Yoga weekend på Øster Løkke i Trans ved Vesterhavet

NY KRUMSØ Skole & Opholdssted
Priser for ophold og undervisning 2014/2015
Døgntakst ophold
(Inkl. administrationsgebyr)
Institutionens døgntakst for ophold er:
(Normering 1- 4)
Pr. døgn
Ophold pr. år model A.
(Inkl. administrationsgebyr)
Opholdsbetaling inkl. mulig forældrebetaling u. weekendophold
(Normering 1 - 4)
I alt
Ophold pr. år model B.
(Inkl. administrationsgebyr)
(Inkl. administrationsgebyr)
Pr. måned (12)
Pr. år
52.250,-
627.000, -
Opholdsbetaling inkl. mulig forældrebetaling m. weekendophold
(Normering 1 - 4)
I alt
Undervisning pr. år
2.375, -
Pr. måned (12)
Pr. år
71.250,-
855.000, -
Undervisning inkl. mulig forældrebetaling for dagelever
(Normering 1 - 4)
I alt
Pr. måned (11)*
Pr. år
22.560,00
248.160, -
* Der betales ikke undervisning for juli måned.
Betaling
Model A.
Betaling for opholdsåret ved valg af model A (Svarende til 264 døgn - 30 døgn pr.
måned ekskl. weekender**. Undervisning kan tilkøbes***) beregnes med ophold i 52 uger, men
uden ophold i weekender der opgøres efter behov og afregnes efter weekendtakst.
**Weekender kan tilkøbes - se under ”Weekendophold”.
*** Se pris for betaling af undervisning under ”Undervisning”.
Model B.
Betaling for opholdsåret ved valg af model B (Svarende til 360døgn - 30 døgn pr. måned
inkl. weekender. Undervisning kan tilkøbes ***) beregnes med ophold i 52 uger.
*** Se pris for betaling af undervisning under ”Undervisning”.
Betaling for undervisningsåret beregnes med undervisning i 42 uger (svarende til et normalskoleårs vejledende timetal) og inkl. ugerne 7 og 42.
Betaling for opholdselever (inkl. undervisning) fordeles på 12 måneder og
opkræves kvartalsvis forud i månederne juni – september – december – marts
for det efterfølgende kvartal.
S/I NyKrumsø Skole & Socialpædagogiske Opholdssted, Højskolevej 79, 4920 Søllested
Tlf. 54 96 35 00 Fax 54 96 35 01 CVR nr. 35 55 85 00
www.krumsoe.dk
Betaling for undervisning til dagelever fordeles på 11 måneder og opkræves
kvartalsvis forud i månederne juni – september – december – marts for det
efterfølgende kvartal.
Øvrige indsatser
Weekendophold
Ophold i weekender fra fredag kl. 13:00 til søndag kl. 19:00 faktureres pr.
løbende måned for aftalte weekender med:
Weekendtakst
Aflastning dagelever
4.750, -
Aflastningsdøgn til dagelever i tidsrummet 15-08, afregnes til aflastningstakst
pr. døgn (inkl. administrationsgebyr) med:
Aflastningstakst (særlig)
Særlig støtte ophold
1.882, -
Særlig støtte i opholdsdelen afregnes med:
Takst for særlig støtte ophold pr. time (min)
Særlig støtte undervisning
Særlig støtte i undervisningen herunder ”en til en undervisning” afregnes med taksten for særlig undervisningsstøtte pr. time af 60 min med:
Takst for særlig støtte i undervisningen pr. time
Dagophold i ferier
800, -
Ophold for STU - elever Opholdstakst for unge visiteret til STU tilbud
(Inkl. administrationsgebyr)
Pr. måned (12)
I alt
27.000, -
(**** Husleje kr. 2.225, - og kost kr. 1.470, -)
(Inkl. administrationsgebyr)
Pr. år
324.000, -
Takst for egenbetaling for unge visiteret til STU ophold afregnes med:
Takst for egenbetaling
STU - Tilbud
525, -
Dagophold i tidsrummet kl. 8:00 - 14:45 i ferier - minimum 3 dage - afregnes
for skolens dagelever til feriedagstakst med:
Takst for dagophold i ferier pr. dag
Egenbetaling STU
300, -
3.695, - ****
Undervisningstakst for unge visiteret til STU tilbud
Pr. måned (12)
Pr. år
I alt
270.000, -
22.500, -2-
S/I NyKrumsø Skole & Socialpædagogiske Opholdssted, Højskolevej 79, 4920 Søllested
Tlf. 54 96 35 00 Fax 54 96 35 01 CVR nr. 35 55 85 00
www.krumsoe.dk
Transport
Transport aftales i forhold til den konkrete befordringsopgave.
Andet
Andre ydelser kan aftales
Priserne er gældende for elever, der er visiteret til ophold/undervisning pr. 1. november 2014
-3-
S/I NyKrumsø Skole & Socialpædagogiske Opholdssted, Højskolevej 79, 4920 Søllested
Tlf. 54 96 35 00 Fax 54 96 35 01 CVR nr. 35 55 85 00
www.krumsoe.dk