Læs mere her - miniside.dk

UD PÅ TUR
i 5 kommuner
januar-juni 2013
LEMVIG
STRUER
HOLSTEBRO
RINGKØBINGSKJERN
IKASTBRANDE
INDHOLD
Side:Emne:
3
Velkommen
4-5
Turudbydere
7-11
GENTAGEDE TURE
13-14
JANUAR – TURE
17-20
FEBRUAR– TURE
23-27 MARTS – TURE
29-37
APRIL – TURE
39-52
MAJ – TURE
55-67
JUNI – TURE
69-71Alle har ret til at færdes i naturen
71
Links til relevante hjemmesider
73-75
Spændende naturområder
77
Naturbussen
Lidt fakta (bagsiden)
80
Forsidefoto:
Jens Nymose. Stampestrømmen.
Stampestrømmen løber mellem Bjergby og Stubbergård Sø.
I et godt samarbejde med lodsejerne i området har Holstebro Kommune lavet et stort naturprojekt. Stampestrømmen udspringer nu
igen i et smukt væld, og undervejs mod Stubbergård Sø har den fået
et frit og slynget forløb tilbage. Desuden er den gamle Møllesø genetableret, og der er anlagt en helt ny sti i terrænet.
2
VELKOMMEN UD PÅ TUR
I denne kalender kan du finde forslag til ture med turleder.
Brug kalenderen til at finde en lærerig, overraskende, sjov
eller spændende oplevelse i naturen. Der er ture for alle og
for enhver smag.
Mødestedet for turen er nærmere beskrevet ved den enkelte tur. Turene er gratis med mindre andet er nævnt. Enkelte ture kræver tilmelding på forhånd - se under den enkelte tur, hvis intet er anført, kan man bare møde op. Nogle
af turene kan gennemføres også hvis, man er handicappet
eller gangbesværet. Dette står fremhævet med rødt under
turene.
Sørg for at være godt klædt på, da turene gennemføres
uanset vejret. Husk på, at 30 minutters motion om dagen
giver et bedre helbred - men også, at lidt er bedre end ingenting.
ANDRE OPLYSNINGER
Bagest i kalenderen er der desuden en side med links til relevante hjemmesider, bl.a. hvor man kan finde og kontakte
naturvejledere. Endelig er der nogle sider med adresser og/
eller kørevejledning på spændende naturområder, hvor
man kan tage hen på egen hånd i de 5 kommuner.
Gårdbesøg hos Lindbjerg økoged
Vi ønsker dig en rigtig god tur!
3
Skov- & Naturstyrelsen
TURUDBYDERE
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk
Ornitologisk
Forening
Dansk
Vandrelaug
Ringkøbing-Skjern
Lemvig
Turistbureau museum
Miljøministeriet, Naturstyrelsen (NST)
Turistforeningerne i Struer,Vinderup og Thyholm
Danmarks Naturfredningsforening (DN)
Abildå Brunkulsleje
Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Naturvejleder
Lemvig-Thyborøn Turistinformation
Fodslaw, Brande
Turistforeningerne i Struer og Vinderup
Foreningen Uhre Mølle
Holmsland Klit Turistforening
Hestevognskørsel
Holstebro Turistbureau
Kystcentret
Visit Ikast-Brande
Lystbækgaard
Lystbækgaard
Vestjyllands Højskole
Forundringens Have
Dansk Cyklist Forbund
4
09-06-2007
4
TURUDBYDERE
DGI Vestjylland
Nr. Vosborg
Hjerl Hede
FORENINGEN
Foreningen Havnen
Jyllands Akvariet
Fodslaw Brande
HAVNEN
Naturvejleder
Holstebro Kommune
Ikast-Brande Kommune
Lemvig Kommune
Struer Kommune
Ringkøbing-Skjern kommune
5
Bittersød Natskygge
6
GENTAGEDE TURE
Onsdag d. 13. februar, torsdag d. 4. april,
tirsdag d. 7. maj og tirsdag d. 4. juni
Bævertur i Klosterheden Plantage
Se sporene efter bæverne i skoven, og hør om deres liv og færden.
Mødested: P-pladsen ved Møllesøen, ca. 300 m sydøst for Gl.
Landevej 35, 7620 Lemvig Tid: Se under aktuel dato Turlængde:
Ca. 2 km. Turleder: Naturvejleder Karsten Jensen Arr.: Naturstyrelsen, Vestjylland, Arealforvaltningen Tlf.: 7254 3000 Mail: [email protected]
nst.dk NB: Der kan ikke køres med klap-barnevogne.
Gangbesværede kan evt. anvises alternativ bilrute ad off. vej.
Onsdag d. 13. februar, onsdag d. 27. marts
og onsdag d. 8. maj
Fiskeauktion i Thyborøn
Byd på din aftensmad – køb frisk fisk til middagsbordet på den
meget festlige fiskeauktion. Normalt handles fisken i Thyborøn
over internettet, men i dag kan du opleve den klassiske metode,
hvor auktionarius svinger med fisk, tal og penge.
Mødested: Fiskeauktionscentret, port 7, Havnegade 15, 7680
Thyborøn GPS koordinater:. N560 42.202´E80 13.301 Tid: 11.00
præcis - ca.12.00 Arr.: Lemvig-Thyborøn Turistinformation i samarbejde med Fiskeauktionscentret Tlf.: 9782 0077 Mail: [email protected]
visitlemvig.dk Web-adresse: www.visitlemvig.dk.
Handicapegnet/For gangbesværede.
Søndag d. 31.marts, torsdag d. 2. maj,
torsdag d. 9. Maj (Kristi himmelfarts dag) ,
torsdag d. 16. maj, torsdag d. 30. maj ,
torsdag d. 6. juni, torsdag d. 13. juni,
torsdag d. 20. juni og torsdag d. 27. juni.
Fårehundene på Lystbækgaard
Hør om fårene og ulden og naturen, hvor de Nordiske får græsser.
Se fårehunden på arbejde og en fårehyrdes arbejde som f.eks.
håndklipning. Gårdens udstillinger åben: natur strik, cafe mm
Sted: Lystbækvej 1, Torsted, 6990 Ulfborg RKSK kommune Tid:
14.00 Arr. Lystbækforeningen Mail: [email protected]
Pris: V 50 kr. og B u/12 gratis Tlf.: Fårehyrden Berit 2123 2984
Web-adresse: www.lystbaekgaard.dk
Handicapegnet
Søndag d. 5. maj og søndag d. 19. maj
Hedepleje, Hedefår og hyrdehunde
Fra Torsted Kirke køres ad ”Bjergvejen” i Torsted Sande med stop
undervejs, for at se det enestående landskab. Turen fortsætter op
til fåreflokken med alle de nye lam. Her vil der blive opvisning
med hyrdehunde, og man kan høre om fårenes arbejde med at
pleje heden. Kørsel i egne biler.
Turleder: Fårehyrde Annette Kofoed. Tlf.: 9738 6842 Mødested:
Torsted Kirke ved Torsted.Tid: 14.00-16.00.Arr.: Naturstyrelsen,
Vestjylland, Arealforvaltningen Tlf.: 7254 3000 Mail: [email protected]
Gangbesværede kan ikke være med på vandreturen, men
hyrde-hundeopvisningen foregår tæt ved bilerne.
7
GENTAGEDE TURE
Torsdag d. 14. februar, onsdag d. 27. marts,
Skærtorsdag d. 28. marts, onsdag d. 8. maj
og torsdag d. 27. juni
Houvig Fæstningen
Turen handler om hav og klitter, men mest om de bunkere, der
blev bygget under 2. Verdenskrig. Vi går indenfor i bunkerne så
husk at medbringe lommelygte.
Mødested: Houvig Strand P-plads GPS: N 56°153355, E 8°
119841 Tid: 14.00 – 16.00 Turlængde: 2,5 km. Turleder: Steen
Espensen Arr.: Ringkøbing-Skjern Museum Tlf.: 9736 2343 Pris:
V kr. 50. B under 18 år gratis HUSK: Lommelygte
Tirsdag den 7. maj, fredag den 17. maj,
fredag den 28. juni
Kanotur på Flynder Å
Vi padler forbi bæverbo og ser spor efter de bredhalede dyr. Ser og
iagttager mange fugle herunder fiskehejren og med held tranen
eller fiskeørnen. Nyder den smukke og varierende natur som findes på begge sider af åen. Der udleveres pagaj og redningsveste.
Mødested: P-pladsen og rastepladsen i Bækmarksbro, der hvor
Flynder Å krydser Brogade. Efter turen bliver I transporteret tilbage hertil GPS koordinater: N 560 24.632 E 8018.557’ Tid: 11.0015.00 Turlængde: Turen varer ca. 4 timer alt efter antal pauser
Arr.: Lemvig-Thyborøn Turistinformation Turleder: Lokalkendt
og erfaren kanoroer i området omkring Flynder Å Tlf.: 9782 0077
Mail: [email protected] Pris: V 200 kr. B u/12 år 125 kr. Målgruppe: Der anbefales en alder fra 7 år (1 V + 2 B i kano) Tilmelding: senest 3 dage før arrangementet finder sted til Lemvig
Turistbureau på tlf. eller mail. Betaling ved tilmelding! Deltagerantal: Max: 18 pers. Web-adresse: www.visitlemvig.dk
Tirsdag d. 30. april, tirsdag d. 14. maj, tirsdag d. 28. maj,
tirsdag d. 11. juni og tirsdag d. 25. juni
Lær om bier og biavl på skolebigården
Vær med når biavlerne gennemgår bistaderne, kig efter dronningen, se cellebyggeriet og smag den søde honning. Det hele
sker under kyndig vejledning af biavlerne. Alle er velkomne.
Mødested: Skolebigården ved Bundsbæk Mølle, Husmandsstedet, Bundsbækvej 23, Dejbjerg, 6900 Skjern GPS: N 56° 006202,
E 8° 467895 Tid: 19.00 Arr.: Skjern-Egvad Biavlerforening i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Museum.
Handicapegnet/Egnet for gangbesværede
8
GENTAGEDE TURE
Onsdag d. 27. marts og onsdag d. 8. maj
Oplev fortællingen om den nye kirke i Thyborøn
Få historien, samt en guidet tur ved den nye kirke. Kirken er unik
i den forstand, at det er en af få nybyggede kirke de seneste
år. Lige indenfor døren hænger Peter Mocks vægmaleri ”Mod
lyset”, der skildrer fiskersamfundets grundvilkår med at finde vej
på havet – såvel som gennem livet.
Mødested: Thyborøn Kirke, Vesterhavsgade 125A, 7680 Thyborøn GPS koordinater: N560 41.922‘ E8012.324‘ Tid: 14.00-15.00
Arr.: JyllandsAkvariet i samarbejde med Lemvig-Thyborøn Turistinformation Turleder: Gerda Madsen Tlf.: 9783 2808 Mail: [email protected] Pris: V 25 kr. , B u/12 år gratis Tilmelding: Nødvendig senest dagen før kl. 16 til JyllandsAkvariet på tlf. Webadresse: www.jyllandsakvariet.dk
Handicapegnet
Hver tirsdag og fredag fra den 26. marts til 28. juni
Safari på Gudernes Heste
Kanotur på Flynder Å
Oplev skoven og naturen på meget tæt hold på islandsk hest.
Den islandske hest vikingernes hest, er en nordisk hesterace,
som er pålidelig og modig og som har et fantastisk sind. Naturen
er næsten tilsvarende som på vikingernes tid. Få en fantastisk og
personlig naturoplevelse.
Mødested: Mølgård Ridecenter, Fabjergkirkevej 90, Fabjerg,
7620 Lemvig GPS: N560 30.236‘ E80 23.184‘ Tid: 13.00 -16.00
Arr.: Mølgård Ridecenter i samarbejde med Lemvig-Thyborøn
Turistinf. Turleder: Lena Dalsgaard – Mølgaard Ridecenter
Tlf.: 2498 3869 Mail: [email protected]
Pris: 350 kr. inkl. leje af hjelm Målgruppe: Lidt eller nogen rideerfaring er nødvendigt - vi anbefaler o. 12 år Tilmelding: Lemvig
– Thyborøn Turistinf. senest dagen før arr. inden kl. 12.00 på tlf.
9782 0077 eller [email protected] Deltagerantal: Max 4 – min
2 Web-adr.: www.visitlemvig.dk HUSK: praktisk tøj - gerne gummistøvler, drikkevarer og evt. frugt.
9
GENTAGEDE TURE
Torsdag d. 13. juni og torsdag d. 27. juni
”Skildpaddespionen” – bunkertur i Thyborøn
Thyborøn Fæstningen blev et af de største anlæg i Danmark med
66 store og 40 mindre betonbunkere ved havet. Hør om den lille
by og besættelsesmagten og også historien om ”Skildpaddespionens” arbejde, en af de bedste efterretningsrapporter lavet i
hele Europa under krigen.
Mødested: Kystcentret, Kystcentervej 3, 7680 Thyborøn GPS: N
56° 42.401’, E 8° 12.882’ Tid: 13.00-14.30 Turlængde: ca. 1-2 km
Turleder: Jørn Hanghøj og Brian Kristensen Arr.: Kystcentret
Thyborøn Tlf.: 96 900 200 Mail: [email protected] Pris: V kr.
50, B u/16 år gratis Tilmelding: Senest dagen før kl. 15.00 til Kystcentret Web-adr.: www.kystcentret.dk
Søndag d. 16. juni, Lørdag d. 22. juni, søndag d. 23. juni,
lørdag d. 29. juni og søndag d. 30. juni
Smuk vandretur omkring Aa-Mølle v/ Remmerstrand
Tag på en gåtur på ca. 2 km med start ved Møllen. I møllen kan I
se møllesvendene holde gang i den gamle vandmølle. Her finder
I også en vejledende brochure, der beskriver den smukke naturskønne vandretur omkring den 500 år gamle vandmølle. (Vandreturen foregår på egen hånd).
Mødested: Aa-Mølle, Remmerstrandvej 188, 7620 Lemvig GPS
koordinater:. N560 32.546´E80 30.251´Tid: 14.00 -16.00 (NB:
16. juni: 10.00 - 16.00) Turlængde: 2 km Arr.: Lemvig-Thyborøn
Turistinformation i samarbejde med Aa-Mølle Laug Turleder:
Møllesvendene, der arbejder i møllen, hvor de gerne fortæller
historien om møllen Tlf.: 9782 0077 Mail: [email protected]
Pris: Frivilligt bidrag til møllen Web-adresse: www.visitlemvig.
dk
Onsdag den 8. maj, onsdag den 15. maj, onsdag den
22. maj, onsdag den 29. maj, onsdag d. 5. juni, onsdag
d. 12. juni og onsdag d. 19. juni
Solnedgangstur med Hestevogn
Se solnedgang med hestevogn i naturskønne omgivelser i og
omkring Sandbæk Plantage. Der er indlagt pause til medbragt
kaffe.
Mødested: Lillebyvej 9, 6920 Videbæk Tid: 18.30 - ca 21.00 Turlængde: 13 km. Turleder: Birthe Munkholm Arr.: Hestevognskorsel Tlf.: 2173 5274/6111 0697 Pris: V 75 kr B 20kr Tilmelding: Begrænset antal Web-adr.: www.hestevognskorsel.dk
HUSK: Kaffe
10
GENTAGEDE TURE
Hver torsdag fra januar til juni
Tag på ”Ravsafari” i Thyborøn
Solnedgangstur med hestevogn
Tag med på jagt efter det gyldne rav. Vi mødes ved JyllandsAkvariet, ser en stor ravsamling og hører om rav. Derefter følges vi til
stranden, hvor guiden lærer dig, hvordan man kender rav og
hvor og hvornår der er størst chance for at finde det. Der er ravgaranti.
Mødested: JyllandsAkvariet, Vesterhavsgade 16, 7680 Thyborøn
GPS koordinater: N560 42.358´ E80 12.975´ Tid: 14.00-16.00 Turlængde: 2 km. Arr.: JyllandsAkvariet i samarbejde med LemvigThyborøn Turistinformation Turleder: Gerda Madsen
Tlf.: 9783 2808 Mail: [email protected] Pris: V kr. 40 B u/12 år
gratis. (Rabat v/entré i JyllandsAkvariet) Tilmelding: senest dagen før arrangementet finder sted til JyllandsAkvariet på tlf.
Web-adresse: www.jyllandsakvariet.dk HUSK: Varmt tøj. Praktisk fodtøj.
11
Solnedgang ved Kjærgaardsmølle
12
januar
Onsdag d. 2. januar
Forbrænd juleanden og nytårstorsken
GODT NYTÅR. Så skal kroppen i gang igen – og der skal sved på
panden. Vi traver en frisk tur ad en af Ringkøbing-Skjern Kommunes anlagte Kløverstier. Undervejs fortælles lidt om de punkter, vi passerer.
Mødested: P-pladsen ved Skjern Kirke, 6900 Skjern, RingkøbingSkjern Kommune GPS: N 55° 942862, E 8° 498729 Tid: 18.30 –
20.00 Turlængde: ca. 5 km Turleder: Naturvejleder Sabine Jensen Arr.: Ringkøbing-Skjern Museum og Ringkøbing-Skjern
Kommune Tlf.: 2168 1362 Mail: [email protected] Pris: V kr.
50. B u/18 år gratis. Målgruppe: Alle der kan gå 5 km
Torsdag d. 3. januar
Tag på ”Ravsafari” i Thyborøn
Tid: 14.00-16.00 Web-adr.: www.jyllandsakvariet.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 11
Søndag d. 6. januar
Over stok og sten i Ølgryde Plantage
Efter julehøjtidens fester og festmad kan det være sundt for sjæl
og legeme at komme ud i skoven. I den anledning tilbyder Naturstyrelsen Vestjylland en guidet motionsvandretur i Ølgryde
Plantage. Det er ikke en overlevelsestur, men vi bevæger os mest
uden for veje og stier og til tider i ujævnt terræn.
