Produktion i Kina

Teknisk information
Kondenserende gaskedler
ComfortLine
Kondenserende gaskedel CGB/CGB-K
Kondenserende gaskedelanlæg CGW/CGS
Op til 24 kW
Nu med højeffektive klasse
A-pumper og
overfladebehandlet
varmeveksler
Kondenserende gaskedler ComfortLine
• Kondenserende gaskedler, lukket brændkammer, til rumluftafhængig og rumluftuafhængig drift
• Certificeret med DVGW-kvalitetsmærket, testet efter tyske og europæiske retningslinjer, udledningen af skadelige stoffer stærkt nedsat
• Høj normudnyttelsesgrad på op til 110 % (Hi) / 99 % (Hs) for optimal udnyttelse af
energien
• Lever op til kravene fra miljømærket „Blauer Engel“ (Blå Engel) iht. RAL-UZ 61 ved drift
med naturgas samt grænseværdierne for „Hannovers klimabeskyttelsesprogram“
• Forblandingsbrænder til naturgas og flaskegas
• Som standard udstyret med ekspansionsbeholder og modulerende højeffektpumpe
klasse A, ingen mekaniske kontakter i opvarmningsvandet
• Varmeveksler under anlægstryk, uden aftapning af opvarmningsvand, svingbar for
nem rengøring
• Varmeveksleren er overfladebehandlet, hvorved serviceintervallet forlænges til 2 år
• Let montering, betjening og vedligeholdelse med nem adgang til alle dele
• Målestuds til røggas tilgængelig udefra, åbning af anlægget ikke nødvendig
• 5 års garanti.
Svingbar varmeveksler
CGB-11, -20, -24 kondenserende gaskedler til opvarmning
Kondenserende gaskedler til opvarmning med mulighed for tilslutning af varmtvandsbeholder f.eks. CSW-120
855
• Moduleringsområde ved fremløb/returløb 50/30 °C:
CGB-11
fra 3,6 til 10,9 kW
CGB-20
fra 6,1 til 20,5 kW
CGB-24
fra 7,8 til 24,8 kW
• Boostereffekt ved varmtvandsproduktion:
CGB-11
CGB-20
CGB-24
14,6 kW
22,9 kW
27,6 kW
393
440
810
542
542
• Tilslutninger R ¾“ til fremløb, returløb, koldt vand, varmt vand og cirkulation øverst
på beholderen for nem rørføring, rengøringsåbning oven på beholderen
• Beklædning hvid RAL 9016, pulverlakeret
• CFC-fri varmeisolering.
Beholderen er forsynet med hårdt PU-skum på alle sider, højeffektiv varmeisolering,
begrænset varmetab
• Korrosionsbeskyttelse med emaljering på indersiden af beholderen og varmeslange iht.
DIN 4753, del 3.
Ekstra korrosionsbeskyttelse med magnesium-beskyttelsesanode integreret i kontrolog rengøringsåbning
• Varmespiral med stor varmevekslerflade for en kort opvarmningstid
• Høj konstant varmtvandskapacitet
• Tømning R ½“ foran med aftapningshane og slangeforskruning
• Justerbare fødder
• 5 års garanti.
Kondenserende gaskedler ComfortLine
CGB-K-24 kondenserende gaskedel til opvarmning og varmtvandsproduktion
Kondenserende gaskedel til opvarmning og varmtvandsproduktion med integreret
varmtvandsveksler af rustfrit stål
• Moduleringsområde ved fremløb/returløb 50/30 °C:
CGB-K-24
fra 7,8 til 24,8 kW
855
• Boostereffekt ved varmtvandsproduktion:
CGB-K-24
27,6 kW
• Kombikedlen kan nemt ændres - hhv. til kedel uden beholder eller med beholder
CSW-120
440
393
CGW-11/100, -20/120, -24/140 kondenserende gaskedelanlæg med ladekredsbeholder af rustfrit stål
Vægmonteret, kondenserende gaskedelanlæg bestående af gaskedel med varmtvandsveksler i rustfrit stål og ladekredsbeholder i rustfrit stål, modulopbygget
855
• Moduleringsområde ved fremløb/returløb 50/30 °C:
CGW-10/100
fra 3,6 til 10,9 kW
CGW-20/120
fra 6,1 til 20,5 kW
CGW-24/140
fra 7,8 til 24,8 kW
• Booster til ladekredsbeholder:
CGW-10/100
CGW-20/120
CGW-24/140
393
800
Skillested
kondenserende gaskedel/lagdelt beholder
14,6 kW
22,9 kW
27,6 kW
• Komfortabel, integreret varmtvandsproduktion, som er mere effektiv end en 100, 120
eller 140 l varmtvandsbeholder
• En „varmtvandsturbo“ med nyt lede- og fordelersystem til varmt og koldt vand i den
lagdelte beholder giver en rolig, radial vandfordeling med en enestående varmtvandskapacitet (patentanmeldt)
• Altid varmt vand - også efter at badekarret er fyldt op
• Store driftsbesparelser med en effektiv varmtvandsproduktion og innovativ isoleringsteknik (patentanmeldt)
• Returløbsstyret beholderpåfyldning for størst mulig energiudnyttelse (genanvendelse
af røggas)
• En kompakt konstruktion som kondenserende anlæg og lagdelt beholder for lave monterings- og installationsomkostninger
• Gasvarmeanlægget er klargjort til elektrisk og hydraulisk tilslutning
• Kan nemt og hurtigt adskilles til to transportable moduler på hhv. 28 og 42 kg med
henblik på installation
Varmekreds
Brugsvandsopvarmning
Varmtvandsudtag
Koldt- • Hurtig og ren montering opnås med følgende tilbehør:
- tilslutningssæt til drikkevand, skjult/synlig installation
vands- cirkulationssæt
tilførsel
- tilslutningssæt til solvarme
- rørbeklædning
Kondenserende gaskedler ComfortLine
CGS-20/160, -24/200 kondenserende gaskedelanlæg med varmtvandsveksler i rustfrit stål og
emaljeret ladekredsbeholder i stål
393
Kondenserende gaskedelanlæg bestående af gaskedel med varmtvandsveksler i rustfrit stål
og ladekredsbeholder, modulopbygget
• Moduleringsområde ved fremløb/returløb 50/30 °C:
CGS-20/160
fra 6,1 til 20,5 kW
CGS-24/200
fra 7,8 til 24,8 kW
• Boostereffekt ved varmtvandsproduktion:
CGS-20/160
22,9 kW
CGS-24/200
27,6 kW
855
• „Turbostop-systemet“ (patentanmeldt) giver en komfortabel varmtvandsproduktion i
den ladekredsbeholder, hvor kapaciteten svarer til en varmtvandsbeholder på 160 eller
200 liter.
