Dresden og Sachsisk Schweiz

W W W. L J U N G D A H L . D K
TEKNISK DATABLAD
Fugemasse
Ljungdahl Silicone BB
Ljungdahl Silicone BB er en universal silicone fugemasse. Fugemassen er baseret
på eddikesyre og hærder ved luftens fugtighed.
Anvendelse
• Til topforsegling i glassystemer.
• Forbindelsesfuger i bygninger.
• Til sammenlimning af glas
Begrænsninger
• Kan ikke overmales.
• Anbefales ikke til anvendelse i køkkener og badeværelser. Hertil anbefales
Ljungdahl Sanitetsilicone.
• Anbefales ikke til overflader med beton, marmor, bly, kobber, galvaniseret stål eller PE-, PP-, teflon og bitumen.
• Må IKKE anvendes til akvarier samt lamineret glas
Egenskaber
• Danner efter hærdning en holdbar og elastisk gummimasse.
• Høj-modul produkt.
Påføring, for- og efterbehandling
Underlaget skal være rent, tørt, støv- og fedtfri. Afrens overfladen med Ljungdahl
Cleaner. Porøse eller sugende overflader primes med Primer MS 5 inden fugning.
Overflader af anodiseret aluminium og forskellige plastikoverflader anbefales
primet med Primer NP 2 inden fugning. Ved sammenlimning af glas og på glaserede overflader, emalje, porcelæn, epoxy og, PVC, rustfri stål og malet træ hæfter
Ljungdahl Silicone BB i almindelighed perfekt uden brug af primer. Glit overfladen
med Ljungdahl Finisher.
Er du i tvivl bør der udføres en vedhæftningsprøve inden en større opgave påbegyndes.
• Resistent mod UV og vejr.
Kan påføres i temperaturer mellem +5 °C og 40 °C.
• Glimrende vedhæftning til
mange forskellige typer overflader.
• CE mærket i henhold til
• EN 15651-1: F-EXT-INT-CC
(CLASS 20LM)
• EN 15651-2: G-CC (CLASS
20LM)
• EN 15651-3: S (CLASS XS1)
Farver og pakning
Basis
1-komponent fugemasse baseret på eddikesyre.
Emballage
12 x 310 ml PE patron.
Farve
Grå, hvid, sort og transparent.
Lagerholdbarhed
12 måneder efter produktionsdato ved opbevaring mellem + 5 °C og 25 °C i uåbnet emballage. Tåler - 15 °C under transport.
En tæt forbindelse...
™
Rengøring
Værktøj rengøres med Ljungdahl Cleaner.
Hænder rengøres med Ljungdahl Snavs @ og/eller vand og sæbe.
Sikkerhed
Mal-kode (1993): 1-1.
Produktet skal ikke klassificeres efter Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, mærkning mv.
Sikkerhedsdatablad er tilgængeligt hos Ljungdahl A/S.
Tekniske data
Basis
Anvendelsestemperatur
Densitet
Hærdning
Skinddannelsestid
Eddikesyre
°C
+5 til +40
g/ml
1,03
mm/24 timer
2
min
23°C/55% RF
Overmalbar efter hærdning
10
Nej
Fugebevægelighed
%
±20
Temperaturbestandighed efter
hærdning
°C
-50 til +180
Mekaniske egenskaber ved 2mm film
Shore A hårdhed
18
100% modul
Mpa
DIN 53504
0,3
Trækstyrke
Mpa
DIN 53504
1,8
%
DIN 53504
670
Brudforlængelse
Version: 2014-10-28
DIN 53505
Garanti og ansvar
Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne.
Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig
imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.
Ljungdahl A/S leverer et bredt sortiment af produkter til tætningsløsninger mod vind og vand i dansk byggeri.
Ljungdahl A/S · Hejrevang 22 · DK-3450 Allerød · Tlf: +45 48 14 00 10 · Fax: +45 48 14 02 34 · Mail: [email protected]