Portautomatik til garageporte Comfort 260, 270, 280

FACITLISTE
Ekstra Matematik 1
Kim la Cour
Baskerville
ISBN 87-7355-451-0
Ekstra Matematik-serien består af 7 hæfter, som dækker en
del af behovet for supplerende materiale til matematik fra 1.
til og med 7. skoleår. Det er hensigten, at eleverne skal
arbejde selvstændigt med opgaverne.
Da det er en fordel, at eleverne med det samme kan kontrollere, om de har regnet rigtigt, er der lagt vægt på at gøre så
mange af opgaverne som muligt selvkontrollerende. Ikke alle
opgaver er dog umiddelbart selvkontrollerende, så det kan
være en fordel at henlede elevernes opmærksomhed på
følgende:
Alle de lange regneopgaver, der står inde i dyr o.l., begynder
og ender altid med samme tal. Fx vil det sidste resultat i ålen
på side 12 være 5, hvis eleven har regnet rigtigt.
Røde kasser med tal ved siden af kan bruges til kontrol, idet
facitterne fra de tilhørende stykker lagt sammen lodret giver
de røde tal. Additionsstykket nederst side 10 viser, hvorledes
disse opgaver kontrolleres.
Til spillet på midtersiderne kan det være en fordel at benytte
en almindelig terning, hvis den trykte snurretop volder for
mange kvaler. Spillets sværhedsgrad kan øges, hvis eleverne selv tilføjer flere regnestykker.
Denne facitliste er en udskrift af den bog, der kan hentes
(downloades) fra Baskervilles Depot på www.baskerville.dk.
Kopiering er tilladt for abonnenter på Depotet på 1 fysisk
adresse pr. abonnement. Al anden kopiering er ikke tilladt
ifølge CopyDans regler. Hverken forfatter eller forlag får
andet end symbolsk - eller slet ingen - kompensation for
ulovlig kopiering.
www.baskerville.dk
Facitliste Ekstra Matematik 1 - side 1
Copyright (c) Baskerville Forlag - Kopiering tilladt for abonnenter på Baskervilles Depot.
www.baskerville.dk
Facitliste Ekstra Matematik 1 - side 2 og 3
Copyright (c) Baskerville Forlag - Kopiering tilladt for abonnenter på Baskervilles Depot.
www.baskerville.dk
Facitliste Ekstra Matematik 1 - side 4 og 5
Copyright (c) Baskerville Forlag - Kopiering tilladt for abonnenter på Baskervilles Depot.
www.baskerville.dk
Facitliste Ekstra Matematik 1 - side 6 og 7
Copyright (c) Baskerville Forlag - Kopiering tilladt for abonnenter på Baskervilles Depot.
www.baskerville.dk
Facitliste Ekstra Matematik 1 - side 8 og 9
Copyright (c) Baskerville Forlag - Kopiering tilladt for abonnenter på Baskervilles Depot.
www.baskerville.dk
Facitliste Ekstra Matematik 1 - side 10 og 11
Copyright (c) Baskerville Forlag - Kopiering tilladt for abonnenter på Baskervilles Depot.
www.baskerville.dk
Facitliste Ekstra Matematik 1 - side 12 og 13
Copyright (c) Baskerville Forlag - Kopiering tilladt for abonnenter på Baskervilles Depot.
www.baskerville.dk
Facitliste Ekstra Matematik 1 - side 14 og 15
Copyright (c) Baskerville Forlag - Kopiering tilladt for abonnenter på Baskervilles Depot.
www.baskerville.dk
Facitliste Ekstra Matematik 1 - side 16 og 17
Copyright (c) Baskerville Forlag - Kopiering tilladt for abonnenter på Baskervilles Depot.
www.baskerville.dk
Facitliste Ekstra Matematik 1 - side 18 og 19
Copyright (c) Baskerville Forlag - Kopiering tilladt for abonnenter på Baskervilles Depot.
www.baskerville.dk
Facitliste Ekstra Matematik 1 - side 20 og 21
Der er ikke noget bestemt facit til disse sider.
Copyright (c) Baskerville Forlag - Kopiering tilladt for abonnenter på Baskervilles Depot.
www.baskerville.dk
Facitliste Ekstra Matematik 1 - side 22 og 23
Copyright (c) Baskerville Forlag - Kopiering tilladt for abonnenter på Baskervilles Depot.
www.baskerville.dk
Facitliste Ekstra Matematik 1 - side 24 og 25
Copyright (c) Baskerville Forlag - Kopiering tilladt for abonnenter på Baskervilles Depot.
www.baskerville.dk
Facitliste Ekstra Matematik 1 - side 26 og 27
Copyright (c) Baskerville Forlag - Kopiering tilladt for abonnenter på Baskervilles Depot.
www.baskerville.dk
Facitliste Ekstra Matematik 1 - side 28 og 29
Copyright (c) Baskerville Forlag - Kopiering tilladt for abonnenter på Baskervilles Depot.
www.baskerville.dk
Facitliste Ekstra Matematik 1 - side 30 og 31
Copyright (c) Baskerville Forlag - Kopiering tilladt for abonnenter på Baskervilles Depot.
www.baskerville.dk
Facitliste Ekstra Matematik 1 - side 32 og 33
Copyright (c) Baskerville Forlag - Kopiering tilladt for abonnenter på Baskervilles Depot.
www.baskerville.dk
Facitliste Ekstra Matematik 1 - side 34 og 35
Copyright (c) Baskerville Forlag - Kopiering tilladt for abonnenter på Baskervilles Depot.
www.baskerville.dk
Facitliste Ekstra Matematik 1 - side 36 og 37
Copyright (c) Baskerville Forlag - Kopiering tilladt for abonnenter på Baskervilles Depot.
www.baskerville.dk
Facitliste Ekstra Matematik 1 - side 38 og 39
Copyright (c) Baskerville Forlag - Kopiering tilladt for abonnenter på Baskervilles Depot.
www.baskerville.dk
Facitliste Ekstra Matematik 1 - side 40
Copyright (c) Baskerville Forlag - Kopiering tilladt for abonnenter på Baskervilles Depot.
www.baskerville.dk