1460
• Returløbsstyret beholderpåfyldning for størst mulig energiudnyttelse via effektiv genanvendelse af røggas (patentanmeldt).
605
• På kun 10 eller 8 minutter kan du fylde et badekar med 200 liter 45 °C varmt vand.
• Efter blot 16 eller 14 minutter er der atter 90 liter 60 °C varmt vand klar.
566
637
• Høj effektkode NL = 2,1 eller 2,5
• En kompakt konstruktion som kondenserende anlæg med lagdelt beholder. Kan let
adskilles til to moduler på hhv. 52 og 47 kg med henblik på installation.
• Hurtig og ren montering opnås med følgende tilbehør:
- tilslutningssæt til rørsystem med fleksible rør af rustfrit stål, isolering iht. EnEV,
til varmefrem-/returløb, varmt/koldt vand og gas, velegnet til synlig og
skjult installation (se billedet nedenfor)
- tilslutningssæt til solvarme til ekstra aktivering af solvarmebeholder
- cirkulationssæt iht. EnEV inkl. cirkulationspumpe
- afløbstragt med 3-dobbelt slangeholder
- rørbeklædning med forstansede, variable gennemføringer
Varmekreds
Brugsvandsopvarmning
Koldtvandstilførsel
Varmtvandsudtag
Skillested
kondenserende gaskedel/
lagdelt beholder
Tilslutningssæt (tilbehør)
Kondenserende gaskedler ComfortLine
CGB-35, -50 kondenserende gaskedler til opvarmning
Kondenserende gaskedler CGB-35, -50 til opvarmning,
lukket brændkammer, til rumluftuafhængig
og rumluftafhængig drift, kan kombineres
med varmtvandsbeholder, f.eks. SB/SF
• Moduleringsområde ved fremløb/returløb 50/30 °C:
CGB-35
fra 9,0 til 35,0 kW
CGB-50
fra 12,2 til 50,0 kW
855
CGB
• Certificeret med DVGW-kvalitetsmærket, testet efter tyske
og europæiske retningslinjer, udledningen af skadelige stoffer
stærkt nedsat
SB
• Høj normudnyttelsesgrad på op til 110 % (Hi) / 99 % (Hs) for optimal udnyttelse af
energien
• Kravene fra miljømærket „Blauer Engel“ (Blå Engel) iht. RAL-UZ 61 ved drift med
naturgas samt grænseværdierne for „Hannovers klimabeskyttelsesprogram“ overholdes
ved CGB-35
• Forblandingsbrænder til naturgas og flaskegas
440
Billede: CGB-35,-50
393
• Er som standard udstyret med en modulerende varmekredspumpe eller modulerende
højeffektpumpe klasse A, ingen mekaniske kontakter i opvarmningsvandet
• Let montering, betjening og vedligeholdelse med nem adgang til alle dele
• Målestuds til røggas tilgængelig udefra, åbning af anlægget ikke nødvendig
• 5 års garanti
• Varmeveksler under anlægstryk, uden aftapning af opvarmningsvand, kan svinges ud i
2 vedligeholdelsespositioner for nem rengøring
Nem vedligeholdelse
Med henblik på vedligeholdelse og rengøring kan varmeveksleren svinges ud i to
forskellige positioner.
Vedligeholdelsesposition 1:
Afmontering af brænderenhed
Vedligeholdelsesposition 2:
Rengøring af varmeveksler med rengøringspose og børste (tilbehør)
Kondenserende gaskedler ComfortLine
CGB-75, -100 kondenserende gaskedler til opvarmning
Kondenserende gaskedler CGB-75, -100 til opvarmning,
lukket brændkammer, til rumluftuafhængig
og rumluftafhængig drift, kan kombineres
med varmtvandsbeholder, f.eks. SB
• Moduleringsområde ved fremløb/returløb 50/30 °C:
CGB-75
fra 19,6 til 75,8 kW
CGB-100
fra 19,6 til 98,8 kW
CGB
• Testet efter tyske og europæiske retningslinjer,
udledningen af skadelige stoffer er stærkt nedsat
SB
• Høj normudnyttelsesgrad på op til 110 % (Hi) / 99 % (Hs) for optimal udnyttelse af
energien
• Lever op til kravene fra det tyske miljømærke „Blauer Engel“ (Blå Engel) iht.
RAL-UZ 61
• Forblandingsbrænder til naturgas og flaskegas
• Let montering, betjening og vedligeholdelse med nem adgang til alle dele
• Røggastilbagestrømningssikring som standard: begrænset varmetab, mulighed for
kaskadedrift i overtryk af op til fire kondenserende gaskedler og et effektområde på op
til 400 kW
• Højeffektiv varmeveksler med slidstærk aluminium/silicium-legering, med lodret anbragte, lige ribber: nem rengøring, høj selvrensende effekt, lang levetid
• Kompakt, pladsbesparende konstruktion, ingen behov for afstand til siderne med henblik på installation og vedligeholdelse
• Målestuds til røggas tilgængelig udefra, åbning af anlægget ikke nødvendig
• Varmeveksleren kan rengøres under anlægstryk, uden aftapning af opvarmningsvand
• Ingen behov for minimumflow og overstrømsventil
• 5 års garanti.
Nem vedligeholdelse
Nem rengøring af varmevekslerens lige ribber efter
afmontering af brænderenheden.
