navigationssystem amundsen+ instruktionsbog

Markedsanalyse
Det spanske marked for
Osmosis Inversa
Afgrænset versión
Notatformat
Markedsanalyse
Det Spanske Marked For Reverse Osmosis
Carsten Grube, sidst opdateret november 2008
Indholdsfortegnelse
INTRO
KONKLUSION
VANDPROBLEMATIKKEN I SPANIEN
-
”Vandhanevand” i Spanien
Vandtrykket i spanske husstande
OFFENTLIGE INSTANSER OG ANDRE RELATEREDE
-
Ministerier og organisationer
Lovgivning
DET EKSISTERENDE MARKED FOR RO I SPANIEN
-
-
-
Udvikling
Nuværende afsætning
RO-produktet generelt
Markedsføringsparametre
Produkter og priser
Ikke kompakt, uden pumpe
Ikke kompakt, med pumpe
Kompakt, uden pumpe
Kompakt, med pumpe
Eksisterende ’X-RO’ produkter
Produktspecifikationer
Supplerende produkter
Fabrikanterne og Importører
Detailledet
Specialiserede forhandlere
Byggemarkeder
Messer
UNIMEX
-
Unimex: Produkt og firma
Priser (ex work, logistik, lager, forhandler, forbruger)
After sales service
LOGISTIK
-
Lager (størrelse, beliggenhed, forsikring/ansvar, styring, økonomi)
Fra fabrik til slutbruger
SWOT-ANALYSE
-
-
Styrker (interne)
Svagheder (interne)
Muligheder (eksterne)
Trusler (eksterne)
BILAG - billeder
for: Unimex Engineering Ltd. A/S; VAT No. 66954811; Danmark,
t: 47171444; f: 47 17 22 55; e: [email protected] ; www.unimex.dk
Side 2 af 35
Markedsanalyse
Det Spanske Marked For Reverse Osmosis
Carsten Grube, sidst opdateret november 2008
INTRO
[Dette er en afgrænset version, hvor fortrolige oplysninger ikke indgår]
Formålet med denne markedsanalyse er at klargøre mulighederne for Unimex’ Reverse Osmosis
(RO) system på det spanske marked.
Jeg har anvendt følgende metoder for indhentning af data:
- Personlige møder og telefoninterviews med forhandlere, distributører og fabrikanter
- Besøg af forhandlere i mit hjem i Malaga for at modtage konkrete tilbud og info
- Informationssøgning i butikker
- Søgning på nettet
I forbindelse med interviews og undersøgelser af de enkelte markedsaktørerne (fabrikanter,
importører og forhandlere), har jeg indsat oplysningerne under kontaktoplysningerne for de
respektive aktører. Samme metode har jeg anvendt for produktanalysen. Frem for at vedlægge
disse, markedsaktørerne og produktanalysen, som bilag har jeg indsat dem i selve analysen, da
jeg mener giver bedre overblik.
Unimex har fået tilsendt oplysningerne løbende, hvorved vi har holdt en kontinuer dialog
gennem hele forløbet. Således er en del passager er skrevet i notatform i en blanding af engelsk
og dansk.
KONKLUSION
….
for: Unimex Engineering Ltd. A/S; VAT No. 66954811; Danmark,
t: 47171444; f: 47 17 22 55; e: [email protected] ; www.unimex.dk
Side 3 af 35
Markedsanalyse
Det Spanske Marked For Reverse Osmosis
Carsten Grube, sidst opdateret november 2008
VANDPROBLEMATIKKEN I SPANIEN
Eksistensgrundlaget for RO-produktet i Spanien er, at vandforsyningen til de spanske husstande
(”vandhanevand”) ikke er anvendeligt som drikkevand og, at vandtrykket i de spanske
husstande er tilstrækkeligt højt for, at vandet kan passere de 5 faser i RO-systemet. I dette
kapitel beskrives disse to forhold.
”Vandhanevand” i Spanien
Det er normalt kendt i Spanien, at vandhanevandet i spanske husstande indeholder en
bakterieflora, der gør det uanvendeligt som drikkevand. Langt størstedelen af den spanske
befolkning køber således drikkevand på flaske.
Vandtrykket i de spanske husstande
Grundlaget for RO-produktet er, at der er tilstrækkelig vandtryk i de spanske husstande,
kontorbygninger, mv. Et for lavt vandtryk gør, at vandet ikke kan køre igennem RO-produktets
5 faser. Som det fremgår af nærværende analyse, er der et relativt stort udbud af en bred vifte af
produktvarianter inden for RO. Hermed må det antages, at der er grundlag for installation af
RO-produktet. Da dette er af vital betydning for produktets eksistensgrundlag, har jeg dog
alligevel ønsket at skitsere nøglefakta:
Hver by i hver provinsen har sin egen vandtilførsel. Oplysningerne indhentes således pr. by.
Som eksempel er har jeg undersøgt forholdene i Malaga, hvor jeg bor. Leverandøren af vand til
de husstandene i Malaga er EMASA:
EMASA (Empresa Municipal Aguas de Málaga SA)
Plaza General Torrijos, 2
Edif. Hospital Noble
29016 Málaga
T: +34 900 777 420
www.emasa.es
EMASA oplyser følgende vandtryk i Malaga (leveret til målerne/indgangen i hver ejendom):
- Gennemsnit: 4,5 kg/cm2
- Lavt liggende områder ved havet (fx Pedregalejo, El Palo): 6 kg/cm2
- Høje områder op mod bjergene: 1,6 kg/cm2
De 4,5 kg/cm2 er gennemsnittet og på samme tid det tryk, der leveres til de fleste ejendommes
målere i Malaga.
Vandtrykket fra ejendommens måler/indgang til de enkelte husstande reguleres derefter af den
enkelte boligforenings vandtrykregulator. Her der er ofte stor forskel på trykket på de
forskellige etager (desto højere etage desto lavere tryk).
I forbindelse med de tilbud, hvor salgsteknikkerne er kommet hjem til min bolig, har de målt
vandtrykket i min bolig til 2,2 kg/cm2 og TDS på 330.
Forholdet mellem leverandørerne af vand og slutbrugernes autonome (bolig-) forening reguleres
af Andalusien Amts ”Decreto 120/91”. Her er der øjensynligt nogle relevante artikler, der bør
gennemgås, inden lancering af produktet.
for: Unimex Engineering Ltd. A/S; VAT No. 66954811; Danmark,
t: 47171444; f: 47 17 22 55; e: [email protected] ; www.unimex.dk
Side 4 af 35
Markedsanalyse
Det Spanske Marked For Reverse Osmosis
Carsten Grube, sidst opdateret november 2008
En af artiklerne fremhæver definitionen på, at ”Area de Cobertura” (Coverage Area), som
leverandøren har med sine net af autonome foreninger. Her fremgår det, at trykket må variere
max 20% i forhold til det gennemsnitlige tryk, der er i pågældende område. Med andre ord: der
sættes ikke et minimum for det leverede vandtryk.
Vandtrykket kan aflæses via ”llave de registro”, som er en lille metalplade, der sidder på
ydersiden af hver bygning.
Udbyderne af RO-produkter koncentrerer deres salgsindsats ved byer ud til Middelhavskysten.