Mødested: P-pladsen ved hundeskoven; Afmærkning på hovedvej 11 - 6,7 km fra Holstebro mod Ørnhøj. Holstebro kommune
GPS: N 56° 17.059’, E 8° 36.089’ Tid: 13.00–15.30 Turlængde: Ca.
8 km. Arr.: Naturstyrelsen, Vestjylland, Arealforvaltningen Turleder: Erling Trankjær Tlf: 4044 0940 Mail: [email protected] HUSK:
Praktisk fodtøj anbefales. Der kan ikke køres med klap-barnevogne.
Torsdag d. 10. januar
Tag på ”Ravsafari” i Thyborøn
Tid: 14.00-16.00
Web-adresse: www.jyllandsakvariet.dk
Se yderligere oplysninger under GENTAGEDE TURE s. 11
Torsdag d. 17. januar
Tag på ”Ravsafari” i Thyborøn
Tid: 14.00-16.00 Web-adr.: www.jyllandsakvariet.dk
Se yderligere oplysninger under GENTAGEDE TURE s. 11
Torsdag d. 24. januar
Tag på ”Ravsafari” i Thyborøn
Tid: 14.00-16.00 Web-adr.: www.jyllandsakvariet.dk
Se yderligere oplysninger under GENTAGEDE TURE s. 11
13
januar
Fredag d. 25. januar
Måneskinstur på heden og i skoven ved Kjærgaard
Mølle
Oplev natten med alle sanser. Lyde, dufte og synsindtryk får helt
andre proportioner end om dagen. Rævenes galpen i parringstiden giver en stemning af uhygge.
Mødested: Naturskolen Kjærgaard Mølle, Kjærgaardsmøllevej 5,
7600 Struer. Turlængde: Ca. 4 km. Tid: 22.00-24.00 Turleder: Naturskoleleder Henning Givskov Arr.: Naturstyrelsen, Vestjylland, Arealforvaltningen. Tlf.: Henning Givskov: 9786 5252 NTS: 7254 3000
Mail: Henning Givskov: [email protected] NTS: [email protected]
Lørdag d. 26. Januar
Ekskursion til Thorsminde, Bøvling Klit og Felsted
Odde
Thorsminde havn er altid et besøg værd for fugleentusiaster
(Sortgrå Ryle, Skærpiber), og Bøvling Klit kan overraske med Vandrefalk eller det, der er større! Mulighed for ænder, gæs, rovfugle,
mark-småfugle, havfugle og vadere.
Mødested: P-pladsen ved Husby Kirke Tid: 09.00 – 12.00 Turleder:
Svend Erik Petersen Tlf.: 5172 4624 Arr.: DOF Vestjylland Webadr.: www.dofvestjylland.dk
Søndag d. 27. januar
Nørre Vosborg – og dens landskab
Kom og hør om den gamle herregårds mere end 700 år lange
historie. Oplev stedets atmosfære, ”… hvor man kan strække sit
indre menneske ud i fuld størrelse”. I dag fortælles også, hvorfor
man for mange århundrede siden placerede herregården netop
her.
Mødested: Borggården på Nørre Vosborg, Vembvej 35, 7570
Vemb Turleder: Guide på Nørre Vosborg Turlængde: Rundt på
herregården – både ude og inde Tid: 13.30-14.45 Arr.: Fonden
Nørre Vosborg Tlf.: 9748 4897 Mail: [email protected] Pris: V
75 kr. B fri entre.
Torsdag d. 31. januar
Tag på ”Ravsafari” i Thyborøn
Tid: 14.00-16.00 Web-adr.: www.jyllandsakvariet.dk
Se yderligere oplysninger under GENTAGEDE TURE s. 11
14
Nr. Vosborgs porttårn
15
Fodringstid på Lemviggaarden
16
FEBRUAR
Lørdag d. 2. februar
Skovhugger for en dag i Feldborg Nørreskov og
bålkaffe
Familietur, hvor I finder jeres indre skovhugger frem. Medbring
gerne selv en sav og en økse. Prøv, hvor fantastisk det er at få små
og store stammer til at falde. Sav træet op og nyd din medbragte
mad/kaffe over bålet. Vi varmer vand til kaffe/te eller kakao.
Mødested: Den første p-plads på A-16 efter Skave i retning Holstebro mod Viborg syd for vejen Tid: 13.00-15.00 Turleder: Skovløber og Naturvejleder Jens Godskesen, Naturstyrelsen Midtjylland Arr.: Miljøministeriet, Naturstyrelsen Midtjylland.
Tlf.: 2527 6366 Mail: [email protected] Tilmelding: På sms
senest den 31/1.
Søndag d. 3. februar
Løb langs Skjern Å
Løb med på en frisk vintertur i Skjern Å området, hvor der undervejs gøres nogle stop og f.eks. fortælles om Skjern Å, naturgenopretningen, laksen og det historiske Lundenæs. Ruten tilpasses
vandstanden i åen.
Mødested: P-plads ved Naturcenter Skjern Å. Ånumvej 161 B,
6900 Skjern Tid: 10.00 – 11.30 Turlængde: Ca. 5 km Turleder:
Naturvejleder Helle Ansine Jensen Arr.: Ringkøbing-Skjern Museum og Ringkøbing-Skjern Kommune Tlf.: 2349 7382 Mail:
[email protected] Pris: V kr. 50. B under 18 år gratis Målgruppe: Alle der kan løbe 5 km i roligt tempo og med nogle stop
undervejs.
Onsdag d. 6. februar
Vandstære mm. i Holstebro
Vi håber på at få vandstæren at se, foruden spætter, mejser og
diverse andre småfugle. Vi ser nærmere på Stryget, Anlægget,
Vegen Å m.m.
Mødested: P-pladsen overfor TV/Midt-Vest Tid: 09.00 – 13.00
Turleder: Peder J. Pedersen Tlf.: 9746 8481 / 2367 8875 Arr.: Seniorgruppen DOF Vestjylland Web-adr.: www.dofvestjylland.dk
HUSK: Kaffe/ the og evt en lille madpakke
Torsdag d. 7. februar
Tag på ”Ravsafari” i Thyborøn
Tid: 14.00-16.00 Web-adresse: www.jyllandsakvariet.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 11
17
FEBRUAR
Søndag d. 10. februar
Åben Ådal - Fuglene ved Ringkøbing Fjord
Vinteren igennem opholder mange fugle sig i Skjern Enge. Mest
imponerende er de store flokke af sangsvaner, kortnæbbet gås
og bramgås, hvis sang og snakken høres overalt i engene. Fra
fugleskjulet kører vi i egne biler ud og kigger på de store fugleflokke. Vi medbringer teleskoper.
Mødested: I fugleskjulet ved vejen mellem Skjern og Lønborg, 6900
Skjern Tid: 13.00 – 15.30 Arr.: DOF-Vestjylland og Naturstyrelsen Blåvandshuk
Turledere:
Børge
Vistisen,
Tage
Madsen,
Marianne Linnemann, Gert Hansen Tlf.: 3082 1719 / 2014 5010 Mail:
[email protected] og [email protected] Web-adr.: www.dof.dk +
www.udinaturen.dk
For gangbesværede
Tirsdag d. 12. februar
Gårdbesøg på Vester Trabjerggård v/ Karsten og
Henriette Kristiansen
Vester Tranbjerggård er en moderne mælkeproduktion med 170
sortbrogede og røde køer i løsdriftsstalden. Gården drives af Karsten og Henriette Kristiansen, som bor på gården sammen med
deres tre børn. Karsten overtog i 2010 bedriften efter sin far, Søren Kristiansen, som stadig hjælper til på gården.
Mødested: Vester Trabjerggård, Trabjerggårdvej 12, Gudum,
7620 Lemvig GPS:. N560 33.019´, E80 27.821´ Tid: 14.00-16.00.
Rundvisning kl.14.15. Turlængde: 1 km Arr.: Lemviggaarden i
samarbejde med Lemvig - Thyborøn Turistinformation Turleder:
Karsten og Henriette Kristiansen Tlf.: 9782 0077 Mail:
[email protected] Pris: V kr. 50 B u/ 14 år gratis Web-adr.:
www.lemviggaarden.dk + www.visitlemvig.dk
Handicapegnet/For gangbesværede
Onsdag d. 13. februar
Fiskeauktion i Thyborøn
Tid: 11.00 præcis - ca. 12. 00 Web-adr.: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 7
Onsdag d. 13. februar
Bævertur i Klosterheden Plantage
Tid: 14.00-16.00.
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 7
Torsdag d. 14. februar
Tag på ”Ravsafari” i Thyborøn
Tid: 14.00-16.00 Web-adr.: www.jyllandsakvariet.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 11
18
FEBRUAR
Torsdag d. 14. februar
Gårdbesøg på Kirkegaard v/ Svend K. Hansen
Kirkegaard drives af Svend K. Hansen, der er 4. generation på gården. Der er 123 køer og 130 kvier, en blandet besætning af både
røde og sortbrogede. Efter kl. 16.00 er der mulighed for at se
hvordan malkningen foregår, se på dyrene og gårdens maskiner.
Mødested: Kirkegaard, Ringkøbingvej 165, 7660 Bækmarksbro
GPS koordinater:. N560 26.465´E80 18.148´Tid: 14-16.00. Rundvisning kl. 14.15. Turlængde: 1 km Arr.: Lemviggaarden i samarbejde med Lemvig Turistbureau Turleder: Svend K. Hansen Tlf.:
9782 0077 Mail: [email protected] Pris: V kr. 50 B u/ 14 år gratis Web-adr.: www.lemviggaarden.dk + www.visitlemvig.dk
Handicapegnet/For gangbesværede
Torsdag d. 14. februar
Houvig Fæstningen
Tid: 14.00 – 16.00.
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 8
Søndag d. 17. februar
Ørnens dag
Fiskeauktion i Thyborøn
Efter den omfattende naturgenopretning af Skjern Ådalen kan
havørnen, med det imponerende vingefang, opleves i fouragering over engområderne eller rastende i områdets træer. Arrangørerne vil fortælle om forekomsten af havørne i Vestjylland og
samtidig kigge efter andre fugle i Ådalen.
Mødested: Fugletårnet ved Hestholm Sø Turledere: Erik Mørk
og Børge Vistisen Tlf.: 3082 1719 Arr.: DOF Vestjylland Web-adr.:
www.dofvestjylland.dk
19
FEBRUAR
Søndag d. 17. februar
Hjælp fuglene – kom og byg din egen redekasse
Naturskoven har med sine gamle, hule træer mange beboere,
bl.a. spætter, ugler og flagermus. Desværre er der kun få områder
med gammel naturskov i Danmark. I stedet bruger mange arter
gerne en redekasse. Kom og byg din egen redekasse og få den
med hjem.
Mødested: Bundsbæk Mølle, Bundsbækvej 25, 6900 Skjern,
Ringkøbing-Skjern Kommune GPS: N 56° 006264, E 8° 478076
Tid: 13.00 – 15.00 Turlængde: ca. 0 km Turleder: Naturvejleder
Sabine Jensen Arr.: Ringkøbing-Skjern Museum Tlf.: 2168 1362
Mail: [email protected] Pris: V kr. 50. B/u 16 år gratis Målgruppe: Børnefamilier.
Handicapegnet/Gangbesværede
Torsdag d. 21. februar
Tag på ”Ravsafari” i Thyborøn
Tid: 14.00-16.00 Web-adresse: www.jyllandsakvariet.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 11
Fredag d. 22. februar
Måneskinstur på heden og i skoven ved Kjærgaard
Mølle
Oplev natten med alle sanser. Lyde, dufte og synsindtryk får helt
andre proportioner end om dagen.
Mødested: Naturskolen Kjærgaard Mølle, Kjærgaardsmøllevej 5,
7600 Struer Tid: 22.00-24.00 Turlængde: Ca. 4 km. Turleder:
Naturskoleleder Henning Givskov Arr.: Naturstyrelsen, Vestjylland,
Arealforvaltningen Tlf.: Henning Givskov: 9786 5252 NST:
7254 3000 Mail: Henning Givskov: [email protected] NST: [email protected]
Torsdag d. 28. februar
Tag på ”Ravsafari” i Thyborøn
Tid: 14.00-16.00 Web-adresse: www.jyllandsakvariet.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 11
20
Stampestrømmen v. Herrup, Holstebro
21
Fiskehejre
22
MARTS
Torsdag d. 7. marts
Tag på ”Ravsafari” i Thyborøn
Tid: 14.00-16.00 Web-adr.: www.jyllandsakvariet.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 11
Søndag d. 10. marts
Spætterne i Palsgård Skov
Tag med på spættetur i den centrale del af Palsgård Skov, hvor
der findes fine arealer med gamle bøge. Her træffes sortspætte,
grønspætte og stor flagspætte samt andre hulrugende fugle som
huldue, allike, spætmejse og træløber. Vi ser også på spor fra skovens pattedyr.
Mødested: P-pladsen på Torupvej midt i Palsgård Skov GPS:
N 56o 0,232’, E 9o 24,972’ Tid: 10.00-12.00 Turlængde: 4km Turleder: Naturvejleder Torben Bøgeskov Arr.: Naturstyrelsen Midtjylland og Ikast-Brande Kommune Tlf.: 2013 7890 Mail: [email protected]
Søndag d. 10. marts
Nørre Vosborg – 100 rigsdaler og et englod
Kom og hør om herregårdens mere end 700 år lange historie. Oplev stedets atmosfære, ” ... hvor man kan strække sit indre menneske ud i fuld størrelse”. I dag fortælles om perioden slut
1700-tallet. Hør om fæstebondens løskøb af sine sønner, Guldæblet og om den gamle kvinde med brødet.
Mødested: Borggården på Nørre Vosborg, Vembvej 35, 7570
Vemb Tid: 13.30-14.45 Turleder: Guide på Nørre Vosborg Turlængde: Rundt på herregården – både ude og inde Arr.: Fonden
Nørre Vosborg Tlf.: 9748 4897 Mail: [email protected] Pris:
V kr. 75 B fri entre.
Søndag d. 10. marts
Aftensmad i Provstgårds Hus ved flagermuslygternes
skær
Kom og nyd din middag i en ydmyg og næsten 100 år gammel
Jagthytte. Huset er opført af brødrene Provstgård omkring 1914.
De benyttede det som base for fiskeri på åen og fjorden samt for
jagt på oddere og vadefugle. Under middagen vil der være fortællinger om livet langs åen.
Mødested: Pumpestation Nord, Fuglsandvej, 6900 Skjern GPS:
N 55° 919765, E 8° 406944 Tid: 18.00 – 20.00 Turlængde: ca. 1
km Turleder: Naturvejleder Sabine Jensen og Søren Frederiksen
Arr.: Ringkøbing-Skjern Museum og Ringkøbing-Skjern Kommune Tlf.: 2168 1362 Mail: [email protected] Pris: V kr. 150.
B u/12 år kr. 75. Tilmelding: Senest d. 4. marts pga. bespisningen
(min 10 deltagere og maks 20)
For gangbesværede
Torsdag d. 14. marts
Tag på ”Ravsafari” i Thyborøn
Tid: 14.00-16.00 Web-adresse: www.jyllandsakvariet.dk
Se yderligere infiormation under GENTAGEDE TURE s. 11
23
MARTS
Søndag d. 17. marts
Hugormesafari i Husby Plantage
Hugorme som nabo er ikke noget nyt, hvis man er sommerhusejer og bor ved klit eller hede. Har du lyst til at vide mere om
disse gode skabninger, så mød op!
Mødested: Husby Kirke på nordsiden, Græmvej, 6990 Ulf Tid:
12.30-14.30 Turleder: Naturvejleder Brian K. Jensen Arr.: Naturstyrelsen, Vestjylland, ArealforvaltningenmTlf.: Brian K. Jensen:
4044 0936 NST: 7254 3000 Mail: [email protected] NB: Der køres i egne
biler og der kan ikke køres med klap-barnevogne.
Søndag d. 17. marts
Åben Ådal - Fuglene netop nu i Skjern Enge
De gulnæbbede svaner, kortnæbbet gås og bramgås er ved at
gøre sig klar til at flyve til yngleområderne i nord. Skestorkene
ankommer fra Afrika, mens havørn, grågås og gråand allerede
ligger og ruger. Vi kigger på fuglene fra skjulet og kører eventuelt
ud i naturområdet. Vi medbringer teleskoper.
Mødested: I fugleskjulet ved vejen mellem Skjern og Lønborg,
6900 Skjern Tid: 13.00–16.00 Arr.: DOF-Vestjylland og NST Blåvandshuk Turledere: Børge Vistisen, Tage Madsen, Marianne Linnemann, Søren Jessen Tlf.: 3082 719 / 2014 5010 Mail: [email protected] + [email protected] Web-adr.: www.udinaturen.dk +
www.dof.dk NB: Der køres i egne biler
Torsdag d. 21. marts
Tag på ”Ravsafari” i Thyborøn
Tid: 14.00-16.00 Web-adresse: www.jyllandsakvariet.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 11
Søndag d. 24. marts
Hugormesafari i Resen Hede
Hugorme som nabo er ikke noget nyt, hvis man er sommerhusejer og bor ved klit eller hede. Har du lyst til at vide mere om
disse gode skabninger, så mød op!
Mødested: P-pladsen ved Resen Hede, ca. 300 m vest for Naturskolen, Kjærgaardsmøllevej 5, 7600 Struer Tid: 10.00-12.00 Turlængde: Ca. 2 km. Turleder: Naturskoleleder Henning Givskov
Arr.: Naturstyrelsen, Vestjylland, Arealforvaltningen Tlf.: Henning Givskov: 9786 5252 NST: 7254 3000 Mail: [email protected] NB:
Der kan ikke køres med klap-barnevogne.
