The power to move air.... VACUMEX

Grå afdeling
Side 2-15
Sikkerhedsventiler
Fjederbelastede sikkerhedsventiler.
Membransikkerhedsventiler med hus af rødgods, fjederhus af messing med letteanordning til afblæsning af
vand 120˚C samt glykolholdig vand max 30%. Indstilling 1-4 bar.
VVS nr. 432233.xxx
Dim./bar
½”
¾”
1”
1 ¼”
1 ½”
1,0
1,5
006
008
010
011
106
108
110
111
2,5
304
306
308
310
311
3,0
3,5
4,0
406
408
410
411
506
508
510
511
606
608
610
611
Afblæsning godkendt af arbejdstilsynet kW
Dim./bar
½”
¾”
1”
1 ¼”
1 ½”
1,5
139
261
343
423
2,5
123
197
348
459
566
3,0
3,5
4,0
226
401
523
651
252
446
587
724
277
491
651
797
Fjederbelastede sikkerhedsventiler med forstørret afgang.
Indstilling 2,5 & 3,0 bar. Kan også leveres i fangeudførelse DN40 & DN50 indtil 25 bar.
VVS nr. 432233.xxxx
Dim./bar
¾” x 1”
1” x 1 ¼”
1 ¼” x 1 ½”
1 ½” x 2”
2 x 2 ½”
2,5
336
338
340
341
342
3,0
436
438
440
441
442
kW
100
200
350
600
900
Beregning af sikkerhedsventiler
Fyret anlæg
Mindre fyrede anlæg 432233.xxx:
Anlæg under 58 kW 1 stk. ½” ventil max 2,5 bar.
Større fyrede anlæg 432233.xxx:
Anlæg over 58 kW, mindst 2 stk. ventiler pr.
kedel, der tilsammen kan afblæse kedelydeevne 1,5 bar.
Ufyrede anlæg
Rolige ufyrede anlæg 851 H 4(se side 2-17):
Mindst 2 stk. ventiler på sekundærsiden, der
tilsammen kan afblæse 1 ltr. vand pr. kW/h.
Urolige ufyrede anlæg 851 T(se side 2-19):
Mindst 2 stk. ventiler pr. varmeveksler, der tilsammen kan afblæse varmemængden i form
af damp.
Naverland 1 D – 2600 Glostrup
Tlf. 43961918 – [email protected]
Grå afdeling
Side 2-16
Sikkerhedsventiler
Sikkerhedsventiler af rødgods for køleanlæg
med letteanordning. Plombekappe sikrer indstillingstryk.
652: ½” – 2” med Perbunanpakning for vand og neutrale væsker max 30% glykol indtil 130˚C.
Fordampningstemperatur må ikke overstige 1 bar ved 1 ata. Indstillelig 1,0 – 16,0 bar.
652 GL: ½” – 1” med glykolbestandig membran for vand og neutrale væsker op til 100% glykol max 130˚C.
Fordampningstemperaturen må ikke overstige 1 bar ved 1 ata. Indstilling 1,0 – 16,0 bar.
Kan også leveres som flangemodeller DN40 & DN50 indtil 25 bar.
Opgiv venligst medie ved ordre, hvis væsken ikke er neutral.
Tilslut. R
Mål mm.
L
H
h
d
½”
26
70
17
10
¾”
31
70
18
13
1”
35
80
22
16
1 ¼”
40
100
25
18
1 ½”
46
140
28
22
2
2,03
3,41
5,18
6,56
9,39
12,65
10
4,53
7,63
11,58
14,67
21,90
28,30
3
2,48
4,18
6,35
8,04
12,00
15,50
11
2,65
6,50
12,15
13,75
22,47
29,69
4
2,86
4,82
7,32
9,27
13,84
17,87
12
2,77
6,79
12,68
14,36
23,47
30,99
2”
54
155
34
25
Ydeevne 652 / 652 GL
Bar
M23H
Vand
Bar
M3/h
Vand
½”
¾”
1”
1 ¼”
1 ½”
2”
½”
¾”
1”
1 ¼”
1 ½”
2”
1
1,43
2,41
3,66
4,64
6,92
8,94
9
4,29
7,24
10,99
13,92
20,78
26,86
5
3,20
5,40
8,20
10,38
15,50
20,04
13
2,88
7,07
13,20
14,95
24,42
32,26
6
3,50
5,91
8,98
11,37
16,97
21,93
14
2,99
7,33
13,70
15,51
25,35
33,48
7
3,78
6,39
9,70
12,28
18,33
23,68
15
3,10
7,59
14,19
16,06
26,24
34,69
8
4,05
6,83
10,36
13,13
19,60
25,33
16
3,20
7,84
14,65
16,58
27,10
35,80
Omregningsfaktor for køleanlæg 1 ltr. = 1 kW.
