Finanstilsynet har godkendt fusionen af Sparekassen Himmerland A

Prisbog
for Sparekassen Fyn
Pr. 1. oktober 2014
1. oktober 2014
Side 2 af 45
Indholdsfortegnelse
Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om.
Indholdsfortegnelse ............................................................................................................................................................................................................... 1
Rentesatser for indlån............................................................................................................................................................................................................ 3
Rentesatser for udlån............................................................................................................................................................................................................. 5
Risikoklassificering af lån, Totalkredit .................................................................................................................................................................................. 8
Generelle gebyrer................................................................................................................................................................................................................... 9
Selvbetjening ....................................................................................................................................................................................................................... 11
Gebyrer og selvbetjening for ikke-kunder ........................................................................................................................................................................... 12
Privat Plus, fordelsoversigt .................................................................................................................................................................................................. 13
Bolig ..................................................................................................................................................................................................................................... 14
Indlån ................................................................................................................................................................................................................................... 16
Udlån .................................................................................................................................................................................................................................... 17
Overførsler og betalinger ..................................................................................................................................................................................................... 18
Depot .................................................................................................................................................................................................................................... 19
Fondshandel ........................................................................................................................................................................................................................ 21
Udland .................................................................................................................................................................................................................................. 23
Trade finance ....................................................................................................................................................................................................................... 25
Netbank................................................................................................................................................................................................................................ 27
MasterCard Business Debit, Standard ................................................................................................................................................................................. 28
MasterCard Business Debit, Guld......................................................................................................................................................................................... 29
MasterCard Business Debit, Platinum ................................................................................................................................................................................. 30
MasterCard Debit, Standard ................................................................................................................................................................................................ 31
MasterCard Debit, Guld ........................................................................................................................................................................................................ 32
MasterCard Debit, Platinum ................................................................................................................................................................................................ 33
MasterCard Young ................................................................................................................................................................................................................ 34
MasterCard Silver ................................................................................................................................................................................................................. 35
MasterCard Kredit, Standard (Produktet er udgået) .......................................................................................................................................................... 36
MasterCard Kredit, Standard (uden forsikringer) ................................................................................................................................................................ 37
MasterCard Kredit, Guld....................................................................................................................................................................................................... 38
MasterCard Kredit, Platinum ............................................................................................................................................................................................... 39
Hævekort.............................................................................................................................................................................................................................. 40
Dankort ................................................................................................................................................................................................................................ 41
VISA/Dankort ........................................................................................................................................................................................................................ 42
Sparekassen Fyns samarbejdspartnere .............................................................................................................................................................................. 44
Klagevejledning i Sparekassen Fyn ..................................................................................................................................................................................... 45
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Side 3 af 45
Rentesatser for indlån
Løn og budget
Produkt
Betingelser
Lønkonto
Renteknæk:
De første 25.000 kr.
Over 25.000 kr.
Renteknæk:
De første 25.000 kr.
Over 25.000 kr.
Produktet består af en samlet
pakke, der indeholder et
prioritetslån og et prioritetsindlån.
Renteknæk:
Indestående udover lånerestgæld
Budgetkonto
Prioritetsindlån
Nominel årlig rentesats
0,0 %
0,125 %
0,0 %
0,125 %
4,25 – 5,75 %
0,125 %
Ved indfrielse af prioritetslånet
skal prioritetsindlånskontoen
ophøre, enten ved opgørelse af
kontoen eller ved ændring til
anden kontotype efter nærmere
aftale.
Pension
Produkt
Betingelser
Nominel årlig rentesats
Kapitalpension / Ratepension / Aldersopsparing
Rentetrappe:
De første 25.000 kr.
Over 25.000 kr.
Over 100.000 kr.
Binding 3 år
Binding 5 år
0,25 %
0,50 %
1,00 %
0,75 %
1,25 %
Produkt
Betingelser
Nominel årlig rentesats
Opsparingskonto
•
Ingen binding eller restriktion
Renteknæk:
De første 25.000 kr.
25.000 – 100.000 kr.
Over 100.000 kr.
Renteknæk:
De første 25.000 kr.
25.000 – 100.000 kr.
Over 100.000 kr.
Binding i 1 år
Binding i 2 år
Binding i 3 år
Kontoen tilbydes kun til kunder
med helkundeforhold med
Sparekassen Fyn. For at opnå
helkundeforhold kræves det at alle
de bankforretninger, som
Kapitalpension / Ratepension / Aldersopsparing – fast rente
•
Minimumsindskud kr. 100.000,•
Gensidig uopsigelig i bindingsperioden
•
Der betales dekort på 2 % ved ophævelse af aftalen i bindingsperioden.
•
Kan udbetales uden dekort ved varigt nedsat arbejdsevne efter reglerne i lov
om social pension.
•
Kan udbetales uden dekort ved død samt i tilfælde af visse livstruende
sygdomme.
•
Særligt for kapitalpension: Kan ikke oprettes 3 henholdsvis 5 år før seneste
udbetalingsalder.
•
Særligt for ratepension: Der kan maks. Oprettes fastrenteaftale på 50 % af
den samlede værdi på aftalen, når efterlønsalderen er nået.
Opsparing
Opsparingskonto Plus
•
Der kan hæves gebyrfrit én gang pr. kvartal
Højrentekonto
•
Fast garanteret rente i bindingsperioden
•
Renten gives af hele beløbet
•
Minimumsindskud kr. 25.000,-
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
0,125 %
0,25 %
0,50 %
0,125 %
0,250 %
1,000 %
0,50 %
0,75 %
1,25 %
1. oktober 2014
Millionærkonto
•
Præmiepulje omregnet til forventet gennemsnitlig rente 0,11 % p.a.
•
Nominel årlig kontorente 0,00 %
•
Månedlig gevinstchance for hver 100 kr.’s indestående. Udtrækninger
offentliggøres 9. bankdag i hver måned.
•
Gevinststørrelse pr. måned:
1 præmie af 10.000 kr.
10 præmier af 1.000 kr.
1000 præmier af 100 kr.
•
Gevinsten indsættes på Millionærkontoen efter fradrag af en afgift til staten
på 15 pct. af gevinster over 200 kr. Gevinstbeløb er fritaget for indkomstskat.
•
Gevinster kan hæves frit i udbetalingsmåneden.
•
Opsigelse 3 måneder.
•
Indestående kan frit hæves mod betaling af dekort 2 %
•
For yderligere oplysninger se www.millionaerkonto.dk
Børn og unge
Produkt
Side 4 af 45
Sparekassen Fyn kan og vil tilbyde
kunden, er etableret eller lavet
aftale herom.
0,00 %
Betingelser
Nominel årlig rentesats
Ungkonto (Eventyrkonto, Skolekonto og Club 18-konto)
•
Eventyrkonto for børn til og med 6 år.
•
Skolekonto for børn fra 7 år til og med 12 år.
•
Club 18-konto for unge fra 13 år til og med 17 år.
FokusKonto
•
Kan oprettes af alle fra og med 18 år til og med 29 år
Børneopsparing
•
Kan oprettes til børn indtil 14 år.
•
Kan frigives mellem 14 og 21 år.
•
Maks. indskud pr. år 3.000 kr. og i alt maks. 36.000 kroner.
0,25 %
Opsparing Barnebarn
•
Kan oprettes til børnebørn og oldebørn indtil 17 år.
•
Bundet minimum til mellem 18 og 25 år.
1,75 %
Foreninger
Produkt
Foreningskonto
•
Kan oprettes af foreninger
0,25 %
1,75 %
Betingelser
Nominel årlig rentesats
0,25 %
Om rentesatserne og morarenten
Renten på indlån er den nominelle årlige indlånsrente. Renten tilskrives årligt bagud den 31. december og er variabel, hvor intet andet er nævnt.
Morarenten i Sparekassen Fyn udgør på indlån: 22%
Om renteknæk og rentetrappe
Ved renteknæk forrentes indestående med den pågældende rentesats af den del af saldoen, der ligger i den anførte saldointerval.
Hvis du eksempelvis indsætter 35.000 kr. på en ratepension, vil de første 25.000 kr. bliver forrentet med 0,25 %. De efterfølgende 10.000 kr. vil blive
forrentet med 0,50 % osv.
Ved rentetrappe er den samme rente gældende for hele kontoens saldo inden for den pågældende rentesats. Dvs. er indestående f.eks. 75.000 kr. på
en
opsparingskonto, vil hele saldoen forrentes med 0,25 %.
Indskydergaranti
Indskud på op til 100.000 euro (svarende til ca. 750.000 kroner) er dækket af Indskydergarantifonden – for ægtefæller det dobbelte. Brochure om
Indskydergarantifonden kan fås ved henvendelse til Sparekassen Fyns personale.
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Side 5 af 45
Rentesatser for udlån
A: Kassekredit
Risikoklassificering
B: Bil
Risikoklassificering
C: Bolig
Risikoklassificering
Produkt
Pålydende rente i %
Debitorrente i %
A1
Kassekredit
- 100 % udnyttelse
- 50 % udnyttelse
- 25 % udnyttelse
7,00 - 17,25
7,19 - 18,40
A2
Focuskredit
- 100 % udnyttelse
- 50 % udnyttelse
- 25 % udnyttelse
8,75
Særlige vilkår
8,56 - 20,28
9,88 - 22,12
12,41 - 25,68
9,04
9,04
9,04
9,04
Kontoen kan oprettes af alle fra og med 18
år til og med 29 år.
Produkt
Pålydende rente i %
Debitorrente i %
ÅOP før skat
Særlige vilkår
B1
Billån
5,50 - 7,50
5,61 - 7,71
7,60 - 9,79
Fuld sikkerhed
Udbetaling på 20 %
B2
Øvrige billån
7,75 - 12,75
7,98 - 13,37
9,80 - 15,41
Priserne gives med udgangspunkt i, at der
stilles sikkerhed i bilen.
Produkt
Pålydende rente i %
Debitorrente i %
ÅOP før skat
Særlige vilkår
C1
Boliglån
5,50 - 9,75
5,61 - 10,11
6,32 - 10,99
0-95 % belåning af ejendom
C2
Prioritetslån
4,25 - 5,75
4,32 - 5,88
4,86 - 6,46
0-85 % belåning af ejendom
D: Forbrugslån
Risikoklassificering
ÅOP før skat
Produktet består af en samlet pakke, der
indeholder et prioritetslån og et
prioritetsindlån. Ved indfrielse af
prioritetslånet skal prioritetsindlånskontoen ophøre, enten ved opgørelse af
kontoen eller ved ændring til anden
kontotype efter nærmere aftale.
Produkt
Pålydende rente i %
Debitorrente i %
ÅOP før skat
D1
Privatlån
6,75 - 17,25
6,92 - 18,40
9,99 - 22,12
D2
Focuslån
8,75
9,04
12,12
Definitioner
Særlige vilkår
Kontoen kan oprettes af alle fra og med
18 år til og med 29 år.
Pålydende rente = Direkte rentesats
Debitorrente = Årlig rente inkl. renters rente
ÅOP = Udtrykker de samlede omkostninger for et lån udtrykt i procent pr. år. Alle omkostninger samt rentebetalinger indgår i beregningen af ÅOP. Se
mere under beregningsforudsætningerne nedenfor.
