Principper ved vold og trusler om vold:

TANGLOPPEN
Medlemsblad for Ishøj Roklub
27. årgang
Maj 2011
www.ishoj-roklub.dk
Mød os på nettet
Nr. 2
Ishøj Roklub
Stiftet 16. oktober 1983
Medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts-Forbund
Adresse: Tangloppen 1, 2635 Ishøj
Telefon: 4373 4843
e-mail: [email protected]
www.ishoj-roklub.dk
Kontonr.: 5475-2005969
CVR.-nr.: 29948569, ISSN: 1603-659X
Bestyrelse
Formand
Næstformand
Kasserer
Rochef
Langtursrochef
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Christian Kofod
Peter Froskov
Villy Sørensen
Morten Storgaard
Edvin Wettergren
Michael Duncan
Toni Larsen
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Tlf. 2072 4586
Tlf. 2294 2452
Tlf. 6170 8273
Tlf. 4373 3765
Tlf. 4352 4997
Tlf. 2291 1652
Tlf. 2972 7037
[email protected]
[email protected]
[email protected]
se bestyrelsen
se bestyrelsen
Tlf. 4390 1003
Tlf. 4362 4169
Udvalg og repræsentanter
Roudvalg
Morten Storgaard
Peter Froskov
Allan Væverskov
Kim Johansen
Husforvalter
Toni Larsen
Depotbestyrer
Aage Hvass
Haveansvarlig
Peter Ramm
Tlf. 2049 8945
Langtursudvalg
[email protected]
Edvin Wettergren
Freddi Wagner
[email protected]
Bendt Vangshardt
[email protected]
Per Baad
[email protected]
Villy Sørensen
Michael Duncan
Claus Laugaard
[email protected]
Helle Storgaard
[email protected]
se bestyrelsen
Tlf. 4354 0502
Tlf. 3617 4116
Tlf. 2144 1045
se bestyrelsen
se bestyrelsen
Tlf. 4014 5594
Tlf. 4373 3765
Sponsorudvalg
se bestyrelsen
[email protected]
Informationsudvalg [email protected]
Klubblad
Britt Hansen
[email protected]
Lone Sørensen
[email protected]
Redaktør
Peter Froskov
Hjemmeside
Morten Storgaard
Repræsentanter
Friluftsrådet
Albertslund: Anne Wilms, Ishøj: Aage Hvass, Vallensbæk: vakant
Ishøj Idrætsråd
Morten Storgaard
Tlf. 30793570
Tlf. 2064 1596
Tlf. 4073 3032
se bestyrelsen
se bestyrelsen
Kontingent Ishøj Roklub
Aktive over 21 år:
350 kr. / kvartal
Aktive fra 18 til 21 år:
250 kr. / kvartal
Aktive under 18 år:
175 kr. / kvartal
Passive:
175 kr. / år (Familierabat gælder ikke passive)
Familierabat: Halv pris for alle i samme husstand, efter den første voksne til fuld pris.
Indlæg til Tangloppen
Tidsfrist for materiale til Tangloppen er den 10. i hver måned.
Indlæg sendes på e-mail til [email protected] i Word-format
2
klubben byde de nye medlemmer
velkommen i klubben.
Formanden har
ordet
”Jeg er så jeres nye formand”. Det var
omtrent sådan formuleringen lød lørdag den 26. marts, hvor sæsonen
blev skudt i gang ved den årlige standerhejsning.
Jeg vil derfor indlede med at takke for
valget, da jeg var på ferie under generalforsamlingen. Jeg glæder mig til at
udvikle klubben i samarbejde med jer
og ser et stort potentiale i klubbens
fortsatte udvikling.
Standerhejsningen blev afholdt med
stor succes, hvor der bl.a. blev uddelt
to stk. 25 års nåle til henholdsvis Morten Storgaard og Peter Froskov. Et
stort tillykke til jer begge to.
Mandag den 4. april havde jeg fornøjelsen af årets første rotur, og det var
med en dejlig følelse i kroppen, at jeg
forlod klubben. Jeg vil derfor opfordre
alle til at komme på vandet i nær
fremtid – det er faktisk slet ikke så
koldt.
