Nøgletal opgaver

Coop Bank – Samlet prisliste
Priser mv. gældende fra 1. januar 2015
1
Version 4 - 1. januar 2015
Coop Bank A/S
Roskildevej 65
DK-2620 Albertslund
CVR-nr. 34 88 79 69
MasterCard Kredit
Gebyrer
Kortgebyrer
Oprettelse
Gratis
Årligt kortgebyr
Gratis
Erstatningskort
Gratis
Varekøb
Køb i Coop butikker i Danmark
Gratis
Køb på Coop.dk
Gratis
Køb på Internet, postordre (ved fjernsalg) mv.
Evt. gebyr oplyses af forretningen
Køb i Coop butikker i udlandet
Evt. gebyr oplyses af forretningen
Køb i fysiske butikker i udlandet
Evt. gebyr oplyses af forretningen
Kontanthævning
Coop butikker i Danmark
Gratis
Andre banker og pengeautomater i Danmark og udlandet
2 %, minimum 50 kr.*
Overtræk
Gratis
1. rykkerbrev
2. og 3. rykkerbrev
100 kr.
Tilbageførsel af BS-betaling som skyld i overtræk
100 kr.
Tilbageførsel af korttransaktion som skyld i overtræk
100 kr.
Betalinger
Underretning om afvist betaling
Gratis
Tilbageførsel af midler med forkert identifikationskode
Gratis
Kopi af nota pr. stk, hvis nota er i overensstemmelse med beløbet
75 kr.
Kontoudskrifter
Kontoudskrift via netbank og e-Boks pr. stk
Gratis
Kontoudskrift med almindelig post pr. stk.
15 kr.
*Yderligere gebyrer kan forekomme, der ikke bliver opkrævet af Coop Bank
Renter
Udlånsrenter
Pålydende rente pr. år
Renten er variabel og tilskrives hver
måned
Debitorrente
Overtræksrente ubevilget
Renten er variabel og tilskrives hver
måned
Debitorrente ved overtræk ubevilget
Medlem af Coop:
Hvis du melder dig ud af Coop:
12,5 %
16,5 %
13,24 %
17,81 %
17,5 %
21,5 %
18,97 %
23,75 %
2
Version 4 - 1. januar 2015
Coop Bank A/S
Roskildevej 65
DK-2620 Albertslund
CVR-nr. 34 88 79 69
Indlånsrente
Pålydende rente pr. år /
Nominel årlig rente
Renten er variabel og tilskrives årligt
0,5 %
0,0 %
Betaling
Betaling af udnyttelse af kredit pr.
måned
Betalingsfritagelse
5 %, 10 %, 20 % eller 100 % af saldo.
300 kr.
ÅOP
4)
Pålydende rente
pr. år
Debitorrente
Udnyttelse
ÅOP
0,00
0,00
100%
50%.
25%
0,00
0,00
0,00
Med rente –
3)
Coop medlem
12,50
13,24
100%
50%
25 %
13,24
13,24
13,24
Med rente –
3)
udmeldt af Coop
16,50
17,81
100%
50%
25%
17,81
17,81
17,81
e) Lånetype
Coop MasterCard
1), 2)
Kredit
Rentefri
2)
Forudsætninger for beregningen af ÅOP1)
e) Lånetype
Coop MasterCard
Kredit
Kreditramme
(købsmaksimum)/
samlet
kreditbeløb
Rentefri 2) 4)
30.000 kr.
Udnyttelse
Kreditomkostninger i alt
(renter)
Samlet
tilbagebetalt i alt
Løbetid
Afdragsform
Sikkerhed
100%
0,00
30.000
1 år
Stående
Ingen
50%
0,00
15.000
lån
25%
0,00
7.500
Med rente – Coop
30.000 kr.
100%
3.750
33.750
1 år
Stående
Ingen
3) 4)
medlem
50%
1.875
16.875
lån
25%
938
8.438
Med rente – udmeldt
30.000 kr.
100%
4.950
34.950
1 år
Stående
Ingen
af Coop 3) 4)
50%
2.475
17.475
lån
25%
1.237
8.737
1) Der er ingen årlig nominel (løbende) provision. Fakturering sker 15-45 dage afhængigt af datoen for, hvornår kortet er brugt.
