Planlægningsvejledning5.4 MB

Installations- og Driftsvejledning
TL2000
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse...............................................................................................................................................................................3
1
Om denne vejledning............................................................................................................................................................................4
Generelle bemærkninger.....................................................................................................................................................................4
1.1Gyldighed......................................................................................................................................................................................4
1.2Målgruppe....................................................................................................................................................................................4
1.3 Opbevaring af vejledningerne..............................................................................................................................................4
1.4Forordninger................................................................................................................................................................................4
2
Sikkerhedinstruktioner og forordninger.........................................................................................................................................4
2.1 Tekniske regler............................................................................................................................................................................5
2.2 Tilsigtet brug................................................................................................................................................................................5
2.3 Forordninger til forhindring af ulykker...............................................................................................................................5
3Udpakning
.............................................................................................................................................................................................6
3.1Leveringsomfang.......................................................................................................................................................................6
3.2 Kontroller for transportskade................................................................................................................................................6
4
Tekniske data............................................................................................................................................................................................7
4.1DC-indgangsdata.......................................................................................................................................................................7
4.2Uddata............................................................................................................................................................................................7
4.3 Effektivitet og sikkerhedsudstyr...........................................................................................................................................8
4.4 Generelle data.............................................................................................................................................................................8
5
Installation og opstart...........................................................................................................................................................................9
5.1 Valg af et passende sted til installation..............................................................................................................................9
5.1.1Dimensioner...................................................................................................................................................................9
5.1.2Omgivelsesbetingelser...............................................................................................................................................9
5.1.3Position.......................................................................................................................................................................... 10
5.2 Installering af vekselretteren............................................................................................................................................... 10
5.3 Elektrisk forbindelse............................................................................................................................................................... 12
5.3.1 Forbindelse til forsyningsnettet (AC).................................................................................................................. 12
5.3.2 Forbindelse til PV-generatoren (DC)................................................................................................................... 14
5.4 Indstil frekvensområdet og rydningstid for spændingsbeskyttelse..................................................................... 16
5.5Opstart........................................................................................................................................................................................ 16
5.6Kommunikation....................................................................................................................................................................... 16
5.6.1 Kommunikation gennem RS232.......................................................................................................................... 16
5.6.2 Kommunikation gennem RS485.......................................................................................................................... 16
5.7Sikkerhedsbeskyttelse........................................................................................................................................................... 18
5.7.1 Grundlæggende sikkerhedsbeskyttelse........................................................................................................... 18
5.7.2Autotest......................................................................................................................................................................... 18
6Betjening
.......................................................................................................................................................................................... 19
6.1Oversigt...................................................................................................................................................................................... 20
6.2 LED display................................................................................................................................................................................ 20
6.3 LCD display................................................................................................................................................................................ 21
6.4Funktionstast............................................................................................................................................................................ 23
6.4.1Sprogindstilling.......................................................................................................................................................... 23
6.4.2LÅS.................................................................................................................................................................................. 23
6.4.3 Styring af LCD baggrundslys................................................................................................................................. 23
7
FAQ (Ofte stillede spørgsmål).......................................................................................................................................................... 24
8
Reparation og vedligeholdelse....................................................................................................................................................... 25
9.
Genbrug og bortskaffelse................................................................................................................................................................. 25
10Kontakt .......................................................................................................................................................................................... 25
Installations- og Driftsvejledning TL2000 – 3
1 Om denne vejledning
Generelle bemærkninger
Tak fordi du har valgt en Eversol vekselretter!
Eversol er en transformerløs vekselretter til solcelleanlæg, der konverterer jævnstrømmen fra dit solanlæg til vekselstrøm, der
passer til forsyningsnettet.
Når du vælger en Eversol vekselretter, vælger du pålidelig og ydedygtig teknologi.
1.1Gyldighed
Denne vejledning beskriver installation, opstart og betjening af vekselretterne Eversol-TL2000 og Eversol-TL1500 fra Eversolar
New Energy.
1.2Målgruppe
Kun kvalificerede elektrikere, der er godkendt af forsyningsnetsudbyderen kan installere og opstarte vekselretteren. Denne
dokumentation indeholder vigtig information angående installation og betjening af enheden. Sørg for at læse denne vejledning omhyggeligt.
1.3 Opbevaring af vejledningerne
Alle dokumentationer til Eversol og de installerede komponenter skal opbevares sammen med enheden og være tilgængelige
til enhver tid.
1.4 Regulations
1.4Forordninger
Normative
reference
Type Type
Normative
referencer
TL3000/TL4000/ VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, G59/2, G83/1, RD1663,
Eversol-TL1500/ 2000
ENEL Guide, EN50178, EN6100061/3,
TL5000/TL6000 ENEL Guide, EN 50438,EN6100032/3,
AS4777, EN62109
, C10/C11
VDE012611,
RD1663, G83/1
1.5
Safety rules
1.5Sikkerhedsregler
Følgende
og almene
er anvendt
i denne vejledning:
The
safetysikkerhedsforanstaltninger
precautions and general information
as oplysninger
follows are used
in this instruction:
FARE!
DANGER!
Hvis en advarsel, der er anført på denne måde, ikke overholdes, vil det resultere i alvorlig tilskadekomst eller dødsfald.
Failure to observe a warning indicated in this instruction will result in serious injury
or death.
WARNING!
ADVARSEL
Hvis en advarsel, der er anført på denne måde, ikke overholdes, kan det resultere i alvorlig tilskadekomst eller døds-
fald. to observe a warning indicated in this instruction may result in serious injury
Failure
or death.
FORSIGTIG
CAUTION!
Hvis en advarsel, der er anført på denne måde, ikke overholdes, kan det resultere i mindre eller moderat tilskadekomst.
Failure to observe a warning indicated in this instruction may result in minor or
moderate injury.
NOTICE!
BEMÆRK
Hvis en advarsel, der er anført på denne måde, ikke overholdes, kan det resultere i materiel skade.
Failure to observe a warning indicated in this instruction may result in property
damage.
Information
Information
Information
giver tips,
der erare
værdifulde
fortheoptimal
og betjening af vekselretteren.
Information
provides
tips which
valuable for
optimal installering
installation and
operation of the inverter.
4 – Installationsog Driftsvejledning
TL2000
Installation
and Operating
Instruction
5
2 Sikkerhedinstruktioner og forordninger
2.1 Tekniske regler
Installationen skal passe til forholdene på stedet og efterkomme lokale forordninger og tekniske regler.
2.2 Tilsigtet brug
Eversol vekselrettere er fremstillet i overensstemmelse med sikkerhedsreglerne. Dog kan forkert brug, flytning, personlig
vedligeholdelse eller modificering forårsage dødelige farer for operatøren, tredjeparter, enhederne eller anden ejendom. Eversolar er ikke ansvarlig for tabet og underkender disse garantikrav.
2.3 Forordninger til forhindring af ulykker
1. Kun kvalificerede elektrikere, der har læst og fuldt ud forstået alle sikkerhedsoplysninger indeholdt i vejledningen, må installere, reparere og modificere vekselretteren.
2. Eversol vekselretteren må kun betjenes med PV-generator. Ingen andre energikilder må forbindes til Eversol.
3. Sørg for, at PV-generatoren og vekselretteren har jordforbindelse for at beskytte ejendom og personer.
4. Før huset åbnes, skal Eversol vekselretteren tages fra forsyningsnettet og PV-generatoren; vent mindst fem minutter for at
sikre, at energilagringskondensatorerne er helt afladede efter afbrydelse fra strømkilder.
Installations- og Driftsvejledning TL2000 – 5
3Udpakning
3.1Leveringsomfang
3
Objekt
3.1
A
B
Objekt
A
C
B
D
C
E
D
E
F
FG
G
H
H
II
Udpakning
Beskrivelse
Antal
Eversol vekselretter
1
Dekorationsplade
Beskrivelse
Eversol
Rawlplugvekselretter
Dekorationsplade
Skrue (ST6×50)
Rawlplug
H4 eller(ST6×50)
MC4-forbindelsesstik
Skrue
(herunder han- og hunstik)
H4 eller MC4-forbindelsesstik
H4 eller MC4
skruenøgleværktøj
(herunder
hanog hunstik)
H4
eller MC4 skruenøgleværktøj
Forseglingsindsats
Forseglingsindsats
AC hunstik
AC
hunstik
Installations- og
InstallationsogDriftsvejledning
Driftsvejledning
1
Antal
14
1
4
4
41 par
1 par
Leveringsomfang
1
12
2
11
11
Kontroller alle komponenter nøje i pakken. Hvis noget mangler, skal du straks kontakte din forhandler.
