Wardrobe - Design Center Roskilde

Redegørelse for den statiske dokumentation
Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th
Dato: 10. april 2014
Sags nr.: 14-264 B
Byggepladsens adresse:
Tullinsgade 6, 3.th
1618 København V.
Matr. nr. 667
AB|Clausen A/S
Rådgivende Ingeniører
Valhøjs Allé 126
2610 Rødovre
tlf: 30 30 80 80
[email protected]
STATISK DOKUMENTATION
Sags nr.: 14-264 B
Adresse: Tullinsgade 6, 3.th, 1618 København V.
Matrikel nr.: 667
Dato: 10-04-2014
Rev.:
side 2 af 8
INDHOLD
side
A1 PROJEKTGRUNDLAG…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..
3
A1.1 Bygværket…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..
3
A1.1.1 Beskrivelse af bygværket samt anvendelse…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..
3
A1.1.2 Brandkrav…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..
4
A1.2 Grundlag…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..
4
A1.2.1 Normer og sikkerhed…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…
4
A1.2.2 Litteratur og anvisninger…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..
4
A1.3 Forundersøgelser…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..
4
A1.3.1 Geotekniske forhold…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…
4
A1.4 Materialeparametre…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..
4
A2 STATISK BEREGNING…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..
5
TEGNINGER AF 10-04-2014
Tegning 1: Plantegning
Tegning 2: Snit 1-1
BILAG AF 10-04-2014
Bilag A: Statisk system
Udarbejdet af:
Kontrolleret af:
Burak Demirci
Matar Al-Badri
Civilingeniør
Burak Demirci
Civilingeniør
Valhøjs Allé 126
2610 Rødovre
tlf: 30 30 80 80
[email protected]
STATISK DOKUMENTATION
Sags nr.: 14-264 B
Adresse: Tullinsgade 6, 3.th, 1618 København V.
Matrikel nr.: 667
Dato: 10-04-2014
Rev.:
side 3 af 8
A1 PROJEKTGRUNDLAG
A1.1 Bygværket
A1.1.1 Beskrivelse af bygværket samt anvendelse
Nærværende statiske beregninger omhandler udvidelse af et dørhul i en bærende helstensvæg i en lejlighed.
Væggen er placeret på 3 sal. Bygningen består i alt af 5 etager (ekskl. kælder), og et udnyttet loftrum.
Eksisterende forhold
loft
Dørhul, der skal
udvides
4
3
2
1
st
K
Fremtidige forhold
To IPE140 stålbjælker oplægges til at bære belastningen fra de øvre etager, tagkonstruktionen, samt snelast.
Bjælkerne understøttes i begge ender af eksisterende helstensvæg, jf. nedenstående tegning.
2 X IPE140
stålbjælker
Valhøjs Allé 126
2610 Rødovre
tlf: 30 30 80 80
[email protected]
STATISK DOKUMENTATION
Sags nr.: 14-264 B
Adresse: Tullinsgade 6, 3.th, 1618 København V.
Matrikel nr.: 667
Dato: 10-04-2014
Rev.:
side 4 af 8
A1 PROJEKTGRUNDLAG
A1.1.2 Brandkrav
Konstruktionerne skal opfylde brandkravet R120 [BS-bygningsdel 120].
Konstruktionerne kan brandbeskyttes:
Stålbjælker brandbeskyttes til 120 minutter med inddækning, evt. 30 mm Glasroc F FireCase eller omstøbning af stål
med 50 mm armeret beton med strækmetal, 1,4 kg/m², eller med svejst net af 2 mm ståltråd med højst 100 mm
maskevidde placeret 15 mm fra overfladen, med fuldstændig udmuring med teglsten eller lignende i hulrum mellem
flangerne.
A1.2 Grundlag
A1.2.1 Normer og sikkerhed
De bærende konstruktioner projekteres i henhold til gældende normer med tilhørende rettelsesblade og tillæg.
• DS/EN 1990-1:
• DS/EN 1991-1-1:
• DS/EN 1993-1-1:
• DS/EN 1996-1-1:
Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner
Last på bærende konstruktioner
Stålkonstruktioner
Murværkskonstruktioner
2. udgave 2007
2. udgave 2007
2. udgave 2007
2. udgave 2007
Eurocodes er inklusiv gældende tillæg og nationale annekser.