Hydrauliske tilslutninger
Tilslutninger CGB
1
2
3
4
5
6
Varmefremløb
Varmereturløb
Gastilslutning
Kondensatafløb
Beholderfremløb
Beholderreturløb
CGB-11, 20, 24
200
154
144
5
1 4
6
2
3
CGB-35, 50
200
1
3
2
4
CGB-75, 100
Tilslutninger CGB-K
CGB-K-24
1
2
3
4
5
Varmefremløb
Varmereturløb
Gastilslutning
Kondensatafløb
Varmtvandstilslutning
(på opstillingsstedet)
6 Varmtvandstilslutning
7 Koldtvandstilslutning
8 Koldtvandstilslutning
(på opstillingsstedet)
70
120
200
1
Tilslutninger CGW
120
220
170
290
360
Set bagfra
8
2
42
80
1
3
2
4
5
6
Set fra siden
5
183
135
129
14
197
Varmefremløb
Varmereturløb
Gastilslutning
Varmtvandstilslutning
Koldtvandstilslutning
Påfyldnings- og
aftapningshane
7 Cirkulation
7
60
200
440
Tilslutninger CGS
1
2
3
4
5
6
3
32
4
Varmefremløb
Varmereturløb
Gastilslutning
Varmtvandstilslutning
Koldtvandstilslutning
Cirkulation
6
280
180
109
32
1
2
3
4
5
6
4 5
188
283
2 6 3
4 1 7
Tekniske data
Model
Nominel varmeeffekt ved 80/60°C
Nominel varmeeffekt ved 50/30 °C
Nominel varmebelastning
Mindste varmeeffekt (modul.) ved 80/60 °C
Mindste varmeeffekt (modul.) ved 50/30 °C
Mindste varmebelastning (modulerende)
Varmefremløb udvendig Ø
Varmereturløb udvendig Ø
Varmtvandstilslutning/cirkulation
Koldtvandstilslutning
Gastilslutning
Luft-/røggasrørtilslutning
Gaskategori
Gastilslutningsværdi:
Naturgas E/H (Hi = 9,5 kWh/m³ = 34,2 MJ/m³)
Naturgas LL (Hi = 8,6 kWh/m³ = 31,0 MJ/m³) ²)
Flaskegas (Hi = 12,8 kWh/kg = 46,1 MJ/kg)
Gastilslutningstryk: Naturgas
Flaskegas
Normudnyttelsesgrad ved 40/30 °C (Hi/Hs)
Normudnyttelsesgrad ved 75/60 °C (Hi/Hs)
Virkningsgrad ved nom. belastning ved 80/60 °C (Hi/Hs)
Virkningsgrad ved 30 % belastning og TR=30 °C (Hi/Hs)
Fremløbstemperatur fabriksindstilling
Fremløbstemperatur op til ca.
Maks. samlet overtryk
Restløftehøjde for varmekreds:
3-trins pumpe ved trin 3/2/1
570 l/h flowmængde (10 kW ved 't=15K)
860 l/h flowmængde (15 kW ved 't=15K)
1140 l/h flowmængde (20 kW ved 't=15K)
Reguleret pumpe (100 %)
475 l/h flowmængde (11 kW ved 't=20K)
860 l/h flowmængde (20 kW ved 't=20K)
977 l/h flowmængde (46 kW ved 't=20K)
1834 l/h flowmængde (32 kW ved 't=20K)
3000 l/h flowmængde (70 kW ved 't=20K)
4000 l/h flowmængde (92 kW ved 't=20K)
Varmevekslerens volumen
Ekspansionsbeholder: Samlet volumen
Fortryk
Tilladte følertemperaturer
Røggasmasseflow ved Qmaks.
Røggasmasseflow ved Qmin.
Røggastemperatur 80/60-50/30 ved Qmaks.
Røggastemperatur 80/60-50/30 ved Qmin.
Gasblæserens disponible tryk ved Qmaks.
Gasblæserens disponible tryk ved Qmin.
Røggasværdigruppe iht. DVGW G 635
NOx-klasse
El-tilslutning
Indbygget sikring (mellemtræg)
Elektrisk effektforbrug
Kapslingsklasse
Samlet vægt (tom)
Kondensvandmængde ved 50/30 °C
Kondensatets pH-værdi
CE-id-nummer
DIN-DVGW kvalitetsmærke
1)
Opvarmningsdrift/varmtvandsdrift
2)
Gælder ikke for Østrig/Schweiz
Varmtvandsbeholder CSW-120
CGB-11
kW 10,0/14,61)
kW
10,9
kW 10,3/15,01)
kW
3,2
kW
3,6
kW
3,3
G
¾“
G
¾“
G
¾“
G
¾“
R
½“
mm 60/100
I2ELL
CGB-20
19,0/22,91)
20,5
19,5/25,51)
5,6
6,1
5,7
¾“
¾“
¾“
¾“
½“
60/100
II2ELL3B/P
CGB-24
23,1/27,61)
24,8
23,8/28,51)
7,1
7,8
7,3
¾“
¾“
¾“
¾“
½“
60/100
II2ELL3P
m³/h 1,08/1,581)
m³/h 1,20/1,741)
kg/h
mbar
20
mbar
% 110/99
% 107/96
%
98/88
% 108/97
°C
75
°C
90
bar
3,0
2,05/2,471)
2,27/2,731)
1,52/1,841)
20
50
109/98
107/96
98/88
107/97
75
90
3,0
2,50/3,001)
2,77/3,311)
1,86/2,231)
20
50
109/98
106/96
98/88
107/97
75
90
3,0
CGB-35 CGB-50 CGB-75 CGB-100
32
46
70,1
91,9
34,9
49,9
75,8
98,8
33
47
71,5
94
8/8,5 3)
11/11,7 3
18,2
18,2
19,6
19,6
9/9,5 3) 12,2/12,9 3)
18,5
18,5
8,5/9 3 11,7/12,4 3)
1¼“
1¼“
1½“
1½“
1¼“
1¼“
1½“
1½“
¾“
¾“
¾“
¾“
80/125
80/125
110/160 110/160
II2ELL3P II2ELL3P II2ELL3P
II2ELL3
3,47
3,84
2,57
20
50
109/98
108/97
98/88
109/98
75
90
3,0
4,94
5,5
3,65
20
50
110/99
107/96
98/88
109/98
75
90
3,0
7,77
8,6
