Fasekobler

2
2011
PENGENYT
Til USA efter
DRØMMEBILEN
10
gode råd om, hvordan du gør
– og hvad du ikke skal gøre
Få mere ud af dine penge – nyttige råd lige ved hånden
På cykel rundt om Nissum Bredning
*
*
– få rabat på oplevelser med et LP MasterCard
Forsikringer – få dem i dit pengeinstitut
*
man komme sovende til de bedste investeringer?
Fra boligrådgiverens værktøjskasse
* Kan
*
* En skoleklasse i provinsen – hvad blev der af dem?
Foto: Polfoto
Den største sportsbegivenhed i Danmark nogensinde
største sportsbegivenhed nogensinde
åbent for spillere, der er født i 1988 el-
på dansk grund”, når der i juni kæmpes
ler senere, altså til og med 23 år.
om Europamesterskabet i fodbold for
Der er otte lande med, heriblandt
U21-landshold i Viborg, Herning, Aal-
Danmark, der er ”født” deltager i kraft
borg og Aarhus.
af, at vi er værtsnation. Andre lande,
Og fra det europæiske fodboldforbund UEFAs side tales der om, at
det er årets vigtigste turnering for
det bliver spændende at følge, er England og Spanien.
Foruden selve Europamesterskabet
I en træningskamp op til U21-Europa-
landshold i og med, at der hverken er
er der billetter til OL næste år på spil,
mesterskabet spillede Danmark 2-2 mod
EM eller VM for de ”rigtige” landshold
idet de tre bedste hold ud over England,
Ukraine. Nicki Bille scorede begge de
i år.
hvor OL afholdes, kvalificerer sig til OL.
danske mål.
U21-landshold er i princippet for
Økonomisk viser en analyse fra
spillere på 21 år og derunder, men reg-
Sport Event Danmark baseret på erfarin-
Det bliver lidt af en sportssommer i
len siger, at man blot skulle overholde
gen fra sidste U21-EM i Sverige 2009, at
Danmark i år. Dansk Boldspil Union kal-
kravet, da kvalifikationsturneringen gik
indtjeningen ved U21-EM vil runde 100
der det således ”uden sidestykke den
i gang i 2009, så i realiteten er U21-EM
millioner kr.
Kan man spurte op ad Geels Bakke?
Selve landevejsmesterskabet vil også
Det er ikke kun fra fodboldens ver-
og i Rudersdal nord for København.
på lidt over 500 meter måske ikke er det
den, at der kommer sportsstjerner til
Enkeltstartsmesterskabet vil blive holdt
hårdeste ”bjerg”, de internationale cy-
landet denne sommer. Også dansk
på en rundstrækning med start og mål
kelstjerner nogensinde har givet sig i kast
cykelsport præsenterer et bud på,
på Rådhuspladsen i København, og un-
med, men som alligevel kan blive lidt af
hvad der er blevet kaldt ”den største
dervejs skal rytterne blandt andet runde
en udfordring for spurtkanonerne, når de
sportsbegivenhed i Danmark nogen-
Amalienborg Slotsplads og Toldbod-
har mere end 250 km i benene. Bakken
sinde”, nemlig intet mindre end ver-
gade, hvor Lokale Pengeinstitutter – for-
er i hvert fald hård nok for de mange al-
densmesterskabet i landevejscykling,
eningen for lokale banker, sparekasser og
mindelige cyklister, der skal over den hver
som holdes i september i København
andelskasser i Danmark – holder til.
dag på vej til eller fra arbejde.
Foto: Polfoto
Som en slags generalprøve på VM-afslutningen til september sluttede sidste års
cykelløb Danmark Rundt også på toppen
af Geels Bakke, der blandt andet var prydet af reklamer for NemID, som var en af
sponsorerne for løbet. Spurten blev vundet
af australieren Hayden Roulston.
have start i København og herfra vil turen
gå til Rudersdal, hvor en rundtur skal
gennemkøres et antal gange, inden det
hele afgøres på toppen af Geels Bakke,
der med sin gennemsnitlige stigningsprocent på 4 procent over en strækning
Foto: Open Fairways
Golf-rabat verden over med et LP MasterCard
■
2
Forsidefoto: John Lauritsen
Pengenyt 2/2011
Glen Eagle golfbanen i Toronto i Canada
end 1.800 udvalgte golfklubber verden
er en af de golfbaner, hvor man kan få
over med en rabat på 25-50 procent på
rabat med et Open Fairways-kort
green fee. Man kan bruge kortet alt det,
man vil, og man kan tage indtil tre gæ-
Apropos sport kan man nu få et Open
Fairways-medlemskort til kraftigt ned-
ster med, som får samme rabat.
På lpmastercard.dk kan du læse
sat pris, hvis man har et LP MasterCard.
mere om Open Fairways-kortet, der kan
Det er et kort, der giver adgang til mere
fås gennem dit lokale pengeinstitut.
2
2011
Pengenyt
Indhold
Side 4
Side 4
Til USA efter drømmebilen
USA er et fantastisk
rejseland, men husk
lige kreditkortet
Side 8
Få mere ud af dine penge
Side 10
side 15
På cykel rundt om
Nissum Bredning
– få rabat på oplevelsen med et LP MasterCard
Forsikringer
– få dem i dit pengeinstitut
Side 20
Spredt og enkelt
Mulighederne er mange med
de danske investeringsforeninger
side 22
Side 24
Fra boligrådgiverens værktøjskasse
Fire lån i tre scenarier
En skoleklasse i provinsen
– hvad blev der af dem?
side 27
Skema
Med skattekalender
si d e r n e
Side 31
Pengenyt udgives af Lokale Pengeinstitutter, foreningen for lokale banker, sparekasser og andelskasser i Danmark
Ansvarshavende redaktør: Morten Egholm Andersen • Redaktionen afsluttet den 9. maj 2011
Tilrettelæggelse: MONTAGEbureauet ApS • Produktion: Formula A/S • Tryk: Color Print A/S
Oplag: 30.402 stk. • ISSN 0908-3669 • Eftertryk kun tilladt efter aftale med redaktionen • Redaktionen kan ikke påtage
sig ansvaret for mulige konsekvenser, der måtte følge af dispositioner foretaget på grundlag af oplysninger i bladet.
3
USA – Porsche
Der er dømt lir.
Hører du til den motorinteresserede
del af læserne, så tør savlen af mundvigene
og nyd billedet af, hvad en bilmesse i Californien
byder på af muligheder på fire hjul.
Fotos: Flemming Lolk-Hansen
Til USA efter drømmebilen
Hvis man går og drømmer om en bil lidt ud over det sædvanlige, kan det måske betale sig at
kigge til udlandet efter den. Specielt, hvis man kan finde en ældre model, der er gammel nok
til at falde ind under reglerne for veteranbiler. Det giver en langt lavere registreringsafgift.
”Se lige de former bagtil. Nyd den bredde. Det stråler af
Flemming. Og det er generelt hans indtryk, at ser man sig
overskud”. Man studser uvægerligt, når man hører Flem-
om efter en nyere, brugt bil, er der sjældent meget mere
ming Lolk-Hansen tale om bagpartier på den måde. En yngre
end 20.000 kr. eller deromkring at spare ved at tage til ud-
mand, der er lykkelig gift og som har en dejlig dreng i bør-
landet efter den. Men hvis man gerne vil have en model med
nehavealderen og lige har fået en mere.
ekstra-udstyr ud over det sædvanlige, kan man være heldig
Begejstringen fortsætter med at lyse ud af ham, da han
går over til at tale om skærme og hjulkasser, samtidig med at
at finde den væsentligt billigere i udlandet.
Under alle omstændigheder gav det Flemming blod på
han viser billeder af skønheden frem. Og så passer det hele me-
tanden. For når svigerfar kunne, så kunne han vel også. Og
get bedre. Det er naturligvis sin drømmebil, Flemming taler om.
det betød måske, at drømmen om Porschen slet ikke var så
Lige siden han var 14 år, har han drømt om en
uopnåelig endda.
Porsche 911 turbo eller 930, som den også kaldes. Det er
”Jeg begyndte at se efter annoncer på internettet for
den med de karakteristiske brede skærme bagtil. Hvor an-
den model, jeg gerne ville have, og samtidig satte jeg mig
dre teenagedrenge havde billeder af popstjerner eller deres
grundigt ind i detaljerne for, hvornår de forskellige varianter
yndlingsfodboldhold på væggen, så var det plakater med
var produceret”, siger Flemming.
yndlingsPorschen, der prydede Flemmings værelse. Og som
han drømte om gennem teenageårene.
Og ligesom tanker er toldfrie, er det som bekendt gratis
Det med detaljerne var ikke det mindst vigtige. Flemming vidste for eksempel på forhånd, at Porsche-fabrikkerne
var begyndt at helgalva­nisere den pågældende model fra
at drømme. Men man får ikke rigtig nogen Porsche ud af det.
midt i 1976. Hvis han fandt en bil, der var produceret efter
Det kræver, at der kommer penge på bordet. Og dem syntes
dette tidspunkt, var der altså gode chancer for, at karosseriet
Flemming ikke lige, han havde. Hverken da han var helt ung,
ville være i god stand. Samtidig skulle bilen helst være tæt
eller efterhånden som han blev ældre. Der skulle jo også være
ved 35 år gammel, da den så kan kategoriseres som veteran-
til at stifte familie og købe hus. Så det med Porschen forblev
bil. Og det betyder, at registreringsafgiften kun er 40 pro-
en drøm, der fortonede sig mere og mere i det fjerne.
cent, hvor den ellers er 180 procent.
Begyndte at drømme på udenlandsk
del produceret sidst i 1976 og så ikke så mange år efter, da
Så skete der imidlertid noget. Flemmings svigerfar kom hjem
han ellers ville skulle vente for længe på at få den indregi-
med en Mercedes, han havde købt på en ferie i Frankrig.
streret som veteranbil.
Flemming kunne altså snævre søgefeltet ind til en mo-
”Det var såmænd ikke fordi, at bilen endte med at
4
”Jeg brugte lang tid på at lede på internettet. 2-3 ti-
blive frygtelig meget billigere, end han kunne have fået den
mer om aftenen mange, mange aftener. Min kone var ved at
i Danmark, men der var langt mere udstyr med, end han
blive godt træt af, at jeg kunne bruge så mange timer på det
kunne have fået for de samme penge herhjemme”, fortæller
pjat”, fortæller han.
Pengenyt 2/2011
“
e lige de former bagtil.
S
Nyd den bredde.
Det stråler af overskud.
Flemming Lolk-Hansens
jagt på drømmePorschen
udviklede sig til lidt af en
Hollywoodsk roadmovie.
Husk shipping
ret med, men hun kunne ikke lige få fri, så det blev svigerfar
I begyndelsen kiggede han i Porschens hjemland Tyskland
i stedet. Alt var således timet og tilrettelagt, og den store
og i lande i Sydeuropa som Frankrig og Italien, hvortil der
dag nærmede sig, hvor Flemming skulle over og hente sin
var eksporteret mange Porscher, men han fandt ikke rigtig
drengedrøm. Der opstod bare et lille men. En af de sidste
noget. Så kom svigerfar imidlertid ind i billedet igen. Han be-
dage, før han skulle af sted, ville han lige tjekke annoncen
gyndte nemlig at tale om, at han egentlig godt kunne tænke
for drømmen på internettet og … der stod hen over den, at
sig en Ford Mustang, og hvor køber man sådan en? I USA
bilen var solgt.
naturligvis, og hey, det kunne da også være, at Flemming
”Nå, det må være til mig”, tænkte Flemming, men nej.
kunne finde sin Porsche i USA. Amerikanerne havde jo også
Han skyndte sig at maile til sælgeren og fik også hurtigt et
købt mange Porscher i sin tid.
svar fra sælgeren. Han havde fået et bedre bud fra anden si-
Flemming indledte altså et nyt kapitel i sin søgning og
de og havde derfor solgt bilen. Men han var en ærlig mand,
denne gang havde han mere held med sig. Han fandt flere
så Flemming skulle nok få sit depositum tilbage, og det fik
annoncer for Porscher, der levede op til hans ønsker, og be-
Flemming da også.
gyndte at maile frem og tilbage med sælgerne.
”Samtidig fandt jeg frem til, at der var et andet aspekt,
Plan B og C
der var lige så vigtigt som at finde frem til selve bilen. Nem-
En ting var imidlertid, at Flemming fik sit depositum tilbage.
lig hvordan jeg skulle få den sejlet til Europa”, fortæller han.
Noget andet var, at han stod der med to flybilletter og en
På nettet læste han gruopvækkende historier om, hvordan
aftalt shippingtid for transport af et styk bil til Europa. Og
andre havde haft meget uheldige oplevelser med shipping-
hvad gør man så?
firmaer, der skulle have stået for transporten af biler købt i
Heldigvis havde Flemming både en plan B og en plan
USA, og han ville helst undgå at komme ud for noget lignen-
C i baghånden, så en fredag i januar forlod han og svigerfar
de, så han brugte også en del tid på at finde frem til et ship-
det snedækkede Danmark for et halvt døgns tid senere at
pingfirma, han følte, han kunne stole på. Men så begyndte
stå i det lige så solbeskinnede Californien. Lørdag brugte de
det hele også at ligne noget.
som turister i Los Angeles, og om søndagen gjaldt det så
plan B.
Så meget for den reservation
Fra sine flittige internetstudier vidste Flemming, at
I det sydlige Californien lige ved grænsen til Texas var der en
der lidt uden for Los Angeles blev holdt et stort marked for
mand, der havde en Porsche til salg, nogenlunde som Flem-
brugte biler denne dag, og dér kørte han og svigerfar ud i
ming ønskede sig den, og sælgeren svarede hurtigt og tro-
en lejet bil.
værdigt på de spørgsmål om bilen, som Flemming mailede til
Det blev en oplevelse. Række efter række af spæn-
ham, så Flemming blev mere og mere overbevist om, at det
dende biler stod og glimtede i solen, og der var fyldt med
skulle være den. Faktisk så overbevist, at han betalte sæl-
stande, der havde alt, hvad man kunne ønske sig i dæk og
geren et depositum på 1.000 dollars, for at han ikke skulle
fælge og reservedele. Porscher var der også, men ikke lige
sælge den til andre, bookede tid hos shippingfirmaet til at få
den, Flemming ønskede sig. I hvert tilfælde ikke til den rig-
bilen sejlet hjem og bestilte to flybilletter for at komme over
tige pris, så hen mod eftermiddagen måtte Flemming se i
og se bilen. Egentlig var det hans kone, der skulle have væ-
øjnene, at plan B også var røget i vasken.
>>>
5
Til USA efter drømmebilen
>> >
Så stod og faldt det hele med plan C. Flemming havde også
Og her kunne historien for den sags skyld godt være endt, for
haft kontakt med en guldsmed fra Seattle i staten Washing­
selvfølgelig endte Flemming og sælgeren med at finde frem
ton, som havde en Porsche til salg, der opfyldte Flemmings
til en pris, de begge havde det godt med. De endte også
ønsker, og ham ringede Flemming nu til.
med at finde en måde, som Flemming kunne betale for bilen
Om Porschen stadig var til salg? Jo, det var den da.
på. Han havde tænkt sig at gøre det via en ekspresoverførsel
Og om Flemming måtte komme og se den? Han skulle være
fra sit lokale pengeinstitut, men sælgeren ville – meget natur-
velkommen, men var han klar over, hvor langt der var fra Los
ligt – have sine penge, før Flemming fik bilen, så det var der
Angeles til Seattle?
ikke rigtig tid til. I stedet endte det med, at Flemming betalte
Det fandt Flemming og hans svigerfar ud af. Nemlig no-
med sit MasterCard via terminalen i sælgerens guldsmede­
genlunde lige så langt som fra København til Norditalien, og
butik, så i en snæver vending kan et LP MasterCard altså
den tur begav de sig ud på sent søndag eftermiddag.
også bruges til at betale med, hvis man står og skal købe en
Porsche i USA.
