DK 2012 00141 U3 - Lingpat v/Ole Jagtboe

29-07-2014
BEVÆGELIGE OG
STATIONÆRE VEJARBEJDE
Side 65
Bevægeligt vejarbejde
Kontinuerligt kørende vejarbejde eller vejarbejde af kortere varighed.
Maksimalt 1 arbejdsdag på samme sted, hvilket i praksis vil sige, at
afmærkningen ikke skal stå natten over.
KØRENDE VEJARBEJDE OMFATTER F.EKS:
• Opsætning og fjernelse af afmærkning
• Maskinel snerydning og saltning
• Afstribning af længdeafmærkning
• Vejtekniske målinger
• Græsslåning
• Fejning
• Slamsugning
• Vask af kantpæle
• Maskinel afstribning på kørebanen
• Øvrig vejservice
Side 66
Bevægeligt vejarbejde
Lokalveje i byområde eller åbent land.
Arbejdskøretøjet forsynes med gul rotorblink.
1
29-07-2014
Side 69
Bevægeligt vejarbejde
ARBEJDER AF KORTERE VARIGHED PÅ SAMME STED:
- Vedligeholdelse af belysning
- Lappearbejde
- Vejtekniske målinger
- Fræsning
- Brøndarbejde
- Og lignende
LOKALVEJE:
Afmærkning med gul rotorblink
Side 69
Bevægeligt vejarbejde
ARBEJDER AF KORTERE VARIGHED
PÅ SAMME STED:
Trafikveje:
Køretøjet udstyres med gul rotorblink,
og der anvendes afspærringsvogn eller
begrænsningslinje 100-200 m før.
Afspærringsvogn:
Motorvej: 200 meter
Uden for tættere bebygget område: 50 meter
Inden for tættere bebygget område: 25-50 meter
Side 68
Bevægeligt vejarbejde
AFSTRIBNINGSKØRETØJET
På afstribningskøretøjet skal der ud over det i afsnit 6.20
anførte, monteres tavle D 15 ”Påbudt passage”.
2
29-07-2014
Side 68
Afstribning
Tegning
L1001
• 50 km/h og overhalingsforbud
• 1000 m dellængde dog kun (500 m) ved permanent 50 km/h eller derunder
• A 39 ”Vejarbejde” + undertavle U 2 med teksten "Afstribning 0-x km” 150 m
før (50 meter) ved permanent 50 km/t
• Kantafmærkningsplade N 42 forsynet med tavle D 15 ”Påbudt passage”
oven på kantafmærkningspladen og øverst et særligt synligt gult blink-signal
Side 69
Asfalt lappearbejde
Side 75
Stationære vejarbejder
Varer mere end en dag. (asfaltarbejde m.m.)
3
29-07-2014
Side 76
Containere
Ej opfylder reglerne i bekendtgørelse nr. 879 af 12. december 1986,
skal afmærkes som ved stationært vejarbejde.
Side 76
Stationære vejarbejder
MASKINUDLÆGNING AF ASFALT:
På motorveje og øvrige trafikveje afmærkes
maskinudlægning af asfaltbelægninger som
stationære vejarbejder. (Ej bevægeligt)
150 m før arbejdsstrækningens
begyndelse skal tavle A 39 ”Vejarbejde”
opsættes med undertavle U 2 med teksten
"Asfaltarbejder 150 -x km", der angiver
arbejdsstrækningens længde, som ikke må
overstige 3 km.
Ved uoverskuelige bakker og sving forøges
de nævnte afstande.
/
4
29-07-2014
SID
E
13
X
5