For solaranlæg husk at tillægge fordampningstryk, såfremt vandet kommer over 100˚C.
Naverland 1 D – 2600 Glostrup
Tlf. 43961918 – [email protected]
Grå afdeling
Side 2-17
Sikkerhedsventiler
Sikkerhedsventil af rødgods for damp
med letteanordning med metallisk støtte, O-ring og pakning af glykolbestandig EPDM. Plombekappe sikrer
indstillingstryk.
851H4
For lukkede termostatstyrede varmeanlæg med fremløbstemperatur for indtil 120˚C, samt lukkede
varmeanlæg med varmevekslere. Indstillingstryk 0,5 – 25,0 bar.
Anlæg kan monteres med 2 eller flere sikkerhedsventiler, der tilsammen kan afblæse anlæggets kapacitet.
Sikkerhedsventiler med bælg kompenserer for modtryk indtil 4 bar, hvilket betyder at modtrykket ingen
indflydelse har på ventilens blæsetryk.
Tilslut. R
Mål mm
½”
1”
34
75
26
27
41
15,8
0,4
R
L
H
h
SW1
SW2
d
Vægt kg./stk.
¼”
1 ¼”
41
140
36
34
50
18
1,0
1”
1 ½”
48
175
43
41
58
23
1,8
1 ¼”
2”
64
240
53
52
70
30
4,0
Ydeevne 851H4
Bar
Str.
Kg./h
Damp
Str.
Kw/h
½”
¾”
1”
1 ¼”
½”
¾”
1”
1 ¼”
0,5
41
94
150
260
26
58
90
160
1
56
129
200
350
35
78
122
210
2
84
190
300
520
50
114
177
310
4
175
410
630
1100
100
237
360
630
6
240
570
870
1500
136
320
490
850
8
310
730
1120
1950
171
403
614
1060
10
380
900
1370
2350
205
482
735
1280
12
434
1023
1559
2706
238
560
854
1482
14
499
1178
1794
3114
270
637
970
1684
Naverland 1 D – 2600 Glostrup
Tlf. 43961918 – [email protected]
16
564
1331
2028
3520
302
712
1084
1882
18
629
1485
2262
3926
332
783
1194
2072
20
694
1638
2495
4331
362
855
1303
2261
22
759
1792
2730
4738
392
925
1410
2447
24
824
1946
2846
5146
421
994
1515
2629
Grå afdeling
Side 2-18
Sikkerhedsventiler
Sikkerhedsventiler af rødgods for væsker
med letteanordning og nirofjeder. Plombekappe sikrer indstillingstryk.
851E med perbunanpakning for trykbeholdere. Neutrale væsker indtil 130˚C, hvor
fordampningstemperaturen ikke overstiger 1 bar ved 1 ata. Indstillelig 0,5 – 25,0 bar.
851bF med metallisk støtte O-ringtætning af perbunan (evt. EPDM eller Viton – opgiv medie). Bevægelige
dele beskyttet af fjederbælg også anvendelig for brændbare og giftige væsker, hvor
fordampningstemperaturen ikke overstiger 1 ata (også for brændbare og giftige gasser, damp og luft indtil
150˚C). På grund af fjederbælgen er ventilen kompenseret for modtryk i afgangsrør for indtil 4,0 bar. Derfor
også anvendelig som overstrømsventil. Indstillelig 0,5 – 50,0 bar.
Opgiv venligst medie ved ordre, hvis væske ikke er neutral.
Tilslut. R
Mål mm.
u/bælg
m/bælg
Kg./stk.
