Se PROGRAMMET for dagen her

Ejerlauget vedrørende rækkehusene ved Solvænget m.v.
13 billeder fra indvielsen søndag
den 29 . April 2012
Da der var flest, deltog knapt 100 personer i
indvielsen. Organisationerne bag initiativet
Sti NU! havde alle repræsentanter tilstede.
Ejerlauget vedrørende rækkehusene ved Solvænget m.v.
Så venter på gæsterne. Kaj Hermansen (med cykel), Anet
Burchard (med solbriller), Ulrik Danneskiold-Samsøe (i
habit) og Simon Boas (med megafon). Frugt og chokolade
anrettet på bordene.
Ejerlauget vedrørende rækkehusene ved Solvænget m.v.
Der lyttes til indvielsestalen. På billedet ses bl.a. Flemming
Haase (t.v.), familien Boas/Danneskiold-Samsøe, Torben
Visholm, Peter Budtz, Kaj Hermansen, Anet Burchard og
Søren-Michael Pihl.
Ejerlauget vedrørende rækkehusene ved Solvænget m.v.
Lars Barfred, Dansk Cyklist Forbund taler. Til venstre i halv
figur Torben Visholm. Derefter Aase Nielsen og Kurt Bligaard
Pedersen. Samt de i de forrige billeder nævnte personer.
Ejerlauget vedrørende rækkehusene ved Solvænget m.v.
Ullaliv Friis, Dansk Fodgænger Forbund taler. Ulrik
Danneskiold-Samsøe foran bordene i lysebrun habit.
Ejerlauget vedrørende rækkehusene ved Solvænget m.v.
Anet Burchard, Formand for Østerbro Lokalråd taler. Foran
hende indvielsens yngste deltager Sigrid Boas.
Ejerlauget vedrørende rækkehusene ved Solvænget m.v.
Karen-Lisbeth Dirksen, Formand for Ejerforeningen Tuborg
Sundpark taler. Repræsentanterne for Ejerforeningerne i Gentofte
Kommune betonede meget vigtigheden af den nyopståede
mulighed for at smutte til Københavns centrum på cykel.
Ejerlauget vedrørende rækkehusene ved Solvænget m.v.
Poul Wendel Jessen repræsenterede Ryvang Lokalråd, med var i
øvrigt for nyligt blevet bosat i Gentofte Kommune. Han
betonede det ønskelige i, at arealet på Gentofte siden kom til at
svare til det høje visuelle kvalitetsniveau, som der var etableret
langs Strandpromenaden.
Ejerlauget vedrørende rækkehusene ved Solvænget m.v.
Der var også spontane bidrag fra forsamlingen. Her lanceres en
idé om at kalde den nye sti for ”Ulriks Passage”. Den er
formentlig udsigtsløs, da navngivning af gader og stræder
normalt er en vanskelig proces i kommunalbestyrelser.
Ejerlauget vedrørende rækkehusene ved Solvænget m.v.
Karen Kroon (8 år), datter af Anne Marie og Morten Kroon, Soldalen
10 klipper den røde snor. Karen Kroon var valgt, fordi stien blandt
andet er tiltænkt som en sikker trafikvej for de yngre generationer.
Ligesom kvinder er stærkt repræsenteret blandt cyklister og
fodgængere. Søskendeparret Simon og Sigrid Boas kigger på.
Ejerlauget vedrørende rækkehusene ved Solvænget m.v.
Efter snoreklipningen var der lejlighed til at få en kort snak
med bekendte. Her Jens Hald Mortensen (t.v.) og Torben
Visholm (t.h.), som formentlig drøfter spørgsmål af fælles
interesse. Det havde fotografen i hvert fald mistanke om.
Ejerlauget vedrørende rækkehusene ved Solvænget m.v.
Også Karen-Lisbeth Dirksen (midt) og Bente DanneskioldSamsøe (t.h.) drøftede spørgsmål af fælles interesse. De
har samme type erhverv inden for sundhedsvæsenet.
Ejerlauget vedrørende rækkehusene ved Solvænget m.v.
Repræsentanter for de største brugergrupper Ullaliv Friis,
Danske Forgænger Forbund (t.v.) og Lars Barfred , Dansk
Cyklist Forbund (t.h.) fik lige vekslet et par ord, inden vi
sagde tak for i dag.