Kursus Iller Slot - Spirituel forening

Velkommen til Rask Mølle
Børnehave
Børnehaven Søstjernen
Børnehaven Søstjernen er en integreret institution med
både vuggestue og børnehave. Børnehaven er opdelt i 2
større afdelinger med underliggende grupper.
Møllersmindevej 12
8763 Rask Mølle
http://www.raskmolleborneunivers.dk
Skole
Der er god trivsel i de små
lokalsamfund og der er mange
fine faciliteter til de unge.
Thorkild
Rask Mølle Skole
Skolen har fra 0. til 9. klasse.
Skolebakken 3
8763 Rask Mølle
http://www.rask-moelle-skole.dk
Der er et fantastisk udbud af
foreninger, sammenhold og
lokale netværk.
Helene
Foreningsliv
Faciliteter
Rask Mølle Hallerne
Hallerne er samlingssted for mange af lokalområdets
foreninger. Her finder du bl.a. to idrætshaller, et
fitnesscenter samt mødefaciliteter.
Skolebakken 1
8763 Rask Mølle
Idrætsforeninger:
Rask Mølle og Omegns Idrætsforening
HK73, Håndbold
Rask Mølle Fitness
Andre foreninger:
Rask Mølle Borgerforening
Se meget mere om det lokale foreningsliv på
Fritidsportalen https://www.conventus.dk/hedensted.
Værd at vide
www.rmborgerforening.dk
Borgerforeningen afholder hvert år en rækker
traditionsrige arrangementer som f.eks. Fugleskydning,
juletræsfest samt forårsfesten, som arrangeres i
samarbejde med HK-73 og ROI.