5,76
20
50
110/99
107/96
98/88
107/96
80
90
6,0
10,03
11,11
7,44
20
50
110/99
107/96
97/88
107/96
80
90
6,0
-
-
-
-
mbar 250/250/100 250/250/100 250/250/100
mbar
250/160/- 250/160/mbar
140/-/140/-/mbar
mbar
mbar
mbar
mbar
mbar
l
l
bar
°C
g/s
g/s
°C
°C
Pa
Pa
V~/Hz
A
W
kg
l/h
3)
150
1,3
12
0,75
95
4,7/6,81)
1,45
75-45
45-26
90
12
G52
5
230/50
3,15
110
IPX4D
42
ca. 1,2
ca. 4,0
250
250
100
190
1,3
1,3
12
12
0,75
0,75
95
95
8,9/10,71) 10,8/13,01)
2,62
2,7
75-45
85-45
36-27
43,41
90
90
12
12
G52
G52
5
5
230/50
230/50
3,15
3,15
110
110
IPX4D
IPX4D
42
42
ca. 2,0
ca. 2,4
ca. 4,0
ca. 4,0
CE-0085BN0380
QG-3202AV0430
175
210
195
2,5
2,5
95
95
15
21,5
3,9
5,3
65-48
80-50
66-47
60-38
115
145
10
10
G52
G52
5
5
230/50
230/50
3,15
3,15
130
190
IPX4D
IXP4D
45
45
ca. 3,5
ca. 5,0
ca. 4,0
ca. 4,0
CE-0085BP5571
QG-3202BQ0155
300
80
10
10
95
95
33,7
43,5
8,9
8,9
72,48
78-53
60-36
60-36
145
200
12
12
G52
G52
5
5
230/50
230/50
3,15
3,15
75
130
IPX4D
IXP4D
92
92
ca. 7,1
ca. 9,8
ca. 4,0
ca. 4,0
CE-0085BR0164
-
Flaskegas
Beholdervolumen
Konstant beholderkapacitet (80/60 - 10/45 °C)
Energiforbrug i standby
Effektkode
Tilladt driftsovertryk brugsvand
Tilladt driftsovertryk opvarmningsvand
Maks. tilladt vandtemperatur i beholder
Maks. tilladt temperatur opvarmningsvand
Nettovægt
l
kW - l/h
kWh/24 h
NL
bar
bar
°C
°C
kg
115
29-710
1,5
1,0
10
12
92
110
65
Tekniske data
Model
Nominel varmeeffekt ved 80/60 °C
Nominel varmeeffekt ved 50/30 °C
Nominel varmebelastning
Mindste varmeeffekt (modul.) ved 80/60 °C
Mindste varmeeffekt (modul.) ved 50/30 °C
Mindste varmebelastning (modulerende)
Varmefremløb udvendig Ø
Varmereturløb udvendig Ø
Varmtvandstilslutning/cirkulation
Koldtvandstilslutning
Gastilslutning
Luft-/røggasrørtilslutning
Gaskategori
Gastilslutningsværdi:
Naturgas E/H (Hi = 9,5 kWh/m³ = 34,2 MJ/m³)
Naturgas LL (Hi = 8,6 kWh/m³ = 31,0 MJ/m³) ²)
Flaskegas (Hi = 12,8 kWh/kg = 46,1 MJ/kg)
Gastilslutningstryk: Naturgas
Flaskegas
Normudnyttelsesgrad ved 40/30 °C (Hi/Hs)
Normudnyttelsesgrad ved 75/60 °C (Hi/Hs)
Virkningsgrad ved nom. belastning ved 80/60 °C (Hi/Hs)
Virkningsgrad ved 30 % belastning og TR=30 °C (Hi/Hs)
Fremløbstemperatur fabriksindstilling
Fremløbstemperatur op til ca.
Maks. samlet overtryk
Restløftehøjde for varmekreds:
3-trins pumpe ved trin 3/2/1
570 l/h flowmængde (10 kW ved 't=15K)
860 l/h flowmængde (15 kW ved 't=15K)
1140 l/h flowmængde (20 kW ved 't=15K)
Reguleret pumpe (100 %)
475 l/h flowmængde (11 kW ved 't=20K)
860 l/h flowmængde (20 kW ved 't=20K)
1834 l/h flowmængde (32 kW ved 't=20K)
Varmevekslerens volumen
Nom. volumen / ækvivalent nom. volumen
hos lagdelt beholder
Varmtvandsflow
Spec. vandflow „D“ iht. DIN EN 625
Konstant varmtvandskapacitet
CGB-K-24
kW 23,1/27,61)
kW
24,8
kW 23,8/25,51)
kW
7,1
kW
7,8
kW
7,3
G
¾“
G
¾“
G
¾“
G
¾“
R
½“
mm 60/100
II2ELL3P
Effektkode iht. DIN 4708
Varmtvands-udgangseffekt
Energiforbrug i standby
Min. flowtryk/min. flowtryk iht. EN 625
Maks. tilladt samlet overtryk
Varmtvands-temperaturområde (indstilleligt) 4)
Korrosionsbeskyttelse varmtvandsveksler
Korrosionsbeskyttelse varmtvandsbeholder
m³/h 2,50/3,001)
m³/h 2,77/3,311)
kg/h 1,86/2,231)
mbar
20
mbar
50
% 109/98
% 107/96
%
98/88
% 107/97
°C
75
°C
90
bar
3,0
1,08/1,581)
1,20/1,741)
20
110/99
107/96
98/88
108/97
75
90
3,0
mbar 250/250/100
mbar 250/100/mbar 140/-/-
250/250/100
-
Opvarmningsdrift/varmtvandsdrift
2)
Gælder ikke for Østrig/Schweiz
2,05/2,471)
2,27/2,731)
1,52/1,841)
20
50
110/99
107/96
98/88
107/96
75
90
3,0
2,50/3,001)
2,77/3,311)
1,86/2,231)
20
50
110/99
107/96
97/88
107/96
75
90
3,0
250/250/100 250/250/100 250/250/100 250/250/100
250/160/- 250/160/- 250/160/- 250/160/140/-/140/-/140/-/140/-/-
150
1,3
50/100
250
110
1,3
50/120
250
190
1,3
50/140
250
110
1,3
90/160
250
190
1,3
90/200
l/min.
l/min.
l/h
(kW)
NL
l/10
min.
