Sandkassebord - www .ledon .dk

FOLKEGRILL
ET SAMARBEJDE MELLEM DHP GROUP OG BY
BANG. UDVIKLET TIL ÅRHUS KOMMUNE 2014
Grill plade overflade
685
610
BÆREDYGTIG
INNOVATIV
1980
900
SIKKER
900
900
900
900
HVORDAN SER DEN UD?
2950
Designed by
Approved by
FBC
NR
Date Material
15-05-2012
Steel
Weight
374,9 kg
Date
A3
02-05-2014
900
BY BANG A/S
Edition
Sheet
2/2
1960
THIS DRAWING IS A PROPERTY OF RANDERS MONTAGE-SERVICE A/S, AND MAY NOT BE SHOWN, COPIED OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO A THIRD
PERSON WHITOUT OUR SPECIFIC PERMISSION IN WRITING.
900
2
Folkegrill
Hjertet af folkegrillen hviler på et prisbelønnet australsk produkt:
Christies CCQ Cooktop. Inspirationen til folkegrillen kommer fra
Australien, hvor grillpladen er forsynet med et mønt-system.
I den danske folkegrill er der integreret WIFI-modul som gør
900
betalingsløsningen fremtidssikker.
Folkegrillen kan tilpasse sig til områdets æstetiske udtryk ved,
at grillpladen er integreret i et møbel med bordplads. Skabet
under grillpladen rummer elforsyning, fedtopsamlingsbeholder,
styringsmodul osv. Der er naturligvis aflåst, således nysgerrige
fingre ikke kan komme i kontakt med noget af det.
Folkegrill
3
DANSKERNE ER VILDE MED AT GRILLE.
NÅR VI GRILLER UDENDØRS SKABES DER EN
SAMLING AF MENNESKER OG HYGGE.
Folkegrillen er brugerbetalt og kan derfor finansiere sin egen drift. Den betjenes via mobiltelefon
og er derfor også pengeløs, hvilket minimerer muligheden for hærværk og tyveri.
Grillen er udstyret med et modem og automatik, der sørger for, at beløbet fra brugerbetalingen
bliver overført til grillen.
Engangsgrill som ofte har været medbragt i parker og byrum i sommerperioder, er en af de største
affaldstrusler i de offentlige parkanlæg i sommer månederne. Alubakken fra engangsgrillene er et
stort affaldsproblem.
Folkegrillen kan erstatte engangsgrillen i kraft af sin brugervenlighed. Blot uden brandfare og
problemerne med affaldsdeponering af alubakker, der bliver efterladt i parkerne til skade for
miljøet og borgerne.
EN KOMPLET LØSNING
Folkegrillen er en løsning som er special
designet til det offentlige rum og der vil derfor
være en samlet pris afhængig af, hvor meget
der ønskes udført.
Der er flere moduler og løsninger som kan
tilføjes produktet. Diverse løsninger:
4
Folkegrill
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Christies Cook Top
Styring mobiltelefon
Informations tavle
Fedt opsamlings beholder
Ramme med galvaniserede stålplader
Rustfri bordplade m. underlimet finer
Service / grundlæggende vedligehold
Montage
Mulighed for affaldssortering under bord
Mulighed for laserskæring af tekst
Folkegrill
5
INNOVATIVT OG BRUGERVENLIGT
SYSTEM TIL SMARTPHONES
Folkegrillen betjenes via mobiltelefonen ved at brugeren sender en SMS. På
denne måde er systemet både tidssvarende og pengeløst. Prisen pr. grillning skal
naturligvis være konkurrencedygtig med engangsgrillen, som koster omkring
30,- kr.
20 minutters grillning på folkegrillen har en pris á 20 kr.
Et tæt samarbejde med leverandører, sikrer at Folkegrillen holder sig på forkant
med teknologiens og tidens trends sammen med samfundets udvikling. Man
kan derfor forestille sig, at en mobile-pay løsning bliver fremtidens løsning.
6
Folkegrill
Folkegrill
7
SIKKERHED FØRST
Hvert år er der mange ulykker i forbindelse med grillning, hvor engangsgrillen har en
væsentlig andel. Derudover er det sundhedsskadeligt at tilberede maden tæt på kullene.
Den eneste varme del af folkegrillen sidder i en forsvarlig højde og hvad enten det er gas eller
el man vælger at benytte, er der ingen fare for, at komme i kontakt med varmekilden.
Med folkegrillen kan udendørs madlavning foregå sikkert, selv i udsatte områder som
naturparker og campingområder. Folkegrillens avancerede styring er udstyret med en
forvarmer funktion som dræber alle bakterier der kan forekomme på pladen forinden
tilberedning - dermed opnås bedre hygiejne ved madlavning udendørs.
NYE MULIGHEDER FOR BORGERE
Det, at grille er en naturlig måde at skabe samling blandt mennesker. Derfor gemmer der
sig et stort potentiale rundt i de offentlige byområder. Folkegrillen vil give borgerne nye
muligheder for at samles ved grillen og samtidig er det en innovativ løsning, der gavner både
naturen og samfundet.
NATUREN VIL TAKKE MANGE GANGE
Engangsgrillen er på mange måder dårlig for miljøet. Kul er ganskevist fossilt brændstof, men
produktionen af alubakker belaster miljøet yderligere. Med 2020-planen lige om hjørnet
bidrager Folkegrillen til et grønnere Danmark.
Salg gennem DHP Group
www.dhpgroup.dk
[email protected]
Jens Christian Demant: 22 21 21 20
Klaus Pedersen: 31 70 07 71
Produktion af BY BANG
www.bybang.dk
[email protected]
Tlf. +45 86 41 21 44
Flemming Bang: 20 90 00 10