Sund sommer med gode råd

Til studerende ved Institut for psykologi sommer 2014
Vigtig information samt vejledning om OFFENTLIGGØRELSE AF EKSAMENSSPØRGSMÅL OG
UPLOAD AF EKSAMENSOPGAVER.
Kære studerende
Alle eksamensspørgsmål offentliggøres på Absalon.
Alle eksamensopgaver afleveres i Absalon. Herudover skal BA-projekt, Udviklingspsykologi, Kognitionspsykologi og KASynopsis afleveres i 2 eksemplarer på administrationsgangen. Se eksamensplanen.
Det er vigtigt at du i god tid inden afleveringen/offentliggørelse af eksamensspørgesmålet tjekker om du er medlem af
fagets grupperum i Absalon. Er du ikke medlem kan du skrive til [email protected]
Eksamensspørgsmål:
Eksamensspørgsmål offentliggøres i fagets grupperum, i mappen ”Eksamensspørgsmål” (se side 2)
Hvor og hvordan
Opgaven skal uploades i Absalon i én Word fil, inkl. den obligatoriske forside. Forsiden finder du under ”nyt om
eksamen”: https://intranet.ku.dk/psykologi_ba/eksamen/Sider/default.aspx.
Husk at udfylde forsiden samt afkrydse i feltet for indforståelse af Tro og Love erklæringen. Filens 1. side skal altid være
den obligatoriske forside.
Der skal uploades i mappen ’Aflevering af eksamen’ eller mappen med din vejleders navn (punkt 2, side 3). Filen
navngives: ”efternavn.fornavn”. Det er eget ansvar at aflevere opgaven i den korrekte mappe.
Det er muligt at uploade en ny version af opgaven indtil fristen udløber. Før du uploader en ny version skal du fjerne den
allerede uploadede fil (se side 5).
Frister:
72t opgaver: afleveres senest kl 12.00
Alle andre skriftlige opgaver afleveres senest kl. 23.59.
Er opgaven ikke registreret afleveret inden fristens udløb bliver opgaven afvist og du vil blive bedømt som udeblevet.
Opgaver modtages IKKE efter afleveringsfristen.
Gruppeopgaver
Der er kun én af deltagerne i gruppen der skal uploade opgaven. Det er derfor vigtigt at I er enige om hvem af jer der
uploader opgaven. (Følg punkt 6b – 8b, side 4), filen navngives efter den studerende som uploader opgaven, efter upload
vil de valgte gruppedeltagere modtage en e-mail med en bekræftelse på at de er medlem af denne gruppe, som har
uploaded en opgave.
Ønsker man af en eller anden grund ikke, at være medlem og aflevere som en del af gruppen, kan man melde sig ud.
Kvittering for aflevering
Du kan ikke få en kvittering på at du har afleveret en opgave, men du vil kunne se at din status ændrer sig til afleveret
(punkt 7, side 4) og du kan evt. tage et skærmprint af det som en slags kvittering.
Plagiering
Ved elektronisk aflevering af opgaver er der automatisk kontrol for plagiering.
Bedømmelse af opgaverne
Opgaverne vil først blive bedømt når afleveringsfristen er udløbet og der er derfor ikke mulighed for, at få en opgave
bedømt tidligere selv om den er afleveret før fristen for aflevering er udløbet.
1. udg.
Side 1 af 5
Nedenfor finder du vejleding til:
• Hvor finder du eksamensspørgsmålet
• Upload af individuel eksamensopgave i Absalon
• Upload af gruppeopgave i Absalon
• Upload af ny version af opgaven i Absalon
Hvor finder du eksamensspørgsmålet:
1: Vælg det relevante fag/kursusrum
2: I venstre side vælges ”indhold af fag”,
herefter mappen: ”eksamensspørgsmål”
3: Eksamensspørgsmålet ligger som en PDF-fil,
klik på filen
Upload af individuel eksamensopgave i Absalon:
1: vælg det relevante
fag/kursusrum
1. udg.
Side 2 af 5
2: i venstre side vælges
”Indhold af fag”, herefter
mappen: ”Aflevering af
eksamensopgave – fagets
navn”
Hvis opgaven har en
vejleder tilknyttet vælges
mappen med vejleders
navn
3: klik på ”send svar”
4: klik på ”overfør fil”
5: klik på ”gennemse” og
find filen der skal
uploades.
Herefter klikkes på
”Gem”
6: Klik på ”Send”
1. udg.
Side 3 af 5
7: Tag et skærmprint og
gem det som kvittering.
Upload af gruppeopgave i Absalon:
Følg ovenstående punkter
1–5
6b: Vælg
gruppemedlemmerne fra
rulle menuen.
Klik på ” Pil”
7b: Klik på ”send”
8b: Tjek om alle navne
der afleverer opgave
sammen fremgår af
listen.
Tag et skærmprint som
kvittering.
1. udg.
Side 4 af 5
Upload af ny version af opgaven:
1: Klik på ”rediger”
2: Markér filen og klik på
”fjern”
Herefter gentages pkt. 4 –
7 på side 2 og 3.
1. udg.
Side 5 af 5