Optakten til en road movie
Hvis manuskriptet til historien var blevet skrevet i det Hol-
På stop med en Porsche på slæb
lywood, de hurtigt lagde bag sig, var det blevet til en af de
Der er imidlertid en lille krølle på historien endnu, for som i
såkaldte road-movies, som amerikansk filmhistorie er så rig
enhver god Olsen-bande film var der en enkelt detalje, der
på, men det var nu ikke fordi, der skete så voldsomt meget
ikke var tænkt med i mesterplanen. Nemlig spørgsmålet om,
på turen til Seattle.
hvordan Flemming fik bilen kørt tilbage til Californien, hvor
Havde de haft god tid, ville de nok have taget kystve-
han kunne få bilen udskibet. Jamen, kunne han da ikke bare
jen nordpå og kunne have nydt de maleriske scenarier langs
selv køre den? Det måtte da blive alle tiders tur. I Porsche
den snoede vej, der klynger sig til bjergsiderne undervejs fra
gennem de store åbne vidder ad motorvejen mod Califor-
den ene lille, hyggelige fiskerby til den næste. Men desværre
nien. Nej, desværre. Som udlænding ville det blive alt for
– de havde fem dage til at få købt en bil og få den med
besværligt med forsikring og så videre.
Det ville også blive for dyrt og tage for lang tid at få den
tilbage til shipping-firmaet, der skulle sørge for at få den
over Atlanten. Så de valgte motorvejen, der løber lidt inde i
med på en biltransport, selvom Flemming i sin desperation
landet i stedet.
endte med at gå rundt på en af de motorvejsrastepladser,
Men okay, det blev da også en flot tur op gennem
hvor biltransporterne holdt ind, og spørge, om der ikke var
Californiens vindistrikt, efterhånden som aftenen faldt på.
nogen, der lige kunne have en Porsche med til Californien.
Da de var for trætte til at køre mere, fandt de et motel, hvor
Bogstavelig talt blaffede han altså med en Porsche på slæb.
Nå, men det endte med, at han og svigerfar fandt ud
de overnattede. Og så var det ellers op og af sted næste
morgen, gennem det nordlige Californien med de store Red-
af, at de kunne leje en bil mere med anhængertræk og en
wood-træer, derfra gennem Oregon og så til Seattle, hvor de
trailer til Porschen. Og således udstyret gik det tilbage mod
var fremme ved skumringstid mandag.
Californien. Svigerfaren i den bil, de var kørt derop i. Og
Flemming i bilen med anhængertræk og Porschen på traile-
Kærlighed ved første blik
Og her fik Flemming så sin drømmebil at se i levende live.
Eneste problem, var, at Porschen ikke var forsikret mod
Og faldt straks for den, hvilket han naturligvis ikke fortalte
tyveri, så når de stoppede for natten, valgte Flemming at
sælgeren, da det kunne have vanskeliggjort hans forhand-
sove i Porschen, så han kunne holde øje med den på tætte-
lingsposition betydeligt.
ste hold hele natten.
Den var hvid, hvor Flemming hellere ville have haft den
De kom af sted fra Seattle sent tirsdag aften, kørte hele
sølvfarvet, og interiøret var ikke særlig velholdt, foruden at
onsdagen og var fremme ved udskibningshavnen torsdag.
der fulgte et større stereoanlæg med, som Flemming ikke
Her klappede alt, så de fik Porschen afleveret klar til at blive
rigtigt syntes, han kunne bruge til noget. ”Lyden af Porsche-
sat i en container og fragtet over Atlanten. Herefter fik de
motoren er stereoanlæg nok for mig”, som han siger. Men
afleveret udlejningsbilerne og kunne så dagen efter sætte sig
alt det var detaljer. Han ville stadig meget gerne have bilen,
i flyet tilbage til Danmark en stor oplevelse og en Porsche
hvis de kunne blive enige om prisen.
rigere.
I første omgang nåede han og sælgeren frem til hver
6
ren.
En Porsche, der vel at mærke alt i alt efter Flemmings
for sig at sove på det, og Flemming og svigerfaren fandt et
omhyggelige udregninger vil ende med at koste ham 75.000
motelværelse i nærheden for natten.
kr. til 100.000 kr. mindre, end den ellers ville have gjort. n
Pengenyt 2/2011
10 Gode råd
1
Gør dit forarbejde grundigt: Gør dig klart, hvilken bil
6
Få billeder og dokumentation:
du går efter – USA er stort, og der er mange biler til salg.
Få sælger til at sende dig detaljerede
Søg blandt andet via de amerikanske bil-hjemmesider på
billeder af bilen og oplysninger om stelnum-
nettet, men vær opmærksom på, at de annoncer, du ser
mer, motornummer, gearkassenummer og far-
på, skal være forholdsvis nye. Undersøg eventuelt også,
vekode med videre, så du kan få verificeret auten-
om du overhovedet kan forsikre den bil, du ønsker dig, til
citeten af bilen hjemmefra. Få sælger til at sende dig
en fornuftig pris.
en kopi af bilens ”title” (den amerikanske registrerings-
2
attest), så du kan se, om der er tale om en såkaldt ”clean
Gå efter originalitet: Der er mange fordele ved at
gå efter en bil, der er i så original stand som muligt – altså
hvor der ikke er foretaget større ændringer (uden at man
title”, hvor der for eksempel ikke skyldes noget i bilen.
7
Få lavet et PPI (en brugtbiltest): Undersøg allerede
dog behøver være fuldstændig fanatisk – overlad det til de
hjemmefra mulighederne for at få en bilkyndig person eller
virkelige entusiaster). Det vil på sigt holde din investering
et værksted i nærheden af sælger til at udføre et PPI (Pre
oppe, samtidig med at det gør formaliteterne lettere, når
Purchase Investigation – svarende til en brugtbiltest i Dan-
du skal have bilen indregistreret i Danmark. Det er også
mark), hvor bilen gennemgås fra A-Z.
lettere at forsikre en veteranbil, når originalitetskravet er
overholdt.
3
8
Tænk over, hvordan du vil betale: Når du har fundet
den rigtige bil og tjekket, at alt er i orden, skal du betale
Sæt dig grundigt ind i import-reglerne, herunder
for den. Tal på forhånd med dit lokale pengeinstitut om,
told/moms og afgift: For eksempel kan du som EU-borger
hvordan du gør det bedst muligt. Det kan være i form af
selv bestemme, hvor du vil toldbehandle din bil. Her er
en bankoverførsel via netbank med NemID eller via en
Holland særlig fordelagtig, da de ikke har told på veteran-
ekspres udlandsoverførsel. Der er naturligvis en vis risiko
biler produceret i Europa (bemærk – gælder ikke for biler
forbundet med betalingen, da du ikke skal regne med at få
produceret i USA). Og deres grænse for, hvornår en bil er
råderet over bilen eller udleveret registreringsattesten, før
en veteranbil, er kun 30 år i modsætning til Danmark, hvor
pengene står på sælgers konto. Derfor er betalingen som
den er 35 år. Samtidig er momssatsen i Holland kun 19
regel en tillidssag. De fleste shipping-firmaer tilbyder som
procent.
service at håndtere betalingen for dig mod et gebyr.
4
Brug Google: Undersøg alt, hvad du kan finde om
9
Arranger transporten fra sælgers bopæl til stedet,
den type bil, du går efter - hvad er originalt og hvad er ik-
hvor bilen skal afskibes: Det kan være en god idé hjem-
ke. Sammenhold det, du finder ud af, med de oplysninger,
mefra at få lavet en aftale om, hvordan bilen skal transpor-
du får, når du ser på konkrete annoncer.
teres fra sælgerens bopæl til stedet, hvor den skal afskibes.
5
Du kan også aftale med sælger, at han eller hun skal levere
Kontakt sælgeren bag en annonce enten via e-mail
eller ved at ringe: Spørg ind til bilens historie, service,
tidligere ejere. Udfordr sælger ved at spørge dybt ind til
bilen ved shipping-firmaet.
10
Find det rigtige shippingfirma: Lav en aftale med et
tingene. Hvis du mangler de mindste detaljer om bilen,
shippingfirma hjemmefra. Og sikr dig på forhånd, at firmaet
skal du spørge. Det er vigtigt, at du ved så meget som
har forstand på transport af klassiske biler og behandlingen
muligt om bilen og ikke blot går efter det første det bed-
af disse. Igen kan du bruge internettet til at finde oplysnin-
ste gode tilbud. Hvis du ikke kan få svar om alle detaljer,
ger om shipping-firmaer. Eventuelt kan du tjekke de danske
eller hvis sælger kommer med søforklaringer, skal du bare
bilforummer på nettet for at se, om der er brugere, som
vente. Det er normalt, at man skal vente i månedsvis, til
skriver om deres erfaringer med de forskellige firmaer. Det
man finder bilen, der svarer fuldstændigt til ens drømme,
er en rigtig god idé at forsikre dig mod eventuelle uheld. En
så føl dig ikke presset.
forsikring koster typisk 1,5 procent af bilens værdi.
7
USA er et fantastisk rejseland,
men husk lige kreditkortet
Et kort eller to og lidt kontanter til det løse. Det er fortsat
ker verden over. Foruden at man kan hæve kontanter på kor-
svaret på, hvad der er bedst at have med, når der skal be-
tene i titusinder af automater spredt ud over verden.
tales på ferien.
Den væsentligste fordel herved er, at man undgår at
skulle have en større stak kontanter på sig, og derved be-
Der er en sjov scene i et af de første afsnit af den hæderkro-
grænser man sine tab, hvis man er ude for et tyveri.
nede TV-serie Matador, hvor bogholder Stein fra Korsbæk
Bank læser valutakurser op over telefonen og oplyser, at
Et Visa/Dankort og et LP MasterCard
kursen på en dollar er 3,73. Det var opsigtsvækkende den-
Det mest almindelige kort blandt danskere, der er ude at
gang i 1978, hvor afsnittet blev indspillet, for dengang havde
rejse, er et Visa/Dankort. Det er et Dankort, der i Danmark
man oplevet dollarkurser på langt over 10 kr. Derfor grinede
bruges præcist som et almindeligt Dankort, men samtidig er
man meget af, at dollaren engang havde været helt nede
det et internationalt betalings- og hævekort.
Som supplement til et Visa/Dankort er et MasterCard
under 4 kr.
Det er den ikke helt i dag, men den er alligevel godt på
vej dernedad, og det gør USA til et forholdsvis billigt rejseland.
En ting er imidlertid, at der er billigt. Noget andet er,
hvordan landet er som rejseland.
Vi har spurgt Flemming Lolk-Hansen om, hvordan han
fra ens lokale pengeinstitut en god mulighed, idet der let kan
opstå situationer, hvor det er rart med et ekstra kort i baghånden. For eksempel er der et loft på 20.000 kr. for, hvor stort
et forbrug man kan have på sit Visa/Dankort i udlandet pr.
løbende 30 dage.
Et LP MasterCard kan fås som et kreditkort, hvor de
oplevede at rejse i USA i forbindelse med sit bilkøb derovre,
og han svarer:
betalinger, man foretager med kortet, ikke ligesom for Visa/-
”Fantastisk. Skal jeg svare med et ord, må det være det.
Dankortets vedkommende bliver trukket på ens konto med
Og det gælder sådan set alt ved landet. Både den storslåede
det samme, men bliver samlet og betalt en gang om måne-
natur med de store vidder og de mange ting, der er at se. Og
den. Eller som et MasterCard Debit, der er specielt ved, at
ikke mindst folk derovre, der er meget venlige og imødekom-
det har saldokontrol. Det vil sige, at man ikke kan hæve mere
mende. Spørger man om hjælp, får man det. Der er også det
på kortet eller betale større beløb med det, end der står på
gode ved det, at man rent faktisk kan spørge om hjælp eller
kontoen.
For begge typer MasterCard gælder, at der er en række
om andet og forstå, hvad der bliver svaret, da mange danskere jo kan sproget”.
forsikringer og rabatmuligheder og i visse tilfælde også
lounge­adgang knyttet til kortet.
Nemt og sikkert
USA er altså et oplagt valg som feriemål denne sommer, men
Kontanter
hvad skal man tage med til at betale med? Det er et af de
Selv om der er mange fordele ved at have et betalingskort
gyldne spørgsmål, der indgår i al ferieplanlægning. Og det
med på rejsen, bør man ikke helt lade være med at veksle
gælder uanset om ferien går til USA eller et andet af de spæn-
til fremmed valuta. Hvis man har et mindre beløb med sig i
dende steder, ferieverdenen er så rig på.
udenlandsk valuta, kan man betale taxichaufføren, parkerings-
Det grundlæggende svar på spørgsmålet er fortsat: Et
afgift, drikkepenge eller andet, uden at man skal lede efter et
Visa/Dankort og/eller et LP MasterCard, som man kan betale
pengeinstitut eller en pengeautomat, straks man kommer frem
direkte med på titusindvis af restauranter, hoteller og i butik-
til sit rejsemål.
Gode kortregler
God rejse.
Mistede kort
Et betalingskort er lige så vigtigt som pas og billetter, og man skal derfor
Mister man et betalingskort, eller har man
passe lige så godt på det.
mistanke om, at det er blevet misbrugt, skal
Man skal helst lære Pin-koden udenad og må i hvert fald ikke op­
bevare den sammen med kortet og aldrig give den til andre.
man STRAKS kontakte sit pengeinstitut eller
Nets, som har døgnvagt.
Når man betaler med kortet, skal man altid kontrollere beløbet, før
man skriver under, og man skal sørge for at få kortet tilbage, så snart man
har betalt med det. Det er i øvrigt en god idé at tjekke kortets udløbs­
Visa/Dankort spærres på telefonnummer:
+45 44 89 29 29
dato, før man tager ud at rejse, så man er sikker på, at kortet er gyldigt
under hele rejsen. Og når man kommer hjem, bør man tjekke poste­
ringerne på sin konto via kontoudskriften, net-bank eller andet.
Hvis man har to kort med på rejsen, er det en god idé at opbevare
dem to forskellige steder, så man altid har det ene i reserve.
8
Pengenyt 2/2011
MasterCard spærres på telefonnummer:
+45 44 89 27 50
Eksperter i...
...realkredit til professionelle
Landbrug og gartneri,
privat boligudlejning og andelsboliger
samt kontor- og forretningsejendomme.
er realkredit
Nyropsgade 21 · 1780 København V
Tlf. 70 10 00 90 · Fax 33 93 95 00
www.dlr.dk · dlr @ dlr.dk
2435DLR-ann-170x244.indd 1
28/02/06 11:21:13
Få mere ud af dine penge
Når man står derude i den pulserende hverdag med tilbud om at købe det ene, låne til det
andet og investere i det tredje, kan det være rart med et godt råd til privatøkonomien lige
ved hånden. Vi har set på, om det kan lade sig gøre på en enkel og forbrugervenlig måde.
