QuantiMilk-System Piglet Volostrum

SAMSØ MÆLK
Samsø Mælk er øens smør- ostmejeri. Mejeriet ligger på Rørhøjgård ved Kolby, hvor foreningen af gammelt håndværk
og moderne maskiner, er udgangspunktet for at lave ost og smør.
Mælken kommer fra 8 køer på Rørhøjgård. Her bor Birthe og Bent Degn, som
sammen driver gården og mejeriet.
Markerne dyrkes traditionelt med græs og korn, og køerne lever i løsdrift med
direkte adgang til græsarealerne.
Samsø Mælk, Brattingsborgvej 9, 8305 Samsø
Tlf.: 8659 3330 Mobil: 2341 3331 e-mail: [email protected] Hjemmeside: wwwsamsomaelk.dk