PRØVESÆT nr.3 Navn: - 9.a Læssøesgades Skole

Svømmehaller søsætter
ny uddannelse
Badepersonalet får nu endelig deres egen uddannelse. Den skal højne
fagligheden og sikre, at badeassistenter kan regne med fast arbejde.
Af Martin Hammer ★ Foto: Jørgen True
Start
13. december
Uddannelsen tager to
år og indeholder 25
ugers skoleophold. Første hold starter den 13.
december. Svømmehaller skal være godkendte
som praktiksted inden
denne dato for at kunne
komme med i år, og eleven skal være ansat
inden den 6. december.
Når uddannelsen bliver
permanent, vil de nuværende ansatte kunne
blive meritoverført.
Uddannelsen
indeholder
Michelle Wedén
blev ansat i september og har
gået sammen
med Michael
Alm som føl.
“Jeg er helt sikkert interesseret i at tage en
uddannelse som
badeassistent,”
fastslår hun.
Badeassistent Michael Alm ser frem til,
at hans arbejdsplads, Slagelse Svømmehal, kan blive praktiksted. Og det har han
god grund til, for hans chef, halinspektør
Jimmie Bjørch, synes det er en god ide
med den nye uddannelse.
“Det vil højne sikkerhedsniveauet,”
siger Jimmie Bjørch, der gerne vil foregå
andre svømmehaller med et godt eksempel og give plads til praktikanter.
Det er stigende krav til personalet med
øget fokus på sikkerhed, arbejdsmiljø og
indeklima og et ønske om bedre at kunne
rekruttere og fastholde personalet, der
har fået FOA, Halinspektørforeningen og
Dansk Svømmebadsteknik til at hjælpes
ad med at strikke den nye uddannelse
sammen.
Michael Alm har været med på FOAs
hold i arbejdet med at udvikle uddannelsen, som tager imod de første elever til
december.
“Problemet i svømmehallerne har
altid været, at der er få faste og for mange
vikarer,” siger Michael Alm. “Med uddannelsen vil vi få kolleger, der virkelig
ønsker jobbet, og uddannelsen vil højne
fagets omdømme.”
Som elev i den nye uddannelse er man
ansat af svømmehallen, og i praktikperioden arbejder man på fuld tid og indgår i
vagtplanen. Uddannelsen sammensættes, så det bliver muligt for badeassistenten at videreuddanne sig til eksempelvis
fitnessinstruktør, svømmetræner eller
eventkoordinator.
Michael Alm regner med, at Slagelse
når at komme i gang som praktiksted i år.
“Det bliver sjovt og fedt at starte
uddannelsen op. Jeg glæder mig til at
undervise. Det giver større ansvar, men
er også sjovere. Vi skal nok slås for at få et
uddannelsestillæg,” siger han. ★
[email protected]
Erhvervslivredderprøven
Svømmeinstruktion
Konflikthåndtering
Salgsteknik
Håndtering af kemikalier
Event-making (for
eksempel børnefødselsdag eller
wellnessaften)
FÅ mere
at vide
Yderligere oplysninger:
Henriette Vilmun, studievejleder på Erhvervsskolen Nordsjælland, tlf.
2486 9954, mail
[email protected] eller foa.dk
Løn i
skoleperioden
Eleverne er omfattet af
overenskomsten for elever under teknik- og serviceoverenskomsten og
får løn i skoleperioderne,
mens svømmehallen
modtager kompensation fra arbejdsgivernes
elevrefusion.
FOA.dk
17