Bladnr155 - Stevning

MAS operation i kystnært område
Beredskaber på land
KSN /LBS
Telefon / FAX
XX KSN XX
MAS - Århus
Beredskaber på vandet
SKS XXX ISL
KST
ISL -PO
*
OSC
SKS XXX ISL
ISL -RB
SKS XXX SK - Leder
( alternativt VHF )
SKS XXX HL BRA
Holdleder Brand
VPN 2
Brand og Redning
*
*
Beredskaber på vand
BRS - båd
MARINE HJV
SINE anvendes til kommunikation i forbindelse med
· Lokal koordination mellem land og vand
Kystredningstjenesten
*
*
DIANA KLASSEN
MAS i Århus udpeger On Scene
Commander ( OSC ).
OSC skal anvende
SKS XXX ISL
SKS XXX SK - Leder