Her er kvaliteten af vandet efter sigende meget lav. Hvorimod f.eks. Madrid har noget af det
reneste vand i hele landet.
for: Unimex Engineering Ltd. A/S; VAT No. 66954811; Danmark,
t: 47171444; f: 47 17 22 55; e: [email protected] ; www.unimex.dk
Side 5 af 35
Markedsanalyse
Det Spanske Marked For Reverse Osmosis
Carsten Grube, sidst opdateret november 2008
OFFENTLIGE INSTANSER
Ministerier og organisationer
…
Lovgivning
…
for: Unimex Engineering Ltd. A/S; VAT No. 66954811; Danmark,
t: 47171444; f: 47 17 22 55; e: [email protected] ; www.unimex.dk
Side 6 af 35
Markedsanalyse
Det Spanske Marked For Reverse Osmosis
Carsten Grube, sidst opdateret november 2008
DET EKSISTERENDE MARKED I SPANIEN
Formålet med dette kapitel er at give en kort introduktion til RO-produktet samt at give et
overblik over det eksisterende marked for produktet i Spanien. I kapitlet analyseres strukturen af
det spanske marked samt eksisterende produkter, forhandlere, distributører og fabrikanter samt
Udvikling
….
uværende afsætning
….
RO-produktet generelt
RO renser ned til 5 µ og er således det mest effektive system hvad angår rensning af
vandhanevand i almindelige husstande. Systemet er enkelt at installere og kan installeres i stort
set alle hjem til alle typer vandhaner.
En generel ulempe ved RO-produktet er, at det forårsager et vandspild. Dette er i sig selv en
ulempe af miljømæssig karakter og således også af kommerciel karakter, da den spanske
slutbruger i stigende grad bliver mere miljøbevidst. Vand er fortsat forholdsvist billigt i
Spanien, og det er således ikke den fordyrede vandregning, der forventes ikke at blive den
største forhindring men derimod er det moralske og etiske ved miljøproblematikken.
Der synes dog at være et betydeligt marked for RO-produktet i Spanien det forholdsvist store
udbud, antallet af udbydere og den lette tilgængelighed taget i betragtning. Men vandspildet må
betragtes som et af de vigtigste markedsføringsparametre.
for: Unimex Engineering Ltd. A/S; VAT No. 66954811; Danmark,
t: 47171444; f: 47 17 22 55; e: [email protected] ; www.unimex.dk
Side 7 af 35
Markedsanalyse
Det Spanske Marked For Reverse Osmosis
Carsten Grube, sidst opdateret november 2008
Markedsføringsparametre
I salgsopstillingerne for RO-systemerne på det spanske marked fremhæves følgende forhold,
som dermed kan beskrives som de hyppigst anvendte markedsføringsparametre:
- Certifikater
- Prefilter (micras)
- Prefilter (GAC)
- Postfilter (GAC)
- Automatic ”cierre” y alimentación agua: electric, mecanic
- pump/ electricity
- Capacity (lts/day or hour)
- Presure limit (bar)
- Steps
- Membran (TFC xxx gpd): number of membran + type + quality
- Rejection of impurities, etc. (%)
- Type of decloration (e.g. GAC, CTO, etc. (ref ATH) )
- Filters (active carbon in line)
- U.V.
- Acumulador / Tank: litres + “propileno”
- Dimensions
- Compact box – “clean design”
- “Salinidad” (mg/l)
- Flushing
- Valve
- Salt rejection (“rechazo de sales”)
- Presión funcionamiento
- Potencia eléctrica
Market Structure
The market structure for RO-products is:
- Manufactors (Spanish and International) sell to Spanish distributor
- Distributors sell to retailers
- Retailer sell to Enduser
Ref. figur på næste side.
for: Unimex Engineering Ltd. A/S; VAT No. 66954811; Danmark,
t: 47171444; f: 47 17 22 55; e: [email protected] ; www.unimex.dk
Side 8 af 35
Markedsanalyse
Det Spanske Marked For Reverse Osmosis
Carsten Grube, sidst opdateret november 2008
Fabrikant
Distributør/
Detail
Detail
Enduser
for: Unimex Engineering Ltd. A/S; VAT No. 66954811; Danmark,
t: 47171444; f: 47 17 22 55; e: [email protected] ; www.unimex.dk
Side 9 af 35
Markedsanalyse
Det Spanske Marked For Reverse Osmosis
Carsten Grube, sidst opdateret november 2008
Produkter og priser
Formålet med dette kapitel er at belyse og sammenligne eksisterende produkter på det spanske
marked.
På de følgende sider følger produktspecifikationer samt oplysninger om markedsaktørerne.
Ikke kompakt/ uden pumpe
Mærke
Model
Faser
Prod.
ltrs/hour
Storm
RO020610
RO-100
5
7-8
Acuatal
EUR-50
6
2-4
3.0 –
5.0
Style
ARO1002
5
4-5
2.5 –
5.0
50
Genius
4/75/FLM
5
2-3
2.5 –
6.0
60-70
Erie
Mini Osm. 435,
Microline
Mini Osm.
Microline +
?
4
2-6
3.0 - ?
-
Erie Aquatecnic
4
2-6
3.0 - ?
-
Erie Aquatecnic
5
?
3-6
?
Waterworld
USA, INC
Erie
Proline
Minmax
tryk
(kg)
2.5 -
RO
GPD
Fabrikant/
Distributør
50
Rodríguez
Calderón S.A.
Aquatal
Manufactor?/
Aquasol
ATH
Detail/
Forhandler
Pris
Bmdesa
Aki
334
85
Leroy Merlin
Aki
Bauhaus
Send out
staff. No
shop.
Fluit Stock
Moalpe
Saneamtos.
Proinco,
Moalpe
Saneamtos.
Moalpe
Saneamtos.
Serrano
111
172
172
*344
246
123
180
**172
**172
125
Alle priser er i Euro eksklusiv moms (16 %).
*Priser inkluderer installation
**Don’t know which of the two models it that goes for the price of the 172.
Ikke kompakt/ med pumpe
Mærke
Model
Faser
Prod.
ltrs/hour
Genius
Style
75B
Genius
Genius-300
ARO1008
5
5
12-13
6-7
4/75/P+UV
5
4-5
Genius
4/75/Pump
5
4-5
Proline
?
?
?
Proline
?
?
?
Minmax
tryk
(kg)
- 6.0
-
RO
GPD
Fabrik/
Distributør
Detail/ Forhandler
Pris
2 x 60
75
ATH
Aquasol
322
*388
2.5 –
6.0
60-70
ATH
2.5 –
6.0
1.0 –
2,5
?
60-70
ATH
Proinco, San Luis
Send out staff. No
shop
Proinco, San Luis
Proinco, Huelin
Fluit Stock
Fluit Stock
?
?
Waterworld
USA, INC
Waterworld
USA, INC
370
400
521
338
Serrano
150
AguaDelSurEste.com
172
for: Unimex Engineering Ltd. A/S; VAT No. 66954811; Danmark,
t: 47171444; f: 47 17 22 55; e: [email protected] ; www.unimex.dk
Side 10 af 35
Markedsanalyse
Det Spanske Marked For Reverse Osmosis
Carsten Grube, sidst opdateret november 2008
Kompakt/ uden pumpe
Mærke
Model
Faser
Prod.
Ltrs/hour
RO
GPD
-
Minmax
tryk
(kg)
3–6
Ultra
Fabrikant/
Distributrø
Detail/
Forhandler
Ultra CS
5
50
Ion Filter
3,5 – 6
3–6
50
50
50
Ion Filter
ATH
Osmoaqua
6-8
3–6
50
Osmoaqua
4-5
2.5 –
6.0
60-70
Andalucia
Agua
Dinae Aqua
Dina Aqua
Send out
staff. Offices
in Malaga
Jf.