Kontroller
alle komponenter
nøje i pakken. Hvis noget mangler, skal du straks kontakte din forhandler.
3.2 Kontroller
for transportskade
Inspicer vekselretteren grundigt efter modtagelse; hvis du opdager nogen skade til emballeringen, som
3.2
for transportskade
tyder Kontroller
på, at vekselretteren
muligvis er beskadiget, skal du omgående informere det ansvarlige
Inspicer
vekselretteren
grundigt
hvis
opdager
nogen skade til emballeringen, som tyder på, at vekselrettransportselskab
herom.
Vi vilefter
medmodtagelse;
glæde hjælpe
digduom
nødvendigt.
teren muligvis er beskadiget, skal du omgående informere det ansvarlige transportselskab herom. Vi vil med glæde hjælpe
dig om nødvendigt.
Installations- og Driftsvejledning
6 – Installations- og Driftsvejledning TL2000
5
4 Tekniske data
4.1DC-indgangsdata
Type
TL 1500
TL 2000
Maks. PV-generatorstrøm [W]
1800
2300
Maks. DC-spænding [V]
450
500
125 - 450
125 - 450
Sluk for DC-spænding [V]
125
125
Maks. DC-strøm [A]
18
18
Nominel DC-strøm [A]
13,8
16,2
Antal DC-forbindelser
1
1
Antal MPP-trackere
1
1
MPPT spændingsområde [V]
DC forbindelsesstik
H4 eller MC4-forbindelsesstik
Tænd for strømmen [W]
10
DC-kontakt
valgfri
4.2Uddata
Type
TL 1500
TL 2000
AC forbindelsesstik
Tilslutningsstik
Strømforbindelse
Enfaset
Nominel AC-effekt [W]
1500
2000
Maks. AC-effekt [W]
1650
2000 (AS4777) /2200
Gitterspændingsområde [V]
187264 (VDE012611) /196253 (RD1663) / 200270 (AS4777) / 184276 (ENEL
Guide) / 207264 (G83/1)
Netfrekvensområde [Hz]
47.550.2 (VDE012611) /4951 (RD1663) / 4555 (AS4777) / 4951 (ENEL
Guide) / 4750.5 (G83/1)
Nominel strøm [A]
6,52/6,25 (AS4777)
8,7/8,3 (AS4777)
Maks, strøm [A]
8,25/8,0 (G83/1)
11,0/10,6 (G83/1)
Effektfaktor
0,99
0,99
Harmonisk forvrængning (THD)
ved nominel effekt
<2%
<2%
Strømforbrug om natten [W]
<1
<1
Strømforbrug på standby [W]
6
6
Installations- og Driftsvejledning TL2000 – 7
4.3 Effektivitet og sikkerhedsudstyr
Type
TL 1500
TL 2000
Maks. effektivitet
97,1%
97,1%
Euro effektivitet (på 360 VDC)
96,5%
96,5%
MPPT adaptationseffektivitet
99,5%
99,5%
Effektivitet
Sikkerhedsudstyr
Indvendig overspændingssikring
Indbygget
DC isoleringsovervågning
Indbygget
Jordfejlsbeskyttelse
Indbygget
Overvågning af hovedledning
I henhold til VDE012611, RD1663, AS4777, ENEL Guide, G83/1
Fejlstrømsovervågning
I henhold til VDE 012611
DC strømovervågning
I henhold til VDE012611, RD1663, AS4777, ENEL Guide, G83/1
Ødriftsbeskyttelse
Aktiv frekvensdrift (i henhold til G83/1, VDE012611, RD1663, AS4777,
ENEL Guide)
4.4 Generelle data
Type
TL 1500
Installationsmiljø
Indendørs og udendørs
TL 2000
Nettovægt (kg) 15,3
Driftstemperaturområde
20 °C til +60 °C (op 45 °C reduktion)
Relativ luftfugtighed
0 % til 98 %, ingen kondensation
Placeringshøjde
Op til 2000 m uden reduktion over havniveau
IP beskyttelsesetype
IP 65 i henhold til IEC 60529
Isoleringstype
Transformerløs
Kølekoncept
Konvektion
Støjniveau
< 40 dBA
LED display
3
LCD display
Baggrundslys, 16×2 Karakter LCD
Data-logger
Datakommunikationsgrænseflader
RS485
Standardgaranti (valgmulighed)
5 år
8 – Installations- og Driftsvejledning TL2000
5
Installation og opstart
5.1 Installation
Valg af et passendeog
stedopstart
til installation
5
Fare!Valg af et passende sted til installation
5.1
Fare for dødelig tilskadekomst som følge af brand eller eksplosion!
Fare!
Eversol vekselretteren kan blive meget varm under normalt drift.
Fare
for dødelig
tilskadekomst
sominstalleres
følge af brand
eksplosion!
Eversol
vekselretteren
må ikke
på leteller
brændbare
materialer, og hvor brændbare materialer
Eversol vekselretteren kan blive meget varm under normalt drift.
opbevares.
Eversol vekselretteren må ikke installeres på let brændbare materialer, og hvor brændbare materialer opbevares.
Eversolvekselretteren
vekselretteren
installeres,
der
er risiko
for eksplosion.
Eversol
måmå
ikkeikke
installeres,
hvorhvor
der er
risiko
for eksplosion.
Forsigtig!
Forsigtig!
Fare
forbrænding
fra huset!
Fareforfor
forbrænding
fra huset!
Eversel
vekselretteren
skal
installeres
på etpåpassende
sted, hvor
røres
Eversel vekselretteren skal
installeres
et passende
sted,den
hvorikke
denkan
ikke
kanuforvarende.
røres uforvarende.
5.1.1Dimensioner
5.1.1 Dimensioner
3.
Sørg for, at enheden er uden for børns rækkevidde.
5.1.2 Omgivelsesbetingelser
4.
Overhold følgende mindste spillerum omkring enheden:
1.
Området, hvor Eversol vekselretteren installeres, skal være så tørt som muligt for at forlænge
5.1.2Omgivelsesbetingelser
brugslevetiden.
1.
Området, hvor Eversol
vekselretteren installeres,
skal værecm
så tørt som muligt for at forlænge brugslevetiden.
Retning
Mindste spillerum
2.
Sørg
for,
at
der
er
god
adgang
til
enheden
til
installation
og
eventuelt
servicearbejde,
der måskeder
kanmåske
påkræves senere.
2.
Sørg for, atover
der er god adgang30
til enheden til installation
og eventuelt
servicearbejde,
3.
Sørg
for,
at
enheden
er
uden
for
børns
rækkevidde.
kan påkræves senere.
under
30
4. Overhold følgende mindste spillerum omkring enheden:
sider
20
Installations- og Driftsvejledning
9
Retning
Mindste spillerum cm
over
30
under
30
sider
20
5. Hvis væggen er af5.træ, skal
der væggen
tilføjes varmeisoleringsmateriale
mellem
Eversol vekselretterenmellem
og trævæggen.
Hvis
er af træ, skal der tilføjes
varmeisoleringsmateriale
Eversol vekselretteren og
6. For at undgå kraftreduktion som følge af overophedning bør Eversol vekselretteren ikke udsættes for direkte sollys. Det, at
trævæggen.
den omgivende temperatur holdes under 45°C, vil sikre, at Eversol vekselretteren fungerer i optimal driftstilstand.
6.
For
at undgå
kraftreduktion
som
følge
af overophedning
bør Eversol vekselretteren ikke udsættes
7. Sørg for bedre ventilation
til Eversol
vekselretteren
for at
sikre,
at varmen
spredes tilstrækkeligt.
forinstalleres
direkte sollys.
Det, at den
temperatur
under 45°C,
vil sikre,enattrævæg
Eversoleller
vekselretteren
8. Hvis vekselretteren
i boligområde,
børomgivende
vekselretteren
fastgøresholdes
til en betonvæg,
hvorimod
plasfungerer
i optimal
driftstilstand.
tikplade ikke anbefales.
Hvis
den installeres
på en trævæg, anbefaler vi ikke selvskærende skruer eller rawlplugs til brug
med vekselretteren;
i stedet
bolt,ventilation
møtrik og sikringsskive,
4 stk. hver. Bolten
være
mm længere
træp7. brug Sørg
forM6
bedre
til Eversol vekselretteren
for atbør
sikre,
at 10
varmen
spredesentilstrækkeligt.
ladens tykkelse for
at
fastgøre
møtrikken.
Træpladen
bør
være
over
15
mm
tyk
og
af
solidt
træ
for
at
opfylde
styrkekravene
8.