Kreditten er gældende indtil videre (uden slutdato), og den valgte løbetid er således blot udtryk for et beregningseksempel.
2) I beregningen af ÅOP indfries saldoen på faktureringstidspunktet, hvorved saldoen er rentefri.
3) I beregningen af ÅOP tages der ikke højde for, at kreditten er rentefri de første 15-45 dage.
4) I beregningen optages kreditten dagen efter en rentetilskrivningsdato samt at alle måneder er lige lange, og tilskrives der rente,
betales den straks.
Opgørelse af forbrug
Forbruget på dit MasterCard bliver opgjort omkring den 15. i måneden og trækkes automatisk fra din
afregningskonto den første bankdag i den følgende måned. Du kan løbende følge forbruget på dit
MasterCard via netbank, og samtidig sender vi en opgørelse over sidste måneds forbrug til din e-Boks
3
Version 4 - 1. januar 2015
Coop Bank A/S
Roskildevej 65
DK-2620 Albertslund
CVR-nr. 34 88 79 69
Kontanthævegrænser
Kreditmaksimum*
2.000
Fremmede
hæveautomater
Coop butik
Maksimal kontant
udbetaling pr. løbende 30
dage
1.000
Maksimal kontant
udbetaling pr. dag**
500
5.000
2.500
1.000
10.000
5.000
1.500
20.000
10.000
2.000
30.000
15.000
3.000
2.000
2.000
2.000
5.000
5.000
4.000
10.000
10.000
4.000
20.000
20.000
4.000
30.000
30.000
4.000
* Der kan samlet ved hæve- og betalingstransaktioner højst bruges den aftalte individuelle forbrugsgrænse pr. måned.
** Lokale begrænsninger kan forekomme.
Omregningskurs ved brug i udlandet
Ved brug af Coop MasterCard i udlandet* vil omregning fra udenlandsk valuta til danske kroner (DKK) ske til
den referencekurs, der fremgår af www.nets.eu/valutakurser for den enkelte valuta med et tillæg, se
nedenfor:
Europæiske valutaer:
Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets tillagt 1 % +
0,17 % (MasterCards tillæg).
Andre valutaer:
Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets tillagt 1,5 % +
0,49 % (MasterCards tillæg).
Øvrige valutaer,
Øvrige valutaer omregnes fra den lokale valuta til US dollar (USD). Herefter
som ikke fremgår af
omregnes til danske kroner (DKK) som ved andre valutaer, jf. ovenstående.
www.nets.eu/valutakurser: Undtagelser kan forekomme.
* Vær opmærksom på, at især hoteller og biludlejningsfirmaer ofte reserverer beløb, der også bliver talt med som
forbrug, selv om pengene rent faktisk ikke bliver hævet fra din konto. Det kan påvirke dine betalingsmuligheder, når du er
i udlandet.
Særlige vilkår


Kunden skal være medlem af Coop for at få et Coop MasterCard kredit eller øvrige udlån og kreditter i
banken
Tilmelding til netbank er obligatorisk ved etablering af kundeforhold i Coop Bank.
4
Version 4 - 1. januar 2015
Coop Bank A/S
Roskildevej 65
DK-2620 Albertslund
CVR-nr. 34 88 79 69
VISA/Dankort
Gebyrer
Kortgebyrer
Oprettelse
Gratis
Årligt kortgebyr
Gratis
Erstatningskort
Gratis
Varekøb
Køb i forretninger i Danmark
Gratis
Køb på Coop.dk
Gratis
Køb på internet, postordre (ved fjernsalg) mv.
Evt. gebyr oplyses af forretningen
Køb i Coop butikker i udlandet
Evt. gebyr oplyses af forretningen
Køb i forretninger i udlandet
Evt. gebyr oplyses af forretningen
Kontanthævning
Coops butikker i Danmark
Gratis
Andre banker og pengeautomater i Danmark
5 kr.*
Andre banker og pengeautomater i udlandet
1 %, minimum 30 kr.
Overtræk
Gratis
1. rykkerbrev
2. og 3. rykkerbrev
100 kr.
Tilbageførsel af BS-betaling som skyld i overtræk
100 kr.
Tilbageførsel af korttransaktion som skyld i overtræk
100 kr.
