Funktionen

SAMMEN GØR VI DIG BEDRE
7. Kundernes købsadfærd og
købskriterier (B2B + B2G)
Efterår 2013
International
Markedsføring og analyse
Marketingsprocessen
Mission og vision
Analyse af
efterspørgsels-forhold
Analyse af
distributions-forhold
Analyse af
konkurrence-forhold
Analyse af
makroforhold
Analyse
Analyse af
virksomhedens
interne forhold
Segmentering og valg
af målgruppe
Udarbejdelse af
parametermix og
handlingsplaner
Implementering
Opstilling af mål og
strategier
Strategi
Differentiering og
positionering
Markeder
B2B
(Business-to-Business)
B2G
(Business-to-Government)
B2C
(Business-to-Consumer)
Købsadfærden er væsentlig forskellig
fra marked til marked!
Delmarkeder på B2B-markedet
Delmarkeder på B2B-markedet
B2G-markedet
B2G-markedet
I staten og kommunerne
arbejder man med SKIkontrakter.
SKI er en central
indkøbsorganisation, der
gennemfører EU-udbud på vegne
af den offentlige og halvoffentlige
sektor og etablerer såkaldte
rammeaftaler på en række vare- og
tjenesteydelsesområder.
Læs mere på www.ski.dk
9
Strategisk samarbejde og netværk
24