Årets første roskole blev afholdt den
9.-10. april med 4 tilmeldinger, hvilket
må siges at være flot taget årstiden i
betragtning. Det var mit klare indtryk,
at alle havde en god og udbytterig
weekend og jeg vil på vegne af ro-
Jeg havde æren af at være roklubbens repræsentant ved DFfR årlige
generalforsamling, hvor nedlæggelsen af kredsene var på dagsordenen.
Udfaldet blev, at kredsene nedlægges
og erstattes af de nye ronetværk. Vi
har allerede afholdt en række møder
med klubberne i og omkring Køgebugt, og der arbejdets på nuværende
tidspunkt videre med oprettelsen af et
egentligt Køgebugt ronetværk.
De nye bogmærker er landet i klubben, og jeg er sikker på, at det nok
skal blive til et par nye medlemmer på
den konto. Jeg vil opfordre jer alle til
at tage et par stykker med, så vi kan
få spredt det gode budskab.
Slutteligt vil jeg takke de af jer, som
hjalp til ved klubbens arbejdsdag den
3. april. Klubben fremstår nu sommerklar og parat til at modtage os alle, når
vi kommer forbi klubben.
Ellers vil jeg bare ønske alle en god
sæson med en masse roning.
Christian Kofod
Formand for Ishøj Roklub.
Vi håber derfor, at du vil give en hånd
med – du behøver ikke nødvendigvis
at være til stede hele weekenden.
Men jo flere vi er om arbejdet – jo
sjovere er det.
Roskoler 2011
Årets første roskole blevet afholdt
lørdag den 9. og søndag den 10. april.
Der var 4 kaniner tilmeldt denne første
roskole, og de blev vanen tro taget
godt imod. Efter lidt morgenmad og en
kort introduktion til roklubben blev de
sat i romaskiner for at lære det grundlæggende rotag.
Hjælp med at give vores nye rokammerater en god start i klubben!
Du kan også tilmelde dig direkte til
mig på e-mail [email protected]
eller telefon 2294 2452
Det blæste lidt kraftigt om formiddagen, så bådene blev først sat i vandet
efter frokost, så energidepoterne blev
fyldt op. Blæsten viste sig dog ikke at
volde de store problemer og vejret var
i øvrigt flot resten af weekenden, så
de nye roere fik roet ca. 20 km i løbet
af roskolen.
Peter Froskov
Roudvalget
Rotøj
Klubtøj, som er lavet specifikt til roning, med klubbens logo på.
Velkommen til Nicolai, Iben, Marc og
Thomas.
Bl.a. mulighed for at købe rojakke og
rovest, som er vindtæt i ryggen og går
ned over lænden.
Kommende roskoler
Det er ikke slut med roskoler i år.
Hold 2 afholdes lørdag den 7. og
søndag den 8. maj mens hold 3 afholdes lørdag den 20. og søndag den
21. august.
Der var desværre ikke ret mange
roere der havde budt ind på at hjælpe
til den første roskole. Jeg håber, at
det skyldes, at mange ikke rigtigt har
taget hul på sæsonen, og at flere vil
bakke op til de kommende roskoler.
Se klubbens tøj via dette link:
www.godfrey.co.uk/clubproductbrows
e.php?selcat=438
For at roskolerne skal forløbe efter
planen, er det nemlig nødvendigt med
opbakning fra hele klubben. Der skal
dels være instruktører og hjælpere til
stede på selve roskolen, og dels skal
der bruges nogle kræfter på forberedelser op til de enkelte weekender.
Prisen for en rovest er ca. 650 kr.,
mens prisen for en rojakke er ca. 800
kr. Der er mulighed for at få sit navn
broderet på.
4




Stykprisen (og fragten) er lavere ved
samlet bestilling, så jeg vil tilbyde at
koordinere og samle bestillinger et par
gange om året.

Lørdag den 18. juni:
Kl. 7.30 - 9.30 morgenmad for
tilmeldte
Kl. 9.30 Officiel åbning af landsmotionsstævnet
Kl. 9.45 Bådene går på vandet til
en dejlig dag på fjorden, 10 – 20 –
25 eller 40 km.