R1
L
H
h
SW1
SW2
do
do
½”
1”
34
75
26
27
41
11,5
15,8
0,4
¾”
1 ¼”
41
140
36
34
50
15
18
1,0
1”
1 ½”
48
175
43
41
58
20
23
1,8
1 ¼”
2”
64
240
53
52
70
28
30
4,0
Ydeevne 851E
Bar
Str. m3/h
Væske
½”
¾”
1”
1 ¼”
1,5
3,5
5,95
10,58
20,73
2
4,04
6,87
12,21
23,94
4
5,71
9,72
17,27
33,86
6
7,00
11,9
21,16
41,47
8
8,08
13,74
24,43
47,88
10
9,03
15,36
27,31
53,54
8
6,7
19,8
32,8
55,0
10
7,6
22,2
36,2
61,5
12
9,89
16,83
29,92
58,64
14
10,69
18,18
32,32
63,64
16
11,42
19,43
34,55
67,72
Ydevene 851bF
Bar
St.m3/h
Væske
0,5
½”
¾”
1”
1 ¼”
4,9
8,1
13,7
1
2,4
7,0
11,4
19,4
2
3,4
10,0
16,2
27,4
4
4,8
14,0
22,8
38,8
6
5,8
17,2
28,0
47,6
12
8,3
24,3
39,6
67,3
14
9,0
26,2
42,8
72,7
Naverland 1 D – 2600 Glostrup
Tlf. 43961918 – [email protected]
16
9,5
28,0
45,7
77,7
Grå afdeling
Side 2-19
Sikkerhedsventiler
Sikkerhedsventil af rødgods for luft og luftarter
med letteanordning og nirofjeder. Plombekappe sikrer indstillingstryk.
851P med perbunanpakning for trykbeholdere for luft, gas og damp indtil 130˚C, indstillelig 0,5 – 25,0 bar.
851T med teflonpakning for trykbeholdere, dampkedler og solaranlæg for damp, luft og gas indtil 225˚C.
Indstillelig 0,5 – 25,0 bar. Kan også leveres med EPDM pakning max 3,0 bar, 150˚C.
851bG med metallisk støtte O-ringstætning af EPDM (evt.af Viton, opgiv medie). Bevægelige dele beskyttet
af fjederbælg også anvendelig for brændbare og giftige væsker, hvor fordampningstemperaturen ikke
overstiger 1 ata også for brændbare & giftige gasser, damp og luft indtil 150˚C.
Indstillelig: Damp 0,5 – 2,5 bar / Luft 0,5 – 50,0 bar.
På grund af fjederbælgen er ventilen kompenseret for modtryk i afgangsrør for indtil 4,0 bar. Derfor også
anvendelig som overstrømsventil.
Opgiv venligst medie ved ordre hvis væsken ikke er neutral.
Tilslut. R
Mål mm.
u/bælg
m/bælg
Kg./stk.
R1
L
H
h
SW1
SW2
do
do
½”
1”
34
75
26
27
41
11,5
15,8
0,4
¾”
1 ¼”
41
140
36
34
50
15
18
1,0
1”
1 ½”
48
175
43
41
58
20
23
1,8
1 ¼”
2”
64
240
53
52
70
28
30
4,0
Naverland 1 D – 2600 Glostrup
Tlf. 43961918 – [email protected]
Grå afdeling
Side 2-20
Sikkerhedsventiler
Sikkerhedsventil af rødgods for luft og luftarter
med letteanordning og nirofjeder. Plombekappe sikrer indstillingstryk.
Ydeevne 851P/T
Bar
Str.
Kg./h
Damp
Str.
Nm3/h
Luft
½”
¾”
1”
1 ¼”
½”
¾”
1”
1 ¼”
0,5
40
76
136
268
50
96
171
335
1
54
102
182
356
81
128
228
447
2
98
175
310
610
122
220
390
755
4
160
285
510
990
204
360
645
1260
6
225
400
715
1395
286
510
900
1760
8
285
505
900
1765
368
650
1160
2270
10
346
615
1095
2150
450
800
1420
2770
8
310
730
1120
1950
384
909
1384
2352
10
380
900
1370
2350
470
1110
1691
2874
12
407
720
1290
2520
530
940
1680
3275
14
468
880
1480
2860
612
1090
1935
3780
16
525
935
1660
3260
694
1230
2190
4280
18
588
1045
1860
3640
775
1380
2450
4790
20
647
1150
2050
4010
857
1520
2710
5290
22
709
1260
2245
4395
940
1665
2970
5800
24
770
1370
2440
4770
1020
1810
3225
6300
22
759
1792
2730
4738
1013
2390
3641
6320
24
824
1946
2846
5145
1100
2597
3958
6869
Ydeevne 851bG
Bar
Str.