De fleste danskere har efterhånden fået et NemID. Det store
noget, der er vanskeligere at forstå, end at det kan stå på et
IT-projekt med at sikre alle en nem og sikker adgang til deres
nøglekort.
netbank og andre hjemmesider – offentlige såvel som private
I den forbindelse kommer man uvægerligt til at tænke
– er således ved at være gennemført. Og godt gennemført
på den berømte Gettysburg-tale, som Abraham Lincoln holdt
vel at mærke.
efter slaget ved Gettysburg i den amerikanske borgerkrig.
Afhængigt af hvor flittigt man bruger sit NemID – og
Talen er en af de mest citerede i den amerikanske historie og
for de fleste hænger det nok sammen med, hvor flittigt man
er berømt, fordi Lincoln heri definerer de principper, der lig-
bruger sin netbank – ender man før eller siden med at have
ger til grund for den amerikanske nation.
brugt alle koderne på sit NemID nøglekort og at skulle have
Det specielle er imidlertid, at talen kun varede to minut-
skiftet det ud med et nyt. Det er der ingen problemer i. Helt
ter og kun indeholder lidt over 200 ord. Eller omtrent hvad
automatisk får man i god tid tilsendt et nyt med et væld af
der kan stå på et nøglekort. Denne plads er altså nok til at
spændende, ubrugte koder.
definere grundlaget for en hel nation som den amerikanske.
Men hvad med det gamle, brugte nøglekort – hvad gør
man med det? Tjah, man kan naturligvis blot smide det ud.
Jamen, hvad skal man så med mere plads, næsten uanset
hvilket budskab man vil ud med?
Koderne er jo brugt, så det er der ingen sikkerhedsmæssige
problemer i. På den anden side er det på mange måder et
Et Få-mere-ud-af-dine-penge-kort
lækkert kort. Det er rart at have i hånden, passer godt i teg-
Vores fremmeste opgave i Pengenyt er at hjælpe læserne med
nebogen og rummer på en overskuelig måde megen nyttig
at få bedre indsigt i privatøkonomiske spørgsmål og derigen-
information.
nem få mest muligt ud af deres penge. At fremme den finan-
Man kunne selvfølgelig begynde at samle på dem. Lige
sielle forståelse, som det så fint hedder. Jævnfør ovenstående
som nogle samler på frimærker, og andre på kuglepenne, øl-
har vi overvejet, om vi ikke kan bruge nøglekort-formatet til
oplukkere eller tændstikæskeforsider, kunne man også gøre
dette formål, og derfor bringer vi på de følgende sider fire
brugte NemID nøglekort til et samlerobjekt. Så kunne man
kort – hver for sig svarende til et nøglekort – med en række
danne klubber, hvor man mødes og bytter brugte nøglekort
gode råd om privatøkonomi, pension, boligkøb og boliglån.
med andre. Og man ville begynde at se annoncer for salg af
Idéen er, at man kan klippe kortene ud af bladet og
brugte nøglekort på nettet og andre steder. Man ser det for
folde dem på samme måde som et nøglekort og tage dem
sig.
med i sin tegnebog. På den måde har man dem altid lige
ved hånden, for eksempel når man er ude at handle – dér,
Man kan imidlertid også gøre noget andet. Det må nemlig
Synes man, at papirkvaliteten i Pengenyt er for tynd,
være muligt at udnytte, at nøglekortet har så handy et for-
kan man i stedet for gøre det, at man som en anden Jørgen
mat til at videregive koncentreret information på en begræn-
Clevin – hvis nogen stadig kan huske ham – klipper kortene
set plads.
ud af bladet og med en limstift klistrer dem på et brugt
For hvis man tænker over det, er nøglekort-formatet
nøglekort. På den måde opnår man både at bruge de brugte
jo nærmest genialt i den sammenhæng. I vore dage hvor
nøglekort til noget fornuftigt. Og at man får afstivet Penge-
man er omgivet af information 24 timer i døgnet, 7 dage
nyt-kortene med de gode råd.
Foto: Lars Grunwald
om ugen, er der alligevel ingen, der orker at sætte sig ind i
10
hvor man har allermest brug for et godt råd om pengesager.
Pengenyt 2/2011
God fornøjelse med kortene.
Fotos: iStockphoto og Colourbox
Hvis det ikke kan stå på et nøglekort, er det lige meget
– nyttige råd
lige ved hånden
Sådan får du styr
på din økonomi og
mere ud af dine penge
1. Det er dine penge og dig, der bestemmer,
hvad du vil have ud af dem
2. Det kræver overblik. Læg budget over indtægter
og udgifter
3. Tænk langsigtet. Fordel indtægter og udgifter
– over året og eventuelt også over livet
4. Benyt dig af opsparing og lån, når du udjævner
indtægter og udgifter
5. Som udgangspunkt skal du låne, hvor det er billigst,
og spare op, hvor du får mest ud af det. Men se også
på, hvor du for eksempel får den bedste rådgivning
6. Indlån i dit pengeinstitut kan være en
enkel og fleksibel måde at anbringe penge,
du ikke skal bruge her og nu
7. Se på ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent),
når du sammenligner lån
8. En kassekredit i dit pengeinstitut er billigere
end kontokort, kviklån og lignende
9. Hvis du allerede har mange dyre lån, kan det
være en fordel at samle lånene ved at tage et lån
i pengeinstituttet og betale de øvrige lån ud
10. Betal altid regninger til tiden og undgå
rykkergebyrer og straf-renter
Opsparing til pension
1. Den offentlige pension rækker sjældent til de ønsker,
de fleste har til tilværelsen, efter at de har forladt
arbejdsmarkedet. Derfor er det nødvendigt, at man
selv sparer op til pensionen
2. Man kan spare op på forskellig vis. For eksempel
i boligen, som almindelig opsparing eller i form af en
skattebegunstiget pensionsordning
3. Mange har en pensionsordning som et led i deres
ansættelsesforhold. Der vil dog ofte være behov for yderligere opsparing
4. Private pensionsordninger kan som hovedregel tegnes to
steder – i et pensionsselskab eller i et pengeinstitut
5. I et pensionsselskab vil ens indskud ofte indgå i en pulje
med andre, og man kan således ikke frit bestemme, hvordan de placeres
6. I et pengeinstitut får man en individuel pensionskonto
og kan selv styre opsparingen
7. Grundlæggende har man valget mellem tre typer pen­
sioner – kapitalpensioner, ratepensioner og livrenter
8. En kapitalpension udbetales på en gang, en ratepension i
rater fra 10 til 25 år, og en livrente sikrer et bestemt
beløb resten af ens liv
9. Skattereglerne er ikke ens for de forskellige former for
pension. Blandt andet derfor er det svært at sige, hvad
der er det rigtige valg for den enkelte
10. Før man bestemmer sig for en pensionsordning, vil det
således være en god ide at tale med pensionsrådgiveren
i sit lokale pengeinstitut
11
– nyttige råd
Pengenyt 2/2011
lige ved hånden
12
– nyttige råd
lige ved hånden
– den korte version
– den korte version
Opsparing til pension
Privatøkonomi
– nyttige råd
lige ved hånden
Når du køber bolig
(Rådene her er venligst lånt fra
BoligtjekGuiden, der kan findes på
Totalkredit.dk)
1. Tjek om der er buler og ujævnheder på trægulve, om der er
løse fliser eller revner i fuger og fliser, og om gulvene er fugtige
2. Se efter utætheder i fuger, fliser, rør og vinyl i badeværelser og vådrum
3. Hold særligt øje med råd omkring vask, afløb og blandingsbatteri i køkkenet. Tjek også om låger og skuffer fungerer
4. Vær opmærksom på, at råd- og svampeskader som regel
kun er dækket, hvis du har tegnet en svampeskadeforsikring som tillæg til din husforsikring
5. Se efter mørke aftegninger og striber på lofter og vægge.
Det kan være tegn på kuldebroer
6. Se efter revner i gulve, vægge og lyskasser og efter
eventuelle skjolder på vægge, lofter og gulve i kælderen
7. Tjek om træværk og maling på vinduer er intakt. Tjek fugerne efter for revner, og om der er tegn på råd og mørhed i
inddækninger, rammer, karme og glaslister – især bundlister
8. Vær opmærksom på, at uautoriserede el-installationer
ikke er dækket af en normal ejerskifteforsikring
9. Se efter løse tagsten eller -plader, skorstenens tilstand,
buler i taget, skader på nedløbsrør/tagrender eller indvendige skjolder og pletter på loftpuds
10. Se efter revner i ydermurene og om fugerne er faste og
ensartede. Se efter forskudte og beskadigede mursten,
herunder frostsprængninger, misfarvninger og belægninger
Boliglån
1. En bolig finansieres som hovedregel med en udbetaling
på 5 procent, et banklån på 15 procent og et realkreditlån
på 80 procent
2. Grundlæggende findes der to typer realkreditlån – lån
med fast rente og lån med variabel rente
3. Begge dele kan fås med og uden afdrag
4. Renten på et lån med fast rente vil som regel være højere
her og nu. Til gengæld ligger renten fast i hele lånets
løbetid
5. Lån med variabel rente findes i en række varianter, hvor
renten fornys med forskelligt mellemrum, for eksempel
hvert år eller hvert tredje år
6. Der findes også en slags mellemting mellem de to typer
lån, hvor renten er variabel, men hvor man har garanti
for, at den ikke stiger til mere end et bestemt niveau
7. Udvikler renten sig på en gunstig måde, kan det ofte betale sig at konvertere sit boliglån. Det er som regel mest
relevant med fastforrentede lån og kan være til en lavere
rente eller til en højere rente, men en lavere restgæld
8. Af skattemæssige årsager kræver det, at man har valgt
den type fast forrentet lån, der hedder et kontantlån
9. Et alternativ til realkreditlån kan være de prioritetslån,
som nogle pengeinstitutter tilbyder
10. Det vil altid være en god ide at tale med boligrådgiveren
i dit lokale pengeinstitut om, hvad der er det bedste lån i
lige præcis din situation
13
– nyttige råd
Pengenyt 2/2011
lige ved hånden
14
– nyttige råd
lige ved hånden
Uddrag af
– den korte version
– den korte version
Boliglån
Når du køber bolig
– klip ud og gem
På cykel rundt om
Nissum
Bredning
Fotos: Lisbeth Nielsen
Som omtalt på side 18 kan man som noget helt nyt få ra-
Strid modvind
bat, hvis man overnatter hos Danske Kroer & Hoteller og
Tilbage på cyklerne nærmer vi os nu Oddesundbroen, der
bestiller og betaler opholdet ved hjælp af et MasterCard
går over til øen Thyholm, hvor vi skal overnatte i Tambohuse.
fra et lokalt pengeinstitut. For at afprøve konceptet send-
De første 30 km har vi haft solid rygvind, og det er gået som
te Pengenyt i dagene op til påske kommunikationschef
en leg, men de seneste 5 km er vi begyndt at ændre kursen,
Lisbeth Nielsen fra Lokale Pengeinstitutter og hendes
og nu skal vi dreje yderligere op mod vinden. Allerede på
13-årige søn på en cykeltur rundt om Nissum Bredning
lang afstand kan vi se, hvordan flagene ved broen vender stik
ved Limfjorden. Med start og slut i Lemvig. Det blev til
mod vores køreretning. Det lover ikke godt, og så snart vi
en tur på 125 udfordrende km i strålende solskinsvejr –
slår ind på broen, er modvinden mildest talt strid. Lystfisker-
i både med- og modvind. Det blev også til forkælelse på
ne, der står på broen og kaster deres liner ud efter sildene,
tre forskellige overnatningssteder og til en fælles ople-
må imidlertid være vant til det, for de bliver stående, selvom
velse, som begge vil huske i mange år frem over.
sildene ikke rigtig bider på i dag.
De næste 10 km bliver lidt af en prøvelse. Dels er be-
Ved Hotel Nørre Vinkel i Lemvig parkerer vi bilen, og så er vi
nene ved at være trætte. Dels driller vinden. Og efter endnu
ellers klar til at begive os ud på ruten rundt om Nissum Bred-
et par kilometer overgiver vi os og finder en lille bar plet i
ning i løbet af de næste tre dage. Cyklerne har vi selv med.
skovbrynet, hvor vi slår os ned, spiser et æble og hviler.
De har været spændt bag på bilen. Derudover er vi udstyret
Herfra kan vi fortsætte turen ad nogle mindre veje, og
med kort og lappegrej samt et par cykeltasker proppet med
det er meget hyggeligere at køre her end på hovedvejen, for
ekstra tøj, der kan værne os mod rusk og regn, for man ved
her kan vi køre side om side og småsnakke. Og før vi ved af
jo aldrig med det danske vejr på denne årstid.
det, er vi ved at være ved turens første stop. Men lige inden
Og så er det ellers op på jernhesten og af sted. Starten
vi kommer til Tambohus Kro, passerer vi Thyholm Egnsmuse-
viser sig at være mere udfordrende end forventet, for knapt
um, hvor man blandt andet kan se den gamle telefoncentral
har vi rundet havnen, før det går op ad en lang sej bakke,
fra Uglev og direktionslokalet fra den gamle Hvidbjerg Bank.
hvor vi tramper i pedalerne og får en mundsmag af, hvad vi
kan vente os.
Men derefter går det som smurt. Vi har rygvind det
Fred og ro
Da vi ankommer til Tambohus Kro, bliver vi budt velkommen
meste af vejen til Nr. Nissum, og i det kuperede terræn ved
af krofatter. Senere er det også ham, der serverer for os i
Ardal Bakker sniger farten sig op på 50 km/t, når det går ned
restauranten om aftenen, og såmænd også ham, der kommer
ad bakke. Det får mig til at bremse en smule, for så hurtigt
med de blødkogte æg næste morgen, så man må sige, at
behøver det heller ikke gå for sådan en som mig, der stort
han værner om sine gæster.
set aldrig cykler til hverdag. Og sandt at sige, så er cyklen
Kroen blev oprindeligt bygget tilbage i 1842, og den
også en, jeg har lånt mig til, mens cykelbukser og cykelhand-
første ejer fik kongeligt privilegium til at drive den med nav-
sker er indkøbt specielt til turen.
net Tambohuset. Det fremgår stadig af skiltet udenfor. Her
På Remmerstrandvej på vej til Humlum gør vi holdt for
at hilse på de flødefarvede charolaiskøer, der netop er kommet på græs sammen med deres små kalve, der ikke er mere
finder man også en lille hyggelig fjordhavn – tidligere brugt
af stedets fiskere, men nu mere anvendt af lystbåde.
Fra vores værelse er der en fantastisk udsigt over den
end en måned eller to. Dyrene er kære, forårskåde og kigger
lille havn, og vi kan se over til Jegindø på den anden side af
nysgerrigt på os. De synes at tænke deres om sådan et par
sundet, hvor en lille hvid kirke ligger og blinker i solen.
>>>
københavnere som os.
15
Cykelturen gik fra Lemvig over Oddesundbroen til Tambohuse på Thyholm og
herfra videre til Hurup i Thy. Derfra over
Agger Tange og Thyborøn og videre ad
Harboøre Tange tilbage til Lemvig.
Ca. 125 km i alt.