Kl. 16.30 senest hjemkomst til
Skive Roklub
Kl. 19. Kæmpe rofest med lækker
festbuffet og populær dansemusik
Søndag den 19. juni:
 Morgenmad kl. 8 - 10 for tilmeldte
Peter Froskov
Pris
Prisen for deltagelse er:
 roning 125 kr.
 brunch lørdag 60 kr.
 brunch søndag 60 kr.
 aftensmad fredag 60 kr.
 festbuffet lørdag 150 kr.
 t-shirt 100 kr.
Du bestemmer selv ved tilmelding,
hvor meget du vil have med.
DFfR Landsmotionsstævne
17.- 19. juni i Skive
Dansk Forening for Rosport inviterer
til det traditionsrige landsmotionsstævne for roere den 17. - 19. juni
2011 i samarbejde med Skive Roklub.
Tilmelding
Tilmelding og betaling skal sker klubvis senest den 23. maj 2011.
Alle roere inviteres til at deltage i nogle festlige og fornøjelige dag ved Skive Fjord, hvor der er rig mulighed for
at møde nye og gamle rovenner fra
hele landet.
Så hvis du vil med til årets roertræf og
- fest, så tilmeld dig til mig senest
mandag den 16. maj, så vil jeg tilmelde os samlet.
Og Ishøj Roklub skal da selvfølgeligt
være med til at fylde Skive Fjord med
inriggere og gøre dette stævne til
noget ganske særligt, som der tales
og grines af længe.
Kørsel
Vi planlægger og koordinerer kørsel,
når jeg har et samlet overblik over
tilmeldinger fra Ishøj Roklub.
Program for stævnet
Fredag den 17. juni:
Fra kl. 15 Ankomst og indtjekning
 Kl. 20 Forudbestilt aftensmad og
hyggeligt samvær i festteltet
Overnatning
Som udgangspunkt overnat i telt på
teltpladsen ved lejren.
5
Der er også mulighed for vandrerhjem
og ferielejligheder, men det står man
selv for at booke.
Sidste runde og så skal vi snart på
vandet igen .
På 15 min. fik mix-holdet trukket
15366 meter ind på kontoen. Herreholdet klarede 14822 m.
Læs mere om stævnet
 roning.dk/ Aktiviteter/ Turroning/Landsmotionsstaevne.aspx
 skiveroklub.dk
Til mix-holdet blev det til en 1. plads
og herre-holdet fik en 11. plads.
Tilmelding
Tilmelding og betaling skal sker klubvis senest den 23. maj 2011.
Resultat
Samlet fik mix-holdet en 1. plads med
498,73 point og herreholdet en 9.
plads med 437,20 point.
Så hvis du vil med til årets roertræf og
- fest, så tilmeld dig til mig senest
mandag den 16. maj, så vil jeg tilmelde os samlet.
Næste år
Næste år tilmelder vi os igen til 8GP,
det er meget sjovere at være 8 roere
samlet og kæmpe for noget fælles. Så
må vi håbe, at vi kan lokke flere i
klubben og være med.
Send mail til [email protected] eller
ring på telefon 2294 2452
Peter Froskov
Tak
Tak til Morten, Allan, Poul-Erik, Villy,
Peter, Christian og Kim for at deltage
– jeg regner med at I alle er klar igen
til næste 8GP.
Slut på 2x4GP
DFfRs vinterturnering
Som skrevet i sidste klubblad var vi
ikke nok til at stille et fuldt 8GP-mix
hold. Derfor tilmeldte vi 2 hold til 4GP.
2000 m.
Resultaterne kan ses på www.8gp.dk
Fjerde runde bød på en lille let 2000
meter . Herreholdet klarede distancen på 31.09.0, hvilket rakte til en 12
plads i det stærke felt hos Herre 35+.
Mix-holdet måtte se sig slået af
Ferskvandspiraterne fra Ry, og tage til
takke med en 2. plads i tiden 31.17.0.
inden man igen sad og forsøgte at flå
ergometeret fra hinanden. Da man
passerede halvdelen af distancen
blev benene tunge og det blev sværere og sværere at hive, men vi holdt et
flot gennemsnit.
15 min.
Matrialedag
Roerhilsen fra Anne
Søndag den 3. april var der materiale
dag. Vi var DESVÆRRE kun 6 roere.
