Sustainergy Line sensorrør, special. pdf

INFLAMMATORISKE RYGSGD.
Ø Rheumatoid artrit
Ø Juvenil kronisk artrit
Ø Seronegative spondylartropatier
•
Ankyloserende spondylit (Spondylitis ankylopoitica)
•
Psoriatisk artrit
•
Reaktiv artrit
•
Artrit associeret med inflammatoriske tarmsygdomme
•
Udifferentieret SpA
REUMATOID ARTRIT
Involverer specielt cervikalregionen og især C1/C2.
SPECIAL PROJEKTIONER
Lateral fleksion
Dens - AP og lateralt
1
C1/C2 + SUBAKSIAL ARTRIT
2 år senere
MSCT ELLER MR
T1 FS + Gd.
MSCT kan anvendes
når MR er
kontraindiceret
RA – VERTIKAL SUBLUKSATION
Densspidsen >4,5 mm over McGregor’s linie
Redlund-Johnell’s afstand <34 mm hos mænd
<29 mm hos kvinder
Clark’s metode – arcus ant. atlantis i niveau
med midterste eller nederste 1/3 af C2
Ranawat’s afstand <15 mm hos mænd
<13 mm hos kvinder
2
RA – VERTIKAL SUBLUKSATION
T2FS
T1
RA – VERTIKAL SUBLUKSATION
STIR / T2FS
T1
RA – VERTIKAL SUBLUKSATION
STIR
T1
3
RTG-NEGATIV AKTIV EROSION/PANNUS C1/C2
T1 FS + Gd.
STIR
JUVENIL KRONISK ARTRIT
Tidligt stadium
Sekvelae
SERONEGATIVE SPONDYLARTROPATIER
Reaktiv
artrit
Psoriatisk
artrit
Ankyloserende
spondylit
Enteropatisk
artrit
Ikke diff.
SpA
ESSG classification 1991 by Dougados M et al. Arthritis Rheum 1991;34:1218
4
SERONEGATIVE SPONDYLARTROPATIER
Radiologiske forandringer
Ø Sacroiliitis ses ved de fleste SpA former.
Ø Columna involvering er relativ hyppig.
Sacroiliitis forandringer kan ikke differentieres
med sikkerhed ved radiografi selvom symmetrisk
involvering er hyppigere ved ankyloserende
spondylit (AS) end ved andre former af SpA.
Columna forandringer er mere specifikke.
Syndesmofytter og involvering af facetled er
hyppigere ved AS end ved andre former af SpA.
Helliwell, PS; Hickling, P; Wright, V. Ann Rheum Dis (1998) 57: 135-140.
INFLAMMATORISKE ”FYTTER”
Syndesmofytter.
Ankyloserende
spondylit
Parasyndesmophytes.
Psoriatisk og reaktiv
artrit
ANKYLOSERENDE SPONDYLIT
Ø Kronisk inflammatorisk lidelse der primært
angriber sacroiliacaled og columna.
Ø Forandringerne progredierer sædvanligvis til
ankylose.
Ø Er næsten altid associeret med vævstype
HLA B27.
Ø Ubehandlet kan columna stivne i uhensigtsmæssig stilling.
Ø Derfor vigtigt med tidlig diagnose, specielt da
AS ofte starter i ung alder.
5
Ubehandlet AS
Sent stadium med
svær deformering
SACROILIACALEDSFORANDINGER
AP or PA
Skråprojektioner
AS - konventionel radiografi
Skråoptagelser er ikke berettiget da deres værdi ved diagnostik af SIJ
lidelser er minimal.
Battistone MJ, Manaster BJ, Reda DJ, Clegg DO: J Rheumatol 1998; 25:2395-401.
Tidlig diagnose kræver ofte MR eller CT.
6
CT SKANNING
Ø Er diagnostisk bedre end konventionel
radiografi til diagnostik af tidlig
sacroiliitis.
Ø Stråledosis kan være relativ høj og CT
viser ikke inflammatorisk ødem.
MR SKANNING
•
•
•
•
•
Er diagnostisk sammenlignelig med CT
hvad angår erosioner og sklerose.
Herudover viser MR tegn på aktivitet i form
af knoglemarvs ødem og kontrastopladning
i knoglemarv og/eller ledspalte.
