Program for El-sikkerhed 290415.pdf

Digitalisering
er lige nu
– Indlæg på Erhvervsforum Roskildes netværksmøde
– Torsdag den 19. juni 2014
– Hos Sydbank
– Uddannelseskonsulent John Wallin Pedersen
Trusler er
der nok af
– Teknologien er en bombe under jobvækst (Mandag Morgen den 19/5-14)
– Ny forskning viser, at 47 pct. af de amerikanske job risikerer at gå tabt
på grund af automatisering. Og tendensen er global: Ny og
banebrydende teknologi vil sikre verden økonomisk vækst, samtidig
med at især middelklassens job forsvinder
– Tre centrale spørgsmål i den nye vækstdebat:
1. Spørgsmål
– Uddanner vi den kommende generation rigtigt?
– ”vores eksisterende uddannelsessystem kommer til kort”, mener Mads
–
Thimmer, CEO på Innovation Lab i Aarhus:
“Vi har brug for fundamentalt at ændre skolesystemet. Vi skal tage
udgangspunkt i mennesket frem for i de jobfunktioner, vi forventes at
indtage senere. Vi skal styrke de menneskelige egenskaber – evnen til at
være passioneret og engageret, hvilket i stadig større grad vil være
afgørende for at skabe værdi,” siger han
2. Spørgsmål
– Satser vi nok på nye virksomheder?
– Joseph Schumpeter, The theory of economic development: ”Iværksætteri er
et af de bedste værktøjer til at finde helt nye og innovative løsninger. Det er
ikke ejeren af en bus, der bygger jernbaner.”
3. spørgsmål
– Kan vi lede de eksisterende virksomheder bedre?
– Mads Thimmer fra Innovation Lab: “Innovationsevne var tidligere lig med
evnen til at optage nye teknologier. Men det bliver i fremtiden mere lig din
organisationsmodel og evnen til at reorkestrere,”
– Kunsten er at skabe rammerne for de gode ideer, styrke evnen og modet
hos den enkelte til at handle, også ulydigt om nødvendigt.
Og det kan
lade sig gøre
– Kageproducenten Bisca har nu skrinlagt planerne om at flytte produktionen til
Polen og udvider i stedet herhjemme, selv om en dansk medarbejder koster fem
gange så mange som en polsk. Samtidig er bundlinjen gået fra rød til sort.
– For at blive i Danmark er vi nødt til at matche de enhedsomkostninger, der ville
være, hvis vi flyttede produktionen til Polen,” siger direktør i Bisca, Michael Budtz
Berthelsen.
Bisca i
Stege
– Den udfordring kunne ikke løses med teknologi-investeringer og automatisering
–
alene.
En “helt afgørende komponent” for at blive konkurrencedygtig har ifølge Michael
Budtz Berthelsen været at opgradere medarbejdernes kompetencer på alle niveauer i
virksomheden. “Målrettet kompetenceudvikling har i dag givet os en
produktivitetsforbedring, der gør, at vi kan konkurrere med polske lønninger,” siger
Michael Budtz Berthelsen: “Vi er blevet mere forandringsparate og er ikke mere
bange for de nye udfordringer, vi møder i dagligdagen.”
Kompetence
– i verdensklasse
KOMPAD
– Projektet Kompetencesporet til automatisering og digitalisering i små og
mellemstore virksomheder - i daglig tale KOMP-AD, er et 2-årigt projekt, der
er bevilget af Danmarks Vækstråd og Erhvervsministeriet.
– Projektets primære opgave er at bistå små og mellemstore virksomheder
med at forbedre deres indtjening og skabe vækst gennem øget anvendelse
af digitale (IT) og automatiserede løsninger i produktionen og
serviceydelserne.
RHS
–
ZBC, Køge Handelsskole og Roskilde Handelsskole har valgt at
samarbejde tæt i KOMPAD projektet.
– Udvikling af kursusudbud med 3 kompetencespor:
– 1. Arbejdsprocesser;
•
•
•
Optimering af arbejdsprocesser,
Økonomisk styring af lageret
Værdistrømsanalyse
RHS
– 2. Digital navigation
•
•
•
Anvendelse af tablets og smartphones
Udvikling af kravspecifikationer
Digital projektledelse
– 3. Digital ledelse
•
•
•
Lederrollen i en SMV
Ledelse af forandringer
Trends på det globale marked
Og
interessen?
– Arbejdsprocesser
– Digital navigation
– Digital ledelse
80%
10%
10%
– Undervisning gennemføres forlagt i virksomhederne
– Typisk som moduler á 3 timers varighed
IrisGroup
– En undersøgelse af digitaliseringen i danske virksomheder januar 2013;
– Hele 76 pct. bruger alene digitale løsninger til basale funktioner eller i begrænset
omfang.
– Kun 7 pct. har udviklet egentlige digitale forretningskoncepter.
– Der er flere barrierer for mere avanceret it-brug i virksomhederne: 1/3 af
virksomhederne peger på, at de mangler kompetencer til at tænke it ind i
forretningsudviklingen.
– Hele 40 pct. er meget usikre på det afkast, de kan forvente ved at investere i it.
– Top-ledelsens digitale kompetencer er afgørende for den strategiske anvendelse af it.
Hvad så?
– For at skabe digital succes skal vi hjælpe virksomhederne med at finde ud
–
af:
– Hvilken værdi de skaber
– Klare mål
– Vide hvad de skal blive dygtigere til
– Reducere kompleksiteten
Det kræver:
Ledertræning og medarbejderinvolvering
Links
– https://www.mm.dk/teknologien-er-bombe-under-jobvaekst
– https://www.mm.dk/standset-jobflugten
– http://komp-ad.dk/
– http://komp-ad.dk/video/demo/gersagerparken-demo.aspx
– http://erhvervsstyrelsen.dk/digitalisering-af-dansk-erhvervsliv/0/7