FARVESTYRING I PRINT - Konica

HOROSKOPET
ASTROLOGIMAGASINET
N R . 4 · 2 0 1 2 · P R I S : K R . 6 4 ,5 0
LADY GAGA
Verdens største popstjerne
Tema:
KARMISK
CLAIRVOYANCE
NATURLIG PRÆVENTION
Få hjælp fra Solen og Månen
Efterårshoroskoper
Dag til dag horoskoper
Kærlighedshoroskoper
redaktionelt
2 0 1 2
•
N R. 4
•
H O R O S K O P E T
Af Karl Aage Jensen
2012 – overgang eller
undergang?
Ligesom talemåden om hønen og ægget forholder det
sig på en måde, hvad angår begreberne over- og undergang. De er både en følge af hinanden og en gensidig forudsætning. Ligesom lys og mørke kan de ikke eksistere uden deres egen modsætning.
En anden talemåde, jeg aldrig glemmer, kunne
man læse på Rådhuspladsen i gamle dage, lige over
nedgangen (undergangen) til Vester Voldgade: ”Skal
De over, så gå under”. Det beskriver over- og undergang lige på kornet, selv om meningen var en anden.
2012 er blevet udskreget som et undergangsår ifølge mayakalenderen, men det skal vise sig at blive et
overgangsår for jordkloden, og dermed for dens beboere – os mennesker. Jorden vil ikke gå under.
Men på grund af Plutos effekt i Stenbukkens tegn,
så er der noget i den fysiske verden, der må ”bukke”
under. Systemet må ændres i mere åndelig retning, og
det sker ikke uden en reformation af uddannelsessystemet, hvor der også skal undervises i livets væsentlige spørgsmål. Den ensidige, materielle fokus har
bragt os bort fra vores oprindelige, mere åndelige udgangspunkt.
Der er mange ting, der i denne tid signalerer symbolsk, hvad der er ved at ske, herunder film som
”Der Untergang” og Titanics 100-års undergangsjubilæum i 2012. Disse symboliserer det hele på bedste
vis. Kloden er som mastodonten Titanic på vej mod
den barriere, som naturen og universet har sat for bevidstløse handlinger i form af overgreb mod jordklodevæsenet.
Men undergang følges altid af overgang og gennembrud. Det vil også ske ved den indeværende krise. I overgangsfaser er der altid uro, som kan mindskes, hvis samfundet som sådan stimulerer det nære
fællesskab på bekostning af globaliseringen. Det kræver en gentænkning af samfundssystemet, hvor der
eksempelvis må ske en regulering af markedskræfterne, som er blevet så omfattende, at de er ved at tage
magten fra os.
Et andet tegn på den snarlige overgang er, at de
gamle værdier er ved at blive devalueret, og at der er
gået inflation i mange af dem, eksempelvis ansvarlig-
HOROSKOPET
hed. Magt kræver den ypperste ansvarlighed, men vi
oplever udvanding og inflation på mange områder,
ikke mindst det sproglige, hvor mange ord og talemåder mister deres oprindelige betydning eller får en
dobbelt betydning, f.eks. ordet ”bjørnetjeneste”. Sproget er ved at blive transformeret også og vil begynde
at gå i retning af hjertets sprog. Ordet apokalypse har
flere betydninger – en af dem er undergang. Men
oprindeligt betød det en åbenbaring. Sproglig forvirring har måske altid eksisteret, men jeg vil tro, at vi i
øjeblikket er vidner til et af højdepunkterne.
Tager vi et område, hvor Danmark er blandt verdens førende lande, nemlig design, har vi et tilfælde
der flot beskriver, hvad der sker på mange andre
fronter. Dansk design går i retning af et mere og mere
teknisk og merkantilt præg på bekostning af indhold
og udtryk, som er kunstens væsen. Innovation og
vækst reducerer design fra en kunstart til en markedsmæssig problemløsning. Særkende og kvalitet er kommet helt ud af fokus. Design er blevet devalueret, og
det understreges yderligere af, at selve produktionen
meget ofte er flyttet til Østen – et tegn på, at sjælen er
gået tabt som ved alt, der flyttes væk fra sit udgangspunkt.
Hele processen er overflyttet til markedskræfterne,
som det er tilfældet overalt i denne tid. Da dette ikke
går, vil man snart se, at serieproduktionen i stigende
omfang bliver flyttet tilbage, tættere på produktionsstederne.
Vi må samarbejde med Plutos gode sider, som
f.eks. er selvransagelse. Ved at opgive den fremherskende grådighed og magtbegær er meget nået. Giver
vi slip på det, der alligevel ikke kan bruges til noget
og således samarbejder med Pluto, giver det helt anderledes resultater, end når vi som nu ofte modarbejder den. Så er det, den slår igen, hvad der ikke sker,
hvis man samarbejder.
Lad os glæde os til at markere dagen for mayakalenderens afslutning, den 21. december 2012. En cyklus afsluttes, og en ny kan begynde. Mennesket er
nået til overgangsalderen, og modenheden kan indfinde sig. Vi er endelig ved at blive voksne.
ASTROLOGIMAGASINET
Astrologimagasinet HOROSKOPET. ISSN 1397–2863. Oplag: 3.000 ekspl. Udgiver: Forlaget Galaxen,
AstrologiHuset. Teglværksgade 37, 4th., 2100 København Ø. Telefon: 36 45 05 45. www.astrologihuset.dk. [email protected] Reg.nr. 3679, konto: 1057 8590. Redaktion: Karl Aage Jensen (ansvarsh.), Aase Kærgaard, Karine
Smidth, Tove Birgitte Jensen, John Finding, Lykke Larsen, Leif Brammer, Ann Booth Rosenqvist. Grafisk design: zentens, www.zentens.dk. Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S. Annoncer: tlf. 36 45 05 45. Distribution: InterPress. Abonnement: 1/1 år kr. 260,– + evt. udlandsgebyr 60 kr. Abonnementsperiode: 1/1 år: 1/1–31/12. HOROSKOPET udkommer fire gange årligt. Eftertryk uden skriftlig tilladelse er forbudt. Artiklerne udtrykker forfatterens, ikke altid redaktionens holdninger. ©HOROSKOPET. Forsidefoto: Camilla Utke
Schiøler.