Kg./h
Damp
Str.
Nm3/h
Luft
½”
¾”
1”
1 ¼”
½”
¾”
1”
1 ¼”
0,5
41
94
150
260
50
116
181
308
1
56
129
200
350
67
155
242
410
2
84
190
300
520
109
232
362
616
4
175
410
630
1100
213
505
769
1306
6
240
570
870
1500
298
707
1076
1828
12
434
1023
1559
2706
572
1350
2058
3572
14
499
1178
1794
3114
660
1558
2375
4122
Naverland 1 D – 2600 Glostrup
Tlf. 43961918 – [email protected]
16
564
1331
2028
3520
749
1766
2691
4671
18
629
1485
2262
3926
837
1974
3008
5220
20
694
1638
2495
4331
925
2182
3325
5770
Grå afdeling
Side 2-21
Sikkerhedsventiler
Sikkerhedsventiler af rustfrit stål
med letteanordning og nirofjeder. Plombekappe sikrer indstillingstryk.
451E/EL for neutrale væsker max 130˚C hvor fordampningstemperaturen på mediet
ikke overstiger 1 bar.
Afblæsningstryk 0,5 – 25 bar.
451bF/bFL/tF for neutrale væsker max 130˚C som ovenfor samt brændbare og
giftige væsker (evt. med pakning af EPDM eller Viton) for glykol, olie, benzin eller
kerosin.
Afblæsningstryk:
0,5 – 25 bar med bælg og med løfteanordning/gas tæt
25 – 70 bar uden bælg og med løfteanordning/ikke gas tæt
0,5 – 70 bar uden bælg og uden løfteanordning/gas tæt
451P/PL for trykbeholdere for luft, gasser og damp med perbunan pakning max 130˚C.
Afblæsningstryk 0,5 – 25 bar.
451T/TL for trykbeholdere for luft, gasser og damp med teflon pakning max 225˚C.
Afblæsningstryk 0,5 – 25 bar.
451bG/bGL/tG for trykbeholdere for luft, gasser og damp, brændbare og giftige
gasser.
Damp max 150˚C. Kan leveres i BAM udførelse, olie og fedtfri for oxygen.
Afblæsningstryk:
0,5 – 25 bar med bælg og med løfteanordning/gas tæt
25 – 70 bar uden bælg og med løfteanordning/ikke gas tæt
0,5 – 70 bar uden bælg og uden løfteanordning/gas tæt
For sikkerhedsventiler bF/bFL og bG/bGL udførelse med bælg er ventilen
kompenseret for modtryk for indtil 4,0 bar.
Ovenstående kan også leveres som flangemodeller DN40 og DN50 indtil 25 bar.
Opgiv venligst medie ved ordre, hvis væsken ikke er neutral.
Afblæsningskapaciteter:
851E, 851bF – se side 2-18
851P, 851T, 851bG – se side 2,19
Naverland 1 D – 2600 Glostrup
Tlf. 43961918 – [email protected]
Grå afdeling
Side 2-22
Sikkerhedsventiler
Overtryksventiler 618T & 619E
Overtryksventiler af rødgods.
Fjeder af rustfri stål med total lukket olie og gas tæt overdel, velegnet som overstrømsventil også ved
opståede modtryk.
618T med teflon pakning for damp og gasformrige medier indtil 225˚C. Bestandig for
Olie, blyfri benzin og benzol.
Indstilling 0,2 – 20 bar.
619E med elastik perbunan pakning for væsker og gasformrige medier indtil
130˚C.
Indstilling 0,2 – 12 bar.
