Vejledning vedr. mælkeprovokation i hjemmet

Årsregnskaber skjuler industriens mange vikarer
Vikarer i industrien: Der bliver brugt rigtigt mange vikarer på landets virksomheder i disse år. Men i årsregnskabet skal de ikke
oplyse, hvor mange løstansatte medarbejdere, de har hyret. Det vil LO have lavet om i ny lov.
Det er ikke til at finde oplysninger om vikarer i de store virksomheders årsrapporter. Men det skal der laves om
på, mener LO.
Af KKeiding FAKTA
Tre om årsregnskabloven
1.
2.
3.
Tidligere var det et krav, at virksomheder skulle informere om antallet af fastansatte medarbejdere. Med den aktuelle
revision af årsregnskabsloven skal virksomheder igen oplyse om antal ansatte med virkning fra 1. januar 2016.
Der er sket en større EU-harmonisering på området. Det fører til mere ensartede krav til, hvad et årsregnskab skal
indeholde.
Lovforslaget forventes fremsat i januar 2015. Det kommer efter planen til at virke for regnskabsår, der starter 1. januar
2016 eller senere.
Store industrivirksomheder som Siemens, Danfoss og Grundfos hyrer i stor stil vikarer til deres produktion.
Kigger man i deres årsrapporter, kan man læse side op og side ned om egenkapital, omsætning og socialt ansvar. Men der er ingen
informationer om et af de største problemer for arbejderne i disse år: Det store forbrug af vikarer.
Det vil LO gøre op med. I et nyligt afsendt høringssvar i forbindelse med den aktuelle revision af årsregnskabsloven opfordrer
hovedorganisationen til, at det bliver en pligt at oplyse antallet af løst tilknyttede medarbejdere (se faktaboks).
Formand for 3F Industri Mads Andersen ser også gerne, at vikaroplysninger bliver en pligt i regnskaberne.
- Vi ser jo, at der kommer flere vikarer. Det bør i årsregnskaberne præcist fremgå, hvor mange årsværk de udgør. Vi hører fra vores
tillidsfolk, at det er et stort problem, at vikarer bliver skjult på mærkelige poster i regnskabet. Så kan man slippe af sted med at
skrue op og ned for bemandingen, uden det kommer frem for aktionærer, kunder eller medarbejdere, siger han. TA
Det skriver LO i høringssvaret til ændring af årsregnskabsloven:
”Også arbejdskraft, der ikke er direkte ansat i virksomhederne, men som arbejder i virksomheden med produktion/lager/salg og
administration igennem et vikarbureau eller lignende, skal fremgå tydeligt af virksomhedernes årsrapporter med et gennemsnitligt
antal vikarer for året specificeret ud for disse grupper.”
Vigtig temperaturmåling
Et årsregnskab er et helt centralt redskab for aktionærer, medarbejdere, leverandører, kunder, banker og andre, som har brugt for
at kende sundhedstilstanden i en virksomhed. Det oplyser Thomas Plenborg, som er professor ved Institut for Regnskab og Revision
ved CBS:
- Det er en vigtig temperaturmåling for, hvordan det løbende går for virksomheden. Det er også derfor, politikerne er enige om, at
man skal regulere dette område. Årsregnskaber skal underkastes revision, og man skal kunne sammenligne dem på tværs af
virksomheder, siger Thomas Plenborg.
Fornuftig balance
Arbejdsgiverne i DI er ikke begejstrede for forslaget fra LO og 3F:
- Det er vigtigt, at der i årsrapporten er en fornuftig balance mellem de administrative byrder og værdien af oplysningerne. Og
informationsværdien af et registreringskrav for vikarer ville ikke stå mål med den administrative byrde for virksomhederne, lyder
det fra fagleder Kristian Koktvedgaard, DI.