RC – Forældrekursus invitation

Temadag om Livshistoriefortælling
Mandag den 29. september 2014, kl. 13-16.30
Danhostel Ishøj Strand, Ishøj Strandvej 13, 2635 Ishøj
Det landsdækkende Lifo-netværk for Livshistoriefortælling inviterer til
temaeftermiddag i anledning af udgivelsen af inspirations- og
praksisbogen ”Livshistoriefortællinger – nøglen til livet”.
Livshistoriefortællinger er en velegnet metode i psykosocialt rehabiliteringsarbejde. Metoden kan skabe
ny mening og sammenhæng i et menneskes liv og kan derfor hjælpe vedkommende med at komme
videre i sin recoveryproces. Fortællearbejdet kan også hjælpe med at bryde en sygdomsfortælling, som
ellers let kan blive den dominerende selvopfattelse hos mennesker, der rammes af sindslidelser.
Temadag om Livshistoriefortælling giver konkret inspiration til at komme i gang
med livshistoriefortællinger, og medlemmer af Lifo-netværket formidler både teoretiske pointer og
erfaringer fra praksis med brug af metoden i forhold til forskellige målgrupper og sammenhænge.
Program:
13-13.15Velkomst – ved psykolog Jónas Gústafsson
13.15-14 Oplæg om livshistoriefortælling, teori og perspektiver – ved psykologerne Jónas Gústafsson og
Charlotte Juul Petersen
14-14.40 Egne erfaringer med livshistoriefortælling i min recovery proces – ved pædagog og MB’er
Preben Meilvang
14.30-15 Kaffepause
15-15.30 Øvelser med brug af elementer i metoden
15.30-16 Opsamling i plenum
16-16.30 Hvordan kommer man videre med livshistoriefortælling?
Pris: kr. 300,00.
Tilmelding: Senest den 12. september ved indbetaling af deltagergebyret til Jyske Bank på reg.nr.
5030 konto 1240946. Husk at angive navn og mailadresse på indbetalingen.
Evt. spørgsmål vedrørende temadagen kan sendes til Preben Meilvang på mail
[email protected] Se også www.lifo.dk for yderligere oplysninger.