Osmoaqua
Fluit Stock
CM
Eco Pura
Alison
Hidraulica
Pura 110
Basis
5
5
5
2–3
5-
Advance
-
5
Genius
ECO-110Z
5
ATH
Pris
*620
171
*733
342
Kompakt/ med pumpe
Mærke
Model
Cleone
Cleone
Ultra
CM
Magma
Alison
Advance
Wega
Genius
Faser
Prod.
ltrs/hour
Minmax
tryk
(kg)
0,8 –
7,0
1 – 2,5
RO
GPD
Fabrikant/
Distributør
Detail/
Forhandler
Cleone2
5
7-10
Cleone TOP
Ultra CS
Pump
CM Electrica
Magma
FT? (the new
model)
ECO-110Z/P
5
5
-
5
5
5
-
5
5
5
Pris
50
Kuna Group AB
Agua
Andalucia
50
Ion Filter/
2,5
50
Ion Filter
Andalucia
Agua
Dinae Aqua
5-8
1 – 2,5
50
Ion Filter
Osmoaqua
*895
*1.164
*1.362
5-6
5-6
4-5
1 – 2,5
2,5 – 6
50
50
-
Ion Filter
ATH
Osmoaqua
Osmoaqua
Fluit Stock
*1.190
*1.017
400
*1.035
1.188
*Inkluderer installation. Priser i Euro eksklusiv moms (16%).
for: Unimex Engineering Ltd. A/S; VAT No. 66954811; Danmark,
t: 47171444; f: 47 17 22 55; e: [email protected] ; www.unimex.dk
Side 11 af 35
Markedsanalyse
Det Spanske Marked For Reverse Osmosis
Carsten Grube, sidst opdateret november 2008
Eksisterende ’X-RO’ produkter
Her er en liste med nogle af de X-RO, der sælges til forbrugeren via nettet:
Produkt navn
Pumpe
X-RO Nhiwa
X-RO Nhiwa
Ja
Ja
Leverandør/
Portal
Osmosisdomestica.com
Hidro-Water SL
Waterlight X-RO
Ja
Travian
X-RO Nhiwa
X-RO Nhiwa
X-RO
X-RO
X-RO
Waterlight X-RO
Waterlight X-RO
X-RO Nhiwa
X-RO Nhiwa
X-RO Nhiwa
X-RO Nhiwa
X-RO Nhiwa
X-RO Nhiwa
X-RO Compacta
X-RO Compacta
Ja
Nej
Ja
Nej
?
Ja
?
Nej
Nej
Ja
Nej
?
?
Nej
Ja
Solucionesparatuhogar.com
Solucionesparatuhogar.com
Sanexabia
Sanexabia
Osmocor.com
Fountainsofternes.co.uk
Ezsoftener
Ideagua.com
Ideagua.com
Mundiagua.com
Solostocks.com
Aguamarket.com
Grupo Punto de Oro
Insa SL
Insa SL
Pris
Link
310
?
Link
Produktkatalog
Product sheet X-RO
Sales presentation
Product specification
Sales pres
Sales pres
Prisliste
Prisliste
Sales pres
Sales pres + specs
Link
Link
Link
Specs
Sales pres
Link
Link
Link, jf. s. 6
Link, jf. s. 6
?
494
427
572
518
?
293
289
294
336
?
260
?
?
518
572
Supplerende produkter
Supplerende produkter til RO er såkaldte afkalker samt filtersystemer, der ikke anvender RO.
Sidst nævnte er systemer, der driver vandet direkte fra husstandens vandforsyning igennem
filtersystemet og ud gennem vandhanen til forskel fra RO-systemet, som opbevarer det
filtrerede vand i en beholder, hvorfra der tappes, når vandhanen åbnes. Ingen andre systemer
kommer i nærheden at rense ned til de 5 µ som RO-produktet gør.
De supplerede produkter til RO kan således betegnes som mærkbar lavere kvalitet. Dog bør det
nævnes, at en fordel (og et af de store salgsargumenter for disse supplerende produkter) er, at de
ikke forårsager vandspild.
for: Unimex Engineering Ltd. A/S; VAT No. 66954811; Danmark,
t: 47171444; f: 47 17 22 55; e: [email protected] ; www.unimex.dk
Side 12 af 35
Markedsanalyse
Det Spanske Marked For Reverse Osmosis
Carsten Grube, sidst opdateret november 2008
Produktspecifikationer
Here you will find further specification of each product plus links to web sites. All prices ex
VAT (16%).
Ultra
-
-
Manufacture: Waterworld USA, INC
Sold via the internet portal AguaDelSurEste.com: http://aguasdelsureste.com/osmosisdomestica-proline-pump-6-etapas-p-215.html
Membrane: 50 GPD
Max 100 ltrs/day = 3-4 ltrs/hour
6 step
Max pressure: 1-4 kg.
Specs: http://www.waterworldusa.com/art/prolinegold.pdf
Sepc.: http://aguasdelsureste.com/osmosis-domestica-proline-5-etapas-p-214.html?zenid=900d1c795e4cd5a1945763e0151b0ff0
Billede: http://aguasdelsureste.com/osmosis-domestica-proline-5-etapas-pi-214.html
Price (ex. Installation), with pump: € 172
Proline Gold
- Manufacture: Waterworld USA, INC
- Dealer: Serrano
- Membrane: 50 GPD
- Max 100 ltrs/day = 3-4 ltrs/hour
- 5 step
- No pump
Sepc.: http://aguasdelsureste.com/osmosis-domestica-proline-5-etapas-p-214.html?zenid=900d1c795e4cd5a1945763e0151b0ff0
- Min pressure: 3-6 kg.
- Billede: http://aguasdelsureste.com/osmosis-domestica-proline-5-etapas-pi-214.html
- Price: (ex. Installation), no pump: € 125
- Price (ex. Installation), with pump: € 150
RO020610
- Forhandles af Bomdesa (jf. nedenfor)
Storm, RO-100
- Distributør: Rodriguez Calderon (jf. nedenfor)
- Handles hos AKI byggemarked (jf. nedenfor)
- 5 step
- Filter, sediment 10”
- Filter, granulated carbon 10”
- Filter, membrane 50 GPD
- Max production: 7-8 ltr/hour = 180 litres per day
- Pressurized tank of 9 litres – plastic!
- Minimum pressure: 2,5 Bar
- Water rejection/ loss: 70-80% (produces only 200-300 per 1000 litres). Estimated cost for every
200-300 litres: € 0.50 – 1.00
- Carbon filters to be changed every 6-12 months
- RO membrane to be changed every 12-18 months
- Universal spare parts – can be used for most osmosis systems
- Accessories (joints, elbows, etc.) with QUICK system of plastic
- Web under opbygning: www.storm-espana.com
- Ingen pumpe
- Pris (ex. Installation): € 85
for: Unimex Engineering Ltd. A/S; VAT No. 66954811; Danmark,
t: 47171444; f: 47 17 22 55; e: [email protected] ; www.unimex.dk
Side 13 af 35
Markedsanalyse
Det Spanske Marked For Reverse Osmosis
Carsten Grube, sidst opdateret november 2008
Aquatal, EUR-50:
- 6 step med mineraltilsætning
-
-
-
-
-
-
Membran af mærket Fluxtec
Tank af platsic 10101910
Ved 3 bar: 75 liter pr. dag (= 3 l/dag)
Sales points: Bauhaus, Leroy Merlin and Aki
Manufactor: Aquatal
Catalogue (jf. Side 18): http://www.aquatal.com/_Uploads/429CATALOG2007EN.pdf
Picture: http://www.aquatal.com/ViewImage.asp?Image=29OSMO2.JPG
Max pressure: 3 kg/cm2
Made in Taiwan
55 l/dagen
Member of Water Quality Association (http://www.wqa.org/)
Trade mark of Aspring INC (har ikke kunne finde dem endnu)
Følgende kode stod på et af filtrene: TW40-1812-50, og en søgning på denne linker ind til
http://www.ecofilter.ru/eng/. Det ser ud til at være dette russiske firma, der leverer filteret til Aspring
INC.