Kan påvise sacroiliit før der kommer
erosioner synlige ved CT.
Kan vise fedt-akkumulation i knoglemarven
som tegn på kronisk sygdom.
Er uden kendt risiko.
SACROILIIT?
Grad 1
Kontrast
opladning
T1 FS + Gd, cor
Knoglemarvsødem
STIR, cor
T1 FS + Gd, axial
7
MAKROSKOPISK ANATOMI OG FUNKTION
Sacroiliacaleddene overfører al vægt
fra kroppen til underekstremiteterne og
stabiliseres af:
Ø “Uregelmæssige” ledflader.
Ø Ledligamenter/kapsel.
Ø Stærke eksterne ligamenter.
Ø Muskler.
NORMAL LED ANATOMI
Ventral bruskbeklædt leddel.
Overgangszone.
Dorsal ligamentær leddel.
MRI TEKNIK - SCANPLANER
Både semi-coronal and semi-aksial snit
orientering er nødvendig for at differentiere
mellem de to anatomiske leddele.
8
T1 FS
TEKNIK - SEKVENSER
Screening:
1. Semi-coronal T1
2. Semi-aksial STIR (T2 FS)
3. Hvis nødvendigt også semicoronal T1 FS eller gradient
echo - erosioner
T1
Tidlig ankyloserende spondylit
STIR
TEKNIK - SEKVENSER
Vurdering af vaskulariserede
forandringer:
1. Supplerende T1 FS før og efter Gd.
2. En semi-aksial sekvens er
nødvendig for at lokalisere
inflammatoriske eller reparative
forandringer i den ligamentære del
af leddet.
T1 FS
T1 FS + Gd.
T1 FS + Gd.
ANKYLOSERENDE SPONDYLIT
Kroniske forandringer/leddestruktion
T1
Fedtdeg.
knoglemarv
Erosioner
CT
T1 fatsat
Sklerose
Ledspalte
”widening”
9
ANKYLOSERENDE SPONDYLIT
Tegn på inflammatorisk aktivitet
STIR
T1 fatsat + Gd
Knoglemarvs
ødem
T1 fat sat + Gd.
Kontrast
opladning
T1 fatsat + Gd
T2
AS - aktiv fase og kroniske forandringer
T2 ikke anvendelig
PSORIATISK SACROILIITIS
T1
T1 FS + Gd
STIR
T1 FS + Gd
10
REAKTIV ARTRIT
STIR
T1 FS + Gd
ENTEROPATISK ARTROPATI
STIR, coronal
T1, coronal
STIR, axial
CT
T1 FS + Gd, axial
T1 FS + Gd, axial
COLUMNAFORANDINGER
11
ANKYLOSERENDE
SPONDYLIT
Tidligt stadium
Bilateral sacroiliitis
Shiny corners
(Anterior spondylitis)
Squaring
ANKYLOSERENDE SPONDYLIT
Tidligt stadium
STIR
ANKYLOSERENDE SPONDYLIT
Andre aktivitetstegn
Inflammatorisk
syndesmofyt
T1 FS + Gd
STIR
Facetleds involvering
Ligamentær inflammation
12
ANKYLOSERENDE SPONDYLIT
Kroniske forandringer - fedtaflejring
T1
T1
Benett A et al. Arthritis Rheum, 2008; 58,3413–8; >5 karakteristiske corner læsions er specifikke for AS.
MR FOR PATIENTER MED DEFORMITET
AS – tidlige
columnaforandringer
Anterior spondylit Shiny corners
Syndesmofytter
Bilateral sacroiliit
13
AS
columnaforandringer
senere stadium
Shiny corners
Squaring
Syndesmofytter
SIJ ankylose
AS columnaforandringer - 6 år senere, ankylose
ANKYLOSERENDE SPONDYLIT
Sent stadium
14
AS; INFLAMMATORISK DISKIT
T1
STIR
Syndesmofytter ikke synlig ved MR
ANKYLOSERENDE SPONDYLIT
Sent stadium – ankylose/pseudoartrose
Multi-slice CT
Komplicerende fraktur
skal altid mistænkes hvis
symptomerne ændres
15
ANKYLOSERENDE SPONDYLIT
Komplicerende fraktur
ANKYLOSERENDE SPONDYLIT
Komplicerende fraktur – insufficiens?