Ventilen er beregnet til beskyttelse af beholdere og tanke og kan leveres med
4 forskellige trykfjedre:
A: 0,2 – 0,8 bar
B: 0,5 – 2,5 bar
C: 2,0 – 12,0 bar
D: 12,0 – 20,0 bar
Overtryksventilen indstilles efter at være monteret. Topdæksel fjernes, kontramøtrik løsnes og herefter kan
indstillingsspindel aktiveres.
Ved at dreje mod uret, stiger indstillingstrykket. Aflæs tryk på manometer.
Husk at aflaste ventilen før pumpen startes. Afblæsning ved 10% trykoverskridelse. Kan også leveres i
rustfri udførelse 3/8” x 1 ¼” indtil 30 bar.
Kg. damp/h
Tilslut.
Mål
mm.
R
L
H
h
d
3/8”
27
65
26
10
0,29
Vægt
Kg/stk.
½”
30
71
30
13
0,42
¾”
33
79
35
19
0,59
1”
40
95
41
25
1,00
1 ¼”
45
110
45
30
1,75
1 ½”
50
135
51
38
2,30
NM3 luft/h
Str./bar
3/8”
½”
¾”
1”
1 ¼”
1 ½”
2”
2
3,5
5,8
12,8
34
46
146
265
2”
60
140
60
50
3,30
Str./bar
3/8”
½”
¾”
1”
1 ¼”
1 ½”
2”
2
2,8
4,6
10
30
41
120
220
4
4,6
7,5
16
49
67
197
361
6
6,4
10,5
23
68
93
273
502
8
8,1
13,3
29
87
119
349
640
10
9,9
16,2
35
106
145
424
778
12
12
20
44
130
180
530
950
Ltr. vand/h
4
5,8
9,7
21,3
56,6
77
243
442
6
8,2
13,5
29,8
79,3
108
341
618
8
10,5
17,4
38,4
101,9
139
438
795
10
12,8
21,3
46,9
124,6
170
536
971
12
15
25
54,9
147,2
200
640
1150
Str./bar
3/8”
½”
¾”
1”
1 ¼”
1 ½”
2”
2
130
210
470
1700
2340
5720
10040
4
180
300
660
2400
3310
8080
14200
Naverland 1 D – 2600 Glostrup
Tlf. 43961918 – [email protected]
6
220
370
810
2940
4060
9900
17390
8
250
430
930
3390
4680
11430
20080
10
280
480
1040
3790
5240
12780
22450
12
310
520
1140
4160
5740
14000
24930
Grå afdeling
Side 2-23
Reduktionsventiler
Reduktionsventiler af rødgods VVS nr. 433971.xxx.
Enkeltsæde med totalaflastning og indbygget snavssamler og fjeder af
rustbeskyttet fjederstål. Membran af gummi med indlæg, manchet og O-ring
af varmebestandig gummi. Egnet for vand indtil 95˚C, trykluft, neutrale gasser
samt neutrale og ikke klæbende væsker. Snavssamler af rustfri stål.
Maskevidde: ½” – 1 ¼” 0,6 mm. – 1 ½” – 2” 0,75 mm.
Arbejdsområde: Primær 25 bar/sekundær 1-7 bar.
Ventilhus med manometerstuds på afgangsside ¼”
Kan også leveres i rustfri udførelse.
Monteringsvejledning:
Ventilen indbygges med gennemstrømningen i pilens retning.
Fjederen skal være aflastet dvs. indstillingsskruen løsnes.
Nu drejes skruen med uret indtil det ønskede tryk er nået (aflæses på manometer). Der må tages hensyn til,
at trykket falder når der tappes på grund af modstanden i rørene.
Ventilerne kan leveres med loddeforskruning.
d
L
I
H
H
½”
15
135
75
110
30
¾”
22
160
92
110
42
1”
28
178
98
150
46
1 ¼”
35
186
98
160
46
1 ½”
42
226
128
190
52
2”
54
260
148
265
75
Manometer bestilles særskilt:
481111.062: 0-6 bar.
481111.082: 1-10 bar.
Reduktionsventil nr. 683-xxx 3/8” – 1 ¼”.
Primærside 50 bar, 1 ¼” dog kun 30 bar.
Sekundærside 1,5 – 8 bar, max reduktion 1:10.
Egnet for væsker og gasser som ovenfor.
Naverland 1 D – 2600 Glostrup
Tlf. 43961918 – [email protected]