24
MARTS
Søndag d. 24. marts
Gæs på træk: fortællinger om en fascinerende rejse
Vest Stadil Fjord er kendt for de tusindvis af gæs, der forår og efterår gæster området. Vi tager ud og kigger nærmere på gæssene og det genoprettede naturområde. Der fortælles undervejs
om de forskellige gæs og især de kortnæbbede gæs, der er på vej
til deres yngleområder på Svalbard.
Mødested: P-plads ved Strandgården, Husby Klitvej 5, 6990 Ulfborg. Tid: 13.00-15.00 Turlængde: Ca. 4 km Turleder: Naturvejleder Helle Ansine Jensen Arr.: Ringkøbing-Skjern Museum og
Ringkøbing-Skjern Kommune Tlf.: 2349 7382 Mail: [email protected] Pris: V kr. 50. B u/18 år gratis.
Søndag d. 24. marts
Forundringens have – vi tapper birkesaft
Mennesker har drukket birkesaft i tusinder af år. Vi tilser birketræer, hvor tapningen er påbegyndt og opstarter en ny tapning,
så vi får hele processen. Birkesaft fremmer smagen af andre stoffer, især det søde, og kan bruges til bl.a. frugtsaft og is. Der uddeles naturligvis smagsprøver.
Mødested: Forundringens Have v. Vestjyllands Højskole, Skraldhedevej 8, Velling, 6950 Ringkøbing GPS: N56˚ 4.034´ E8˚ 18,970´
Tid: 14.00 – 16.00 Turlængde: ca. 0,5 km Turleder: Birtha Toft
Arr.: Vestjyllands Højskole, Forundringens Have Tlf.: 2344 9594
Mail: [email protected] Pris: V kr. 50. B u/18 år gratis.
Web-adr.: www.vestjyllandshojskole.dk eller www.forundringenshave.dk
Tirsdag d. 26. marts
Safari på Gudernes Heste
Tid: 13.00 -16.00 Web-adr.: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 9
Tirsdag d. 26. marts
Aften-åbent på Lyngvig Fyr
Lyngvig Fyr lyser i mørket og i skæret fra flagermuslygterne, kan
man gå de 228 trin op til toppen. Prøv at kigge efter stjernebilleder og oplev klitten og havet på en helt ny måde. Der fortælles
lidt om fyret, og udenfor kan der købes varme pandekager, kakao og kaffe.
Mødested: Lyngvig Fyr. Holmsland Klitvej 109, 6960 Hvide Sande Tid: Åben 19.00-21.00 Turleder: Naturvejleder Helle Ansine
Jensen Arr.: Ringkøbing-Skjern Museum og Ringkøbing-Skjern
Kommune Tlf.: 2349 7382 Mail: [email protected] Pris:
Inkl. entre til fyret. V kr. 50. B u/18 år gratis.
Onsdag d. 27. marts
Fiskeauktion i Thyborøn
Tid: 11.00 præcis - ca. 12. 00 Web-adr.: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 7
25
MARTS
Onsdag d. 27. marts.
Houvig Fæstningen
Tid: 14.00 – 16.00.
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 8
Onsdag d. 27. marts
Oplev fortællingen om den nye kirke i Thyborøn
Tid: 14.00-15.00
Web-adresse: www.jyllandsakvariet.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 9
Torsdag d. 28. marts
Tag på ”Ravsafari” i Thyborøn
Tid: 14.00-16.00 Web-adresse: www.jyllandsakvariet.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 11
Skærsdag d. 28. marts
Houvig Fæstningen
Tid: 14.00 – 16.00.
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 8
Skærtorsdag d. 28. og Langfredag d. 29. april
PåskeMarked på Lystbækgaard
Pileflet, åbne værksteder, vævestue, får og uld, strikketur på heden, cafe m.m.
Mødested: Lystbækvej 1, Torsted, 6990 Ulfborg RKSK kommune
Tid: 11.00-17.00 Arr.: Lystbækforeningen Mail: [email protected]
mail.tele.dk Pris: V kr. 50 B u /2 gratis Tlf.: 2123 2984 Web-adr.:
www.lystbaekgaard.dk
Handicapegnet
Langfredag d. 29. marts
Tag på by- og havnetur med ”Spætten”
Tag med på tur med den tidligere ”Sandormen” fra Skagen. Vi kører rundt om havnen og byen, og fortæller historierne. Måske ser
vi en sæl eller to undervejs.
Mødested: JyllandsAkvariet, Vesterhavsgade 16, 7680 Thyborøn
GPS koordinater:. N560 42.358´ E80 12.975´ Tid: 13.00 Arr.: JyllandsAkvariet i samarbejde med Lemvig-Thyborøn Turistinformation Tlf.: 9783 2808 Mail: [email protected] Pris: Kr. 20
Web-adresse: www.jyllandsakvariet.dk
Egnet for gangbesværede
Langfredag d. 29. marts
Safari på Gudernes Heste
Tid: 13.00 -16.00 Web-adr.: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 9
26
MARTS
Lørdag d. 30. marts
Ravsafari Søndervig
Vi tager på stranden og jagter ”Nordens Guld” - det gyldne guld.
Hør om ravets historie og lær hvordan du finder det! Vi besøger
også det lille 6 m2 hobby ravsliberi fra 1933. Ravgaranti og smagsprøve på Aalborg Nordguld - en ravakvavit. Find det største
stykke rav på turen og vind et gavekort.
Mødested: Foran SuperBest, Badevej 1, Søndervig, 6950 Ringkøbing GPS: N 56° 7.151’, E 8° 7.001’ Tid: Hold 1: 09.00 og Hold 2:
11.00 Turlængde: ca. 1 time og 30 min. Arr.: Søndervig Centerforening Turleder: Smykkedesigner Anna Maxen Pris: V kr. 50 B
u/18 år gratis Tilmelding: nødvendigt til [email protected] senest fredag den 29. marts kl. 14.00. Husk at angive hold
nr. og tidspkt. Max: 50 pr. hold. Først til mølle princippet Webadr.: www.sondervig.dk
31. marts
Fårehundene på Lystbækgaard. Måske er der Påskelam!
Ravsafari Søndervig
Tid: 14.00
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 7
27
28
Guderners heste
APRIL
april
Tirsdag d. 2. april
Safari på Gudernes Heste
Tid: 13.00 -16.00 Web-adr.: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 9
Torsdag d. 4. april
Tag på ”Ravsafari” i Thyborøn
Tid: 14.00 -16.00 Web-adresse: www.jyllandsakvariet.dk
Se yderligere oplysninger under GENTAGEDE TURE s. 11
Torsdag d. 4. april
Bævertur i Klosterheden Plantage
Tid: 18.00-20.00
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 7
Fredag d. 5. april
Safari på Gudernes Heste
Tid: 13.00 -16.00 Web-adr.: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s.9
Søndag d. 7. april
Find materialer til forårskrukkerne i Bundsbæk
Naturpark
Allerede nu kan du tilplante de udendørs krukker med de første
forårsblomster. Kom med ud i Bundsbæk Naturpark og saml lidt
af naturen dekorationsmaterialer. Få også lidt fif og inspiration til
utraditionelle sammenplantninger.
Mødested: Bundsbæk Mølle, Bundsbækvej 25, 6900 Skjern,
Ringkøbing-Skjern Kommune GPS: N 56° 006264, E 8° 478076
Tid: 13.00 – 15.00 Turlængde: ca. 2 km Turleder: Naturvejleder
Sabine Jensen Arr.: Ringkøbing-Skjern Museum Tlf.: 2168 1362
Mail: [email protected] Pris: V kr. 50. B u/18 år gratis HUSK:
En lille grensaks og kurv.
Handicapegnet/Egnet for gangbesværede
Tirsdag d. 9. april
Safari på Gudernes Heste
Tid: 13.00 -16.00 Web-adr.: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 9
Torsdag d. 11. april
Tag på ”Ravsafari” i Thyborøn
Tid: 14.00-16.00 Web-adresse: www.jyllandsakvariet.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 11
29
APRIL
Torsdag d. 11. april
Naturbussen – Forårsskovens dyr
Frosten har sluppet sit tag, og alt grønnes. Skovens dyr lader sig
se på det nye spæde græs. Turen foregår i det tidligere Ulfborg
Skovdistrikt.
Mødested: Vestjysk Fritidscenter, Sportsvej 1, 6990 Ulfborg Turlængde: Ca. 50 km. Tid: 18.30-21.00 Turleder: Naturvejleder
Brian Kjølhede Jensenm Arr.: Naturstyrelsen, Vestjylland, Arealforvaltningen Tlf.: 7254 3664/65 Mail: [email protected] Pris: V kr.150
B kr.100. Max. 40 deltagere Tilmelding: Naturstyrelsen, Vestjylland, Arealforvaltningen på tlf. senest den 10. april inden kl.
15.00. NB: Skal du have en kørestol med op i bussen, bedes du
meddele dette ved tilmeldingen.
Handicapegnet/Egnet for gangbesværede
Fredag d. 12. april
Safari på Gudernes Heste
Tid: 13.00 -16.00 Web-adr.: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 9
Søndag d. 14. april
Guidet ridetur i Klosterheden Plantage
Ridetur på egen hest i skoven. Turens længde afpasses efter deltagernes ønsker.
Mødested: Klosterhedens Maskincentral, Fruerhøj, Hovedvej 10,
7620 Lemvig Tid: 10.00-12.00 Turlængde: Ca. 10 km. Turleder:
Kristina Pedersen Arr.: Naturstyrelsen, Vestjylland, Arealforvaltningen Tlf.: Kristina Pedersen: 6092 3558 NST: 7254 3000 Mail:
[email protected] Målgruppe: Ryttere med egen hest.
Måske egnet for gangbesværede
Søndag d. 14. april
Natur- og friluftsoplevelser for børn i Sidenius Plantage
ved Vorgod Å
Denne lille plantage byder på en masse dejlig natur. Vi starter
med at gå en lille tur gennem skoven og kigge efter forårstegn.
Derefter kan man fiske efter smådyr i åen, se på smådyr i skoven,
fiske, snitte og lave bål, hvor vi bager snobrød med frisk forårsgrønt, vi kan finde i skoven.
Mødested: P-plads i Sidenius Plantage. Ca. 1 km øst for VorgodBarde ad Herningvej umiddelbart efter Vorgod Å passeres. Drej
til ind ad Overgårdsvej. Efter godt 2 km er der skilt til venstre om
primitiv lejrplads. Følg derefter vejen til p-pladsen Tid: 13.0015.00 Turlængde: Ca. 1 km Turleder: Naturvejleder Helle Ansine
Jensen Arr.: Ringkøbing-Skjern Museum og Ringkøbing-Skjern
Kommune Tlf.: 2349 7382 Mail: [email protected] Pris: V
kr. 50. B u/18 år gratis. Fiskeri gratis. HUSK: Fiskestang + fiskekort
t. pers. Over 18 år
30
april
Søndag d. 14. april
Åben Ådal - Fugletravlhed i Skjern Enge
Foråret er kommet og med det de mange trækfugle. Nogle ynglefugle har fuld fart på redebyggeriet, andre ligger allerede og
ruger. Fra fugleskjulet har vi gode muligheder for at iagttage de
travle fugle. Vi medbringer teleskoper.
Mødested: I fugleskjulet på vejen mellem Skjern og Lønborg
Tid: 13.00 – 16.00 Arr.: DOF-Vestjylland og Naturstyrelsen Blåvandshuk Turledere: Børge Vistisen, Tage Madsen, Marianne Linnemann, Søren Jessen Tlf.: 3082 1719 / 2014 5010 Mail: [email protected] og [email protected] Webadr.: www.udinaturen.dk
+ www.dof.dk
Handicapegnet/Egnet for gangbesværede
Søndag d. 14. april
Nørre Vosborg – og den omfattende restaurering
Kom og hør om den gamle herregårds mere end 700 år lange
historie. Oplev stedets atmosfære, ”… hvor man kan strække sit
indre menneske ud i fuld størrelse”. I dag fortælles med særlig
vægt på den omfattende restaurering af Nørre Vosborg fra 2004
til 2008.
Mødested: Borggården på Nørre Vosborg, Vembvej 35, 7570
Vemb Tid: 13.30-14.45 Turlængde: Rundt på herregården –
både ude og inde Turleder: Guide på Nørre Vosborg Arr.: Fonden Nørre Vosborg Tlf.: 9748 4897 Mail: [email protected]
Pris: V 75 kr. B fri entre.
Tirsdag d. 16. april
Safari på Gudernes Heste
Krondyr ved Vind Hede
Tid: 13.00 -16.00 Web-adr.: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 9
31
APRIL
Tirsdag d. 16. april
Lær om bier og biavl på skolebigården
Det første åbne møde i skolebigården i 2013. Vær med når det
første spændende forårseftersyn foretages. Hvordan har bierne
mon klaret vinteren? Desuden rengøring og kontrol af foder. Måske skal vi allerede nu til at udvide - hvis naturen er med os. Alle
er velkomne.
Mødested: Husmandsstedet, Skolebigården ved Bundsbæk
Mølle, Bundsbækvej 23, Dejbjerg GPS: N 56° 006202, E 8° 467895
Tid: 19.00 Arr.: Skjern-Egvad Biavlerforening i samarbejde med
Ringkøbing-Skjern Museum.
Handicapegnet/ Egnet for gangbesværede
Torsdag d. 18. april
Tag på ”Ravsafari” i Thyborøn
Tid: 14.00-16.00 Web-adresse: www.jyllandsakvariet.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 11
Torsdag d. 18. april
Fugletur ved Holtum Å og Harrild Hede
Aftenfugletur med udgangspunkt i det nye naturcenter på Harrildgård. Turen går langs Holtum Å over den sydlige del af Harrild
Hede og retur langs Kvindebækken. Mulighed for at se og høre
bl.a. misteldrossel, hedelærke, bjergvipstjert og stor tornskade.
Mødested: Naturcenter Harrild Hede, Fasterholtvej 36, 7330
Brande GPS: V 56˚ 0,246’ E 9˚ 10,462’ Tid: 19.00-21.00 Turlængde: 4km. Turleder: Naturvejleder Torben Bøgeskov Arr.: Naturstyrelsen Midtjylland og Ikast-Brande Kommune Tlf.: 2013 7890
Mail: [email protected]
Torsdag d. 18. april
Nørre Vosborg – aftenrundvisning med gys, ost og
rødvin
Oplev aftenstemning i herregårdens smukke stuer og hør fortællingen om stedets mere end 700 år lange historie. Rundvisningen
slutter i fangekælderen med gys, ost og rødvin.
Mødested: Borggården på Nørre Vosborg, Vembvej 35, 7570
Vemb Tid: 20.00-22.00 Turlængde: Rundt på herregården –
både ude og inde. Turleder: Guide på Nørre Vosborg Arr.: Fonden Nørre Vosborg Tlf.: 9748 4897 Mail: [email protected] Pris:
V kr. 175 B kr. 50 inkl. ost og rødvin (V) is og sodavand (B) Begrænset antal pladser, så ring/mail og forudbestil.
Fredag d. 19. april
Safari på Gudernes Heste
Tid: 13.00 -16.00 Web-adr.: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 9
32
april
Lørdag d. 20. april
Ekskursion til Fjand og Nissum Fjord
Nissum Fjord er en betydelig rastelokalitet for gæs, ænder og vadefugle. Her midt i april kan fjorden fremvise et betydeligt antal
arter inden for ovennævnte, plus overraskelser af hvad som helst.
Vi vil følge fjorden langs Helm Klit og videre op langs tangen
både syd og nord for Thorsminde til Hovsøre.
Mødested: Nørre Fjand havn Tid: 09.00 – 13.00 Turleder: Agner
Svenstrup Tlf.: 4131 7700 / 9740 2848 Arr.: DOF Vestjylland Webadr.: www.dofvestjylland.dk HUSK: Kaffe og lidt spiseligt
Lørdag d. 20. april
MTB – Mountain bike i Klosterheden plantage
(nybegyndere)
Tag med på en guidet tur rundt på dele af Danmarks længste
anlagte MTB – rute. Vi kører på veje og stier, men prøver også
kræfter med de såkaldte single tracks. Alle kan være med, så tag
familie, venner eller kolleger med på en hyggelig tur i skoven.
Mødested: Møllesøen – Gl. Landevej GPS koordinater: N 56˚
29.091’ , E 8˚ 21.752’ Tid: 13.00 - 15.00 Turlængde: 15 km. Arr.: Kristian Havskov i samarb. med Lemvig-Thyborøn Turistinf. Turleder:
Kristian Havskov Tlf.: 2970 1677 Mail: [email protected] Pris:
Kr. 175 pr. pers. (Inkl. leje af MTB, hjelm og vandflaske) Målgruppe:
Fra 14 år Tilmelding: Lemvig-Thyborøn Turistinf. på tlf. 9782 0077
eller mail - inden kl. 15.00 senest 2 dage før arrangementet Deltagerantal: Max.: 12 Min.: 6 Web-adresse: www.visitlemvig.dk +
www.kristianhauskov.dk
Lørdag d. 20. april
Aftentur ved Brande
MTB i Klosterhden plantage
En dejlig aftentur i og omkring Brande by, hvor du selv bestemmer farten på din tur, da ruterne er afmærkede.
Mødested: Præstelundskolen, Præstelunden 6 c, 7330 Brande
GPS: N 55° 56.580’, E 9° 7.201’ Tid: Start mellem 17.00 og 17.30
Turlængde: 5 og 10 km. Arr.: Fodslaw Brande Turleder: Afmærkede ruter Tlf: 9715 5861 Mail: [email protected]
Pris: Kr. 18 Web-adr.: www.fodslawbrande.dk
Handicapegnet på den korte rute/Egnet for gangbesværede
på den korte rute
33
APRIL
Søndag d. 21. april
Vandretur ved Brande
Dejlig vandretur i og omkring Brande. Der er nye ruter i forskellige længder og alle er afmærkede. De længere ruter vil komme
ud omkring Drantum, Vorslunde og Mallehøje.
