Klik her for at se indkaldelse og årsag.

Møde i Sanderumskolens bestyrelse tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 – 21 .00
BEMÆRK MØDET FINDER STED HOS CLAUS BACH (Elmelundsvej
126) – vi starter med at mødes ved P-pladsen i
Elmelundsskoven.
Afbud fra: Vincent og Nikolaj.
LE – Lise Engelsen
HJ – Henning Jørgensen
CN – Christina Nøttrup
FK – Frank Kjeldsen
CB – Claus Bach
CR – Charlotte Rohleder
BA – Birgitte Albertsen
HR – Helle Ravnborg
BBC – Bo Christensen
CF – Claus Fagerlund
MU – Marianne Ubbe
Referat:
Pkt.
Indhold
1.
Elmelundskoven ”Der findes ikke forkert vejr – kun
forkerte klæ’r’” (satser på opbakning fra vejrguderne):
 Guide spadseretur i Elmelund”skoven”
 Hvad kan Sanderumskolen yde
 Hvad kan Sanderumskolen nyde
 Hvordan sikrer vi, at disse ydelser og
nydelser kommer i spil i fremtiden?
Bilag
Tidsramme
60
min.
Ansvarlig
Forventning
Alle
Inspirerende
fællesoplevelse
Bestyrelsen gik en tur i den kommende Elmelundsskov (Elmeskovsprojektet).
2.
Skolereformen generelt:
 Fakta – folkeskolereformen
 Reformens pædagogiske grundlag
30
min.
CF og
MU
Orientering
Marianne og Claus gav et oplæg om reformens hovedelementer (bilag udleveret). Bestyrelsen fik en
orientering om ny lovgivning på specialundervisningsområdet.
3.
Godkendelse af referat
X
5 min
CF
Godkendelse
5 min.
Elev rep.
Siden sidst
Referat af 25/3-14 godkendt.
4.
Elevrådet
Elevrådet har været til møde på rådhuset med rådkvinden til en elevrådsdag.
5.
Formandsorientering
5 min.
LE
Orientering
Intet nyt.
6.
Info fra ledelsen:
 Ledige stillinger / ansættelse
 Skoleårets planlægning fortsat
 Bestyrelsesvalgets resultat og videre proces
 Dimissionstale fra skolebestyrelsen?
 Forældrehenvendelser (håndsprit, mat.
undervisning herunder orientering om, at
specialundervisning ikke eksisterer i
almendelen.)
 Budget 2014. (bilag)
10
min.
Alle
Information
Fremadrettede punkter:
 Principrenoveringen fortsat
Skolen skal ansætte 4 lærere og 2-3 pædagoger – Birgitte er bestyrelsens repræsentant til
ansættelsessamtaler d. 9/5.
MU udleverede procesplan ift. skoleårets planlægning.
MU orienterede om resultat af valgmødet.
CF orienterede kort om justeret budget 2014 jf. tildelt budget skoleårets planlægning.
Møderække for bestyrelsen kommende skoleår fastlægges på næste møde.
7.
Feedback på mødet + Evt.
5 min
Alle
Videndeling
Kommende møder:
 20. maj
 17. juni (akskedsarr.)
Med venlig
hilsen Lise og
Marianne
Referent: Claus Fagerlund Bayer