4 Kvartalshoroskoper
Ved astrolog og coach Lykke Larsen
6 Lady Gaga – verdens største popstjerne
Astrologisk portræt
8 Karmisk clairvoyance
Interview med Kirsten Brun
Indhold
Oktober / november / december 2012
16 Pompadour, Charlotte og Ludvig
Charlotte / Madame Pompadour / Ludvig XV
4
20 Få hjælp fra Solen og Månen til naturlig prævention
Af Pia Mariah Hansen
24 Anneliese Michel – besat af djævelen?
Af Lars Thor Smith
31 Aktivitetsliste
38 Aktuelt miniportræt: Özlem Cekic
Af Karl Aage Jensen
40 Daglige aspekter
Af John Finding
46 Ideer om mystiske fremmede på Månen
Historiske mysterier fra himmelrummet III, af Ove von Spaeth
50 2012 – en apokalyptisk absurditet?
Af Karl Aage Jensen
51 Gæt hvem
52 Rigets tilstand
Af Karl Aage Jensen
55 Nekrolog: Finn Skøtt Andersen
58 Anmeldelser
62 Kærlighedshoroskoper
Ved astrolog og coach Lykke Larsen
Artiklerne er markeret med
stjerner fra 0–3 alt efter
sværhedsgraden.
Ingen stjerne betyder, at artiklen
ikke indeholder teoretisk
astrologi af betydning
4 . K VA R TA L 2 0 1 2
–
AstrologiHusets
Denne liste kan hentes gratis
på www.astrologihuset.dk
A KT I V I T E TS L I S T E
Hold dine foredrag og kurser i AstrologiHuset, Teglværksgade 37, 4.th., 2100 København Ø og få 3 store fordele.
For en pris af 300 kr. + moms får du: Aktivitetslisten (4.000 ekspl.), Horoskopet (3.000 ekspl.) og kommer på internettet!
Ring 36 45 05 45 . mail: [email protected] . www.astrologihuset.dk
Oktober 2012
Clairvoyant Håndlæsning
v/den islandske håndlæser
Sigridur
Arr. Håndlæserskolen
www.sigridur.dk
Ring og bestil tid på
Tlf. 2084 3008
Første onsdag hver måned kl. 19.30
Klarsyn v/John Calmar Andersen
Vedr. tidsbestilling til clairvoyance/
hypnose, ring mandag til torsdag
mellem 10 og 12
Tlf. 4093 8593
www.auraskolen.dk
Entré: 150 kr.
Sidste fredag i hver måned kl. 19.00
præcis!
Astrologisk meditation
v/Claus Houlberg
www.astrologiskselskab.dk
Fri entré
Onsdag den 10/10 kl. 09.00-16.00
Kursus i ECIWO
Effektivt mikrosystem til behandling af
smerter mm.
www.akupunkturakademiet.dk
Pris: 800 kr. (700 kr. for medlemmer)
Tilmelding:
[email protected]
Tlf. 6067 4526
Onsdag 10/10 kl. 17.00-19.00
Fyraftenscafe – Astrologisk Selskab
Indledning v/Aase Kærgaard med
planeten Jupiter i centrum
Derefter er der fokus på deltagernes
horoskoper
www.astrologiskselskab.dk
Entré 50 kr.
Gratis for medlemmer
Fredag 12/10 kl. 19.00
Foredrag - Astrologisk Selskab
v/Anna Barber
Produktudvikling af horoskoptydning
www.astrologiskselskab.dk
Entré: 100 kr.
Basis- og kombimedlemmer 50 kr.
Guldmedlemmer gratis
Tirsdag 16/10 kl. 17.00-20.00
Kursus i studie-og notatteknik
Alle er velkomne
www.akupunkturakademiet.dk
Pris: 300 kr. (200 kr. for medlemmer)
Tilmelding:
[email protected]
Tlf. 6067 4526
Torsdag 18/10 kl. 19.00–21.00
Drømmetydning samt kanalisering
Foredrag v/Jette Thomsen og Elsine
Espensen
Tilmelding på www.elsine.dk eller
Tlf. 2617 6029 / 6064 0668
Entré: 150 kr.
Søndag 21/10 kl. 10.00–16.00
Workshop: metoder til sjælskontakt
Drømmetydning og meditationsteknikker
Tilmelding: [email protected]
eller tlf. 6064 0668
Pris: 750 kr
Fredag 26/10
kl. 19.00-22.30
Lør-søn 27-28/10
kl. 10.00-18.00
Kursus i Reiki-healing I
På blot en weekend lærer du
en healingsmetode, der virker
Arr.: Hanne Fritzbøger
www.reiki.dk
[email protected]
Tlf. 4830 1361
Pris: 2.000 kr. inkl. moms
November 2012
Lørdag 3/11 kl. 10.00-16.00
Temadag - Astrologisk Selskab
v/Claus Houlberg
Esoterisk kvadranttydning
www.astrologiskselskab.dk
Pris: Medlemmer 100 kr.
Gæster 300 kr.
Fredag 9/11 kl. 19.00-21.30
Foredrag om WiseRings
v/Geoffrey B. Dauscha
www.wiserings.com
Tilmelding: [email protected]
Entré: 75 kr.
Onsdag 14/11 kl. 17.00-19.00
Fyraftenscafe - Astrologisk Selskab
Indledning v/Aase Kærgaard med
planeten Mars i centrum
Derefter er der fokus på deltagernes
horoskoper
www.astrologiskselskab.dk
Entré 50 kr.
Gratis for medlemmer
Torsdag 15/11 kl. 19.00–21.00
Drømmetydning samt kanalisering
Foredrag v/Jette Thomsen og Elsine
Espensen
Tilmelding på www.elsine.dk eller
Tlf. 2617 6029 / 6064 0668
Entré: 150 kr.
Fredag 16/11 kl. 19.00
Foredrag - Astrologisk Selskab
v/Thor Høberg-Petersen
Erfaringer med palmebladshoroskoper
www.astrologiskselskab.dk
Entré: 100 kr.
Basis- og kombimedlemmer: 50 kr.
Guldmedlemmer gratis.
Fredag 16/11
kl. 19.00-22.30
Lør-søn 17-18/11
kl. 10.00-18.00
Kursus i Reiki-healing I
På blot en weekend lærer du
en healingsmetode, der virker
Arr.: Hanne Fritzbøger
www.reiki.dk
[email protected]
Tlf. 4830 1361
Pris: 2.000 kr. inkl. Moms
Tirsdag 20/11 kl. 09.00-16.00
Kursus i Cupping og Gua Sha
Alle behandlere er velkomne
www.akupunkturakademiet.dk
Pris: 800 kr. (700 kr. for medlemmer)
Tilmelding:
[email protected]
Tlf. 6067 4526
December 2012
Tirsdag 04/12 kl. 09.00 - 16.00
Kursus i MOXA
Behandlingsteknik for akupunktører
www.akupunkturakademiet.dk
Pris: 800 kr. (700 kr. for medlemmer)
Tilmelding:
[email protected]
Tlf. 6067 4526
HOROSKOPET • NR. 4 / 2012
31
ANNONCER I HOROSKOPET
Mysteriet
om de 12 huse
4 døgns kursus fra 21. - 25. nov. ´12
I horoskopets 12 huse skjuler sig dybe mysterier,
som vi kan lade os inspirere af til dagligt. De
indeholder nøgleord og beskrivelser, som
kan være med til at forme os. Vi ser på disse
beskrivende ord og hvordan de kommer til udtryk?
