Referat d 17 januar 2013 - Dagplejen i Frederikshavn Kommune

54 qp
Nr. 6 I 2014
Æret være
Kim Nielsens minde
Med dette mindeord ønsker vi alle på Teknovation at
sige Kim Nielsen tak, og tage del i at værne om hans
minde. Vi håber, at også andre vil tage del heri.
Lørdag den 22. marts døde
Yamazaki Mazak Danmark
A/S´ direktør Kim Nielsen
pludseligt.
Det kom som et stort chok
for alle i hans nærhed, herunder også de mange kontakter i metalindustrien, hvor
Kim Nielsen havde knyttet
rigtigt mange bånd.
Kim Nielsen var altid
fremadrettet i sit arbejde.
Det var han før han blev direktør hos Mazak, og siden
formand for Dansk Værktøjsmaskinforhandler Forening, DVF, og evnerne udviklede han yderligere netop
i disse funktioner i hans professionelle liv.
Forud for de 12 år hos
Mazak havde Kim Nielsen
sikret sig et godt fundament
for at tage positionen som
førstemand hos den japanske
gigants danske datterselskab.
Den faglige base var lagt
med teknisk uddannelse i en
metalvirksomhed førend han
entrerede salg af CNC-værktøjsmaskiner.
Hos det daværende I.
Kjeldersgaard A/S vandt han
interesse for salg sideløbende med at han var en del af
den tekniske stab. Direktør
Ib Kjeldersgaard gav gerne
et produktområde eller to til
en medarbejder, der ville
gøre sig erfaringer med
agenturerne, og Kim Nielsen
blev en kapacitet på blandt
andet forindstillingsapparater for firmaet.
Hos I. Kjeldersgaard opnåede han også et indgående
kendskab til blandt andet tyske Deckels maskiner, og det
blev derfor også hans lod, at
han drog med til fusionen
af Deckel, Maho og Gildemeister, DMG, da den danske organisation begyndte at
tage form. Kim Nielsen var
her servicechef, og i nær dialog med andre på samme niveau i den internationale
koncern.
Springet til verdens største
producents danske del,
Mazak i Ringsted, var derfor
oplagt, da chancen opstod.
Kim Nielsen formåede i
Ringsted-selskabet at skabe
en platform for yderligere at
udvikle sig, og han blev således en af de allerførste ikkejapanere, der blev forfremmet til direktør i et af
Mazak-koncernens datterselskaber.
Samtidig drog han omsorg
for leverandørernes brancheforening, DVF, hvor han
påtog sig formandshvervet,
da Paul Hansen, det tidligere
Madsen & Hansen i
Randers, ønskede at give
depechen videre.
Kim Nielsen har derfor også været en meget aktiv
medspiller i udviklingen af
det messekoncept, der nu har
været basis for de første
VTM-messer i Odense, hvor
CNC-værktøjsmaskiner er
omdrejningspunktet og i fire
dage, sammen med værk-
tøjs- og øvrige relaterede
højteknologiske produktionsudstyrsløsninger, inspirerer
landets fagfolk.
I såvel tidligere ansættelsesforhold som hos Mazak
har Kim Nielsen opbygget
stor respekt gennem hans
dynamiske og høje arbejdsindsats. Han gik gerne foran.
Det samme har været gældende for arbejdet omkring
branchen, hvor han har
været med til at få ting til at
lykkes, som har gavnet kollegaer lige så meget som
hans egen virksomhed.
Det er der stor taknemmelighed og ydmyghed over for
blandt kollegaerne, hvor det
er anerkendt, at Kim Nielsen
har sat nogle betragtelige
aftryk, som vil stå for eftertiden, og som efterfølgeren i
direktørsædet hos Mazak
såvel som den næste formand for DVF, vil vide at
bygge videre på.
Kim Nielsen efterlader sig
hustru, to børn og et barnebarn, hvortil vores tanker og
medfølelse nu i første række
går.