Mødested: Præstelundskolen, Præstelunden 6 c, 7330 Brande
GPS: N 55° 56.580’, E 9° 7.201’ Tid: Start ml. 8.00 og 12.00. Du skal
være i mål kl. 16.30 Turlængde: Forskellige ruter mellem 5 km og
ca 35 km Arr.: Fodslaw Brande Turleder: Afmærkede ruter Tlf.:
9715 5861 Mail: [email protected] Pris: Kr.18 Web-adr.:
www.fodslawbrande.dk
Handicapegnet på den korte rute/Egnet for gangbesværede
på de kortere ruter
Søndag d. 21. april
Houdam Øko-dag med Vesterhavs-luft
Familien Jeppesen glæder sig til at igen at være værter for køernes forårsfest, og ser frem til en hyggelig dag med alle, der har
lyst til at fejre, at det er blevet tid til at lukke de økologiske køer
på græs. Houdam ejes af Jens Peder og Inga Jeppesen, der er 6.
generation på Houdam. Gården blev omlagt til økologi i 1995.
Mødested: Houdam, Houdamvej 7, Klinkby, 7620 Lemvig GPS:
N56˚ 33.075’ E8˚ 12.876’ Tid: Åbner 10.00. Køerne slippes lukkes
ud 12.00 – kom i god tid! Arr.: Lemviggaarden i samarbejde med
Lemvig - Thyborøn Turistinformation Turleder: Inga og Jens Peter Jeppesen Tlf.: 6176 4183 Mail: [email protected] Webadr.: www.lemviggaarden.dk - www.visitlemvig.dk
Handicapegnet/Egnet for gangbesværede:
Søndag d. 21. april
Dansende køer på græs
Køerne kommer ud på græs for første gang i år præcis kl. 12.00.
Tag madkurv med og nyd udsigten til de dansende og græssende køer, samt den dejlige natur omkring gården. Der findes en
stor legeplads, og der vil være smagsprøver fra Thiese Mejeri ii
laden.
Mødested: Gyvelborg Øko-besøgsgaard, Frisbækvej 14, 8766 Nr.
Snede, Ikast-Brande Kommune GPS: N 55° 59.522‘, E 9° 22.128
Tid: 12.00 – 16.00 Arr.: Økologisk Landsforening Turleder:
Jellemien og Willem Blaauw Mail: [email protected] Målgruppe:
Familier med børn Web-adr.: www.gyvelborg.com
34
april
Søndag d. 21. april
Saml dine urter i Bundsbæk Naturpark og lav din egen
snaps
Nu starter snapseurtesæsonen for alvor og de første spændende
urter er klar til at blive indsamlet. Tag en kurv under armen og få
kyndig vejledning om, hvilke urter du skal plukke til din hjemmelavede snaps.
Mødested: Bundsbæk Mølle, Bundsbækvej 25, 6900 Skjern,
Ringkøbing-Skjern Kommune GPS: N 56° 006264, E 8° 478076
Tid: 13.00 – 15.00 Turlængde: ca. 1,5 km Turleder: Naturvejleder Sabine Jensen Arr.: Ringkøbing-Skjern Museum Tlf.:
2168 1362 Mail: [email protected] Pris: V kr. 50. B u/18 år
gratis HUSK: Evt. syltetøjsglas og en klar snaps eller vodka.
Handicapegnet/Egnet for gangbesværede
Tirsdag d. 23. april
Safari på Gudernes Heste
Tid: 13.00 -16.00 Web-adr.: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 9
Torsdag d. 25. april
Tag på ”Ravsafari” i Thyborøn
Tid: 14.00-16.00 Web-adresse: www.jyllandsakvariet.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 11
Torsdag d. 25. april
Spillemanden, Sparekassen og Jensen.
Køer på græs (efter dansen)
En aftentur gennem 3 meget forskellige kommunale skove som
alle ligger i gåafstand fra hinanden og helt bynært ved Ulfborg. Vi
ser på skovens træer og planter, taler om skovenes historie, hvorfor de ser ud som de gør, og hvad fremtidsplanerne er for disse
skove, bl.a. i forhold til Holstebro Kommunes Naturpolitik.
Mødested: Søparken v. hjørnet af Harbogade, 6990 Ulfborg GPS:
N 56˚ 16.262’, E 8˚ 18.566’ Tid: 19.00 – 21.30 Turlængde: 5,1 km.
Arr.: Holstebro Kommune Turleder: Skovfoged Kent Byrialsen Tlf.:
5166 0571 Mail: [email protected]
35
APRIL
Fredag d. 26. april – Store Bededag
MTB – Fart over feltet i Klosterheden plantage
Tag med på en guidet tur rundt på dele af Danmarks længste
anlagte MTB – rute. Vi kører primært på single tracks, men også
på veje og stier. Der er fokus på cykleoplevelsen, men bestemt
også tid til at nyde den skønne natur i området. En tur, der kræver
en vis fysisk form.
Mødested: Møllesøen – Gl. Landevej, Lemvig GPS: N 56˚ 29.091’ ,
E 8˚ 21.752’ Tid: 13.00 - 15.30 Turlængde: 20 km. Arr.: Kristian
Havskov i samarbejde med Lemvig-Thyborøn Turistinf. Turleder:
Kristian Havskov Tlf.: 2970 1677 Mail: [email protected] Pris:
Kr. 225 pr. pers. (Inkl. leje af MTB, hjelm, vandflaske og energibar)
Målgruppe: Fra 14 år - kræver en vis fysisk form (Gerne lidt kendskab til MTB – ikke et krav) Tilmelding: Lemvig-Thyborøn Turistinformation på tlf. 9782 0077 eller mail - inden kl. 15.00 senest 2 dage
før arrangementet Deltagerantal: Max.: 12 Min.: 6 Web-adr.:
www.visitlemvig.dk + www.kristianhauskov.dk
Fredag d. 26. April – Store Bededag
Safari på Gudernes Heste
Tid: 13.00 -16.00 Web-adr.: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 9
Fredag d. 26. April – Store Bededag
Strandgudstjeneste Søndervig
Strandgudstjeneste v/sognepræst Ole Lange og Ny Sogns konfirmander på stranden i Søndervig. Sang og musik ved konfirmanderne og spillemændene fra Kloster. Efterfølgende er
Søndervig Centerforening vært ved varme hveder og kaffe/saft
på stranden.
Mødested: Stranden v/Badevej i Søndervig, 6950 Ringkøbing
GPS: N 56° 7.176’, E 8° 6.584’ Tid: 13.00: Opbygning af kirkerum
15.00-16.00: Gudstjeneste Arr.: Sognepræst Ole Lange og Søndervig Centerforening Turleder: Sognepræst Ole Lange Webadr.: www.sondervig.dk
Fredag d. 26. (Store Bededag),
lørdag og søndag d. 27. og 28. april
Sildefestival Hvide Sande
Danmarks største lystfiskerkonkurrence, hvor det går ud på at
fange flest sild på tid. Oplev også fiskekøkken, konkurrencerne
Mr. Sild, Sildefiletering og Årets Sildeopskrift og prøv Sildefiskeskolen m.m.
Mødested: Slusen v/Fiskeriets Hus, Nørregade 2B, 6960 Hvide
Sande (Ringkøbing-Skjern Kommune) GPS: N 56˚ 0.243’, E 8˚
7.796’ Tid: Fredag: 17.00-21.00, lørdag: 8.30-21.00 og søndag:
11.00-15.00 Turlængde: 3 x fiskekonkurrencer V: á 1 time B: 4-10
år og junior: 11-16 år á ½ time Arr.: Holmsland Klit Turistforening
Tlf.: 9659 3597 Mail: [email protected] Pris: Deltagergebyr
fiskekonkurrencerne voksne kr. 125 pr. konkurrence, børn kr. 50
og junior kr. 75 Web-adr.: www.sildefestival.dk
Handicapegnet: Delvis/For gangbesværede: Delvis
36
april
Søndag d. 28. april
Kom og se fuglelivet på Geddal enge
Denne dag vil skrænten og fugletårnet være bemandet med ornitologer og teleskoper. I løbet af et par timer kan de besøgende
høre om fuglene og få dem udpeget i teleskoper. Lad derfor søndagsturen gå her forbi. Tag madpakken med og nyd den ved de
opstillede borde og bænke.
Mødested: P-pladsen på Geddalvej ved Geddal Strandenge Tid:
10.00 – 12.00 Turleder: Leif Novrup , Poul Krag, Steen Fjederholt
m. fl. Tlf.: Leif Norup: 97448301 / 23315601 Arr.: DOF Vestjylland
og Naturstyrelsen Midtjylland Web-adr.: www.dofvestjylland.dk
Søndag d. 28. april
Fuglesang, forårsblomster og mariehøneedderkopper!
Vi går en tur på arealerne nord for Rørbæk Sø og forventer en
mængde spændende fugle (stenpikker, bynkefugl, måske lærkefalk), alt godt i forårsblomster og ikke mindst Danmarks suverænt smukkeste edderkop, mariehøneedderkoppen.
Mødested: Præriepladsen for foden af Skovbakken, Nørre Snede
GPS: N 55° 57.399’, E 9° 23.664’ Tid: 10.00-13.00 Turlængde: 8 km
til fods Arr.: Ikast-Brande Kommune Turleder: Naturvejleder Morten DD Hansen Tlf.: 6155 5147 Mail: [email protected]
Web-adr.: http://www.fugleognatur.dk/kalender.aspx HUSK:
Gerne kikkert og kamera samt mad og drikke.
Tirsdag d. 30. april
Safari på Gudernes Heste
Tid: 13.00 -16.00 Web-adr.: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 9
Tirsdag d. 30. april
Lær om bier og biavl på skolebigården
Sildefestival i Hvide Sande
Tid: 19.00
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 8
37
38
Fårehyrde med får på Lystbækgaard
MAJ
maj
Torsdag d. 2. maj
Fårehundene på Lystbækgaard
Tid:14.00 Web-adr.: www.lystbaekgaard.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 7
Torsdag d. 2. maj
Tag på ”Ravsafari” i Thyborøn
Tid: 14.00-16.00 Web-adr.: www.jyllandsakvariet.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 11
Fredag d. 3. maj
Safari på Gudernes Heste
Tid: 13.00 -16.00Web-adr.: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 9
Lørdag d. 4. maj
Naturbussen – Krondyrtur i Klosterheden Plantage
Der er særligt gode chancer for at opleve skovens dyreliv tidligt
om morgenen – især hjortevildtet, når dyrene søger føde på de
åbne arealer.
Turleder: Naturvejleder ved NST, Vestjylland Mødested: P-pladsen på Lemvig Havn, overfor Turistbureauet, Toldbodgade 4,
7620 Lemvig Turlængde: Ca. 50 km. Tid: 05.00-08.00 Arr.: NST,
Vestjylland, Arealforvaltningen Tlf.: 7254 3000 Mail: [email protected]
Pris: V kr. 50, B kr.100. Max. 40 deltagere Tilmelding: Naturstyrelsen, Vestjylland, Arealforvaltningen tlf.: 7254 3664/65, senest
torsdag den 2. maj kl. 15.00. Skal du have en kørestol med op i
bussen, bedes du meddele dette ved tilmeldingen.
Handicapegnet/Egnet for gangbesværede
Lørdag d. 4. maj
Lønborg Hede Life projekt. Hvor langt er vi nået?
Kom ud og se hvor langt vi er nået med LIFE projektet på Lønborg Hede og se de smukke blomster på rosmarinlyngen.
Mødested: Nordpå ad Bjerregårdsvej fra Østerhedevej GPS: N
550 51,334 E 80 27,288 Tid: 14.00 – 16.00 Turlængde: 4 km Arr.:
NST Blåvandshuk Turleder: Ole Knudsen Tlf: 2141 8612 Mail:
[email protected]
Lørdag d. 4. maj
Forårets fugle ved Palsgaard
Vi går en tur i skovene omkring den gamle skovriderbolig. Vi håber at kunne se nogle af forårsbebuderne inden løvspringet for
alvor skjuler mange af fuglene. Der er frisk kaffe på Palsgaard efter turen, hvor vi kan tale lidt om fuglene og naturen omkring
den gamle skovridergård
Mødested: Vester Palsgaard Skovmuseum, Palsgaardvej 9, 7362
Hampen Tid: 08.00 – 11.00 Turleder: John Toft Kristensen Tlf.:
3022 0418 Arr.: DOF Vestjylland og Museum Midtjylland Webadr.: www.dofvestjylland.dk HUSK: Fornuftigt fodtøj og påklædning. Det kan være koldt og fugtigt.
39
MAJ
Lørdag d. 4. maj
En forårsdag på heden
Gå med på hedevandring på den sydlige del af Harrild Hede og
bliv klogere på, hvordan hedebønderne overlevede på den tilsyneladende fattige hede. Undervejs finder vi spor efter de gamle
hedebønder: brønde, tomter, glemte mergelbunker, engvandingskanaler m.m.
Mødested: Naturcenter Harrild Hede, Fasterholtvej 36, 7330
Brande GPS: V 56˚ 0,246’ E 9˚ 10,462’ Tid: 14.00-16.00 Turlængde: 4km Turleder: Skovfoged Hans Jensen Arr.: NST, Midtjylland
og Ikast-Brande Kommune Tlf.: 5256 1776 Mail: [email protected]
Søndag d. 5. maj
Hedepleje, Hedefår og hyrdehunde
Tid: 14.00-16.00 Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 7
Mandag d. 6. maj
Klostermølle vandmølle og å dal
Turen går gennem et særpræget og smukt landskab i Gudum,
gennem Vestjyllands måske dybeste hulvej, imellem ådale og
kløfter. Møllens historie går tilbage til 1400-tallet, da Gudum Kloster ønskede en mølle. Efter turen er turlederen vært for en forfriskning, i vandmøllens skænkestue.
Mødested: P-pladsen v/ Gudum Forsamlingshus, Fabjergvej
201, Gudum, 7620 Lemvig GPS: N 56˚ 31.123’ E 8˚ 28.157’ Tid:
19.00-21.00 Turlængde: 5 km Arr.: Foreningen Klostermølle i
samarbejde med Lemvig-Thyborøn Turistforening Turleder: Kristen Touborg, Klostermøllens ejer Tlf.: 9782 0077 / 9786 3003
Mail: [email protected] Pris: V kr. 50, B u/12 år gratis Tilmelding: Senest den 3. maj til Lemvig Turistbureau på tlf. 9782 0077
eller mail Web-adr.: www.visitlemvig.dk
Mandag d. 6. maj
Klosterenge, Udkigskasse og El-fiskeri – for børn og
voksne
Vi hører om den store naturgenopretning ved Ganer Åen og Kirke Åen i Skjern. Vi går over de genskabte enge langs med Kirke
Åen og når frem til udkigskassen ved Ganer Å parken, hvor vi kan
se ind i åen. Der bliver el-fisket, hvorved vi får set nogle af de
mange fisk i åen, man normalt ikke kan se.
Mødested: P-plads på Amagervej lige før denne krydser kirkeåen Tid: 19.00-21.00 Turlængde: Ca. 3 km Turleder: Naturvejleder Helle Ansine Jensen Arr.: Ringkøbing-Skjern Museum og
Ringkøbing-Skjern Kommune Tlf.: 2349 7382 Mail: [email protected] Pris: V kr. 50, B u/18 år gratis HUSK: Tøj og sko efter
vejret
Tirsdag d. 7. maj,
Kanotur på Flynder Å
Tid: 11.00-15.00 web-adresse: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 8
40
maj
Tirsdag d. 7. maj
Safari på Gudernes Heste
Tid: 13.00 -16.00 Web-adr.: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 9
Tirsdag d. 7. maj
Forundringens have – Rundvisning og
Forundringsbuffet
På rundvisning fokuseres på spiselige blomster, glemte salater,
grøntsager, bør og krydderurter og deres sundhedsmæssige
værdi. Urterne indgår i forundringsbuffeten. Mulighed for selv at
indsamle krydderurter m.m. Forundringsbuffeten er en gastronomisk oplevelse.
Mødested: Forundringens Have v. Vestjyllands Højskole, Skraldhedevej 8, Velling, 6950 Ringkøbing GPS: N56˚ 4.034´ E8˚ 18,970´ Tid:
17.00 – 20.00 Turlængde: ca. 1 km Turleder: Birtha Toft Arr.: Vestjyllands Højskole, Forundringens Have Tlf.: 2344 9594 Mail:
[email protected] Pris: V kr. 200, B kr.150 Tilmelding:
På tlf. 9675 3777 / 2344 9594 / [email protected] Webadr.: www.vestjyllandshojskole.dk eller www.forundringenshave.dk
Tirsdag d. 7. maj
Bævertur i Klosterheden Plantage
Tid: 19.00-21.00
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 7
Onsdag d. 8. maj
Fiskeauktion i Thyborøn
Tid: 11.00 præcis - ca. 12.00 Web-adr.: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 7
Onsdag d. 8. maj
Oplev fortællingen om den nye kirke i Thyborøn
Klostermølle
Tid: 14.00-15.00Web-adr.: www.jyllandsakvariet.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 9
41
MAJ
Onsdag d. 8. maj
Solnedgangstur med Hestevogn
Tid: 18.30 – ca. 21.00 Web-adr.: www.hestevognskorsel.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 10
Onsdag d. 8. maj.
Houvig Fæstningen
Tid: 19.00 – 21.00
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 8
Torsdag d. 9. maj - Kristi Himmelfartsdag
Tørrede dabsedag i Hvide Sande
Foreningen Havnen uddeler gratis 1.000 stk. tørrede dabs. En
egns specialitet. Saltede og vindtørrede fladfisk.