På dette kursus får du muligheden for at løfte låget
til den store skattekiste, fyldt med mysterier og
hemmeligheder, som er klar til at inspirere din hverdag.
Underviser på dette kursus er åndsvidenskablig
underviser B. Kim Pedersen.
Kom 2 dage før og start op med en kort indføring i
astrologiens verden. Tag en ven med til halv pris.
3ULVNUIRU¿UHG¡JQPHGXQGHUYLVQLQJORJLRJVS QGHQGH
¡NRORJLVNPDG
2 fantastiske cd’er om
yoga og fantasirejser
Fantasirejser – lær på en god måde at koble af
fra hverdagens opgaver. Kan også bruges som
inspiration til intuitiv maling.
Yoga-cd starter med fokus på åndedræt og nærvær. Med enkle øvelser arbejdes kroppen igennem. Slutter med afspænding.
Indeholder også en Yoga Nidra øvelse!
Begge er indtalt af yogalærer Tove Riis Flensburg
Bestilles på
www.astroshop.dk
AstrologiHuset
Teglværksgade 37, 4.th., 2100 København Ø
Tlf. 36 45 05 45 · www.astrologihuset.dk
...læs mere på www.vaeksthojskolen.dk
Sunddalvej 1 ~ Ginnerup ~ 8500 Grenå ~ tlf. 8791 8000
Astrologi på CD eller DVD
Elektronisk lærebog
Nu kan du på en levende måde få instruktion i, hvordan du får overblik over
progression og transit. Her er en dobbelt-CD om de to mest anvendte teknikker til astrologisk forudsigelse.
Første CD indeholder instruktive forklaringer af både astronomien og principperne bag tydningen. Anden CD gennemgår detaljerede eksempler med
levende model.
Kongressen om
Anvendt Astrologi
RAB
AT
Astrologisk Museum
12 stk CD med i alt 12 timers
spilletid
Samlet i box–sæt à 2 x 6 stk CD
Samlet pris kr. 500,–
Et enkelt box–sæt kr. 250,+ porto 35 kr.
!
RAB
AT
NYT!
ERIS NU MED I SERIEN
6 DVD’er om
Eris, Uranus, Pluto, Jupiter,
Saturn og Neptun
af Claus Houlberg, 100,- kr. pr. stk.
Samlet box-sæt 420,- kr.
Samtlige 42 Radio
Lotus-udsendelser
ved Claus Houlberg
På USB-nøgle
Pris 600,- kr.
+ porto 35 kr.
Kan bestilles på web-shoppen: www.astrologihuset.dk · Information: Tlf. 36 45 05 45
32
HOROSKOPET • NR. 4 / 2012
ANNONCER I HOROSKOPET
MAYA FRIDAN’s
CLAIRVOYANCESKOLE
2, +-#%& + )' &#/,,-#&
, &/. )&
På uddannelsen vil jeg sammen med et team af dygtige gæstelærere
give dig et solidt fundament teoretisk og praktisk, som har til formål at
styrke dig og gøre dig fortrolig med dine evner.
Uddannelsen varer knapt et år og foregår i et seriøst, trygt og
humoristisk undervisningsmiljø centralt i København.
)! ' ,, +
&,
%2+&#!"
")+),%)* + *1
3 )+ ,$)/ )! )+ &/)+
Løbende holdstart – ring eller skriv efter brochure!
Tlf. 39 62 38 05 O www.clairvoyanceskole.dk [email protected]
DRØMMETYDNING
Med clairvoyant vejledning
Ønsker du at forstå, hvad du drømmer?
Drømme - en hjælp til selvhjælp. Ved brug af clairvoyance og 29 års erfaring,
kan jeg professionelt hjælpe dig med at forstå dine drømme.
ASTROLOGI LYDHEALING KANALISERING
s Telefonkonsultation, coaching, kurser og foredrag
s 1-årig uddannelse i drømmetydning for dig, som vil bruge
det professionelt, eller til personlig og spirituel udvikling
s Forfatter til bogen “Drømmenes Kraft” (Sphinx forlag)
Mirza Mølgaard
29 års erfaring
SAB-certificeret
Mirza Mølgaard s tlf. 46 15 16 48 s www.mirza-molgaard.dk
Astrologi
www.astrologiskforening.no
KURSER &
FOREDRAG
Pia Mariah Hansen
Haslev
Tlf. 40 74 11 02
(8.00-9.00)
www.piamariah.dk
AstrologiHuset
HOROSKOPET • NR. 4 / 2012
33
ANNONCER I HOROSKOPET
AYURVEDA - CBT HEALING - MASSAGE
Prøv pulsdiagnose, et redskab til kost, livsstil,
fysiske, psykiske og åndelige problematikker.
Læs referencer på www.mortenkrabbe.dk
Personlig henvendelse på Tlf. 70 25 55 66
Netbutik: Stort udvalg i Ayurvediske kosttilskud
EL XIR
ELIXIR
.ROGSUHVDI¡NRORJLVNHXUWHURJWLQNWXU
DIU¡GGHU*LYHUQ ULQJRJEDODQFHWLO
EORGVXNNHUOHYHUQ\UHRJKMHUWHNUHGVO¡E
7$1'3$67$
Med økologiske ingredienser. Ikke tilsat
ÀRXUQDWULXPODXUHOVXOIDWNXQVWLJHV¡GH
VWRIIHURJDQGHQV\QWHWLVNWLOV WQLQJ
Fennikel & Propolis:
6WLPXOHUHUWDQGN¡GRJJXPPHU±
DQWLEDNWHULHOOHHJHQVNDEHU
&LWUXV$ORH9HUD0LOGIDPLOLHWDQGSDVWD
Forhandles af udvalgte
Matas og helsekostforretninger, samt netbutik:
www.human-balance.dk
0LQW\&RRO$ORH9HUDSHEHUP\QWH
RJVSHDUPLQW$QWLEDNWHULHOQDWXUOLJWEHWDLQ
WLO´W¡ULPXQGHQ´V\QGURP
HUMAN BALANCE ApS,
tlf. 70 25 55 66
Astrolog
Lars Thor Smith
l Fødselshoroskoper
l Progressive horoskoper
l Synastri
l Speciale: Kriser, karmiske horoskoper, transformationshoroskoper og asteroiderne i dit horoskop
l Raadgivning via mail eller telefon
Fagastrolog, født 1962.