ANKYLOSING SPONDYLITIS
Komplikation – fraktur
CT efter anlæggelse
af stiv halskrave
16
ANKYLOSERENDE SPONDYLIT
Fraktur med medullær læsion
T1
T2
AS SPONDYLIT
Ø Manifeste columnaforandringer kan let
påvises ved røntgenundersøgelse.
Ø MR kan være nødvendig i tidligt stadium og til
sygdomsmonitorering under behandling.
Ø MR kan vise tegn på aktiv inflammation som
ikke kan monitoreres på anden vis.
Ø CT er often nødvendig hos patienter hvor der
er mistanke om komplicerende fraktur.
SERONEGATIVE SPONDYLARTROPATIER
Ø Ankyloserende spondylit
Ø Psoriatisk artropati
Ø Reaktiv artrit
Ø Artrit associeret med
inflammatoriske tarmsygdomme
Ø Udifferentieret SpA
17
PSORIATISK OG REAKTIV
ARTRIT
Parasyndesmofytter
Brodannende
parasyndesmofytter
PSORIATISK
ARTRIT
STIR
PSORIATISK ARTRIT
STIR
18
REAKTIV ARTRIT
STIR
REAKTIV ARTRIT
64-årig mand med reaktiv artrit udsat for højenergi traume (trafikuheld)
ENTEROPATISK ARTRIT
STIR
19
DIAGNOSTIC STRATEGY
Back pain several years,
suspected AS
Relative short disease
duration - young patients
MRI of the SIJ and the lumbar spine
Radiography of the SIJ/
pelvis and spine
MRI of the SIJ and entire
spine if estimation of
disease activity is needed
No activity or chronic
SpA changes
Activity and/or chronic
SpA changes
Further imaging on
clinical indication only
MRI of thoracic and
cervical spine
Persistent pain, e.g.
MRI after one year
Radiography of the SIJ
and spine
Discussion: rheumatologists and radiologists when needed
Suspected fracture: Radiography and if needed also CT and/or MRI
Danish Societies of
Rheumatology
and Radiology
INFLAMMATORISKE ACW SGD.
Ø Almindelige artropatier - reumatoid artrit,
seronegative spondylartropatier mm.
Ø Pustulotic artro-osteit
Ø Chronic recurrent multifocal osteomyelitis
Ø ACW syndromes
SAPHO (synovitis, acne, pustulosis, hyperostosis, osteitis)
Hyperostosis sterno-costo-clavicularis
Acquired hyperostosis syndrome
mf.
Ø Friedrich’ sygdom – aseptisk nekrose?
ANKYLOSING SPONDYLITIS
Coronal MPR
AP VIP
ACW involvering ses hos ca. 50% of AS patienter
20
PSORIATISK ARTRIT
Psoriasis vulgaris
T1
STIR
Sternoklavikulær og manubriosternal-leds artrit
Ca. 50% of patienter med aksial psoriatisk artropati har ACW involvering
REAKTIV & ENTEROPATISK ARTROPATI
Artrit:
sternoclavicular og
3. venster sternocostal led
CT
STIR
T1 FS + Gd.
PUSTULOTISK ARTRO-OSTEIT
Pustulotisk arthro-osteit (PAO) er en osteoartropati forbundet med hudsygdommen
pustulosis palmoplantaris.
21
OVERVEJENDE OSSØSE FORANDRINGER
T1
CT
Tidligt stadium
STIR
OSSØSE +
LEDFORANDR.
Udtalte/
sene forandringer
T1 FS + Gd
CRMO - KLAVIKEL LÆSION
“Bone within bone appearance”
Coronal
STIR
Axial
T1 FS+Gd.
8 årig pige med klavikulær hævelse gennem 4 mdr.
22
KLAVIKEL LÆSION
Et år senere under opblussen
Coronal STIR
SAPHO
SAPHO omfatter osteo-artropati associeret med
pustulosis palmoplantaris (pustulotic artro-osteit),
acne osteo-artropati, og sommetider CRMO.
Chamot A. et al.; Rev. Rhum. 54:187-96,1987.
CRMO
Pustulosis
palmoplantaris
PAO
Acne osteo-arthropathy
FRIEDRICH’ SYGDOM
STIR
T1
23
www.spa-imaging.org
frit tilgængelig hjemmeside
Tak for opmærksomheden
24