FAKTUELT - Danske Kloakmestre

Dagplejen i Mejrup
tilbyder:





Høj faglighed
Få børn pr. voksen
Trygge og hjemlige rammer
Mange års erfaringsgrundlag
Den samme voksne hver dag
Vi er 14 dagplejere i byen, hvoraf én
er naturdagplejer og én er gæstedagplejer
I dagplejen i Mejrup arbejder vi efter
værdierne:
NÆRVÆR
ENGAGEMENT
MANGFOLDIGHED
I dagplejen vil barnet opleve en tryg,
omsorgsfuld og glad hverdag i overskuelige rammer: små grupper på 4
børn – tæt på en nærværende og engageret voksen, som har tid til at se
og udvikle det enkelte barn.
Vi er ofte på kursus og sammen med
vores dygtige konsulenter, skaber vi
et godt læringsmiljø for barnet, hvor
der er gode muligheder for individuelle hensyn.
Barnets personlige, sproglige, sociale, motoriske og kulturelle udvikling, samt læring om og ophold i naturen er i de bedste hænder via vores
arbejde med de 6 læreplanstemaer.
I vinterhalvåret mødes vi jævnligt i
legestuegrupper, hvor vi synger/spiller, leger og beskæftiger os
med aktiviteter til gavn for barnets
udvikling.
Vi mødes til gymnastik og motoriktræning i Multihallen.
Om sommeren er vi ofte på vores legeplads ”Tumlebo”.
Vi arrangerer bedsteforældredag, juleafslutning, dagplejens dag m.m.
Vores samarbejde er rigtig godt og
sikrer, at vi kan skabe gode relationer til gavn for barnets udvikling og
trivsel.
Én af os er ansat som gæstedagplejer
og her passes jeres barn så vidt det
er muligt, når egen dagplejer har fri
eller er syg.
Sund kost og hygiejne er en integreret del af vores hverdag i dagplejen.
Alle dagplejere har naturligvis
lovpligtigt Førstehjælpskursus.
Har du lyst til at vide mere, så er du
meget velkommen til at kontakte en
af os, eller se vores profil på
https://holstebro.inst.dk/Foresides/Int
raForeside.aspx?Location=IP.24
Du kan også kontakte én af vores
konsulenter på tlf. 96 11 51 53
Hjerteligt velkommen!
Dagplejerne i Mejrup
Dagplejere i Mejrup
Bente Laugesen
Kirsten Poulsen
Lissi Jørgensen
Gitte Hansen
Laila Svendsen
Helle Ultang
Sonja Nielsen
Marianne Birkholm
Tina Bjerregaard
Kirsten Toustrup
Naturdagplejer:
Henriette Hauge
Gæstedagplejer:
Pia Jensen
Besøgsdagplejere:
Hanne Jeppesen
Marie Bjerregaard
Kære børn og
forældre – må vi
præsentere:
Havfruen 14
Grønneled 4
Villavej 11
Vester
Kirkebakke 12
Elkjærvej 2
Hr. Knuds Vej 24
Sværdet 21
Villavej 20
Kobberupvej 48
Mejrup
Kirkevej 5
Sdr.
Savstrupvej 12
Dagplejen i
Mejrup
Dagplejen sætter aftryk hos
både børn og voksne
Havfruen 8
Kobberupvej 21
Kobberupvej 76
Dagplejen i Mejrup er en del af
Dagplejen Holstebro
Holstebro Kommune