Uddannet ved Den nordiske Astrologiskole i Oslo.
Tlf: 53547188
mail: [email protected]
www.astropeuten.dk
34
HOROSKOPET • NR. 4 / 2012
ANNONCER I HOROSKOPET
Den Nordiske Håndlæserskole
ved Sigridur
Uddannelse til clairvoyant håndlæser
Håndlæseruddannelsen:
12. marts og 13. august
2011
Opstart
Oplevelsesorienteret
undervisning
Intensivt
spirituelt/terapeutisk
Jeg tilbyder
håndlæsning i maleforløb
12
weekends
opstart
igen
efterår 2011
København, Århus og
Ålborg
Jeg tilbyder håndlæsning flere steder i
Telefon 2084
3008Århus og Ålborg
Danmark,
bl,a. Kbh.,
Bygger på faglighed og
Telefon
70d204 207
grundighe
www.astroshop.dk
www.sigridur.dk
Få et anderledes
helbredstjek!
IRISANALYSE (Kroppens ubalancer kan ses i øjet)
AKUPUNKTUR (Behandling – moderne laserudstyr)
HOMØOPATI (Naturmedicin af planter og mineraler)
ZONETERAPI
Heilpraktiker Jørgen Nonnegaard
Tysk eksamineret naturmediciner
Besøg vores spændende web-shop med et hav af
astrologiske tilbud. Gør det let at handle.
www.astroshop.dk
MØD
DIN SKYTSENGEL
Prinsesse Märtha Louise & Elisabeth Samnøy
“Skytsenglen er en støtte i livet.
En som − hvis du tillader det − er
med til at gøre vejen lettere at gå”.
“Det er vores lys og ikke vores
mørke, som skræmmer os mest”.
Klinik i AstrologiHuset, Nørrebrogade 66 D, 2200 N
samt Bystævnet 25, 5792 Årslev, Fyn, tlf. 65 99 16 84
www.nonnegaard.dk
.
Til nye norske
ABONNENTER
Få gaver for 600 kr. ved at abonnere på
astrologimagasinet HOROSKOPET!
NYT: Dansk afgift (moms) fratrækkes
beløbet!
Modtag hele TRE gratis årshoroskoper
til dig selv og andre – værdi 600 kr.
Gaverne sendes som e-mail (pdf-fil)
PRIS: 359 KR.
Meditations-Cd
(2 stk.) - norsk tale
Pris: 159 kr.
KØB
K
Ø B PÅ
PÅ
W W W. A S T R O S H O P. D K
WWW.ASTROSHOP.DK
Bogen giver en indføring i det at skabe større lydhørhed i forhold til sig selv, til hjertet
og kroppens sprog, til jorden, universet og
skytsenglene. Forfatterne giver gavmildt af
deres egne erfaringer og fortæller om oplevelser og processer, som har haft afgørende
betydning for deres egne valg i livet.
Abonner i et år for 268 kr. postsendt,
176 kr.
tilsendt som pdf-fil (e-magasin). Derfor
tjener du op til 432 kr. på at abonnere.
Bestil på www.astroshop.dk
(Husk, at vi selv fratrækker afgiften)
KIG
ASTROLOGIHUSET
K
I G FFORBI
ORBI A
S T R O LO G I H U S E T
TTEGLVÆRKSGADE
E G LVÆ R K S G A D E 3
7, 4
.TH
37,
4.TH
2
100 K
Ø B E N H AV N Ø
2100
KØBENHAVN
HOROSKOPET • NR. 4 / 2012
35
ANNONCER I HOROSKOPET
- eerr et
et n
nyt
yt aaktuelt
ktuelt m
magasin,
agasin,
holder
der hold
der dig opdateret
emner..
på tidenss spirituelle emner
Githa og Lars Muhl
(du får et numm
nummer
mer gratis)
Sundt, farverigt og velsmagende.
9 772245
7 7 2 2 4 5 341514
341514
- finder styrke i spiritualitet.
02
Thomas Breinholt
fra DR2’s Sjæl og videnskab:
260,2
60,-
97
772245
72245 3
341514
41514
5
Få
numre
numrre
af Prana
kr.
for kr.
BES
TIL
1
ABO ÅRS
NNE
MEN T
01
- vejen til åbne hjerter
erter og dyb forening
Få Prana leveret direkte i din postkasse. Bestil abonnement på www.pranamagasinet.dk
SPIRITUALITET // VIDENSKAB
VIDENSKAB // RAWFOOD // RE
REJSER
EJSER // A
ASTROLOGI
STROLOGI // VEGETAR // YOGA // FULDMÅNEMEDITATION
Danmarrks st
Danmarks
største
ørste
sundhe
sundhedsmesse
edsmesse
28. til 30. september 2012 kl. 10-18
180 udstillere - Foredrag hver time
Prøver på behandlinger
Smagsprøver og inspiration
Økologiske fødevarer
Økologisk og naturlig hudpleje
Gratis sundhedsmagasiner og udstillerkatalog
Entré: Voksne kr. 100,-
Børn u. 14 år gratis i følge med voksne
Arr.: Mikkelsen og Myrtoft Messer ApS
GRATIS
GR
ATIS en
entrébillet
trébillett med v
vores
ores n
nyhedsbrev.
yhedsb
brev. T
Tilmeld
ilmeld dig på w
www.Sund
ww.Sund Liv
Livsstil.dk
sstil.dk
k
36
HOROSKOPET • NR. 4 / 2012
Fantastiske efterårstilbud fra
www.astroshop.dk
Efemerider:
x Michelsen efemeride 1900-2000,
normalt 268 kr., NU 100 kr.
x Michelsen efemeride 2000-2050,
normalt 248 kr., NU 100 kr.
x Raphaels smarte efemeride med mange ekstra
informationer for 2012 – lige til at have med i
lommen, normalpris 79 kr.
Kinesisk astrologi 2012 - Dragens år
– meget omfattende bog, bl.a. med beskrivelser af
alle kinesiske stjernetegn, tilbudspris 149 kr.
Læs anmeldelsen i dette nummer.
Kinesiske lykkearmbånd:
Med healingsenergi, normalpris 698 kr., NU 498 kr.
Med store sorte dyr, normalpris 698,- NU 298 kr.