Hvis vekselretteren installeres i boligområde, bør vekselretteren fastgøres til en betonvæg,
ved ophængning.hvorimod en trævæg eller plastikplade ikke anbefales. Hvis den installeres på en trævæg, anbefaler vi ikke
9. Placer ikke ting på vekselretteren.
selvskærende skruer eller rawlplugs til brug med vekselretteren; brug i stedet M6 bolt, møtrik og
10.Før rengøring afbrydes Eversol vekselretteren separat fra forsyningsnettet ved at slå vekselstrømsafbryderen fra og fra PV4 stk. hver. Bolten
være 10faren
mm længere
en stød.
træpladens
tykkelse
at fastgøre
generatoren ved sikringsskive,
at slå jævnstrømafbryderen
fra for bør
at udelukke
for elektrisk
Vent mindst
fem for
minutter
og brug
Træpladen
bør være
overaldrig
15 mm
tyk og af eller
solidtpudsemiddel,
træ for at opfylde
ved
derefter en blød, møtrikken.
tør klud til at
rengøre enheden.
Brug
rensevæsker
der erstyrkekravene
korrosivt eller slibende
eller som indeholder
opløsningsmiddel.
ophængning.
9.
Placer ikke ting på vekselretteren.
10.
Før rengøring afbrydes Eversol vekselretteren separat fra forsyningsnettet ved at slå
vekselstrømsafbryderen fra og fra PV-generatoren ved at slå jævnstrømafbryderen fra for at udelukke faren
for elektrisk stød. Vent mindst fem minutter og brug derefter en blød, tør klud til at rengøre enheden. Brug
aldrig rensevæsker eller pudsemiddel, der er korrosivt eller slibende eller som indeholder opløsningsmiddel.
10 Installations- og Driftsvejledning
Installations- og Driftsvejledning TL2000 – 9
5.1.3Position
5.1.3 Position
1.
er beregnet
til at installeres
lodret eller
lænet
højst
15° højst
tilbage.
1. Enheden
Enheden
er beregnet
til at installeres
lodret
eller
lænet
15° tilbage.
2.
vekselretteren
må ikke må
installeres,
så den læner
fremad.
2. EversolEversol
vekselretteren
ikke installeres,
så den
læner fremad.
3.
vekselretteren
må aldrig
vandret. vandret.
3. EversolEversol
vekselretteren
måinstalleres
aldrig installeres
4. Installering i øjenhøjde gør det lettere at betjene enheden og aflæse skærmen.
4.
Installering i øjenhøjde gør det lettere at betjene enheden og aflæse skærmen.
5.2
af vekselretteren
5.2 Installering
Installering af vekselretteren
Installation:
Installation:
a) Boring af huller
af huller
a) Der er Boring
huller i monteringsskabelonen
(A2) i tilbehøret, som er beregnet til at hjælpe med placeringen. Bor fire huller til
Der
er
huller
i
monteringsskabelonen
(A2) i Afstanden
tilbehøret,mellem
som er hver
beregnet
til at
hjælpe
med
placeringen.
BorHold borehoveskruerne på det udvalgte installeringssted.
af de to
huller
er vist
i figuren
nedenfor.
firedet
huller
til skruerne
på detogudvalgte
installeringssted.
mellem
af de
to hullerbliver
er vistskæve.
i figuren
vandret
mod væggen
vær omhyggelig
med ikke Afstanden
at ryste boret
for at hver
undgå,
at hullerne
Hullerne skal
være 55~60
dybe, og hullerne
være
lige dybe.
Efteromhyggelig
at have fjernet
fraryste
de fireboret
huller,
hullernes nettonedenfor.
Holdmm
borehovedet
vandretskal
mod
væggen
og vær
medstøvet
ikke at
formåles
at undgå,
dybden
er over
60 mm
eller
under
55 mm,
rawlpluggene
strammes.
at dybde.
hullerneHvis
bliver
skæve.
Hullerne
skal
være
55~60
mmkan
dybe,
og hullerneikke
skalinstalleres
være ligeogdybe.
Efter at have
fjernet støvet fra de fire huller, måles hullernes nettodybde. Hvis dybden er over 60 mm eller under 55 mm,
kan rawlpluggene ikke installeres og strammes.
Installations- og Driftsvejledning
b)
b)
11
Skru
Skru skruerne
skruerne ii
b)
Skruatskruerne
i er boret i væggen, placeres fire rawlplugs (objekt 2 vist i venstre tegning nedenfor) i
Efter
atathullerne
hullerne
ererboret
i ivæggen,
firerawlplugs
rawlplugs(objekt
(objekt22vist
visti venstre
i venstre
tegning
nedenfor)
i
Efter
Efter
hullerne
boret
væggen, placeres
placeres
fire
tegning
nedenfor)
i hullerne
ved hjælp af
hullerne
ved
hjælp
af
en
gummihammer.
Skru
derefter
fire
skruer
(objekt
1)
ind
ii rawlpluggene.
hullerne
ved
hjælp
af
en
gummihammer.
Skru
derefter
fire
skruer
(objekt
1)
ind
rawlpluggene.
en gummihammer. Skru derefter fire skruer (objekt 1) ind i rawlpluggene.
Bemærk!
Bemærk!
Bemærk!
Før
rawlpluggene
indsættes,
skal
du
hvert
huls dybde
samt afstanden
mellem
hver
to
Hvis
Førrawlpluggene
rawlpluggeneindsættes,
indsættes,
skal
du måle
måle
hvert
dybde
afstanden
mellem
hver
to huller.
huller.
Hvis
Før
skal
du måle
hvert
hulshuls
dybde
samtsamt
afstanden
mellem
hver to
huller.
Hvis målværdierne
ikke opmålværdierne
ikke
opfylder
installeringskravene,
skal
hullerne
bores
om
i
væggen.
målværdierne
ikke opfylder
skal hullerne bores om i væggen.
fylder
installeringskravene,
skalinstalleringskravene,
hullerne bores om i væggen.
12
12
10 – Installations- og Driftsvejledning TL2000
InstallationsInstallations- og
og Driftsvejledning
Driftsvejledning
c) HængHæng
vekselretteren
på skruerne
lidt nedad.
c)
EversolEversol
vekselretteren
på skruerne
lidt nedad.
c)
Hæng
Eversol
vekselretteren
på skruerne
lidt nedad.
c)
Hæng Eversol vekselretteren på skruerne lidt nedad.
d)
Kontroller, at begge sider er i rette position. Vekselretteren skal være fastgjort med de to
d)
Kontroller, at begge sider er i rette position. Vekselretteren skal være fastgjort med de to
selvskærende
skruer
strammet
gennem
de to
åbninger som
vist
på fastgjort
billeder for
at de
undgå
uventet bevægelse.
d)
Kontroller,
at skruer
begge sider
er i rette
position.
Vekselretteren
skal
være
med
to selvskærende
skruer strammet
selvskærende
strammet
gennem
de to
åbninger som
vist
på billeder for
at undgå
uventet bevægelse.
gennem de to åbninger som vist på billeder for at undgå uventet bevægelse.
d)
Kontroller, at begge sider er i rette position. Vekselretteren skal være fastgjort med de to
selvskærende skruer strammet gennem de to åbninger som vist på billeder for at undgå uventet bevægelse.
Installations- og Driftsvejledning
Installations- og Driftsvejledning
13
13
Installations- og Driftsvejledning
13
Installations- og Driftsvejledning TL2000 – 11
5.3
Elektrisk
forbindelse
5.3
Elektrisk forbindelse
Objekt
A
Objekt
A
B
B
C
C
Beskrivelse
Jævnstrømsindgang:
Sæt stikkene i for at forbinde PV-generatoren
Beskrivelse
Deres
tilhørende
polariteter
er markeret på siden af stikket.
Jævnstrømsindgang: Sæt stikkene i for at forbinde PV-generatoren
Kommunikationsforbindelsesområde:
Deres tilhørende polariteter er markeretEversol
på sidenvekselrettere
af stikket. er konfigureret med RS485
grænseflade
Kommunikationsforbindelsesområde: Eversol vekselrettere er konfigureret med RS485 grænseflade
Vekselstrømsudgang:
sæt stik i til forsyningsnettet
Vekselstrømsudgang: sæt stik i til forsyningsnettet
Noter:
1.
Efter at vekselretteren er installeret i dens fastgjorte position, kan den elektriske forbindelse til
Noter:
etableres. er installeret i dens fastgjorte position, kan den elektriske forbindelse til enheden etableres.
1.enheden
Efter at vekselretteren
2.