Betalinger
Underretning om afvist betaling
Gratis
Tilbageførsel af midler med forkert identifikationskode
Gratis
Kopi af nota pr. stk, hvis nota er i overensstemmelse med beløbet
75 kr.
Kontoudskrifter
Kontoudskrift via netbank og e-Boks pr. stk
Gratis
Kontoudskrift med almindelig post pr. stk.
15 kr.
* Yderligere gebyrer kan forekomme, der ikke bliver opkrævet af Coop Bank
5
Version 4 - 1. januar 2015
Coop Bank A/S
Roskildevej 65
DK-2620 Albertslund
CVR-nr. 34 88 79 69
Kontanthævegrænser
Maksimale kontanthævninger pr. dag
Coop butik
4.000 kr.*
Andre banker og pengeinstitutter i Danmark
2.000 kr.
Forbrugsbegrænsning i udlandet
20.000 kr. pr. løbende 30 kalenderdage
Andre banker og pengeinstitutter i udlandet
2.000 kr.*
* Lokale begrænsninger kan forekomme
Omregningskurs ved Visa / Dankort i udlandet*
Ved brug af Visa/Dankort i udlandet vil omregning fra udenlandsk valuta til danske kroner (DKK) ske til den
referencekurs, der fremgår af www.nets.eu/valutakurser for den enkelte valuta med et tillæg, se nedenfor:
Europæiske valutaer:
Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets tillagt 1 %.
Andre valutaer:
Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets tillagt 1,5 %.
Øvrige valutaer,
som ikke fremgår af
www.nets.eu/valutakurser:
Øvrige valutaer omregnes fra den lokale valuta til US dollar (USD). Herefter
omregnes til danske kroner (DKK) som ved andre valutaer, jf. ovenstående.
Undtagelser kan forekomme.
* Vær opmærksom på, at især hoteller og biludlejningsfirmaer ofte reserverer beløb, der også bliver talt med som
forbrug, selv om pengene rent faktisk ikke bliver hævet fra din konto. Det kan påvirke dine betalingsmuligheder, når du er
i udlandet.
Særlige vilkår

Tilmelding til netbank er obligatorisk ved etablering af kundeforhold i Coop Bank.
6
Version 4 - 1. januar 2015
Coop Bank A/S
Roskildevej 65
DK-2620 Albertslund
CVR-nr. 34 88 79 69
MasterCard Debet
Gebyrer
Kortgebyrer
Oprettelse
Gratis
Årligt kortgebyr
Gratis
Erstatningskort
Gratis
Varekøb
Køb i Coop butikker i Danmark
Gratis
Køb på Coop.dk
Gratis
Køb på Internet, postordre (ved fjernsalg) mv.
Evt. gebyr oplyses af forretningen
Køb i Coop butikker i udlandet
Evt. gebyr oplyses af forretningen
Køb i fysiske butikker i udlandet
Evt. gebyr oplyses af forretningen
Kontanthævning
Coops butikker i Danmark
Gratis
Andre banker og pengeautomater i Danmark
5 kr.*
Andre banker og pengeautomater i udlandet
1 %, minimum 30 kr.*
Overtræk
Gratis
1. rykkerbrev
2. og 3. rykkerbrev
100 kr.
Tilbageførsel af BS-betaling som skyld i overtræk
100 kr.
Tilbageførsel af korttransaktion som skyld i overtræk
100 kr.
Betalinger
Underretning om afvist betaling
Gratis
Tilbageførsel af midler med forkert identifikationskode
Gratis
Kopi af nota pr. stk., hvis nota er i overensstemmelse med beløbet
75 kr.
Kontoudskrifter
Kontoudskrift via netbank og e-Boks pr. stk.
Gratis
Kontoudskrift med almindelig post pr. stk.
15 kr.
*Øvrige pengeinstitutter i ind- og udland kan opkræve yderligere gebyr ved hævning. Gebyret oplyses af pengeinstituttet.
Forbrugs- og kontanthævegrænser*
Forbrugsmaksimum ved varekøb pr. dag*
30.000 kr.
Maksimale kontanthævninger pr. dag i Coop
butik**
Maksimale kontanthævninger pr. dag i fremmede
hæveautomater**
4.000 kr.
2.000 kr.