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Side 6 af 45
Generelt om rentesatserne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Den konkrete rentesats er afhængig af udviklingen på rentemarkedet, stillede sikkerheder, udbetaling, forretningsomfang med Sparekassen
samt økonomiske forhold i øvrigt.
Den anførte rente er variabel.
Renten beregnes af gælden og tilskrives hvert kvartals ultimo.
Sparekassen modtager ikke provision i forhold til lånertyperne kassekredit, billån, boliglån og forbrugslån.
Afgifter til det offentlige er ikke anført, men indgår i ÅOP.
Regler for validering, beregning og tilskrivning af rente fremgår af vores almindelige forretningsbetingelser for privatkunder, som kan hentes på
www.sparfyn.dk.
Yderligere information fås ved henvendelse.
Disse rentesatser ajourføres løbende og minimum hver 3. måned.
Risikoklassificering
Risikomærkningen af lån sker i henhold til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af alle låne- eller kredittilbud med en
hovedstol på over 100.000 kr. og med pant i fast ejendom eller pant i andel i andelsforening. Reglerne farveinddeler lånene med henblik på at vise,
om der er forhold ved lånet, som du skal være særlig opmærksom på.
Risikoklassifikationen afspejler både lånets kompleksitet og/eller risiko.
Farverne viser de overordnede risiko- og produktbetragtninger, men erstatter ikke rådgivning. Vi anbefaler derfor, at du altid søger rådgivning hos
din kunderådgiver, inden du tager stilling til dit lånevalg.
Kategorier:
GRØN
GUL
RØD
Et låne- eller kredittilbud er i kategorien grøn, når det i hele lånets løbetid afdrages løbende og det er fast forrentet eller variabelt
forrentet med renteloft.
Et låne- eller kredittilbud er i kategorien gul, når det er variabelt forrentet eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid.
Et låne- eller kredittilbud er i kategorien rød, når det udbydes som en pakke bestående af et lån og et selvstændigt finansielt instrument,
bortset fra en fastkursaftale og kurskontrakt, når lånet optages i en anden valuta end DKK og EUR, og når lånet ikke kan indfries til kurs
105 eller derunder efter 9 år eller senere.
Beregningsforudsætninger i forhold til ÅOP før skat
Årlige omkostninger i procent er beregnet på grundlag af følgende forudsætninger:
Lånetype
Hovedstol
Etableringsomkostninger til
Sparekassen:
Det offentlige og evt.
forsikringsselskaber:
Samlet
kreditbeløb
Løbetid
Afdragsform
A1
52.775 kr.
2.775 kr.
Ingen
50.000 kr.
5 år
Stående lån
A2
25.000 kr.
Ingen
Ingen
25.000 kr.
5 år
Stående lån
B1
212.605 kr.
6.825 kr.
5.780 kr.
200.000 kr.
7 år
Annuitetslån
B2
210.974 kr.
6.794 kr.
4.180 kr.
200.000 kr.
7 år
Annuitetslån
C1
264.015 kr.
8.355 kr.
5.660 kr.
250.000 kr.
20 år
Annuitetslån
C2
261.348 kr.
5.688 kr.
5.660 kr.
250.000 kr.
20 år
Serielån
D1
42.775 kr.
2.775 kr.
Ingen
40.000 kr.
5 år
Annuitetslån
D2
26.575 kr.
1.575 kr.
Ingen
25.000 kr.
4 år
Annuitetslån
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Side 7 af 45
Sikkerhedsstillelse
Litrering
Lånetype
Sikkerhedsstillelse
A
Kassekredit
Ingen.
B
Billån
Der stilles krav til sikkerhedsstillelse i form af ejerpantebrev (bil) for det samlede
kreditbeløb samt stiftelsesomkostninger.
C
Boliglån
Der forudsættes udstedt et nyt ejerpantebrev/pantebrev dækkende det fulde beløb.
D
Forbrugslån
Ingen.
Når der skal stilles sikkerhed i forbindelse med bil- og boliglån (B og C) medfører det, som anført ovenfor, etableringsomkostninger til det offentlige.
Morarenten
Morarenten i Sparekassen Fyn udgør:
•
På udlån 22 %
•
På kreditter 19,5 - 31,5 %
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Side 8 af 45
Risikoklassificering af lån, Totalkredit
Lån
Fastforrentet lån
RenteMax
- Renteloft i hele lånets løbetid
RenteMax
- Renteloft i kortere tid end lånets løbetid
Tilpasningslån F1-F9
Tilpasningslån F10
Lån med afdrag
Lån uden afdrag
GRØN
GUL
GRØN
GUL
GUL
GUL
GUL
GUL
RØD
RØD
Realkreditpakker
Realkreditpakke A
Grundlån: Fastforrentet lån uden afdrag
Toplån: Fastforrettet lån med afdrag
Realkreditpakke B
Grundlån: RenteMax med 10 års renteloft uden afdrag
Toplån: RenteMax med 10 års renteloft og afdrag
Realkreditpakke C
Grundlån: Tilpasningslån med F1-F5 uden afdrag
Toplån: Fastforrentet lån med afdrag
Realkreditpakke D
Grundlån: Fastforrentet lån uden afdrag
Toplån: RenteMax med 10 års renteloft og afdrag
Realkreditpakke E
Grundlån: Tilpasningslån F1-F5 uden afdrag
Toplån: Tilpasningslån F5 med afdrag
GRØN*
GUL
GUL
GUL
GUL
* Realkreditpakke A er gul, hvis afdragsprofilen på pakken ikke svarer til et fastforrentet lån med afdrag.
Risikoklassificering
Risikomærkningen af lån sker i henhold til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af alle låne- eller kredittilbud med en hovedstol på
over 100.000 kr. og med pant i fast ejendom eller pant i andel i andelsforening. Reglerne farveinddeler lånene med henblik på at vise, om der er
forhold ved lånet, som du skal være særlig opmærksom på.
Risikoklassifikationen afspejler både lånets kompleksitet og/eller risiko.
Farverne viser de overordnede risiko- og produktbetragtninger, men erstatter ikke rådgivning. Vi anbefaler derfor, at du altid søger rådgivning hos
din kunderådgiver, inden du tager stilling til dit lånevalg.
Kategorier:
GRØN
GUL
RØD
Et låne- eller kredittilbud er i kategorien grøn, når det i hele lånets løbetid afdrages løbende og det er fast forrentet eller variabelt
forrentet med renteloft.
Et låne- eller kredittilbud er i kategorien gul, når det er variabelt forrentet eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid.
Et låne- eller kredittilbud er i kategorien rød, når det udbydes som en pakke bestående af et lån og et selvstændigt finansielt instrument,
bortset fra en fastkursaftale og kurskontrakt, når lånet optages i en anden valuta end DKK og EUR, og når lånet ikke kan indfries til kurs
105 eller derunder efter 9 år eller senere.
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Side 9 af 45
Generelle gebyrer
Privat Plus, fordelsaftale
Prisen afgøres af husstandens forretningsomfang/engagementsstørrelse:
eller
Hvis…
eller
=
Udlån
Indlån + pulje + depotværdi
Produkter (**)
Over 150.000 kr.
Over 50.000 kr. og
under 150.000 kr.
Under 50.000 kr.
Over 750.000 kr. samt NemKonto*
3
Privat Plus
Pr. kvartal (***)
kr. 0,-
Over 250.000 kr.
2
kr. 75,-
Under 250.000 kr.
1
kr. 150,-
* NemKonto betyder, at Sparekassen Fyn er den primære bankforbindelse.
**Produkter omfatter realkreditlån etableret gennem Sparekassen Fyn, depoter med værdi, puljemidler og NemKonto.
*** Opkræves forud hvert kvartal.
Privat Plus, Focuskunder (18 år til og med 29 år)
Privat Plus, RKI-registreret kunder
Gratis
kr. 150,- pr. kvartal
Bilbogen, udskrift
kr. 400,-
Engagementsoversigt til revisorer (timepris)
kr. 900,- pr. time
Dataløn/Multiløn, stop af Dataløn/overførselsservice via gode penge kr. 500,- pr. gang
Deponering i pengeautomat pr. deponeringskuvert
Gratis
Fremsendelse af dokument til andet pengeinstitut
kr. 900,-
Fremskaffelse af materiale
kr. 900,- pr. time
ID-kort
kr. 250,-
Hævning på konto i kassen
kr. 25,-*)
* Gratis for kunder med Privat Plus
Kontoudskrift
Posteringsoversigt udskrevet i Sparekassen Fyn
SDC-udskrevet
SDC-udskrevet ved 60 bevægelser
kr. 25,kr. 25,Gratis
Mønt
Møntoptælling
Møntoptælling, sparebøsse
Møntruller
kr. 40,- pr. gang
Gratis
kr. 2,- pr. rulle
Periodiseringsmeddelelser
hel-/halvårlig
kvartalsvis
månedlig
kr. 200,- pr. stk.
kr. 150,- pr. stk.
kr. 125,- pr. stk.
Proformaopgørelse pr. konto
kr. 200,-
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Side 10 af 45
Bestilling af regnskab
kr. 350,-
Rykkerbrev privat
Alle rykkere, herunder brev til kautionist også S.U. præmierestance
på police m.v.
Kontoudskrift med påmindelse
kr. 100,kr. 30,-
Overgivelse af sag til inkasso
kr. 100,-
Saldoforespørgsel (pr. telefon)
kr. 50,-
Tinglysning af skifteretsattest som adkomst
kr. 2.000,-
Valuta
Køb/salg af kontant valuta A, pr. ekspedition
Køb/salg af kontant valuta B, pr. ekspedition
kr. 40,-*
kr. 150,-*
*Gratis for kunder med Privat Plus.
Rejsechecks (Spks. køb) pr. check
kr. 50,- min. kr. 150,-
Sparekassebog
Oprettelse
Bogskift
kr. 100,-*
kr. 25,-*
* Gratis for kunder med Privat Plus
Overførsel af konti til andet pengeinstitut pr. konto
Pensionskonti
Særlig indlånskonti
Udlån, inkl. dokumenter
Anfordringskonti (private)
Øvrige indlånskonti
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
kr. 800,kr. 450,kr. 450,kr. 0,kr. 50,-
1. oktober 2014
Side 11 af 45
Selvbetjening
Check
Check - indløst
Udlevering af brevchecks (100 stk.)