2,0-8,0
13
-
14,7
360 (14,6)
17,9
563 (22,9)
20
681 (27,6)
23,2
563 (22,9)
25,2
681 (27,6)
-
0,8
115
1,1
150
1,5
171
2,1
199
2,5
216
0,2/1,0
10
40-60
rustfrit stål
-
0,8
10
15-65
rustfrit stål
rustfrit stå
l
12
bar
0,75
°C
95
g/s 10,8/13,01)
g/s
2,7
°C
85-45
°C
43-41
Pa
90
Pa
12
G52
5
V~/Hz 230/50
A
3,15
W
110
IPX4D
kg
45
l/h ca. 2,4
ca. 4,0
3)
2,50/3,001)
2,77/3,311)
1,86/2,231)
20
50
110/99
107/96
98/88
109/98
75
90
3,0
250
190
1,3
-
DIN-DVGW kvalitetsmærke
1)
2,05/2,471)
2,27/2,731)
1,52/1,841)
20
50
109/98
108/97
98/88
109/98
75
90
3,0
mbar
mbar
mbar
l
l
bar
bar
°C
Ekspansionsbeholder: Samlet volumen
Fortryk
Tilladte følertemperaturer
Røggasmasseflow ved Qmaks.
Røggasmasseflow ved Qmin.
Røggastemperatur 80/60-50/30 ved Qmaks.
Røggastemperatur 80/60-50/30 ved Qmin.
Gasblæserens disponible tryk ved Qmaks.
Gasblæserens disponible tryk ved Qmin.
Røggasværdigruppe iht. DVGW G 635
NOx-klasse
El-tilslutning
Indbygget sikring (mellemtræg)
Elektrisk effektforbrug
Kapslingsklasse
Samlet vægt (tom)
Kondensvandmængde ved 50/30 °C
Kondensatets pH-værdi
CE-id-nummer
CWG-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 CGS-20/160 CGS-24/200
10,0/14,61)
19,0/22,91) 23,1/27,61) 19,0/22,91) 23,1/27,61)
10,9
20,5
24,8
20,5
24,8
10,3/15,01)
19,5/23,51) 23,8/28,51) 19,5/23,51) 23,8/28,51)
3,2
5,6
7,1
5,6
7,1
3,6
6,1
7,8
6,1
7,8
3,3
5,7
7,3
5,7
7,3
¾“
¾“
¾“
¾“
1½“
¾“
¾“
¾“
¾“
1½“
¾“
¾“
¾“
¾“
¾“
¾“
¾“
¾“
¾“
¾“
½“
½“
½“
½“
½“
60/100
60/100
60/100
60/100
60/100
I2ELL
II2ELL3B/P
II2ELL3P
II2ELL3B/P
II2ELL3P
Flaskegas
4)
95
4,7/6,81)
1,45
75-45
45-26
90
12
G52
5
230/50
3,15
110
IPX4D
48
3,9/4,41)
ca. 4,0
CE0085BN0380
QG3202AV0430
0,8
0,8
1,1
10
10
10
15-65
15-65
15-65
rustfrit stål rustfrit stål rustfrit stål
rustfrit stål rustfrit stål Emaljering
iht. DIN 4753
12
12
12
0,75
0,75
0,75
95
95
95
8,9/10,71)
10,8/13,01) 8,9/10,71)
2,62
2,7
2,62
75-45
85-45
75-45
36-27
43-41
36-27
90
90
90
12
12
12
G52
G52
G52
5
5
5
230/50
230/50
230/50
3,15
3,15
3,15
145
145
145
IPX4D
IXP4D
IPX4D
70
70
99
ca. 2,0
ca. 2,4
ca. 2,0
ca. 4,0
ca. 4,0
ca. 4,0
CE-0085BO0001
Baserer på en koldtvandstemperatur på 10 °C
QG-3204BO0014
1,1
10
15-65
rustfrit stål
Emailjering
iht. DIN 4753
12
0,75
95
10,8/13,01)
2,7
85-45
43-41
90
12
G52
5
230/50
3,15
145
IXP4D
99
ca. 2,4
ca. 4,0
Basisstyring
Tænd/sluk
Lysring til
statusvisning
5
4
6
3
7
1
9
8
2
5
4
6
7
3
8
2
Resetknap
Temperaturvalg opvarmningsvand
Termometer
Lysring
Temperaturvalg
varmt vand
Manometer
Visning
Betydning
Blinker grønt
Standby (strømmen er slået til, ingen varmeaktivering)
Lyser konstant grønt
Varmeaktivering: pumpen kører, brænderen er slået fra
Blinker gult
Skorstensfejerdrift
Lyser konstant gult
Brænderen er slået til, flammen tændt
Blinker rødt
Fejl
Temperaturvalg varmt vand
Indstillingerne 1-9 svarer til en beholdertemperatur på 15 - 65 °C. I kombination med en
termostat til gaskedler får indstillingen for temperaturvalg varmt vand ingen betydning,
idet den foretages med termostaten for gaskedler.
Temperaturvalg kedeltemperatur
Indstillingsområdet 2 - 8 svarer til 20 - 75 °C varmt opvarmningsvand. I kombination med
en termostat til gaskedler får indstillingen af termostaten for opvarmningsvand ingen
betydning, idet den foretages med termostaten for gaskedler.
Vinterdrift (indstilling 2 til 8)
Cirkulationspumpen kører i varmedrift.
Indstilling
Sommerdrift
Når kontakten står på
, er cirkulationspumpen slået fra (opvarmningen slukket), kun
brugsvandsopvarmning, frostbeskyttelse, pumpebeskyttelse aktiv, dvs. pumpen kører i ca.
30 sekunder én gang i døgnet.
Skorstensfejerdrift
Når kontakten drejes om på
, varmer anlægget med maksimal effekt. Lysringen blinker
gult - i 15 minutter eller indtil den maksimale fremløbstemperatur overskrides.
°C
0
120
4
0
3
bar
2
1
Termometer/manometer
kedeltemperaturen og varmeanlæggets vandtryk vises.
Tilbehør til styring
Basisstyringen medfølger ved levering af den kondenserende gaskedel.