Vælg
den passende
kabelmodel
til vekselstrømsledning
4 mm2)/ jævnstrømsledning
2. Vælg den passende
kabelmodel
til vekselstrømsledning
(AWG 10, (AWG
4 mm2)/10,
jævnstrømsledning
(AWG12, 2,5 mm2).
2
2,5 mmvekselretteren
).
3.(AWG12,
For at forbinde
skal veksel- og jævnstrømsenderne være afbrudt fra alle strømkilder.
3.
For at forbinde vekselretteren skal veksel- og jævnstrømsenderne være afbrudt fra alle strømkilder.
5.3.1 Forbindelse til forsyningsnettet (AC)
5.3.1Forbindelse til forsyningsnettet (AC)
Bemærk
5.3.1
14 Forbindelse til forsyningsnettet (AC)
Installations- og Driftsvejledning
Bemærk
Du skal beskytte hver vekselretter med en individuel vekselstrømsafbryder, for at vekselretteren kan
Du
skal beskytte
vekselretter
afbrydes
sikkerthver
under
ladning. med en individuel vekselstrømsafbryder, for at vekselretteren kan afbrydes sikkert under
Bemærk
ladning.
Du skal beskytte hver vekselretter med en individuel vekselstrømsafbryder, for at vekselretteren kan
Forbind
vekselstrømsledningerne
med
vekselretteren ved hjælp af hunstikket; overhold fremgangsmetoden
afbrydes
sikkert under ladning. med
Forbind
vekselstrømsledningerne
vekselretteren ved hjælp af hunstikket; overhold fremgangsmetoden nedenfor:
nedenfor:
Forbind vekselstrømsledningerne med vekselretteren ved hjælp af hunstikket; overhold fremgangsmetoden
nedenfor:
1.
Sluk for vekselstrømsafbryderen og sørg for, at den ikke kan tændes igen ved en fejl.
1.
vekselstrømsafbryderen
og sørgnedenfor.
for, at den ikke kan tændes igen ved en fejl.
2. Sluk forAfisoler
kablet som vist i figuren
2.
kablet
vist i figuren nedenfor.
1. AfisolerSluk
for som
vekselstrømsafbryderen
og sørg for, at den ikke kan tændes igen ved en fejl.
2.
Afisoler kablet som vist i figuren nedenfor.
3.
Åbn vekselstrømshunstikket og forbind trådende (tre tråde, herunder L, N og PE) som vist i figuren
nedenfor.
3.
og forbind
trådende
(tre
tråde,
L,huller
N og PE)
som
i figuren
nedenfor.
Indsæt
det
kabel, herunder
N og PE,
i de
tilhørende
ogL,stram
derefter
skruer
3. Åbn vekselstrømshunstikket
Åbnafisolerede
vekselstrømshunstikket
ogL,forbind
trådende
(treherunder
tråde,tre
herunder
N ogvist
PE)
somalle
vist
i figuren
helt.
Indsæt
afisolerede
herunder
L, Nhullerne.
og PE, i de
tilhørende
tre huller
stram derefter
skruer
Hvertdet
huls
polaritet kabel,
er anført
omkring
Bemærk,
at tråd
L skalogforbindes
til hul alle
L, tråd
N tilhelt.
hul Hvert
N huls ponedenfor.
laritet
er
anført
omkring
hullerne.
Bemærk,
at
tråd
L
skal
forbindes
til
hul
L,
tråd
N
til
hul
N
og
tråd
PE
til
-hullet.
Indsæt
afisolerede
og
tråd det
PE til
-hullet.kabel, herunder L, N og PE, i de tilhørende tre huller og stram derefter alle skruer
helt. Hvert huls polaritet er anført omkring hullerne. Bemærk, at tråd L skal forbindes til hul L, tråd N til hul N
og tråd PE til -hullet.
Installations- og Driftsvejledning
15
Installations- og Driftsvejledning
12 – Installations- og Driftsvejledning TL2000
15
Åbn
Åbnstikket:
stikket:
Åbn stikket:
Åbn stikket:
Forbind trådene:
Forbind
trådene:
Forbind
trådene:
Forbind trådene:
Tråd L
Hul L
Tråd
Hul
Tråd LN
Hul LN
Tråd
Hul N
Tråd N
PE
Hul
Tråd
PE
Tråd L
Hul L
Hul
Tråd L
L
Tråd NN
Hul N
Tråd
Hul
N sættes sammen.
4.
Herefter fastgøres de tre tråde, og alle komponenter
4.
Tråd
PEHerefter fastgøres de tre tråde, og alle komponenter
Tråd PE
Hul sættes sammen.
Hul
Luk stikket:
Luk stikket:
Herefter
fastgøres
de treogtråde,
og alle komponenter
sættes sammen.
4.4.Herefter
fastgøres
de tre tråde,
alle komponenter
sættes sammen.
Luk
stikket:
Luk
stikket:
5.
5.
Til sidst forbindes vekselstrømshunstikket til vekselstrømshanstikket på vekselretteren.
Til sidst forbindes vekselstrømshunstikket til vekselstrømshanstikket på vekselretteren.
16
5.
16
Installations- og Driftsvejledning
Til sidst forbindes vekselstrømshunstikket til vekselstrømshanstikket
på vekselretteren.
Installations- og Driftsvejledning
5. Til sidst forbindes vekselstrømshunstikket til vekselstrømshanstikket på vekselretteren.
16
Lås
huset:
Lås huset
Lås
huset:
Lås huset
op: op:
5.3.2
Installations- og Driftsvejledning
Forbindelse til PV-generatoren (DC)
Bemærk!
For at beskytte enhedens installation og opstart skal en manuel jævnstrømsafbryder sættes på
indgangsenden af vekselretteren. Afbryderen skal have en bestemt kapacitet af overstrøm og
overspænding.
Herudover skal du først afbryde forbindelsen fra vekselstrømsenden, inden forbindelsen fra
jævnstrømsenden afbrydes.
Type
Eversol-TL1500
Eversol-TL2000
Maksimal indgangsspænding
450 V
500 V
Maksimal indgangsstrøm
18 A
Installations-18
ogADriftsvejledning TL2000 – 13
5.3.2Forbindelse til PV-generatoren (DC)
Bemærk!
For at beskytte enhedens installation og opstart skal en manuel jævnstrømsafbryder sættes på indgangsenden af vekselretteren. Afbryderen skal have en bestemt kapacitet af overstrøm og overspænding.
Herudover skal du først afbryde forbindelsen fra vekselstrømsenden, inden forbindelsen fra jævnstrømsenden afbrydes.
Type
Maksimal indgangsspænding
Maksimal indgangsstrøm
Eversol-TL1500
450 V
18 A
Eversol-TL2000
500 V
18 A
Til Eversol vekselretter TL1500 og TL2000 er der et par jævnstrømsstik og én MPPT-tracker. Jævnstrømsstikkenes polaritet er
markeret tæt ved stikkene som vist nedenfor.
Bemærk!
Bemærk!
1. PV-generatorens
PV-generatorens
åbne kredsløbsspænding
skal
må ikkeenhedens
overstigemaksimale
enhedens indgangsspænding.
maksimale
1.
åbne kredsløbsspænding
skal måles
og måles
må ikkeogoverstige
Forbindelse til en højere
spænding
vilhøjere
ødelægge
enheden.
indgangsspænding.
Forbindelse
til en
spænding
vil ødelægge enheden.
2.
samledesamlede
kortslutningsstrøm
bør ikke bør
væreikke
mindre
vekselretterens
maksimalemaksimale
DC indgangsstrøm.
2. PV modulernes
PV modulernes
kortslutningsstrøm
væreend
mindre
end vekselretterens
3.
Før
PV-generatoren
forbindes
til
enheden
skal
du
sørge
for,
at
strengenes
polaritet
er
korrekt.
DC indgangsstrøm.
4. Brug professionelt værktøj til at tilpasse og adskille H4-stik.
3.
Før PV-generatoren forbindes til enheden skal du sørge for, at strengenes polaritet er korrekt.
4.
Brug professionelt
Forbindelsesmetode
med H4:værktøj til at tilpasse og adskille H4-stik.
Forbind PV-generatoren og vekselretteren med H4-stik som anført nedenfor. PV-generatorens positive og negative terminaler
Forbindelsesmetode
med H4:
svarer
til positive (+) terminaler
og negative (-) terminaler på vekselretteren.
Forbind PV-generatoren og vekselretteren med H4-stik som anført nedenfor. PV-generatorens positive og
Hunstik(+)Hanstik
(+)
Hanstik
Hunstik
(-)(-)
negative
terminaler svarer til positive (+) terminaler
og negative
(-) terminaler på vekselretteren.