*Kortet har saldokontrol, så du kan maksimalt bruge og hæve det beløb, der står på den tilhørende konto. ** Lokale
begrænsninger kan forekomme.
7
Version 4 - 1. januar 2015
Coop Bank A/S
Roskildevej 65
DK-2620 Albertslund
CVR-nr. 34 88 79 69
Omregningskurs ved brug i udlandet
Ved brug af Coop MasterCard i udlandet vil omregning fra udenlandsk valuta til danske kroner (DKK) ske til
den referencekurs, der fremgår af www.nets.eu/valutakurser for den enkelte valuta med et tillæg, se
nedenfor:
Europæiske valutaer:
Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets tillagt 1 %
(bankens tillæg) + 0,17 % (MasterCards tillæg).
Andre valutaer:
Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets tillagt 1,5 %
(bankens tillæg) + 0,49 % (MasterCards tillæg).
Øvrige valutaer,
Øvrige valutaer omregnes fra den lokale valuta til US dollar (USD). Herefter
som ikke fremgår af
omregnes til danske kroner (DKK) som ved andre valutaer, jf. ovenstående.
www.nets.eu/valutakurser: Undtagelser kan forekomme.
8
Version 4 - 1. januar 2015
Coop Bank A/S
Roskildevej 65
DK-2620 Albertslund
CVR-nr. 34 88 79 69
Coop Konto
Gebyrer
Kontogebyrer
Gratis
Oprettelse
Gratis
Årligt gebyr for medlemmer af Coop Plus
500 kr.
Årligt gebyr for kunder, der ikke er medlem af Coop Plus
Overtræk
Gratis
1. rykkerbrev
2. og 3. rykkerbrev
100 kr.
Tilbageførsel af BS-betaling som skyld i overtræk
100 kr.
Tilbageførsel af korttransaktion som skyld i overtræk
100 kr.
Betalinger
Underretning om afvist betaling
Gratis
Tilbageførsel af midler med forkert identifikationskode
Gratis
Kopi af nota pr. stk, hvis nota er i overensstemmelse med beløbet
75 kr.
Kontoudskrifter
Kontoudskrift via netbank og e-Boks pr. stk
Gratis
Kontoudskrift med almindelig post pr. stk.
15 kr.
Renter
Indlån
Pålydende rente pr. år
Renten er variabel og tilskrives
årligt.
Udlån
Overtræksrente ubevilget
Renten er variabel og tilskrives
kvartårlig.
Medlem af Coop:
Hvis du melder dig ud af Coop:
0,5 %
0,0 %
15,5 %
19,5 %
16,42 %
20,97 %
Debitorrente ved overtræk
Særlige vilkår

Tilmelding til netbank er obligatorisk ved etablering af kundeforhold i Coop Bank.
9
Version 4 - 1. januar 2015
Coop Bank A/S
Roskildevej 65
DK-2620 Albertslund
CVR-nr. 34 88 79 69
Coop konto med kassekredit
Gebyrer
Årsgebyrer
Oprettelsesgebyr
Gratis
Årligt gebyr for medlemmer af Coop Plus
Gratis
Overtræk
Gratis
1. rykkerbrev
2. og 3. rykkerbrev
100 kr.
Tilbageførsel af BS-betaling som skyld i overtræk
100 kr.
Tilbageførsel af korttransaktion som skyld i overtræk
100 kr.
Betalinger
Underretning om afvist betaling
Gratis
Tilbageførsel af midler med forkert identifikationskode
Gratis
Kopi af nota pr. stk, hvis nota er i overensstemmelse med beløbet
75 kr.
Kontoudskrifter
Kontoudskrift via netbank og e-Boks pr. stk
Gratis
Kontoudskrift med almindelig post pr. stk.
15 kr.
Renter
Indlånsrente
Pålydende rente pr. år
Renten er variabel og tilskrives årligt
Udlånsrente
Medlem af Coop:
Hvis du melder dig ud af Coop:
0,5 %
0,0 %
10,5 %
14,5 %
10,92 %
15,31 %
15,5 %
19,5 %
16,42 %
20,97 %
Årlig rente
Renten er variabel og tilskrives hvert
kvartal
Debitorrente
Overtræksrente ubevilget
Renten er variabel og tilskrives
kvartårlig.