AGGER TANGE
HURUP
TAMBOHUSE
Gastronomien var i top undervejs. Her er det en portion friskHUMLUM
LEMVIG
start slut
fangede muslinger fra Limfjorden.
Efter en god gedigen middag, der blandt andet byder på
friskfangede Limfjordsmuslinger, må jeg sande, at selvom
klokken kun nærmer sig 20, så har freden sænket sig over
Tambohuse, og jeg er så træt oven på dagens strabadser, at
jeg til sidst overgiver mig og falder i søvn.
Næste dag vågner vi friske og veludhvilede, men da
vi skal op på cyklerne, har jeg en mindre krise. Min mås er
absolut ikke vant til at sidde på en cykel 50 km i træk og efterveerne fra gårsdagens pedaltramp melder sig. Nu er gode
råd dyre. Men efter et dyk i cykeltasken tager jeg resolut mit
andet par cykelshorts uden på det første. Og med sådan et
dobbelt polster er sadlen igen til at sidde på.
Forkælelse af krop og sind
Denne dag stiler vi mod Hurup i Thy, og turen er ”kun” på
27 km. Derfor ankommer vi allerede ved to-tiden til Hotel
Thinggaarden, der ligger midt i byen og er kendt for at kombinere god mad med wellness-ophold i et samarbejde med
Sydthy Kurbad.
Det skal selvfølgelig prøves. I kurbadet er der alt fra tyrkisk bad og finsk sauna til infrarødt lys, der kan modvirke vinterdepression samt ikke mindst et kæmpe spabad under en
stjernehimmel. Jeg får også en gang benmassage – og det
må siges at være en utrolig god oplevelse oven på sådan en
cykeltur. Spændingerne i lår, lægge og haser masseres væk
i løbet af en halv times tid, og så kan jeg ellers lægge mig til
rette i en af kurbadets liggestole og slappe af. Skønt!
Om aftenen forkæles vi igen med overraskende god
mad. Gastronomien er kort sagt i top. Denne gang får vi
blandt andet serveret helleflynder med jomfruhummerhale,
lammeryg med rødvinssauce og en drøm af en mandelkage
med hjemmelavet vaniljeis. Det går rent hjem hos os begge.
Og så er det sønnikes tur til at blive overmandet af træthed.
Han nærmest smelter ned af stolen, og så snart vi er færdige
med desserten, finder vi tilbage til værelset.
Kurs mod Agger Tange
På tredjedagen skal vi tilbagelægge en distance på 50 km.
Fra Hurup i Thy over Agger Tange, Harboøre Tange og tilbage til vores udgangspunkt ved Lemvig.
Agger Tange har status som internationalt fuglebeskyttelsesområde. Det er en del af Nationalpark Thy og et af
16
Pengenyt 2/2011
Agger Tange er en del af Nationalpark Thy. Det var en særlig oplevelse at cykle kilometer efter kilometer ud ad den lange, smalle
tange med vand på begge sider.
Nordeuropas vigtigste ynglelokaliteter for truede engfugle.
side om side og få snakket om noget af alt det, vi ikke får talt
Det er en særlig oplevelse at cykle kilometer efter kilometer
så meget om til hverdag. Hvis vi ellers har luft til det, for om-
ud ad den lange, smalle tange mod færgelejet og den lille
rådet er kuperet, og bedst som man tror, at man er kommet
færge, der skal sejle os de 10 minutter over til Harboøre
op på toppen af en bakke, kommer der en ny. Efterhånden
Tange. På den ene side har vi havet. På den anden side lagu-
er sønnike overbevist om, at vi har cyklet opad 80 procent af
nen og fjorden. Til tider kan man også opleve sæler ligge og
tiden, og et par gange må jeg overgive mig og stå af cyklen
slikke solskin. I dag er der vist et par stykker langt ude, men
for at traske det sidste stykke op.
de kan kun ses med kikkert.
Vel ovre med færgen vælger vi at køre ind til Thyborøn
Men pludselig lysner det. Vi har åbenbart nået toppen
og suser igen nedad for et splitsekund senere at trille ind på
for at besøge Jyllands Akvariet og få en bid brød på havnen.
parkeringspladsen ved Hotel Nørre Vinkel i Lemvig. Vi er nået
Vi har nemlig hørt, at man i akvariet kan klappe vaskeægte
i mål. Godt brugte, men sejrsstolte og i højt humør.
og lyslevende rødhajer, og det viser sig da også at være rigtigt, men hajerne er nu ganske små og mere nysgerrige og
Et fint punktum
kælne end farlige.
På hotellet bliver vi indlogeret i et dejligt værelse med to
fløjdøre ud til en lille terrasse og en græsplæne. Her synker vi
Det sidste stykke
ned på en bænk, mens vi nyder solens stråler og den skønne
Afstikkeren til Thyborøn forlænger vores tur med 5 km i alt,
udsigt over byen og vigen. Det tager en ½ times tid, før
men det var et hyggeligt afbræk. Foran os har vi nu turens
kræfterne igen melder sig, og vi beslutter at hoppe i hotel-
sidste 25 km, og vi aftaler ”at cykle igennem”, hvis vi kan og
lets indendørs svømmebassin.
kun stoppe ved et ishus undervejs. Det viser sig at være lettere
Nørre Vinkel har Lemvig Golfbane som nabo, og i re-
sagt end gjort. For nu har vi igen modvind, bakkerne er igen
stauranten lidt senere kan vi sidde og iagttage golfspillerne,
begyndt at melde sig, og så er der slet ikke noget ishus i sigte.
der trasker af sted med deres bags, alt imens vi endnu en
Ved Klinkby vælger vi at dreje fra hovedvejen og tage
cykelruten resten af vejen til Lemvig. Her kan vi igen køre
gang sætter nogle ganske vidunderlige retter til livs. Her skal
nævnes den cremede peberfrugtsuppe med ristede kammus-
>>>
Det kuperede terræn ved Ardal Bakker er præget af den sidste istid.
17
>> >
linger, den pocherede torsk og det søde punktum bestående
Sådan en tur kan på alle måder anbefales. Lyder 125 km af for
af rabarber/vaniljecreme på en bund af knuste pistacienød-
meget, kan man kappe nogle kilometer af den første etape
der. Så kan det næsten ikke blive bedre.
fra Lemvig til Tambohuse ved at tage en ekstra overnatning
På vej tilbage til værelset passerer vi et billede af forfatterinden Jane Aamund i hotellets foyer. Det er ikke tilfældigt,
for det gamle hovedhus viser sig at være hendes slægtsgård,
på Grand Hotel Stuer, der ligger i gågaden blot et stenkast
fra havnen, hvor skoleskibet Marilyn Anne ligger til kaj.
Havde det silet ned, havde turen sikkert været knapt så
og om den og livet på gården beretter hun i romanen ”Ve-
charmerende, og derfor kan et godt råd være at vente et par
sten for måne”.
måneder, til man som udgangspunkt er lidt mere sikker på
det danske vejr. Vi tog chancen i det tidlige forår – og fortry-
En fælles oplevelse
der ikke. Turen var fantastisk hele vejen. n
Samlet har turen været en enestående oplevelse. Måske ikke
grænseoverskridende, men dog krævende for sådan en som
mig, der ikke engang kan kalde mig for motionscyklist, og
samtidig tilpas udfordrende for en dreng på 13 år i god form.
Herligt var det en gang imellem, at dagligdagens roller blev
vendt om, når han kom med rygklap og opmuntrende tilråb:
”Du kan godt, mor. Vi er næsten oppe. Bare lidt endnu”.
Vi bandt de tre overnatninger undervejs sammen af en oplevelsesfyldt cykeltur på ca. 125 km, hvor vi fik tid til en morsøn snak hen over styret. Men hvor lårbasserne og måsen
også flere gange truede med at strejke, når vinden drillede
for meget eller bakkerne bare blev ved med at gå opad.
Få rabat på
oplevelsen
Brug dit MasterCard fra det lokale pengeinstitut og få
få en god oplevelse”, siger Rasmus Poulsen og fortsætter:
rabat på mere end 100 overnatningsmuligheder spredt
”Desuden er der noget for enhver smag. Man kan vælge en
over hele landet.
enkelt overnatning på en kro, et hotel eller en herregård. Men
man kan også tage på en forlænget weekend eller en uges fe-
Et MasterCard fra det lokale pengeinstitut er mere og andet
rie. Og snart er der også mulighed for at få rabat på pakkeløs-
end et betalingsmiddel. Det giver også adgang til en lang
ninger, der indeholder alt fra overnatning og lækker mad til en
række attraktive fordele. En af fordelene er en dugfrisk ra-
ganske særlig oplevelse. Det kan være en koncert, et wellness­
bataftale, der sikrer, at du ved hjælp af dit MasterCard fra et
ophold, en cykeltur, deltagelse på en kokkeskole eller mulig-
lokalt pengeinstitut kan få 9 procent i rabat på overnatninger
heden for at dyrke en interesse som for eksempel golf, kunst,
på over hundrede udvalgte kroer, hoteller, slotte og herre-
god vin, snaps og meget andet. Samtlige kroer og hoteller er
gårde rundt om i Danmark.
mindst tre-stjernede, så man er sikret en god kvalitet”.
”De 102 overnatningssteder er med i sammenslutningen af Danske Kroer & Hoteller, som vi netop har indgået en
Book via www.lpmastercard.dk
attraktiv samarbejdsaftale med”, siger Rasmus Poulsen, kort-
For at få rabatten skal man booke sin overnatning via
chef i LP MasterCard.
www.lpmastercard.dk. Man kan bruge alle typer af Master-
Han glæder sig også over, at lanceringen af den nye
aftale kan foregå netop nu, hvor det er forår, og sommeren
Card fra et lokalt pengeinstitut. Både kredit- og debetkort,
standard, guld og platin.
står for døren.
”Det er snart sol og sommer, og der er masser af dejlige steder i Danmark, hvor kunderne kan udnytte rabatten og
18
Pengenyt 2/2011
Læs mere om rabatordningen på www.lpmastercard.dk.
Gør som de professionelle, inden du køber bolig
De fleste har prøvet at forelske sig i et hus eller en lejlighed. Men inden du lader
dig forføre helt, er det en god idé at gøre som de professionelle, når du kigger
på en ny bolig. Det kan spare dig for mange ærgrelser og dyrekøbte erfaringer.
Derfor har vi lavet BoligtjekGuiden – din hjælp til at kigge drømmeboligen
efter i sømmene. Få BoligtjekGuiden på totalkredit.dk, og tal med din lokale
rådgiver, hvis du står og skal købe bolig.
Tillid og kendskab
Fotos: Colourbox
Et naturligt sted at købe forsikringer er i sit pengeinsti-
Voldsomt vejr og bølger af indbrud
tut. Det er her, de kender en. Det er her, man snakker
Men der er mange andre ting i tiden, der illustrerer, hvorfor
penge, når der sker noget nyt i ens liv, og derfor er det
det er så vigtigt med forsikringer. For nu at blive ved vejret
også her, de kan gennemskue, når der sker forandringer i
kan vi tage den generelle tendens til, at vi oplever mere eks-
ens behov for forsikringer.
tremt vejr end tidligere. Fra de seneste år husker vi således –
udover glatførevintrene – også episoder med store mængder
”Hvis man ikke har råd til at forsikre sig, så har man i hvert
regn og deraf følgende oversvømmede veje og kældre. En-
tilfælde ikke råd til at lade være”. Sådan siger Carsten Treb-
ten fra billeder i medierne, eller fordi vi selv havde problemet
bien, der er direktør i forsikringsselskabet Privatsikring, som
tæt inde på livet.
en række lokale pengeinstitutter samarbejder med om for-
Voldsomme storme med væltede træer, stilladser, der
vakler, og tagsten, der falder fra hustagene er også et fæno-
midling af forsikringsprodukter.
”Selvfølgelig skal man af med nogle penge til præmien
her og nu, men det er bagateller i forhold til, hvad man risikerer ved ikke at have en forsikring”, uddyber han.
Set med hans øjne er det således at gå rundt med hovedet under armen, hvis man ikke sørger for at have orden
men, vi oplever tiere og tiere.
Vi behøver dog ikke holde os til naturen for at finde
grunde til at forsikre sig. Tag for eksempel det store antal
indbrud, der hærger mange steder.
Og så er der alle de knap så spektakulære situationer,
i sine forsikringer, og på det seneste har der da også været
hvor det er godt med en forsikring – når man skal ud at
nok af forhold, der understreger, hvor vigtigt det er at være
rejse, hvis man får brug for advokathjælp i forbindelse med
godt forsikret.
en retssag, eller hvis man kommer til at skade nogen, for
Tag de seneste to vintre med deres snefald og frostvejr
og tilhørende glatte veje. Det betyder jo rent faktisk, at,
eksempel. Det sidste kan blive rigtig, rigtig dyrt og svie til en
mange år ud i fremtiden.
hvis vi tager 2010, så var vi det
år gennem to hårde vintre – først
de første måneder af året og så
de sidste, så der var nok af chan-
Carsten Trebbien, som i artiklen her fortæller om forsikringer og pengeinstitutter-
cer for at køre galt og få buler
nes rolle i denne forbindelse, er direktør i Privatsikring, som mange lokale penge-
i bilen eller det, der er værre.
institutter samarbejder med om forsikringer.
Faktisk burde der blive fremstillet
skaber, og når vi har talt med Carsten Trebbien er det for generelt at høre om de
gennem 2010 uden glatføreuheld,
mange fordele, der er ved at købe sine forsikringer i sit pengeinstitut.
hvor der med store bogstaver
står: Jeg overlevede vintrene
2010 uden en bule i bilen.
20
Andre lokale pengeinstitutter arbejder sammen med andre forsikringssel-
en T-shirt til alle bilister, der kom
Pengenyt 2/2011
Det er her, de kender en
Der er altså masser af grunde til at sørge for at have sine
I pengeinstituttet ved de med det samme, hvad forsikringer
forsikringer i orden, men hvor går man hen og tegner forsik-
til bil, båd eller hus koster, og kan derfor lægge det ind i
ringer? Her er det, at ens lokale pengeinstitut kommer ind i
budgettet, når de ser på, hvad det er klogt, at en kunde sæt-
billedet. For næsten lige så mange grunde til overhovedet at
ter sig for af udgifter.
forsikre sig, er der til, at det er godt at tegne sine forsikrinOgså for unge
ger i sit lokale pengeinstitut.
