Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Styding
9. Vojens
Kolsnap Mark - Rødekro
Hammelev
Vojens Kirke
Uldallund
VOJENS
Uldal
Nørremark
7
Hammelev Kirke
Tørning Mølle
Sandkule
Neder Jernhyt
Skrydstruppigens gravhøj
Christiansdal
Gammel Ladegård
Skrydstrup Mark
Hindemade
Over Jernhyt
Tørning Mark
Lilholt
Pamhule Skov
3
Hjelmvrå
Ustrup Rasteplads
Arnitlundskov
Buskhuse
Ustrup
Jættestuer
Over Jerstal
Arnitlund
Vedsted
Gel
Skrydstrup Kirke
Vandrerute
Riderute
Skrydstrup
3
National cykel rute - Hærvejsruten
33
Regional
cykel
rute
Valsbæk
27,1 Etapelængde i km
Teltplads
Campingplads
Vandrerhjem
Vojens Lufthavn
Hotel/Kro
Herberg
Bed & Breakfast
Indkøbsmulighed
Turistinformation
Seværdighed
Museum, udstilling
Glasergård
Bevtoft Plantage
Spisested
Rasteplads, pilgrimshytte
Offentlig toilet
Udsigtspunkt
Bevtoft
Kirke
Svømmehal/friluftsbad
Bevtoft
Parkering
Cykelsmed
Vandretursfolder
Motorvej
Landevej over 6 meter
Vej 3-6 meter
Anden vej
Neder Jerstal
Låddenhøj
Sti
Jernbane
Højspændingsledning
Bykerne
Bebyggelse, have
Skov
Jægerlund
Hede, græs,
Galsted Mark
Sportsanlæg
Kirkegård, kirke
Sø
Mose
Strandelhjørn
Vandløb,
Galstedgrøft
Vindmølle
Fredet fortidsminde
Tø
nn
ing
Å
Signaturforklaring
sÅ
Vedsted Kirke
Vedsted
Sø
Holmshus
Pothøj
Vedsted dysserne
Torsbjerg
Lillemølle
Vedbøl
Abkær Mose
er
m
Im
d
va
Å
Stengelmose
Abkær
Voldborg Hede
Skovby
Skovby Skov
Hjarup Mose
Hytterkobbel
Nørre Hjarup
3
Tudebjerg
Hovslund Skov
Strandelhjørnskov
27,1 km
Rangstrup
Hjaruplund
Hærulfsstenen
Grim Mose
Humleslet
Bøgelund
Stenhøj
Tyrholm
Horsbyg Mose
Rugbjerg
Rangstrup Gårde
Hovslund
Hovslund Stationsby
Hesselbjerg
Løvermose
Kopsholt
Nørrehede
Damgård
Rangstrup Mark
Stavmose
Bjørnholm
Bjørnskov
Øster Løgum Kirke
Bruhnsgård
Sindet
Stavereng
Horsbyg
Goldbæk
Rugbjerg Skov
Øster Løgum
Østermark
Øster Løgum
Bjørnemose
Tingbjerg
Lerskov Plantage
Æ Vold
Østermark
Vestermark
Andholm Batteri
Øbening
Kamp
Lerskov
Andholm
Kådnermark
Brystrup
Nørre Hostrup
0
1
Hellevad Mark
2
3
Roland Mose
Lunderup Mark
4 km
Nørremark
1:75.000
Dybvad
Kurve interval 5 meter
Mjøls Mark
Egvad Kirke
Hellevad Kirke
Hønkys Nørremark
Vestermark
Egvad
12
Rise-Hjarup
Rise-Hjarup
Østermark
Hellevad
Smut-ind
Rød Å
12
12
Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Kort10
www.compukort.dk 2013
Hydevad
Hønkys
Rød Å
Mjøls
RØDEKRO
Høje Kolstrup