Allerød-cup 2014-1

Esbjerg
Kommune
Svømning i SFO’en
Svømning i SFO’en betegnes som ”Plask og Leg”, da der ikke er tale om svømmeundervisning.
”Plask og Leg” varetages af mindst to personaler, hvor minimum den ene person har bestået bassinprøven
og er uddannet pædagog.
Svømning i Fourfeldtskolens bassin:
Der må max. være 20 børn i bassinet.

Førskolebørn skal, som minimum, have bælte på.

0. årgang skal, som minimum, have bælte på.

På 1. – 3. årgang er det ikke et krav, at børnene har bælte på.
Dette er dog kun gældende, hvis børnene uden bælte, under opsyn af en voksen, kan svømme på
tværs af skolens bassin og retur uden at røre bunden.
Svømning i offentlige svømmehaler:
Som udgangspunkt besøger vi kun offentlige svømmehaler fra 3. klasse.

1
På 3. årgang er det ikke et krav, at børnene har bælte på.
Dette er dog kun gældende, hvis børnene uden bælte, under opsyn af en voksen, kan svømme på
tværs af bassinet i den ende, hvor vandstaden er lavest uden at røre bunden.