Peder Pedersen og Anne Christendatter i Kalhave - Johanne Cathrine som døde
Peder Pedersens datter i Kalhave Johanne Cathrine 3 dage
Niels Lund og Maren Hansdatter i Honum - Sidsel Marie som døde
Niels Lund og Maren Hansdatters datter i Honum Sidsel Marie 2 uger
Inger Hansdatter almisselem i Hornborg nogle og 70 år
Jens Christensen Bødker enkemand i Kodallund og kvinde Maren Christensdatter forhen
i Bjerre Mølle
Andreas Emanuel Hansen og Anne Else Davidsdatter i Honum
Jens Christian Jørgensen og Kirsten Pedersdatter i Hornborg - Anne Marie
Niels Pedersen og Anne Margrethe Iversdatter i Trebjerg - Peder
Thyge Væver og Anne Iversdatter i Hornborg - Anne
Jens Thomsen i Haurum nogle og 60 år
Rasmus Poulsen Smed i Hornborg 54 år
Rasmus Christensen og Anne Dorthe Frandsdatter i Hornborg - Karen
Christen Jensen og Sidsel Marie Hansdatter i Hvirring - Peder Christian
Thyge Jensens hustru i Trebjerg Johanne Jensdatter 40 år
Jørgen Nielsens datter i Hvirring Maren 1 år
Niels Kalhave og Lene Nielsdatter i Haurum - Mikkel
319 1811 Begr
19 Mikkel Jensens enke Dorthe Jensdatter hos sognefoged Jens Knudsen i Hornborg 91 år
319 1811 Begr
319 1811 Begr
20 Laurids Madsen i Kalhave nogle og 40 år
21 Thomas Mikkelsens søn i Hornborg Terkel ½ år
Niels Sørensen tjener i Hornborg og Niels Sørensens enke Kirsten Sørensdatter på
3
Haurum Mark
Niels Christensen Mønster Degn og Grundals enke Anne Margrethe Andersdatter i
4
Hvirring
5 Knud Jensen og Helene Henningsdatter i Honum
Anders Nielsen enkemand i Kalhave og Sognefoged Jens Knudsens datter Anne
6
Jensdatter i Abelballegård
7 Peder Jørgensen i Honum og Hans Nielsens enke Anne Gustavsdatter i Flemming
19 David Jacobsen og Mette Pedersdatter i Trebjerg - Karen
20 Søren Jørgensen og Maren Jørgensdatter i Honum - Anne Kirstine
22 Jens Jørgensen ungkarl i Skyggerslund henved 60 år
23 Niels Hansen sl søn i Haurum Peder 7 år
21 Jørgen Lauridsen og Karen Hansdatter i Hornborg - Maren
24 Niels Marcusens enke i Hornborg Maren Sejersdatter 67 år
22 Niels Møller og Anne Christensdatter i Boring - Hans
25 Søren Hansen i Rask Skovhus forhen vægter på Rask nogle og 70 år
319 1811 Copul.
319 1811 Copul.
319 1811 Copul.
319 1811 Copul.
319
319
319
319
319
319
319
319
319
1811
1811
1811
1811
1811
1811
1811
1811
1811
Copul.
Daab
Daab
Begr
Begr
Daab
Begr
Daab
Begr
Side 74 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
Hans Gram Bechmann enkemand og præst og Bjørns enke Charlotte Nicoline født
319 1811 Copul.
8
Qvottrup på Rask, kongebrev
320 1811 Daab
23 Knud Jensen og Helene Henningsdatter i Honum - Charlotte Nicoline
320 1811 Begr
26 Jens Jensens enke i Hornborg Anne Jensdatter nogle og 60 år
Søren Christensens enke Inger Nielsdatter i Haurum - Søren, udlagt Christen Jørgensen
320 1811 Daab
24
Smed og gift på Ørum Mark
320 1811 Daab
25 Laurids Stephensen og Kirsten Vistisdatter i Hvirring - Hans
320 1811 Daab
26 Jens Lærke og Anne Jacobsdatter i Hvirring - Kirsten
320 1811 Daab
27 Terkel Knudsen og Anne Margrethe Jensdatter i Kalhave - Terkel
320 1811 Begr
27 Jørgen Nielsens datter i Hvirring Claudiane 5 år
Anders Pedersen Juel fra Hatting og Søren Andersens enke Johanne Kirstine
320 1811 Copul.