Betjeningsmodul BM (inkl. udendørsføler)
som vejrbestemt termostat
2-leder eBus-forbindelse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Betjeningsmodul BM
med vægbeslag (tilbehør)
som fjernbetjening
Rum-/vejrbestemt temperaturstyring
Tidsprogrammer til opvarmning og varmtvandsproduktion
LC-display med baggrundsbelysning
Nem navigering i menu ved visning af klartekst
Betjening med drejeknap og trykfunktion
4 funktionsknapper til ofte anvendte funktioner (varme, varmt vand, sænke, information)
Montering efter eget valg i varmeanlæggets styring eller som fjernbetjening i vægbeslag
Evt. til blandemodul MM
Kun behov for et betjeningsmodul til flerkredsanlæg
Kan udvides med blandemodul MM (maks. 7 blandekredse)
Fejldiagnose
1 ... 7
Blandemodul MM
• Udvidelsesmodul til styring af en
blandekreds
• Vejrbestemt fremløbstemperaturstyring
• Nem konfiguration af styringen ved
valg af fordefinerede anlægstyper
• Betjeningsmodul BM kan trykkes fast eller udvides til fjernbetjening med vægbeslag
• Rast 5 tilslutningsteknologi
• Inkl. fremløbstemperaturføler
Solvarmemodul SM1
• Udvidelsesmodul til styring af en solvarmekreds
• Større energibesparelser i forbindelse med Wolf-varmeanlæg
pga. intelligent beholderpåfyldning, dvs. blokering af
beholderpåfyldning, hvis solvarmeanlæggets ydeevne er
tilstrækkelig stor
• Temperaturdifferencestyring til én varmeforbruger
• Maks. temperaturbegrænsning beholder
• Visning af normværdier og målte værdier i betjeningsmodul BM
• Integreret driftstimetæller
• Mulighed for tilslutning af varmemængdetæller
• Rast 5 tilslutningsteknologi
• Inkl. solfangerføler og beholderføler, begge med følerlomme
Solvarmemodul SM2
• Udvidelsesmodul til styring af et solvarmeanlæg
med op til 2 beholdere og 2 solfangerfelter,
inkl. 1 solfangerføler, 1 beholderføler
med følerlommer
• Nem konfiguration af styringen ved
valg af fordefinerede anlægstyper
• Større energibesparelser i forbindelse med Wolf-varmeanlæg
pga. intelligent beholderpåfyldning, dvs. blokering af
beholderpåfyldning, hvis solvarmeanlæggets ydeevne er
tilstrækkelig stor
• Registrering af varmemængde
• Visning af normværdier og målte værdier i betjeningsmodul BM
• eBus-interface med automatisk energistyring
• Rast 5 tilslutningsteknologi
Tilbehør til styring
Kaskademodul KM
• Udvidelsesmodul til styring
af anlæg med blandepotte
eller kaskadeaktivering
• Kan anvendes til styring af gaskedler
(4 anlæg)
• Nem konfiguration af styringen
ved valg af fordefinerede anlægstyper
• Aktivering af en blandekreds
• Betjeningsmodul BM kan trykkes fast eller
udvides til fjernbetjening med vægbeslag
• 0-10V-indgang til husstyresystem, fejlmeddelelsesudgang 230 V
• eBus-interface med automatisk energistyring
• Rast 5 tilslutningsteknologi
2-leder eBus-forbindelse
Radiostyret ur (DCF77 signal) med udeføler
til automatisk indstilling af klokkeslæt.
Radiostyret ur (DCF77 signal)
til automatisk indstilling af klokkeslæt.
Radiostyret udeføler
(kun i forbindelse med modtager
til radiostyret udeføler og
fjernbetjening, varenr. 27 44 209).
Radiostyret modtager til radiostyret udeføler
og radiostyret fjernbetjening
inkl. radiostyret ur (DCF77 signal).
Radiostyret fjernbetjening
(kun i forbindelse med modtager til
radiostyret udeføler og fjernbetjening).
Maks. en radiostyret fjernbetjening pr. blandekreds.
ISM 4 - LON-interfacemodul
til kommunikation mellem styring
og husets styresystem ved brug af
LON-standard netværksvariabler
WRS-fjernvedligeholdelsessystem
til direkte styring eller fjernstyring via pc
og fejlmeddelelse via SMS.
Omfatter: interfacemodul ISM1 og
fjernvedligeholdelsessoftwaren „WRS-soft“.
Luft-/røggasføring til kondenserende gaskedler på op til
24 kW og kondenserende gasvarmeanlæg
C33x
C43x
C33x
IIIII
IIII
IIII
III
C13x
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
III
C13x
B23
B33
C53x
IIII
III
IIIIIIII
IIIIIIIII
C53
C93x
C83x
C43x
C93x
C33x
Udførelsesmuligheder
B23
B33
B33
C13x
C13x
C33x
C43x
C53
C53x
C83x
C83x
C93x
1)
C83x
Røggasrør i skakten og forbrændingsluft direkte over anlægget (rumluftafhængig)
+ 2 m vandret, koncentrisk tilslutningsrør
Røggasrør i skakten med vandret, koncentrisk tilslutningsrør (rumluftafhængig)
Tilslutning til ikke fugtfølsom røggasskorsten med vandret, koncentrisk tilslutningsrør (rumluftafhængig)
Vandret taggennemføring gennem skråt tag, ikke til CGB-11 med DN60/100
(rumluftuafhængig - tagkvist på stedet)
Ydervægstilslutning (rumluftuafhængig) < 11 kW
Lodret, koncentrisk taggennemføring gennem skråt eller fladt tag,
lodret, koncentrisk luft-/røggasføring til montering i skakt, (rumluftuafhængig)
Tilslutning til en ikke fugtfølsom luft-/røggasskorsten (LAS),
maks. rørlængde fra midten af anlæggets bøjning til tilslutning 2 m (rumluftuafhængig)
Tilslutning til røggasrør i skakten og friskluft gennem ydervæg
Tilslutning til røggasrør på facaden (rumluftuafhængig)
Tilslutning til røggasrør i skakten og friskluft gennem ydervæg (rumluftuafhængig)
Koncentrisk tilslutning til ikke fugtfølsom røggasskorsten
og forbrændingsluft gennem ydervæg (rumluftuafhængig)
Lodret røggasrør til montering i skakt DN 80, fast/fleksibel
+ 2 m vandret, koncentrisk tilslutningsrør
B33
Maks. længde1) [m]
System DN60/100
System DN80/125
30
13
30
Beregning iht. EN 13384
(LAS-producent)
9
10
5
9
10
22
Beregning iht. EN 13384
(LAS-producent)
-
30
22
30
Beregning iht. EN 13384
(LAS-producent)
13
22
Ventilatorens disponible tryk: 90 Pa
(den maks. længde svarer til den samlede længde fra anlægget til røggasåbningen).
Henvisning: Systemerne C33x og C83x er også velegnede til installation i garager.
Monteringseksemplerne skal ved behov tilpasses byggeretlige og nationale bestemmelser. Spørgsmål til
installation, specielt til montering af inspektionsdele og friskluftåbninger (ventilation på over 50 kW er
generelt nødvendigt), skal afklares før installationen med den ansvarlige skorstensfejer i området.