Derfor blev der ikke lavet så meget. Vi
fik dog væggene ned og sat på plads.
Da det begyndte at regne gik vi i gang
med at rydde op. Der blev smidt adskilligt ud. Vi snakkede og hyggede os
alligevel.
Toni Larsen
6
Referat
Bestyrelsesmødet 21.3.2011 kl. 18:30 i Ishøj Roklub
Til stede: Michael (MD), Peter (PF), Morten (MS), Toni (TL), Villy (VS), Edvin
(EW) og Christian (CK).
Afbud:
Referent: Peter Froskov
Alle
Alle
1
Kommende bestyrelsesmøder
Onsdag 11/5 kl. 18.30
Tirsdag 7/6 kl. 18.30 (afbud fra PF på forhånd)
Torsdag 7/7 kl. 20.30
2
Post
Ishøj Kommune: medlemsopgørelse og børneattester (CK)
FriluftRådet: Repræsentantskabsmøde (PF)
3
Standerhejsning/åbent hus
Opfordringsmail udsendes – CK
Åbent hus kl. 13. MS er primusmotor og fortæller om roning – og
rundvisning.
TL og MD sørger for indkøb af øl, kage mv.
Program:
 Formandens tale (CK)
o aktiviteter
o roskoler
o PR
 Standerhejsning – Karin
 Leve for roklubben (CK)
 Km-ræs (MS)
 25-års nåle (CK)
Alle
4
Planlægning af sæsonen
Marts
Lørdag 26/3 kl. 13: Åbent hus (MS)
Lørdag 26/3 kl. 14: Standerhejsning (CK)
April
Søndag 3/4 kl. 10: Materieldag – TL laver opslag og sørger for
frokost
Lørdag og søndag 9-10/4 kl. 9-17: Roskole – hold 1(PF)
Maj
Lørdag og søndag 7-8/5 kl. 9-17: Roskole – hold 2 (PF)
Onsdag 11/5 kl. 18.30: Bestyrelsesmøde (CK)
Søndag 15/5: Tur til Esrum sø (Bendt)
Mandag 16/5 kl. 20.30: Medlemsmøde (CK/PF)
Tirsdag 31/5: Aftentur til B&W Roklub
Juni
Torsdag 2/6: Kredstur til Struckmannparken (EW)
Tirsdag 7/6 kl. 18.30: Bestyrelsesmøde (CK)
Pinsen 9-13/6: Tur til Berlin (PF + Anne-Marie)
Fredag-søndag 17-19/6: DFfR landsmotionsstævne i Skive (PF)
Juli
Søndag 3/7: Tur til Frederiksværk Roklub (Per Baad)
Torsdag 7/7 kl. 20.30 Bestyrelsesmøde (CK)
Lørdag 24/7 kl. 10-14: Outriggerdag (MS)
August
Torsdag 18/8: Aftentur til Køge Roklub (EW)
Lørdag og søndag 20-21/8 kl. 9-17: Roskole – hold 3 (MS)
Lørdag 27/8 kl. 14: Kanindåb (MD)
September
Søndag 4/9: Københavnertur (Freddi Wagner)
Weekend 17-18/9: Tour 2011, Stege Roklub (Bendt)
Mandag 19/9 kl. 20: Medlemsmøde (CK)
Oktober
Lørdag 29/10 kl. 10: Årets sidste tur
Lørdag 29/10 kl. 15: Standerstrygning (CK)
November
Søndag 6/11 kl. 10-15: Materiale-/havedag (VS og TL)
Førstehjælpskursus (TL)
December
Mandag 5/12 kl. 18.30: Julehygge (PF)
Januar 2012
Søndag 1/1 kl. 13-14: Åbent hus
Søndag 1/1 kl. 14: Nytårs travetur med Hjerteforeningen (MD)
Skal planlægges:
 Styrmandskursus og førstehjælpskursus – evt. i ronetværk
 Entreringsøvelse.
8
Alle
5
Bestyrelsesopgaver
Drøftelse af arbejdsopgaver.
CK opdaterer arbejdsbeskrivelse og rundsender.