9
Sørensdatter i Kalhave
Anne Cathrine Lauridsdatter fra Lystrup i Øster Stenderup sogn på besøg hos Israel
320 1811 Daab
28 Braae i Haurum - Maren Kirstine, udlagt Jeppe Hansen i Lystrup soldat ved de
Sjællandske Jægere
320 1811 Daab
29 Andreas Emanuel Hansen og Anne Else Davidsdatter i Honum - Marie Cathrine
Søren Rasmussen enkemand i Egebjerg og Laurids Madsens enke Maren Nielsdatter i
320 1811 Copul.
10
Kalhave
320 1811 Begr
28 Peder Skovbølling i Kodallund nogle og 40 år
320 1811 Copul.
11 Peder Hansen af Krollerup og Marie Kirstine Jørgensdatter i Kalhave
320 1811 Copul.
12 Jeppe Jørgensen af Kragelund og Bodil Marie Mikkelsdatter i Boring
320 1811 Daab 30+31 Peder Eriksen og Maren Nielsdatter i Honum - Peder og Thyge
320 1811 Daab
32 Morten Jensen og Anne Marie Andersdatter i Trebjerg - Niels Peter
320 1811 Copul.
13 Sejer Pedersen og Birthe Kirstine Mikkelsdatter begge i Hornborg
320 1811 Copul.
14 Mikkel Jensen tjener på Rask og Else Pedersdatter i Honum
320 1811 Daab
33 Niels Mønster Degn og Anne Margrethe Andersdatter i Hvirring - Hans Christian
320 1811 Daab
34 Mikkel Handballe og Karen Pedersdatter i Boring - Hans
320 1811 Daab
35 Christen Hansen indsidder og Kirsten Jørgensdatter i Haurum - Hans
Christen Nielsen Kousgård seminarist fra Boris og skoleholder Skiemts enke Anne
320 1811 Copul.
15
Christensdatter i Hornborg
321 1811 Daab
36 Jens Hvillum og Anne Cathrine Lauridsdatter i Flemming - Dødfødt dreng
321 1811 Begr
29 Jens Hvillums dødfødte søn i Flemming
321 1811 Daab
37 Søren Hansen og Anne Nielsdatter i Boring - Dødfødt dreng
321 1811 Begr
30 Søren Hansen og Anne Nielsdatter i Boring - Dødfødt dreng
321 1811 Daab
38 Jørgen Pedersen og Anne Christensdatter i Hornborg - Anne
321 1811 Daab
39 Anders Andersen og Sidsel Marie Rasmusdatter i Hvirring - Rasmus
321 1811 Copul.
16 Søren Nielsen i Kalhave og Else Lauridsdatter i Hornborg
321 1811 Daab
40 Jens Andersen og Maren Pedersdatter i Haurum - Anne Mette
321 1811 Daab
41 Jens Kokborg og Johanne Marie Lauridsdatter i Honum - Jens Christian
321 1811 Begr
31 Søren Christensens enke Inger Nielsdatters uægte søn i Haurum Søren 3 mdr
321 1811 Daab
42 Niels Hansen og Johanne Marie Olesdatter i Hvirring - Dødfødt dreng
321 1811 Begr
32 Niels Hansens dødfødte søn i Hvirring
321 1811 Begr
33 Knud Jensens datter i Honum Charlotte Nicoline 4 mdr
321 1811 Begr
34 Peder Eriksens søn i Honum Thyge 6 uger
321 1811 Begr
35 Jacob Mikkelsen ungkarl i Haurum nogle og 60 år
321 1811 Copul.