Billede af model: http://aquafiltrations.com/Reverse_Osmosis.htm
Havde ikke storebroren (Eur-50 BP) – med pumpe, og havde ingen andre modeller på kataloget.
Et af filtrene produceres af Fluxtek www.fluxtek.com (kinesisk?)
Kit med reservedele € 12,95
PSI vs. Capacity
o 15 psi: 4,45 ltr
o 30 psi: 8,9 ltr
o 45 psi: 10,9 ltr
o 60 psi: 12,1 ltr
Supplier to Aquatal: Omnipure, USA: http://www.omnipure.com/home.html. Enduser prices for filters:
$ 15,- http://www.prestostore.com/cgi-bin/store.pl?ref=karlkrause&ct=65424
Price in Leroy Merlin (ex installation): € 111
Price in Bauhaus (ex installation): € 172
Price in Aki (ex installation): € 172
Aquatal, EUR-50 BP:
- Presion: 1-5 bar: 120 liter/dag (= 5 liter/time)
- TBS: 2500 ppm
Erie, Mini Osmosis Microline Plus
- Same as “Enrie, Mini Osmosis 435 Microline”
- Link: http://www.erie-aquatecnic.com/fsetmain.jsp
Erie, Mini Osmosis 435 Microline
- Manufactor: Erie Aquatecnic, S.A.
- Dealer: Moalpe Saneamientos, Mijas
- Patent on their own “circuito múltiple” (= multiple flow) – it only says that it makes the water
flow form step to step… (In my opinion, this is what it is all about so I cannot see anything new
or special in this)
- Water control analizer – a color tells the percentage of the systems effeciency (in my opinion, as
enduser, I would require 100% effeciency at all times… cannot see the benefit of this!)
- At 3 bar pressure: 50 ltrs/day = 2 ltrs/hour
- At 6 bar pressure: 145 ltrs/day = 6 ltrs/hour
- Max. TDS recomended: 2000 ppm
- Max recommended hardness of water: +/- 17º
- Link: http://www.erie-aquatecnic.com/fsetmain.jsp
- Price at Moalpe Sanemientos: (ex. Installation): € 172 **(see comment at table)
- My opinion:
o I believe (will study) that the average Spanish homes have about 2-3 kg pressure. This
system will then only produce 50 ltrs/day. Too little.
o I believe (will study) that the average Spanish homes have a higher TDS than 2000
meaning that this system is non-recommendable
for: Unimex Engineering Ltd. A/S; VAT No. 66954811; Danmark,
t: 47171444; f: 47 17 22 55; e: [email protected] ; www.unimex.dk
Side 14 af 35
Markedsanalyse
Det Spanske Marked For Reverse Osmosis
Carsten Grube, sidst opdateret november 2008
Style 50, ARO1002
- Forhandles af Aquasol (jf. nedenfor)
- Specifications: http://www.aquasol-watersystems.com/files/520etapas.pdf
- Filter: 50 GPD from the American FILMTEC (http://www.dow.com/liquidseps/prod/prd_film.htm)
- Max production: 110 ltrs/day = 4-5 ltrs/hour
- Pre-filter, sediment: 5 micra
- Pre-filter, granulated carbon
- Pre-filter, carbon block
- Post-filter, active carbon
- Presurized tank: 10 ltr. bruto
- Salt elimination: 94-98%
- Price without pump, (incl. Installation): € 344
Style 75, ARO1002, WITH pump
- Forhandles af Aquasol (jf. nedenfor)
- Specifications: http://www.aquasol-watersystems.com/files/520etapas.pdf
- Filter: 75 GPD from the American FILMTEC (http://www.dow.com/liquidseps/prod/prd_film.htm)
- Max production: 160 ltrs/day = 6-7 ltrs/hour
- Pre-filter, sediment: 5 micra
- Pre-filter, granulated carbon
- Pre-filter, carbon block
- Post-filter, active carbon
- Presurized tank: 10 ltr. bruto
- Salt elimination: 94-98%
- Price with pump, (incl. Installation): € 388
Cleone 2, Compact
- Fabrikant: Kuna Group AB, Sverige: www.kunawater.com
- Cleone brochure:
- Eksklusivt via Andalucia Agua (jf. nedenfor)
- Har Pumpe
- 225 ltr a day ved 2,0 bar og temperatur på 25º C
- Tryk: 0,8 – 7,0
- Sales teqhnician said they themselves pay € 150-180 for the RO membrane only
- Pris, ex VAT and including installation: € 1035
Cleone 2, Compact
- Fabrikant: Kuna Group AB, Sverige: www.kunawater.com
- Cleone brochure:
- Eksklusivt via Andalucia Agua (jf. nedenfor)
- Compact
- 180 ltr a day
- Sales teqhnician said they themselves pay € 150-180 for the RO membrane only
- Price with pump, VAT (16%) + installation included: € 1035
Genius
- Manufactor: ATH, Barcelona: www.ath.es
- Specifications: http://www.ath.es/multimedia/18/osmosis_inversa_dom.pdf
for: Unimex Engineering Ltd. A/S; VAT No. 66954811; Danmark,
t: 47171444; f: 47 17 22 55; e: [email protected] ; www.unimex.dk
Side 15 af 35
Markedsanalyse
Det Spanske Marked For Reverse Osmosis
Carsten Grube, sidst opdateret november 2008
Fabrikanter og importører
Enkelte spanske fabrikker supplerer egenproduktion med import. De spansk producerede ROprodukter synes at være markedsførende i Spanien. Producenterne er primært Ion Filter, ATH,
Pur Agua Systems og måske 1-2 andre (alle med fabrik og hovedkontor i Barcelona). Ion Filter
ser ud til at være markedsførende og have det bedste renommé. De, Ion Filter, afsætter
udelukkende deres egne producerede produkter til forskel fra ATH og Pur Agua, der importerer
for at supplere med egen produktion. Disse to firmaer kunne således være mulige aftagere, da de
ser ud til at have et veletableret kundenetværk. Deres kunder er detail-forhandlere (både
specialiserede og ikke specialiserede). Ulempen vil naturligvis være, at de derved vil få
mulighed for at studere Unimex produkt for sidenhen at kunne producere direkte konkurrerende
produkter.
Fabrikkerne kan endvidere være i konflikt med Unimex’ tanke om at sælge gennem
distriktsledere, da de fabrikkerne allerede sælger direkte til detailledet og dermed vil have en del
af de kunder, som det er meningen, at distriktslederne skal have.
ATH sl
c/ Juan Torruella i Urpina 31-35
08758 Cervelló
Barcelona
T: +34 93 680 22 22
http://www.ath.es/ath.html,
Manufacturer + Distributor. Called 23/6: until recently ATH also sold directly to enduser which
they no longer do. They did not have any dealer list. So, she just informed me 2 retailers of theirs
ABM Hagemeyer and Fluit Stocks (description and prices in “RETAILERS”). Products: ATH
work with 3 segments: Water treatment, Watering, Swimming pool systems. ATH’s agents
work with exclusivity. The agent deals with other makes (e.g. Montes Torres, Estopona,
Malaga). ISO 9001/2000 of DNV (Det Norske Veritas). Started 1996. Agents have on their own
make on the ATH products (see offer from Aque Pure here).