Udlevering af checkhæfte
Checkhæfte/checksæt – fremsendelse
Fremskaffelse af check
kr. 10,- pr. check
kr. 350,- + evt. firmatryk
kr. 25,kr. 50,kr. 100,-
Køb af check
Kunder (incl. porto)
Gavecheck incl. telegram
kr. 30,kr. 50,-
Døgnboks
Bortkomne nøgler
Oprettelse
Årlig afgift
Fejl i kundens optælling
kr. 50,kr. 100,kr. 1.000,kr. 25,-
Kuvertservice
FI-indbetalingskort/giroindbetalingskort
Kvittering retur
kr. 10,kr. 25,- pr. ekspedition
Overførsel
Automatisk returneret overførsel fra andet pengeinstitut
kr. 25,- pr. ekspedition
SMS-bank
Gratis
Pengeautomat
Fremmede pengeautomater
Udbetaling ved kassen i fremmed pengeinstitut
I Sparekassens egne pengeautomater hverdag kl. 9-17
kr. 5,kr. 5,Gratis – ellers kr. 5,-
Beskedservice, alle funktioner
Gratis
Swipp
Gratis
Selvbetjeningsbokse
Oprettelsesgebyr
Årligt gebyr:
•
Lille smal
•
Lille
•
mellem
•
store
•
ekstra stor
Bortkomne nøgler
•
1 nøgle bortkommet, så lås skal udskiftes
•
Alle nøgler bortkommet, så boksen skal bores op
kr. 300,-*
kr. 200,-*
kr. 400,-*
kr. 500,-*
kr. 600,-*
kr. 900,-*
Kostpris** + evt. timeløn
Kostpris** + evt. timeløn
*) Prisen er inklusiv moms.
**) Kostpris er ca. kr. 900,- ved udskiftning af lås og mellem kr. 2.000 -3.000,- ved opboring. Hvis udskiftning/opboring foretages af
PI-medarbejder (Serviceafd.) beregnes timeløn og ny lås som kostpris + evt. timeløn til filialmedarbejder.
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Side 12 af 45
Gebyrer og selvbetjening for ikke-kunder
Mønt
Møntoptælling (ikke-kunder)
Møntruller (ikke-kunder)
kr. 100,- pr. gang
kr. 5,- pr. rulle, min. kr. 25,-
Valuta
Køb/salg af kontant valuta A, pr. ekspedition (ikke-kunder)
kr. 100,-
Køb/salg af kontant valuta B, pr. ekspedition (ikke-kunder)
kr. 150,-
Køb af check
Incl. porto (ikke-kunder)
kr. 50,-
Girokort/Indbetalingskort
Betaling ved kassen (betalingsdag = dags dato) (ikke-kunder)
Betaling ved kassen (betalingsdag = dags dato)
uden betalingsgrundlag (optisk læsbar kodelinie) (ikke-kunder)
kr. 50,kr. 60,-
Kassehævninger
Pr. ekspedition (ikke-kunder)
kr. 100,-
Udbetaling
Med telefonkontrol på konti i andre pengeinstitutter
kr. 150,-
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Side 13 af 45
Privat Plus, fordelsoversigt
Privat Plus-fordele
Hævning på konto i kassen
Gratis
Sparekassebog
Oprettelse
Bogskift
Gratis
Gratis
Valuta
Køb/salg af kontant valuta A, pr. ekspedition
Køb/salg af kontant valuta B, pr. ekspedition
Gratis
Gratis
Betalinger i netbank
Betaling af girokort/FI-kort
Overførsel til konto i andet PI m/kort advis (uden kvittering for
gennemført betaling)
Gratis
Gratis
MasterCard Debit, Standard
Bestillingsgebyr og årligt kortgebyr
Kontanthævning i Danmark:
•
I Sparekassens pengeautomater uden for åbningstiden
Gratis
Hævekort
Kontanthævning i Sparekassens pengeautomater uden for åbningstiden
Gratis
Dankort
Kontanthævning i Danmark:
•
I Sparekassens pengeautomater uden for åbningstiden
Gratis
VISA/Dankort
Bestillingsgebyr og årligt kortgebyr
Gratis*
Kontanthævning i Danmark:
•
I Sparekassens pengeautomater uden for åbningstiden
Gratis
Gratis*
*Der kan vælges enten et gratis VISA/Dankort eller et gratis MasterCard Debit, Standard.
Beregning for Privat Plus – jf. Generelle gebyrer, Privat Plus, fordelsaftale, side 9.
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Side 14 af 45
Bolig
Låneformidlingsprovision
v/ DLR-kreditforeningslån
v/ Totalkredit og øvrige kreditforeningslån
kr. 2.500,- + 3 ‰ af hovedstolen
kr. 2.500,- + 2 ‰ af hovedstolen
Indfrielse inkl. aflysning
kr. 900,- pr. stk.
Garantier
Provision pr. lån* (beregnes forud)
•
almindelig garantiprovision
•
garanti, forhåndslån
•
garanti, forhåndslån – ombygning
•
garanti, prioritering
•
garanti, prioritering - ej dkk
•
(Provision i frem. valuta omregnes til dkr. svarende til ca. 1.750 kr.)
I
ndeståelse for sletning af retsanmærkninger
Betalingsgaranti i forbindelse med køb af en ejendom
0,75% pr. 3 mdr., min. kr. 300,0,75% pr. 3 mdr., min. kr. 300,kr. 3.500,- pr. påbegyndt kvartal
kr. 1.750,- pr. 3 mdr.
ca. kr. 1.750,- pr. 3 mdr.
Gratis
Pris 0,0625% hver 3. mdr., min. kr. 900,Garantiprovisionen beregnes og tilskrives
forud hver 3. mdr. Første gang ved
etablering.
*Ved Totalkredit lån, hvor der er tale om to-lags belåning, beregnes provision for garanti pr. lån.
Kurskontrakt
Udfærdigelse
ændring
opgørelse i utide
kr. 900,- pr. kontrakt
kr. 900,- pr. kontrakt
kr. 900,- pr. kontrakt
Vurdering af ejendom, såfremt lånetilbuddet ikke benyttes
kr. 1.500,-
Lånesagsgebyr til Totalkredit
kr. 1.000, – 4.000,-
Besigtigelse byggelånssag, pr. besigtigelse
kr. 1.000,-
Ejerpantebrev udfærdigelse af dokument
kr. 1.000,- pr. dokument
Påtegning til tinglysning
Påtegning
Undtagelse:
overdragelse af ejer- og pantebrev
omdannelse af ejer- og pantebrev
kr. 1.800,- pr. anmeldelse
kr. 1.800,- pr. anmeldelse
Aflysning af underpant
kr. 900,- pr. aflysning
kr. 1.000,- pr. anmeldelse
Gældsovertagelse gældsbrev/ejerpantebrev som nyt lån pantebrev 2% af restgæld min. kr. 900,Tingbogsoplysning
kr. 500,-
Tingbogsattest (bestilt)
kr. 500,-
Ikke gennemført sag
kr. 1.000,- pr. ansøgning
Mellemfinansiering og indfrielseskredit
Stiftelsesprovision
Ekspeditionsgebyr
kr. 900,- pr. dokument
kr. 1.575,-
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Side 15 af 45
Refinansiering af Totalkredit XR-lån
Ændring af refinansieringsmetode
Ændring af refinansieringsfrekvens, eller restløbetid
kr. 500,kr. 500,-
Boligindskudslån Skriftligt afslag
kr. 500,-
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Side 16 af 45
Indlån
Budget (Dynamisk budgetsystemet)
Årligt gebyr (inkl. budgetrevision)
Udfærdigelse
Årlig revision af budgettet
Ændring
Budget (manuelt skema)
kr. 900,- pr. år
kr. 900,- pr. gang
kr. 900,kr. 225,- pr. gang
kr. 900,- pr. gang
Deponering kontant beløb
kr. 900,-
Opsparingskonto Plus - udbetaling
1 gratis udbetaling pr. kvartal
kr. 40,- pr. gang
Opsparingskonto aktionær - udbetaling
1 gratis udbetaling pr. kvartal
kr. 40,- pr. gang
Pensionsafkastskat kontrolberegning
Pensionskonti
Ændringer
Ophævelse i utide
Bodeling
kr. 900,- pr. time,
min. kr. 250,- pr. eksp.
Puljeskift eller anden ændring
Puljeordning (spi) årligt puljegebyr
Ændring af kapitalpension til aldersopsparing
kr. 800,- pr. konto
kr. 500,- pr. time,
min kr. 500 pr. eksp.
kr. 225,- pr. ændring
0,75% p.a. min. kr. 150,kr. 900,-
Udbetaling
Udbetaling af kapitalpension og aldersopsparing ved pensionering
(selvpension undtaget)
Ændring af udbetalingsperiode på ratepension efter opstart af udbetaling
Udbetalingsstart af indeks og ratepension
kr. 800,kr. 800,kr. 800,-
Kontogebyr - delkunde (ekskl. gebyr for kort)
Gratis
Erhverv – gennemløbskonto kontogebyr
kr. 1.000,- pr. kvt.
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Side 17 af 45
Udlån
Ejerpantebrev udfærdigelse af dokument
kr. 1.000,- pr. stk.
Pantehaverdeklaration
Udfærdigelse og ekspedition
Skift forsikringsselskab
Gratis
kr. 200,-
Gældsbrev/kassekredit/Byggelån/Garantier m.v.
Almindelig garantiprovision (beregnes forud)
Stiftelsesgebyr
Ekspeditionsgebyr
Skriftligt afslag begæret af kunden
0,75% pr. 3 mdr., min. kr. 300,2% af lånebeløb, min. kr. 1.200,kr. 1.575,kr. 500,-
Prioritetslån
1% af lånebeløb min. kr. 2.000,-
Indfrielse af lån ekstraordinær indfrielse
kr. 350,-
Kreditoplysning
pengeinst., oplysningsbureau, kreditforen. o.lign
over for kunder
Kopi af kreditoplysning til omspurgte kunde
kr. 1.500,kr. 250,- + kostpris
kr. 10,- pr. side, max. kr. 200,-
Notering
dokument ved sekundær pant + transport
sekundær pant
transport (inkl. realkreditlån)
kr. 1.000,- pr. stk.
kr. 1.000,- pr. stk.
kr. 1.000,- pr. stk.
Overtræksbevilling
overtræk større end kr. 5.000
overtræk mindre end/= kr. 5.000
kr. 500,kr. 250,-
Overførsel af konti til andet pengeinstitut pr. konto
udlån, inkl. dokumenter
kr. 450,-
Aflysning af underpant
kr. 900,- pr. aflysning
Påtegning til tinglysning
Påtegning
Undtagelse:
overdragelse af ejer- og pantebrev
omdannelse af ejer- og pantebrev
kr. 1.000,- pr. anmeldelse
kr. 1.800,- pr. anmeldelse
kr. 1.800,- pr. anmeldelse
Respektpåtegning fremsendelse af brev
Tingbogsoplysning
kr. 900,kr. 500,-
Underskriftsmodtagelse
på gældsbrev for fremmed pengeinstitut
kr. 300,-
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Side 18 af 45
Overførsler og betalinger
Girokort/Indbetalingskort
Betaling ved kassen (betalingsdag = dags dato)
Betaling ved kassen (betalingsdag = dags dato)
uden betalingsgrundlag (optisk læsbar kodelinie)
kr. 40,kr. 50,-
Overførsel af beløb - fast overførsel
til konto i Sparekassen (også 3. mandskonto)
til konto i fremmed PI
Gratis
Gratis
Overførsel af beløb (i kassen)
til konto i Sparekassen (egen konto)
til konto i andet pengeinstitut
til 3. mands konti Sparekassen
til konto i andet pengeinstitut via Nationalbanken
med check
Gratis
kr. 30,kr. 30,kr. 100,kr. 30,-
Nets
Afvisning af BS-træk pga. manglende dækning
Betalingsoversigt/kvittering for betaling
Leverandørservice, afvisning pga. manglende dækning
kr. 300,kr. 25,- pr. stk.
kr. 300,-
Kontramandering
kr. 250,- pr. ekspedition
Returnering (check, overførsel, Dankortnota) inkl. brev
kr. 300,-
Indbetalingskort - særskilt advisering af FI-kort
pr. brev
pr. email
kr. 10,kr. 25,-
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Side 19 af 45
Depot
Obligationer (VP-registrerede)
Fondskodegebyr (max. antal i året)
kr. 35,- pr. serie p.a. + moms
Gebyr ved
•
kontogebyr (Nedsættes forholdsmæssigt, hvis der er aktier i depotet)
•
andre ændringer
•
beholdningsændringer
kr. 35,- + moms
kr. 35,-
Meddelelser om
•
andre ændringer
•
beholdningsændringer
•
renter
•
udtrækning
kr. 18,- pr. stk. + moms
kr. 18,- pr. stk.
kr. 18,- pr. stk. + moms
kr. 18,- pr. stk. + moms
Obligationer i kreditforeninger
administration af køb/salg
indlægning/udtagning
kr. 225,- pr. fondsordre
kr. 370,- pr. fondsordre
Aktier og Investeringsforeninger (VP-registrerede)
gebyr ved
•
andre ændringer
•
beholdningsændringer
kr. 35,- + moms
kr. 35,-
meddelelser om
•
andre ændringer
•
beholdningsændringer
kr. 18,- pr. stk. + moms
kr. 18,- pr. stk.