17 Mads Pedersen i Honum og Maren Jensdatter i Hornborg
321 1811 Begr
36 Mikkel Pedersens hustru i Boring Karen Pedersdatter 28 år
321 1811 Begr
37 Jens Kokborgs søn i Boring Jens Christian 1 mdr
321 1811 Daab
43 Mads Pedersen og Maren Jensdatter i Honum - Peder
321 1811 Begr
38 Andreas Emanuel Hansens datter i Honum Marie Cathrine 3 mdr
321 1811 Daab
44 Peder Skovbølling og Anne Sørensdatter i Kodallund - Peder
321 1812 Daab
1 Niels Sørensen og Kirsten Sørensdatter i Haurum - søn som døde
321 1812 Begr
1 Niels Sørensens nyfødte søn i Haurum
321 1812 Begr
2 Laurids Mikkelsen i Haurum nogle og 60 år
321 1812 Begr
3 Thomas Jensens søn i Haurum Jens 1½ år
321 1812 Begr
4 Jørgen Lauridsens datter i Hornborg Anne Margrethe 2 år
321 1812 Begr
5 Inger Nielsdatters uægte søn i Haurum Søren 5 mdr (præstens gentagelse)
321 1812 Daab
2 Niels Hatting og Bodil Hansdatter i Hvirring - Anne Cathrine
321 1812 Daab
3 Thomas Mikkelsen og Karen Terkelsdatter i Hornborg - Søn som døde
321 1812 Begr
6 Thomas Mikkelsens nyfødte søn i Hornborg
Side 75 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
321 1812 Daab
4 Peder Lauridsen og Mette Marie Jensdatter i Haurum - Mette Marie som døde
321 1812 Begr
7 Peder Lauridsens datter i Haurum Anne Mette 2 dage
322 1812 Daab
5 Peder Pedersen og Anne Christensdatter i Kalhave - Dreng som døde
322 1812 Begr
8 Peder Pedersens søn i Kalhave nyfødt
322 1812 Daab
6 Christen Andersen og Ellen Jensdatter i Flemming - Anne
322 1812 Daab
7 Peder Pedersen og Birthe Eversdatter i Hvirring - Niels Peter som døde
322 1812 Begr
9 Peder Pedersens søn i Hvirring Niels Peter 7 dage
322 1812 Daab
8 Jens Nielsen og Kirsten Hansdatter i Honum - Hans
322 1812 Daab
9 Mads Andersen og Karen Jensdatter i Honum - Anne Cathrine
322 1812 Daab
10 Clemen Lærke og Dorthe Mikkelsdatter i Hvirring - Kirsten Cathrine
322 1812 Begr
10 Jens Pedersens datter i Boring Anne 15 år
322 1812 Begr
11 Anders Lauridsens datter Anne I Kodallund 2 år
322 1812 Begr
12 Niels Bork søn i Trebjerg Anders 11 mdr
322 1812 Daab
11 Jens Jensen og Axilie Sørensdatter i Hornborg - Dorthe Sophie
322 1812 Begr
13 Jens Albertsen i Hvirring Præstegård født på Christianshede omtrent 20 år
322 1812 Daab
12 Rasmus Christensen og Maren Ottesdatter i Honum - Christen
322 1812 Daab
13 Niels Lund og Maren Hansdatter i Honum - Sidsel Marie som døde
322 1812 Begr
14 Ole Rasmussens hustru i Kalhave Maren Frederiksdatter 70 år
Christen Knudsen i Hvirring og gmd Peder Christensen Skovbøllings enke Anne
322 1812 Copul.