Hunstik (+)
Hanstik (-)
1.1.Sluk forSluk
jævnstrømsafbryderen
og sørg for,
at denfor,
ikke
igen
ved enigen
fejl. ved en fejl.
for jævnstrømsafbryderen
og sørg
at kan
dentændes
ikke kan
tændes
2.1.
Afisoler
kablet
7
mm.
Sluk
for
jævnstrømsafbryderen
og
sørg
for,
at
den
ikke
kan
tændes
igen
ved en fejl.
2.
Afisoler kablet 7 mm.
18
Installations- og Driftsvejledning
2.
Afisoler kablet 7 mm.
Kabel
Kabel
3.
Indsæt Kabel
det afisolerede kabel i kontakttromlen og sørg for, at alle ledertråde fastholdes i
3.
Indsæt det afisolerede kabel i kontakttromlen og sørg for, at alle ledertråde fastholdes i
kontakttromlen.
3.kontakttromlen.
det afisolerede
kabel i kontakttromlen
og sørg for,En
at alle
ledertråde
fastholdes ikan
kontakttromlen.
4.IndsætIndfals
kontakttromlen
med en hex krympetang.
specificeret
krympetang
bruges til dette trin.
4.4.
Indfals
kontakttromlen
med
en
hex
krympetang.
En
specificeret
krympetang
kan
bruges
dette trin.
Anbring
Indfals
kontakttromlen
med
en
hex
krympetang.
En
specificeret
krympetang
kan
bruges
til dette
trin.kontaktAnbring kontakttromlen med afisoleret kabel i det tilhørende indfalsningshak og indfals til
kontakten.
tromlenkontakttromlen
med afisoleret med
kabelafisoleret
i det tilhørende
og indfals kontakten.
Anbring
kabel iindfalsningshak
det tilhørende indfalsningshak
og indfals kontakten.
Indfalset pindkontakt
Indfalset pindkontakt
Indfalset pindkontakt
Indfalset bøsningskontakt
Indfalset bøsningskontakt
Indfalset bøsningskontakt
5.
Indsæt kontaktkabelsamlingen på bagsiden af han- og hunstikket. Der bør høres et "klik", når
5.
Indsæt kontaktkabelsamlingen
på bagsiden af han- og hunstikket. Der bør høres et "klik", når
kabelsamlingen
sidder
korrekt. TL2000
14 – Installations- og
Driftsvejledning
kabelsamlingen sidder korrekt.
5.
Indsæt kontaktkabelsamlingen på bagsiden af han- og hunstikket. Der bør høres et "klik", når
5. Indsæt kontaktkabelsamlingen på bagsiden af han- og hunstikket. Der bør høres et “klik”, når kabelsamlingen sidder korkabelsamlingen
sidder korrekt.
rekt.
Hunstik
Hunstik
Installations- og Driftsvejledning
19
Hanstik
Hanstik
Hanstik
Hanstik
Hanstik
6.
Vrid hætten ved brug af moment på 2,6~2,9NM.
6.
Vrid
hætten
ved
brug
af
moment
på
2,6~2,9NM.
6.
Vrid
ved
af
på
6.
ved brug
moment
på 2,6~2,9NM.
6. Vrid hætten
Vrid hætten
hætten
vedafbrug
brug
af moment
moment
på 2,6~2,9NM.
2,6~2,9NM.
7.
Når hætten er vredet stramt, rettes de 2 halve stik ind og passes sammen med hånden, indtil der
7.
Når
hætten
er
vredet
stramt, rettes
de
22 halve
stik
ind
og passes
sammen
med
hånden,
indtil
der
7.
Når
hætten
er
vredet
rettes
de
stik
ind
passes
sammen
med
hånden,
indtil
der
høres
eller
et "klik".
7.
Nårføles
hætten
er stramt,
vredet stramt,
stramt,
destik
2 halve
halve
stik
ind og
og
passesmed
sammen
med
hånden,
indtileller
derføles et „klik“.
7.
Når hætten
er vredet
rettes derettes
2 halve
ind og
passes
sammen
hånden,
indtil
der høres
høres eller
eller føles
føles et
et "klik".
"klik".
høres
høres eller føles et "klik".
8.
8.
Når det er nødvendigt at skille stikket af, skal der anvendes et specificeret værktøj (ringværktøj eller
Når det er nødvendigt at skille stikket af, skal der anvendes et specificeret værktøj (ringværktøj eller
8.
det
at
skille
stikket
af,
skal
et
værktøj
skruenøgleværktøj)
til atatskille
Vedaf,
brug
eller skruenøgleværktøjet
skal(ringværktøj
du
sørge
for,eller
at
8.
er nødvendigt
skilledet.
skal af
der
anvendes
et specificeret
værktøj (ringværktøj
eller
skruenøgleværktøj)
8. Når detNår
Når
det er
er nødvendigt
nødvendigt
atstikket
skille
stikket
af,ringværktøjet
skal der
der anvendes
anvendes
et specificeret
specificeret
værktøj
(ringværktøj
eller
skruenøgleværktøj)
til
at
skille
det.
Ved
brug
af
ringværktøjet
eller
skruenøgleværktøjet
skal
du
sørge
for,
skruenøgleværktøj)
til
at
skille
det.
Ved
brug
af
ringværktøjet
eller
skruenøgleværktøjet
skal
du
sørge
for,
at
til
at
skille
det.
Ved
brug
af
ringværktøjet
eller
skruenøgleværktøjet
skal
du
sørge
for,
at
kilesiden
af
stikkeren
vender imod
kilesiden af stikkerentilvender
skub værktøjet
Derefter skilles skal
stikket
medfor, at
skruenøgleværktøj)
at skilleimod
det. hunstikket
Ved brug afogringværktøjet
ellernedad.
skruenøgleværktøjet
duad
sørge
at
kilesiden
af
stikkeren
vender
imod
hunstikket
og
skub
værktøjet
nedad.
Derefter
skilles
stikket
ad
med
kilesiden
af
stikkeren
vender
imod
hunstikket
og
skub
værktøjet
nedad.
Derefter
skilles
stikket
ad
med
hunstikket
og
skub
værktøjet
nedad.
Derefter
skilles
stikket
ad
med
hånden.
Se
figurer
nedenfor.
hånden. Se
figurer nedenfor.
kilesiden
af stikkeren
vender imod hunstikket og skub værktøjet nedad. Derefter skilles stikket ad med
hånden.
Se figurer
nedenfor.
hånden.
hånden. Se
Se figurer
figurer nedenfor.
nedenfor.
Adskilt med skruenøgleværktøj
Adskilt
med
skruenøgleværktøj
Adskilt
med
skruenøgleværktøj
Adskilt
med
skruenøgleværktøj
Adskilt
med
skruenøgleværktøj
20
Installations- og Driftsvejledning
Hvis
der bruges et MC4-stik, ligner betjeningsmetoden den for
H4-stik/
20
Installationsog Driftsvejledning
20
Installations20
Installations- og
og Driftsvejledning
Driftsvejledning
Adskilt med ringværktøj
Adskilt
Adskiltmed
medringværktøj
ringværktøj
Adskilt
med
ringværktøj
Adskilt
med
ringværktøj
FARE!
LIVSFARE pga. mulig risiko for brand eller elektrisk stød.
Stikkene må ALDRIG forbindes eller afbrydes under ladning.
Installations- og Driftsvejledning TL2000 – 15
5.4 Indstil frekvensområdet og rydningstid for spændingsbeskyttelse.
Funktionen til indstilling af frekvensområde og rydningstid for spændingsbeskyttelse er påkrævet under den italienske standard af ENEL Guide. Denne valgmulighed er kun tilgængelig i hovedmenuen, hvis „Italien“ er valgt som installationssted.
Tænd for jævnstrømsafbryderen, sluk for vekselstrømsafbryderen og indstil derefter frekvensområde og rydningstid for
spændingsbeskyttelse. Alle grænserne kan kun indstilles efter ENEL.
5.5Opstart
Efter den mekaniske og elektriske installation er færdiggjort, betjenes vekselretteren som følger:
1. Tænd for jævn- og vekselstrømsafbryderne.
2. Vekselretteren starter automatisk, når der er tilstrækkelig jævnstrøm fra PV-generatoren. Der er tre normale driftstilstande:
Venter: Når jævnstrømsspændingen fra PV-generatoren er større end 125V (minimum opstartspænding) men mindre end
150V (minimum driftsspænding). Vekselretteren venter på tilstrækkelig strøm.
Kontrollerer: Når jævnstrømsspændingen fra PV-generatoren er større end 150V, kontrollerer vekselretteren tilførselsforholdene.