PF
5
Roskoler/Instruktion
Med udgangspunkt i diskussionen fra generalforsamlingen blev
der drøftet instruktion. Der er pt. 4 tilmeldinger til første roskole.
Vi fastholder roskoler i år og intet løbende optag, men evaluerer i
efteråret. Det er i orden at give prøveture, hvis man kan finde en
instruktør, som har lyst.
Indbetalt til årets roskoler: Iben og Mark samt Thomas.
PF
6
PR og kommunikation
Forslag om at lave en folder, som kan uddeles i nærområdet.
MS sikrer optryk at foldere til standerhejsning. PF og CK laver
oplæg til uddeling..
Status på bogmærker: Trykkes næste uge.
VS
7
Økonomi
41.185 kr. på driftskontoen og forventede udgifter 35.100 kr.
(slæbested, bogmærker).
Alle
8
Punkter til næste møde
 Ronetværk/kreds.
 Telefonabonnement
Faste punkter:
- Økonomi (VS)
- Medlemmer/uddannelse/rettigheder
- Orienteringspunkter for hvert bestyrelsesmedlem
- Opdateret medlemsliste (VS)
- opdatering af rettigheder (MS)
Alle
9
Eventuelt
Børneattester indhentes på hele bestyrelsen. CK følger op.
Repræsentant i FriluftsRådet. PF følger op.
Opdatering af hjemmeside (MS)
PF opdaterer opslag på døren.
Melding til DFfR om ny formand (CK)
Kommunen skal have godkendt generalforsamlingsreferat (MS)
Banken: ændring af fuldmagtsforhold (MD og CK)
9
MS kontakter Park og Vej endnu engang omkring parkeringspladsen, som nu er et stort mudderhul.
De tyske roere vil gerne overnatte i roklubben 13.-16. juli. MD
svarer Anne-Marie og sikrer i forhold til brandmyndighederne.
Ronetværk: PF kontakter Køge Roklub.
ACHTUNG!!! Pinsetur
– så er vi klar til Berlin turen 2011
Traditionen tro tager vi til Berlin og besøger vores venskabsklub.
Vi tager endnu engang ned til Ruderverein Preussen.
Tidsplanen er som følger:
- Afrejse fra Ishøj Roklub torsdag den 9. juni 2011 kl. 17
- Færgen fra Gedser kl. 19 og ankomst til Preussen kl. ca.24
- Vi tager fra Preussen mandag den 13. juni kl. ca. 12.00
- Færgen fra Rostock kl. 15. og ankomst Ishøj Roklub kl. ca. 19.
Prisen kender vi ikke præcist, men vil være ca. kr. 1.100 alt inkl., dog ikke indkøb til eget forbrug.
Tilmeldingsfrist er mandag 9. maj
Send en e-mail til [email protected] eller skriv dig på opslaget i klubben. Vi vil meget gerne vide, om du kan lægge bil til på turen.
Efter den 9/5 vil der blive afholdt et koordineringsmøde.
Chaufførerne skal herefter selv stå for at bestille færgebilletter.
Mange roer-hilsener
Peter og Anne-Marie
10
Referat af Generalforsamling Ishøj Roklub
10. marts 2011
Fremmødte:
Michael, Morten, Bendt, Peter, Anne-Marie, Per, Karin, Carsten, Lisbeth,
Satip, Margit, Lone, Ester, Bente ,Edvin, Toni.
Gæst: Michael Pedersen fra Lyngby Roklub
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Valg af referent og valg af 2 stemmetællere
3.
Forelæggelse til godkendelse af bestyrelsens skriftlige beretning for 2010
4.
Forelæggelse til godkendelse af revideret skriftlige driftsregnskab og
status for 2010
5.
Drøftelse af bestyrelsens tanker for de kommende år
6.
Forelæggelse til godkendelse af bestyrelsens skriftlige budgetforslag for 2011
7.
Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
8.
Behandling af eventuelt indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår indkøb af ny dobbelt Gig med levering i 2012 pris ca. 90.000
9.
