Hent som PDF

Ny gradueringsskala
- på Abena bleer
TØR
VÅD
Vådindikator
Gradueringsskala
Blenummer
Farve der viser
størrelsen
Gradueringsskala
- nu lettere at aflæse
Gradueringsskala
Vådindikatoren på Abena bleer er blevet yderligere forbedret med en ny gradueringsskala.
Effektiv brug af bleerne
Den nye gradueringsskala hjælper til at sikre,
at bleen bruges så effektivt som muligt. Særligt
hjælper skalaen med at opnå Abenas vigtige
målsætning for brugeren: at vælge en ble der er
så lille som muligt men så stor som nødvendigt.
Reducerede omkostninger
I de tilfælde, hvor brugeren med fordel kan
anvende en mindre ble, reduceres omkostningerne. Samtidig resulterer dette i en mere
komfortabel løsning for brugeren, mens plejens
overordnede kvalitet højnes.
Nemmere at aflæse
Gradueringsskalaen gør det nemmere for
plejepersonalet at vurdere, hvor meget af
bleens kapacitet der er opbrugt, når den
udskiftes. Hvis vådindikatoren ikke har skiftet
farve fra gul til blå i løbet af et bestemt antal
enheder på gradueringsskalaen, som du fastsætter, så er en ble med lavere absorptionsevne
måske tilstrækkelig.
Tryk
Gradueringsskalaen er trykt på bagsidefolien
sammen med den eksisterende vådindikator.
Se på bagsiden hvordan du udnytter en bles
kapacitet optimalt.
Optimal udnyttelse af bleer
Bruger du den rigtige ble med den rigtige absorberingsevne?
Bleens
kapacitet er
brugt helt op.
?
NEJ
Har der
været
lækage?
JA
Den rigtige ble med den rigtige sugeevne
er anvendt.
Vurdér om:
skiftefrekvensen bør ændres.
der skal bruges en ble med større sugeevne.
Har der
været
lækage?
Vurdér om:
der skal bruges en ble med mindre sugeevne.
Vurdér om:
bleen er påsat korrekt.
JA
der skal bruges en
anden blestørrelse.
der skal bruges en ble med en anden sugeevne.
Abena A/S . Egelund A 35 . 6200 Aabenraa . Tlf. 74 31 18 10 . Fax 74 63 97 37 . [email protected] . www.abena.dk
LB320/DK/07.2010/932095/Abena Marketing
Halvdelen eller
mindre af
bleens kapacitet
er brugt op.
?
NEJ