Se annoncen på bagsiden
Restlager:
SÆRLIGE TILBUD:
x Særligt sensitive mennesker
x Særligt sensitive børn
x De ser
x Gral
x Mellem døden og livet
x Krystallernes univers
x Anvendt astrologi
x Astrologi for nysgerrige
x Min sjæls rejse af Paul Mahler Dam
x Os imellem
x DVD: Eksamensangst af Lars Mygind
x The Secret Tantric Path of Love
x Gør dig fri af Andres misbrug
x Jupiters time
x Lykkelig uden grund
Royal Copenhagen
stjernetegnsfigurer
– restsalg til indkøbspris
x Astrologi for nysgerrige af Christian Borup
x Os imellem af Liz Greene
Hvid Vægt 699 kr.
Hvid Tyr 699 kr.
Sort Fisk 699 kr.
Normalpris: 1179 kr.
Køb på www.astroshop.dk
eller i vores butik
AstrologiHuset
VARER DER VARER,
VIRKER OG VARMER
Bestil vores store udsalgskatalog
– send din mailadresse til os
Teglværksgade 37, 4th., 2100 København Ø
Telefon 36 45 05 45
www.astroshop.dk
HOROSKOPET • NR. 4 / 2012
37
A
NMELDELSER
Redigeret af Karl Aage Jensen og Ellen Knudsen
ALLE BØGERNE KAN KØBES I ASTROLOGIHUSET
medfølger en cd, hvor bogens øvelser er indtalt af
forfatteren.
Din farvepsykologi
Birgitte Hultberg
169 sider, 299 kr., Borgen
Bogens undertitel er: ”Test
dig selv, forstå din psyke og
skab harmoni i dit liv” – og
det er lige det, denne nye
bog om farvepsykologi
handler om. Bogen er opdelt i tre dele, hvor den første del tager udgangspunkt
i en farvetest, som man selv
foretager med de farvekort, der medfølger i bogen.
Anden del er en personlighedsanalyse, hvor man
med udgangspunkt i sin
farvetest- scoring og Jungs
inddeling af arketyper får
en personlighedsanalyse.
Den sidste del omhandler
selve farveterapien, hvor
man ved hjælp af øvelser
kan få hjælp til at integrere
alle farve i sit liv, og på den
måde få taget det første
skridt på vejen til at blive
alt det, man har kapacitet
til og derved skabe harmoni og lykke i sin tilværelse.
Farveskalaerne, der er
anvendt, er inspiration fra
stilsystemet ”Color Me
Beautiful”, der anvender
de fire årstider i deres farvesystem.
Bogen er skrevet i et
sprog, så alle kan følge
med og henvender sig såvel
til lægmand som den professionelle terapeut. Der
58
HOROSKOPET • NR. 4 / 2012
Bliv ven med dine
skyggesider – og skab
fredfyldte relationer
Lone Lund Jørgensen
224 s., 229 kr.,
Books on Demand GmbH
En gang imellem dumper
der pludselig en bog ned i
hånden på en, og så er det
meningen, at den skal læses. Sådan er det med denne bog, der er skrevet af
sociolog og intuitiv coach
Lone Lund Jørgensen.
Nogen kender måske allerede Debbie Fords bøger
om skyggesider, men da
der ikke er udkommet
mange bøger om skyggesider af danske forfattere,
fortjener denne bog fra
2011 en anmeldelse.
C.G. Jung har sagt ”Dit
syn bliver først klart, når du
ser ind i dit hjerte. Den, der
ser udad, drømmer. Den,
der ser indad, vågner.” Det
er lige det, der er essensen
af denne bog.
Bogen indeholder 14 kapitler, der hver har et tema.
Man bevæger sig langsomt
op fra at erkende sine skyggesider til at leve livet som
et spejl. Her vil nogle måske indvende, at de har arbejdet så meget med sig
selv, så de kender deres svage punkter. Til det er der at
sige ifølge kapitel 2 ”Den
magiske skygge”, at en del
af vores skyggesider kan
være fuldstændig skjulte
for os selv og så godt gemt,
at vi ikke selv kan se dem.
Men vi indeholder dem, og
i stedet for at se dem hos os
selv projicerer vi dem mere
eller mindre ubevidst over
på andre. For nogle kan det
være svært at tro, at det,
der irriterer en hos andre,
også er en del af en selv.
Bogen indeholder eksempler fra det virkelige liv,
både forfatterens helt hudløse ærlighed med hensyn
til egne skygger, til eksempler på klienter der har været i et behandlingsforløb.
Jeg vil vove den påstand, at
hvis man som læser ikke
kan nikke genkendende til
nogle af disse eksempler,
vil en intens søgen efter at
se på sin egen skyggeside
være på sin plads. Det er
lidt skræmmende at tænke
på, at alle de besværlige
mennesker, vi møder på vores vej, er et spejl af os selv.
Bogen er i modsætning
til Debbie Fords bøger skrevet i et tilgængeligt sprog,
så alle kan være med lige
fra den professionelle behandler til læseren, der ønsker at skabe balance i sit
liv. Der er i de enkelte kapitler forskellige øvelser,
der skal laves undervejs. De
er med til at bringe større
forståelse af ens ”ubalancer” og at se skyggen i øjnene, og herved opnå større omsorg for sig selv. På
den måde kan du så, i balance med dig selv, give
omsorg til andre. Bogen er
velegnet som opslagsværk,
og den kan sagtens genlæses, eller man kan tage fat i
de temaer, hvor balancen
ikke helt er på plads endnu
– så du med tiden kommer
helt frem i lyset.
Husk det som er vigtigt
Barbara Berger
185 sider, 149,95kr.,
BeamTeam Books
Barbara Bergers nye bog
med undertitlen ”En guide
til sunde samtaler med dig
selv” er baseret på hendes
mangeårige arbejde med
klienter. Bogen handler om
begrebet ”Getting real”,
og det betyder i denne
sammenhæng at vågne op
til virkeligheden og forholde sig til den. Vi skal lære
at forstå forskellen mellem
virkeligheden og ens tankesæt og den indre dialog,
vi til stadighed har kørende
i vort indre. Mange af disse
samtaler kan være destruktive og ikke særlig sunde
og livsbekræftende. Det
kan medføre, uden vi selv
er bevidste om det, et liv i
stress og nedtrykthed. Det
kan derfor være sundt at
stoppe op og se på, hvad vi
egentlig går rundt og tænker.
I bogen beskriver forfatteren, hvordan vi kan føre
sunde samtaler med os selv
og hele tiden have øje for,
hvordan vi selv kan være
ansvarlige for vores indre
dialog.
Hele bogen igennem er
der øvelser, vi kan lave i vores dagligdag, så vi kan
ændre på vores tankesæt
og indre samtaler.