”Der er et tæt tillidsforhold mellem kunden og det lokale
Ikke mindst, når unge mennesker flytter hjemmefra, er det
pengeinstitut”, siger Carsten Trebbien. ”Man kender hinan-
godt at tage en snak med sit lokale pengeinstitut om forsikrin-
den, og det er ikke mindst vigtigt, når man skal sikre, at ens
ger. Det kan godt være, at et ungt menneske ikke har de store
forsikringer vedligeholdes, så de hele tiden er up to date med
værdier, de første år, det ikke bor hjemme, men derfor er det
ens situation, som den ser ud nu og her”, fortsætter han.
alligevel dumt at spare den smule, en forsikring koster. Som
Som eksempel nævner han en kunde, der taler med
tidligere nævnt er der en risiko for, at man kan være uheldig og
sit pengeinstitut om lån til at udvide sit hus. ”Jamen, så skal
blive ansvarlig for skader til rigtig mange penge, og så er det
vi da lige sørge for, at du er ordentligt forsikret i byggepe-
rart at have et forsikringsselskab i ryggen, så man ikke skal be-
rioden. Og at dækningen på din villaforsikring kommer til
tale af på regningen i en uoverskuelig række år ud i fremtiden.
at svare til huset, når tilbygningen er færdig”, vil den kvikke
Endelig er der jo spørgsmålet om en ulykkesforsikring,
rådgiver i pengeinstituttet huske kunden på, hvis kunden har
hvis et ungt menneske selv kommer til skade. ”Det er ær-
tegnet sine forsikringer gennem pengeinstituttet.
gerligt at stå med livet foran sig og så ikke være dækket ind,
Andre eksempler er, hvis man bliver gift, får børn, flyt-
hvis man skulle komme ud for en ulykke. Og det kan da godt
ter, køber bil, bliver ældre og så videre. Alt sammen begiven-
være, at der kun er råd til en begrænset dækning de første
heder, der kan betyde, at man får behov for at ændre sine
år, men så kan man jo udvide dækningen, efterhånden som
forsikringer. Men også begivenheder, hvor man som regel
økonomien bliver bedre”, siger Carsten Trebbien. n
alligevel er i kontakt med sit pengeinstitut, og derfor er det
oplagt, at det er her, man ordner forsikringssagerne.
”Pas på derude”. Sådan lød en gennemgående opfordring, når betjentene blev sendt på
vagt i en populær krimiserie i fjernsynet for nogle år siden.
Og uden at man skal male fanden på væggen, er det i det hele taget en god opfordring at skrive sig bag øret, for der er mange ting at tage sig i agt for derude i samfundet.
Hvilket understreger, hvorfor det er vigtigt at være godt forsikret.
”Sørg for at have forsikringerne i orden”, kunne seriens faste advarsel således lige så
godt have lydt. Hvis den havde været rettet mod almindelige mennesker og ikke lige mod
betjente på vej på patrulje, selvfølgelig.
Fotos: Scanpix
21
Spredt og enkelt
Er det bedre at vælge en investeringsforening, der aktivt
De fleste investeringsforeninger betaler pengeinstitutterne
prøver at skaffe investorerne et merafkast? Eller skal man
for, at kunderne på denne måde får hjælp til at vælge de ret-
blot vælge en investeringsforening, der passivt følger et
te produkter. Det er en del af de omkostninger, der kan være
indeks? Tjah … Der findes tilhængere af begge modeller,
i en investeringsforening, så de fleste foreninger må have
og det fine ved det store udbud af investeringsforeninger,
vurderet, at det er langt billigere at benytte sig af, at penge-
der er i Danmark, er, at de giver investorerne mulighed
institutterne i forvejen har investeringsrådgivere, der kender
for frit at vælge. Både med hensyn til, om man vil have
kunderne, end at foreningen selv ansætter et stort antal inve-
en aktivt eller en passivt forvaltet forening, og på en lang
steringsrådgivere til at vejlede om deres produkter.
række andre områder.
Passiv eller aktiv?
Risikospredning. Det er den klart vigtigste fordel, som investe-
En anden ting, der påvirker omkostningerne i en investe-
ringsforeningerne giver investorerne. Med investeringsforenin-
ringsforening, er, om den forvaltes aktivt eller ej. Her er der
ger kan man vælge mellem, om man vil investere i aktier eller
to veje, en investeringsforening kan vælge at gå. Enten kan
obligationer og mellem forskellige slags aktier og obligatio-
man beslutte, at foreningen skal forsøge at følge et bestemt
ner. Vælger man aktier, kan man for eksempel vælge aktier fra
indeks så tæt som muligt. Det kan for eksempel være en in-
hele verden eller måske kun aktier fra et enkelt land – eksem-
vesteringsforening, der investerer i aktier i store japanske sel-
pelvis Danmark – eller en enkelt del af verden – eksempelvis
skaber. Der findes et indeks over disse selskaber, og investe-
Europa. Kort sagt – mulighederne er talrige.
ringsforeningen kan beslutte sig for at ville følge dette indeks
En anden fordel ved investeringsforeninger er, at det er
så godt som muligt. Det kræver ikke så mange ressourcer at
enkelt. Det kan lyde besværligt at investere i russiske eller
forvalte en forening passivt på denne måde, og derfor er der
indiske aktier. For hvordan er det lige, man handler på bør-
typisk ikke så store omkostninger forbundet med det.
sen i Rusland, og hvilke indiske selskaber bør man i grunden
Hvad afkastet angår, vil afkastet for en sådan passivt
investere i? Her er det, at investeringsforeningerne kommer
forvaltet forening ideelt set svare til afkastet på indekset
ind i billedet, for alle de overvejelser tager de sig af. Hvis
minus omkostningerne ved investeringsforeningen, idet der
man har besluttet sig for, at Rusland eller Indien er et spæn-
jo ikke er gjort noget for at man får et bedre afkast.
dende investeringsmarked, som kan give et fornuftigt afkast,
Omvendt kan en investeringsforening vælge at satse på,
så er det enkleste blot at købe investeringsforeningsbeviser
at man kan finde frem til, hvilke store japanske selskaber der
i en afdeling, der investerer i russiske eller indiske aktier. Så
vil give højere afkast end andre, og først og fremmest inve-
tager investeringsforeningen den derfra.
stere i disse selskaber. Det kræver, at foreningen bruger ressourcer på at sætte sig ind i markedet, og omkostningerne i
Byggeklodser
en sådan aktivt forvaltet forening vil derfor typisk være højere.
De rige valgmuligheder og den store enkelhed gør, at man
kan bruge investeringsforeninger til at sammensætte en
Vælg selv
portefølje, der er varieret og derved opfylder det fornuftige
Der er argumenter for begge investeringsmetoder. Tilhæn-
råd til al investering – at man spreder sin risiko og ikke læg-
gerne af de passivt forvaltede foreninger vil hævde, at der
ger alle sine æg i én kurv, så man slipper for at blive unødigt
alligevel ikke er nogen, der kan forudsige, hvad der vil ske i
hårdt ramt, hvis det går galt med en enkelt investering.
fremtiden, og derfor kan man lige så godt spare omkostnin-
”De forskellige investeringsforeninger er fremragende
byggesten, som man kan bruge til at opbygge den helt
Omvendt vil tilhængerne af aktiv forvaltning sige, at det
rigtige portefølje, der passer til ens risikovillighed og tids-
er dumt ikke at bruge de forholdsvis beskedne omkostninger,
horisont”, forklarer Jens Jørgen Holm Møller, der er direktør
der er tale om, til at søge at forbedre afkastet i stedet for
for InvesteringsForeningsRådet i Danmark, som er interesse­
blot at investere som en anden "sovende partner", som de
organisation for de danske investeringsforeninger og deres
mener, at de passivt forvaltede foreninger gør.
820.000 private investorer.
Han anfører, at det er naturligt at søge råd om, hvilke
22
gerne til aktiv forvaltning af ens investeringer.
Beviser for, at den ene eller den anden investeringsmetode er bedst, er svære at fremlægge, da man altid vil
”byggesten” man skal vælge, i sit pengeinstitut. Her kan
kunne indvende, at en undersøgelse af, hvordan det er gået
rådgiverne hjælpe med at sammensætte en portefølje, der
tidligere, kun kan bygge på historiske data, og at den derfor
passer bedst muligt til ens situation.
ikke kan sige noget om, hvordan det vil gå fremover. I sidste
Pengenyt 2/2011
Foto: Colourbox
Først en halv time på den ene side. Så ... Nogle mener, at passiv forvaltning – eller sagt på en anden måde: At man kommer sovende
til det – er den rigtige investeringsform. Andre mener, at man får et bedre afkast ved at være mere aktiv. Uanset hvad kan man finde
en dansk investeringsforening, der følger den investeringsform, man ønsker.
ende er det derfor mere eller mindre en trossag, om man
har vi da haft i mange år. Vi kalder dem blot investeringsfor-
foretrækker den ene eller den anden form for investering.
eninger. De fleste ETF’er lægger sig passivt op ad et indeks
”Her er det fine ved udbuddet af danske investerings-
og kan ofte tilbyde lave omkostninger. Det samme gør de
foreninger, at der er noget for enhver smag. Der er aktivt for-
passivt forvaltede investeringsforeninger, så som dansk inve-
valtede foreninger såvel som passivt forvaltede, så uanset om
stor er det temmelig svært at se, hvad der er det nye, som
man foretrækker det ene eller det andet, vil man kunne finde
en ETF kan tilbyde.
”I Danmark har vi i mange år handlet investeringsfor-
en investeringsforening, der passer til ens ønsker”, fastslår
Jens Jørgen Holm Møller.
eningsbeviser på samme måde som aktier, og det er først nu
begyndt at slå igennem i udlandet”, konstaterer Jens Jørgen
Det nye sort på investeringsområdet
Holm Møller. ”Det skyldes langt hen ad vejen, at pengein-
Ser vi uden for Danmarks grænser, er det store hit inden for
stitutterne herhjemme – store som små – har tradition for at
investeringer i øjeblikket de såkaldte ETF’er. Det står for Ex-
arbejde tæt sammen om at løse opgaver, der vedrører struk-
change Traded Funds, hvilket direkte kan oversættes til børs-
turen mellem pengeinstitutterne. Et samarbejde, der også
handlede fonde. I navnet ligger en stor del af forklaringen på
har givet sig udslag i, at vi har et så velfungerende nationalt
deres voksende popularitet, nemlig netop det, at de handles
betalingskort som Dankortet. Det er noget, mange i udlan-
på børsen.
det misunder os”. n
Dette sammenlignes med den måde, hvorpå man tidligere har handlet fonde på de fleste udenlandske markeder.
Det er som regel foregået ved, at man har afgivet ordre
om at købe andele i en fond inden et bestemt tidspunkt på
dagen, for eksempel kl. 12. Herefter er ordren gået videre i
Fra
InvesteringsForeningsrådets
hjemmeside
har vi
Næsten
en million
danskere
systemet og er blevet handlet dagen efter til de kurser, der
fundet
fakta
om investeringsforeninger:
kanfølgende
ikke
tage
fejl
gælder på denne dag. Og dagen efter igen har man så kunnet få at vide, hvilken kurs ens ordre er blevet handlet til.
For investorer i Danmark virker dette meget lidt up
Fra InvesteringsForeningsRådets hjemmeside har vi
fundet følgende fakta om investeringsforeninger:
to date i en tid, hvor mange via deres netbank kan handle
til kurser – både på aktier og investeringsforeninger – man
n 820.000 private danskere ejer investeringsbeviser
kan se her og nu. Men det er altså først med ETF'er, at man
i udlandet begynder at handle fonde, som man længe har
n De bedste investeringsbeviser gav afkast på over
handlet investeringsforeninger i Danmark. Og det vækker
40 procent i 2010
naturligvis begejstring som et alternativ til den lidt forældede
handlemåde, der normalt bruges.
For os i Danmark synes der imidlertid ikke at være det
store nye i fremkomsten af ETF’er. Børshandlede fonde? Det
n Kursværdien af privates investeringsforeningsbeviser steg fra 199 milliarder kroner til 285 milliarder
kroner i 2010
23
Fra
boligrådgiverens
værktøjskasse
Fotos: iStockphoto
Afdragsfrie lån og lån med variabel rente er kommet i
afdragsfrihed eller begge dele. Alt andet lige har man således
skudlinjen. Blandt andet har man fra Nationalbankens
sparet mange penge de senere år, hvis man har haft et lån
side været fremme i medierne med advarsler om, at de
med variabel rente i sin bolig i forhold til et fast forrentet lån.
kan være ”giftige” både for den enkeltes økonomi og for
Tilsvarende har man kunnet drage god nytte af at have
samfundsøkonomien. Og som det altid er med den slags
haft et afdragsfrit lån, hvis man har brugt de penge, man el-
advarsler, er der sikkert noget rigtigt i det. Omvendt skal
lers skulle have betalt i afdrag, til for eksempel at betale af
man som boligejer og låntager nok ikke frygte, at der lig-
på et forbrugslån med en højere rente, eller til at spare op.
ger nye lånebegrænsninger lige rundt om hjørnet.
Hermed er vi fremme ved en vigtig pointe i diskussionen
om det berettigede i lån med variabel rente og afdragsfrie lån.
Nemlig, at det kan være velvalgte løsninger i nogle situationer,
men at det er løsninger, man skal vælge med omhu.
Renten på lån med variabel rente er – som navnet siger –
variabel. Det betyder, at den kan gå op såvel som ned. Og
Hensynet til samfundet
i dag hvor den har været meget lav i lang tid, er det meget
Med hensyn til den samfundsmæssige betydning af variabelt
lidt sandsynligt, at vi står over for mærkbare rentefald. Der
forrentede og afdragsfrie lån, går synspunkterne lige fra, at
kan derimod meget vel være rentestigninger på vej. Hvis
de to typer lån er en bombe under samfundsøkonomien, til
man har et sådant lån i sin bolig, er det derfor en god ide
at de reddede den danske økonomi under finanskrisen. Og
dels at gøre sig klart, om ens økonomi vil kunne klare rente-
sandheden? Den ligger sandsynligvis et sted midt i mellem.
stigninger, dels at forholde sig til, om man med fordel bør
skifte til et lån, som er bedre at have i perioder med rentestigninger.
variabelt forrentede lån stiger voldsomt, men på den anden
På samme måde med afdragsfrie lån.
side har det utvivlsomt også været en fordel for mange bolig-
Her ligger det også i navnet, at man ikke
ejere, at de har haft lån med en meget lav rente i en årrække.
betaler afdrag. Man sparer altså ikke op i
boligen, så hvis den falder i pris, risikerer
man at ende i en situation, hvor den er mindre
værd, end man skylder i den – at boligen populært
Selvfølgelig er det ikke godt for den danske økonomi, hvis
mange danske boligejere får problemer, fordi renten på deres
Lige sådan har mange danske boligejere sikkert også
haft stor fordel af, at de ikke har behøvet betale afdrag på
deres lån i en kortere eller længere periode. I nogle tilfælde
kan det jo betyde, at man kan blive siddende i et hus, som
sagt er belånt til langt over skorstenen og parabolanten-
man ellers havde været nødt til at sælge, for eksempel på
nen med for den sags skyld.
grund af arbejdsløshed eller skilsmisse.
Har man begge dele – et lån, der både er variabelt
forrentet og afdragsfrit, har man dobbelt grund til bekym-
Spar besparelsen op
ring. Det betyder, at man for alvor skal være opmærksom på,
For at summere op, er spørgsmålet om lån med variabel
om tingene udvikler sig i en forkert retning.
rente og afdragsfrie lån en klassisk problemstilling, der kan
ses fra flere sider. Det er to på sin vis udmærkede låntyper,
24
På den anden side
der indgår i den ”værktøjskasse”, man kan benytte sig af, når
Når det er sagt, skal man imidlertid også huske på, at der var
man skal have finansieret sin bolig. Der er fordele og ulem-
en grund til, at man i sin tid valgte et lån med variabel rente,
per ved begge typer, ligesom der er ved andre låntyper. Man
Pengenyt 2/2011
Foto: Colourbox
Det er altid værd at overveje, om man har det rigtige lån i boligen. Og måske særligt i tider som disse, hvor der kan være udsigt til rentestigninger.
skal blot gøre sig klart, at der er større usikkerhed forbundet
rentestigninger. Det er spørgsmålet om, hvor kursfølsomt for-
med de to låntyper end med andre typer boliglån.
skellige lånetyper er over for rentestigninger eller rentefald.