List of water treatment products:
ATH own production:
- Osmosis Genius (domestic): http://www.ath.es/multimedia/44/GENIUS.pdf
- Osmosis Merlin (industrial): http://www.ath.es/multimedia/45/Osmosis_Merlin.pdf
- Osmosis Pura (domestic): http://www.ath.es/multimedia/46/osmosis_PURA.pdf
- Cool water systems (e.g. for offices)
- ATH decalcificator (domestic)
- ATH decalcificator (industrial)
- Catridge filters: http://www.ath.es/multimedia/14/filtros_cartucho.pdf
- ”Filtros lecho”
- ”Desnitradores”
- ”Demineralization”
- ”Dosificador”
Manufactured by Ecowater:
- Decalcificator (domestic): Link
- Decalcificator FC 5000 series (commercial/ industrial): Link
- Decalcificator FA 5000 series (commercial/ industrial): Link
Other segments
- Watering (Galcon: http://www.galcon.co.il/index.php?page_id=101)
- Swimmingpools (Certikin: http://www.certikin.com/)
for: Unimex Engineering Ltd. A/S; VAT No. 66954811; Danmark,
t: 47171444; f: 47 17 22 55; e: [email protected] ; www.unimex.dk
Side 16 af 35
Markedsanalyse
Det Spanske Marked For Reverse Osmosis
Carsten Grube, sidst opdateret november 2008
Rodríguez Calderón, Representaciones y Exclusivas S.A.
Avd. del Cid, 6
46134 Foyos
Valencia
+34 961 49 31 61
+34 961 49 27 61
[email protected]
http://www.r-calderon.com/ (under opbygning)
http://www.rodriguezcalderon.com/index.htm
Amerikansk selskab med egen fabrik i Israel (ser det ud til…). Importer, Representative, Agent
and Distributor. Sell the STORM, RO-100 to AKI. Import from Europe and mainly from
Germany and Italy. Products: Water heating systems, Bathroom furniture, Pipes and accessories
of “poliropeno copolimero (PP-R). Design radiators and towel rail heaters. Moren than 3,000 m2
storage. More than 600 m2 offices. Fleet of industrial vehicles for deliveries. Sell primarily to
the neighbour regions of Valencia, Murcia and the Balearic islands (Mallorca, Ibiza, etc.). To the
rest of Spain and to Portugal they use transport agencies. The make Storm is represented on their
web site but the link is inactive.
Ecowater Europe
Geelseweg 56
2250 Olen
Belgium
T: +32 14 24 71 11
F: +32 14 24 71 10
[email protected]
http://www.ecowater-europe.com/index.php?page=home
Ecowater : Mother company Ecowater in USA. Since 1925. Manufacture 95% of all products.
Manufacturing facilities in USA, Canada and Belgium. More than 2000 independent dealers in USA,
Canada, Europe, the Middle East, Africa, Asia. Warehouse + assembly in Belgium. ISO 9001. Ecowater
Europe’s dealers Exclusive dealer in Spain: ATH (see profile). Ecowater require aftersales service from
their dealers.Ecowater Europe’s products Residential: Water softener: RO375, Estrella, System filters,
Water purifiers; Commercial: RO: Industrial systems: ROHD serie
Ciliet
Silici 71-73
08940 Cornellá de Llobregat
Barcelona
T +34 93 474 04 94
F +34 93 474 47 30
Representative in Malaga:
Guillermo Carrera,
M +34 607 787 018;
[email protected]
Manufactor and distributor
Head office in Mondsee, Austria. Departments and production in Germany, Austria, Belguim,
Spain, France, Holland, Hungary, Italy, Poland, Portugal, Great Britain, Chechy Republic,
Switzerland and Turkey. Has Cordoba, Huelva, Jaén and Malaga and Sevilla. Cilit in Denmark:
. HOH Water Technology A/S, Geminivej 24, 2670 Greve, T +45 43 60 05 00
. Safety Covers ApS, Mortensensvej 26, 8963 Auning, T +45 86 48 45 00
Puragua Systems 2000 SL
C/ Aragón, 14
08015 Barcelona
+34 93 325 79 00
www.puraguasystems.com
Deliver to Bauhaus + Leroy Merlin. They had a non sellable unit in an open box in Bauhaus. It
was model LM-25. They could not give price on it. On filters it said Omni pure company
for: Unimex Engineering Ltd. A/S; VAT No. 66954811; Danmark,
t: 47171444; f: 47 17 22 55; e: [email protected] ; www.unimex.dk
Side 17 af 35
Markedsanalyse
Det Spanske Marked For Reverse Osmosis
Carsten Grube, sidst opdateret november 2008
Aquatal Group LTDA
International Headquarters:
P.O Box 80 Tel-Mond 40600
ISRAEL
T: +972-9-7779000
F: +972-9-7962850
E: [email protected]
W: www.aquatal.com
W: www.aquatal.es (under opbygning)
Aquasol Watersystems
Camino del Pilar, Malaga
T +34 952 38 91 04
M +34 693 35 94 04
http://aquasol-watersystems.com/domestico.html
Retailers. No shops. Send sales technicians to endusersç place to give quote. Personal offer in
my home 4/9.
Erie Aquatecnic, S.A.
Cl.Cobalto N.106, L'Hospitalet De Llobregat,
08907 Barcelona
T: +34 932 615 110
F: +34 933 373 323
http://www.erie-aquatecnic.com/
[email protected]
Manufactor
Waterworld USA, INC
10875 Fallstone Rd.
Houston, TX 77099
USA
Tel: 281-933-5777
Fax: 281-933-5776
http://www.waterworldusa.com/
Manufactor of Proline
Astramatic
P.I. Can Salvatella
C/Mogoda,75
08210 Barbera del Valles (Barcelona)-Spain
T +34 93 719 27 60
F +34 93 719 27 61
[email protected]
http://www.astramatic.com/esp/Perfil.html
Manufactor
for: Unimex Engineering Ltd. A/S; VAT No. 66954811; Danmark,
t: 47171444; f: 47 17 22 55; e: [email protected] ; www.unimex.dk
Side 18 af 35
Markedsanalyse
Det Spanske Marked For Reverse Osmosis
Carsten Grube, sidst opdateret november 2008
Detailledet
I det følgende skildnes der mellem ’forhandlere’ og ’specialiserede forhanldere’. Sidst arbejder
udelukkende med RO-produkter, hvor førstnævnte arbejder med andre produktvarianter samt
med andre sortimenter (fx byggemarkeder).
Specialiserede forhandlere
De specialiserede forhandlere af water treatment systems ser ud til at stå for langt den største del
af markedets afsætning. Som salgskanal vil specialiserede forhandlere umiddelbart være mindre
ressourcekrævende, da deres behov for optræning er begrænset. De vil endvidere kunne
gennemskue kvalitetsforskellen mellem Unimex produkter og de eksisterende. Resten er
matematik – dvs. pris og fortjenester, hvor Unimex antageligvis er konkurrencedygtige. De vil
dermed – og alt andet lige - kunne opnå større fortjeneste på salg af vores units.
Her en liste over forhandlere på det spanske marked. Som det fremgår har jeg afholdt møde med enkelte
samt haft nogle hjemme hos mig for at give tilbud. Andre har jeg besøgt i deres butikker ligesom, jeg har
talt med de fleste over telefonen samt emailet med dem.
ABM Hagemeyer
C/ Viladomat 267
Barcelona
+34 93 439 28 06
23/09/2008: I called them: They buy from ATH (ref. prev. pages). They sell only through their shop and
don´t send out staff to do offers. He could not /would not give prices on phone.
