Christian Hassager, overlæge, dr.med. Kardiologisk afd

Formål
Indsende artikel og
peer review
Kendskab til processen omkring
indsendelse og vurdering af artikler
Andreas Lundh
Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital
Anders W. Jørgensen
Øre-Næse-Halsafdeling H, Aarhus Universitetshospital
Tak til Ann Bless og Carol Bang-Christensen for inspiration
Mål
Kendskab til begreberne cover
letter, redaktør og peer review
Indsendelse af artikel
Valg af tidsskrift
Artikel i korrekt format
Optimere chancer for accept af artikel
Følgebrev (cover letter)
Følgebrevet (cover letter)
Eksempel på cover letter
Skal vække redaktørens nysgerrighed
- kontaktinfo
- hvorfor er artiklen vigtig
- hvorfor skal tidsskriftet publicere den
- evt. ’eksperter’ der tidl. har kommenteret
- peer review ønsker (+/-)
1
Artiklens vej
gennem systemet
Forfatteren, Redaktøren og
Peer revieweren
Forfatter(e)
Editor
Afslag
Revider manus
Peer reviewer(e)
Editor
Afslag
Accepteret
Forfatteren
- har banebrydende resultater
- fokuserer meget på metoderne
- formulerer sig ’objektivt’
Peer revieweren
Redaktøren
Ønsker:
- original forskning
- ’hotte’ emner
Vægter:
- klar hypotese
- klare resultater (robuste data)
- klart svar på hypotesen (troværdig diskussion)
- velskrevet artikel
- anbefaling fra peer reviewer(e)
Den overfladiske peer reviewer
- ’so what’ testen (hypotese + resultater)
- er metoderne stærke
- kender forfatterne feltet (diskussionen)
- er artiklen velskrevet
- citeres peer revieweren!
- interessekonflikter
- er din ’ven’
BMC Infectious Diseases 2011;11:54
2
Den grundige peer reviewer
Svar til redaktør og peer review
- anerkend og tak for kommentarer
- addresser kritik og forbedre manus
- systematiske svar
- vend kritik positivt
- tilret, men sælg ikke ud
- brug din vejleder!!!
BMC Infectious Diseases 2011;11:66
Cover letter til svar til
redaktør (+ peer reviewer)
Svar til redaktør og peer review
Svar til redaktør og peer review
Artiklens vej
gennem systemet
Forfatter(e)
Editor
Afslag
Revider manus
Peer reviewer(e)
Editor
Afslag
Accepteret
3
Typiske årsager til afslag
Ved afslag
- hypotesen er ikke relevant
- afslag sker for alle (selv de bedste!)
- der bringes intet nyt
- hvorfor blev det afvist ?
- kun lokal relevans
- hvad kan forbedres ?
- svage metoder (=risiko for bias)
- dårligt udført (response rate/drop out)
- inkonklusive svar (usikre resultater)
- hvilket nyt tidsskrift ?
- medsend evt. peer review kommentarer
- BRUG DIN VEJLEDER
Hvordan overlever
du peer review ?
Tips
1. Vælg det rette tidsskrift
2. Tænk på tidsskrift + læsere
3. Læs ’author instructions’ (inden)
www.biomedcentral.com
4. Læs ’author instructions’ (efter)
5. Indhent al information i god tid
6. Godt cover letter + abstract
Wager et al. How to survive peer review. BMJ Books, 2002
4