HUSORDEN for WEB - April 2010

Alkoholpolitik i Aktivitetscentret, Sydvestvej 12, 2600 Glostrup
Der er ved Centerrådsmøde d. 14. januar 2013, ved ekstraordinært Centerrådsmøde d. 22. januar
2013 samt møde den 8. september 2014 udstukket retningslinjer for en fremtidig Alkoholpolitik i
Aktivitetscentret. Otte af ni stemmeberettigede rådsmedlemmer var til stede ved mødet den
8. september 2014, og de brugervalgte medlemmer var enige om den fremtidige politik, som
lyder:
1. Det er ikke tilladt selv at medbringe mad og drikkevarer i Aktivitetscentrets åbningstid,
herunder stærk spiritus og lignende.
2. Det er ikke tilladt at indtage stærk spiritus i Aktivitetscentret udover ved de planlagte jule-,
nytårs- og sæsonafslutningsfrokoster i hhv. december og maj.
I forbindelse med runde fødselsdage eller særlige mærkedage/fester i samarbejde med
Aktivitetscentrets daglige ledelse, vil det ligeledes være muligt at bestille f.eks. en flaske
bitter og/eller snaps i flasker efter nærmere aftale med centret. Flasker bestilles i caféen i
god tid før arrangementets afholdelse. Priser fastsættes af centerrådet.
Spiritus er yderligere tilladt ved lejligheder, hvor Aktivitetscentret udskænker ved et planlagt
arrangement, og hvor en morgenbitter eller lignende er inkluderet i prisen, f.eks. i forbindelse
med juleafslutninger eller busture.
For så vidt angår køb af snaps el. bitter, vil det fortrinsvis være holdlederen på det enkelte
hold, der sørger for at koordinere bestilling og betaling heraf.
3. Ovenstående politik skal synliggøres i Aktivitetscentret, således at alle er bekendt hermed.
4. Skulle det ske, at den vedtagne Alkoholpolitik ikke overholdes, kan dette afstedkomme en
bortvisning og efterfølgende karantæne fra Aktivitetscentret.
5. Øl, vin og hedvin vil stadig kunne købes i Aktivitetscentrets Café uden restriktioner.
Sidst revideret: 17.09.2014