Har man et lån med variabel rente, og renten stiger,
Her gælder det, at kursen på variabelt forrentede lån kun
skal man være forberedt på, at ens ”husleje” kan stige
svinger meget lidt, når renten bevæger sig, mens man for lån
med renten. Og betaler man ikke afdrag på sit boliglån, kan
med fast rente vil se, at kurserne på obligationerne bag lånet
det komme til at ramme en, hvis boligmarkedet – og dermed
falder, når renten stiger, og omvendt. Af skemaet på næste
ens egen bolig – falder.
side fremgår det, at det er mere udtalt for lån uden afdrag
Med andre ord – brug variabelt forrentede boliglån og
end for lån med afdrag, men langt den væsentligste forskel
lån med afdragsfrihed, hvor det er fornuftigt, men pas på med
i kursfølsomheden ligger mellem lån med fast rente og lån
at lade det beløb, du sparer ved at have taget en af de to lån-
med variabel rente.
typer, gå til forbrug. Forsøg i stedet at spare beløbet op, så du
Når obligationskurserne bag et lån falder, bliver det bil-
har noget at stå imod med, hvis tiderne skulle gå hen og blive
ligere at indfri lånet, og dermed bliver det beløb, man skylder
hårde.
i sin bolig, mindre. Og har man et fastforrentet lån, vil man
Du kan eventuelt spare op ved at investere i realkreditobligationer, der svarer til de obligationer, der ville have ligget til grund for et fast forrentet lån i boligen, hvis du havde
altså opleve større kursfald ved rentestigninger – og dermed
større fald i restgælden – end ved et variabelt forrentet lån.
Alt i alt betyder det, at kunder med rentetilpasningslån
taget sådan et. På den måde opbygger du langsomt en
kan blive ramt dobbelt ved rentestigninger. Dels stiger ydel-
formue, der spejler dit boliglån, og dermed bliver du mindre
sen på lånet, dels kan friværdien blive mindre, da rentestig-
sårbar over for eventuelle kommende rentestigninger.
ninger ofte har en negativ betydning for boligpriserne.
Kunder med fastforrentede lån kan derimod have glæ-
Et lån kan være mere eller mindre følsomt
de af rentestigninger. For det første ændres ydelsen ikke, og
Der er i øvrigt et aspekt mere ved valg af boliglån, som det
for det andet falder kursen på lånenes bagvedliggende obli-
er værd at være opmærksom på i tider, hvor der er udsigt til
gationer, hvilket skaber en form for friværdibeskyttelse. n
Tid til et fast forrentet boliglån?
Som man kan se af skemaet på næste side, er der meget at tænke over, når det gælder valg af boliglån, hvis der
kommer rentestigninger. I så fald er det ikke utænkeligt, at det i løbet af få år kan ende med at blive billigere at
have et fast forrentet lån – med eller uden afdrag – optaget til dagens rentesats end at fortsætte med et variabelt
forrentet lån.
Går man med sådanne overvejelser, kan det være en god idé at tale med boligrådgiveren i sit lokale pengeinstitut om mulighederne for at skifte fra et variabelt forrentet til et fast forrentet lån. Eller eventuelt at vælge et
variabelt forrentet lån, hvor renten er låst fast i længere tid end blot et enkelt år.
Man skal dog være klar over, at i sidste ende er der ingen, der kan forudse nøjagtigt, hvordan renten vil udvikle
sig. Meget taler for, at den vil stige i de kommende år, men ingen kan sige det med sikkerhed, og hvis det sker, er
der heller ingen, der kan sige hvornår det bliver, og hvor meget renten vil stige.
25
Fire typer lån – tre scenarier
Tallene i nedenstående skemaer viser, hvordan det går med fire forskellige typer lån de næste tre år i tre forskellige
situationer. Forudsætningerne er, at man den 3. maj i år optog et lån på 1 million kr. med en løbetid på 30 år.
Omkostningerne er medregnet. For lånene med variabel rente fornyes renten 1. april året efter, og de tre scenarier
bygger på, at renten et år efter optagelsen er henholdsvis faldet en procent, uændret eller steget en procent.
Og dette niveau holder renten sig så på resten af perioden på tre år. Det skal understreges, at de tre scenarier er
estimeret.
En hurtig konklusion på skemaerne er, at hvis renten holder sig på det nuværende niveau eller falder, er et lån
med variabel rente klart at foretrække. Hvis renten stiger bare en procent, synes det imidlertid at være lige så fordelagtigt at tage et lån med fast rente, selv om det umiddelbart giver en højere månedlig ydelse. Og hvis renten stiger
mere end den ene procent – hvilket må betegnes som en relativ beskeden rentestigning – så forstærkes tendensen i
skemaerne yderligere.
En ting er dog tal i et skema – noget andet er den situation, den enkelte boligejer sidder i, og det bedste, man
kan gøre, hvis man tænker over, om man har det rigtige boliglån, eller hvis man aktuelt står og skal optage et boliglån,
er derfor at tale med boligrådgiveren i sit lokale pengeinstitut.
98,76
97,53
101,72
Årlige omkostn. i procent, efter skat
4,35
4,42
2,01
Månedlig ydelse, første år, før skat
6.001
4.808
4.262
Månedlig ydelse, første år, efter skat
4.459
3.238
3.548
Merpris i forhold til billigste
2.984
1.763
2.073
162.781
118.283
125.233
Lån med variabel
rente uden afdrag 4)
101,72
ST
Lån med
variabel rente 3)
IG
Kurs
Fast forrentet lån
uden afdrag 2)
LL
Fast forrentet lån 1)
1,97
2.191
1.475
BI
Situation nu
0
Scenarie 1 – situation om 3 år, hvis renten falder 1 procent
Merpris i forhold til billigste
Merpris pr. måned i 3 år
1.049.000
969.476
1.167.283
1.094.709
85.087
102.018
29.444
2.364
2.834
818
ST
987.571
1.150.352
IG
I alt efter 3 år
LL
Kursværdi efter 3 år
44.705
1.020.560
1.065.265
0
BI
Ydelser i alt i 3 år, efter skat
0
Scenarie 2 – situation om 3 år ved uændret rente
162.781
118.283
128.116
Kursværdi efter 3 år
981.447
1.027.696
970.792
1.144.228
1.145.978
1.098.908
70.255
72.005
24.935
1.952
2.000
693
118.283
131.463
60.133
954.219
972.062
1.022.540
1.072.502
1.103.524
1.082.672
0
31.022
10.170
0
862
289
Merpris pr. måned i 3 år
GS
LL
I
Merpris i forhold til billigste
BI
I alt efter 3 år
52.419
T
Ydelser i alt i 3 år, efter skat
1.021.554
1.073.973
0
0
162.781
Kursværdi efter 3 år
926.239
Merpris pr. måned i 3 år
1.089.020
16.518
459
LL
Merpris i forhold til billigste
BI
I alt efter 3 år
IG
Ydelser i alt i 3 år, efter skat
ST
Scenarie 3 – situation om 3 år, hvis renten stiger 1 procent
Kilde: Total k redi t
1)
2)
3)
4)
26
5% 2041
5 % 2 0 4 1 , a fd r ag sfr i
B o l i g X l å n me d re n t e t ilp asn in g sg ar an t i ( X 1 )
B o l i g X l å n me d re n t e t ilp asn in g sg ar an t i ( X 1 ) , afdra gsfri
Pengenyt 2/2011
Bøstrup Skole på Nordlangeland. I dag uden elever, men man hører sjippetovenes slag mod asfalten, hinkestenenes rutsjen,
Foto: Helle Kastrupsen
boldenes klask mod muren og børnenes glade hvin og latter for sig.
En skoleklasse i provinsen
Provinsen, udkantsDanmark, Den rådne banan. Danmark
mand lukker og slukker lyset i provinsen”. Med den endnu
uden for København og landets andre større byer har
vittigere tilføjelse: ”Hvilket lys?”
mange navne, og de seneste år har diskussionen bølget
Vi skal ikke komme med flere af den slags morsomhe-
frem og tilbage om, hvordan livet leves i de dele af lan-
der her, men har i stedet sat os for at undersøge, hvordan
det, der i gamle dage bare hed ”på landet”.
udviklingen har været fra 70’erne og frem til i dag, hvis man
Men hvordan har udviklingen rent faktisk været de
slår ned et konkret sted i provinsen. Det har vi gjort ved at se
sidste 30-40 år dér, hvor storby-medierne sjældent kom-
på, hvordan det er gået syv af eleverne i en tilfældig skole-
mer? Det har vi prøvet at illustrere ved at se på, hvordan
klasse, foruden at vi har talt med deres skoleinspektør.
det er gået syv elever fra en skoleklasse fra en lille by
et sted derude, efter at de forlod skolen for snart 36 år
Årgang 75 var en god årgang
siden. Tillad os at præsentere: Årgang 75, Bøstrup Skole,
Klassen, vi har valgt, er den klasse, der gik på Bøstrup
Nordlangeland.
Skole på Nordlangeland fra 1968 til 1975. Bøstrup skole var
dengang en hyggelig landsbyskole med en klasse på hvert
Det siges, at mange af søfolkene på Christoffer Columbus’
alderstrin fra 1. – 7. klasse, i alt omkring 150 elever. Den blev
skibe var temmelig nervøse, da han sejlede ud for at opdage
lukket i 1989 som følge af faldende elevtal, og om det var
søvejen til Indien. Dengang troede man jo, at jorden var flad,
derfor, eller om det var sket alligevel, skal vi ikke kunne sige,
og søfolkene frygtede, at de simpelthen ville falde ud over
men siden har der ikke været det samme liv i Bøstrup.
kanten, når de nåede de yderste grænser.
På samme måde virker det en gang imellem som om, at
Men lad nu det ligge. Det vigtigste for os i artiklen her
har været at se på, hvordan det er gået for eleverne fra den
diskussionen om Danmark uden for storbyerne er temmelig
pågældende klasse. Er de flyttet fra Langeland, eller bor
endimensionel. Okay, det opfattes måske ikke ligefrem, som
de der stadig. Er de gift og har de børn, og hvad laver de i
at jorden er flad derude, men man får alligevel let det ind-
dag? Det er jo mennesker af kød og blod, der bor derude i
tryk, at der er en voldsom risiko for at falde ud over kanten,
udkantsDanmark. Det er vigtigt at holde sig for øje, selv om
hvis man kommer for skade at bevæge sig ud i de dele af
det en gang imellem synes at blive glemt i debatten.
Danmark, som man ikke lige kan køre til på halvanden time
Vi har fundet oplysninger om syv af eleverne. Alle fra
eller mindre fra København. Bare tag betegnelsen ”udkants-
årgang 75, Bøstrup Skole. De præsenteres på de følgende
Danmark”. Lyder det ikke som et sted, hvor der er hegn til
sider, og afslutningsvis fortæller skoleinspektør Keld Mølsted
siderne, for at man ikke skal falde ud?
så om, hvordan det generelt er gået eleverne på skolen.
Lige sådan når man i storbykredse kommenterer udviklingen i landdistrikterne med bemærkninger som: ”Sidste
>>>
27
l
l
Martin Trane
Erik Larsen
✪ Bor i Greve syd for København
✪ Flyttede fra Langeland til Bornholm
✪ Bor i Milskov på Langeland
✪ Har ikke været flyttet fra øen,
og derfra til Stevns. Så til Harrested
uden for Slagelse og derfra tilbage til
Stevns. Videre til Christianshavn og
derfra til Greve
bor i sit fødehjem
✪ Er ikke gift
✪ Arbejder med avl af smågrise
✪ Er gift og har to drenge på 16 og 22 år
✪ Arbejder som skorstensfejer
på sin fædrene gård
Wencke Mohr
Sø-re
n
✪ Bor i København. Flyttede til
Kgs. Lyngby i 1976 og til København i 1981
✪ Er gift
✪ Arbejder som lærer
Helle Kastrupsen
Benny Boesgaard
✪ Bor i København,
✪ Bor i Tullebølle på Langeland ✪ Har ikke været flyttet fra øen
✪ Er gift og har to børn
✪ Arbejder som ejendomsmægler
som hun flyttede til i 1981
✪ Er gift og har to børn på 18 og 25 år
✪ Driver en grafisk tegnestue
København
ar-ti
n
Greve
Vindeby
Tullebølle
Rudkøbing
28
Pengenyt 2/2011
Milskov
r
ø
J
Wen-cke
Søren Jakobsen
✪ Bor i Vindeby ved Svendborg. Flyt-
Jørn Jensen
✪ Bor i Rudkøbing på Langeland ✪ Har ikke været flyttet fra øen
✪ Er gift og har to børn
✪ Arbejder som selvstændig
VVS installatør
tede fra Langeland til Svendborg i
2003. Har boet tre forskellige steder i
Svendborg, inden han flyttede til sin
nuværende bopæl.
✪ Har været gift i 10 år og har to børn
på 22 og 23 år
✪ Arbejder som lagerassistent
og afløser på Svendborg sygehus
som sygehjælper
n
n
Be
Keld Mølsted var skoleinspektør på Bøstrup
større gårde. Sjældent nogen fra husmands-
Skole fra 1973, til den blev lukket i 1989.
stederne. Det var også sjældent, at det
Hvert år var der 120-150 elever på skolen,
var den ældste søn. Han skulle jo overtage
og heraf blev cirka 20 færdig med syvende
gården, men måske en af de andre fra
klasse, så gennem årene har Keld Mølsted
søskendeflokken. Det kunne også være en
nok fulgt 300-400 elever på vej i deres vi-
kvik datter”, siger han.
dere færden ud i livet.
Foto: Fynske Medier
Så længe der er huse, skal
der bruges håndværkere
”Selv om det kun var det første år, vi
boede på Langeland, at man skulle sejle
Tidligere skoleinspektør Keld Mølsted
eller i området heromkring, Tåsinge eller
til Svendborg, så kunne det godt være
med et billede af inspektørboligen
Svendborg. De arbejder i landbruget eller
besværligt med transporten. Det er det
ved Bøstrup Skole.
som håndværkere”, fortæller Keld Mølsted,
stadig, men traditionerne er alligevel ander-
”Andre er gået studentervejen, og det
ledes i dag, så langt flere fra en årgang går
”Mange er typisk blevet på Langeland
har gerne ført til, at de er flyttet til Århus
eller København. Enten fordi, de har fundet
i gymnasiet”, fortæller han.
Men der er også fortsat mange, der
en kæreste, eller fordi det er der, de har
bliver i området og arbejder med landbrug
kunnet få job med en videregående uddan-
eller som håndværkere. ”De er måske ude
nelse”, fortsætter han.
og arbejde andre steder i nogle år og vender så tilbage. Og der er fortsat arbejde
Mønsteret brydes
til dem. Så længe, der er huse, skal der jo
Han fortæller, at det i dag er meget mere
bruges håndværkere, og der bliver også
almindeligt, at unge går i gymnasiet, end
flere og flere biler, så der skal også bruges
det var tidligere. ”De første år var der
mekanikere. Selvfølgelig er det gået tilbage
måske kun en eller to pr. klasse, der var
i forhold til tidligere. Hvor der før var fire
”mønsterbrydere” og gik i gymnasiet. Det
smede i en by, er der i dag måske kun en
var de allermest kvikke eller dem fra de
eller to”, siger han. n
29
Forvaltningskapitaler
Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter er godkendt af Justitsministeriet til bestyrelse af:
• Fondes midler
• Værgemålsmidler
• Båndlagt arv/gave
- herunder rentenydelseskapitaler
Instituttet fungerer bl.a. som forvaltningsafdeling for kunderne i omkring
100 danske pengeinstitutter.