Længdeangivelserne gælder koncentrisk luft-/røggasføring og røggasrør og kun originale Wolfdele.
Luft-/røggassystemerne DN60/100 og DN80/125 er systemcertificeret med de kondenserende
gaskedler fra Wolf.
Følgende luft-/røggasrør eller røggasrør med
godkendelsen CE-0036-CPD-9169003 må anvendes:
- røggasrør DN80
- koncentrisk luft-/røggasføring DN60/100 og DN80/125
- røggasrør DN110
- koncentrisk luft-/røggasføring (på facaden) DN80/125
- fleksibelt røggasrør DN83
De nødvendige typeskilte er vedlagt det pågældende Wolf-tilbehør.
Vær endvidere opmærksom på de monteringsanvisninger, der er vedlagt
tilbehøret.
Luft-/røggasføring til kondenserende gaskedler
på 35 til 50 kW
C33x
B23
B33
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
II
I
II
II
IIIII
IIII
IIII
IIII
II
C13x
C43x
C33x
C53x
IIII
IIIII
IIIIIIIIIIIIIIII
C53
C93x
C83x
C93x
C43x
C33x
B33
Udførelsesmuligheder
B23
B33
B33
C13x
C33x
C43x
C53
C53x
C83x
C83x
C93x
1)
Røggasrør i skakten og forbrændingsluft direkte over anlægget
(rumluftafhængig)
Røggasrør i skakten med vandret, koncentrisk tilslutningsrør
(rumluftafhængig)
Tilslutning til ikke fugtfølsom røggasskorsten med
vandret, koncentrisk tilslutningsrør (rumluftafhængig)
Vandret taggennemføring gennem skråt tag, (rumluftuafhængig)
Lodret, koncentrisk taggennemføring gennem skråt eller fladt tag,
lodret, koncentrisk luft-/røggasføring til montering i skakt, (rumluftuafhængig)
Tilslutning til en ikke fugtfølsom luft-/røggasskorsten (LAS),
maks. rørlængde fra midten af anlæggets bøjning til tilslutning 2 m (rumluftuafhængig)
Tilslutning til røggasrør i skakten og friskluft gennem ydervæg
(rumluftuafhængig)
Tilslutning til røggasrør på facaden (rumluftuafhængig)
Tilslutning til røggasrør i skakten og friskluft gennem ydervæg
(rumluftuafhængig)
Koncentrisk tilslutning til ikke fugtfølsom røggasskorsten
og forbrændingsluft gennem ydervæg (rumluftuafhængig)
Røggasrør til montering i skakt, fast eller fleksibelt, med vandret, koncentrisk tilslutningsrør
Ventilatorens disponible tryk:
CGB-35 115 Pa, CGB-50 145 Pa,
(Maksimallængden svarer til den samlede længde fra anlægget til røggasåbningen).
Henvisning: Systemet C33x er også velegnet til installation i garager.
Monteringseksemplerne skal ved behov tilpasses byggeretlige og nationale bestemmelser. Spørgsmål til
installation, specielt til montering af inspektionsdele og friskluftåbninger, skal afklares med den ansvarlige
skorstensfejer i området.
Længdeangivelserne gælder koncentrisk luft-/røggasføring og røggasrør og kun originale Wolf-dele.
C83x
DN80
DN110
DN80
DN110
DN80
DN110
DN80
DN80
DN110
DN80
DN110
Maks. længde1) [m]
CGB-35
CGB-50
30
20
35
28
30
20
35
28
Beregning iht. EN 13384
(LAS-producent)
20
11
22
13
Beregning iht. EN 13384
(LAS-producent)
30
20
35
28
22
15
30
20
35
28
Beregning iht. EN 13384
(LAS-producent)
22
15
30
22
Følgende luft-/røggasrør eller røggasrør med
godkendelsen CE-0036-CPD-9169003 må anvendes:
- røggasrør DN80
- koncentrisk luft-/røggasføring DN80/125
- røggasrør DN110
- koncentrisk luft-/røggasføring (på facaden) DN80/125
- fleksibelt røggasrør DN83
De nødvendige typeskilte er vedlagt det pågældende Wolf-tilbehør.
Vær endvidere opmærksom på de monteringsanvisninger, der er vedlagt
tilbehøret.
Luft-/røggasføring til kondenserende gaskedler
på 75 til 100 kW
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
III
C13x
C33x
C43x
C33x
IIIII
IIII
IIII
III
B23
B33
C53x
IIII
III
IIIIIIII
IIIIIIIIII
C53
C93x
C83x
C43x
C93x
B33
Udførelsesmuligheder
B23
B23
B33
B33
C13x
C33x
C43x
C53
C53x
C83x
C83x
C93x
1)
2)
C83x
Røggasrør i skakten og forbrændingsluft
DN110
direkte over anlægget (rumluftafhængig)
DN110/1602)
2'er kaskade røggasrør i skakten og
DN110
forbrændingsluft direkte over anlægget (rumluftafhængig)
Røggasrør i skakten med vandret,
DN110
koncentrisk tilslutningsrør (rumluftafhængig)
DN110/1602)
Tilslutning til ikke fugtfølsom røggasskorsten med vandret,
koncentrisk tilslutningsrør (rumluftafhængig)
Vandret, koncentrisk taggennemføring gennem skråt tag,
DN110/160
(rumluftuafhængig - tagkvist på stedet)
Lodret, koncentrisk taggennemføring gennem skråt
DN110/160
eller fladt tag (rumluftuafhængig)
Tilslutning til en ikke fugtfølsom luft-/røggasskorsten (LAS),
maks. rørlængde fra midten af anlæggets bøjning til tilslutning 2 m (rumluftuafhængig)
Tilslutning til røggasrør i skakten
DN110
og friskluftrør gennem ydervæg (rumluftuafhængig)
DN110/1602)
Tilslutning til røggasrør på facaden (rumluftuafhængig)
DN110
Tilslutning til røggasrør i skakten og
DN110
friskluft gennem ydervæg (rumluftuafhængig)
DN110/1602)
Koncentrisk tilslutning til ikke fugtfølsom røggasskorsten
og forbrændingsluft gennem ydervæg (rumluftuafhængig)
Lodret røggasrør til montering i skakt, fast/fleksibelt,
DN110
med vandret, koncentrisk tilslutningsrør
DN110/1602)
Ventilatorens disponible tryk: CGB-75 145 Pa, CGB-100 200 Pa
(Maksimallængden svarer til den samlede længde fra anlægget til røggasåbningen).
