Broschüre

s
a
D
Zauberbuch
Spændende nyt begyndersystem til den tidligere tyskundervisning
niveau A1-A2
Das Zauberbuch er et grundlæggende læringssystem for tysk
som fremmedsprog. Det sætter
barnet i centrum for al aktivitet
og læring.
Bert, der Zauberbar, og et lille
kært spøgelse følger fire børn pa
deres rejse gennem det tyske
sprog og hjælper dem, nar der er
vanskeligheder.
Systemets fire niveauer arbejder
konsekvent ud fra malet om indlæring af de indledende sproglige behov –styret af
Ich bin – Ich habe – Ich mag
Ich kann
Hen gennem det samlede forløb
nar systemet med omhyggeligt
tilrettelagt progression omkring
færdighederne høre, tale, læse og
skrive.
Undervejs aktiveres alle sanser.
Eleverne ser, hører, taler, synger,
tegner, skriver, bevæger sig, leger og løser praktiske opgaver –
og lærer derved i vidt omfang,
som da de lærte dansk.
Das Zauberbuch er skrevet og
udviklet i nøje overensstemmelse
med Den fælles Europæiske
Referenceramme.
Fa materialet til gennemsyn
med returret i to uger.
Da Zauberbuch og tysk i femte?
Dette materiale er langt fra tidligere tiders tænkning om tysksystemer – som maske var blevet en del af problemet omkring fagets
placering.
Her lægges op til en lystbetonet læring under inddragelse af alle
sanser – herunder ogsa i vidt omfang det visuelle samt bevægelse.
Man kan mene, at talende dyr og animerede tegnefilm er for langt
fra elevernes selvforstaelse (og tidligere tænkning) – det er muligvis en smagssag, men elevernes tyskfærdigheder lejrer sig pa en
mindre eksercerende, mere motiverende made, nar alle sanser inddrages.
Das Zauberbuch 1
Das Zauberbuchs
komponenter:
Alle tre niveauer har:
1.
Lehrbuch med cd fuldt farveillustreret i A4 format,
96 sider
2.
Arbeitsbuch i farver, A-4
format 48 sider
3.
Lehrerhandbuch, A4 format
med 2 Audio-cd’er og sider
til fri kopiering
4.
Aktivbuch (D-bog: Interaktiv udgave af Lehrbuch til
IWB) – indeholder ud over
interaktive opgaver ogsa
tale og lytteopgaver samt
animerede tegnefilm
Zauberbuch Starter:
En begynderdel, som skyder sig
ind foran de øvrige tre niveauer –
og som mange maske vil fravælge til femte klasse.
Komponenterne svarer stort set
til de øvrige niveauer – suppleret
med Bildkarten og Erzahlkarten.
Das Zauberbuch 2
Se ogsa vore mange
supplerende materialer til tidlig tysk,
f.eks.:
Bildworterbuch
med cd til IWH,
Bildkarten, Talking
Dice (ogsa til tysk),
samt – ikke mindst
– vore nye, spændende Lekturen
www.alokke.dk
Das Zauberbuch 3
Se samlet oversigt og priser
pa side 2 og 4
Eksempel fra
Arbeitsbuch 2
De fire Lehrerhandbücher er forbilledlige i deres gennemførte ambition om at lette forberedelsesarbejdet. De forener
hurtigt overblik med forslag til metode.
Hver Einheit indledes med en kort artikel med en eller flere af disse overskrifter: Ich bin, Ich habe, Ich mag, Ich kann
og følges af målbeskrivelse samt oversigt over afsnittets sproglige og kommunikative elementer, forslag til aktiviteter
med henvisninger til de benyttede materialer og deres placering. Bogen slutter med 20 sider til fri kopiering.
Komponenter og priser uden moms
Das Zauberbuch
Starter
Zauberbuch 1
+ Audio-cd
Zauberbuch 2
+ Audio-cd
Zauberbuch 3
+ Audio-cd
Lehrbuch, 96 sider i farver
Kr. 96,00
Kr. 96,00
Kr. 96,00
Kr. 96,00
Arbeitsbuch 48 sider i
farver
Kr. 44.00
Kr. 44.00
Kr. 44.00
Kr. 44.00
Lehrerhandbuch + 2
Audio-cd’er og 22 sider
Kr. 280,00
Kr. 280,00
Kr. 280,00
Kr. 280,00
Aktivbuch (D-bog DVD
– Interaktiv IWB)
Med 1 lærerlicens
kr. 488.00
Med 1 lærerlicens
kr. 488.00
Med 1 lærerlicens
kr. 488.00
Med 1 lærerlicens
kr. 488.00
Bildkarten, 96 kort i
farver
Kr. 188,00
Erzalkarten 62 kort i
farver
Kr. 164,00