Vi er altid gerne til disposition
Alle er velkomne til at kontakte os og
trække på vores ekspertise i forvaltningsspørgsmål – herunder regnskabsog investeringsregler, ansøgning om
frigivelse af beløb under værgemålsmidler og båndlagte kapitaler m.v.
Opdateret information om de forskellige forretningsområder findes også på vores hjemmeside:
www.forvaltningsinst.dk
Her er nyttig viden at hente for bl.a.
•
•
•
•
advokater og revisorer
medlemmer af fondsbestyrelser
værger
personer med båndlagte kapitaler m.v.
Forvaltningsinstituttet
f o r
L o k a l e
P e n g e i n s t i t u t t e r
Toldbodgade 33 · Postboks 9019 · 1022 København K · Tlf. 3369 1777 · Fax 3314 9796 · E-mail: [email protected] · www.forvaltningsinst.dk
Skema
si d e r n e
Pengenyt 2/2011
på CD-ROM
SKATTEKALENDER
2011
Via TastSelv er der
mulighed for tidlig indberetning til årsop­gørelsen
af de indtægter og udgifter, som Skat ikke kender,
f.eks. befordringsfradrag
eller underholds- og børnebidrag
Årsop­gørelse kan ses
i ens skattemappe på
www.skat.dk. Retter
eller tilføjer man noget,
vil det kunne ses med
det samme
Årsopgørelse på papir
udsendes, hvis man
ikke har valgt det
fra, eventuelt med
oplysningskort
Den udvidede
selv­angivelse og
Servicemeddelelse
på papir udsendes
Frist for rettelser og til­
føjelser til årsopgørelse
Frist for indsendelse/
indtastning af udvidet
selvangivelse og for rettelser og tilføjelser til årsopgørelse for ægtefæller
til personer med udvidet
selvangivelse
Bopæl den 5. september
afgør, hvilken skattekommune der er gældende
for 2012
1
januar
til
1
juli
Der kan frit indbetales restskat for 2010. Beløbet vil
dog blive tillagt en dag-tildag rente på 4,2 procent
18
til
februar
primo marts
april
2
maj
Frist for arbejdsgiveres
rettelser til oplysningssedler for 2010
Den udvidede selvangivelse kan ses i ens skattemappe på www.skat.dk
Det samme gælder Servicemeddelelse til ægtefæller til
personer, der får en udvidet
selvangivelse
navigere rundt i teksten. Selve
lydfilerne er i mp3-formatet.
Cd-rommerne kan afspilles på
de særlige Daisy-afspillere, som
mange blinde og svagtseende
Udsendelse af selvan­gi­velse
for selskaber m.fl.
bruger, eller på andre afspillere,
Sidste frist for indbetaling
af restskat for 2010 for at
undgå et rentetillæg på
6,2 procent
Vi råder over et mindre antal cd-
der kan afspille mp3-filer.
rommer til udlån, men det er også muligt at få en aftale om at få
1
juli
Frist for indsendelse af
selvangivelse for personligt
erhvervsdrivende og deres
ægtefæller samt dødsboer
Sidste frist for indsendelse
af selvangivelse for selskaber m.fl.
en cd-rom tilsendt fast, når nye
numre af Pengenyt udkommer.
Du kan rekvirere en cd-rom ved
henvendelse i dit lokale penge­
institut.
5
sept.
yt
n
e
g
Pen
20
Sidste frist for indbetaling
af skat for 2011 for at
undgå at betale renter af
beløbet (bemærk at sidste bankdag i 2011 er
30. december)
Der er tale om det særlige Daisyformat, som gør, at brugeren kan
sept.
Forskudsopgørelse
for 2012 kan ses i ens
skattemappe i TastSelv
eller sendes til dem, der
senest den 1. september
2011 har bedt om at få
forskudsopgørelsen på
papir
har mulighed for at “læse” blaskat, pension og meget andet.
jan.
marts
til
april
rom, så blinde og svagtseende
dets artikler om privatøkonomi,
20
1
Pengenyt fås også indtalt på cd-
20
okt.
Betaling af restskat
for 2010 over 18.300 kr.
(inklusive rentetillæg på
6,2 procent) i tre rater
21
nov.
nov.
30
Sidste frist for indbetaling på bl.a. kapital- og
ratepension med fradragsvirkning for 2011
dec.
Sidste frist for anmodning
om tilbagebetaling
af overskydende skat
for 2011
31
dec.
Sidste frist for ændring
af forskudsopgørelse
for 2011 via TastSelv
31
Skema
si d e r n e
Bemærk: Reguleringen af beløbsgrænserne i skatte- og afgiftsloven er suspenderet til og med 2013.
Derfor vil en række beløbsgrænser være de samme i 2011 som i 2010.
ja
▼
Har du mindre end 24 km mellem hjem og arbejde
(frem og tilbage lagt sammen)?
NEJ
▼
BEFORDRINGSFRADRAG
Intet fradrag
▼ NEJ
Er din transportvej over 100 km i alt?
▼ ja
2010: 144,40 kr. + 0,95 kr. pr. km
over 100 km pr. dag
2011: 152,00 kr. + 1,00 kr. pr. km
over 100 km pr. dag
Samlet kørsel ÷ 24 km
2010: 1,90 kr. pr. km pr. dag
2011: 2,00 kr. pr. km pr. dag
Er der givet gaver til ægtefælle?
ja
▼
Gaveafgift 2010/2011
Gaver mellem ægtefæller er fritaget for afgift/indkomstskat
Er der givet gaver til børn, børnebørn, oldebørn m.v., stedbørn og disses afkom,
plejebørn (i visse tilfælde), samlever (fælles bopæl i mindst 2 år), afdødt barns eller
stedbarns efterlevende ægtefælle, forældre, stedforældre eller bedsteforældre?
nej
▼
▼ nej
Er der givet gaver til svigerbørn?
ja ▼
▼
Ingen afgift
nej
Overstiger gaven 20.500 kr. (det samme
i 2010) fra hver person?
15 pct. i afgift af alt hvad der ligger over bundgrænsen på 58.700 kr./20.500 kr.
(det samme i 2010) dog 36,25 pct. afgift ved gaver til sted- og bedsteforældre
▼
ja
nej
▼
Overstiger gaven 58.700 kr. (det samme i 2010)
fra hver person?
▼
▼ ja
▼
Gaver til alle andre er indkomstskattepligtige for modtageren
ja
nej
Gavegiver og gavemodtager skal senest den 1. maj det efterfølgende år indgive anmeldelse om afgiftspligtige gaver og
den afgiftspligtige værdi til SKAT.
▼
Er der følgende arvinger:
◆ børn, børnebørn, oldebørn m.v. og stedbørn og disses afkom
◆ forældre
◆ barns eller stedbarns ægtefælle (uanset om barnet lever)
nej
◆ personer, der har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet (f.eks. ugifte par)
◆ frasepareret eller fraskilt ægtefælle
◆ plejebørn (i visse tilfælde)
Afgift
(tillægsboafgift):
25 pct. af de
første 264.100 kr.
(det samme i 2010),
36,25 pct. af resten
▼
Boafgift (arveafgift) 2011
Ingen afgift
▼ ja
Overstiger boets værdi 264.100 kr. (det samme i 2010)?
▼ ja
Boafgift på 15 pct. af den del der
overstiger 264.100 kr. (det samme i 2010)
32
Pengenyt 2/2011
nej
Ægtefæller er fritaget for boafgift.
Ægtefæller betragtes som to selvstændige arveladere (dette gælder også, når
ægtefælle sidder i uskiftet bo – altså dobbelt bundfradrag) og to selvstændige
arvinger uanset formuefællesskab, skilsmissesæreje eller fuldstændigt særeje.
Beløbsgrænserne reguleres årligt efter Personskattelovens §20.
Skema
aktieavancebeskatning for personer,
Bindende svar, Skatteforvaltningsloven §§ 23, 29 og 42
Aktieavancebeskatningsloven af 21/12 2005
Gevinst Beskattes som aktieindkomst
Tab
Børsnoterede aktier:
Modregnes i udbytter og gevinster fra børsnoterede aktier.
Overskydende tab kan fremføres uden tidsbegrænsning.
Gebyr Gebyr, ændring af indkomsteller ejendomsværdiskat
Gebyr, klage til Landsskatteretten
Unoterede aktier:
Tabsfradrag (særlig modregningsadgang i anden indkomst).
Eneste undtagelse fra ovenstående er børsnoterede aktier købt før 1/1 2006,
som er ejet mere end tre år, og hvor beholdningen var under 136.600 kr.
(273.100 kr. for ægtepar) 31/12 2005
Gevinst Skattefri
Tab
Ikke noget fradrag
si d e r n e
2009
2010
300 kr.
300 kr.
2.100 kr.
800 kr.
2.100 kr.
800 kr.
2.100 kr.
800 kr.
bundfradrag, Personskatteloven §§ 6a, 7 og 10
200920102011
Bundfradrag ved mellemskat
347.200 kr.
-
Bundfradrag ved topskat
347.200 kr.
389.900 kr.
389.900 kr.
-
Alle der er fyldt 18 år
42.900 kr.
42.900 kr.
42.900 kr.
Børn/unge under 18 år
32.200 kr.
32.200 kr.
32.200 kr.
Børnetilskud 2011, Børnetilskudsloven
Aktieindkomst, Personskatteloven § 8a
Aktieudbytte og aktieavancer,
der er skattepligtige
Indtil 48.300 kr.*) (det samme i 2010)
Over 48.300 kr.*) (det samme i 2010)
Over 106.100 kr.*) (afskaffet i 2010)
200920102011
28%
43%
45%
28%
42%
-
28%
42%
-
*) Bundfradraget kan overføres mellem ægtefæller.
200920102011
Beregnes af løn og vederlag samt
af skattepligtige personalegoder m.v.
8%
8%
8%
Befordringsgodtgørelse, Ligningsloven § 9b
1.240 kr.
1.263 kr.
6.336 kr.
822 kr.
3.168 kr.
0 kr.
2.044 kr.
Engangsbeløb
Adoptionstilskud vedr. udenlandsk barn. Skal søges. § 10b
47.092 kr.
Pr. halvår
Børnebidrag (Normalbidraget) § 14
Særligt tillæg § 14
6.336 kr.
822 kr.
Børne- og UNGEydelser pr. kvartal, Børnefamilieydelsesloven § 1
Godtgørelse for benyttelse af egen bil samt motorcykel til erhvervsmæssig
kørsel er skattefri, hvis den ikke overstiger følgende beløb:
Indtil 20.000 km i ét år Ud over 20.000 km i ét år
Pr. kvartal
Ordinært, udbetales kun efter ansøgning (pr. barn) § 2
Ekstra, udbetales kun efter ansøgning (pr. husstand) § 3
Særligt børnetilskud, udbetales uden ansøgning.
Til forældreløse børn § 4, stk. 2
Særligt tillæg § 4, stk. 4
I en række andre tilfælde § 4, stk. 3 Flerbørnstilskud pr. barn ved flerbørnsfødsler, indtil
børnene fylder 7 år. Skal ikke søges.
Første barn
Følgende børn § 10a
Arbejdsmarkedsbidrag, Arbejdsmarkedsfondsloven § 3
Årlig kørsel
2011
300 kr.
2009
2010
2011
3,56 kr./km
1,90 kr./km
3,56 kr./km
1,90 kr./km
3,67 kr./km
2,00 kr./km
20.000 km grænsen gælder kun for den enkelte arbejdsgiver.
200920102011
0-2 årige
4.109 kr.
4.247 kr.
4.248 kr.
3-6 årige
3.251 kr.
3.362 kr.
3.363 kr.
7-14 årige
2.558 kr.
2.645 kr.
2.646 kr.
15-17 årige
2.558 kr.
2.645 kr.
882 kr.
(pr. måned)
Ydelsen udbetales for kvartalet efter barnets fødsel og sidste gang for den måned,
hvor den unge fylder 18 år. Beløbet er skattefrit.
Ved erhvervsmæssig kørsel forstås:
- kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil
60 arbejdsdage inden for de foregående 24 måneder
- kørsel mellem arbejdspladser og
- kørsel inden for samme arbejdsplads
Fra 2011 indføres et loft for modtagelse af ydelsen på 35.000 kr. om året pr.
modtager (typisk barnets mor). Dog efter visse overgangsregler.
Ydelsen til 15-17-årige kan i visse tilfælde bortfalde, eksempelvis hvis den unge
ikke følger sin uddannelsesplan.
Indhent yderligere oplysninger om reglerne hos skatteforvaltningen.
Dagpenge 2011, Arbejdsløshedsforsikringsloven
DagÅr
Begravelseshjælp 2011, Sundhedsloven § 160
Fuldtidsforsikrede dagpengemodtagere
766 kr.
199.160 kr.
Nationalbankens officielle diskonto, senest ændret 8/4 2011
1,0 %
Begravelseshjælp
Hvis afdøde er 18 år eller mere
Hvis afdøde er under 18 år
9.650 kr.
8.050 kr.
Formuegrænser
Hvis afdøde er ugift og ikke har børn under 18 år
Hvis afdøde er gift og/eller har børn under 18 år
16.150 kr.
32.250 kr.
Begravelseshjælpen nedsættes krone for krone med det beløb, en eventuel formue overstiger 16.150 kr., hvis afdøde er ugift, og 32.250 kr., hvis afdøde er gift.
Det betyder, at­hjælpen helt bortfalder ved formuer over henholdsvis 25.800 kr.
og 41.900 kr. Hjælp til afdøde født før 1. april 1957 er dog mindst 1.050 kr.
Beskæftigelsesfradrag, Ligningsloven § 8m og 9j
200920102011
Beregnes af løn, vederlag og skat-
tepligtige personalegoder m.v. 4,25% dog
4,25% dog
4,25% dog
÷ indskud på pensionsordninger maks. 13.600 kr.maks. 13.600 kr.maks. 13.600 kr.
diskontoEN
Efterløn 2011, Arbejdsløshedsforsikringsloven
82 pct.-sats ­– overført fra overgangsydelse
91 pct.-sats
100 pct.-sats
Dag
628 kr.
697 kr.
766 kr.
År
163.280 kr.
181.220 kr.
199.160 kr.
ejendomsavance, Ejendomsavancebeskatningsloven § 6
Maksimalt fradrag ved opgørelse af
fortjeneste ved salg af fast ejendom
2009
2010
2011
268.600 kr. 268.600 kr. 268.600 kr.
33
Skema
EJENDOMSVÆRDISKATTESATSER, Ejendomsværdiskatteloven §§ 5-8
2009
Ejendomsværdiskat
- af ejendomsværdi under 3.040.000 kr.
- af ejendomsværdi over 3.040.000 kr.
2011
10 promille 10 promille 10 promille
30 promille 30 promille 30 promille
4 promille
(maks. 1.200 kr.)
4 promille
(maks.
1.200 kr.)
2 promille
4 promille
(maks.