1
Sørensdatter i Kodallund
322 1812 Daab
14 Niels Nielsen og Elisabeth Nielsdatter i Hvirring - Else Marie
322 1812 Daab
15 Poul Mortensen og Karen Madsdatter i Kalhave - Laurids
322 1812 Daab
16 Jens Pedersen og Anne Cathrine Berntsdatter i Haurum - Christen
322 1812 Daab
17 Jens Andersen og Dorthe Caspersdatter i Hornborg - Casper
322 1812 Daab
18 Jacob Møller Forvalter og Sophie Elisabeth Hasselbalch i Kalhave - Else Frederikke
322 1812 Daab
19 Christen Ågård og Johanne Marie Sørensdatter i Kalhave - Anders
322 1812 Daab
20 Henrik Jensen og Anne Margrethe Pedersdatter i Trebjerg - Johanne Kirstine
322 1812 Daab
21 Frands Jensen og Maren Sørensdatter i Honum - Jens
322 1812 Begr
15 Christen Andersens søn i Flemming Anders 4 år
323 1812 Daab
22 Jens Christensen og Karen Jensdatter i Boring - Jens
323 1812 Begr
16 Christen Kieldbæk i Hornborg nogle og 60 år
323 1812 Daab
23 Knud Nielsen og Anne Kirstine Pedersdatter i Boring - Niels
323 1812 Begr
17 Karen Krysig almisselem i Hvirring nogle og 60 år
323 1812 Daab
24 Hans Nielsen og Anne Marie Pedersdatter i Haurum - Jeppe
323 1812 Daab
25 Niels Mikkelsen og Anne Jørgensdatter i Boring - Hans, som døde
323 1812 Begr
18 Niels Lunds datter i Honum Sidsel Marie 2 uger
323 1812 Copul.
323
323
323
323
1812
1812
1812
1812
Begr
Copul.
Begr
Daab
2 Morten Mikkelsen i Hornborg og sl Terkel Lauridsens datter Birthe Terkelsdatter i Boring
19
3
20
26
Terkel Jørgensens enke i Kalhave Maren Poulsdatter henved 95 år
Mikkel Pedersen enkemand i Handballe og Anne Lisbeth Christensdatter i Boring
Niels Mikkelsens søn i Boring Hans nogle dage
Morten Pedersen og Else Sørensdatter i Boring - Søren
323 1812 Daab
27 Christian Rasmussen gårdmand og Kirsten Nielsdatter i Haurum Skovhus - Anne Kirstine
323 1812 Copul.
4 Albert Nielsen af Bøgballe og Karen Jensdatter i Haurum
H. G. Bechmann konsistorialråd og Charlotte Nicoline Qvottrup på Rask - Amalie
28
Elisabeth
5 Peder Terkelsen og enke Anne Poulsdatter i Flemming, kongebrev
6 Jens Jensen og enke Kirsten Lauridsdatter i Haurum
21 Jens Hansen ungkarl i Haurum 45 år
29 Peder Væver og Karen Hansdatter i Kodallund - Mette Marie
22 Mads Gustavsen husmands søn i Flemming Peder 7 år
30 Søren Nielsen indsidder og Else Lauridsdatter i Hornborg - Niels
Anne Cathrine Thomasdatter i Hornborg - Thomas, udlagt Mads Jensen tjener i
31
Hornborg
23 Peder Smed røgter på Rask 60 år
24 Jens Jørgensen opholdsmand i Haurum 67 år
25 Søren Nielsens hustru i Hornborg 22 år
32 Hans Nielsen Smed og Claudine Kirstine Rasmusdatter i Hvirring - Peder
33 Peder Terkelsen gårdmand og Ellen Jensdatter i Hornborg - Isak
323 1812 Daab
323
324
324
324
324
324
1812
1812
1812
1812
1812
1812
Copul.
Copul.
Begr
Daab
Begr
Daab
324 1812 Daab
324
324
324
324
325
1812
1812
1812
1812
1812
Begr
Begr
Begr
Daab
Daab
Side 76 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
325 1812 Begr
26 Peder Terkelsens søn Isak i Hornborg 4 dage
325 1812 Daab
34 Sejer Pedersen og Birthe Kirstine Mikkelsdatter i Hornborg - Kirsten
325 1812 Begr
27 Kirsten Jensdatter enke i Boring 78 år
325 1812 Begr
28 Jens Pedersens søn i Boring Jens 2 år (fejl for søn Peder)
325 1812 Daab
35 Peder Christensen og Karen Jensdatter i Trebjerg - Maren
325 1812 Begr
29 Jens Jensens mindste datter i Hornborg Dorthe Sophie 4 mdr
325 1812 Begr
30 Anne Marie Lauridsdatter tjenestepige i Trebjerg 15 år
325 1812 Daab
36 Margrethe Pedersdatter i Hvirring - Peder, udlagt afdøde Mikkel Poulsen af ?lling sogn
325
325
325
325
326
326
326
326
326
326
326
326
326
327
327
327
37
31
38
39
40
7
32
33
41
42
43
44
45
46
34
35
1812
1812
1812
1812
1812
1812
1812
1812
1812
1812
1812
1812
1812
1812
1812
1812
Daab
Begr
Daab
Daab
Daab
Copul.
