Figur 48 Mintzberg`s ti lederroller

Relationshjulet
Et refleksivt redskab til at sætte fokus på og udvikle relationer
NatureContext
Ellesvinget 18
DK-8600 Silkeborg
Telefon: +45 24 49 08 02
E-mail: [email protected]
CVR: 33 17 61 98
www.naturecontext.dk
Formålet med Relationshjulet er, at sætte fokus på de relationer, som er vigtige for dig i en
konkret kontekst og give dig et redskab til at skabe en balance, således at du bruger din energi
dér hvor det er vigtigst i forhold til dine relationer.
Relationshjulet er dynamisk, hvilket betyder at det vil ændre sig over tid, når dine opgaver
ændrer sig, når der kommer nye personer ind og/eller der skabes nye relationer som også er
vigtige for den kontekst som du har lavet hjulet ud fra.
Sådan gør du:
1. I centrum skriver du hvilket udgangspunkt du har –
hvilken kontekst relationerne skal ses ud fra. Du
kan vælge at være mere eller mindre specifik, alt
efter hvilket behov du har. Det kan f.eks. være:
• Som leder
• Som medarbejder
• Mit arbejde med X opgaven
• Som projektleder for et konkret projekt
2. Herefter angiver du, i kasserne langs kanten af
Relationshjulet, de 10 vigtigste relationer, som
påvirker din kontekst.
3. Til sidst vurderer du hvor vigtig hver enkel relation
er, på en skala fra 1 – 10, i forhold til det
udgangspunkt du har valgt, og markerer det på
Relationshjulet.
Til efterfølgende refleksion…
Hvis du ser på hvilke relationer der er meget vigtige og hvilke som er mindre vigtige, stemmer
dette billede så overens med din konkrete prioritering i forhold til at skabe gode relationer?
Prøv at lave et nyt hjul med samme udgangspunkt og de samme relationer og denne gang
vurderer du, hvor gode dine relationer er på en skala fra 1 – 10. Sammenlign dette med
vigtigheden. Hvilke tanker giver det?
Vigtige pointer…
Relationshjulet er et redskab til at skabe refleksioner.
Relationshjulet er dynamisk og kun et øjebliksbillede.
Relationshjulet er ikke et generelt overblik over alle relationer, men tager udgangspunkt i den
konkrete valgte kontekst. Det kan derfor ikke overføres direkte til andre kontekster: Ændres
konteksten, ændres relationerne.
1.
Relationshjulet
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
An
giv
k o n te k st
en