Analyse - Fejrup Strand Vandværk

www.overlade-skole.dk
overlade[email protected]
Overlade Skole 28. januar 2013
Mandag d. 11. februar fra kl. 10.20 – 11.50 holder Skolen og Myren
fastelavnsfest i hallen. Vi skal slå katten af tønden, lege og hygge os.
Vi skal have kåret vores kattekonger og de to bedste udklædninger.
Alle er velkomne til komme og kigge på.
Med venlig hilsen
Overlade Skole og Myren
Der er almindelig undervisning mandag – undtagen i 3. og 4. lektion, hvor vi har fastelavnsfest.
Det er vigtigt at alle har udklædningstøj med – kun fantasien sætter grænsen.
Skolegade 7, 9670 Løgstør
99 66 86 10