1.200 kr.)
*) For pensionister født før 1/7 1939 er grænsen 67 år. etableringskonto, Etableringskontoloven § 5
2009
Minimum indskud
Maksimalt indskud
af årets nettolønindtægt
2010
2011
5.000 kr.
40%
Dog kan der altid indskydes
100.000 kr.
Etablering har fundet sted, når
der er købt formuegoder for
113.900 kr.
113.900 kr.
113.900 kr.
2009
2010
Ifølge Virksomhedsskatteloven
4%
4%
2011
Endnu
ikke kendt
Privatordning
2009
2010
Maks. indbetaling til kapitalpension
46.000 kr.
46.000 kr.
Ratepension, altid fradragsberettiget
46.000 kr.
2011
46.000 kr.
100.000 kr.*) 100.000 kr.*)
Livsvarig livrente, altid fradragsberettiget 46.000 kr.
46.000 kr.
46.000 kr.
50.000 kr.
50.000 kr.
Arbejdsgiverordning
Maks. indbetaling til kapitalpension
50.000 kr.
Maks. indbetaling til ratepension
Ingen beløbsgrænse
108.695 kr.*) 108.695 kr.*)
Maks. indbetaling til livsvarig livrente Ingen beløbs-Ingen beløbs-Ingen beløbsgrænse
grænse
grænse
*) Det maksimale fradrag på 100.000 kr. (+ arbejdsmarkedsbidrag ved en arbejdsgiverordning = 108.695 kr.) er et samlet beløb for alle en persons ratepensioner.
Lønmodtagerfradrag, Ligningsloven § 9
Bundgrænse ved fradrag for visse
lønmodtagerudgifter
2009
5.500 kr.
2010
5.500 kr.
2011
5.500 kr.
Medarbejdende ægtefælle, Kildeskatteloven § 25A
Fagforeningskontingent
Pensionsbeskatningsloven §§ 16 og 18
2 promille
Nedslag i ejendomsværdiskatten for pen­-
4 promille
sionister fyldt 65*) inden udgangen af ind- (maks. 6.000 kr. for helårskomst­året. Beregnet af hele ejendoms- boliger og maks. 2.000 kr.
værdien. Nedslaget er indkomstafhængigt
for fritidsboliger)
kapitalafkastsats
kapital- og ratepension samt livrenter,
Nedslag i ejendomsværdiskatten for ejer­boliger erhvervet den 1. juli 1998 eller før.
Beregnet af hele ejendomsværdien
2 promille
Yderligere nedslag i ejendomsværdiskatten for visse ejerboliger erhvervet den 1. juli 1998 eller før. Beregnet af hele ejendomsværdien
2010
si d e r n e
2009
Loft for fradrag (bemærk, at kontingenter
-
til a-kassen og efterlønsordningen fortsat
er fuldt fradrags-berettigede) 2010
-
2011
3.000 kr.
Maksimalt beløb, der kan overføres
til medarbejdende ægtefælle
2009
215.500 kr.
2010
215.500 kr.
2011
215.500 kr.
mindsterenten (efter kursgevinstordningen)
firmabil
Obligationer, fordringer m.v.Mindsterenten
Udstedt i perioden
(dvs. den pålydende rente)
Arbejdsgiverens
anskaffelsestidspunkt
Højst 3 år fra 1. indregistrering
Bilens værdi sættes til
I indregistreringsåret og 2 følgende
indkomstår: Oprindelig nyvognspris
Derefter: 75% af nyvognspris
Mere end 3 år
efter 1. indregistrering
Arbejdsgiverens købspris inkl.
evt. istandsættelsesudgifter
2009
Følgende pct. af bilens værdi
medregnes som personlig indkomst:
Under 300.000 kr.*)
Over 300.000 kr.
25%
20%
2010
25%
20%
2011
25%
20%
*) Værdien beregnes dog som mindst 160.000 kr.
Folkepension 2011, Pensionsloven § 12
Reelt enlige
Grundbeløb pr. måned
Pensionstillæg pr. måned
5.552 kr.
5.766 kr.
Andre
5.552 kr.
2.787 kr.
Pensionen indtægtsreguleres. Grundbeløbet udbetales dog ubeskåret,
medmindre man har arbejdsindtægt, der overstiger 283.000 kr.
22.10.1996 til og med 30.06.2000
4%
01.07.2000 til og med 31.12.2000
5%
01.01.2001 til og med 22.11.2001
4%
23.11.2001 til og med 31.12.2001
3%
01.01.2002 til og med 09.10.2002 4%
10.10.2002 til og med 30.06.2003
3%
01.07.2003 til og med 31.12.2003
2%
01.01.2004 til og med 30.06.2005
3%
01.07.2005 til og med 30.06.2006
2%
01.07.2006 til og med 30.06.2007
3%
01.07.2007 til og med 31.12.2008
4%
01.01.2009 til og med 31.03.2009
3%
01.04.2009 til og med 30.06.2010
2%
01.07.2010 ➞
1%
Obligationer købt før 27. januar 2010 vil altid kunne handles (eller blive indfriet),
uden at kursgevinsten bliver beskattet, hvis de opfylder mindsterentekravet på
udstedelsestidspunktet. Kursgevinsten er derimod skatte­pligtig, hvis obligationerne
er købt fra og med 27. januar 2010.
Gaver, Ligningsloven § 8a
Multimedieskat, Ligningsloven § 16, stk. 12
Gaver til godkendte foreninger m.v. (de første 500 kr. medregnes ikke).
Maksimalt fradrag pr. år.
Mindstebeløb pr. forening m.v.
14.500 kr. (det samme i 2010)
500 kr.
Gratialer m.v., Ligningsloven § 7u
2009
Bundfradrag
8.000 kr.
2010
8.000 kr.
2011
34
Pengenyt 2/2011
2009
-
2010
3.000 kr.
2011
3.000 kr.
ophørspension, Pensionsbeskatningsloven § 15a
2009
Maksimal nedskrivning
Beløb, der medregnes i ens indkomst, hvis man har arbejdsgiverbetalt
computer, internetadgang eller telefon,
der kan benyttes privat
8.000 kr.
husdyrbesætning
2010
2009
2010
2011
2011
Maksimalt indskud af kapital fra salg 15%15%15% af virksomhed
2.507.900 kr. 2.507.900 kr. 2.507.900 kr.
Skema
Personskattesatser
siderne
restskattebetaling, Kildeskatteloven §§ 61 og 61a
Skattegrundlag og procenter
2009
2011
Restskat for
2009
Bundskat
Beregnes af:
Personlig indkomst
+ positiv nettokapitalindkomst
5,04% 3,67%3,67%
Restskat op til
Indregnes i den løbende skat for
18.300 kr.
2011
2010
2011
Retshjælp 2011, Retsplejeloven §§ 323 og 325
Mellemskat 6%- Beregnes af:
Personlig indkomst
+ positiv nettokapitalindkomst
÷ bundfradrag 347.200 kr. i 2009
Bundfradraget overføres mellem ægtefæller.
Topskat
15% 15%15%
Beregnes af:
Personlig indkomst
+ positiv nettokapitalindkomst (÷ et bundfradrag på 40.000 kr. – det dobbelte for
ægtepar. Beløbet er det samme i 2011)
+ indskud på kapitalpensionsordninger
÷ bundfradrag 389.900 kr. (det samme i 2011)
Bundfradraget overføres ikke mellem
ægtefæller, dog sambeskattes positiv
nettokapitalindkomst.
Kommuneskat (beregningseksempel –
varierer fra kommune til kommune)
24,96%
24,83%
Sundhedsbidrag 8%
8%
8%
I alt
59%
51,5%
51,5%
24,83%
Overstiger skatteprocenten skatteloftet på 51,5% (59% i 2009),
nedsættes topskatten tilsvarende.
Kirkeskat (gennemsnitstal – varierer)
2010
18.300 kr. 18.300 kr.
2012
2013
0,7%
0,89%
Ved advokat og fri proces
Indtægtsgrænse: Enlige
Indtægtsgrænse: Samlevende
Indtægtsgrænse: Tillæg pr. barn under 18 år
Selskabs- og virksomhedsskat
Aktie- og anpartsselskaber
2009
2010
2011
Skatteprocent ved betaling af a conto skat
25%
25%
25%
Virksomhedsskat
2009 20102011
Skat af opsparet overskud
25%
pensionsafkastskat, Pensionsafkastbeskatningsloven § 2
25%
25%
Skatteloft, Personskatteloven § 19
2009 20102011
Skatteloftet udgør
59%
51,5%
51,5%
2010
2011
sommerhus til rådighed, Ligningsloven § 16
Følgende medregnes som indtægt, pr. uge
Uge 22-34
Andre uger
2009
1/2% af ejendomsværdien
1/4% af ejendomsværdien
straksafskrivning, Afskrivningsloven §§ 6, 11, 42 og 43
Største købspris for driftsmiddel,
hvis udgiften ønskes fratrukket straks
0,89%
280.000 kr.
356.000 kr.
49.000 kr.
200920102011
12.300 kr. 12.300 kr. 12.300 kr.
su-satser 2011
Satser for 18- og 19-årige i ungdomsuddannelser
pr. md.
Grundsats til alle
1.215 kr.
2009 20102011
Maks. tillæg til hjemmeboende afhængig af forældres indkomst
1.513 kr.
Pensionsafkastskat
15% 15%15%
Maksimum i alt
2.728 kr.
Grundsats til udeboende med særlig godkendelse
3.519 kr.
Maks. tillæg afhængig af forældres indkomst
1.967 kr.
Maksimum i alt
5.486 kr.
Stipendium til hjælp til dækning af undervisningsafgifter maks.
2.141 kr.
rejsegodtgørelse, Ligningsloven §§ 9 og 9A
BetingelserVarighed på mere end 24 timer for rejser i Danmark og
udlandet.
LogiUdgifter til logi kan dækkes skattefrit efter regning, eller ved at arbejdsgiver stiller bolig til rådighed. Stilles der ikke logi
til rådighed, kan der betales med følgende satser:
Rejse
Godtgørelse pr. døgn Pr. påbegyndt time
Hjemmeboende
2.728 kr.
2009 20102011
Udeboende
5.486 kr.
195 kr.
Stipendium til hjælp til dækning af undervisningsafgifter maks.
2.141 kr.
SU-lån
2.807 kr.
195 kr.
195 kr.
2009 20102011
455 kr.
18,96 kr.
455 kr.
18,96 kr.
455 kr.
18,96 kr.
Der kan højst udbetales rejsegodtgørelse i 12 måneder
ved rejse i Danmark og i udlandet.
Fri
fortæring
Hvis der under rejsen/mødet modtages delvis fri
fortæring, reduceres godtgørelsen med flg. beløb pr. døgn:
Morgenmad
Frokost
Middag
SærreglerLangturschauffører
Kørsel både i Danmark
og udlandet pr. døgn:
2009 20102011
68,25 kr.
136,50 kr.
136,50 kr.
68,25 kr. 68,25 kr.
136,50 kr. 136,50 kr.
136,50 kr. 136,50 kr.
2009 20102011
455 kr.
455 kr.
455 kr.
Turistchauffører
Kørsel udelukkende i
Danmark pr. døgn:
75 kr.
75 kr.
75 kr.
150 kr.
150 kr.
150 kr.
Kørsel både i Danmark
og udlandet pr. døgn:
Satser i videregående uddannelser og for studerende på 20 år og
derover i ungdomsuddannelser
Slutlån
7.240 kr.
Tillægsstipendium til enlige forsørgere 5.486 kr.
Ekstra lån til enlige forsørgere
1.465 kr.
telefon, Ligningsloven § 16
2009 20102011
Værdi af fri telefon (maks. pr. husstand)
3.000 kr.
– dog maks. den faktiske telefonudgift ÷ fra-
drag for egne udgifter til telefon m.v.
Beskattes som
B-indk.
Afløses
af multi-
medie-
skatten
Afløses
af multimedieskatten
Udligningsskat, Personskatteloven § 7a
Beregnes af pensionsindtægter ÷ et bundfradrag på 362.800 kr. (for ægtepar, hvor den ene
ægtefælles indkomst er mindre end 121.000 kr.
om året overføres forskellen op til de 121.000 kr.
til den anden ægtefælles bundfradrag)
200920102011
-
-
6%
valutakursgevinst og -tab, Kursgevinstloven § 16
2009 20102011
Skattefri bundgrænse for personer
1.000 kr.
2.000 kr.
2.000 kr.
35
Som kunde i en af de 89 banker, sparekasser og andelskasser,
der er medlemmer af Lokale Pengeinstitutter, kan du bruge dit
hævekort i pengeautomater i alle vores ca. 700 afdelinger over
hele landet.
Vi er hver for sig selvstændige, lokale
pengeinstitutter, men ét af vores fælles mål
er god service – landet rundt, året rundt
Alm. Brand Bank
BankNordik
Boddum-Ydby Sparekasse
Borbjerg Sparekasse
Broager Sparekasse
Brørup Sparekasse
Danske Andelskassers Bank
Den Jyske Sparekasse
DiBa Bank
Djurslands Bank
Dragsholm Sparekasse
Dronninglund Sparekasse
Eik Banki
Fanefjord Sparekasse
Fanø Sparekasse
Faster Andelskasse
Fjaltring-Trans Sparekasse
Fjordbank Mors
Flemløse Sparekasse
Fruering-Vitved Sparekasse
Frørup Andelskasse
Frøs Herreds Sparekasse
Frøslev-Mollerup Sparekasse
Fælleskassen
Grønlandsbanken
Hals Sparekasse
Helgenæs Sparekasse
Hunstrup-Østerild Sparekasse
Hvidbjerg Bank
Klim Sparekasse
Kongsted Sparekasse
Kreditbanken
Københavns Andelskasse
Langå Sparekasse
Lollands Bank
Lån & Spar Bank
Max Bank
Merkur, Den Almennyttige Andelskasse
Middelfart Sparekasse
Møns Bank
Nordfyns Bank
Nordjyske Bank
Nordoya Sparikassi
Nørresundby Bank
Refsnæs Sparekasse
Ringkjøbing Landbobank
Rise Spare- og Lånekasse
Ryslinge Andelskasse
Rønde og Omegns Sparekasse
Salling Bank
Sammenslutningen
Danske Andelskasser
Skjern Bank
Spar Salling
Sparbank
Sparekassen Balling
Sparekassen Bredebro
Sparekassen Den lille Bikube
Sparekassen Djursland
Sparekassen Faaborg
Sparekassen Farsø
Sparekassen for Arts Herred
Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn
Sparekassen Himmerland
Sparekassen Hobro
Sparekassen Hvetbo
Sparekassen i Skals
Sparekassen Kronjylland
Sparekassen Limfjorden
Sparekassen Lolland
Sparekassen Sjælland
Sparekassen Thy
Sparekassen Vendsyssel
Sparekassen Østjylland
Stadil Sogns Spare- og Lånekasse
Suduroyar Sparikassi
Svendborg Sparekasse
Søby-Skader-Halling Spare- og Laanekasse
Sønderhå-Hørsted Sparekasse
Totalbanken
Tønder Bank
Ulfborg Sparekasse
Vestfyns Bank
vestjyskBANK
Vinderup Bank
Vistoft Sparekasse
Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse
Vordingborg Bank
Østjydsk Bank
Aarhus Lokalbank
PENGENYT
Landet rundt
– året rundt