Bogen er opdelt i mange
små afsnit, hvor spørgsmål
og udfordringer i livet bliver taget under behandling. Et eksempel er ”Tsunamivarsel”, hvor vi skal
huske på, at vi ikke kan tale
med en tsunami. Her er der
tale om et menneske, der
hele tiden bliver ved med
at have en krænkende adfærd og overskrider ens
grænser selv efter et klokkeklart nej. Rådet er: ”Løb
alt hvad du kan! Det er den
bedste måde, du kan passe
på dig selv.”
Det er en bog, som alle
kan have rigtig meget glæde af, faktisk lige meget
hvor i livet man befinder
sig. Spøgelser fra fortiden
har det med at poppe op
igen og igen, næsten lige
meget hvor langt man er i
livet. Derfor er det godt at
have styr på sin indre dialog
og på den måde få hjælp til
at leve mere i harmoni og
få mere lykke ind i livet.
Den udgivelse Barbara
Berger måske mest er kendt
for, er ”Vejen til kraft – fastfood for sjælen”. Den er
oversat til 13 sprog og netop i år udkommet på arabisk. Her kan vi så glæde os
over, at endnu flere får mulighed for at læse Barbara
Berger og måske også finde
vejen og kraften til en større forståelse af sjælens og
tankernes og herunder den
indre samtales kraft.
Kan man bide fra sig –
uden tænder?
Dorte Bredgaard
112 sider, 159 kr.
Eget forlag
Her har vi en rigtig god
bog, som er et opgør med
den traditionelle tankegang om sundhed og syg-
dom, med fokus på tænderne. Bogen giver svar på,
hvorfor nogle bliver ved
med at have dårlige tænder, selv om der bliver passet godt på dem, sådan rent
fysisk. Man får en forståelse
af, hvorfor sygdomme opstår. Forfatteren er tandlæge med en holistisk livsopfattelse. Hun har krydret
bogen med små cases fra
hverdagen med patienter.
Astrologisk set er det mest
interessante, at bogen indeholder en manual til at læse
personligheden ud fra tænderne. Der er derfor også
tale om et opslagsværk til
at finde frem til årsagen til
problemer med de enkelte
tænder.
Astrologen Mona Frid
havde netop den kæphest
at finde ud af sammenhængen mellem tændernes udformning og de tilhørende
horoskoper.
Astrologisk
Museum er i besiddelse af
en artikel om Mona Frids interessante forskningsresultater, som afslørede en klar
sammenhæng som i Bredgaards bog, blot ved hjælp
af astrologi. Det ville være
rigtig spændende at sammenholde disse resultater
med læren fra Dorte Bredgaards bog.
Det ville glæde mig, hvis
nogen ville tage (tand)tråden op og gå videre med
det spændende forskningsområde.
Bogen slutter med et kapitel om tandlæsning. Tænderne afslører os, og man
kan se alt om en person ved
at studere dennes tænder –
lige fra egoet, kærligheden,
viljestyrke, arbejde, selvværd til aggressioner og
ambitioner. Som Dorte
Bredgaard konkluderer: Årsagen til sygdomme i tænderne kommer altid indefra.
SPIS med god
samvittighed
Jane Juul
192 sider, 299,95 kr., L&R
Bogen er lavet af body-sds
terapeut Jane Juul. Bodysds står for Body Self Development System og er et holistisk system, der blev udviklet i slutningen af
1940’erne og blev kaldt for
Hartung-metoden. Det er
siden hen videreudviklet af
hans søn Ole Kåre Føli og
hans barnebarn Bengt Valentino Andersen. Systemet
består af fysiologiske behandlinger i en kombination med samtaler og kostvejleding, og det er på dette grundlag, denne kogebog er blevet til.
Bogen er opdelt i tre dele, hvor første del er en indføring i ernæring, og hvordan kroppen virker. Her er
en let indføring i, hvordan
man kan få sin krop i balance rent ernæringsmæssigt.
Der er en ”opskrift” på en
udrensning af kroppen, hvis
den skal have et pusterum
og have hjælp til at udskille
affaldsstoffer.
Anden del er baseret på,
hvis man vil give kroppen
en pause og følge en udrensningsdiæt. Tredje del er
opskrifter på sund og ernæringsrigtig mad, og det er
varierede opskrifter – ikke
kun klid og broccoliopskrifter, men også festligere indslag som eksempelvis kager
og is samt snacks. En helt
igennem god og informativ
kogebog, der også er visuelt indbydende. Kritikken
ligger i redaktionens arbejde, idet der er mange staveeller slåfejl. Der er nu engang R i BURGER (og så i en
overskrift), og flere af den
slags fejl burde stavekontrollen eller en dygtig redaktionsmedarbejder have
fundet.
Mindful Spisning
– vægttab med nærvær
og nydelse
Per Brændgaard og
Uffe Damborg
219 sider, 249,95 kr.,
Pretty Ink
Vind Kampen mod
vægten – sig farvel til
slankekure med mindful
spisning
Kamilla Lange
183 sider, 249,95 kr.,
Politikens Forlag
Begge bøger, der handler
om mindful spisning og næsten et løfte om varigt
vægttab, udkommer samtidig her i sensommeren. Prisen og indholdet i begge
bøger er stort set identisk.
Det handler om at være til
stede i nuet.
Begge bøger har øvelser
og meditationer indflettet i
alle kapitlerne. Jeg ved
godt, at man ikke skal dømme, men jeg lader mig tricke af en meditationsøvelse i
”Mindful spisning”, hvor
man i en uge skal øse mere
mad op på tallerkenen, end
man kan spise og øve sig i
ikke at levne. Hvilket spild
af mad når jeg tænker på,
at der er mennesker, der
dagligt ikke får ret meget
at spise, og nogen dør faktisk af sult.
Begge bøger har indsat
små casestories, og de ligner i det store hele hinanden. Hvis jeg blev sat til at
vælge, ville jeg nok tage
”Vind kampen mod vægten” fra Politikens forlag,
idet den rent typografisk er
sat bedre op. ”Mindfuld
Spisning” fra Pretty Ink har
til gengæld en flot limegrøn forside, der næsten råber ”Tag mig – tag mig ”.
I april udkom Lise Baltzers bog ”Spis med mindfulness” på Borgens Forlag
og er faktisk den bedste af
de tre bøger, der er udkom-
HOROSKOPET • NR. 4 / 2012
59
met om mindful spisning
indtil videre i år – men mon
ikke markedet er ved at
være mættet med ”mindful
spisning”?