Obligationer/aktier (ej VP-registrerede)
nominel værdi < 500.000
nominal værdi > 500.000
kr. 60,- p.a. + moms
0,35% af nominel værdi, min.
kr. 230,- + moms
0,35% af de første kr. 500.000,+ 0,20% af resten + moms
Udenlandske værdipapirer
Gebyret beregnes for obligationer af nominel værdi omregnet til DKK
og for aktier af kursværdi omregnet til DKK.
kapitaler < 500.000
kapitaler > 500.000
0,35% pr. år, min. kr. 300,- + moms
0,20% pr. år, min. kr. 1.500,- + moms
Frigivelse til andre pengeinstitutter
kr. 130,- pr. fondskode
Depotgebyr - minimumspris
(gælder kun hvis andet end VP-effekter)
oversigt over depotbevægelser
beholdningsoversigt
kr. 160,- p.a. + moms
kr. 35,- + moms
kr. 20,- + moms
Diverse effekter
fremmed bank/sparekassebøger, policer, forseglede kuverter
kr. 75,- pr. stk p.a. + moms
Navne notering aktier (gratis ved handel)
kr. 15,- pr. fondskode stk. min. kr. 100,-
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Overførsel til andet pengeinstitut
danske værdipapirer til andet PI
udenlandske værdipapirer til andet PI
udenlandske værdipapirer fra andet PI
pantebreve
Pantebreve
nominel værdi < 500.000
Side 20 af 45
kr. 250,- pr. fondskode max. kr. 960,kr. 610,- pr. fondskode + udenlandske
omkostninger
Udenlandske omkostninger
kr. 250,- pr. pantebrev max. kr. 900,-
hvis ingen ydelse (p.a.)
hvis ydelse (pr. ydelse)
0,35 % af nominel værdi, min. kr.
230,- + moms
0,35 % af de første kr. 500.000,+ 0,20 % af resten + moms
kr. 45,- pr. stk.
kr. 68,- + moms
Ejerskifte
•
debitor, pr. ejendom
•
kreditor, pr. stk.
kr. 580,kr. 25,- + porto, min kr. 250,-
ekstraordinær indfrielse
kr. 580,- pr. pantebrev (ej moms)
ekstraordinært afdrag
kr. 580,- pr. pantebrev + moms
fotokopi
henstand (efter aftale)
opsigelse
opgørelse til retslig inkasso
kr. 285,- pr. pantebrev
kr. 680,- pr. pantebrev
kr. 690,- pr. pantebrev
kr. 690- pr. deb. + moms
Påkravsskrivelse
•
kreditor
•
sparekassen
lovens tekst
kr. 250,- + moms
Påtegning (moderation m.v.)
•
første dokument
•
efterfølgende dokumenter
kr. 1.650,- + moms
kr. 1.650,- + moms
Udenlandsk udbytte
Tilbagesøgning af udbytteskat
Udbetaling af udbytte/afkast
Tilmelding til automatisk nedsættelse af udbytteskat
kr. 900,- + udenlandske omkostninger
kr. 65,- pr. udbetaling
kr. 250,-
nominel værdi > 500.000
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Side 21 af 45
Fondshandel
Aktier og investeringsbeviser (kurtage)
danske børsnoterede
OTC-aktier (unoterede) og danske AMP
tegnings-/aktieretter
nordiske børsnoterede
øvrige udenlandske børsnoterede
Obligationer
afregningskurs overfor Sparekassen
•
ved køb
•
ved salg
kurtage
•
danske obligationer < 3 mill.
•
danske obligationer > 3 mill.
•
udenlandske obligationer
Investeringsaftaler
Grundhonorar pr. aftale
Løbende honorarer
Depotværdi < kr. 300.000,Depotværdi mellem kr. 300.000,- og kr. 600.000,Depotværdi > kr. 600.000,-
0,75 % af kursværdi indtil 100.000,
min. 225,- og max. 500,0,5 % af kursværdi over 100.000
1,0 % af kursværdi, min. 500,1,0 % af kursværdi, min. 120,0,75 % af kursværdi, min. 500,+ udenlandske omkostninger, min. 200,1,25 % af kursværdi, min. 500,+ udenlandske omkostninger, min. 200,-
tillæg på max. 0,25 % point til
Sparekassens afregningskurs
max. 0,25 % point
0,15 % af kursværdi indtil
3.000.000, min. 225,- og max. 3.000,0,10 % af kursværdi af beløb
over 3.000.000
0,25 % af kursværdi, min. 500,+ udenlandske omkostninger, min. 200,kr. 500,- p.a. *
0,90 % p.a.*
0,60 % p.a.*
0,25 % p.a.*
Honoraret beregnes med udgangspunkt i den højeste depotværdi i løbet af året.
Ekstraordinær udbetaling udover den årlige gratis hævning fra ordningen
kr. 800,-*
Opstart af udbetaling på ratepensionsaftale i investeringsaftale
kr. 800,-*
Ændring af investeringsprofil undervejs
kr. 800,-*
*Alle honorarerne er ekskl. moms.
Handel mellem kundens depoter/flytning
f.eks. fra åbent depot til kapitalpensionsdepot
kr. 240,- pr. fondskode
Limitering af fondsordre
kr. 220,- pr. ordre
Kurskontrakt obligationer
udfærdigelse
ændring
ophævelse i utide
kr. 960,- pr. kontrakt
kr. 960,- pr. kontrakt
kr. 960,- pr. kontrakt
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Side 22 af 45
Unoterede kapitalandele
Unoterede VP-papirer
Unoterede fysiske værdipapirer
kr. 2.000,- pr. depot
kr. 2.000,- pr. depot
Udskrivning/fremfinding af notaer
Handelsnotater, udbyttenotater, årsopgørelser m.v.
kr. 100,- pr. stk.
Aktie - udbytteskat
Private
•
Udbytte < 48.300
•
Udbytte > 48.300
28%
42%**
** Uanset udbyttets størrelse tilbageholdes der 28% ved udbetaling af udbytte.
Selskaber registreret på cvr. nr. reduceret udbytteskat 18,48%.
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Side 23 af 45
Udland
Overførsel til udlandet
Bestilt via Netbank:
•
Almindelig
•
EU-betaling* indenlandsk/udenlandsk
•
Ekspress med omveksling
•
Ekspress uden omveksling
kr. 50,kr. 20,kr. 290,- + 1 ‰
kr. 290,-
Bestilt via afdeling
•
EU-betaling i Euro* indenlandsk/udenlandsk
•
Betaling i alle andre valutaer
•
Ekspress med omveksling
•
Ekspress uden omveksling
kr. 100,kr. 175,kr. 450,- + 1 ‰
kr. 450,-
Returnering af overførsel pga. fejl eller manglende oplysninger m.v. kr. 350,- + udenlandske omkostninger
EU-betaling stilles til rådighed for den Europæiske EUR clearing eller korrespondentbanken 1bankdag efter at betalingen er
foretaget.
Almindelig overførsel stilles til rådighed for korrespondentbanken 2 bankdage efter at betalingen er foretaget.
Ekspres i DKK stilles til rådighed for korrespondentbanken på betalingsdagen, hvis overførselsanmodningen er modtaget før kl.
13.00.
Ekspres i EUR/USD/CAD/GBP/SEK/NOK stilles til rådighed for korrespondentbanken på betalingsdagen, hvis
overførselsanmodningen er modtaget før kl. 14.00.
Ekspres i øvrige valutaer stilles til rådighed for korrespondentbanken 1 bankdag efter at betalingen er foretaget.
*Overførslen skal ske inden for EU/EØS-landene.
Bestilt i EUR
Korrekt BIC/SWIFT på modtagers pengeinstitut
Korrekt IBAN kontonummer tilhørende betalingsmodtager
Omkostninger i DK betales af afsender og udenlandske omkostninger af betalingsmodtager.
Udenlandske omkostninger
(Udenlandske omkostninger over kr. 200,- kan blive opkrævet efterfølgende)
kr. 200,-
Øvrige
Tillæg for manglende IBAN
Tillæg for manglende BIC
Tillæg for manglende oplysninger i øvrigt
E-mail, telefax advisering/bekræftelse, bestilt via Netbank
E-mail, telefax advisering/bekræftelse bestilt på anden måde
Tilpasning af overførsel bestilt i Netbank
Notakopi
Sager vedr. overførsel til udlandet, der kræver særbehandling
kr. 75,kr. 75,kr. 75,kr. 300,kr. 450,kr. 75,kr. 215,Timebetaling, min. kr. 400,-
Korrespondentbankgebyr
Kvittering, forespørgsel, tilbagekaldelse, spærring, ændring, advisering
kr. 450,- pr. gang + udl. omk.
Overførsel fra udlandet
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Fra EU/EØS lande i følgende valuta:
(EUR, BGN, CZK, DKK, GBP, HUF, LTL, NOK, PLN, RON og SEK)
Øvrige
Modtaget via andet pengeinstitut
Tillæg for manglende/ukorrekte oplysninger
Sager vedr. overførsel fra udlandet, der kræver særbehandling
Side 24 af 45
kr. 20,kr. 35,kr. 20,- + omk. til andet dansk PI
kr. 75,Timebetaling, min. kr. 400,-
Øvrige udlandsforretninger
Check - køb
Trukket på udenlandsk pengeinstitut – DKK
Trukket på dansk pengeinstitut - DKK
I valuta
Returcheck på grund af manglende dækning, spærring m.v.
Rejsechecks, køb USD/GBP
Check i udenlandsk valuta der tages til inkasso
kr. 260,- + 0,5 % + udl.omk.2)
kr. 150,kr. 210 + 0,25 % 1)
kr. 450,- + udl. omk.
kr. 50,- pr. stk., min. kr. 300,3,1 ‰, min. kr. 900,- + udl. omk.
1) Gebyret opkræves pr. trassatbank.