Enduser have to inform a number of things about their property (number of bathrooms, m2, location in
Barcelona, etc). With this info, ABM Hagemeyer get offer from ATH. Complicated proces!
Fluit Stocks
C/ Córsega
Barcelona
T: 93 401 79 60
23/09/2008: I called them: Fluit Stocks don´t install and don´t offer service/ maintenance contract but can
sell filters on clients’ requests. They asked me please to read up the code numbers as they did not have them
at hand. I read them out loud from their distributer´s page:
http://www.ath.es/multimedia/18/osmosis_inversa_dom.pdf and they informed prices:
Called Fluit Stocks 23/06/2008: They asked me please to read up the code numbers as they did not have
them at hand. I read them out loud from this page:
http://www.ath.es/multimedia/18/osmosis_inversa_dom.pdf and they informed prices:
Code
Model
Membrane
Production
Rejection
*Prices
304041
304042
304043
RO, Domestic GENIUS-4/75/FLM
RO, Domestic GENIUS-4/75/P+UV
RO, Domestic GENIUS-4/75/FLM
60-70 gpd
60-70 gpd
60-70 gpd
110 ltr/day
110 ltr/day
110 ltr/day
90%
90%
90%
246
521
338
304051
304052
RO, Domestic ECO-110Z
RO, Domestic ECO-110Z/Pump
60-70 gpd
60-70 gpd
110 ltr/day
110 ltr/day
90%
90%
342
400
* Prices in euros. Ex. VAT (16%). The prices include a so called discount of 20%. This discount was given
only by calling in as an anonimous enduser which means that this discount is given to all enduser clients
Agua Pura
Terrassa
Barcelona
T: +34 902 11 55 88/ +34 93 78 80 550
http://aguapura.ecodeter.com
Called 23/06/2008: Agua Pura do not go out to give offers in situ. They sell both a filter system and the
osmosis systems and recommended the filter system in stead of the RO. He mentioned desadvantages with
the osmosis systems: Osmosis has water rejection and the filter system has none. Osmosis has production
limit (the tank) and the filter system no limit (no tank). The filter system works with ultra violet system. I
was told by Culligan that this the ultra violet systems only work in a ratuis of some 2-3 centimeters.
Therefore, it is far from able to clean the whole amount. The filter system seams to be low quality. Agua
Pura’s RO: http://aguapura.ecodeter.com/osmosis.asp. Agua Pura’s Filter system:
http://aguapura.ecodeter.com/filtrosdeagua.asp. Agua Pura can deliver or enduser can pick it up in their
shop. Prices: Filter system: € 497; RO: € 850
for: Unimex Engineering Ltd. A/S; VAT No. 66954811; Danmark,
t: 47171444; f: 47 17 22 55; e: [email protected] ; www.unimex.dk
Side 19 af 35
Markedsanalyse
Det Spanske Marked For Reverse Osmosis
Carsten Grube, sidst opdateret november 2008
Proinco
Polígono Guadalhorce
C/ Leopoldo Lugones 1
29004 Malaga
T: +34 952 105 119
[email protected]
http://www.proinco.es/paginas/tratamientoagua.htm
Buy from ATH, Dosim, Cilit and Astramatic. Retailer and distributer. Lager og showroom i
industrikvarteret Guadalhorce i Malaga. Butikker i Malaga. Very well established. Broad and
deep assortment
Moalpe Saneamientos SL
C/ Santa Laura, 5
29649 Mijas Costa, Malaga
T: +34 952 59 22 02
F: +34 951 31 19 38
[email protected]
(no web)
Street shop with pipes, cables, bathroom furniture and equipment, A/C, etc. Did not know too
much about the osmosis other than that they sell it. Broad sortment and sales staff do not know
details about the products. Selling RO more to fitters, I believe
Montes Torres
C/ Franklin 19, Pol. Industrial
29680 Estepona, Malaga
T: +34 952 80 46 96
F: +34 952 79 14 83
[email protected]
http://www.ceasaespana.com/html/esp/index.html
Agent for ATH and competitive make from Ceasa. Distribution and direct sale to enduser
Compañía Europea del Agua S.A.
Polígon Industrial Rosanès
C/ Alemania R.F. 21-25
08769 Castellví de Rosanes
Barcelona - Spain
Tel: +34 937 766 344/5/6
Fax: +34 937 741 104
[email protected]
http://www.ceasaespana.com/html/eng/index.html
Manufactor of: 5 stage non-compact: Code: A-253006; A-253007; A-253010; A-253011; NK.
Basic series: A-250403, A-250404, A-250413, A-250414. Compact-Blue series & Aquanatura
for: Unimex Engineering Ltd. A/S; VAT No. 66954811; Danmark,
t: 47171444; f: 47 17 22 55; e: [email protected] ; www.unimex.dk
Side 20 af 35
Markedsanalyse
Det Spanske Marked For Reverse Osmosis
Carsten Grube, sidst opdateret november 2008
Aquasol Watersystems
Camino del Pilar
Malaga
T +34 952 38 91 04
M +34 693 35 94 04
http://aquasol-watersystems.com/domestico.html
About supermarkets and other big surface cheap products, he said. They are all from all
chinese/taiwan and bad quality. No after sales service. No installation. Installation not included
in price. No spare parts when new filters needed.. Says: ATH also made in China… hhmmm…??
Their products: Model: Style: Ref: ARO1001, Description: Basic 50, Filter: 50 GPD from the
American FILMTEC (http://www.dow.com/liquidseps/prod/prd_film.htm), Pre-filter, sediment:
5 micra, Pre-filter, granulated carbon, Pre-filter, carbon block, Post-filter, active carbon,
Presurized tank: 10 ltr. Bruto, Salt elimination: 94-98%, Price with no pump: € 399; Price with
pump: € 387. All prices excl. VAT (16%) + installation included
Tratamientos de Agua – Andalucia Agua
Av. Estrella del Mar C.C. Nueva Torrequebrada
Benalmadena Costa
29630 Malaga
T: +34 952 56 16 76
http://www.andaluciagua.com/espanol/
Called 2/10: Talked to Iris (direct: 952 57 82 67). They send sales technicians for 4/7. They send
out their sales people and prefer not to have clients to shop. Iris left a positive impression – good
sales person. Said they had been here in the area many times to analyze the which (of course) is
terrible.
Ion Filter
C/ Aiguafreda 8
Pol. Ind. L’Ametlla Park
08480 L’Ametlla del Vallès
Barcelona. Spain
T +34 902 305 310
F +34 93 693 43 29
[email protected]
http://www.ionfilter.com/producto.asp?IdM=45&M=4&color=A93CB3&id=35
Manufacture and Distributer Producerer mærkerne: Alison, Advance, CM+, Direct Life,
Dometic, Eco, Eco Box, Greta, Magma, Sintra: No link
for: Unimex Engineering Ltd. A/S; VAT No. 66954811; Danmark,
t: 47171444; f: 47 17 22 55; e: [email protected] ; www.unimex.dk
Side 21 af 35
Markedsanalyse
Det Spanske Marked For Reverse Osmosis
Carsten Grube, sidst opdateret november 2008
Culligan Barcelona
Calle Trepadella, 12
Pol. Ind. Sud
08755 – Castellbisbal
Barcelona
T: +34 902 52 34 52
F: +34 93 504 59 73
[email protected]
http://www.culligan.es/culligan-espana.htm
25/09/2008: Gave offer home. Culligan are – as to themselves – the ”Porche” of the market. They are far
more expensive than any other on the market. Culligans produkt: Så vidt jeg kan se, er det det samme
produkt, de beskriver her: http://www.culligan.es/osmosis-inversa.htm 1) Shut off valve; 2) Partikelfilter:
5 µ; 3) Semi-vandtæt RO-membran (max 120 liter om dagen) 4) Activated carbon filter; 5) Culligans
eget antibakterieafløb som blokerer bakterier fra at gå i osmosis-membranen; 6) Second carbon filter; 7)
7-8 ltrs presurized deposit; 8) Kapacitet: 5 ltr/h. Culligan er markedets “Porsche”. Eneste udbyder der
bruger antibakterie-afløbet. Eneste der anvender vegetabilsk kulfilter. Eneste der arbejder i “anstrom” (µ),
som er finere end mikra. Alle alle arbejder med mikra. Culligans filtre er derfor de fineste og dermed de
bedste. Egen fabrikation (får vel nok nogle dele fra Østen). Andre udbydere er kun sælgere. De importerer
og sælger kun. I dag ét mærke, i morgen et andet. Vi står for hele processen fra fabrik til salg og after sale.