Direkte valg af myndige, stemmeberettigede medlemmer:
På valg er: Ulige år og hvert år
Ulige
a. Formand
b. Næstformand
Lige
Nuværende:
Michael Duncan
Karin Østergaard
Forslag/genvalg:
Christian Kofod
Trækker sig. Nyt medlem
c. Kasserer
Lige
Villy Sørensen
Ikke på valg
d. Rochef
Lige
Morten Storgaard
Ikke på valg
e. Bestyrelsesmedlem
f. Bestyrelsesmedlem
Lige
Ulige
Christian Kofod
Toni Larsen
Michael Duncan
Modtager genvalg
g. Langtursrochef
Ulige
Edvin Wettergren
Modtager genvalg
h. 1. suppleant
Hvert år
Lone Sørensen
Modtager genvalg
2. suppleant
i. 2 revisorer
Hvert år
Hvert år
Britt Hansen
Eilif Holm
Anne Marie Nielsen
Modtager genvalg
Modtager genvalg
Modtager genvalg
Hvert år
Revisorsuppleant
10.
Orientering om udvalg
11.
Eventuel
Per Baad-Jensen
11
Modtager genvalg
Formanden (Michael) bød velkommen.
et nyt slæbested givet af Ishøj kommune
og 10.000 kr. bundet til 4 nye årer givet af
Frederik og Emma Kraghs Mindefond.
Ad.1
Gæst Michael Pedersen fra Lyngby Roklub valgt til dirigent
Ad.2
Lone Sørensen valgt til referent – Stemmetællere Anne-Marie Nielsen og Per
Baad
Bådvedligehold er konteret med den nye
bådvogn = 20.000 kr. Diverse er konteret
med Ergometer og pulsmåler = 11.780 kr.
Derfor de store overskridelser af budget.
Efter diverse konteringsrettelser er der for
2010 et underskud på kr. 1.373,00
Ad.3
Forelæggelse til godkendelse af bestyrelsens skriftlige beretning 2010
Formanden gennemgik punkter fra beretningen, som er præsenteret i Tangloppen
februar 2011.
Sidste år kunne Ishøj Roklub uddele to 25
års nåle og i 2011 vil der yderlige være et
par stykker.
Der er god aktivitet ved ergometrene ved
vinterroning.
Rostatistik-programmet har været en god
investering. Der har i 2010 været planlagt
en del langture, hvoraf flere blev gennemført.
Vedrørende økonomien takker formanden
endnu engang Frederik og Emma Kraghs
Mindefond for de 10.000 kr. som vil blive
investeret i nye årer.
Der var også ros til dem der har mærket
køkkenskabene, det har givet mærkbar
bedre orden.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
Beretningen godkendt!
Regnskabet godkendt!
Ad.5
Drøftelse af bestyrelsens tanker for de
kommende år.
Vi har nogle udfordringer, idet medlemstallet er faldende. Vi markedsfører mere
bredt, b.la. er der aftalt at lægge bogmærker med billede og information om roklubben på bibliotekerne. Der vil også være
bogmærker tilgængelige i klubben, som
medlemmer opfordres til at tage med og
dele ud blandt bekendte. Hvis nogen kender nogen, der kunne være interesserede,
opfordrer bestyrelsen til at tage dem med
ned i klubben på klubaftener.
Der var forslag om andre muligheder
eksempelvis blev det debatteret, om der
kunne være løbende medlemsoptag.
Spørgsmål om der vil være nok uddannede instruktører til dette.
Der har tidligere været løbende optag men
af mangel på instruktører indførtes der
roskoler. Roskoler giver ensartethed i
instruktionen. Forslag om løbende individuelle optag med opsamlingsinstruktionsaftener? Det skal være enten
eller mener nogle.
Roskoler fungerer godt, når der er flere
tilmeldt. Forslag om kursus for instruktører
for at ensrette instruktionerne, hvis løbende optag.
Vil der mangle instruktører? Evt. senere
træning for nye om mandagen?
Bestyrelsen arbejder videre på udfordringen Spørgsmål om bestyrelsens tanker for
fastholdelse af nye og gamle medlemmer?
Ad.4
Forelæggelse til godkendelse af revideret skriftlige driftsregnskab og status
for 2010
Der blev stillet forslag til vedtægtsændring
ved næste generalforsamling om 1 revisor
frem for nuværende 2 samt ændring af
Revisorbenævnelse til Bidragskontrollant.