2) Udl. omk. kr. 100,- kr. pr. check.
Check - salg
Afhentet – alle valutaer
Inkl. forsendelse til udlandet – alle valutaer
Swift check i USD til USA
Kontramandering/tilbagekaldelse – alle valutaer
Tilbagekøb af check – alle valutaer (sker til samme kurs som øvrige køb)
kr. 315,- pr stk.
kr. 350,- pr. stk.
kr. 100,- pr. stk.
kr. 550,- pr. stk. + udl. omk.
kr. 150,- pr. stk.
Udlandslån/valutakassekredit
Etablering/hjemtagelse
Forlængelse
Førtidsindfrielse, omlægning, terminssikring eller ændring af lån
Dokumentgebyr
Terminsgebyr/disponeringsgebyr
2%, min. kr. 900,1%, min. kr. 900,- pr. lån
kr. 900,- pr. lån
kr. 750,- pr. lån
kr. 900,- pr. termin
Valutaterminsforretning
kr. 900,- pr. stk.
Handelskurs valuta – hovedvalutaer:
Kurser offentlig gjort på www.pbs.dk/valutakurser +/- Sparekassens tillæg/fradrag
Kommercielle valutatransaktioner
Salg af valuta – valutakonto
Salg af valuta + DKK
Køb af valuta + valutakonto
Køb af valuta – DKK konto
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
valør + 2 dage
valør + 2 dage
valør + 2 dage
valør + 2 dage
1. oktober 2014
Side 25 af 45
Trade finance
Importremburs
Udstedelse
Dokumentprovision
Provision, udskudt betaling
Udkast
Afvisningsgebyr
Frigivelsesprovision
Annulleringsprovision
Ændring
Swift, Telex, porto m.v.
Gebyr for særbehandling
Eksportremburs
Adviseringsprovision
Bekræftelsesprovision
Dokumentprovision
Ændring
Provision, udskudt betaling med vor forpligtelse
Provision, udskudt betaling uden vor forpligtelse
Transfereringsprovision
Noteringsprovision
Udbetalingsprovision
Anmeldelsesgebyr
Gebyr for særbehandling
Udenlandske garantier
Ekspeditionsgebyr
Garanti, oprettelse
kr. 900,- + 2,00 % i antal dage
+ teleomkostninger
1,80 ‰, min. kr. 900,kr. 900,- + 2,00 % i antal dage
kr. 900,kr. 900,kr. 900,kr. 900,kr. 900,- + teleomkostninger
kr. 275,Timepris
kr. 900,Efter aftale – følger markedsprisen på
det enkelte land, min. kr. 900,1,95 ‰, min. kr. 900,kr. 900,Efter aftale – følger markedsprisen på
det enkelte land + kr. 900,kr. 900,5,80 ‰, min. kr. 2.000,kr. 900,1,95 ‰, min. kr. 900,kr. 900,Timepris
Garantiprovision
Behandling af krav
Ændring
Swift, Telex, porto m.v.
kr. 1.575,- (privat) /kr. 5.000,- (erhverv)
2 %, min. kr. 1.200,- (privat) /
kr. 2.400,- (erhverv)
0,75 % pr. 3 måneder, min. kr. 300,kr. 900,kr. 900,min. kr. 275,-
Modtagne garantier:
•
advisering
•
ændring
•
behandling af krav
kr. 900,- + udenlandske omkostninger
kr. 900,kr. 900,-
Udkast til garanti
Gebyr for særbehandling
kr. 900,Timepris
Import inkasso
Inkassoprovision
Acceptprovision
Frigivelsesprovision
Protestgebyr
Ændring
Returgebyr
Rykningsgebyr
3,10 ‰, min. kr. 900,kr. 900,kr. 900,kr. 900,kr. 900,kr. 900,kr. 900,-
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Side 26 af 45
Udleveringsgebyr
Swift, Telex, porto m.v.
Gebyr for særbehandling
kr. 900,kr. 275,Timepris
Eksport inkasso
Inkassoprovision
Acceptprovision
Frigivelsesprovision
Protestgebyr
Ændring
Swift, Telex, porto m.v.
Gebyr for særbehandling
3,10 ‰, min. kr. 900,kr. 900,kr. 900,kr. 900,kr. 900,kr. 275,Timepris
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Side 27 af 45
Netbank
Oprettelsesgebyr og løbende gebyrer
Oprettelse af Netbank
Netbank - løbende gebyr
Gratis
Gratis
Betalinger
Betaling af girokort/FI-kort
Betaling af girokort/FI-kort med kvittering retur
Overførsel til egne konti i Sparekassen
Overførsel til konti i Sparekassen tilhørende 3. mand
Overførsel til konto i andet PI m/kort advis
Overførsel til konto m/lang advis (Til konto i Sparekassen og andet PI)
Overførsel med checks
kr. 3,00*
kr. 15,00
Gratis
Gratis
kr. 1,00*)**)
kr. 5,00*
kr. 15,00
*) Gratis for kunder med Privat Plus
**)Overførsler med kvittering retur koster ekstra kr. 10,00
Betaling til udlandet
Almindelig
EU-betaling (indenlandsk/udenlandsk)***
Ekspres med omveksling
Ekspres uden omveksling
kr. 50,00
kr. 20,00
1‰ + kr. 290,00
kr. 290,00
***Overførsel skal ske inden for EU/EØS-landene. Bestilt i EUR, maks. EUR 50.000. Korrekt BIC/SWIFT på modtagers pengeinstitut.
Korrekt IBAN kontonummer tilhørende betalingsmodtager. Omkostninger i DK betales af afsender og udenlandske omkostninger af
betalingsmodtager.
Handel med værdipapirer
Danske aktier - kurtage
Danske obligationer - kurtage
Notagebyr
Tegningsretter
Nordiske aktier
0,3% af kursværdi, min kr. 45,00
0,1% af kursværdi, min kr. 75,00
kr. 15,00 pr. stk.
1% af kursværdi, min kr. 80,00
Op til 0,2% af kursværdi,
min. kr. 75,00
+ udenlandske omk. 0,15%,
min. 100,00
Aktier fra øvrige europæiske lande, USA og Canada
Op til 0,4% af kursværdi,
min. kr. 50,00
+ udl. omk. 0,2%, min. 150,00
Aktier fra øvrige lande, herunder Japan og Østeuropa
Op til 0,5% af kursværdi,
min. kr. 75,00
+ udl. omk. 0,75%, min. kr. 1.000,00
Gennemsnitskurshandel – Danske Aktier
Ved afregning som gennemsnitskurs-handel
sker afregning til NASDAQ OMX København
”15.30 gennemsnit – Alle handler” med et
fradrag/tillæg på 0,25 procent
Strakshandler efter NASDAQ OMX Københavns lukketid – Danske
Aktier og Danske Obligationer
Afregningskursen fastsættes efter en
vurdering af markedsforholdene
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Side 28 af 45
MasterCard Business Debit, Standard
Hæve- og forbrugsgrænser
Kontanthævning pr. dag i Danmark kr. 5.000,Kontanthævning pr. dag i udlandet kr. 5.000,Køb pr. dag kr. 30.000,Gebyrer
Bestillingsgebyr og årligt kortgebyr
kr. 185,-
Erstatningskort
kr. 100,-*
*Opkræves ikke ved udskiftning af kort ifm. stop af abonnementstræk.
Kontanthævning i Danmark:
•
I Sparekassen eller i Sparekassens pengeautomater i åbningstiden
•
I Sparekassens pengeautomater uden for åbningstiden
•
I pengeautomater andre pengeinstitutter
•
I kassen i andre pengeinstitutter
Gratis
kr. 5,kr. 20,kr. 50,-
Kontanthævning i udlandet
2% min kr. 50,-
Køb i udlandet
Gratis
Køb i Danmark
Gratis
Ændring af forbrugsgrænse
Gratis
Kopi af nota (opkræves kun, såfremt nota er i overensstemmelse
med det fakturerede)
kr. 150,-
Genbestilling af PIN-kode
kr. 50,-
Spærring af kort på grund af kortholders misbrug
kr. 300,-
Uberettiget indsigelse på en korttransaktion
kr. 500,-
Omregningskurs/referencekurs ved brug af kort i udlandet
Betale/hæve i lokal valuta:
Vælger du lokal valuta, vil omregningen til DKK ske, når beløbet bliver hævet på din konto, og til
følgende omregningskurs:
•
Europæiske valutaer offentliggjort på www.pbs.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på
PBS tillagt 1,5 %
•
Øvrige valutaer offentliggjort på www.pbs.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på PBS
tillagt 2,0 %.
Betale/hæve i DKK:
Vælger du DKK, vil forretningen/pengeautomaten straks omveksle beløbet i lokalvaluta til DKK til en kurs fastsat i udlandet.*
*Når du bruger dit kort i udlandet, kan du risikere at blive spurgt, om du ønsker at betale/hæve i lokal valuta eller DKK. Sparekassen anbefaler, at du
altid gennemfører betaling i udlandet i den lokale valuta, da kursen der anvendes i forretninger og pengeautomater i udlandet, typisk er dårligere
end omvekslingskursen i Danmark.
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Side 29 af 45
MasterCard Business Debit, Guld
Hæve- og forbrugsgrænser
Kontanthævning pr. dag i Danmark kr. 6.000,Kontanthævning pr. dag i udlandet kr. 6.000,Køb pr. dag kr. 50.000,Gebyrer
Bestillingsgebyr og årligt kortgebyr
kr. 795,-
Erstatningskort
kr. 100,-*
*Opkræves ikke ved udskiftning af kort ifm. stop af abonnementstræk.
Kontanthævning i Danmark:
•
•
•
•
I Sparekassen eller i Sparekassens pengeautomater
i åbningstiden
I Sparekassens pengeautomater uden for åbningstiden
I pengeautomater andre pengeinstitutter
I kassen i andre pengeinstitutter
Gratis
kr. 5,kr. 20,kr. 50,-
Kontanthævning i Udlandet
2% min kr. 50,-
Køb i udlandet
Gratis
Køb i Danmark
Gratis
Ændring af forbrugsgrænse
Gratis
Kopi af nota (opkræves kun, såfremt nota er i overensstemmelse
med det fakturerede)
kr. 150,-
Genbestilling af PIN-kode
kr. 50,-
Spærring af kort på grund af kortholders misbrug
kr. 300,-
Uberettiget indsigelse på en korttransaktion
kr. 500,-
Omregningskurs/referencekurs ved brug af kort i udlandet
Betale/hæve i lokal valuta:
Vælger du lokal valuta, vil omregningen til DKK ske, når beløbet bliver hævet på din konto, og til
følgende omregningskurs:
•
Europæiske valutaer offentliggjort på www.pbs.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på
PBS tillagt 1,5 %
•
Øvrige valutaer offentliggjort på www.pbs.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på PBS
tillagt 2,0 %.
Betale/hæve i DKK:
Vælger du DKK, vil forretningen/pengeautomaten straks omveksle beløbet i lokalvaluta til DKK til en kurs fastsat i udlandet.*
*Når du bruger dit kort i udlandet, kan du risikere at blive spurgt, om du ønsker at betale/hæve i lokal valuta eller DKK. Sparekassen anbefaler, at du
altid gennemfører betaling i udlandet i den lokale valuta, da kursen der anvendes i forretninger og pengeautomater i udlandet, typisk er dårligere
end omvekslingskursen i Danmark.