Begr
Begr
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
Begr
Begr
327 1812 Daab
327
327
327
327
327
327
327
327
327
328
328
328
328
328
328
328
328
328
328
329
329
329
329
329
329
329
330
330
330
330
330
330
330
1812
1812
1812
1812
1812
1812
1812
1812
1812
1812
1812
1812
1812
1812
1812
1812
1813
1813
1813
1813
1813
1813
1813
1813
1813
1813
1813
1813
1813
1813
1813
1813
1813
47
Begr
36
Begr
36a
Begr
37
Daab
48
Copul.
8
Daab
49
Begr
38
Begr
39
Copul.
9
Begr
40
Begr
41
Daab
50
Begr
42
Begr
43
Begr
44
Daab
51
Begr
1
Daab
1
Copul.
1
Daab
2
Daab
3
Daab
4
Daab
5
Begr
2
Begr
3
Daab
7
Daab
6
Begr
5
Copul.
2
Daab
8
Daab
9
Daab
10
Begr
6
Malte Murmester og Karen Sørensdatter i Trebjerg - Jørgen
Laurids Andersen enkemand og indsidder i Hvirring 52 år
Søren Pedersen gårdmand og Anne Marie Pedersdatter i Hvirring - Anders
Svend Jensen husmand og Gyde Nielsdatter i Flemming - Hans Christian
Anders Nielsen Store gårdmand og Maren Sørensdatter i Kalhave - Søren
Christen Madsen enkemand i Åle og Mette Kirstine Pedersdatter i Honum
Johan Rosengren husmand i Hornborg 52 år
Kirsten Grabs almisselem i Hornborg 70 år
Mikkel Jensen husmand og Else Pedersdatter i Honum - Jens Peter
Anders Nielsen Lille gårdmand og Anne Jensdatter i Kalhave - Karen
Jens Pedersen gårdmand og Mette Sophie Christensdatter i Boring - Peder
Clemen Olesen gårdmand og Maren Berntsdatter i Kalhave - Rasmus
Zacharias Thomsen og Maren Hansdatter i Flemming - Thomas
Jørgen Nielsen og Anne Kirstine Christensdatter i Boring - Niels
Søren Thygesen indsidders søn i Hornborg Thyge 11 måneder
Peder Madsen gårdmands hustru i Honum Birthe Marie Jørgensdatter 59 år
Christen Nielsen Kousgård Skoleholder og Anne Christensdatter i Hornborg - Anne
Kirstine
Christen Kousgård Skoleholders hustru i Hornborg Anne Christensdatter 29 år
Laurids Lauridsen dreng i Kokborg
Uldum Jens almisselems enke i Honum 78 år
Thomas Peter Thomsen og Maren Christensdatter i Honum - Morten
Peder Christensen enkemand og Maren Rasmusdatter i Hornborg
Maren Madsdatter i Kalhave - Mads
Maren Madsdatters uægte søn i Kalhave Mads 1 dag
Søren Nielsen Lund gårdmand i Honum 74 år
Peder Nielsen i Hornborg og Johanne Cathrine Pedersdatter i Haurum
Søren Smeds enke i Honum Anne Marie Jørgensdatter 84 år
Jens Abrahamsen husmands hustru i Egeballe Axilie Sørensdatter 39 år
Knud Jensen indsidder og Helene Caroline Laurentze Henningsdatter - Anne
Anne Kirstine Madsdatter væverpige i Hornborg 48 år
Peder Madsen gårdmand i Honum 70 år
Hans Jensen husmand i Trebjerg 42 år
Thomas Mikkelsen gårdmand og Karen Terkelsdatter i Hornborg - Terkel