En del firmastøtter har på grund af finanskrisen trukket deres annoncebidrag. Deres
annoncer bliver stående på bagsiden af
bladet indtil andre vil betale for reklamerubrikken.
Bemærkninger til konteringer: Bank bådkonto 69.503,76 kr. Foreningskonto
52.526,60 kr. heraf er 20.000 kr. bundet til
12
Svar: Bestyrelsen påtænker at købe flere
toåres Gig for fleksibilitetens skyld. Samt
evt. sende invitationer ud til standerhejsning for at minde om den nye sæson.
Alle medlemmer opfordres til at være
mere i klubben ved arrangementer, da
dette kan være medvirkende til et godt
klubsammenhold.
c)
d)
e)
Ad.6
Forlæggelse og godkendelse af bestyrelsens skriftlige budgetforslag for
2011
De 40.000 i sponsorater, der er budgetteret med, er et gennemsnit af tidligere års
sponsorater.
f)
g)
h)
Hvis man alene ønsker at modtage klubbladet tangloppen elektronisk skal man
skrive en e-mail til bladudvalget [email protected] Dette vil spare
klubben for porto, som efterhånden er en
dyr udgiftspost. Der vil stadig blive udgivet
blad i papirformat til de, der ønsker dette
samt eksterne modtagere.
Budgetforslaget godkendt!
i)
Ad.7
Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret.
Dette vedtaget!
Peter Froskov valgt for 1 år (indtræder i stedet for Karin Østergaard,
som udtræder i utide)
Kasserer
Ikke på valg
Rochef
Ikke på valg
Bestyrelsesmedlem
Christian Kofod udtræder i utide, da
han er valgt til formand. Michael
Duncan valgt for 1 år.
Bestyrelsesmedlem
Toni Larsen genvalgt
Langtursrochef
Edvin Wettergren genvalgt
1. suppleant
Lone Sørensen genvalgt
2. suppleant
Britt Hansen genvalgt
2 revisorer
Eilif Holm genvalgt
Anne-Marie Nielsen trækker sig Lisbeth Andersen valgt
Revisorsuppleant Per Baad genvalgt
Ad.10
Orientering om udvalg
Roudvalg: Morten Storgaard – Peter Froskov – Allan Væverskov – Kim Johansen
Ad.8
Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen har fået forslag om indkøb af
en dobbelt to´er Gig.
Der informeres om et alternativ, idet DFfR
udlodder 3 x 30.000,- til indkøb af 4X+
coastalbåd, der er klassificeret som værende bedre til havbrug.
Afstemning ved håndsoprettelse = 11 for 5 imod indkøb af toer Gig.
Herefter falder forslag om deltagelse i
udlodning fra DFfR og indkøb af coastalbåd.
Langtursudvalg: Edvin Wettergren –
Freddi Wagner – Bendt Vangshard – Per
Baad
Sponserudvalg: Villy Sørensen – Michael
Duncan – Claus Laugaard –Helle Storgaard
Informationsudvalg:
Klubblad: Britt Hansen – Lone Sørensen
Redaktør: Peter Froskov
Hjemmeside: Morten Storgaard
Ad.9
Direkte valg af myndige, stemmeberettigede medlemmer.
a) Formand
Christian Kofod
b) Næstformand
Ad.11
Eventuelt
I forbindelse med Køge Roklubs 25 års
jubilæum udgiver de en aktivitetskalender,
nærmere info følger. Vi ønsker at være en
13
del af Køge Bugt ronetværket, som består
af roklubber i Køge, Greve, Ishøj, Brøndby
og Hvidovre. På sigt er det meningen, at vi
kan være fælles om kurser, marketing, PR
og undervisning generelt.
Åbningstider slusen
2011
FORÅR:
Fra og med 20. april til og med 8. maj kan
slusen passeres:
Landsmotionsstævne
17.-19. juni afholder DFfR landsstævne i
Skive. Peter opfordrer alle til at deltage.
Der vil være forskellige udfordringer, og
man kan ro fra 10-40 km. Der er overnatningsmuligheder og lagt op til en gigantisk
fest lørdag aften efter roning.
Tilmelding klubvis i foråret 2011.