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Side 30 af 45
MasterCard Business Debit, Platinum
Hæve- og forbrugsgrænser
Kontanthævning pr. dag i Danmark kr. 10.000,Kontanthævning pr. dag i udlandet kr. 10.000,Køb pr. dag kr. 100.000,Gebyrer
Bestillingsgebyr og årligt kortgebyr
kr. 1.395,-
Erstatningskort
kr. 100,-*
*Opkræves ikke ved udskiftning af kort ifm. stop af abonnementstræk.
Kontanthævning i Danmark
•
•
•
•
I Sparekassen eller i Sparekassens pengeautomater
i åbningstiden
I Sparekassens pengeautomater uden for åbningstiden
I pengeautomater andre pengeinstitutter
I kassen i andre pengeinstitutter
Gratis
kr. 5,kr. 20,kr. 50,-
Kontanthævning i Udlandet
2% min kr. 50,-
Køb i udlandet
Gratis
Køb i Danmark
Gratis
Ændring af forbrugsgrænse
Gratis
Kopi af nota (opkræves kun, såfremt nota er i overensstemmelse
med det fakturerede)
kr. 150,-
Genbestilling af PIN-kode
kr. 50,-
Spærring af kort på grund af kortholders misbrug
kr. 300,-
Uberettiget indsigelse på en korttransaktion
kr. 500,-
Priority Pass
Har du et MasterCard Platinum kan Sparekassen Fyn formidle oprettelsen af et Priority Pass. Et Priority Pass giver adgang til lounges
over hele verden, uafhængigt af hvilket flyselskab du flyver med, og hvilken klasse du flyver på. Du kan se, hvilke lounges Priority
Pass giver adgang til på www.prioritypass.com.
Gebyr for kortet og for loungebesøg fastsættes af Priority Pass:
Oprettelse og fornyelse af kortet
Loungebesøg for kortholder og evt. gæster
Gratis
kr. 170,- pr. person
Omregningskurs/referencekurs ved brug af kort i udlandet
Betale/hæve i lokal valuta:
Vælger du lokal valuta, vil omregningen til DKK ske, når beløbet bliver hævet på din konto, og til
følgende omregningskurs:
•
Europæiske valutaer offentliggjort på www.pbs.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på
PBS tillagt 1,5 %
•
Øvrige valutaer offentliggjort på www.pbs.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på PBS
tillagt 2,0 %.
Betale/hæve i DKK:
Vælger du DKK, vil forretningen/pengeautomaten straks omveksle beløbet i lokalvaluta til DKK til en kurs fastsat i udlandet.*
*Når du bruger dit kort i udlandet, kan du risikere at blive spurgt, om du ønsker at betale/hæve i lokal valuta eller DKK. Sparekassen anbefaler, at du
altid gennemfører betaling i udlandet i den lokale valuta, da kursen der anvendes i forretninger og pengeautomater i udlandet, typisk er dårligere
end omvekslingskursen i Danmark.
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Side 31 af 45
MasterCard Debit, Standard
Hæve- og forbrugsgrænser
Kontanthævning pr. dag i Danmark kr. 5.000,Kontanthævning pr. dag i udlandet kr. 5.000,Køb pr. dag kr. 30.000,Gebyrer
Bestillingsgebyr og årligt kortgebyr
kr. 185,-*
* Gratis for kunder med Privat Plus.
Erstatningskort
kr. 100,-**
**Opkræves ikke ved udskiftning af kort ifm. stop af abonnementstræk.
Kontanthævning i Danmark:
•
I Sparekassen eller i Sparekassens pengeautomater i åbningstiden
•
I Sparekassens pengeautomater uden for åbningstiden
•
I pengeautomater andre pengeinstitutter
•
I kassen i andre pengeinstitutter
Gratis
kr. 5,-***
kr. 20,kr. 50,-
*** Gratis for kunder med Privat Plus.
Kontanthævning i udlandet
2% min kr. 50,-
Køb i udlandet
Gratis
Køb i Danmark
Gratis
Ændring af forbrugsgrænse
Gratis
Kopi af nota (opkræves kun, såfremt nota er i overensstemmelse
med det fakturerede)
kr. 150,-
Genbestilling af PIN-kode
kr. 50,-
Spærring af kort på grund af kortholders misbrug
kr. 300,-
Uberettiget indsigelse på en korttransaktion
kr. 500,-
Omregningskurs/referencekurs ved brug af kort i udlandet
Betale/hæve i lokal valuta:
Vælger du lokal valuta, vil omregningen til DKK ske, når beløbet bliver hævet på din konto, og til
følgende omregningskurs:
•
Europæiske valutaer offentliggjort på www.pbs.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på
PBS tillagt 1,5 %
•
Øvrige valutaer offentliggjort på www.pbs.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på PBS
tillagt 2,0 %.
Betale/hæve i DKK:
Vælger du DKK, vil forretningen/pengeautomaten straks omveksle beløbet i lokalvaluta til DKK til en kurs fastsat i udlandet.*
*Når du bruger dit kort i udlandet, kan du risikere at blive spurgt, om du ønsker at betale/hæve i lokal valuta eller DKK. Sparekassen anbefaler, at du
altid gennemfører betaling i udlandet i den lokale valuta, da kursen der anvendes i forretninger og pengeautomater i udlandet, typisk er dårligere
end omvekslingskursen i Danmark.
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Side 32 af 45
MasterCard Debit, Guld
Hæve- og forbrugsgrænser
Kontanthævning pr. dag i Danmark kr. 6.000,Kontanthævning pr. dag i udlandet kr. 6.000,Køb pr. dag kr. 50.000,Gebyrer
Bestillingsgebyr og årligt kortgebyr
kr. 795,-
Erstatningskort
kr. 100,-*
*Opkræves ikke ved udskiftning af kort ifm. stop af abonnementstræk.
Kontanthævning i Danmark:
•
•
•
•
I Sparekassen eller i Sparekassens pengeautomater
i åbningstiden
I Sparekassens pengeautomater uden for åbningstiden
I pengeautomater andre pengeinstitutter
I kassen i andre pengeinstitutter
Gratis
kr. 5,-**
kr. 20,kr. 50,-
** Gratis for kunder med Privat Plus.
Kontanthævning i Udlandet
2% min kr. 50,-
Køb i udlandet
Gratis
Køb i Danmark
Gratis
Ændring af forbrugsgrænse
Gratis
Kopi af nota (opkræves kun, såfremt nota er i overensstemmelse
med det fakturerede)
kr. 150,-
Genbestilling af PIN-kode
kr. 50,-
Spærring af kort på grund af kortholders misbrug
kr. 300,-
Uberettiget indsigelse på en korttransaktion
kr. 500,-
Omregningskurs/referencekurs ved brug af kort i udlandet
Betale/hæve i lokal valuta:
Vælger du lokal valuta, vil omregningen til DKK ske, når beløbet bliver hævet på din konto, og til
følgende omregningskurs:
•
Europæiske valutaer offentliggjort på www.pbs.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på
PBS tillagt 1,5 %
•
Øvrige valutaer offentliggjort på www.pbs.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på PBS
tillagt 2,0 %.
Betale/hæve i DKK:
Vælger du DKK, vil forretningen/pengeautomaten straks omveksle beløbet i lokalvaluta til DKK til en kurs fastsat i udlandet.*
*Når du bruger dit kort i udlandet, kan du risikere at blive spurgt, om du ønsker at betale/hæve i lokal valuta eller DKK. Sparekassen anbefaler, at du
altid gennemfører betaling i udlandet i den lokale valuta, da kursen der anvendes i forretninger og pengeautomater i udlandet, typisk er dårligere
end omvekslingskursen i Danmark.
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Side 33 af 45
MasterCard Debit, Platinum
Hæve- og forbrugsgrænser
Kontanthævning pr. dag i Danmark kr. 10.000,Kontanthævning pr. dag i udlandet kr. 10.000,Køb pr. dag kr. 100.000,Gebyrer
Bestillingsgebyr og årligt kortgebyr
kr. 1.395,-
Erstatningskort
kr. 100,-*
*Opkræves ikke ved udskiftning af kort ifm. stop af abonnementstræk.
Kontanthævning i Danmark
•
•
•
•
I Sparekassen eller i Sparekassens pengeautomater
i åbningstiden
I Sparekassens pengeautomater uden for åbningstiden
I pengeautomater andre pengeinstitutter
I kassen i andre pengeinstitutter
Gratis
kr. 5,-**
kr. 20,kr. 50,-
** Gratis for kunder med Privat Plus.
Kontanthævning i Udlandet
2% min kr. 50,-
Køb i udlandet
Gratis
Køb i Danmark
Gratis
Ændring af forbrugsgrænse
Gratis
Kopi af nota (opkræves kun, såfremt nota er i overensstemmelse
med det fakturerede)
kr. 150,-
Genbestilling af PIN-kode
kr. 50,-
Spærring af kort på grund af kortholders misbrug
kr. 300,-
Uberettiget indsigelse på en korttransaktion
kr. 500,-
Priority Pass
Har du et MasterCard Platinum kan Sparekassen Fyn formidle oprettelsen af et Priority Pass. Et Priority Pass giver adgang til lounges
over hele verden, uafhængigt af hvilket flyselskab du flyver med, og hvilken klasse du flyver på. Du kan se, hvilke lounges Priority
Pass giver adgang til på www.prioritypass.com.
Gebyr for kortet og for loungebesøg fastsættes af Priority Pass:
Oprettelse og fornyelse af kortet
Loungebesøg for kortholder og evt. gæster
Gratis
kr. 170,- pr. person
Omregningskurs/referencekurs ved brug af kort i udlandet
Betale/hæve i lokal valuta:
Vælger du lokal valuta, vil omregningen til DKK ske, når beløbet bliver hævet på din konto, og til
følgende omregningskurs:
•
Europæiske valutaer offentliggjort på www.pbs.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på
PBS tillagt 1,5 %
•
Øvrige valutaer offentliggjort på www.pbs.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på PBS
tillagt 2,0 %.
Betale/hæve i DKK:
Vælger du DKK, vil forretningen/pengeautomaten straks omveksle beløbet i lokalvaluta til DKK til en kurs fastsat i udlandet.*
*Når du bruger dit kort i udlandet, kan du risikere at blive spurgt, om du ønsker at betale/hæve i lokal valuta eller DKK. Sparekassen anbefaler, at du
altid gennemfører betaling i udlandet i den lokale valuta, da kursen der anvendes i forretninger og pengeautomater i udlandet, typisk er dårligere
end omvekslingskursen i Danmark.
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Side 34 af 45
MasterCard Young
Hæve- og forbrugsgrænser
Kontanthævning pr. dag i Danmark kr. 5.000,Kontanthævning pr. dag i udlandet kr. 5.000,Køb pr. dag kr. 30.000,Gebyrer
Bestillingsgebyr og årligt kortgebyr
Gratis
Erstatningskort
kr. 100,-*
*Opkræves ikke ved udskiftning af kort ifm. stop af abonnementstræk.