Mødested: Torvet på Havnen Hvide Sande GPS: N 55° 59.999’, E
8° 7.626’ Tid: 11.00-14.00 Arr.: Foreningen Havnen i samarbejde
med Holmsland Klit Turistforening Web-adr.: www.visitvest.dk
Handicapegnet/For gangbesværede
Torsdag d. 9. maj - Kristi Himmelfartsdag
Fårehundene på Lystbækgaard
Tid: 14.00 Web-adresse: www.lystbaekgaard.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 7
Torsdag d. 9. maj - Kristi Himmelfartsdag
Tag på ”Ravsafari” i Thyborøn
Tid: 14.00-16.00 Web-adr.: www.jyllandsakvariet.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 11
Torsdag d. 9. maj - Kristi Himmelfartsdag
Nørre Vosborg – aftenrundvisning med gys, ost og
rødvin
Oplev aftenstemning i herregårdens smukke stuer og hør fortællingen om stedets mere end 700 år lange historie. Rundvisningen
slutter i fangekælderen med gys, ost og rødvin.
Mødested: Borggården på Nørre Vosborg, Vembvej 35, 7570
Vemb Tid: 20.00-22.00 Turlængde: Rundt på herregården –
både ude og inde. Turleder: Guide på Nørre Vosborg Arr.: Fonden Nørre Vosborg Tlf.: 9748 4897 Mail: [email protected] Pris:
V kr. 175, B kr. 50 kr. inkl. ost og rødvin (V) is og sodavand (B) Begrænset antal pladser, så ring/mail og forudbestil.
Fredag d. 10. maj
Safari på Gudernes Heste
Tid: 13.00 -16.00 Web-adr.: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 9
42
maj
Fredag d. 10. maj
SUP og se Nordvestjylland
Gå en tur på vandet - tag vennerne og familien på et uforglemmeligt, sjovt introduktionskursus i Stand Up Paddle. Oplev naturen stående, mens du padler gennem det skønne og unikke
landskab, der benyttes store meget stabile begynderboards –
derfor ikke sværere end at cykle.
Mødested: Opgives ved tilmelding. Et sted mellem Ferring og
Vesthavnen i Lemvig - afhængig af vejr og vind Tid: 14.00-16.00
Arr.: SUP center vest i samarbejde med Lemvig-Thyborøn Turistinformation Turleder: Steen Toft-Larsen Tlf.: 2170 3976 Mail:
[email protected] Pris: Kr. 225 pr. pers. Målgruppe: Fra 14 år
Tilmelding: Lemvig-Thyborøn Turistinf. på tlf. 9782 0077 - senest
den 6. maj 2013 – inden kl. 15.00 Web-adr: www.visitlemvig.dk +
www.supcentervest.dk
Søndag d. 12. maj
Forår på Tipperne
Når foråret kommer til Tipperne, begynder eng- og vadefuglene
at yngle på de vidtstrakte og fredelige strandenge. Kom med på
en guidet rundvisning på reservatet med fortællinger om fuglene, lokalhistorien og det storslåede landskab.
Mødested: Feltstationen på Tipperne. Tippervejen, 6893 Hemmet GPS: N 55 53.739 – E 08 12.824 Tid: 09.00 – 11.00 Arr.: Naturstyrelsen Blåvandshuk Turleder: Naturvejleder Gert Hansen Tlf:
2141 8627 Mail: [email protected] Målgruppe: Voksne Web-adr.:
www.udinaturen.dk
Søndag d. 12. maj
Ejstrup Søerne – et fantastisk naturområde
Stand Up Paddle (SUP) v. Lemvig
Ejstrup er et gammelt brunkulsleje, som er omdannet til et dejligt rekreativt område. Det kuperede terræn er helt specielt i forhold til det flade Vestjylland, og den varierende bevoksning med
søerne gør området spændende af færdes i.
Mødested: Ejstrup Søerne, P-pladsen, Fasterlundvej, 6900
Skjern, Ringkøbing-Skjern Kommune GPS: N 56° 018619, E 8° 28.
635372 Tid: 13.00 – 16.00 Turlængde: ca. 1,5 km Turleder: Naturvejleder Sabine Jensen Arr.: Ringkøbing-Skjern Kommune,
Aktiv Faster og Ringkøbing-Skjern Museum Tlf.: 2168 1362 Mail:
[email protected]
Handicapegnet/ Egnet for gangbesværede
43
MAJ
Søndag d. 12. maj
Nissum Fjord – fuglene og miljøet
Oplev forårets rige fugleliv omkring Nissum Fjord sammen med
ornitologen og fuglekunstneren – og hør biologernes bud på
hvad der fremover skal ske for at gøre forholdene i området bedre.
Mødested: P-plads ved Fjandø for enden af Nr. Fjandvej, 6990 Ulfborg. Herfra videre i bil GPS: N 56o 20.181’, E 8o 10.088’ Tid: 14.00
– ca. 17Arr.: Holstebro Kommune og Lemvig KommuneTurledere: Jens Overgaard Christensen/havbiolog Jane Grooss /naturvejleder Bo Boysen Tlf: 9611 7803 Mail: [email protected]
HUSK: Kikkert, kaffe og støvler.
Handicapegnet/Egnet for gangbesværede
Tirsdag d. 14. maj
Safari på Gudernes Heste
Tid: 13.00 -16.00 Web-adr.: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 9
Tirsdag d. 14. maj
Lær om bier og biavl på skolebigården
Tid: 19.00.
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 8
Tirsdag den 14. maj
Naturbussen – Krondyrtur i Klosterheden Plantage
I forårstiden søger hjortevildtet ofte føde inden solnedgang på
de lysåbne arealer, hvor der er gode muligheder for at se dem.
Mødested: P-pladsen 300 m vest for adressen Fousingvej 10, 7600
Struer Tid: 19.30–22.00 Turlængde: Ca. 50 km. Turleder: Naturvejleder ved Naturstyrelsen, Vestjylland Arr.: NST, Vestjylland, Arealforvaltningen Tlf.: 72543664/65 Mail: [email protected] Pris : V kr. 150,
B kr. 100 Tilmelding: Naturstyrelsen på tlf. senest d. 13. maj kl.
15.00. NB: Skal du have en kørestol med op i bussen, bedes du
meddele dette ved tilmeldingen. HUSK: Kikkert og aftenkaffe.
Handicapegnet/Egnet for gangbesværede
Onsdag d. 15. maj
Solnedgangstur med Hestevogn
Tid: 18.30 – ca. 21.00
Web-adr.: www.hestevognskorsel.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 10
Torsdag d. 16. maj
Fårehundene på Lystbækgaard
Tid: 14.00 Web-adr.: www.lystbaekgaard.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 7
44
maj
Torsdag d. 16. maj
Tag på ”Ravsafari” i Thyborøn
Tid: 14.00-16.00 Web-adr.: www.jyllandsakvariet.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 11
Torsdag og fredag d. 16. – 17 . maj
Oplev den skønne vestjyske natur set fra cyklen.
Ruten er Skjern – Ringkøbing – Hvide Sande – Nymindegab –
Skjern. Der køres så vidt muligt på cykelstier. Der overnattes på
Danhostel i Hvide sande (dob. vær. m/bad). Der er ledsagerbil til
bagagen.
Mødested: P-pladsen ved Ringvejen/Ranunkelvej i Skjern Tid:
08.30 Turleder: Gunnar Kjær Turlængde: 110 km. Arr.: DGI Vestjylland Senioridræt Tlf.: 4033 4859 Mail: [email protected]
Tilmelding: www.dgi.dk/201305957001 senest d. 1. maj 2013.
Min. 12 pers. / max 14 pers. Pris: Kr. 450 (dækker overnatning,
morgenmad, frokost 2. dag og kaffe) HUSK: Sengelinned/håndklæder. Madpakker/drikkevarer til frokost 1. dag, aftensmad 1.
dag for egen regning.
Fredag d. 17. maj
Kanotur på Flynder Å
Tid: 11.00-15.00 web-adresse: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 8
Fredag d. 17. maj
Safari på Gudernes Heste
Rå med lam
Tid: 13.00 -16.00
Web-adr.: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 9
45
MAJ
Lørdag den 18. maj
MTB – Fart over feltet i Klosterheden plantage
Tag med på en guidet tur rundt på dele af Danmarks længste
anlagte MTB – rute. Vi kører primært på single tracks, men også
på veje og stier. Der er fokus på cykleoplevelsen, men bestemt
også tid til at nyde den skønne natur i området. En tur, der kræver
en vis fysisk form.
Mødested: Møllesøen – Gl. Landevej, Lemvig GPS: N 56o 29.091’
, E 8o 21.752’ Tid: 13.00 - 15.30 Turlængde: 20 km. Arr.: SUP center vest i samarbejde med Lemvig-Thyborøn Turistinformation
Turleder: Kristian Havskov Tlf.: 2970 1677 Mail: [email protected] Pris: Kr. 225 pr. pers. (Inkl. leje af MTB, hjelm, vandflaske og
energibar) Målgruppe: Fra 14 år - kræver en vis fysisk form. (Gerne lidt kendskab til MTB – ikke et krav) Tilmelding: Lemvig-Thyborøn Turistinformation på tlf. 9782 0077 el. mail - inden kl. 15.00
senest 2 dage før arrangementet Deltagerantal: Max. 12. Min. 6
Web-adresse: www.visitlemvig.dk + www.kristianhauskov.dk
Søndag d.19. maj
Fortællevandring på Pilgrimsruten
Kom med på Fortællevandring og oplev naturen og kulturen på
fantastisk vis. Vandrerne stopper op ved helligsteder og sagnsteder for at lytte til sagn, legender og myter. Sangere, musikere og
fortællere vil opmuntre og berige vandrerne undervejs.
Mødested: Hellegård Ådal, parkering ved Galleri Sønderbygaard,
Østergårdvej 7, 7830 Vinderup GPS: N 56° 26.103’, E 8° 43.909’
Tid: 05.00 – 17.00. Der er også mulighed for at starte kl. 08.00 på
Borbjerg Mølle Kro. Se hjemmeside Turlængde: Ca. 19 km. Der er
også mulighed for kortere rute. Se hjemmeside Arr.: Enheden for
Erhvervs- og Turismeudvikling, Vinderup Turistforening, Historiefortæller Ingrid Hvass, sognepræst Asger Petersen Turleder:
Ingrid Hvass Tlf.: 2217 2617 Mail: [email protected] Pris: Kr. 350.
Prisen er inklusiv morgenmad, frokost, forfriskninger og bustransport tilbage til startstederne. Mulighed for overnatningspakker
Målgruppe: Voksne, større børn 10+ Tilmelding: Gælder også
betaling. Senest d. 15. maj til Holstebro Turistbureau på tlf. 9611
7080 eller via hjemmesiden Web-adr.: www.visitholstebro.dk
Søndag d. 19. maj
Nørre Vosborg – Troldmanden von Schwanewede
Kom og hør om den gamle herregårds mere end 700 år lange
historie. Oplev stedets atmosfære, ”… hvor man kan strække sit
indre menneske ud i fuld størrelse”. I dag fortælles med særlig
vægt på troldmanden Hermann F. von Schwandewede, der var
herremand i 1600’tallet. Hør bl.a. om soldater, der blev forvandlet
til siv.
Mødested: Borggården på Nørre Vosborg, Vembvej 35, 7570
Vemb Tid: 13.30-14.45 Turlængde: Rundt på herregården –
både ude og inde Turleder: Guide på Nørre Vosborg Arr.: Fonden Nørre Vosborg Tlf.: 9748 4897 Mail: [email protected] Pris:
V kr. 75 , B fri entre.
46
maj
Søndag d. 19. maj
Fåredag Lystbækgaard
Fårehunde opvisning. Hør om fårene og ulden og naturen hvor
de Nordiske får græsser. Håndklipning med uldsaks, uldens lange
vej fra får til kunsthåndværk. Smag en hyrdetaske. Gårdens udstillinger er åben: Filt en fåreham, natur strikke cafe, gårds grill,
cafe, boder m.m.
Mødested: Lystbækvej 1, Torsted, 6990 Ulfborg RKSK kommune
Tid: 14.00 Arr.: Lystbækforeningen Mail: [email protected]
dk Pris: V kr. 50, B u/12 år gratis Tlf.: 2123 2984 Fårehyrden Berit
Web-adr.: www.lystbaekgaard.dk
Handicapegnet
Søndag d. 19. maj
Hedepleje, Hedefår og hyrdehunde
Tid: 14.00-16.00. Se yderligere oplysninger under GENTAGEDE TURE s. 7
Tirsdag d. 21. Maj
Safari på Gudernes Heste
Tid: 13.00 -16.00
Web-adr.: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 9
Onsdag d. 22. maj
Kajaktur på Veserne øvede
Almindelig Kællingetand
Dette spændende vådområde mellem Ferring Sø og Limfjorden
opleves allerbedst i kajak. Oplev havkajakkens glæder med Vestjysk Kajak.
Mødested: Strande Station, på hjørnet af Harboørevej og Engbjergvej, 7620 Lemvig GPS: N56o 34.145’ E8o 9.605’ Tid: 18.0021.00 Arr.: Vestjysk Kajak i samarbejde med Lemvig-Thyborøn
Turistinf. Turleder: Per Henriksen Tlf.: 2942 8676 Mail:
[email protected] Pris: Kr. 225 pr. pers. Inkl. leje af
våddragt og øvrigt udstyr Målgruppe: Fra 14 år – gerne med kajakerfaring Tilmelding: Senest 2 dage før til Vestjysk Kajak på tlf.
eller mail. Deltagerantal: Max 8 Web-adr.: www.vestjyskkajak.dk
HUSK: Skiftetøj!
47
MAJ
Onsdag d. 22. maj
Solnedgangstur med Hestevogn
Tid: 18.30 – ca. 21.00 Web-adr.: www.hestevognskorsel.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 10
Onsdag d. 22. maj
Cykeltur
Vi cykler en spændende tur til Overisen og Isenbjerg, der cykles i
et roligt tempo. Ring evt. For yderligere information.
Mødested: Rådhuset, Rådhusstrædet, 7430 Ikast Tid: 18.30 Turleder: Medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening i Lokalafdelingen i Ikast-Brande Tlf.: 2170 7514 Arr.: Danmarks Naturfredningsforening, Ikast-Brande Lokalafdeling. HUSK: Drikkevarer/kaffe til pausen.
Onsdag den 22. maj
Besøg DTU Vindenergis prøvestation for store
vindmøller på Høvsøre
Bjarne Sønderskov, DTU Vindenergi og daglig ansvarlig for prøvestationen, vil vise rundt og fortælle om visionerne for prøvestationen og fremtiden for energiudnyttelse af vinden.
Mødested: Bøvlingvej 41. Indkørsel over for herregården Rysensteen. Kør ca. 1,5 km til DTUs kontorbygning ”Vester Rysensteen” GPS: N 560 27,083’ E 80 9.269’ Tid: 19.00-21.00 Turlængde:
ca. 3 km Arr.: DTU Vindenergi, Bjarne Sønderskov i samarbejde
med Lemvig-Thyborøn Turistinformation Turleder: Bjarne Sønderskov Tlf.: 2947 8527 / 9782 0077 Mail: [email protected] eller [email protected]
Web-adresse:
www.vindenergi.dtu.dk
+ www.visitlemvig.dk
Torsdag d. 23. maj
Tag på ”Ravsafari” i Thyborøn
Tid: 14.00-16.00 Web-adresse: www.jyllandsakvariet.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 11
Fredag d. 24. maj
Safari på Gudernes Heste
Tid: 13.00 -16.00 Web-adr.: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 9
48
maj
Fredag den 24. maj
Nattergalen, gøgen og Odin Teatret
Kom og oplev forsommerens vidunderlige natur ved Hellegård
Å. I programmet deltager kunstnere fra Odin Teatret, naturvejledere, lokale kunstnere samt selvfølgelig nattergalen, gøgen og
de vilde orkidéer.
Mødested: Galleri Sønderbygaard, Østergaardvej 7, 7830 Vinderup GPS koordinater: N 56° 26.112’, E 8° 43.946’ Tid: 21.00 – ca.
23 Turlængde: 1-2 km Arr.: Odin Teatret og Holstebro Kommune Turleder: Odin Teatret, naturvejleder Bo Boysen samt billedkunstner Christina Kjelsmark. Tlf: 9611 7803 Mail: [email protected]
holstebro.dk HUSK: Praktisk fodtøj og en kop kaffe.
Egnet for gangbesværede
Lørdag d. 25. maj
Træartssamlingen i Skovlund
I Skovlund Plantage findes en fin samling af træarter fra flere kontinenter i en fascinerende blanding af skov og park. På turen fortæller planteskolegartneren, som startede samlingen op, om
træerne, og kommunens skovfoged fortæller om, hvordan viden
om disse arter bruges i naturnært skovbrug.
Mødested: Skovlund, Nybovej 28, 7500 Holstebro GPS:. N 56˚
20.041’ , E 8˚38.224’ Tid: 14.00 – 16.30 Turlængde: 2,70 km Arr.:
Holstebro Kommune Turleder: Planteskolegartner Niels Jørgen
Holm Petersen og skovfoged Kent Byrialsen Tlf: 5166 0571 Mail:
[email protected]
Egnet for gangbesværede
Lørdag d. 25. og søndag d. 26. maj
Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland – fri bilkørsel
Vindmøller på Høvsøre
Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland åbner deres skove for bilkørsel, dog undtagen: Husby Klitplantage, arealerne syd for Vilhelmsborgvej og vest for Ringkøbingvej. Benyt lejligheden til en
skovtur med familien – til et sted, hvor du normalt ikke må køre.
