Logistikassistentelev

Termografering udført af certificeret
termografør og med en forebyggende
termografering fra Contech er man på
den sikre side.
contech tilbyder
termografering
af el-tavler og tekniske installationer
Flere og flere forsikringsselskaber, rådgivere og
virksomheder stiller krav om termografering når
nye el-tavler opstilles.
Samtidig stilles i stigende grad krav til regelmæssig
termografering og kontrol af eksisterende el-tavler.
Dårlige forbindelser, defekte el-komponenter og
lignende er medvirkende til driftsforstyrrelser,
produktionsstop, fejlalarmer og i værste fald brand.
Alt dette kan minimeres med en forebyggende
termografering af den enkelte el-tavle.
Termograferingen udføres af Contech´s egen certificerede termografør i henhold til ASNT, som ITC level 1.
Efterfølgende udarbejdes en rapport indeholdende:
• Oversigtsbillede af den enkelte tavle.
• Eventuelle fejl dokumenteres med separat billede,
med markering og beskrivelse af fejlen.
• Forslag til udbedring af eventuelle fejl.
Ring og hør
nærmere, eller få et
uforpligtende tilbud
på tlf.: 54 88 44 40
vi har styr på
automatik
til ethvert formål.
La r s Willa nder
A dm . di rekt ø r
l [email protected] o nt ec h-automatic . dk
Dir. tlf. 54 88 44 46
Mob. tlf. 27 15 49 72
He nr ik Lu nd ahl
Tekni sk di rekt ø r
hel @c o nt ec h-au tomatic . dk
Dir. tlf. 54 88 44 50
Mob. tlf. 23 21 47 93
HV EM ER V I :
Siden etableringen i 1988 har Contech beskæftiget sig med automatiske styringer og maskiner.
Gennem årene har Contech serviceret vandværker, renseanlæg, varmeværker og industri i en
skøn harmoni, hvor kvaliteten har været i højsædet.
Vore ca. 25 medarbejdere har stor erfaring med optimering, ombygning, reparation og akut
afhjælpning af driftsfejl på diverse maskiner og produktionsanlæg m.m..
hv ad V I T I L B YD E R :
•
•
•
•
•
•
•
•
Projektering og produktion af el- og automatikstyringer samt styre- og fordelingstavler.
Udvikling og udarbejdelse af PLC og SRO/SCADA programmer.
Renovering af tekniske installationer og maskiner, udskiftning af ældre PLC systemer.
Optimering af eksisterende produktions- og behandlingsanlæg.
Opstart og servicering af automatikanlæg og maskiner i ind- og udland.
Kundespecifikke løsninger hvor optimal funktionalitet, kvalitet og økonomi forenes.
Udarbejdelse af el-dokumentation på eksisterende el-tavler og maskinanlæg.
Levering og implementering af diverse signalgivere, maskinkomponenter,
procesinstrumentering, nødstrømsanlæg m.m.
• Vore servicevogne kommer over hele Danmark.
M ich a e l Hø g h
Sal gs ko ns u l ent
m i [email protected] o nt ec h-automatic . dk
Dir. tlf. 54 88 44 49
Mob. tlf. 20 41 41 60
He nr ik J u u l Anders en
Servi c el eder
[email protected] o nt ec h-automatic . dk
Dir. tlf. 54 88 44 65
Mob. tlf. 20 33 21 15
Photo, Design & Copyright © by Helga Olga A´/Atelier Artist
tlf.: +45 54 88 44 40
fax: +45 54 86 14 92
[email protected]
w w w .contech-automatic.dk
Contech Automatic ApS
Aarhusvej 38
4800 Nykøbing Falster
Danmark