Kontanthævning i Danmark:
•
I Sparekassen eller i Sparekassens pengeautomater
•
I pengeautomater andre pengeinstitutter
•
I kassen i andre pengeinstitutter
Gratis
kr. 5,kr. 50,-
Kontanthævning i udlandet
2% min kr. 50,-
Køb i udlandet
Gratis
Køb i Danmark
Gratis
Ændring af forbrugsgrænse
Gratis
Kopi af nota (opkræves kun, såfremt nota er i overensstemmelse
med det fakturerede)
kr. 150,-
Genbestilling af PIN-kode
kr. 50,-
Spærring af kort på grund af kortholders misbrug
kr. 300,-
Uberettiget indsigelse på en korttransaktion
kr. 500,-
Omregningskurs/referencekurs ved brug af kort i udlandet
Betale/hæve i lokal valuta:
Vælger du lokal valuta, vil omregningen til DKK ske, når beløbet bliver hævet på din konto, og til
følgende omregningskurs:
•
Europæiske valutaer offentliggjort på www.pbs.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på
PBS tillagt 1,5 %
•
Øvrige valutaer offentliggjort på www.pbs.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på PBS
tillagt 2,0 %.
Betale/hæve i DKK:
Vælger du DKK, vil forretningen/pengeautomaten straks omveksle beløbet i lokalvaluta til DKK til en kurs fastsat i udlandet.*
*Når du bruger dit kort i udlandet, kan du risikere at blive spurgt, om du ønsker at betale/hæve i lokal valuta eller DKK. Sparekassen anbefaler, at du
altid gennemfører betaling i udlandet i den lokale valuta, da kursen der anvendes i forretninger og pengeautomater i udlandet, typisk er dårligere
end omvekslingskursen i Danmark.
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Side 35 af 45
MasterCard Silver
Hæve- og forbrugsgrænser
Kontanthævning pr. dag i Danmark kr. 5.000,Kontanthævning pr. dag i udlandet kr. 5.000,Køb pr. dag kr. 30.000,Gebyrer
Bestillingsgebyr og årligt kortgebyr
Gratis
Erstatningskort
kr. 100,-*
*Opkræves ikke ved udskiftning af kort ifm. stop af abonnementstræk.
Kontanthævning i Danmark:
•
I Sparekassen eller i Sparekassens pengeautomater
•
I pengeautomater andre pengeinstitutter
•
I kassen i andre pengeinstitutter
Gratis
kr. 5,kr. 50,-
Kontanthævning i udlandet
2% min kr. 50,-
Køb i udlandet
Gratis
Køb i Danmark
Gratis
Ændring af forbrugsgrænse
Gratis
Kopi af nota (opkræves kun, såfremt nota er i overensstemmelse
med det fakturerede)
kr. 150,-
Genbestilling af PIN-kode
kr. 50,-
Spærring af kort på grund af kortholders misbrug
kr. 300,-
Uberettiget indsigelse på en korttransaktion
kr. 500,-
Omregningskurs/referencekurs ved brug af kort i udlandet
Betale/hæve i lokal valuta:
Vælger du lokal valuta, vil omregningen til DKK ske, når beløbet bliver hævet på din konto, og til
følgende omregningskurs:
•
Europæiske valutaer offentliggjort på www.pbs.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på
PBS tillagt 1,5 %
•
Øvrige valutaer offentliggjort på www.pbs.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på PBS
tillagt 2,0 %.
Betale/hæve i DKK:
Vælger du DKK, vil forretningen/pengeautomaten straks omveksle beløbet i lokalvaluta til DKK til en kurs fastsat i udlandet.*
*Når du bruger dit kort i udlandet, kan du risikere at blive spurgt, om du ønsker at betale/hæve i lokal valuta eller DKK. Sparekassen anbefaler, at du
altid gennemfører betaling i udlandet i den lokale valuta, da kursen der anvendes i forretninger og pengeautomater i udlandet, typisk er dårligere
end omvekslingskursen i Danmark.
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Side 36 af 45
MasterCard Kredit, Standard
(Produktet er udgået)
Hæve- og forbrugsgrænser
Kontanthævning pr. dag i Danmark og i udlandet kr. 3.000,Kontanthævning pr. løbende måned i Danmark og i udlandet kr. 15.000,Køb pr. dag i Danmark og i udlandet kr. 30.000,Køb pr. løbende måned i Danmark og i udlandet kr. 30.000,Gebyrer
Bestillingsgebyr og årligt kortgebyr:
•
Privat
•
Familiekort
•
Business
kr. 295,kr. 75,kr. 395,-
Erstatningskort
kr. 100,-*
*Opkræves ikke ved udskiftning af kort ifm. stop af abonnementstræk.
Kontanthævning i Danmark og i udlandet
2% min. kr. 50,-
Køb i udlandet
Køb i Danmark
Gratis
Gratis
Ændring af forbrugsgrænse
Gratis
Kopi af nota (opkræves kun, såfremt nota er i overensstemmelse
med det fakturerede)
kr. 150,-
Genbestilling af PIN-kode
kr. 50,-
Spærring af kort på grund af kortholders misbrug
kr. 300,-
Uberettiget indsigelse på en korttransaktion
kr. 500,-
Omregningskurs/referencekurs ved brug af kort i udlandet
Betale/hæve i lokal valuta:
Vælger du lokal valuta, vil omregningen til DKK ske, når beløbet bliver hævet på din konto, og til
følgende omregningskurs:
•
Europæiske valutaer offentliggjort på www.pbs.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på
PBS tillagt 1,5 %
•
Øvrige valutaer offentliggjort på www.pbs.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på PBS
tillagt 2,0 %.
Betale/hæve i DKK:
Vælger du DKK, vil forretningen/pengeautomaten straks omveksle beløbet i lokalvaluta til DKK til en kurs fastsat i udlandet.*
*Når du bruger dit kort i udlandet, kan du risikere at blive spurgt, om du ønsker at betale/hæve i lokal valuta eller DKK. Sparekassen anbefaler, at du
altid gennemfører betaling i udlandet i den lokale valuta, da kursen der anvendes i forretninger og pengeautomater i udlandet, typisk er dårligere
end omvekslingskursen i Danmark.
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Side 37 af 45
MasterCard Kredit, Standard (uden forsikringer)
Hæve- og forbrugsgrænser
Kontanthævning pr. dag i Danmark og i udlandet kr. 3.000,Kontanthævning pr. løbende måned i Danmark og i udlandet kr. 15.000,Køb pr. dag i Danmark og i udlandet kr. 30.000,Køb pr. løbende måned i Danmark og i udlandet kr. 30.000,Gebyrer
Bestillingsgebyr og årligt kortgebyr:
•
Privat
•
Familiekort
•
Business
Gratis
Gratis
Gratis
Erstatningskort
kr. 100,-*
*Opkræves ikke ved udskiftning af kort ifm. stop af abonnementstræk.
Kontanthævning i Danmark og i udlandet
2% min. kr. 50,-
Køb i udlandet
Køb i Danmark
Gratis
Gratis
Ændring af forbrugsgrænse
Gratis
Kopi af nota (opkræves kun, såfremt nota er i overensstemmelse
med det fakturerede)
kr. 150,-
Genbestilling af PIN-kode
kr. 50,-
Spærring af kort på grund af kortholders misbrug
kr. 300,-
Uberettiget indsigelse på en korttransaktion
kr. 500,-
Omregningskurs/referencekurs ved brug af kort i udlandet
Betale/hæve i lokal valuta:
Vælger du lokal valuta, vil omregningen til DKK ske, når beløbet bliver hævet på din konto, og til
følgende omregningskurs:
•
Europæiske valutaer offentliggjort på www.pbs.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på
PBS tillagt 1,5 %
•
Øvrige valutaer offentliggjort på www.pbs.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på PBS
tillagt 2,0 %.
Betale/hæve i DKK:
Vælger du DKK, vil forretningen/pengeautomaten straks omveksle beløbet i lokalvaluta til DKK til en kurs fastsat i udlandet.*
*Når du bruger dit kort i udlandet, kan du risikere at blive spurgt, om du ønsker at betale/hæve i lokal valuta eller DKK. Sparekassen anbefaler, at du
altid gennemfører betaling i udlandet i den lokale valuta, da kursen der anvendes i forretninger og pengeautomater i udlandet, typisk er dårligere
end omvekslingskursen i Danmark.
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Side 38 af 45
MasterCard Kredit, Guld
Hæve- og forbrugsgrænser
Kontanthævning pr. dag i Danmark og i udlandet kr. 6.000,Kontanthævning pr. løbende måned i Danmark og i udlandet kr. 30.000,Køb pr. dag i Danmark og i udlandet kr. 50.000,Køb pr. løbende måned i Danmark og i udlandet kr. 50.000,Gebyrer
Bestillingsgebyr og årligt kortgebyr:
•
Privat
•
Familiekort
•
Business
kr. 795,kr. 195,kr. 895,-
Erstatningskort
kr. 100,-*
*Opkræves ikke ved udskiftning af kort ifm. stop af abonnementstræk.
Kontanthævning i Danmark og i udlandet
2% min. kr. 50,-
Køb i udlandet
Køb i Danmark
Gratis
Gratis
Ændring af forbrugsgrænse
Gratis
Kopi af nota (opkræves kun, såfremt nota er i overensstemmelse
med det fakturerede)
kr. 150,-
Genbestilling af PIN-kode
kr. 50,-
Spærring af kort på grund af kortholders misbrug
kr. 300,-
Uberettiget indsigelse på en korttransaktion
kr. 500,-
Omregningskurs/referencekurs ved brug af kort i udlandet
Betale/hæve i lokal valuta:
Vælger du lokal valuta, vil omregningen til DKK ske, når beløbet bliver hævet på din konto, og til
følgende omregningskurs:
•
Europæiske valutaer offentliggjort på www.pbs.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på
PBS tillagt 1,5 %
•
Øvrige valutaer offentliggjort på www.pbs.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på PBS
tillagt 2,0 %.
Betale/hæve i DKK:
Vælger du DKK, vil forretningen/pengeautomaten straks omveksle beløbet i lokalvaluta til DKK til en kurs fastsat i udlandet.*
*Når du bruger dit kort i udlandet, kan du risikere at blive spurgt, om du ønsker at betale/hæve i lokal valuta eller DKK. Sparekassen anbefaler, at du
altid gennemfører betaling i udlandet i den lokale valuta, da kursen der anvendes i forretninger og pengeautomater i udlandet, typisk er dårligere
end omvekslingskursen i Danmark.