Sjælevenner for livet
Mali Apple & Joe Dunn
325 sider, 279 kr.,
Det Blå hus
Undertitlen lyder: ”En praktisk guide til kærlige relationer”. Bogen handler om
at få vores relationer til at
blomstre. Budskaberne kan
forandre vores liv og relationer, så de bliver endnu
bedre, hvad enten man er i
par eller single. Da de to
forfattere mødte hinanden
for nogle år siden, havde de
begge en magisk fornemmelse – en dyb følelse, der
var mere end en forelskelse, og den følelse er fortsat
med at vokse, selv om det
nu er ni år siden, de mødte
hinanden. De satte sig for
at undersøge, hvad det var,
der holdt liv i magien, og
det giver de videre med
denne meget fine bog.
Ørnen og kondoren
Jonette Crowley
320 sider, 289 kr., Det Blå
Hus
Denne bogs forfatter er tidligere forretningskvinde og
indehaver af den prestigefulde MBA titel. Det er hendes historie om en uventet
spirituel rejse, hun pludselig bliver kastet ud i.
Jonette Crowley er op-
60
HOROSKOPET • NR. 4 / 2012
vokset i en ganske almindelig katolsk familie i Denver,
hvor familien gik til messe
og skrifte hver søndag.
Men i de første teenageår
vendte hun sig mod kirkens
lære. En klassekammerats
mor fortæller på hendes
skole om sin oplevelse af
tidligere liv. Moren fortæller, at hun havde levet i Irland som en pige ved navn
Bridey Murphy. En række
kendsgerninger, som kunne
bekræftes, blev udgivet i en
bog, der fortæller hendes
historie ”The Search for Bridey Murphy”. Dette blev et
vendepunkt for bogens forfatter. Hun begyndte at
tvivle på det, hun havde
lært i den katolske kirke og
stillede spørgsmålet: ”
Hvorfor tror katolikker ikke
på tidligere liv?”.
Vi følger forfatterens
eventyrlige spirituelle oplevelser fra Australien til Himalaya og til sidst i Sydamerika – nærmere bestemt i Andesbjergene.
En gammel inkaprofeti siger, at når den nordamerikanske ørn og den sydamerikanske kondor forener
sig, vil fredens ånd vågne
op på Jorden. Det er en meget personlig beretning om
et fantastisk spirituelt eventyr, som Jonette Crowley
oplever. Hun overraskes
gang på gang af mystiske
oplevelser og får en indsigt
i gammel hellig inka-visdom. Hendes guider White
Eagle og Mark, som hun lærer at kommunikere med,
er hendes følgesvende på
den lange rejse, som alt i alt
varer i tyve år. Ved rejsens
slutning er Jonette Crowley
ikke i tvivl om, at vi alle er
vævet dybt ind i de gamle
myter, og at vi er en uadskillelig del af profetierne
og deres opfyldelse. Det
moderne menneske suser
gennem livet og får ikke
øje på den overordnede vision, før vi selv ved hjælp af
meditation får brikkerne til
at falde på plads.
Bogen er skrevet i en
skønlitterær form, i samme
stil som Shirley Maclaines
bog ”På dybt vand”, der
udkom på dansk i 1983 – og
jeg må indrømme, at jeg
har haft den med mig,
mens jeg læste ”Ørnen og
kondoren” med undertitlen – Den sande historie om
en uventet spirituel rejse.
Bliv naturligt gravid
Charlotte Bech
196 sider, 300 kr., Politiken
Forfatterens tredje bog bærer undertitlen: ”10 faser til
fertilitet og sund graviditet”. Er det en udfordring
at blive gravid, kan man her
læse, hvordan mulighederne KAN optimeres – både
med basis i lægevidenskaben og i ayurvedisk medicin. Alt sammen på den naturlige måde. Bogen guider
kvinden gennem 10 faser
og anviser, hvordan kvinder
styrker kroppens celler, væv
og organsystemer gennem
naturlige metoder. Følger
man bogens anvisninger,
øges fertiliteten både hos
manden og kvinden. Der er
også råd til dem, hvor sygdom har blokeret for graviditeten. Mad og motion
renser kroppen, og det anvises godt og grundigt,
hvad man kan gøre. Der er
garneret med case-stories.
Det er helt sikkert en
bog, der har manglet, og
den anbefales på det varmeste. Bogen har virkelig
fortjent opmærksomhed
og succes. Den vil uundgåeligt blive en samfundets
lærebog i den naturlige
måde at blive gravid på.
Fertilitetsbehandlinger og
inseminationer er unaturlige og skaber derfor nedsat
fertilitet i de næste generationer. Flere og flere har
svært ved at blive gravide,
hvilket helt sikkert også
skyldes brugen af p-piller.
Det gælder også helt unge
kvinder. De unaturlige måder at blive gravid på vil altid skabe negative bivirkninger, og her har denne
bog et meget vigtigt budskab, som kan bringe det
nationale fertilitetsniveau
på fode igen – helt naturligt endda. Og sundhedsfremmende, til gavn for både parrene og samfundet.
Se artiklen om ”astrologisk
fertilitet” i dette nummer
af HOROSKOPET.
Miraklernes tid
Karen Thompson Walker
272 sider (indb.), 299,95 kr.
Lindhardt & Ringhof
Romanen her handler om
den 11-årige Julia og hendes familie og er en mesterfortælling om verdens undergang og om at blive
voksen. En morgen vågner
familien og opdager, at Jordens rotation går mærkbart langsommere. Hverdagen må fortsætte, selv om
det må være Jorden, der er
ved at gå under med alle de
tanker og udfordringer, der
opstår i den anledning.
Eris og Makemake
(Planetariske cykler 1)
Eskild Rasmussen
Forlaget Sky-Service 2012
134 sider A4. Pris 175,- kr
Det er glædeligt at se en ny,
dansk astrologibog udkomme. Tilmed en bog, der tager et fagligt emne op, som
ikke er behandlet før. Bogen er angiveligt den første
i en serie, og det er Rasmussens bøger tit. Denne gang
er serien om planetariske
cykler, der dog især synes at
handle om de transneptunske dværgplaneters parløb.
Denne første bog handler
om de nye dværgplaneter
Eris og Makemake og deres
indbyrdes
aspektcyklus
(parløb).
Synet på de langsomtgående planeter og deres
samspil bliver fornuftigt
nok vinklet historisk, da deres fulde cyklusperioder
hver især tager hundredvis
af år. Tidshorisonten er sat
til 5000 år, dvs. et tidsrum
fra vore dage og tilbage til
de allertidligste tider i
Egypten. Bogens appel (eller svaghed) ligger i de
umådeligt mange historiske
betragtninger, denne vinkel
fører med sig. Interessant
læsning, men ikke altid
med klart astrologisk sigte.