Christen Pedersens enke i Hornborg 67 år
Hans Christensen gårdmand og Johanne Kirstine Terkelsdatter i Hvirring - Terkel
Joseph Wermsche af Horsens og enke Anne Kirstine Jørgensdatter i Kalhave
Morten Mikkelsen gårdmand og Birthe Terkelsdatter i Hornborg - Kirsten
Peder Pedersen gårdmand og Anne Christensdatter i Kalhave - Johanne Cathrine
Andreas Emanuel Hansen husmand og Anne Else Davidsdatter i Honum - Jacob
Anders Madsen gårdmand og Maren Jensdatter i Haurum - Dødfødt dreng
Anders Madsen gårdmands dødfødte søn i Haurum
Svend Jensen husmands søn i Flemming Hans Christian ½ år
Søren Jensen og Else Andersdatter i Honum - Thomas
Jens Christensen husmand og Maren Christensdatter i Kodallund - Christen
Peder Madsen almisselem i Kodallund 72 år
Søren Nielsen enkemand og Maren Christensdatter i Hornborg
Søren Rasmussen gårdmand og Maren Nielsdatter i Kalhave - Laurids
Laurids Pedersen husmand og Else Rasmusdatter i Hornborg - Mette
Søren Lassen husmand og Else Marie Jensdatter i Honum Skov - Henrik
Anne Marie Pedersdatter i Boring 79 år
Side 77 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
330 1813 Begr
7 Jens Christensen husmands søn i Kodallund Christen 3 uger
330 1813 Begr
8 Margrethe Pedersdatters søn Peder i Kodallund 7 mdr
331 1813 Daab
11 Thomas Jensen gårdmand og Anne Magdalene Kirstine Christensdatter i Haurum - Jens
331
331
331
331
331
332
332
332
332
12
13
3
14
15
16
4
17
18
1813
1813
1813
1813
1813
1813
1813
1813
1813
Daab
Daab
Copul.
Daab
Daab
Daab
Copul.
Daab
Daab
Jens Pedersen husmand og Anne Pedersdatter i Hvirring - Anne Kirstine
Mads Vistisen og Karen Andersdatter i Honum - Sidsel Marie
Søren Andersen i Hornborg og Kirsten Marie Thomasdatter tjener på Rask
Anders Lauridsen og Anne Kirstine Jeppesdatter i Kodallund - Laurids
Jesper Rasmussen gårdmand og Anne Margrethe Pedersdatter i Hornborg - Peder
Peder Christensen husmand og Maren Rasmusdatter i Hornborg - Christen
Jens Jensen enkemand i Hornborg og Margrethe Pedersdatter i Kodallund
Mikkel Pedersen gårdmand og Anne Lisbeth Christensdatter i Boring - Karen
Søren Andersen husmand og Kirsten Marie Thomasdatter i Hornborg - Anders
332 1813 Daab
19 Jens Christian Jørgensen og Kirsten Pedersdatter i Hornborg - Bodil Kirstine som døde
332
333
333
333
333
333
333
333
333
334
Daab
Daab
Daab
Begr
Daab
Begr
Begr
Begr
Begr
Daab
20
21
22
9
23
10
11
12
13
24
334 1813 Daab
25
334
334
334
334
335
335
14
26
15
5
16
17
1813
1813
1813
1813
1813
1813
1813
1813
1813
1813
1813
1813
1813
1813
1813
1813
Begr
Daab
Begr
Copul.
