Klik her for at se datablad (pdf)

Der skyder efter de internationale FITA 3D-regler så:
Barbue: face- og stringwalking er tilladt.
Instinktiv bue: 1 finger over og 2 fingre under pilen.
Langbue: 1 finger over og 2 fingre under pilen.
Langbue og instinktiv skytter, som holder strengen med 3
fingre under pilen skal stille op i Barbueklassen.
Ved alle ventepladser vil der være ophængt et billede af det
dyr, der skydes på det pågældende sted. Der er derfor ingen
billeder af dyrerne i denne informationsfolder. Det er dyr af
mærket “ELEVEN”, der er opstillet på banen. Dyrerne der
skydes på, kan ses på vores hjemmeside:
www.noerresnedebueskyttelaug.dk
Der gøres opmærksom på, at alle dyrerne er forsynet med en
compoundring (superkill), der udgør ca. 25% af hjerteringen.
Visse steder på banen vil der være områder afspærret med
markeringsbånd. Inden for disse områder findes kostbart
materiel til lerdueskydning, derfor er adgang forbudt hertil. Vi
beder skytterne være opmærksomme derpå og behjælpelige
med at dette forbud bliver respekteret og overholdt.
Endvidere er det ikke tilladt at opsamle de sorte og orange
“lerduer”, lad dem ligge!!
Vi byder endnu engang alle skytter hjertelig
velkommen til Danish Open d. 26. og 27. juni 2012.
Informationsfolder
Danish Open 2012.
Nr, Snede Bueskyttelaug og
Midtjyske Buejægere
samt Stensballe IK’s
bueskytteafdeling
Byder hermed velkommen til det 28. Danish
Open den 26. og 27. maj 2012 på Højderyggens
skydecenter i Grættrup ved Nr. Snede. I
forbindelse med med arrangementet vil vi gerne
udtrykke vor tak til de skytter, der trofast bakker Danish Open op med deres deltagelse. Ligeledes vil vil
gerne byde hjertelig velkommen til nye deltagere.
Der skydes 40 mål om lørdagen og 14 mål om søndagen. Eliminationsrunde på 12 mål om søndagen, semifinale og finale hver på 4 mål om
søndagen. Eliminationsrunde, semifinale og finale er kun for FITA
juniorer, seniorer og masters i klasser med mindst 8 deltagere. Alle
øvrige skytter - også Buejægere - skyder 14 mål om søndagen uden
semifinale og finale. For skytter, der ikke deltager i eliminationsrunde,
semifinale og finale lægges pointene fra lørdag og søndag sammen.
Der skydes efter de gældende internationale FITA 3D-regler.
Vi håber på, at deltagerne ved Danish Open 2012 må få et par gode
dage her i Grættrup, vi vil bestræbe os på at få tingene til at fungere
bedst muligt.
God skydning!
Denne folder indeholder de mest nødvendige informationer vedr. Danish
Open.
Vi retter en stor tak til lodsejeren samt vore sponsorer:
Copyright
Jørgen Dyhl
Nørre Snede Kro, Bredgade 21, 8766 Nr. Snede
Danage of Skandinavia, www.shop.danage.dk
Konditorbageren, Søndergade 5, 7361 Ejstrupholm
Sportshuset, Torvet 8, 8700 Horsens
Kelsen Group, 8766 Nr. Snede
Regler for skydningen
Scoringsværdier
1. pil 8
( 2. pil 5)
1. pil 5
(2. pil 2)
1. pil 11
(2. pil 7)
1. pil 10
(2. pil 7)
Skydningen er en 1 pils skydning for FITA kadetter og ældre
For micro, mini og kadetter må skydes 2 pile
efter følgende regler:
Hvis begge pile rammer dyret, tæller den pil
med den laveste scorings-værdi.
Hvis 1. pil rammer dyret og der skydes 2. pil og
denne ikke rammer, tæller 1. pilen.
Afstandspælen skal berøres.
Buejægere må stille på sigtemidlet.
Kikkert må benyttes, men ikke afstandsmåler,
brugen af en sådan vil medføre diskvalifikation.
Der kan forekomme TK på banen.
Såfremt der ledes efter pile bag ved 3Ddyret, skal der stå en person foran dyret, så
ankomne patruljer tydeligt kan se, der
ledes efter pile.
Der gøres opmærksom på, at langsomtskydende patruljer gerne må overhales.
Generelle informationer
Skudafstande
Rød post
•
•
•
•
Recurve senior
Compound senior og
masters
FITA Junior Recurve
FITA Junior Compound
Blå post
•
•
•
•
•
•
•
5–45 m
•
Barbue, Langbue
FITA Junior Barbue
FITA Junior Langbue
FITA Kadet alle
buetyper
Kadet alle buetyper
National Buejæger
Traditionel buejæger/
Instinktiv
5-30 m
Hvid post
Minier og
microer i
samtlige
klasser
Starttidspunkter:
Lørdag kl. 9.30 & søndag kl. 9.00
TK:
Velkomst:
Forplejning:
Lørdag mellem kl. 8.00 og 8.45
Lørdag kl. 9.00 - søndag kl. 8.30
Kan købes i huset på pladsen, I vil
komme forbi 3-4 gange under selve
skydningen.
Rygning er tilladt på banen, men
pas på, der kan være meget tørt.
Ved transport til og fra skydeterrænet skal der køres langsomt på
grusvejen.
Skydesedlen med label skal afleveres hurtigst muligt efter
skydningen er afsluttet.
Rygning:
Transport:
Skydesedler:
5–20 m
Affald:
Skal lægges i affaldsbeholderne.