Vi skal alle mindes ham
for hans store arbejdsindsats
for at bringe os alle lidt tættere på hinanden.
jn
Æret være hans minde
Kim Nielsen vil blive savnet
Mazak Europe-direktør Marcus Burton udtrykker i et
mindeord på koncernens vegne stor respekt for det
enorme arbejde Kim Nielsen har udført.
I lighed med de øvrige i
Mazak-organisationen var
det med stor sorg, at European Group Management Director for Mazak Europe,
Marcus Burton, modtog besked om den danske direktør
Kim Nielsens pludselige død
lørdag aften den 22. marts.
I et mindeord i forbindelse
med Marcus Burtons deltagelse ved Kim Nielsens begravelse den 29. marts i Risbjerg Kirke, Hvidovre, sætter Marcus Burton ord på
hans dybe respekt for Kim
Nielsens store arbejdsindsats
for koncernen, såvel som det
store afsavn han som person
efterlader for alle i Mazak: "Kim Nielsen var Mazak i
Danmark. Han vil blive savnet af alle sine kollegaer i
Danmark, såvel som i den
øvrige europæiske Mazakorganisation, såvel som af sine kunder, hvor han opbyggede stærke relationer. Hans
altid positive sind og særlige
humoristiske sans gjorde
ham til en vindende og meget afholdt person i vores organisation," skriver Marcus
Burton.
Han understreger, at i respekt for Kim Nielsens store
arbejdsindsats og de flotte
resultater igennem hans 12
år i Mazak-organisationen,
vil alle som én i Mazak-organisationen nu bestræbe sig
på at fortsætte den dedikerede indsats, som Kim Nielsen
har stået i spidsen for, og forsøge at følge det spor, som
han har lagt.
jn
Æret være hans minde
80 interesserede deltog i produktivitetskonferencen på VTM 2014.
80 deltog på
VTM 2014-konference
Produktivitetskonferencen den 3. april afspejlede
at netop produktivitet er noget der interesserer
branchens folk.
Af Marie Thorsø Kousgaard
[email protected]
Fuld Skrue-produktivitetskonference på
VTM 2014 havde deltagelse af hele 80 interesserede fagfolk, da den løb af stablen i
umiddelbar tilknytning til VTM 2014-messen i Odense Congress Center, torsdag den
3. april.
Over messeperiodens i alt 4 dage lagde i
det hele taget rigtigt mange vejen forbi
Odense, og for Fremstillingsindustrien var
der ekstra god grund til at være tilfreds, da
en del af de fremmødte også var kommet
for at deltage i torsdagens konference om
produktivitet.
ARBEJDET MED PRODUKTIVITET
Vi havde bedt nogle af vores medlemsvirksomheder fortælle om, hvilke produktivitetsindsatser de har foretaget.
Spørger man Carsten Levorsen fra Migatronic A/S, er noget af det vigtigste, at man
formår at få folk med i de forandringsprocesser, man sætter i gang.
Egon Borgkvist fra Linak understregede,
hvor vigtigt det er at tage styringen i virksomheden frem for at blive styret af omstændighederne.
Hovmand A/S var repræsenteret ved Bo
Puggaard og Mathias Christiansen, som
var med til at dele ud af brugbare informationer fra deres vækststrategi.
Lars Skaarup fra Bila A/S og Frederik
Nielsen fra Hydrema A/S gav os konkrete
bud på, hvordan man får automatisering
ind i sin produktion.
Fremstillingsindustriens produktivitetskonsulent Mark Fisker var også på scenen
og delte ud af de gode resultater, han har
opnået i tæt samarbejde med mere end 50
virksomheder. Vi takker for det flotte
fremmøde.
VIL DU MED PÅ NÆSTE HOLD?
Er du blevet sulten efter mere information
om arbejdet med produktivitet i din virksomhed, kan vores Fuld Skrue initiativ
være noget for dig. Du er velkommen til at
kontakte os. Vi rekrutterer allerede nu
virksomheder til næste forløb
Kommende aktiviteter april og maj
24. april
Netværk for ledere 1
29. april
Netværk for yngre ledere
8. maj
Åbningsgeneralforsamling og stor årsdag
Læs mere om vores arrangementer på www.ffi.di.dk