Brovægt type SFW - Jydsk Vægtfabrik

1131.21E
01.09.2011
PEL 2500 DIFFERENSTRYKTRANSMITTER
PEL 2500 er en tryktransmitter, der måler lufttryk og
differenstryk i ventilationsanlæg. Udgangen kan skiftes
mellem tryk og lineært signal og vælges ved
idriftsættelsen. Værdierne i displayet vises altid i
pascal (Pa).
Nulpunktet kalibreres og kompenseres automatisk
hver ~5 minutter. Der er normalt ikke behov for
rekalibrering.
Påvirkningen fra procesforstyrrelser (f.eks. turbulens)
kan dæmpes ved at vælge en passende tidskonstant
(2 s eller 8 s).
Tilslutninger til den målte proces foretages ved hjælp
af Ø 6/4 mm plastrør. Det relevante måleområde kan
vælges ved idriftsættelsen.
Display kan påmonteres, også efter idriftsættelsen,
ved at udskifte dækslet med et dæksel med display og
tilslutte displayet til stikbenene på printkortet. Det
digitale display har en opløsning på 0,1 Pa for målte
værdier under 200 Pa.
På grund af IP 54-kapslingen kan PEL 2500 også
bruges i støvede og våde omgivelser.
Tekniske data:
Strømforsyning
Strømforbrug
Måleområder
Udgang
Misvisning
Områder, koder og tilslutninger:
Måleområder
S4
Range Pa
S2 S3
0-2500
0-2000
0-1500
0-1000
0-500
0-200
0-100
± 100
Output Delay
2s
8s
Udgange: tryk eller lineært signal
Output Mode
S5
P
2 s eller 8 s
-10...+45 C
25 kPa
IP 54, polycarbonat
Tilslutninger:
1
24 Vac / dc
2
0V
3
0...10 Vdc udgangssignal
Tidskonstant
S1
Temperaturforskydning i område,
typisk
Tidskonstant
Driftstemperatur
Maks. overtryk
Kapsling
22...28 Vac / dc
24 Vdc < 1,0 VA
24 Vac < 1,5 VA
± 100 Pa, 0...1000 Pa
0...100 Pa, 0...1500 Pa
0...200 Pa, 0...2000 Pa
0...500 Pa, 0...2500 Pa
0...10 Vdc, < 2 mA
tryk - eller lineært flow
< ± 3 Pa + ± 1 %
af aflæsning (25 C)
< 0,1 % / K
Q
Produktoversigt:
Model
Produktnummer
PEL 2500
1131210
Tilslutninger
24V
1
0V 2
V 3
PEL 2500-N
1131211
Beskrivelse
differenstryktransmitter til
luft;
automatisk
nulpunktskalibrering
differenstryktransmitter med
display til luft;
automatisk
nulpunktskalibrering
Produkterne opfylder kravene i direktiverne 2004/108/EC og er i overensstemmelse med standarderne EN 61000-6-3:2001 (Emission) og EN 61000-6-2:2001 (Immunitet).
Produal A/S
Udlejrevej 31-5
3650 Ølstykke
Danmark
www.produal.dk
Tlf.: +45 7026 0304
Fax: +45 4717 8732
[email protected]