Debitorrente ved overtræk
10
Version 4 - 1. januar 2015
Coop Bank A/S
Roskildevej 65
DK-2620 Albertslund
CVR-nr. 34 88 79 69
ÅOP
ÅOP 2)
Pålydende rente pr.
år
Debitorrente
Coop medlem
10,50
10,92
100%
50%
25%
10,92
10,92
10,92
Udmeldt af Coop
14,50
15,31
100%
50%
25%
15,31
15,31
15,31
a) Lånetype
Coop Konto med
kassekredit 1)
Udnyttelse
Forudsætninger for beregningen af ÅOP1)
a) Lånetype
Coop Konto med
kassekredit
Coop medlem
2)
Kreditramme
(købsmaksimum)/
samlet
kreditbeløb
20.000 kr.
Udnyttelse
Kreditomkostninger i alt
(renter)
Samlet
tilbagebetalt i alt
Løbetid
Afdragsform
Sikkerhed
100%
10.500
30.500
5 år
Stående
Ingen
50%
5.250
15.250
lån
25%
2.625
7.625
Udmeldt af Coop 2)
20.000 kr.
100%
14.500
34.450
5 år
Stående
Ingen
50%
7.250
17.250
lån
25%
3.625
8.625
1) Der er ingen årlig nominel (løbende) provision. Den valgte kreditramme er det maksimale for en kreditstørrelse i banken.
2) I beregningen optages kreditten dagen efter en rentetilskrivningsdato samt at alle måneder er lige lange, og tilskrives der rente,
betales den straks.
Særlige vilkår


Kunden skal være medlem af Coop for at få en Coop konto med kassekredit eller øvrige udlån og
kreditter i banken.
Tilmelding til netbank er obligatorisk ved etablering af kundeforhold i Coop Bank.
11
Version 4 - 1. januar 2015
Coop Bank A/S
Roskildevej 65
DK-2620 Albertslund
CVR-nr. 34 88 79 69
Forbrugslån
Gebyrer
Stiftelsesomkostninger
Oprettelses- og etableringsgebyr
0 kr.
Restance
0 kr.
1. rykkerbrev
100 kr.
2. og 3. rykkerbrev
Kontoudskrifter
0 kr.
Kontoudskrift via netbank og e-Boks pr. stk
15 kr.
Kontoudskrift med almindelig post pr. stk.
Renter
Udlånsrente
Årlig rente
Renten er variabel og tilskrives hvert
kvartal
Debitorrente
Morarente ved restance
Renten er variabel og tilskrives årligt.
Debitorrente ved restance
Medlem af Coop:
Hvis du melder dig ud af Coop:
10,5 %
14,5 %
10,92 %
15,31 %
15,5 %
19,5 %
16,42 %
20,97 %
ÅOP
d) Forbrugslån1)
Pålydende rente pr. år
ÅOP 2)
Debitorrente
Coop medlem
10,50
10,92
10,92
Udmeldt af Coop
14,50
15,31
15,31
Forudsætninger for beregningen af ÅOP1)
Lånetype
d) Forbrugslån
Samlet kreditbeløb
Månedlig
ydelse
40.000 kr.
860 kr.
Coop medlem
Renter i lånets
løbetid
Samlet
tilbagebetalt i
alt
11.440,66 kr.
51.440,66 kr.
Løbetid
5 år
Afdrags
-form
Annuitet
slån
Annuitet
slån
Sikkerhed
Ingen
Udmeldt af
40.000 kr.
940 kr.
16.188,18 kr.
56.188,18 kr.
5 år
Ingen
Coop
1) Der er ingen årlig nominel (løbende) provision eller stiftelsesomkostninger.
2) I beregningen af ÅOP er renten og andre omkostninger konstante i forhold til udgangspunktet og finder anvendelse indtil
kreditaftalen udløber. Kreditaftalen forbliver gyldig i det aftalte tidsrum. Alle parter opfylder deres forpligtelser på de vilkår og
datoer, der er angivet i kreditaftalen.
Særlige vilkår



Kunden skal være medlem af Coop for at få et forbrugslån eller øvrige udlån og kreditter i banken.
Kunden skal være fyldt 18 år, være bosat i Danmark og ikke være registreret i RKI. Kreditten bevilliges
efter almindelig kreditvurdering.