Udvidelse i skakten fra DN110 til DN160.
Henvisning: Systemerne C33x og C83x er også velegnede til installation i garager.
Monteringseksemplerne skal ved behov tilpasses byggeretlige og nationale bestemmelser. Spørgsmål til
installation, specielt til montering af inspektionsdele og friskluftåbninger (ventilation på over 50 kW er
generelt nødvendigt), skal afklares før installationen med den ansvarlige skorstensfejer i området.
Længdeangivelserne gælder koncentrisk luft-/røggasføring og røggasrør og kun originale Wolfdele.
Maks. længde1)[m]
CGB-75
CGB-100
23
23
50
50
45
23
23
50
23
50
Beregning iht. EN 13384
(LAS-producent)
14
14
14
14
Beregning iht. EN 13384
(LAS-producent)
23
50
15
23
50
23
50
15
23
50
Beregning iht. EN 13384
(LAS-producent)
14
45
14
39
Følgende luft-/røggasrør eller røggasrør med
godkendelsen CE-0036-CPD-9169003 må anvendes:
- røggasrør DN110, 160 og 200
- koncentrisk luft-/røggasføring DN110/160, DN160/225 og DN200/300
- koncentrisk luft-/røggasføring (på facaden) DN110/160
- fleksibelt røggasrør DN110
De nødvendige typeskilte er vedlagt det pågældende Wolf-tilbehør.
Vær endvidere opmærksom på de monteringsanvisninger, der er vedlagt
tilbehøret.
Kondenserende gaskedler ComfortLine
CGB
CGB-K
CGW
Kondenserende gaskedel til opvarmning med mulighed for tilslutning af varmtvandsbeholder.
Kondenserende gaskedel til opvarmning og varmtvandsproduktion.
Kondenserende gasvarmeanlæg til opvarmning og varmtvandsproduktion med ladekredsbeholder af rustfrit stål,
vægmonteret.
CGS
Kondenserende gasvarmeanlæg til opvarmning og varmtvandsproduktion med ladekredsbeholder af stål, emaljeret.
Testet iht. EF-direktiver og DIN EN 483 for varmeanlæg iht. DIN EN 12828 med fremløbstemperaturer op til 90 °C og et tilladt driftstryk
på 3 bar, egnet til glidende sænkning til rumtemperatur, moduleret styret effekt, automatisk tilpasning af lufttal til luft-/røggassystem,
forblandingsbrænder, fra fabrikken udstyret og indstillet til naturgas E, LL eller flaskegas, lukket brændkammer til rumluftafhængig og
rumluftuafhængig drift.
Regulering med gasfyringsautomat, elektronisk tænding og ioniseringsflammeovervågning, omdrejningsstyret ventilator.
Beklædning hvid RAL 9016, pulverlakeret.
CGB
11
20
24
CGB
35
50
75
100
CGB med
CSW 120
CGB-K
24
CGW
11/100
20/120
24/140
CGS
20/160
24/200
Betjeningsmodul BM
•
•
•
•
•
•
Vægbeslag
•
•
•
•
•
•
Blandemodul MM
•
•
•
•
•
•
Solvarmemodul SM1
•
•
•
•
•
•
Solvarmemodul SM2
•
•
•
•
•
•
Tilbehør til styring
Kaskademodul KM
•
Radiostyret ur med udendørstemperaturføler
•
•
•
•
•
•
Radiostyret ur til automatisk indstilling af klokkeslæt
•
•
•
•
•
•
Radiostyret modtager - påkrævet til radiostyret udendørsføler og fjernbetjening
•
•
•
•
•
•
ISM 4 - LON-interfacemodul
•
•
•
•
•
•
WRS-fjernvedligeholdelsessystem
•
•
•
•
•
•
Fjernbetjent omskiftekontakt (pr. telefon)
•
•
•
•
•
•
Gaskuglehane, bøjet eller lige, forkromet,
med eller uden termisk spærreanordning
•
•
•
•
•
•
Sikkerhedsventil Rp½“ til 3 bar, forkromet
•
•
•
•
•
•
Afløbstragt R1“ med vandlås og roset, grå plast
•
•
•
•
•
•
Hydraulisk tilbehør og tilbehør til gastilslutning
Tilbehør til skjult installation
Bøjet servicehane G¾“, forkromet
•
•
•
•
•
Bøjet servicehane G¾“ med tilslutning R½“ til sikkerhedsventil, forkromet
•
•
•
•
•
•
•
Tilslutningsdel til varmt vand G½“, forkromet
Tilslutningsdel til koldt vand G½“, forkromet
Tilslutningssæt til skjult installation
•
•
•
•
•
•
Tilslutningssæt brugsvand med og uden trykreduktionsventil
•
•
Tilbehør til synlig installation
Lige servicehane Rp¾“, forkromet
•
•
•
•
•
Lige servicehane Rp¾“ med tilslutning R½“ til sikkerhedsventil, forkromet
•
•
•
•
•
•
•
Tilslutningsdel varmt vand R½“, forkromet
Tilslutningsdel koldt vand R½“, forkromet
Tilslutningssæt til synlig installation
•
•
•
•
•
•
Tilslutningssæt, synlig installation, formonteret
•
•
Varmekredstilslutningssæt
•
Separatorsæt med komplet rørføring og isolering til 1 eller 2 anlæg
kun CGB-75/100
Tilslutningssæt brugsvand med og uden trykreduktionsventil
•
Tilslutningssæt solvarme til ekstra aktivering af solvarmebeholder
•
•
Cirkulationssæt iht. EnEV inkl. cirkulationspumpe med analogt kontaktur
•
•
•
Cirkulationssæt iht. EnEV inkl. cirkulationspumpe med digitalt kontaktur
•
•
•
Rørbeklædning
•
•
•
Varmtvandsbeholder CSW-120
•
Luft-/røggastilbehør
Koncentrisk luft-/røggasføring
•
•
•
•
•
•
Ydervægssystem
•
•
•
•
•
•
Tilslutningssæt røggassystem til røggasrør i skakt
•
•
•
•
•
•