Culligan har eksisteret i 75 år (45 år i Spanien). Grundet den gode kvalitet er de billigst på lang sigt. De
eneste, der har 40 år gamle anlæg installeret i spanske hjem, og som endnu fungerer. Total-pris (inkl.
Installation, pumpe og moms) € 1744. Pumpen (inkluderet i de 1744) ca. € 300. Månedlig betaling for
Culligans service kontrakt (inkluderer filter-skift og alt andet – ingen ekstra udgifter): € 15. Årlig udgift
uden service kontrakt (ifølge sælgeren): ca. € 120 + “lidt ekstra” hver 3. år ved udskift af membran
El Aque Pure
663 600 557
Alicante/ Murcia
[email protected]
http://www.elaquapure.com/index.htm
Called 23/06/08: Talked first to lady who did not know the least about the product. Told me to call collegue
(Ramón: +34 622 57 50 81). Detailbutikker: 3 stks i Alicante+ Murcia. Supplier: ATH (Aplicaciones
Técnicas Hidraulicas) SL: http://www.ath.es/ath.html,. El Aque Pure’s dealer (ATH) allow agents to put on
own make!!“El Aque Pure” is on the system (Genius): € 189 (incl. VAT (16%) and installation), Genius
(smaller than any of the listed in ATH’s system), Including installation, TFC high rejection (50-60 gpd),
110 ltrs/day (= 4,6 ltrs/h) at an average presure of 3,5 kilos, this is probably a teaser so that this product is
an attractive price and will thus attract clients to call in. He will then try and sell another. Water loss: 50%!!
(as to the lady on phone), 6 years guarantee, Yearly € 55 for yearly maintenance and filter change, Link:
http://www.elaquapure.com/ofertas.htm. El Aque Also commercializes the make Eco (From ATH): € 369,
ATHs make PURA (probably ECO 110Z), TFC High Rejection (100 gpd), 235 ltrs/day (= 10 ltrs/h), Link:
http://www.elaquapure.com/ofertas.htm
Aqualife Málaga
Calle Canales 5,
29002 Malaga –
T/F: (+34) 952 040 729
www.aqualifegranada.es
(sidegade til jacinto verdaguer – next to home in Malaga). Primo Oct: visited: included in price
comparing. Work ATH. Part of Proinco (below)
Hidromainake SL
C/París, 10 Polígono Indutrial San Luis
29006 Málaga
T: +34 952-347550
F: +34 952-347554
http://www.hidromainake.com/
24/7: Really rude girl takes phone (Srta. Eva): She has nothing to do with it but she will pass my
details on to colleague who would call me after tomorrow.
for: Unimex Engineering Ltd. A/S; VAT No. 66954811; Danmark,
t: 47171444; f: 47 17 22 55; e: [email protected] ; www.unimex.dk
Side 22 af 35
Markedsanalyse
Det Spanske Marked For Reverse Osmosis
Carsten Grube, sidst opdateret november 2008
Andalucia Agua
Av. Estrella del Mar C.C. Nueva Torrequebrada
Benalmadena Costa
29630 Malaga
T: +34 952 56 16 76
http://www.andaluciagua.com/espanol/
Ingen butikker. Sælger ved at sende salgsteknikkere hjem til slutbruger.
Sælger kun compact unit. Gave offer: Compact, 180 ltr a day, Sales teqhnician said they
themselves pay € 150-180 for the RO membrane only, € 1200 (VAT (16%) + installation
included)
Dinae Agua
C/ Villafuerte, 33
29017, Málaga (El Palo)
[email protected]
http://www.maquinasdeagua.es/maquinas-agua-oficinas.shtml
T: +34 952 202 500
Agent/ distributer. They buy from Ion Filter
Agua Optima
Avenida de Andalucia 39
29007 Malaga
T +34 952 31 00 71
M +34 635 73 18 74
http://www.aquaoptima.es/Localizacion.htm
Called 2/7: They both send out people and let people come to shop (in front of “Comisaría de
Policía”) Opening hours: M-F: 10-14 & 17.30 20.00
Naturema
Esteban Salazar Chapela, 16 – P5 – nave 25
Pol. Guadalhorce,
29004 Malaga
T +34 952 244 310
http://www.naturemagua.es/
Oct. 08: Besøgte dem – blandet landhandel af ALT muligt. Meget uprof og bestemt ikke
effektive eller interesseret i salg af RO
El Portal del Agua
C/ José Barreras, Puerta de la Torre
29190 Malaga
T: +34 902 013 290
www.agua.es
24/7: Called but automatic machine says: ”occupied – call later” – never did so.
Serrano
Av. de Mijas
Esq. Circunv. De Mijas Costa
29650 Mijas Costa
T: +34 952 46 39 43
F: +34 952 46 12 41
for: Unimex Engineering Ltd. A/S; VAT No. 66954811; Danmark,
t: 47171444; f: 47 17 22 55; e: [email protected] ; www.unimex.dk
Side 23 af 35
Markedsanalyse
Det Spanske Marked For Reverse Osmosis
Carsten Grube, sidst opdateret november 2008
Bomdesa y Derivados S.A.