Begr
Begr
Jens Hansen husmand og Maren Christophersdatter i Haurum - Peder
Niels Mønster Degn og Anne Margrethe Andersdatter i Hvirring - Christen
Morten Pedersen husmand og Anne Marie Christensdatter i Hvirring - Christen
Rasmus Christensen gårdmands søn i Honum Christen 1 år
Jørgen Lund og Cathrine Hansdatter i Hornborg - Dødfødt dreng
Jørgen Lunds dødfødte dreng i Hornborg
Jens Christian Jørgensen husmands mindste datter Bodil Kirstine 3 uger
Niels Pedersen aftægtsmand i Hornborg 73 år
Jens Christensen husmand i Flemming 48 år
Niels Mikkelsen husmand og Anne Jørgensdatter i Boring - Jørgen
Maren Mikkelsdatter kvinde i Honum - Birthe Marie, udlagt Niels Pedersen tjener i
Honum
Anders Skomagers hustru Maren Hansdatter i Honum 46 år
Niels Christensen husmand og Anne Margrethe Jensdatter i Honum - Dødfødt pige
Niels Christensen husmands dødfødte datter i Honum
Peder Jensen og Bodil Jensdatter i Boring
Peder Mortensen husmand i Kalhave 76 år
Niels Jørgensens søn i Haurum Peder 4 år
335 1813 Daab
27 Hans Gram Bechmann og Charlotte Nicoline Qvottrup på Rask - Anne Andrea Emaline
335
335
335
335
18
19
6
28
1813
1813
1813
1813
Begr
Begr
Copul.
Daab
335 1813 Copul.
336
336
336
336
1813
1813
1813
1813
Begr
Daab
Daab
Begr
Thomas Mikkelsen gårdmands søn i Hornborg Terkel 5 år
Gregers Thomsen Smeds søn i Boring Thomas 20 år
Niels Thomsen og Else Jørgensdatter i Hornborg
Peder Jensen husmand og Anne Kirstine Andersdatter i Boring - Anders
7 Jørgen Rasmussen i Skyggerslund og enke Anne Cathrine Lauridsdatter i Flemming
20
29
30
21
Carl Eg i Hornborg en omløbende betler fra Randers
Israel Sørensen husmand og Anne Cathrine Justdatter i Haurum - Anne
Jens Jensen og Anne Stidsdatter i Trebjerg - Dødfødt datter
Jens Jensens dødfødte datter i Trebjerg
336 1813 Daab
31 Birthe Marie Sørensdatter i Kodallund - Mette, udlagt Søren Madsen tjener i Kalhave
336 1813 Daab
32
337
337
337
337
337
338
338
338
338
338
338
33
22
34
35
36
37
38
39
40
23
24
1813
1813
1813
1813
1813
1813
1813
1813
1813
1813
1813
Daab
Begr
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
Daab
Begr
Begr
Anders Pedersen Juel gårdmand og Johanne Margrethe Sørensdatter i Kalhave Severine Marie
Christen Christensen husmand og Mette Jensdatter i Hornborg - Anne Cathrine
Anders Nielsen aftægtsmand i Honum 70 år
Mads Pedersen gårdmand og Maren Jensdatter i Honum - Jens
Søren Madsen gårdmand og Anne Nielsdatter i Kalhave - Karen
Peder Lauridsen boelsmand og Mette Marie Jensdatter i Haurum - Anne Marie
Christian Jørgensen gårdmand og Karen Rasmusdatter i Haurum - Niels Christian
Peder Knudsen Tejbøl gårdmand og Kirsten Jørgensdatter i Flemming - Knud
Niels Hansen gårdmand og Johanne Marie Nielsdatter i Hvirring - Karen
Jens Andersen husmand og Johanne Marie Lauridsdatter i Honum - Jens Christian
Anne Hansdatter aftægtskone i Hornborg 75 år
Jørgen Rasmussen almisselem i Boring 70 år
Side 78 af 78
Hvirring Hornborg Kirkebog 1766 - 1814
Hanne Vinter Henriksen 2013
Folie År
Begivenhed
Nr
Tekst
339 1813 Daab
41 David Jacobsen gårdmand og Mette Pedersdatter i Trebjerg - Jacob
Christen Nielsen Kousgård skolelærer og Cathrine Marie Christensdatter i Hornborg 339 1813 Daab
42
Christen
339 1813 Copul.