Tid: 00.00-24.00 Arr.: Naturstyrelsen, Vestjylland, Arealforvaltningen Tlf.: 7254 3000 Mail: [email protected]
Handicapegnet/Egnet for gangbesværede
49
MAJ
Søndag d. 26. maj
Fuglenes dag i Stenholt skov
En vandretur på et par timer, hvor der lyttes og ses på fuglene
omkring os. Turen går gennem den fredede Stenholt skov med
mange syngende småfugle. Der er frisk kaffe på Klosterlund efter
turen, hvor vi kan snakke om naturen og fuglelivet omkring Stenholt skov og Bølling sø
Mødested: P-pladsen på Klosterlundvej Tid: 07.00 – 09.00 Turleder: Niles Peter Brøgger, Jan Østerbye Olesen m. fl Arr.: DOF Vestjylland og Museum Midtjylland Web-adr.: www.dofvestjylland.dk
HUSK: Fornuftigt fodtøj og beklædning
Søndag d. 26. maj
Fuglenes dag på Hjerl Hede
En vandretur på et par timer gennem det idylliske frilandsmuseum med de gamle, smukke bygninger, gadekær, kirke, sø og
mose til Danmarks største hedesø: Flyndersø, omgivet af skov
med mange syngende småfugle. På søen ses den toppede lappedykker.
Mødested: Hovedindgangen Museet, Hjerl Hedevej 14, 7830
Vinderup Tid: 07.00 – 09.00 Turleder: Leif Novrup Tlf.: 9744 8301
Arr.: DOF Vestjylland Web-adr.: www.dofvestjylland.dk HUSK:
Kikkert.
Søndag d. 26. maj
Fuglenes dag på herregården Nørre Vosborg
DOF-Vestjylland afholder ”Fuglenes dag” ved den gamle herregård. Turen går rundet i parklandskabet, hvor der er mulighed for
omkring 50 fuglearter. Efter turen er der mulighed for kaffe +
rundstykke i Cafeen.
Mødested: Nørre Vosborg, Vembvej 35, 7570 Vemb Tid: 07.00 –
09.00 Turleder: Lars H. Hansen Tlf.: 9738 4424 / 2296 1317 Arr.:
DOF Vestjylland Web-adr.: www.dofvestjylland.dk
Søndag d. 26. maj
Fuglenes dag ved Albæk mose
En gåtur gennem engene ved Skjern Å, hvor vi kommer gennem
hede med masser krat, engene ved åen og vi kommer forbi stedet hvor laksetrappen stod før genopretningen af Skjern Å.
Mødested: Albæk Naturcenter, Ånumvej 161, 6900 Skjern Tid:
07.00 – 09.00 Turleder: Jens Hasager Kirk Tlf.: 2890 1394 Arr.:
DOF Vestjylland Web-adr.: www.dofvestjylland.dk HUSK: Fornuftigt fodtøj.
50
maj
Søndag d. 26. maj
Åben Ådal – Fuglenes dag i Skjern Enge
Efter en morgentur i Albæk Mose (se Fuglenes dag i Albæk Mose)
fortsætter dagen med aktiviteter for børn og voksne med udgangspunkt fra naturcentret. Fra kl. 13 er teleskoper stillet op i
fugleskjulet ved Hestholmsøen, der vrimler med yngle- og trækfugle. (detaljeret program primo maj)
Mødested: Naturcenter Skjern Å kl. 9.30. Fugleskjulet ved vejen
mellem Skjern og Lønborg fra kl 13 Tid: 09.30 – 13.00 (Naturcenter Skjern Å) 13.00 -16.00 (Fugleskjulet) Arr.: DOF-Vestjylland og
Naturstyrelsen Blåvandshuk Turleder: Børge Vistisen, Tage Madsen, Marianne Linnemann, Gert Hansen Tlf.: 3082 1719 og 2014
5010 Mail: [email protected] og [email protected] Web-adr.:
www.udinaturen.dk;www.dof.dk + www.dofvestjylland.dk
Handicapegnet/Egnet for gangbesværede
Tirsdag d. 28. maj
Safari på Gudernes Heste
Tid: 13.00 -16.00 Web-adr.: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 9
Tirsdag d. 28. maj
Tudsetur i Naturrum Thyborøn
Fugleskjulet, Lønborgvej, Skjern
Tag hele familien med. Vi går på opdagelse efter hale- og skrubtudser i Naturrum Thyborøn. Mød dyrene i deres naturlige miljø
og vær med til at fange foder til Kystcentrets krybdyr.
Mødested: Parkeringspladsen ved Naturrum Thyborøns start,
bag Digevej, 7680 Thyborøn GPS: N 56° 41.686’, E 8° 12.019’ Tid:
13.00-14.30 Turlængde: ca. 1- 2 km Turleder: Ryan Pejstrup
Arr.: Kystcentret Thyborøn Tlf.: 96 900 200 Mail: [email protected] Pris: V kr. 50, B u/16 år gratis Tilmelding: Senest dagen før
kl. 15.00 til Kystcentret Web-adr.: www.kystcentret.dk
51
MAJ
Tirsdag d. 28.maj
Naturgenopretning af Flynder Å
Lemvig Kommune er i gang med en genopretning af Flynder Å
mellem Møllesøen og landevejen. Kom med på en spændende
tur for at høre om projektet og se hvad der allerede er sket. I tilfælde af godt vejr kan vi nyde den medbragte kaffe i naturen.
Mødested: P-pladsen ved fiskesøen Ørsvej 14 7620 Lemvig Tid:
19.00 – 21.00 Turlængde: 1km. Arr.: DN og Lemvig Kommune
Turleder: Biolog Poul Aagaard, Lemvig Kommune, Skov- og
Landskabsingeniør Kristina Pedersen, Lemvig Kommune, Projektleder Thomas Stampe, HedeDanmark Tlf: Jens Johan Brogaard : 9782 0489 Mail: [email protected] Pris:
V kr. 50 Web-adr.: http://www.dn.dk/lemvig HUSK: Kaffe samt
fodtøj og påklædning, der passer til vejret og terrænet.
Tirsdag d. 28. maj
Lær om bier og biavl på skolebigården
Tid: 19.00.
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 8
Onsdag d. 29. maj
Solnedgangstur med Hestevogn
Tid: 18.30 – ca. 21.00
Web-adr.: www.hestevognskorsel.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 10
Torsdag d. 30. maj
Fårehundene på Lystbækgaard
Tid:14.00 Web-adr.: www.lystbaekgaard.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 7
Torsdag d. 30. maj
Tag på ”Ravsafari” i Thyborøn
Tid: 14.00-16.00 Web-adr.: www.jyllandsakvariet.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 11
Torsdag d. 30. maj
Orkidéer og småbække ved Borbjerg Møllesø
Vi går en fin aftentur rundt om Borbjerg Møllesø og videre ud i
landskabet. På vejen hører vi om den nyligt restaurerede Nåe bæk,
der tidligere løb i rør og kanaler, og om forsommerens blomster.
Mødested: Borbjerg Møllekro, Borbjerg Møllevej 3, 7500 Holstebro GPS: N° 56 24.549`, E° 8 45.746` Tid: 19.00-21.00 Turlængde:
3,5 km Arr.: Holstebro Kommune Turleder: Vandløbsbiolog Jakob Larsen og naturvejleder Bo Boysen Tlf.: 9611 7798 Mail:
[email protected] HUSK: Gummistøvler og en tår kaffe.
Fredag d. 31. maj
Safari på Gudernes Heste
Tid: 13.00 -16.00 Web-adr.: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 9
52
Gøgeurt
53
Firben
54
juni
Søndag d. 2. juni
Sommer - søndagsudflugt, vi besøger 2 pragtfulde
haver…
Vi kører afsted nordpå, hvor vi først besøger Gunda og Karl Kristensens spændende have i Stagstrup. Vi kører videre til Rigmor
Bertelsen og Kristian Larsen, Fjerritslev. Her er der tale om en stor,
skøn have på 4.000 kvm på en vestvendt skråning, anlagt i 2008,
som allerede er vokset helt fantastisk til.
Mødested: P-pladsen ved Kapellet, Viborgvej 12, Holstebro (indenfor Ringvejen) Tid: 09.00 – 16.00Turleder: Maja Jensen Tlf.:
4058 2640 Mail: [email protected] Pris: Medlemmer kr. 130
og for øvrige kr. 175 Tilmelding: Senest d. 23. juni på www.holstebro.haven.dk på mail eller tlf. Web-adr.: www.holstebro.haven.dk + www.kalle-k.dk HUSK: Kaffe/te (vi har rundstykker).
Madkurv og drikkevarer til frokost. Tæppe el. a. siddeunderlag
Søndag d. 2. juni
Sommer på Tipperne
Sommeren nærmer sig og de voksne fugle begynder at opfostre
deres afkom med føde fra de velplejede strandenge og på de lavvandede mudderflader. Kom med på en guidet rundvisning på
reservatet med fortællinger om fuglene, lokalhistorien og det
storslåede landskab.
Mødested: Feltstationen på Tipperne. Tippervejen, 6893 Hemmet – Ringkøbing Skjern kommune GPS: N 55 53.739 – E 08
12.824 Tid: 09.00 – 11.00 Arr.: Naturstyrelsen Blåvandshuk Turleder: Naturvejleder Gert Hansen Tlf.: 2141 8627 Mail: [email protected]
Web-adresse: www.udinaturen.dk
Tirsdag d. 4. juni
Safari på Gudernes Heste
Tid: 13.00 -16.00 Web-adr.: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 9
Tirsdag d. 4. juni
Bævertur i Klosterheden Plantage
Tid: 19.00-21.00
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 7
Tirsdag den 4. juni
Aftentur til Stubbergård Sø
Vi går den smukke tur ad Mundbjerg Natursti fra Herrup og ud til
Stubbergård Sø for at høre om forsommerens flora og fauna og
om områdets historie.
Mødested: Herrup Forsamlingshus, Skolegade 17, Herrup, 7830
Vinderup GPS: N 56° 24.447’, E 8° 54.781’ Tid: 19.00 – 21.30 Turlængde: Ca. 5,5 kilometer Arr.: Herrup-Bjergby Fællesforening
og Holstebro Kommune Turleder: Naturvejleder Bo Boysen Tlf.:
9611 7803 Mail: [email protected] HUSK: Husk kaffen –
den tager vi ude ved søen.
55
JUNI
Onsdag d. 5. juni
Solnedgangstur med Hestevogn
Tid: 18.30 – ca. 21.00 Web-adr.: www.hestevognskorsel.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 10
Torsdag d. 6. juni
Fårehundene på Lystbækgaard
Tid:14.00 Web-adr.: www.lystbaekgaard.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 7
Torsdag d. 6. juni
Tag på ”Ravsafari” i Thyborøn
Tid: 14.00-16.00 Web-adr.: www.jyllandsakvariet.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 11
Torsdag d. 6. juni
Natravnetur i Nørlund Plantage
Vi mødes ved det nye naturcenter og kører i biler nordpå over
Harrild Hede til den nordlige del af Nørlund Plantage. Vi går en
tur i denne del af plantagen og her skulle vi gerne se og høre
flere natravne. På turen er der også chance for at se kronvildt og
skovsnepper samtidig med, at vi kan lytte til fuglenes aftenkor.
Mødested: Naturcenter Harrild Hede, Fasterholtvej 36, 7330
Brande GPS: V 56o 0,246’ E 9o 10,462’ Tid: 21.00-24.00 Turlængde: 3km Turleder: Naturvejleder Torben Bøgeskov og John Toft
Kristensen Arr.: Naturstyrelsen Midtjylland, DOF Vestjylland og
Ikast-Brande Kommune Tlf.: 2013 7890 Mail: [email protected]
Egnet for gangbesværede
Fredag d. 7. juni
Safari på Gudernes Heste
Tid: 13.00 -16.00 Web-adr.: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 9
Fredag d. 7. juni
Over stok og sten i Hoverdal Plantage (Natravnen)
En guidet motionsvandretur i Hoverdal Plantage, hvor man i den
sene aftenstund formentlig med 99 % sikkerhed får lejlighed til
at høre Natravnens særegne stemme.Det er ikke en overlevelsestur, men vi bevæger os mest uden for veje og stier og til tider i
ujævnt terræn.
Mødested: Sørup lejrplads: Fra 6980 Tim, køres der 1 km ad Torstedvej, drej ad Sørupvej og kør 3 km. GPS: N 56° 10.618’, E 8°
21.572’ Tid: 21.00 – 23.30 Turlængde: Ca. 8 km. Arr.: Naturstyrelsen Vestjylland Turleder: Erling Trankjær Tlf.: 4044 0940 Mail:
[email protected] NB: Der kan ikke køres med klap-barnevogne
HUSK: Praktisk fodtøj anbefales. Kaffe: Vi finder et godt sted at
nyde den!
56
juni
Søndag d. 9. juni
Store Cykeldag
Store Cykeldag markeres overalt i landet med cykelture, bl.a. i
Lemvigområdet. I Lemvig arrangeres turen af Lemvig Kommune
og Cyklistforbundet i Lemvig.Turens detaljer er ikke planlagt
endnu - se lokalpressen eller på hjemmesiden.
Turleder: Karl Bencke Arr.: Cyklistforbundet, Lemvig Web-adr.:
www.storecykeldag.dk
Søndag d. 9. juni
Forundringens have – Rundvisning og Søndagsfrokost
På rundvisning indsamles krydderurter såvel vilde som tæmmede, salater og spiselige blomster. Herefter laver vi sammen en
dejlig salat og pesto. Endvidere bages brød i stenovn. Sammen
nyder vi frokosten i haven eller under tag i ude køkkenet.
Mødested: Forundringens Have v. Vestjyllands Højskole, Skraldhedevej 8, Velling, 6950 Ringkøbing GPS: N56˚ 4.034´ E8˚ 18,970´ Tid:
11.00 – 14.00 Turlængde: ca. 1 km. Turleder: Birtha Toft Arr.: Vestjyllands Højskole, Forundringens Have Tlf.: 2344 9594 / 9675 3777
Mail: [email protected] Pris: V kr. 50, B gratis Tilmelding: På tlf. eller mail Web-adr.: www.vestjyllandshojskole.dk eller
www.forundringenshave.dk
Søndag d. 9. juni
Vi leger med vores sanser
På besøg i Forundringens Have
En tur for de helt små (1-5 år) og deres forældre. Vi mærker, lytter,
ser, smager og dufter på naturen. Der bliver tid til at undersøge
naturen og lægge mærke til dyr og planter. En lille gåtur med
aktiviteter undervejs.
Mødested: P-plads ved Bundsbæk Mølle. Bundsbækvej 25,
6900 Skjern Tid: 14.30-16.00 Turlængde: Ca. 1,5 km Turleder:
Naturvejleder Helle Ansine Jensen Arr.: Ringkøbing-Skjern Museum og Ringkøbing-Skjern Kommune Tlf.: 2349 7382 Mail:
[email protected] Pris: V kr. 50, B u/18 år gratis
57
JUNI
Tirsdag d. 11. juni
Safari på Gudernes Heste
Tid: 13.00 -16.00 Web-adr.: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 9
Tirsdag d. 11. juni
Lær om bier og biavl på skolebigården
Tid: 19.00.
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 8
Tirsdag d. 11. juni
En sommeraften ved Storå
Naturen bliver aldrig skønnere end lige nu, og vi går en tur ud
langs åen for at nyde den – og selvfølgelig også for at høre om
engene og naturplejen, åen og dens fisk samt om alle de andre
dyr og planter.
Mødested: Drej fra Vembvej lidt øst for Naur – der vil være tydelig skiltning. GPS: N 56° 22.009’, E 8° 31.274’ Tid: 19.00 – 21.30
Turlængde: Ca. 2 kilometer Arr.: Holstebro Kommune Turleder:
Torben Høj Nielsen, Jakob Larsen og Bo Boysen, Holstebro Kommune Tlf: 9611 7803 Mail: [email protected] HUSK: Kaffe
og gummistøvler
Tirsdag d. 11. juni
Oplev Forundringens have gennem mental afspænding
Gennem øvelser oplever vi sommerens lyde og dufte intenst.
Åbn dine sanser, mærk nuet! Vi tager liggeunderlaget med ud i
haven og genopdager lyde og dufte i naturen samt afspænding
af hele kroppen. Efterfølgende nyder vi en kop urtethe lavet af
urter fra haven.
Mødested: Forundringens Have v. Vestjyllands Højskole, Skraldhedevej 8, Velling, 6950 Ringkøbing GPS: N56˚ 4.034´ E8˚ 18,970´ Tid:
19.00–21.00 Turleder: Afspændingspædagog Liselotte Hartmann
Arr.: Vestjyllands Højskole, Forundringens Have Tlf.: 2344 9594
Mail: [email protected] Pris: V kr. 50, B gratis Webadr.: www.vestjyllandshojskole.dk + www.forundringenshave.dk
Onsdag d. 12. juni
Kajaktur på Inderfjorden
”Bøvling Havn” var havn dengang, der var færgefart til Thorsminde. Fiskerne fra Thorsminde kom her og solgte deres fangst til
købmanden i Bøvling. Langs fjorden findes et rigt fugle- og planteliv dette kan du udforske alt imens du ror ud til Nissum Fjord.
Mødested: Bøvling Havn, Bøvling Fjordvej - 2 km syd for 7650
Bøvlingbjerg GPS: N560 25.158’ E80 12.198’ Tid: 18.00-21.00 Arr.:
Vestjysk Kajak/Lemvig-Thyborøn Turistinformation Turleder: Per
Henriksen Tlf.: 2942 8676 Mail: [email protected]
Pris: Kr. 225 pr. pers. Inkl. leje af våddragt og øvrigt udstyr Målgruppe: Fra 14 år – gerne med kajakerfaring Tilmelding: Senest
2 dage før til Vestjysk Kajak på tlf. el. mail. Deltagerantal: Max 8
Web-adr.: www.vestjyskkajak.dk – www.visitlemvig.dk HUSK:
Skiftetøj.