Forkortede udgaver af Eurocodes anvendes i den udstrækning, disse er udkommet.
Bygningen henføres til konsekvensklasse CC3.
A1.2.2 Litteratur og anvisninger
De bærende konstruktioner projekteres i henhold til følgende litteratur og anvisninger.
• Teknisk Ståbi
22. udgave 2013
A1.3 Forundersøgelser
A1.3.1 Geotekniske forhold
Det vurderes, at det eksisterende fundament har en tilstrækkelig bæreevne, da belastningen bliver reduceret
grundet lavere egenvægt fra væg. Belastningen fordeles ned til fundamentet gennem kældervæggen.
A1.4 Materialeparametre
Stål
Karakteristisk stålstyrke, f y
E-modul, E
Eksisterende murværk
Regningsmæssig basisstyrke, f d
Parameteren k E
S235
235 MPa
210000 MPa
1,27 MPa
300 -
Valhøjs Allé 126
2610 Rødovre
tlf: 30 30 80 80
[email protected]
STATISK DOKUMENTATION
Sags nr.: 14-264 B
Adresse: Tullinsgade 6, 3.th, 1618 København V.
Matrikel nr.: 667
Dato: 10-04-2014
Rev.:
side 5 af 8
A2 STATISK BEREGNING
Det statiske system, af de to opsatte IPE140 stålbjælker, er skitseret i nedenstående figur. Den
eksisterende døråbning på 0,8m påvirkes af en jævn fordelt last, q1, der indehoder fuld nyttelast +
etageadskillelse fra 4. sal, samt resterende 0,4 m høje helstensvæg på 3.sal. Ved hver ende, hvor
døråbningen udvides med 0,3 m, bliver bjælken påvirket af en jævn fordelt last, q2, svarende til de to
ovenliggende etagers nyttelast, etageadskillelser, eventuelle skillevægge, samt den resterende 0,4 m
høje helstensvæg på 3.sal. Endvidere påvirkes bjælkerne af en jævnfordelt last, q3, svarende til lasten fra
4.sals helstensvæg.
ࡾ૚
ࡾ૚
Konsekvensklasse
Konsekvensklasse:
KFI
Etagereduktionsfaktor
ψ0
n
αn
CC3
1,1
(Kategori A)
(1+(n-1)ψ0)/n
0,50
2
0,75
Nyttelast
Nyttelast A1
Belastningsbredde, b
Nyttelast A3
Belastningsbredde, b
1,5
4,8
1,0
3,8
kN/m²
m
kN/m²
m
Laster
Tagkonstruktion
Belastningsbredde, b
Etageadskillelse
Skillevægge
Belastningsbredde, b
0,8
3,8
1,6
0,5
4,8
kN/m²
m
kN/m²
kN/m²
m
Egenvægt af væg
Helstensvæg
højde
højde af resterende væg over døråbning
4,15 kN/m²
2,5 m
0,4 m
Naturlaster
Sne
Belastningsbredde, b
0,8 kN/m²
3,8
Valhøjs Allé 126
2610 Rødovre
tlf: 30 30 80 80
[email protected]
STATISK DOKUMENTATION
Sags nr.: 14-264 B
Adresse: Tullinsgade 6, 3.th, 1618 København V.
Matrikel nr.: 667
Dato: 10-04-2014
Rev.:
side 6 af 8
A2 STATISK BEREGNING
Linjelast, q1
Samlet nyttelast (kategori A)
Nyttelast A1
Samlet egenlast
Egenvægt af etageadskillelse
Egenvægt af helstensvæg
Linjelast, q1 (dominerende nyttelast)
N
Nyttelast A1 ∙b ∙1 etage
G
g,etageadskillelse ∙b ∙1 etage
g,helstensvæg ∙0,4m
1,0KFI∙G + 1,5KFI∙N
7,2
7,2
9,32
7,68
1,64
22,1
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
Linjelast, q2
Samlet nyttelast (kategori A)
Nyttelast A1
Nyttelast A3
Samlet egenlast
Egenvægt af tagkonstruktion
Egenvægt af etageadskillelse
Egenvægt af skillevægge
Egenvægt af helstensvæg
Linjelast, q2
N
Nyttelast A1 ∙b ∙1 etage
Nyttelast A3 ∙b ∙1 etage
G
g,tagkonstruktion ∙b
g,etageadskillelse ∙b ∙2 etager
g,skillevægge ∙b ∙2 etager
g,helstensvæg ∙ 0,4m
1,0KFI∙G + 1,5KFI∙αn∙N+1,5∙0,3KFI∙S
11,0
7,2
3,8
24,8
3,04
15,4
4,8
1,64
42,4
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
Linjelast, q3
Nedenstående figur illustrerer lastnedførslen fra 4. sal på den udvidede døråbning.