8 Søren Pedersen og Kirsten Christensdatter begge i Boring
339 1813 Daab
43 Søren Nielsen og Maren Christensdatter i Hornborg - Else Margrethe
339 1813 Begr
25 Jens Pedersen gmd i Honum 62 år
339 1813 Daab
44 Søren Andersen husmand og Maren Mouridsdatter i Boring - Anders
340 1813 Daab
45 Rasmus Christensen gårdmand og Maren Ottesdatter i Honum - Christen
340 1813 Daab
46 Jens Jensen Hjulmand og Margrethe Pedersdatter i Hornborg - Peder som døde
340 1813 Begr
26 Jens Jensen Hjulmands søn i Hornborg Peder 1 dag
340 1813 Begr
27 Peder Knudsen Store gårdmands hustru i Flemming 63 år
340 1813 Daab
47 Christen Hansen husmand og Kirsten Jørgensdatter i Kalhave - Jørgen som døde
340 1813 Begr
28 Karen Christensdatter på Rask 74 år
340 1814 Daab
1 Peder Eriksen husmand og Maren Nielsdatter i Honum - Cathrine Marie
341 1814 Daab
2 Sejer Pedersen og Birthe Kirstine Mikkelsdatter i Hornborg - Peder
341 1814 Begr
1 Morten Pedersen husmands søn i Hvirring Peder 2½ år
341 1814 Copul.
1 Peder Frandsen gårdmand i Hvirring og Johanne Marie Andersdatter på Rask
341 1814 Begr
2 Christen Hansen husmands søn i Kalhave Jørgen 1 uge
341 1814 Begr
3 Anne Lauridsdatter enke i Boring 64 år
341 1814 Begr
4 Møller forvalters datter i Kalhave Else Frederikke 2 år
341 1814 Begr
5 Mads Pedersen gårdmands søn i Honum Jens 5 mdr
341 1814 Begr
6 Christen Pedersen ungkarl i Boring 71 år
342 1814 Daab
3 Christen Knudsen gårdmand og Johanne Sørensdatter i Kodallund - Knud
342 1814 Begr
7 Hans Jensen sl søn i Trebjerg Jens Peter 3 år
342 1814 Begr
342
342
342
342
342
343
343
343
343
343
367
367
367
367
367
367
1814
1814
1814
1814
1814
1814
1814
1814
1814
1814
1766
1766
1766
1770
1784
1790
Begr
Daab
Begr
Daab
Daab
Daab
Begr
Begr
Begr
Daab
Abs
Abs
Abs
Abs
Abs
Abs
8 Christen Knudsen husmands svigermoder i Honum Anne (fejl for Karen) Nielsdatter 62 år
9
4
10
5
6
7
11
12
13
8
Anne Sørensdatter almisselem i Trebjerg 70 år
Jacob Møller forvalter og Sophie Elisabeth Hasselbach i Kalhave - Johanne
Jeppe Jensen aftægtsmand i Boring 87 år
Niels Christensen husmand og Maren Pedersdatter i Hvirring - Jens Christian
Søren Pedersen indsidder og Kirsten Christensdatter i Boring - Mette Marie
Hans Nielsen gårdmand og Anne Marie Pedersdatter i Haurum - Anders Peter
Terkel Nielsen gårdmand i Kalhave 53 år
Jens Christensen gårdmands datter i Boring Marie Kirstine 15 år
Jens Pedersen gårdmands datter i Boring Marie Kirstine 7½ år
Christen Terkelsen gårdmand og Mette Marie Thomasdatter i Boring - Karen
Karen Christophersdatter i Flemming hvis barn fandtes død i sengen
Karen Jensdatter i Hvirring for lejermål, udlagt Jens Christensen i Hvirring
Jens Christensen i Hvirring for lejermål
Karen Marie Christensdatter for forsømt altergang
Niels Jørgensen rytter i Boring for forsømt altergang
Inger Hansdatter enke i Hornborg for forsømt altergang