Tilmelding til netbank er obligatorisk ved etablering af kundeforhold i Coop Bank.
12
Version 4 - 1. januar 2015
Coop Bank A/S
Roskildevej 65
DK-2620 Albertslund
CVR-nr. 34 88 79 69
Netbank og Mobilbank
Netbank
Årsgebyrer
Tilslutning
Gratis
Årligt abonnement
Gratis
Overførsler
Overførsel af beløb mellem konti i Coop Bank
Gratis
Overførsel af beløb til andre pengeinstitutter
Gratis
Overtræk
Gratis
1. rykkerbrev
100 kr.
2. og 3. rykkerbrev
Tilbageførsel af BS-betaling som skyld i
overtræk
Tilbageførsel af korttransaktion som skyld i
overtræk
100 kr.
100 kr.
Betalinger
Underretning om afvist betaling
Tilbageførsel af midler med forkert
identifikationskode
Kopi af nota pr. stk, hvis nota er i
overensstemmelse med beløbet
Tilmelding til betalingsservice
Gratis
Betaling af girokort/indbetalingskort, pr. stk.
Gratis
Gratis
75 kr.
Gratis
Kontoudskrifter
Kontoudskrift via netbank og e-Boks pr. stk
Gratis
Kontoudskrift med almindelig post pr. stk.
15 kr.
Swipp
Tilmelding
Gratis
Swipp-betaling
Gratis
Afsende sms-bekræftelse til modtager
Gratis
Særlige vilkår

Tilmelding til netbank er obligatorisk ved etablering af kundeforhold i Coop Bank.
13
Version 4 - 1. januar 2015
Coop Bank A/S
Roskildevej 65
DK-2620 Albertslund
CVR-nr. 34 88 79 69
Diverse betalingstjenester
Indbetalingskort via kuvert
Kuvert og forsendelse
Gratis
Betaling af indbetalingskort
10 kr. pr. stk,
Fremsendelse af kvittering for betaling
20 kr. pr. stk.
Check via kuvert
Kuvert og forsendelse
Gratis
Indløsning af check
Gratis
Returnering af dækningsløs check
200 kr. pr. stk.
Fremskaffelse af clearet check
200 kr. pr. stk.
14
Version 4 - 1. januar 2015
Coop Bank A/S
Roskildevej 65
DK-2620 Albertslund
CVR-nr. 34 88 79 69
Højrentekonto
Gebyrer
Årsgebyrer
Oprettelsesgebyr
Gratis
Betalinger
Gratis
Underretning om afvist betaling
Tilbageførsel af midler med forkert
identifikationskode
Gratis
Kontoudskrifter
Kontoudskrift via netbank og e-Boks pr. stk
Gratis
Fysisk kontoudskrift pr. stk.
15 kr.
Rente
Indlånsrente
Coop medlem:
Hvis du melder dig ud af Coop:
1,0 %
0,5 %
Pålydende rente pr. år /
Nominel årlig rente
Renten er fast og tilskrives
årligt pr. 31.12, og når
kontoen udløber.
Indskud og bindingsperiode
Indskud
Maksimalt indskud
100.000 kr.
Minimum indskud
Ingen krav
Indskuds- og bindingsperiode
Se hjemmeside
Omkostninger ved udbetaling indenfor bindingsperiode
Hæve rentebeløb op til 30 dage efter tilskrivning
0 kr.
Udbetaling af beløb indenfor bindingsperioden*
Dekort 1 % af det hævede beløb
*Du skal give besked 31 dage før, du vil hæve pengene.
Særlige vilkår



Kunden skal være medlem af CoopPlus for at have en højrentekonto.
Tilmelding til netbank er obligatorisk ved etablering af kundeforhold i Coop Bank.
Kundens samlede nettoindestående i Coop Bank er dækket for op til EUR 100.000, svarende til ca. DKK
745.000 under Indskydergarantiordningen. Kunden kan derfor risikere, at en del af det indestående ikke
er dækket af Indskydergarantiordningen, afhængig af størrelsen af indskuddet og det øvrige engagement
i Coop Bank.
15
Version 4 - 1. januar 2015
Coop Bank A/S
Roskildevej 65
DK-2620 Albertslund
CVR-nr. 34 88 79 69