Punktlast, Q1
Punktlast, Q2
Linjelast,q2
4,1 kN/m² ∙0,4m ∙ 0,7m
4,1 kN/m² ∙2,1m ∙ 0,3m
1,0 ∙ KFI∙(Q1+Q2)/0,3
Valhøjs Allé 126
2610 Rødovre
1,26 kN
2,8 kN
13,5 KN/m
tlf: 30 30 80 80
[email protected]
STATISK DOKUMENTATION
Sags nr.: 14-264 B
Adresse: Tullinsgade 6, 3.th, 1618 København V.
Matrikel nr.: 667
Dato: 10-04-2014
Rev.:
side 7 af 8
A2 STATISK BEREGNING
Bjælke
Profil
Stålstyrke / fy
Højde, h
Bredde, 2b
E-modul
2 stk. IPE 140
S235
235
140
146
210000
MPa
mm
mm
MPa
3
154600 mm
4
1,1E+07 mm
1,56 m
Modstandsmoment, Wel,y
Inertimoment, I
Spændvidde, l
Moment og spænding
Moment, Md
Spænding
Bæreevne
Ok < 1
Kontrol
jf. Bilag A
Md/Wel,y
fy/γM0
belastning/bæreevne
Nedbøjning
Maksimalt tilladte nedbøjning
Nedbøjning fra q1+q2+q3
Kontrol
l/400
jf. Bilag A
6,9
45
214
0,21
OK
kNm
MPa
MPa
-
3,9 mm
0,7 mm
OK
Reaktioner
Nedenstående figur illustrerer reaktionerne R1, R2 og R3, der alle påvirker den tilbageværende
helstensvæg på 0,5m, mellem eksisterende og fremtidig døråbning. R1 er reaktionen fra de 2 IPE140
bjælker. R2 er punktlasten, der virker på den resterende 0,5 m væg, og indeholder ovenliggende
etagers nyttelast, etageadskillelser, eventuelle skillevægge, last fra tagkonstruktionen, snelast, 4. sals
helstensvæg, samt den resterende 0,4 m helstensvæg på 3.sal. Reaktionen R3,, kommer fra
eksisterende døroverligger, og indeholder fuld nyttelast + etageadskillelse fra 4. sal, samt resterende
0,4 m helstensvæg på 3.sal.
R,total
R1
R2
R3
R,total
jf. Bilag A
(q2+q3) ∙ 0,5
0,5 ∙ q1 ∙ 0,8
R1+R2+R3
Valhøjs Allé 126
2610 Rødovre
25,6
28,0
8,8
62,4
kN
kN
kN
kN
tlf: 30 30 80 80
[email protected]
STATISK DOKUMENTATION
Sags nr.: 14-264 B
Adresse: Tullinsgade 6, 3.th, 1618 København V.
Matrikel nr.: 667
Dato: 10-04-2014
Rev.:
side 8 af 8
A2 STATISK BEREGNING
Murpille på hver side
Tykkelse, td
Længde, l
Højde, hs
kE
fk
228
500
2500
300
2,0
Ym
fd
leff
et
kt
R,total
Rsd
Ok < 1
Kontrol
Tryk under bjælke
Plade
Længde, l
Bredde, b
Tryk under plade v. mur, σd
Tryk v. ommuring, σd,ommuring
Kontrol
mm
mm
mm
MPa
1,6 1,27
500
10
0,9
62,4
75,0
0,83
OK
Rd/Rsd
Rd/(l∙b)
3 skifter ommures
MPa
mm
mm
kN
kN
-
PL 200x200x10
200 mm
200 mm
0,64 MPa
0,43 MPa
OK
2 X IPE140
1 2
Tryklængde
Valhøjs Allé 126
2610 Rødovre
tlf: 30 30 80 80
[email protected]