La Boheme, 14
Polígono Alameda, Malaga
T: +34 952 35 20 12
F: +34 952 32 65 58
[email protected]
www.bomdesa.com
Deirdre 1997 SL
Buigas 38
29680 Estepona
Malaga
T: +34 952 80 65 27
Kuma Trading SL
C/ Higueral de Artola s/n
Casa La Barca
Marbella, Malaga
+34 951 703 305
Aguamel SL
C/ Acinipo nº 2,
Ronda, Malaga
T: +34 952 878 530
Urbanización La Quinta
C/ Ciudad de Salamanca, local 4
29200 ANTEQUERA (Málaga)
T/F +34 952 70 16 04
M +34 635 59 82 63
http://www.piscinascirino.com/tienda/index.php?act=viewProd&productId=250
Tratamientos de Agua – Andalucia Agua
Av. Estrella del Mar C.C. Nueva Torrequebrada
Benalmadena Costa
29630 Malaga
T: 952 56 16 76
http://www.andaluciagua.com/espanol/
Suministros Profesionales Lamarc SL
Energía 1-3
Cornellá de Llobregat
08940 Barcelona
T: +34 933 387 509 / +34 933 375 559
F: +34 933 376 004
http://tienda.lamarc.es/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=49
&Itemid=27
BLB Depuradoras SL
Av. Pla del Vinyet, 9ª
08172 San Cugat,
Barcelona
T: +34 902 876 290
F: +34 935 89 09 32
Annoncerer med € 175 for Genius 4/75 + tester
http://www.depuradoras.es/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&codp=2548
for: Unimex Engineering Ltd. A/S; VAT No. 66954811; Danmark,
t: 47171444; f: 47 17 22 55; e: [email protected] ; www.unimex.dk
Side 24 af 35
Markedsanalyse
Det Spanske Marked For Reverse Osmosis
Carsten Grube, sidst opdateret november 2008
EGARAIGUA SCP
C/ Frederic Monpou, 10
Terrassa ( BCN)
T: +34 93 537 90 54 / 93 537 90 15
F: +34 93 537 90 54
[email protected]
http://www.egaraigua.com/es/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=49
Ideagua
C/ Ferrandis Luna, 17 bajo
46940 - Manises -- (Valencia)
España
Tel.: +34 902 929 362
Fax: +34 961 848 707
E-mail: [email protected]
www.ideaagua.com
Tecno Clima
C/Jaume Coll 22
08011 Molet de Valles
Barcelona
T: +34 93 429 67 48
M: +34 637 80 17 28
www.tecnoclimarugal.es
Priser: http://www.tecnoclimarugal.es/pdf/OfertasOsmosisInversa.pdf
Aigua Cat
Avd. Once de Setembre nº 267 local 2
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona-España
email: [email protected]
T: +34 902 88 13 56
F: +34 93 478 65 69
http://www.aiguacat.es/osmosis.htm
Aqazul
C/ Francesc Sanllehí, 16-18, Nau 7
Pol. Ind. Can Patalina
08380 Malgrat de Mar
Barcelona
T: +34 902 36 36 35
http://www.aqazul.com/osmosis.htm
Aguapur
Rector Triadó 15
08014 Barcelona
T: +34 902 252 900
F: +34 934 327 051
http://www.aguapur.com/
Veragua.net
T: +34 93 861 29 36
Genius 475: € 160
[email protected]
http://www.veraqua.net/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=33
&Itemid=4
for: Unimex Engineering Ltd. A/S; VAT No. 66954811; Danmark,
t: 47171444; f: 47 17 22 55; e: [email protected] ; www.unimex.dk
Side 25 af 35
Markedsanalyse
Det Spanske Marked For Reverse Osmosis
Carsten Grube, sidst opdateret november 2008
Byggemarkeder
De tre førende byggemarkeder i Spanien antages umiddelbart at være Bauhaus, Leroy Merlin og Aki (a la
Silvan i DK):
Bauhaus
http://www.bauhaus.es/
Leroy Merlin
http://www.leroymerlin.es/
Aki
http://www.aki.es/aki/home/home.asp
RO-produkterne udgør en minimal andel af byggemarkedernes samlede sortiment, og produktet tyder på
at have lav prioritet (få enheder på hylderne + reduceret hyldeplads + personale 0 viden + billigste/lavkvalitets modeller).
for: Unimex Engineering Ltd. A/S; VAT No. 66954811; Danmark,
t: 47171444; f: 47 17 22 55; e: [email protected] ; www.unimex.dk
Side 26 af 35
Markedsanalyse
Det Spanske Marked For Reverse Osmosis
Carsten Grube, sidst opdateret november 2008
Messer
Følgende messer kunne være relevante for Unimex. Construtec i oktober ser ud til at være den
mest relevante. I løbet af foråret, afholdes der nogle messer i Barcelona, som nærmer sig
Unimex’ profil nærmere. Men her er en oversigt over de kommende måneder:
September 2008
COP-15
Zaragoza
http://www.um.dk/da/menu/Eksportraadgivning/MarkedsOgSektorinformation/Aktivitet
skalender/Spanienseptember2008.htm
Ferremad
Hardware, Do-it-Yourself and Industrial Supplies Trade Fair. 1. Udgave.
25. – 27. september
Madrid
http://www.ifema.es/ferias/ferremad/default_i.html
Oktober 2008
Construtec
Byggeri/ Construction
Sektor med “Vandinstallationer, treatment, sanitaries, vandhaner. 10. udgave
7. – 11. oktober
http://www.ifema.es/ferias/construtec/construtec/default.html
November 2008
TCB
“Alt til industrien inden for køkkenmøbler og badeværelser”
Valencia
5. – 7. novmber
http://tcb.feriavalencia.com
for: Unimex Engineering Ltd. A/S; VAT No. 66954811; Danmark,
t: 47171444; f: 47 17 22 55; e: [email protected] ; www.unimex.dk
Side 27 af 35
Markedsanalyse
Det Spanske Marked For Reverse Osmosis
Carsten Grube, sidst opdateret november 2008
UNIMEX
Unimex: Produkt og firma
….
Priser (ex work, logistik, lager, forhandler, forbruger)
….
After sales service
….
LOGISTIK
Lager (størrelse, beliggenhed, forsikring/ansvar, styring, personale, økonomi)
….
Fra fabrik til slutbruger
….
SWOT-ANALYSE
Styrker (interne)
….
Svagheder (interne)
….
Muligheder (eksterne)
….
Trusler (eksterne)
….
for: Unimex Engineering Ltd. A/S; VAT No. 66954811; Danmark,
t: 47171444; f: 47 17 22 55; e: [email protected] ; www.unimex.dk
Side 28 af 35
Markedsanalyse
Det Spanske Marked For Reverse Osmosis
Carsten Grube, sidst opdateret november 2008
BILAG
Billeder taget hos forhandlere og i byggemarkeder.
for: Unimex Engineering Ltd. A/S; VAT No. 66954811; Danmark,
t: 47171444; f: 47 17 22 55; e: [email protected] ; www.unimex.dk
Side 29 af 35
Markedsanalyse
Det Spanske Marked For Reverse Osmosis
Carsten Grube, sidst opdateret november 2008
for: Unimex Engineering Ltd. A/S; VAT No. 66954811; Danmark,
t: 47171444; f: 47 17 22 55; e: [email protected] ; www.unimex.dk
Side 30 af 35
Markedsanalyse
Det Spanske Marked For Reverse Osmosis
Carsten Grube, sidst opdateret november 2008
for: Unimex Engineering Ltd. A/S; VAT No. 66954811; Danmark,
t: 47171444; f: 47 17 22 55; e: [email protected] ; www.unimex.dk
Side 31 af 35
Markedsanalyse
Det Spanske Marked For Reverse Osmosis
Carsten Grube, sidst opdateret november 2008
for: Unimex Engineering Ltd. A/S; VAT No. 66954811; Danmark,
t: 47171444; f: 47 17 22 55; e: [email protected] ; www.unimex.dk
Side 32 af 35
Markedsanalyse
Det Spanske Marked For Reverse Osmosis
Carsten Grube, sidst opdateret november 2008
for: Unimex Engineering Ltd. A/S; VAT No. 66954811; Danmark,
t: 47171444; f: 47 17 22 55; e: [email protected] ; www.unimex.dk
Side 33 af 35
Markedsanalyse
Det Spanske Marked For Reverse Osmosis
Carsten Grube, sidst opdateret november 2008
for: Unimex Engineering Ltd. A/S; VAT No. 66954811; Danmark,
t: 47171444; f: 47 17 22 55; e: [email protected] ; www.unimex.dk
Side 34 af 35
Markedsanalyse
Det Spanske Marked For Reverse Osmosis
Carsten Grube, sidst opdateret november 2008
for: Unimex Engineering Ltd. A/S; VAT No. 66954811; Danmark,
t: 47171444; f: 47 17 22 55; e: [email protected] ; www.unimex.dk
Side 35 af 35