Normal: Efter kontrol fungerer vekselretteren i normal tilstand, og det grønne LED lyser. I mellemtiden tilfører den strøm til
forsyningsnettet og viser den aktuelle effekt på LCD-skærmen.
Så længe vekselretteren kører, overvåger den den maksimale strøm fra PV-modulerne (MPPT tracking). Vekselretteren stopper automatisk, når der ikke er nok PV strøm.
Noter
Noter
Hvis vekselretteren er i tilstanden “Fault” (Fejl), henvises der til FAQ-afsnittet i kapitel syv.
Hvis vekselretteren er i tilstanden “Fault” (Fejl), henvises der til FAQ-afsnittet i kapitel syv.
5.6
Kommunikation
5.6Kommunikation
5.6.1 Kommunikation gennem RS232
5.6.1Kommunikation gennem RS232
Firmwaret kan opdateret gennem RS232. Den maksimale længde for kablet til RS232 er 10 m. Fordi en
Firmwaret kan opdateret gennem RS232. Den maksimale længde for kablet til RS232 er 10 m. Fordi en vekselretter kun kan
vekselretter kun
kommunikere
medsamtidig,
én PC gennem
RS232
anvendes dennesom regel under opdatering af
kommunikere
medkan
én PC
gennem RS232
anvendes
dennesamtidig,
kommunikationsmetode
kommunikationsmetode som regel under opdatering af firmware.
firmware.
Det
RS232-diagram
til kommunikation:
Detforbundne
forbundne
RS232-diagram
til kommunikation:
Noter
Noter
Hvis
enen
DB9
kommunikationsgrænseflade,
kan du
RS232
USB-kabel
til at opnå
Hvisdin
dincomputer
computerikke
ikkeharhar
DB9
kommunikationsgrænseflade,
kanbruge
du bruge
RS232
USB-kabel
til atdenne funktion.
opnå denne funktion.
5.6.2Kommunikation gennem RS485
RS485
til flerpunktskommunikation.
5.6.2 anvendes
Kommunikation
gennem RS485 En PMU kan kommunikere med og overvåge 50 vekselretterenheder samtidig.
Men
kablets
maksimale
længde
bør ikke overskride
Allekommunikere
de vekselrettere,
derogkommunikerer
RS485 anvendes til flerpunktskommunikation.
En1000
PMUm.kan
med
overvåge 50 gennem ét kabel, bør
bruge den medfølgende RS485 grænseflade. Det forbundne RS485-diagram for én vekselretter er vist nedenfor.
vekselretterenheder samtidig. Men kablets maksimale længde bør ikke overskride 1000 m. Alle de
vekselrettere, der kommunikerer gennem ét kabel, bør bruge den medfølgende RS485 grænseflade. Det
forbundne RS485-diagram for én vekselretter er vist nedenfor.
22
16 – Installations- og Driftsvejledning TL2000
Installations- og Driftsvejledning
Det
overvågningssystemet,
hvorigennem
flerpunktskommunikationen
mellem
vekselretterne kan
Detforbundne
forbundnediagram
diagramforfor
overvågningssystemet,
hvorigennem
flerpunktskommunikationen
mellem
Det forbundne
diagram
for overvågningssystemet,
hvorigennem
flerpunktskommunikationen
mellem i realtid af højst 16
opnås
gennem
RS485
grænsefladen,
er
vist
nedenfor.
Softwaret
„AS
Control“
i
PC‘en
kan
klare
overvågning
vekselretterne kan opnås gennem RS485 grænsefladen, er vist nedenfor. Softwaret "AS Control" i PC'en
vekselretterne
PMU
samtidig. kan opnås gennem RS485 grænsefladen, er vist nedenfor. Softwaret "AS Control" i PC'en
kan
klare overvågning
i realtid
af højst 16 PMU samtidig.
Definitionen
af pindene tili realtid
RS485 iafEversol-TL-rækken:
kan klare overvågning
højst 16 PMU samtidig.
Definitionen af pindene til RS485 i Eversol-TL-rækken:
Definitionen
af pindene til RS485 i Eversol-TL-rækken:
Pind1------- TX_RS485A
PIND 1 ---> 8
Pind1------- TX_RS485A
PIND 1 ---> 8
Pind1------TX_RS485A
PIND 1 ---> 8
Pind2-------TX_RS485B
Pind2-------TX_RS485B
Pind2-------TX_RS485B
Pind3-------RX_RS485A
RJ45 STIKKONTAKT
Pind3-------RX_RS485A
RJ45 STIKKONTAKT
Pind3-------RX_RS485A
RJ45 STIKKONTAKT
Pind4-------GND (jord)
Pind4-------GND (jord)
Pind4-------GND
(jord)
Pind5-------GND (jord)
Pind5-------GND
(jord)
Pind5-------GND (jord)
Pind6-------RX_RS485B
PIND 8 ---> 1
Pind6-------RX_RS485B
PIND 8 ---> 1
Pind7-------+7V
Pind6-------RX_RS485B
PIND 8 ---> 1
Pind7-------+7V
Pind8-------+7V
RJ45 STIK
Pind7-------+7V
Pind8-------+7V
RJ45 STIK
Pind8-------+7Vog Driftsvejledning
InstallationsInstallations- og Driftsvejledning
RJ45 STIK
23
23
Forbindelsesmetode:
Forbindelsesmetode:
1. Træk
RS485-kabel
gennem
komponenterne
som
vist nedenfor.
Vi forsyner
med forseglinger
1. Træk
RS485-kabel
gennem
komponenterne
som vist
nedenfor.
Vi forsyner
dig meddig
forseglinger
uden hul,uden
med et hul og
hul,
med
et
hul
og
med
to
huller.
Hvis
der
ikke
kræves
nogen
kommunikation,
bør
du
bruge
med to huller. Hvis der ikke kræves nogen kommunikation, bør du bruge forseglingen uden hul.forseglingen
I henhold til forskellige
krav kan
vælge ethulseller tohulsforseglinger.
uden
hul.du
I henhold
til forskellige
krav kan du vælge ethuls- eller tohulsforseglinger.
2. Et
består
af otteaftråde
i forskellige
farver. farver.
Skær det
yderste
for at afdække
otte tråde.
Ret derefter
2.RS485-kabel
Et RS485-kabel
består
otte tråde
i forskellige
Skær
det dække
ydersteafdække
af for atde
afdække
de otte
enden
af
hver
tråd
ud
og
læg
dem
i
rækkefølge.
tråde. Ret derefter enden af hver tråd ud og læg dem i rækkefølge.
3. Forbindelsen mellem krystalstikkene og RS485-trådene er en-til-en - én krystalstikspind til én bestemt farve tråd som vist i
3.tabellen
Forbindelsen
mellem krystalstikkene og RS485-trådene er en-til-en - én krystalstikspind til én bestemt
nedenfor.
farve tråd som vist i tabellen nedenfor.
Tallet på
Tallet på
krystalstikspindene
Farven på RS485-trådene
Farven
på RS485-trådene
11
Orange
og hvid
Orange
og hvid
Orange
Orange
Grøn og hvid
Grøn og hvid
Blå
Blå ogBlå
hvid
Grøn Blå og hvid
Brun og
hvid
Grøn
Brun
krystalstikspindene
22
3
4
45
56
7
6
8
3
7
8
24
Brun og hvid
Brun
Installations- og Driftsvejledning
Installations- og Driftsvejledning TL2000 – 17
4.
de ottede
tråde
tilhørende
åbninger
på krystalstikket
samtidigsamtidig
og klem dem
sammen
et professionelt
værk4. IndsætIndsæt
ottei de
tråde
i de tilhørende
åbninger
på krystalstikket
og klem
dem med
sammen
med
tøj.
et professionelt værktøj.
5. Forbind den anden ende af RS485-kablet til krystalstikket ved at gentage trin 3 og 4.
5. Vekselretteren
Forbind den
anden ende
tilafkrystalstikket
vedEfter
at gentage
3 og 4.med PC’en gennem Ethernet
6.
kan forbinde
medaf
enRS485-kablet
PMU ved hjælp
et RS485-kabel.
PMU’en trin
forbinder
6. eller USB,
Vekselretteren
kan forbinde
med enmed
PMUPC’en.
ved hjælp af et RS485-kabel. Efter PMU'en forbinder med
kan vekselretteren
kommunikere
PC'en gennem Ethernet eller USB, kan vekselretteren kommunikere med PC'en.
Noter
Rækkefølgen
for trådforbindelse for de to ender af et RS485-kabel er ens.
Noter
Rækkefølgen for trådforbindelse for de to ender af et RS485-kabel er ens.