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Side 39 af 45
MasterCard Kredit, Platinum
Hæve- og forbrugsgrænser
Kontanthævning pr. dag i Danmark og i udlandet kr. 10.000,Kontanthævning pr. løbende måned i Danmark og i udlandet kr. 50.000,Køb pr. dag i Danmark og i udlandet kr. 100.000,- og op til kr. 250.000,Køb pr. løbende måned i Danmark og i udlandet kr. 100.000,- og op til kr. 250.000,Gebyrer
Bestillingsgebyr og årligt kortgebyr:
•
Privat
•
Familiekort
•
Business
kr. 1.395,kr. 195,kr. 1.595,-
Erstatningskort
*Opkræves ikke ved udskiftning af kort ifm. stop af abonnementstræk.
kr. 100,-*
Kontanthævning i Danmark og i udlandet
2% min. kr. 50,-
Køb i udlandet
Køb i Danmark
Gratis
Gratis
Ændring af forbrugsgrænse
Gratis
Kopi af nota (opkræves kun, såfremt nota er i overensstemmelse
med det fakturerede)
kr. 150,-
Genbestilling af PIN-kode
kr. 50,-
Spærring af kort på grund af kortholders misbrug
kr. 300,-
Uberettiget indsigelse på en korttransaktion
kr. 500,-
Priority Pass
Har du et MasterCard Platinum kan Sparekassen Fyn formidle oprettelsen af et Priority Pass. Et Priority Pass giver adgang til lounges
over hele verden, uafhængigt af hvilket flyselskab du flyver med, og hvilken klasse du flyver på. Du kan se, hvilke lounges Priority
Pass giver adgang til på www.prioritypass.com.
Gebyr for kortet og for loungebesøg fastsættes af Priority Pass:
Oprettelse og fornyelse af kortet
Loungebesøg for kortholder og evt. gæster
Gratis
kr. 170,- pr. person
Omregningskurs/referencekurs ved brug af kort i udlandet
Betale/hæve i lokal valuta:
Vælger du lokal valuta, vil omregningen til DKK ske, når beløbet bliver hævet på din konto, og til
følgende omregningskurs:
•
Europæiske valutaer offentliggjort på www.pbs.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på
PBS tillagt 1,5 %
•
Øvrige valutaer offentliggjort på www.pbs.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares på PBS
tillagt 2,0 %.
Betale/hæve i DKK:
Vælger du DKK, vil forretningen/pengeautomaten straks omveksle beløbet i lokalvaluta til DKK til en kurs fastsat i udlandet.*
*Når du bruger dit kort i udlandet, kan du risikere at blive spurgt, om du ønsker at betale/hæve i lokal valuta eller DKK. Sparekassen anbefaler, at du
altid gennemfører betaling i udlandet i den lokale valuta, da kursen der anvendes i forretninger og pengeautomater i udlandet, typisk er dårligere
end omvekslingskursen i Danmark.
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Side 40 af 45
Hævekort
Gebyrer for brug af kortet i Danmark:
Sparekassen Fyn A/S's pengeautomater:
•
Hverdage (mandag til fredag) 09.00 til 17.00
•
Øvrige tidspunkter
•
Deponering af kontanter/checks
Gratis
kr. 5,00*
Gratis
*Gratis for kunder med Privat Plus.
Andre pengeinstitutter:
• I pengeautomater
• Andre pengeinstitutter ved kassen ved brug af kortet ved kassen
kan det udbetalende pengeinstitut opkræve et gebyr af kunden v
ed udbetaling.
kr. 5,00
Uberettiget indsigelse på en korttransaktion
kr. 500,00
kr. 5,00
Regler for hævning af kontanter i pengeautomater og pengeinstitutter i Danmark:
Sparekassens interne hævekort kan nu benyttes i alle pengeautomater undtagen Danske Bank,
Jyske Bank og Nordea´s.
I pengeautomater i Sparekassen Fyn A/S kan der højest udbetales op til kr. 15.000,- inden for almindelig åbningstid pr. døgn.
Uden for almindelig åbningstid kan der udbetales op til kr. 6.000,- pr. døgn.
I andre pengeautomater og pengeinstitutter kan der højest udbetales kr. 2.000,- pr. døgn.
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Side 41 af 45
Dankort
Bestillingsgebyr og årligt kortgebyr
Individuel kortdesign
Gratis
kr. 100,-
Som betalingskort i forretninger, der er tilsluttet Dankort-systemet
Gratis
Erstatningskort
kr. 100,-*
*Opkræves ikke ved udskiftning af kort ifm. stop af abonnementstræk.
Kontanthævning i Danmark:
•
I Sparekassen eller i Sparekassens pengeautomater i åbningstiden
•
I Sparekassens pengeautomater uden for åbningstiden
•
I pengeautomater og i kassen i andre pengeinstitutter
Gratis1)
kr. 5,- 1) **
kr. 5,- 1)
**Gratis for kunder med Privat Plus.
1)
10 første udbetalinger pr. måned er gratis for Focuskunder (i alt i Sparekassen Fyns og andre pengeinstitutters pengeautomater).
Deponering af kontanter/checks i pengeautomat
Gratis
Hastebestilling af kort (tillæg)
kr. 150,-
Kopi af nota (opkræves kun, såfremt nota er i overensstemmelse
med det fakturerede)
kr. 150,-
Genbestilling af PIN-kode
kr. 50,-
Spærring af kort på grund af kortholders misbrug
Uberettiget indsigelse på en korttransaktion
kr. 300,kr. 500,-
Regler for hævning af kontanter i pengeautomater og pengeinstitutter i Danmark og i udlandet:
I pengeautomater i Sparekassen Fyn A/S kan der højest udbetales op til kr. 15.000,- inden for almindelig
åbningstid pr. døgn. Uden for almindelig åbningstid kan der udbetales op til kr. 6.000,- pr. døgn.
I andre pengeautomater og pengeinstitutter kan der højest udbetales kr. 2.000,- pr. døgn.
Regler for brug af kortet til spil og lotteri:
Når De benytter kortet hos betalingsmodtagere, der overvejende tilbyder spil og væddemål, herunder kasinoer, forhandlere af
lotterisedler, væddeløbsbaner og lignende, kan der være en begrænsning i brug af kortet på kr. 5.000,- pr. døgn.
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Side 42 af 45
VISA/Dankort
Bestillingsgebyr og årligt kortgebyr
kr. 185,-*
Individuel kortdesign
kr. 100,-
Brug af kortet i Danmark som betalingskort i forretninger, der er tilsluttet
Dankort-systemet
Gratis
Kontanthævning i Danmark:
•
I Sparekassen eller i Sparekassens pengeautomater i åbningstiden
•
I Sparekassens pengeautomater uden for åbningstiden
I pengeautomater og i kassen i andre pengeinstitutter
Gratis1)
kr. 5,- 1) *
kr. 5,- 1)
*Gratis for kunder med Privat Plus.
1)
10 første udbetalinger pr. måned er gratis for Focuskunder (i alt i Sparekassen Fyns og andre pengeinstitutters pengeautomater).
Brug af kortet i udlandet:
•
Som hævekort i pengeautomater og i pengeinstitutter. Ved brug af
kortet som hævekort i udlandet, kan det udbetalende pengeinstitut
herudover opkræve et gebyr ved udbetaling
1% min kr. 30,-
•
Gratis
Som betalingskort i forretninger, der har tilsluttet sig Visa-System
Deponering af kontanter/checks i pengeautomater
Gratis
Ændring af Visa-forbrugsgrænse i udlandet
kr. 500,-
Erstatningskort
kr. 100,-**
**Opkræves ikke ved udskiftning af kort ifm. stop af abonnementstræk.
Hastebestilling af kort (tillæg)
kr. 150,-
Kopi af nota (opkræves kun, såfremt nota er i overensstemmelse
med det fakturerede)
kr. 150,-
Genbestilling af PIN-kode
kr. 50,-
Spærring af kort på grund af kortholders misbrug
kr. 300,-
Uberettiget indsigelse på en korttransaktion
kr. 500,-
Regler for hævning af kontanter i pengeautomater og pengeinstitutter i Danmark og i udlandet:
I pengeautomater i Sparekassen Fyn A/S kan der højest udbetales op til kr. 15.000,- inden for almindelig åbningstid pr. døgn. Uden
for almindelig åbningstid kan der udbetales op til kr. 6.000,- pr. døgn.
I andre pengeautomater og pengeinstitutter kan der højest udbetales kr. 2.000,- pr. døgn.
I pengeautomater og pengeinstitutter i udlandet kan der højest udbetales valuta svarende til kr.
2.000,- pr. døgn.
I udlandet kan der højest bruges valuta svarende til kr. 20.000,- pr. løbende 30 dage.
Regler for brug af kortet til spil og lotteri:
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Side 43 af 45
Når De benytter kortet hos betalingsmodtagere i Danmark, der overvejende tilbyder spil og væddemål, herunder kasinoer,
forhandlere af lotterisedler, væddeløbsbaner og lignende, kan der være en begrænsning i brug af kortet
på kr. 5.000,- pr. døgn.
Referencekurs (omregningskurs) ved brug af kortet i udlandet:
Betale/hæve i lokal valuta:
Vælger du lokal valuta, vil omregningen til DKK ske, når beløbet bliver hævet på din konto, og til
følgende omregningskurs:
•
Europæiske valutaer offentliggjort på www.pbs.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen
før transaktionen cleares på PBS tillagt 1 %
•
Øvrige valutaer offentliggjort på www.pbs.dk/valutakurser. Valutakurs på bankdagen før
transaktionen cleares på PBS tillagt 1,5 %.
Betale/hæve i DKK:
Vælger du DKK, vil forretningen/pengeautomaten straks omveksle beløbet i lokalvaluta til DKK til en
kurs fastsat i udlandet.*
*Når du bruger dit kort i udlandet, kan du risikere at blive spurgt, om du ønsker at betale/hæve i lokal valuta eller DKK. Sparekassen anbefaler , at du
altid gennemfører betaling i udlandet i den lokale valuta , da kursen der anvendes i forretninger og pengeautomater i udlandet, typisk er dårligere
end omvekslingskursen i Danmark.
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
1. oktober 2014
Sparekassen Fyns samarbejdspartnere
Sparekassen Fyn samarbejder med:
•
Sparinvest
•
Bankinvest
•
Garantiinvest
•
Sydinvest
•
Dlr Kredit
•
Totalkredit
•
Forvaltningsinstituttet
•
Nykredit
•
BRF Kredit
•
Realkredit Danmark
•
SEB
•
Dexia Invest
•
EgnsInvest
•
Maj Invest
•
Let Pension
•
Codan Forsikring
•
Privat Sikring
•
Concordia Forsikring
•
Himmerland Forsikring
•
ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)
•
Let Sikring
•
Leasing Fyn
•
EDC
•
Lokal Puljepension
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S
Side 44 af 45
1. oktober 2014
Side 45 af 45
Klagevejledning i Sparekassen Fyn
Hvis du ønsker at klage over Sparekassen Fyn, skal du i første omgang kontakte din afdeling. Hvis du herefter fortsat er uenig i
Sparekassens behandling af din henvendelse eller resultatet her, kan du kontakte den klageansvarlige i Sparekassen. Du kan bede
din afdeling om at blive henvist, så du kan kontakte den klageansvarlige direkte.
Sparekassens klageansvarlige er Direktionssekretariatet ved Fuldmægtig Vivian Beck. Du kan skrive til Direktions-sekretariatet på
følgende adresse: Markedspladsen 15, 5600 Faaborg eller du kan sende en e-mail til: [email protected]
Du kan også vælge at indbringe din klage for Pengeinstitutankenævnet, Østerbrogade 62, 4. sal, København Ø, tlf. 35 43 63 33,
www.pengeinstitutankenaevnet.dk.
Prisbog for Sparekassen Fyn af 1846 A/S