Lørdage kl. 09.00-10.00 og 17.00-19.00
Søndag/helligdage kl.09.00-10.00 og kl.
17.00-19.00
Sommer:
Fra og med 9. maj til og med 11. september kan slusen passeres.
Roskoler
Der er planlagt 3 roskoler i år. April, maj
og august. Der er behov for hjælp fra
medlemmer alle dage.
Alle ugens dage kl. 08.30-10.00 og kl.
17.00-19.00
Rotøj
Vi bestiller snart rotøj i det nye design.
Bestil hos Peter Froskov, hvis I vil købe
noget.
Fredag 19. august, kl.17.00-24.00: Havnefest Sydhavnen
Lørdag 20. august, kl. 12.00-24.00: Havnefest Sydhavnen
Standerhejsning
Der afholdes standerhejsning den 26.
marts klokken 14.00.
Der er inviteret til åbent hus fra klokken
13.00 – 14.00. Alle medlemmer opfordres
til at møde op og være med til at hverve
medlemmer.
4. juni – 2. juli og 6. august, kl. 17.0023.00 som forsøg.
Efterår:
Fra og med 16. september til og med 13.
november kan slusen passeres.
Dirigent Michael Pedersen takkede for
god ro og orden.
Fredage kl. 16.00-17.00
Michael Duncan takkede dirigenten for
hjælpen, og Karin Østergaard for det store
arbejde i bestyrelsen gennem årene.
Lørdage kl. 09.00-10.00 og kl. 16.0017.00
Søndage kl. 09.00-10.00 og kl. 16.0017.00
Generalforsamlingen afsluttedes klokken
21.50.
Samt fredag 14. oktober kl. 12.00-24.00:
Kulturnat
Roning – klubaftener
Hver mandag og torsdag kl.
18.00
Søn- og helligdage:
Gennem hele sæsonen har helligdage
åbningstider som søndage.
Telefon i Slusen 40195826
Bemærk Slusen må kun åbnes inden for
anførte tider.
14
Aktivitetskalender
Maj
Weekend 7-8/5
Onsdag 11/5
Søndag 15/5
Mandag 16/5
Tirsdag 31/5
Juni
Torsdag 2/6
Tirsdag 7/6
Pinsen 9-13/6
Fredag-søndag
17/6-19/6
kl. 9-17
kl. 18.30
kl. 9.00
kl. 20.30
kl. 17.00
Roskole – hold 2 (Peter Froskov)
Bestyrelsesmøde
Tur til Esrum sø (Bendt Vangshardt)
Medlemsmøde (Christian Kofod)
Aftentur til B&W Roklub (Freddi Wagner)
kl. 8.30 Kredstur til Struckmannparken (Edvin)
kl. 18.30 Bestyrelsesmøde
kl. 16.00 Tur til Berlin (Peter Froskov/Anne-Marie)
DFfR landsmotionsstævne i Skive (Peter Froskov)
Juli
Søndag 3/7
Torsdag 7/7
Lørdag 24/7
kl. 9.00 Tur til Frederiksværk Roklub (Per Baad)
kl. 20.30 Bestyrelsesmøde
kl. 10-14 Outriggerdag (Morten Storgaard)
August
Lørdag 6/8
Søndag 7/8
Torsdag 18/8
Weekend 20-21/8
Lørdag 27/8
kl. 9-15
kl. 10.00
kl. 17.00
kl. 9-17
kl. 14.00
Styrmandskursus (Anne Wilms/Peter F.)
Praktisk styrmandstur – åbent for alle
Aftentur til Køge Roklub (Edvin)
Roskole – hold 3 (Morten Storgaard)
Kanindåb (Michael Duncan)
kl. 9.00
kl. 9.00
Københavnertur (Freddi Wagner)
Tour 2011, Stege Roklub (Bendt
September
Søndag 4/9
Weekend 17-18/9
Vangshardt)
Mandag 19/9
kl. 20.00 Medlemsmøde (Christian Kofod)
Oktober
Lørdag 29/10
Lørdag 29/10
kl. 10.00 Årets sidste tur
kl. 15.00 Standerstrygning (Christian Kofod)
November
Søndag 6/11
kl. 10-15 Materiale-/havedag (Villy/Toni Larsen)
B