Ny forening for yngre voldgiftsjurister

Ældrecentret
Enghaven
Lederens ansvarsområder:
•
Vurdere om hændelsen kræver
lægelig og/elller psykologisk
behandling
•
Informere
sikkerhedsorganisationen
•
Melde hændelsen til
forsikringsteamet
•
Anmelde arbejdsulykke som
følge af vold eller trusler om
vold
•
Holde løbende kontakt til den
skadelidte efter hændelsen (er
især vigtig, hvis den skadelidte
er sygemeldt)
•
Støtte skadelidte i
tilbagevenden til
arbejdspladsen
Vold og trusler om
vold
Ringkøbing-Skjern
Kommune
Ældrecentret Enghaven
Mellemgade 8
6900 Skjern
Ældrecentret Enghaven
Telefon: 96 80 16 81
Tlf.: 96 80 16 81
Hvad er vold og trusler om vold?
Vold og trusler om vold
Alle på arbejdspladsen skal være med til at forebygge
og håndtere vold og trusler om vold.
Det er et fælles ansvar, at der ikke sker vold og trusler
om vold på arbejdspladsen.
Vold finder sted, når en eller flere medarbejdere eller leder
angribes i arbejdsrelateret sammenhæng. Vold kan opdeles i
fysisk og psykisk vold.
I tilfælde af vold eller trusler om vold, skal alle
medarbejdere være bekendt med den lokale politik på
området.
Fysisk vold kan være:
•
Angreb mod kroppen
Vold og trusler om vold skal altid anmeldes og
registreres ved kommunens forsikringsteam.
•
Niv, spyt, krads, bid, spark, slag
•
Overfald
•
Kast med genstande
•
Sexuelle tilnærmelser
•
Afskåret mulighed for at komme væk
Der arbejdes forebyggende og udarbejdes
handleplaner hos borgere, hvor der er risiko for vold
og trusler.
Der skal være åbenhed om vold og trusler på
arbejdspladsen. Det kan være i form af sparring på
personalemøder, teammøder eller supervision.
Psykisk vold kan være:
•
Skæld ud
•
Verbale trusler
•
Seksuelle grænseoverskridelser
•
Ydmygelse, nedgørende tale
•
Ukvemsord
•
Ignorering
•
Kontrol, overvågning
Den ramtes oplevelse af hændelsen er afgørende for, om der
er tale om vold.
Handleplan
Ved tilfælde af vold eller trusler om vold skal
følgende fremgangsmåde efterkommes:
•
Den skadelidte må ikke lades alene de første
timer efter hændelsen
•
Lederen og arbejdsmiljørepræsentanten
informeres
•
Der ydes kollegial psykisk førstehjælp og
støtte (eventuelt også til kolleger, der har
overværet hændelsen)
•
Der udfyldes registreringsskema ”gold og
trusler om vold” (hænger på vagtstuen)
•
I kritiske tilfælde anvendes ambulancebrev
(står i kasse på vagtstuen)