5.7Sikkerhedsbeskyttelse
5.7.1Grundlæggende sikkerhedsbeskyttelse
Vi forsyner dig med følgende sikkerhedsbeskyttelse:
Installationsog Driftsvejledning
1.
Gitterspænding
og frekvensbeskyttelse
2. Overvågning af overophedning
3.Jordfejl-kredsløbsafbryder
4.Isoleringsfejlsopdagelse
5.Jordfejlsovervågning
6. Aktiv beskyttelse imod ødrift
7. Overvågning af jævnstrømstilførsel
8. Beskyttelse imod omvendt jævnstrømspolaritet
5.7.2Autotest
25
Autotestfunktionen er påkrævet under den italienske standard af ENEL Guide.
1. Autotest betjeningsprocedure:
Tryk først uafbrudt på knappen, indtil LCD-skærmen skifter til „Auto Test set“; Bliv derefter ved med at trykke på knappen i
10 sekunder, indtil den skifter til sekundærmenuen; Og tryk derefter på knappen igen - autotesting vil køre, og apparatet
begynder selvkontrol.
2. Øvre og nedre grænse for autotest:
For hvert prøvepunkt af autotesten kan grænseværdi og rydningstid indstilles efter ENEL.
3. Autotest prøverækkefølge:
øvre spændingsgrænse––nedre spændingsgrænse––øvre frekvensgrænse––nedre frekvensgrænse
Når den målte værdi stemmer med grænseværdien under enkelttesting, vil apparatet slå ud og derefter genskabe
forbindelse for at gå ind i Normal Tilstand, som den vil holde i 5 sekunder og derefter gå videre til næste testpunkt;
Hvis den målte værdi ikke stemmer med grænseværdien, kan testen ikke godkendes.
4. Den vil vise “ok“ efter hvert autotest-trin, der lykkes; ellers vil vekselretteren afbryde fra forsyningsnettet.
18 – Installations- og Driftsvejledning TL2000
6.Betjening
Auto Test set
Pac = xxxxKW
Menu(1)
Firstly, press the button to switch the menu. Then
press the button and hold on for 10s.
V↑ 276V<0.10 S
Pac = xxxxKW
Menu(2)
It will switch to this menu, press the button once and
the autotest process will start.
V↑→276V Gv:230V
Pac = xxxxKW
Menu(3)
276V is voltage upper limit threshold, 230V is current
grid volt, 276V will decrease during the testing. V↑
276V<0.10
Does measured value match the threshold?
yes
When the current gird volt matches the voltage upper
limit threshold, the test is OK; otherwise, the test fails.
no
Menu(4)
Menu(5)
Auto Test failed
Pac = xxxxKW
T OK 230V<100ms
Pac = xxxxKW
If the test is OK, volt protection will startup and the
inverter will reconnect; otherwise, if the test fails, autotest process will stop.
Checking 30 S
Pac = 0.0 KW
Menu(6)
Reconnect
Normal
Pac = xxxxKW
Menu(7)
Enter into Normal state; 5S later, the inverter will
startup the next testing item.
V↓→184V Gv:230V
Pac = xxxxKW
Menu(8)
Voltage lower limit test: if voltage upper limit is OK,
the inverter will automatically enter into the next testing item and finally pass testing; if one item fails, the
testing stops.
Indstilling af autotest
Pac = xxxxKW
Menu(1)
Tryk først på knappen for at skifte menuen. Tryk
derefter på knappen og hold den nede i 10 sekunder.
V↑ 276V<0,10 S
Pac = xxxxKW
Menu(2)
Den vil skifte til denne menu; tryk på knappen én
gang, og autotest-processen vil starte.
V↑→276V Gv:230V
Pac = xxxxKW
Menu(3)
276V er den øvre grænseværdi for spænding; 230V er
den akutelle gitterspænding; 276V vil aftage under afprøvningen. V↑ 276V<0,10
Stemmer den målte værdi med grænseværdien?
ja
Når den aktuelle gitterspænding stemmer med den
øvre grænseværdi for spænding, er testen OK; ellers
kan testen ikke godkendes.
nej
Menu(4)
Menu(5)
Autotest slog fejl
Pac = xxxxKW
T OK 230V<100ms
Pac = xxxxKW
Hvis testen er OK, vil spændingsbeskyttelsen starte op,
og vekselretteren genopretter forbindelse; ellers, hvis
testen ikke godkendes, vil autotest-processen stoppe.
Kontrollerer 30 S
Pac = 0.0 KW
Menu(6)
Forbind igen
Normal
Pac = xxxxKW
Menu(7)
Gå ind i Normal tilstand; 5 sek. senere vil vekselretteren starte næste testpunkt.
V↓→184V Gv:230V
Pac = xxxxKW
Menu(8)
Test af nedre spændingsgrænse: hvis den øvre
spændingsgrænse er OK, vil vekselretteren automatisk
gå videre til næste testpunkt og til sidst godkende afprøvningen; hvis ét punkt slår fejl, stopper testen.
Installations- og Driftsvejledning TL2000 – 19
6
Betjening
Den
gives
her,her,
omfatter
hovedsageligt
betjeningsmetoder
til enheden,
skærm,
sikkerhedsvejledninger og
Deninformation,
information,der
der
gives
omfatter
hovedsageligt
betjeningsmetoder
til enheden,
skærm,
reguleringer.
sikkerhedsvejledninger og reguleringer.
6.1Oversigt
6.1
Oversigt
Objekt
Objekt
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
28
Beskrivelse
Beskrivelse
Fungerer normalt (Grøn LED)
Fungerer
normalt (Grøn LED)
Fejl
(Rød
LED)
Fejl (Rød LED)
Kommunikation
(GulLED)
LED)
Kommunikation (Gul
Funktionstast
Funktionstast
LCD display
LCD display
Installations- og Driftsvejledning
6.2 LED display
Eversol vekselrettere er udstyret med tre LED’er, herunder “grøn”, “rød” og “gul”, som giver information om forskellige driftstilstande på følgende måder:
Grøn LED:
Det grønne LED-lys angiver, at vekselretteren er aktiv og fungerer normalt.
Normalt vil denne LED begynde at lyse om morgenen, når solens intensitet er høj nok, og slukkes, når det bliver mørkt.
Rød LED:
Det røde LED angiver, at vekselretteren er holdt op med at tilføre strøm til forsyningsnettet på grund af en fejl, og den tilhørende fejlinformation vises samtidig på LCD-skærmen. Fejlene, som følger i tabellen nedenfor, vil aktivere det røde LED.
Gul LED:
Det gule LED blinker, når vekselretteren kommunikerer med andre apparater, herunder PMU og PC, mv. gennem RS485 og
slukkes, når kommunikationen er afsluttet.
Det gule LED bliver ved med at blinke under opdatering af firmwaret.
For detaljer, se tabellen nedenfor:
LED’er
Tilstand
Grøn
Fungerer normalt
Rød
Fejl, herunder: Udgangsrelæfejl, EEPROM problem, SCI-fejl, Unormal udgang af vekselstrøm,
Unormal GFCI-detektion, Isoleringsfejl, GFCI-fejl, FAC-fejl, VAC-fejl, Ingen forsyning,
Indgangsspænding for høj, Udgang af jævnstrømsinjektion for høj, Unormal ventilator, Unormal
temperatur samt Vedvarende fejl.