Eris og Makemake er to
himmellegemer, som absolut ingen tydningstradition
har, så det er også en modig
bog, Eskild Rasmussen har
forfattet. Han har valgt at
skrive den som en rapport
over hans egen opdagelsesrejse i de to planeters univers frem for en tør kronologisk opremsning, hvilket i
de første tre kapitler giver
den relativt tekniske og
nørdede bog et menneskeligt ansigt.
Uden synderlig argumentation postulerer han imidlertid, at Eris skulle herske i
Tyren og Makemake i Jomfruen. Han søger kort en
række begivenhedsmæssige, mytologiske og citatmæssige bekræftelser på
denne teori, hvorefter han
kaster sig ud i at arbejde
med tal og opstille skemaer.
Hvilket modsat hensigten
savner astrologisk dybde i
afsættet og trækker fra i
det ellers seriøse indtryk,
bogen giver.
Han mener selv, at hans
nye bog vil vække diskussion – og det har han uden
tvivl ret i – men dette er i sig
selv ikke dårligt. Overordnet må man sige, at Rasmussen er med til at give
mundanastrologien og her
især den historiske astrologi
ny relevans, når han så konsekvent inddrager de nye
planeters cykler. Hvilket i
sig selv er en god gerning
og gerne må inspirere andre til at gå samme vej. -ch
Få et fantastisk liv
Louise Hay og
Cheryl Richardson
200 sider, 229 kr., Borgen
Da jeg stod med denne bog
i hånden, tænkte jeg: ”Kan
der være noget nyt i den?”
Og måske er det blot gammel vin på nye flasker, men
det er gjort rigtig fint.
Bare ved at se på det
mangefarvede blomstrede
omslag bliver ens humør
løftet. Bogen er blevet til
som en samtalebog mellem
Louise Hay – i dag 86 år
gammel – og hendes meget
yngre kollega i HayHouse,
Cheryl Richardson. De to
har haft personlige møder
og samtaler over Skype. De
taler om de positive forandringer, de selv har skabt i
deres liv, om spiritualitet og
om afslutningen på livet.
Bogen er delt op i syv kapitler, hver med en sigende
overskrift f.eks. ”Måden du
begynder dagen på, er måden du lever dagen på”.
Hele bogen igennem får
læseren Louise Hays positive bekræftelser og bliver
igen og igen gjort opmærksom på at lave ”spejlarbejde”. Der er for så vidt intet
nyt i bogen, hvis man kender Louise Hays forfatterskab. Men man kan næsten
ikke undgå at blive draget
af det positive livssyn, som
bogen beskriver. Den kan
måske være startskuddet til
de læsere, der endnu ikke
har læst ”Helbred dit liv”
fra 1984, der er og bliver
klassikeren.
SoulSpace
Xorin Balbes
190 sider, 149 kr., SphinX
”Transformer dit hjem – forvandl dit liv”, lyder undertitlen. Bogen handler om at
skabe et hjem fri for rod og
fuld af skønhed – inspireret
af én selv. Forfatteren er arkitekt og designer og skaber af den ottetrins SoulSpace-proces, som hjælper
folk med at skabe beboelsesrum, der afspejler det essentielle for beboerne, og
som passer til ethvert budget. Hjemmet afslører alt
om én, og klienterne bevæ-
ger sig gennem otte faser,
hvor de lærer at identificere
de forskellige indretninger i
deres hjem og at designe
deres rum, så de understøtter deres ønsker. Bogen er
praktisk og viser stor selvindsigt. Kan virkelig anbefales.
Feltet – jagten på universets hemmelige kraft
Lynne McTaggart
337 sider, 299 kr.,
Det Blå Hus
Alt i universet hænger sammen. Vi har læst bøger om
det før, men denne er skrevet med en sjælden klarhed
og stringens. Man får her et
indblik i, hvordan kroppen
og hjernen kommunikerer
med universet på en transcenderende og bevidsthedsudvidende måde. Bogen er letlæst og giver et
overblik over de nye paradigmer til forståelse af verden og universet.
HOROSKOPET • NR. 4 / 2012
61
A
Et rigtigt eventyr!
Bestil en bog til dit barn med navn, alder og andre personlige oplysninger, og se dit barn blive
hovedperson med dets eget navn i et rigtigt eventyr. Fås på syv forskellige sprog.
Babybogen
– nu også til piger
Bogen til det nyfødte barn med den
allerførste godnathistorie. Alle de
kendte data fra fødslen såsom vægt,
længde, tidspunkt, dato, hospital m.v.
indgår også i bogen.
En dåbsgave der ikke findes magen til.
Cirkusbogen
Cirkus kommer til byen.
Et spændende optog.
Barnet hjælper med forberedelserne og flyver en tur
i helikopter, kører brandbil m.m.
AstrologiHuset
Teglværksgade 374, 2100 København Ø
Tlf. 36 45 05 45
e–mail: [email protected]
www.astrologihuset.dk
Fødselsdagsbogen
Barnet glæder sig til sin
fødselsdag og drømmer
hele natten inden om ti
nøgler og elleve døre.
Hvad er der mon bag den
sidste dør?
Juleønsket
Grønland og julemanden
får en særlig gæst, når barnet får opfyldt sit højeste
ønske – at besøge og hjælpe julemanden.
Søster/brorbogen
En god bog til den nybagte
storesøster eller storebror,
der på pædagogisk måde
fortæller barnet om den
nye situation.
Svanebogen
Barnet kommer en tur
med en svane og en prinsesse for at lede efter en
alf, der er blevet væk.
Rumbogen
Barnet bliver mødt af
venlige rumvæsener og
besøger andre børn på
en fremmed planet.
Dinosaurbogen
Barnet kommer på en
spændende tur til dinosaurernes land sammen
med en énhjørning.
Bondegårdseventyr
Dyrene på gården er i oprør. Der er noget helt galt.
Hanen har gemt sig. Hvorfor er hanen så vigtig?
Som mesterdetektiv løser
barnet denne gåde.
Zoobogen
Barnet kommer en tur i
Zoo. Der tælles dyr – op
til 10. Der købes slik, leges og meget mere.
En sød bog til de mindre
børn.
Pris kr. 199,–
Juleevangeliet
Barnet får på en god måde
fortalt selve juleevangeliet.
Barnet er med i bogen, men
indgår ikke i selve historien
om juleevangeliet.
Der kommer hele tiden nyheder.
se www.astrologihuset.dk
Tillæg:
Dit barns horoskop
Få en flot horoskop–tegning
og en tydning af Solen,
Månen og Ascendanten.
Samlet pris kr. 289,–
for eventyr og horoskop
Der påregnes et leveringsgebyr på 40 kr.
Den perfekte gave