58
juni
Onsdag d. 12. juni
Solnedgangstur med Hestevogn
Tid: 18.30 – ca. 21.00 Web-adr.: www.hestevognskorsel.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 10
Onsdag d. 12. juni
Solnedgang ved Lyngvig Fyr: Kultur- og naturvandring
Vi går en tur hen over klitheden og ned til stranden, hvor der fortælles om naturen og hvordan vegetationen er tilpasset det barske klima. På fyrgården hører vi om de hårde betingelser for
menneskerne ved kysten m.m. Vi afslutter med en tur op i fyret.
Der kan købes kaffe og kage
Mødested: Gårdspladsen ved Lyngvig Fyr. Holmsland Klitvej
109, 6960 Hvide Sande Tid: 19.00-21.00 Turlængde: Ca. 3 km
Turleder: Naturvejleder Helle Ansine Jensen Arr.: RingkøbingSkjern Museum og Ringkøbing-skjern Kommune Tlf.: 2349 7382
Mail: [email protected] Pris: Inkl. entre til fyret. V kr. 75, B
u/18 år gratis
Torsdage d. 13. juni
”Skildpaddespionen” – bunkertur i Thyborøn
Tid: 13.00-14.30 Web-adr.: www.kystcentret.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 10
Torsdag d. 13. juni
Fårehundene på Lystbækgaard
Tid:14.00 Web-adr-: www.lystbaekgaard.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. xx
Torsdag d. 13. juni
Tag på ”Ravsafari” i Thyborøn
Vestjysk Kajak
Tid: 14.00-16.00 Web-adr.: www.jyllandsakvariet.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 11
59
JUNI
Torsdag d. 13. juni
Fugletur til natravnens rige
Der køres først til Stubbergård Sø, hvor der ses efter Rødrygget
Tornskade mm. Senere køres til Stubberkloster Plantage, hvor
der gerne skulle sidde én eller flere snurrende Natravne. En flot
oplevelse i et naturskønt område.
Mødested: Sevel Kirke Tid: 21.00 – ca 23.00 Turleder: Peder J.
Pedersen Tlf.: 9746 8481 / 2367 8875 Arr.: Seniorgruppen DOF
Vestjylland Web-adr.: www.dofvestjylland.dk
Fredag d. 14. juni
Safari på Gudernes Heste
Tid: 13.00 -16.00 Web-adr.: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 9
Lørdag d.15. juni
Krible krable ved stranden
Vi skal ud og jage strandens dyreliv på land og i vand. Vi snakker
om fangsten, holder en krabbe i hånden og hører historier om
krabbens liv. Aktiviteterne er målrettet børnefamilier og strandens gæster bredt.
Mødested: P-pladsen ved Kajakklubben ved Bremdal Tid: 14.0016.00 Turlængde: 2 timer Turleder: Biologer Elsebet Bondgaard
og Tina Pedersen Arr.: Struer Kommune Tlf: 96 98 98 57 Mail:
[email protected] HUSK: Husk tøj efter vejret. Håndklæde og badetøj - samt solcreme.
Søndag d. 16. juni
Smuk vandretur omkring Aa-Mølle v/ Remmerstrand.
Mølledag på Aa-Mølle.
Tid: 10.00 -16.00 Web-adr.: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 10
Søndag d.16. juni
Åben Ådal: Skjern Enge - Fuglefamiliernes paradis
Sommeren er kommet og dermed mange fuglefamilier. De voksne klyder, lappedykkerne, hættemåger og blishøns har travlt
med at skaffe mad til ungerne og lære dem op til at klare sig selv.
Kig op i fugleskjulet, hvor vi står klar med teleskoperne.
Mødested: I fugleskjulet ved vejen mellem Skjern og Lønborg Tid:
13.00–16.00 Arr.: DOF-Vestjylland og Naturstyrelsen Blåvandshuk
Turleder: Børge Vistisen, Tage Madsen, Marianne Linnemann, Gert
Hansen Tlf.: 3082 1719 / 2014 5010 Mail: [email protected] +
[email protected] Web-adr.: www.udinaturen.dk +
www.dofvestjylland.dk
Handicapegnet/Egnet for gangbesværede
60
juni
Søndag d. 16. juni
De vilde blomsters dag i Norden – Ved Stigsholm Sø
Vi skal opleve midsommer-floret på overdrev og i kær ved Stigsholm Sø. Vi skal gå på opdagelse og finde planter med kønssygdomme, særlige kræfter ved Sankt Hans, snedige tricks og meget
få hjemsteder i Danmark.
Mødested: Ved Velgårdevej 21, 8766 Nørre Snede. Der vil være skiltet til mødestedet / P-plads GPS: N 55° 58.411’, E 9° 28.606’ Tid: 10.00
– 12.00 Turlængde: 2 km. Arr.: Ikast-Brande kommune Turleder:
Lene Kolind Vilstrup Tlf: 9960 3394 Mail: [email protected] Målgruppe: Børn er meget velkomne! Web-adr.: www.Ikast-Brande.dk
HUSK: Evt. vandtæt fodtøj til tur i kæret. Mad og drikke.
Søndag d. 16. juni
De Vilde Blomsters Dag ved Råsted
Det er De Vilde Blomsters Dag i hele Norden, og vi fejrer dagen
med en tur ud i den skønne natur langs Lilleåen ved Råsted. Vi ser
efter orkidéer og mange andre spændende planter i kærene, og
får en snak om græsning og naturpleje.
Mødested: P-plads ved Råsted Kirke, Holstebro Kommune GPS: N
56° 19.172’, E 8° 25.376’ Tid: 14.00–16.00 Turlængde: Ca. 2 km Arr.:
Holstebro Kommune Turleder: Naturvejleder Bo Boysen, Holstebro Kommune Tlf: 9611 7803 Mail: [email protected]
HUSK: Gummistøvler og tag gerne en kop kaffe med.
Søndag d. 16. juni
De vilde blomsters dag på Gibbel Næs
Møllehjulet på Aamølle
Vi kigger på de særlige planter, som har gjort halvøen Gibbel
Næs til internationalt beskyttet natur. Plantelivet er truet – vi ser
på truslerne. Undervejs vil vi smage på naturen og få en snak om,
hvordan planter bruges i dag, og hvordan planter tidligere har
været anvendt.
Mødested: Humlum Camping, Bredalsvigvej 5, Humlum, 7600
Struer Tid: 14.00 – 16.00 Turlængde: 1,5 – 2 km Turleder: Tina
Pedersen, biolog og naturmedarbejder Arr.: Struer Kommune
Tlf.: 9684 8457 Mail: [email protected]
61
JUNI
Søndag d. 16. juni
”De vilde blomsters dag” i Forundringens have
Kom og oplev ”De vilde blomsters paradis”, som er et afsnit i Forundringens have og tag med på en vandretur ud langs stien i
”skoven og ud over markerne.
Mødested: Forundringens Have v. Vestjyllands Højskole, Skraldhedevej 8, Velling, 6950 Ringkøbing GPS: N56˚ 4.034´ E8˚ 18,970´
Tid: 14.00 – 16.00 Turleder: Heidi Blixen Arr.: Vestjyllands Højskole, Forundringens Have Tlf.: 2344 9594 Mail: [email protected] Web-adresse: www.vestjyllandshojskole.dk eller www.forundringenshave.dk
Søndag den 16. juni
Havkajaktur på Storå gennem Holstebro by
Oplev Holstebro fra vandsiden, når vi sejler på Storå gennem
byen fra Vandkraftværket til Restaurant Falling Water vest for
Birn. Vi sejler i stabile havkajakker og bruger svømmevest. Turen
slutter med gratis kaffe og kage på restauranten.
Mødested: Kanopladsen ved Stryget nedenfor Vandkraftværket,
Søvej ved Ringvejen, 7500 Holstebro GPS: N 56˚ 21.152’, E 8˚
38.194’ Tid: 14.00 – 17.00 Turlængde: 6 km Arr.: Holstebro Kommune Turleder: Flemming Kofoed, Haris Nuhanovic, Holstebro
Kommune Tlf.: 4020 5057 Mail: [email protected]
Målgruppe: Voksne og børn o. 15 år, som kan svømme og ikke
lider af sygdomme, der kan være farlige i kajak Tilmelding: På
telefon eller mail Web-adresse: www.holstebro.dk
Tirsdag d. 18. juni
Safari på Gudernes Heste
Tid: 13.00 -16.00 Web-adr.: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 9
Onsdag d. 19. juni
Kajaksurf i de nordvestjyske bølger
Oplev kajaksurf – et af de nyeste trend indenfor kajakroning. Afprøv vinden, balancen og bølgernes kræft – med masser af smil på
læben. Kajakerfaring og lysten til at blive våd er en forudsætning.
Mødested: Kystcentrets parkeringsplads, Kystcentervej 3, 7680
Thyborøn GPS: N560 42.352’ E80 12.810’ Tid: 18.00-21.00 Arr.:
Vestjysk Kajak / Lemvig-Thyborøn Turistinf. Turleder: Per Henriksen Tlf.: 2942 8676 Mail: vestj[email protected] Pris: Kr.
325 pr. pers. Inkl. leje af våddragt og øvrigt udstyr Målgruppe: Fra
14 år – Kajakerfaring nødvendigt! Tilmelding: Senest 2 dage før
til Vestjysk Kajak på tlf. el. mail Deltagerantal: Max 8 Web-adr.:
www.vestjyskkajak.dk – www.visitlemvig.dk
Onsdag d. 19. juni
Solnedgangstur med Hestevogn
Tid: 18.30 – ca. 21.00 Web-adr.: www.hestevognskorsel.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 10
62
juni
Onsdag d. 19. juni
Urter til kryddersnapse
Introduktion til kryddersnapse. Indsamling af urter og fremstilling af essens. Smagsprøver. Husk kaffe!
Turleder: Naturskoleleder Henning Givskov Mødested: Naturskolen Kjærgaard Mølle, Kjærgaardsmøllevej 5, 7600 Struer Turlængde: Ca. 2 km. Tid: 19.00-22.00 Arr.: Naturstyrelsen, Vestjylland, Arealforvaltningen Tlf.: Henning Givskov: 9786 5252 NST:
7254 3000 Mail: Henning Givskov: [email protected] NTS: [email protected]
Målgruppe: Voksne.
Onsdag d. 19. juni
Søvandring – Hampen Sø
En dejlig aftentur rundt om Hampen Sø og i Palsgaard Skov.
Mødested: Kantinen, Palsgaard Træ, Palsgårdvej 5, 7362 Hampen
GPS: N 56° 0.804‘, E 9° 22.902‘ Tid: start mellem 19.00 og 19.30
Turlængde: 6 og 11 km Arr.: Fodslaw Brande Turleder: Afmærkede ruter Tlf: 9715 5861 Mail: [email protected]
Pris: Kr. 18 Web-adresse: www.fodslawbrande.dk
Handicapegnet på den korte rute/Egnet for gangbesværede
på den korte rute
Torsdag d. 20. juni
Fårehundene på Lystbækgaard
Tid:14.00 Web-adr.: www.lystbaekgaard.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 7
Torsdag d. 20. juni
Tag på ”Ravsafari” i Thyborøn
Tid: 14.00-16.00 Web-adr.: www.jyllandsakvariet.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 11
Fredag d. 21. juni
Safari på Gudernes Heste
Vilde blomster i Forundringens Have
Tid: 13.00 -16.00 Web-adr.: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 9
63
JUNI
Lørdag d. 22. juni
Orkidéer, kødædende planter og sjældne sommerfugle
Vi går en tur ud i ”hængesækken” ved Skallerund Sø, der huser
gøgeurter, kødædende planter, sjældne sommerfugle og en
overraskelse eller to. Det bliver vildt!
Mødested: P-pladsen v. hundeskoven, Klosterlundvej, Engesvang
GPS : N 56° 11.279’, E 9° 20.933’ Tid: 10.00-13.00 Turlængde: 2 km
til fods Arr.: Ikast-Brande Kommune Turleder: Naturvejleder Morten DD Hansen Tlf: 6155 5147 Mail: [email protected] Webadr.: http://www.fugleognatur.dk/kalender.aspx HUSK: Gummistøvler, kikkert og kamera samt mad og drikke.
Lørdag d. 22. juni
Smuk vandretur omkring Aa-Mølle v/ Remmerstrand
Tid: 14.00 -16.00 Web-adr.: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 10
Søndag d. 23. juni
Smuk vandretur omkring Aa-Mølle v/ Remmerstrand
Tid: 14.00 -16.00 Web-adr.: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 10
Søndag d. 23. juni
Skjern Å for børnefamilier
Kom og få nogle gode fif til spændende oplevelser og aktiviteter
for hele familien. Vi skal sejle med trækfærgerne og på opgavejagt i Naturcenter Skjern Enge. Hver familie får udleveret folderen
”Skjern Å Nøglen”, den indeholder lege og aktiviteter for børn og
deres forældre i naturen omkring Skjern Å.
Mødested: Pumpestation Nord, Fuglsandvej, 6900 Skjern, Ringkøbing-Skjern Kommune GPS: N 55° 919765, E 8° 406944 Tid:
13.00 – 15.00 Turlængde: ca. 2,5 km Turleder: Naturvejleder Sabine Jensen Arr.: Ringkøbing-Skjern Museum Tlf.: 2168 1362
Mail: [email protected] Pris: V kr. 50, B u/18 år gratis. Målgruppe: Børnefamilier
Egnet for gangbesværede
Søndag d. 23. juni
Nørre Vosborg – og H.C. Andersen
Kom og hør om den gamle herregårds mere end 700 år lange
historie. I dag fortælles med særlig vægt på H.C. Andersens besøg på Nørre Vosborg i 1859. Se det telt, som var med på turen til
Husby Klit den 8. juli 1859 for at beskytte H.C. Andersen mod solen og vinden.
Mødested: Borggården på Nørre Vosborg, Vembvej 35, 7570
Vemb Tid: 13.30-14.45 Turlængde: Rundt på herregården –
både ude og inde Turleder: Guide på Nørre Vosborg Arr.: Fonden Nørre Vosborg Tlf.: 9748 4897 Mail: [email protected]
Pris: V kr. 75, B fri entre.
64
juni
Søndag d. 23. juni
Med Heksen i Forundringens have – Skt. Hans aften
En flok hekse indtager haven. Der vil være rundvisning med tusmørke fortællinger om, hvordan kloge koner til alle tider har
brugt urter til helbredelse og anden trolddom. Elverdans, musik,
bål og mystik. En stemningsfyldt aften med Brita Haugen, Birtha
Toft m.fl.
Mødested: Forundringens Have v. Vestjyllands Højskole, Skraldhedevej 8, Velling, 6950 Ringkøbing GPS: N56˚ 4.034´ E8˚ 18,970´ Tid:
19.30 – 22.00 Turleder: Birtha Toft Arr.: Vestjyllands Højskole, Forundringens Have Tlf.: 2344 9594 Mail: [email protected]
Pris: V kr. 50, B gratis Web-adr.: www.vestjyllandshojskole.dk eller
www.forundringenshave.dk
Tirsdag d. 25. juni
Safari på Gudernes Heste
Tid: 13.00 -16.00 Web-adr.: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 9
Tirsdag d. 25. juni
Lær om bier og biavl på skolebigården
Tid: 19.00.
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 8
Onsdag den 26. juni
Gårdbesøg hos Lindbjerg Økoged
Flagermus på væg
Hyggelig og aktiv gårdbesøg hos Lindbjerg Økoged, hvor børnene får mulighed for at klappe de små gedekid, fodre grisene
samt tage en gåtur på engen. Der bliver serveret en kop kaffe
samt smagsprøver på gedekød. Der er ligeledes mulighed for at
handle i den nye flotte gårdbutik.
Mødested: Lindbjerg Økoged, Vilhelmsborgvej 79, 7600 Struer
Tid: 13.00-14.00 (Min. deltagelse: 10 personer) Turleder: Inger
og Jesper Vadsholt Arr.: Struer-Egnens Turistforeningen i samarbejde med Lindbjerg Økoged Tlf.: 9684 8501 Mail: [email protected]
dk Pris: V kr. 50, B (3-12 år) kr. 25 (B iflg. min. 1 voksen)
65
JUNI
Onsdag d. 26. juni
SUP og se Nordvestjylland
Gå en tur på vandet - tag vennerne og familien på et uforglemmeligt, sjovt introduktionskursus i Stand Up Paddle. Oplev naturen
stående mens du padler gennem det skønne og unikke landskab
her blandt de nordvestjyske bakker og bølger - der benyttes store
meget stabile begynderboards – derfor ikke sværere end at cykle.
Mødested: Opgives ved tilmelding: Et sted mellem Ferring og
Vesthavnen i Lemvig - afhængig af vejr og vindTid: 16.30-18.30
Arr.: SUP center vest i samarbejde med Lemvig-Thyborøn Turistinformation Turleder: Steen Toft-Larsen Tlf.: 2170 3976 Mail: [email protected] Pris: Kr. 225 pr. pers. Målgruppe: Fra 14 år Tilmelding: Lemvig-Thyborøn Turistinformation på tlf. 9782 0077 senest den 24. juni kl. 15.00 Web-adr.: www.visitlemvig.dk +
www.supcentervest.dk
Onsdag d. 26. juni
Aftensmad i Forundringens Have
Kom og vær med til at høste grøntsager, krydderurter, bær og
frugt og tilberede spændende madretter, som tillaves over bål
og i stenovn. Besøget slutter med at spise den tilberedte 3-retters menu. En spændende aften som vækker dine smagsløg og
taler til din æstetiske sans.