Gul
Kommunikation
Brænder eller opdaterer firmware
20 – Installations- og Driftsvejledning TL2000
6.3 LCD display
LCD-skærmen består af 16 tegn og 2 linjer. Den nederste linje (Linje 2) viser altid udgangseffekten (Pac = xxxW). Den øverste
linje (Linje 1) viser som standard information om den aktuelle tilstand, og ved at trykke på funktionstasten vil den vise forskellige driftsoplysninger som følger:
Linje 1
Tilstandsinformation
Information om aktuel tilstand:
alt muligt indhold vises i den følgende tabel
E i dag
Den energi, der er genereret i dag (kwh)
E i alt
Den energi, der er genereret siden vekselretterens opstart
(kwh)
Vpv
PV-generatorens nuværende spænding
Ipv
PV-generatorens nuværende strømstyrke
Iac
Den nuværende gitterstrøm
Frekvens
Frekvens Netfrekvensen
Type
Vekselrettermodellen
Ver
Firmware-versionen
Sprogindstilling
Tilgængelige sprog; du kan vælge det, du har brug for
Vac
Gitterspændingen
Indstilling af autotest
Beskyttelsefunktion for spændings- og frekvensområde starter
selvkontrol (for italiensk standard af ENEL Guide)
Indstilling af spændingsbeskyttelse
Indstilling af frekvensbeskyttelse
Linje 2
Pac = xxxx W
Den nuværende udgangseffekt (W)
Installations- og Driftsvejledning TL2000 – 21
Sammen med vekselretterens forskellige driftstilstande vil LCD-skærmen vise forskellig information som følger:
Tilstand
Visning
Tilstandsinformation
Vent
Venter
Initialisering og venter
Forbind igen
Forbind igen
Kontrollerer
Kontrollerer
Normal
Normal
Normal tilstand
Fejl
Jordforbinding I
Fejl GFCI fejl
Fac Fejl
Netfrekvensfejl
Vac-fejl
Gitterspændingsfejl
Utility Loss (forsyningstab)
Ingen udbytte & Ødrift
PV Overspænding
Indgangsspænding for høj
Ventilatorlås
Ventilator unormal
Over Temperature
(overophedning)
Temperatur unormal
Consistent Fault (vedvarende
fejl)
Vedvarende fejl
(forekommer for første gang)
Isolation Fault (isoleringsfejl)
Isoleringsfejl
Relay-Check Fail (relækontrolfejl)
Relæudgangsfejl
DC INJ High (for høj jævnstrømsinjektion)
For høj injektion af udgangsjævnstrøm
EEPROM R/W Fejl
EEPROM problem
SCI Failure (SCI-fejl)
Grænsefladefejl ved rækkekommunikation
AC HCT Fejl
Unormal udgang af vekselstrøm
GFCI fejl
Unormalt GFCI-apparat
Autotest slog fejl
Beskyttelsefunktion for spændings- og frekvensområde slår fejl (for italiensk standard af ENEL Guide)
F/W opdatering
Opdatering
Blink
22 – Installations- og Driftsvejledning TL2000
6.4Funktionstast
Eversol vekselretteren har en funktionstast, der er nødvendig for at skifte mellem de forskellige visninger, gå til næste niveau
og låse systemet.
Når der trykkes på tasten én gang, vises de næste informationer. Menuen er kontinuerlig; hvis du er ved slutningen af menuen, vil den første side blive vist på LCD’en, når du trykker på tasten igen.
Hvis du ikke trykker på tasten inden for ca. 10 sekunder, vil den vise tilstandsinformationen igen og fortsætte.
6.4.1Sprogindstilling
Eversol stiller to sprog til rådighed: engelsk og tysk.
På siden “Set Language” skal du trykke på tasten og holde den nede i ca. 5 sekunder for at gå ind i sprogmenuen.
Vælg det sprog, du vil have, med funktionstasten.
Hold denne tilstand uden nogen handling. Når den vender automatisk tilbage til hovedmenuen, er indstillingen gemt.
6.4.2LÅS
Hvis du ønsker at fryse visningen under normal drift, kan du trykke på tasten i nogle få sekunder, når den viser den side, du
ønsker. Slip tasten, når du ser “LOCK”. Herefter vil den altid vise den valgte side, indtil du trykker på tasten igen, eller vekselretterens driftstilstand ændrer sig.
6.4.3Styring af LCD baggrundslys
For at spare strøm slukker baggrundslyset på LCD-skærmen automatisk efter 20 sekunder.
Tryk på tasten igen for at aktivere det.
Installations- og Driftsvejledning TL2000 – 23
7 FAQ (Ofte stillede spørgsmål)
Når PV-anlægget ikke fungerer normalt, anbefaler vi de følgende løsninger til hurtig fejlfinding. Hvis der er en fejl, vil den røde
LED lyse.
Genoptagelig fejl
Permanent Fault
(permanent fejl)
LCD display
Mulige handlinger
Isolation Fault
(isoleringsfejl)
1. Kontroller, at impedansen mellem PV (+) og PV (-) og vekselretteren er
jordet. Impedansen skal være større end 2M.
2. Kontroller, hvorvidt vekselstrømsenden har jordkontakt.
Ground I Fault
(jordforbindingsfejl)
1. Jordstrømmen er for høj.
2. Efter at have afbrudt forbindelsen fra vekselstrømsenden tages
indgangene fra PV-generatoren fra, og det ydre vekselstrømssystem
efterses.
3. Efter at årsagen er opklaret, sættes PV-generatoren og
vekselstrømsforbindelsen til igen, og PV-vekselretterens status efterses.
Grid Fault (gitterfejl)
Fac Over Range (FAC
over driftsområde)
Vac Over Range (VAC
over driftsområde)
1. Vent et øjeblik; hvis gitteret vender tilbage til normal tilstand,
genstarter PV-vekselretteren automatisk.
2. Sørg for, at gitterspændingen og frekvensen opfylder specifikationerne.
Utility Loss
(forsyningstab)
1. Forsyningsnettet er ikke tilsluttet
2. Kontroller tilslutningskabler til forsyningsnet/gitter.
3. Kontroller gitterets brugbarhed.
4. Hvis forsyningsnettet er i orden, men problemet fortsætter, er sikringen
i vekselretteren muligvis åben - ring til en reparatør.
Over Temperature
(overophedning)
1. Den indvendige temperatur er højere end den specificerede
normalværdi.
2. Find en måde at reducere den omgivende temperatur på eller flyt
vekselretteren til køligere omgivelser.
PV over Voltage (PV
overspænding)
1. Kontroller PV-generatorens tomgangsspænding; se efter, om den er
større end eller for tæt på 450VDC (for Eversol-TL 1500) eller 500DVS (for
Eversol-TL 2000).
2. Hvis PV-spændingen er mindre end 450VDC eller 500 VDC, og problemet stadig forekommer, skal du ringe til en reparatør.
Consistent Fault
(vedvarende fejl)
Afbryd PV (+) eller PV (-) fra indgangen og genstart vekselretteren.
Relay-Check Fail
(relækontrolfejl)
1. Afbryd alle PV (+) eller PV (-).
2. Vent nogle få sekunder.
3. Efter LCD’en slukker, skal du sætte dem til igen og kontrollere igen.
4. Hvis problemerne varer ved, skal du ringe til en reparatør.
DC INJ High (for høj
jævnstrømsinjektion)
EEPROM R/W Fejl
SCI Failure (SCI-fejl)
AC HCT Fault
GFCI fejl
Hvis der ikke er nogen information på LCD-skærmen, skal du se efter, hvorvidt forbindelsen mellem vekselretteren og PV-generatoren eller gitteret er korrekt. Sikkerhedsoplysningerne i denne vejledning skal fuldt overholdes, når dette udføres.
Hvis PV-spændingen er højere end 150V, men vekselretteren ikke virker, skal du ringe til en reparatør.
I perioder med lidt eller intet sollys vil vekselretteren muligvis løbende starte og lukke ned. Dette skyldes, at PV-modulerne
ikke genererer nok strøm. Hvis problemerne varer ved, skal du ringe til en reparatør.
24 – Installations- og Driftsvejledning TL2000
8 Reparation og vedligeholdelse
Eversolar New Energy giver en 60 måneders garanti som standard fra den dato, der er noteret på købsfakturaen. Eversolar
New Energy vil kun udføre garantitjenester, når den defekte enhed sendes tilbage til Eversolar New Energy sammen med en
kopi af den faktura og det garantikort, der blev udstedt af forhandleren til brugeren. Og enheden bør sendes tilbage i sin originale emballering eller tilsvarende; vær venlig at gemme originalemballeringen. Omkostningerne for ny emballering og forsendelse betales af kunden. Desuden skal S/N etiketten på enheden være fuldt læselig. Hvis disse krav ikke opfyldes, forbeholder
Eversolar New Energy sig retten til at nægte garantitjenester.
Garantikrav er udelukket for direkte eller indirekte skader som følge af:
1. Efter garantidato, uden garantikort eller serienummer;
2. Forkert brug, betjening og reparation;
3.Transportskader;
4. Ikke-overholdelse af de relevante sikkerhedsinstruktioner og drift i hårdt miljø uden for dem, der anbefales i vejledningen;
5. Uden for installations- og brugsområder i de relevante internationale standarder;
6. Påvirkning af usædvanlige miljøkatastrofer og force majeure (jordskælv, brand, oversvømmelse, mv.).
9. Genbrug og bortskaffelse
Både vekselretteren og dens emballering er hovedsageligt fremstillet af genbrugelige råmaterialer. Sørg for, at de bortskaffes
på passende vis.
10Kontakt
Hvis du har tekniske problemer vedrørende vores produkter, bedes du kontakte kundeservice.
Feiyue Solar
Sundsholmen 14
9400 Nørresundby
Danmark
Tlf: 96 77 97 28
[email protected]
Installations- og Driftsvejledning TL2000 – 25