Mødested: Forundringens Have v. Vestjyllands Højskole, Skraldhedevej 8, Velling, 6950 Ringkøbing GPS: N56˚ 4.034´ E8˚ 18,970´ Tid:
19.30 – 22.00 Turleder: Birtha Toft Arr.: Vestjyllands Højskole
og Forundringens Have Tlf.: 9675 3777 / 2344 9594 Mail:
[email protected] Pris: V kr. 75, B kr. 50, B u/ 3 år gratis
Tilmelding: På tlf. eller mail Web-adr.: www.vestjyllandshojskole.dk
eller www.forundringenshave.dk
Torsdag d. 27. juni
”Skildpaddespionen” – bunkertur i Thyborøn
Tid: 13.00-14.30 Web-adr.: www.kystcentret.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 10
Torsdag d. 27. juni
Fårehundene på Lystbækgaard
Tid: 14.00 Web-adr.: www.lystbaekgaard.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 7
Torsdag d. 27. juni
Tag på ”Ravsafari” i Thyborøn
Tid: 14.00-16.00 Web-adr.: www.jyllandsakvariet.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 11
Torsdag d. 27. juni
Houvig Fæstningen
Tid: 14.00 – 16.00.
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 8
66
juni
Fredag d. 28. juni
Kanotur på Flynder Å
Tid: 11.00-15.00
web-adresse: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 8
Fredag d. 28. juni
Safari på Gudernes Heste
Tid: 13.00 -16.00
Web-adr.: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 9
Lørdag d. 29. juni
Jordbær-Honningdag hos Kræmmergaard
Niels Peder dyrker jordbær og medlemmer af Lemvig og Omegns Biavlerforening leverer nyslynget honning til dagen. Der
bliver serveret smagsprøver på nyplukkede jordbær og honning.
Biavlerforeningen vil fortælle om bier og honningproduktion, og
der vil være mulighed for at høre om bær og planteproduktion.
Mødested: Kræmmergård, Kræmmergårdvej 50, Møborg,
7660 Bækmarksbro, Lemvig Kommune GPS: N560 24.557´, E80
19.315´ Tid: 10.00 -16.00 Turlængde: 1 km Arr.: Lemviggaarden
og Lemvig Turistbureau Turleder: Siri og Niels Peder Kræmmergård og medlemmer af biavlerforeningen Tlf.: 9788 1034
Mail: [email protected] Web-adr.: www.lemviggaarden.dk www.visitlemvig.dk
Lørdag d. 29. juni
Smuk vandretur omkring Aa-Mølle v/ Remmerstrand
Tid: 14.00 -16.00 Web-adr.: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 10
Søndag d. 30. juni
Smuk vandretur omkring Aa-Mølle v/ Remmerstrand
Tid: 14.00 -16.00 Web-adr.: www.visitlemvig.dk
Se yderligere information under GENTAGEDE TURE s. 10
Søndag d. 30. juni
Hvide Sande Åben Havn i år med fokus på Havne- og
moleudvidelsen
Åben Havn er et arrangement hvor der sættes fokus på Hvide
Sandes nerve, fiskeriet og fiskerirelaterede erhverv med bl.a. fiskeauktion, kutter- og skibsværftsbesøg, besøg om bord på redningsbåden, fiskekøkken med alt godt fra hav og fjord. I år vil er
der ekstra fokus på havne- og moleudvidelsen.
Mødested: Auktionshallen, Auktionsgade, 6960 Hvide Sande
GPS: N 56° 0.013’, E 8° 7.520’ Tid: 11.00-16.00 Arr.: Hvide Sande
Havn, Foreningen Havnen, Maritim Viden og Holmsland Klit Turistforening Web-adr.: www.visitvest.dk
Delvis handicapegnet/Delvis egnet for gangbesværede
67
Sandstorm nord for Klosterheden
68
ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES I NATUREN
På disse sider er medtaget nogle af de vigtigste regler for
offentlighedens adgang til naturen.
Reglerne kan kort beskrives sådan:
Når man færdes i naturen, skal man vise hensyn og rette sig
efter ejerens anvisninger. Færdsel sker på eget ansvar,og
der må aldrig smides affald.
Strande og klitter
Mulighederne for at færdes i naturen er forskellige for de
enkelte naturtyper: På strande og klitfredede arealer må
kan færdes til fods og bade – men ikke slå telt op. På private
strande og klitter skal der være mere end 50 meter til nærmeste beboelse, hvis man vil bade eller slå sig ned.
Skove
I private skove må man gå og cykle på veje og stier. Der er
adgang fra kl. 06.00 til solnedgang, og man må ikke slå sig
ned nærmere på bygninger end 150 meter. Privatejede
skove under 5 hektar kan lukkes for offentligheden.
I offentligt ejede skove må man færdes hele døgnet, men
ikke slå sig ned nærmere end 50 meter fra beboelse. Det er
også tilladt at færdes uden for veje og stier, hvis der ikke er
indhegnet. Man må ikke færdes i rørbevoksninger.
I offentlige skove er det tilladt at bade i vandløb og søer, og
det er tilladt at løbe på skøjter. Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt eller
foregår intensivt skovarbejde.
Gå og cykle på veje og stier
i det åbne land
Det er tilladt at gå og cykle på veje og stier i det åbne land.
Ejeren kan kun forbyde færdsel, hvis den i særlig grad er til
gene for privatlivets fred, for produktionen eller for dyre- og
plantelivet. På dage, hvor der er jagt eller foregår intensivt
landbrugsarbejde, kan færdslen også indskrænkes.
Færdsel på udyrkede arealer
På udyrkede arealer, der ikke er indhegnede, må man frit
færdes til fods. Man må også færdes på hegnede udyrkede
arealer, når der ikke er græssende husdyr, såfremt der er adgang til arealet gennem låger og led eller over stenter og
lignende, og der er ikke skilte, der forbyder adgang. Ejeren
69
ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES I NATUREN
kan kun forbyde adgang, hvis færdsel i særlig grad er til
gene for privatlivets fred eller til gene for den erhvervsmæssige brug af ejendommen. Man må ikke slå sig ned tættere
end 150 m. fra bygninger. Der er adgang til private arealer
fra kl. 06.00 til solnedgang. Der er normalt ikke adgang til de
dyrkningsfri bræmmer langs vandløb.
Plukning af blomster, bær og svampe
Det er tilladt at plukke blomster, bær og svampe til eget forbrug, hvor man lovligt kan færdes.
Organiserede aktiviteter
Organiserede aktiviteter i skove og på udyrkede arealer
kræver ofte ejerens tilladelse, og uden for statsskovene – altid ved arrangementer over 30 deltagere, ved skoleklasser,
spejdere og lignende dog ved over 50 deltagere. Kontakt
ejeren.
Hunde
Hunde skal normalt altid være i snor. På strande må hunde,
hvis man kan styre dem, være løse i perioden 1. oktober til
31. marts. Hvor der er græssende husdyr, skal hunde altid
være i snor. I nogle statsskove er der særlige hundeskove,
hvor man må færdes med løse hunde.
Ridning
Ridning i skove er normalt tilladt på private gennemgående
fællesveje. I offentlige skove må man normalt ride på asfalterede veje og på alle grusveje, der er bredere en 2,5 meter,
samt på andre veje, hvor det ifølge skilte er tilladt. Ridning
på andre veje kræver ejerens tilladelse. Skovejeren kan kræve betaling for ridning. I offentlige skove må rides på skovbunden – dog ikke i unge bevoksninger herunder selvsået
skovbund. Ridning, der udgår fra en rideskole eller lignende
kræver altid ejerens tilladelse. I perioden 1. september – 31.
maj er ridning tilladt på den ubevoksede strandbred, hvis
der er lovlig adgang hertil.
Bål og rygning
Det er ikke tilladt at lave bål i skove og klitter og på uopdyrkede arealer. Undtaget er bålsteder anlagt til offentligt
brug. I perioden 1 marts – 31 oktober er rygning forbudt på
lyngbeklædte arealer, bevoksede klitter og græsbevokset
skovbund, samt i nåletræsplantage og unge skovplantninger af løv- eller nåletræer. Rygning kan helt forbydes ved
skiltning.
70
ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES I NATUREN
Flere detaljer
En mere detaljeret beskrivelse findes på Naturstyrelsens
hjemmeside:
www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Adgang/
Links til relevante hjemmesider:
www.natur-vejleder.dk
Hvis du har brug for en naturvejleder i et bestemt område,
findes der en områdeinddelt liste på hjemmesiden.
www.naturstyrelsen.dk/Udgivelser/Vandretursfoldere
Her kan du læse eller downloade Naturstyrelsens vandretursfoldere, ”Vandreture”, fra hele landet.
Får fra Lystbækgaard
www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser
Her kan du finde naturoplevelser, blive inspireret til et aktivt
liv i naturen og finde ud af, hvad der rør sig i naturen netop nu.
71
Plantespire på heden
72
Spændende naturområder
Momhøje Naturcenter (Ringkøbing-Skjern)
Kørevejledning: I den vestlige del af Kibæk kører du mod
Fjelstervang. Efter ca. 2 km er der skiltet til området. P-pladsen ligger ca. 100 meter efter den røde ejendom.
Hindø
(Ringkøbing-Skjern Kommune)
Kørevejledning: I Hee, ca. 7 km nord for Ringkøbing, drejes mod
vest og syd om kirken. Herefter køres ad Agersbækvej mod Stadil
Fjord. På den lille P-plads før dæmningen til Hindø må man parkere bilen. Herfra starter turen.
Naturcenter Skjern Enge (Ringkøbing-Skjern Kommune)
Gl. Botoftevej 4, Vostrup
6880 Tarm.
Naturcenter Skjern Å (Ringkøbing-Skjern Kommune)
Ånumvej 161B
6900 Skjern
Brejning Egekrat (Ringkøbing-Skjern Kommune)
Kørevejledning: Fra rute nr. 15 (Ringkøbing-Herning) drejes
mod nord ad Ladegårdsvej, ca. 3 km vest for Videbæk. Efter
ca. 3 km finder man krattet ved ve jens østside. Der er en Pplads ved grusvejen, som går gennem området.
Bundsbæk Naturpark (Ringkøbing-Skjern Kommune)
Bundsbækvej 25
6900 Skjern.
Værnengene og Bjålum Klit (Ringkøbing-Skjern
Kommune)
Kørevejledning: Fra rute nr. 181 (Hvide Sande – Nr. Nebel) ca. 1
km syd for Nymindegab køres ca 5 km mod nord ad Vesterlundvej.
Lystbækgaard (Ringkøbing-Skjern Kommune)
Linnebjerg Bakkeø (Ikast-Brande Kommune)
Kørevejledning: Ca. 3 km nord for Sunds ad rute nr. 12 (Herning-Viborg) drejes mod øst ad Linnebjergvej. Knap 5 km
længere fremme ligger Linnebjerg ved vejens nordside.
Brandlund Mose
(Ikast-Brande Kommune)
Kørevejledning: Området ligger umiddelbart op til Brande
73
Spændende naturområder
bys vestside, nord for Brandtex-fabrikken. Indkørslen sker
fra Nordlundvej
Stenholt Skov og Skallerund Sø tæt ved
Bølling sø (Ikast-Brande Kommune)
Kørevejledning: Ca. 3 km nord for Pårup-krydset (hvor rute
nr. 13 (Viborg-Vejle) krydser rute nr. 15 (Ringkøbing-Århus)
drejes mod Engesvang, hvorfra man i nordenenden af byen
kører mod øst ad Kragelundvej. Efter ca. 2 km mod nord ad
Klosterlundvej, hvorefter man finder P-pladsen ved vejens
østside.
Kilen (Struer Kommune)
Kørevejledning: Kilen ligger umiddelbart nord for Struer. På
P-pladsen vest for rute nr.11 (Struer-Thisted), som ligger i
kanten af det fredede område er der opsat en Informationstavle. Offentlig adgang på de afmærkede stier.
Tambohus – Søndbjerg Strand på Thyholm
(Struer Kommune)
Kørevejledning: Fra Hvidbjerg på Thyholm køres mod Jegindø. Lige før dæmningen køres mod syd til Tambohus,
hvorfra der går en sti langs stranden til Søndbjerg.
Stubbergård Sø
(Holstebro Kommune)
Kørevejledning: Stubbergård Sø, fi nder du øst for Sevel By.
Følg Søgårdvej ca. 2 km mod øst. Her viser et skilt til Stubbergård Sø og klosterruinen. Fra Søgård er der ca. 1,5 km til
P-pladsen.
Tindskov Bakke
(Holstebro Kommune)
Kørevejledning: Godt 10 km fra Holstebro ad rute nr. 189
(Holstebro-Vinderup) ved vejens nordside er indkørslen til
området og P-pladsen med den gode udsigt.
Kabbel (Lemvig Kommune)
Kørevejledning: Fra Lemvig køres mod Nr. Nissum (rute nr.
565) og herefter mod nord ad Kabbelvej ved Nørlem Kirke.
Herfra er der ca. 2 km til P-pladsen.
GjellerOdde (Lemvig Kommune)
Tinkerdal Besøgssted (Holstebro Kommune)
Kørevejledning: ca. 1 km øst for Skave af A-16 med ud-
74
Spændende naturområder
gangspunkt ved p-plads på sydsiden af vejen.
Nørre Vosborg Herregård (Holstebro Kommune)
Stand Up Paddle ved Lemvig
Vembvej 35
7570 Vemb
Der er etableret 3 vandreture ved Nørre Vosborg.
En rute på 4,9 km langs Storåen og Nørre Vosborgs jorder.
En rute på 2,9 km på kanten af Munkeengene og
en rute på 1,6 km i bøgeskoven og egekrattet.
Vandretursfoldere findes i montrene ved P-pladsen. Kom
og oplev den gamle herregård.
Åben:
Hhver søndag fra 13-16. I juli og august også åben
tirsdag og onsdag kl. 13-16. Rundvisning kl. 13.30.
Web-adr.: www.nrvosborg.dk
75
Naturbussen
76
NATURBUSSEN
NATURBUSSEN er et naturvejledertilbud, som også handicappede og gangbesværede kan have stor glæde af. Det er
en naturvejleder, der kører bussen, og guider/fortæller på
turen.
Bussen er den første og eneste af sin slags i Danmark. Den er
købt og indrettet for midler tilvejebragt gennem tilskud fra
forskellige private og offentlige bidragydere. Bussen ejes og
drives af Naturstyrelsens lokalenhed, Vestjylland
Naturbussen er specielt indrettet til naturformidling – især
med henblik på formidling af fugle og pattedyr. Bussen kan
rumme 44 passagerer, når den er indrettet som traditionel
bus. Den er forsynet med handicaplift og kan medtage 10
kørestolsbrugere, når den benyttes til handicapkørsel. Hvert
år kører Naturbussen ca. 100 ture med ca. 3000 deltagere.
Bussen er udstyret med en del nyudviklet materiel. Digitalt
filmkamera med zoomlinse og tilhørende skærme i bussen,
hvor detaljer vedrørende observerede pattedyr og fugle
kan vises i forstørrelse. Natobservationsudstyr, retningsbestemt lydudstyr til optagelse af dyrestemmer og trådløs inter-netforbindelse.
En del offentlige ture bliver annonceret i denne Ud På Turkalender og andre medier (tilmelding og betaling – se annoncering – 150 kr. for voksne deltagere og 100 kr. for børn,
varighed ca. 3 timer)
Øvrige ture kan aftales med lukkede grupper som skoler, foreninger, firmaer, plejehjem og private selskaber. Målet vil typisk være formidling af det stor antal af rastende svømmeog vadefugle, der i træktiden opholder sig ved de vestjyske
fjorde – specielt de mange gæs. Plantagernes dyreliv ved
skovens konge – kronhjorten – er også en tur værd.
Flere oplysninger på hjemmesiden:
www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Undervisning/Naturskoler/Midtjylland/Naturbussen/
Henvendelse om aftaler kan ske på
Mail: [email protected]
eller til Naturskolen Kjærgaard Mølle, 7600 Struer
Tlf.: +45 9786 5252.
Når bussen er bemandet i forbindelse med en tur, kan
spørgsmål om turen besvares på Tlf.: + 45 4128 4512
77
NOTER
78
NOTER
79
LIDT FAKTA
Hvad får du at vide i denne folder?
Hvor og hvornår, der er offentlige ture med turledere
i perioden fra januar til juni 2013.
Hvem kan deltage – og skal jeg tilmelde mig?
Turene er for alle – børn og voksne, lokale og turister. Hvis
turene kræver tilmelding, fremgår det af beskrivelsen af
turen. Mange af turene er også for handicappede og/eller
gangbesværede, hvilket er anført ved den enkelte tur.
Hvad koster det?
Nogle af turene må du betale for – andre er gratis.
Se de enkelte ture i folderen.
Hvad skal jeg have med?
Du skal klæde dig fornuftigt på alt efter årstiden og vejrudsigten. Turene gennemføres uanset vejret.
Kikkert, kaffe eller saft er godt at have med.
Kan jeg tage hunden med – og barnevognen?
Nej, som hovedregel ikke, men ring for en sikkerheds
skyld til turlederen.
Hvor kan jeg få mere at vide?
Kontakt turlederen, arrangøren eller koordinatorerne:
HANNE SOMMER og Jes Østerdal
Holstebro Kommunes Trykkeri
Tlf.: 9611 7049/ 9611 7048
Klostermølle
Mail: [email protected]
Holstebro ~ Ikast-Brande ~ Lemvig ~ Ringkøbing-Skjern ~ Struer
80
Foto: Turudbydere og Colourbox.com ¤ Layout: Holstebro Kommunes Trykkeri ¤ Tryk: Strandbygaard Grafisk
Hvad sker der på en tur?
Du kan gå en tur i selskab med andre og få en god naturoplevelse. Du kan på turene høre om alt det Turlederen ved. Turlederne kommer fra foreninger, museer og
myndigheder.